blob: be261fb332abacee268baad5423f4e062c2d634e [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/* //device/apps/common/assets/res/any/strings.xml
**
** Copyright 2006, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="719438068451601849">"Пернелер қорғағышы"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_code" msgid="3037685796058495017">"PIN кодын теріңіз"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_code" msgid="3035856550289724338">"SIM PUK және жаңа PIN кодтарын теріңіз."</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_prompt" msgid="1801941051094974609">"SIM PUK коды"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_prompt" msgid="3201151840570492538">"Жаңа SIM PIN коды"</string>
<string name="keyguard_password_entry_touch_hint" msgid="7858547464982981384"><font size="17">"Құпия сөзді теру үшін түртіңіз"</font></string>
<string name="keyguard_password_enter_password_code" msgid="1054721668279049780">"Бекітпесін ашу үшін құпия сөзді теріңіз"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_password_code" msgid="6391755146112503443">"Бекітпесін ашу үшін PIN кодын теріңіз"</string>
<string name="keyguard_password_wrong_pin_code" msgid="2422225591006134936">"Қате PIN код"</string>
<string name="keyguard_charged" msgid="3272223906073492454">"Зарядталған"</string>
<string name="keyguard_plugged_in" msgid="9087497435553252863">"Зарядтауда"</string>
<string name="keyguard_plugged_in_charging_fast" msgid="6671162730167305479">"Тез зарядталуда"</string>
<string name="keyguard_plugged_in_charging_slowly" msgid="1964714661071163229">"Баяу зарядталуда"</string>
<string name="keyguard_low_battery" msgid="8143808018719173859">"Зарядтау құрылғысын жалғаңыз."</string>
<string name="keyguard_instructions_when_pattern_disabled" msgid="1332288268600329841">"Ашу үшін мәзірді басыңыз."</string>
<string name="keyguard_network_locked_message" msgid="9169717779058037168">"Желі бекітулі."</string>
<string name="keyguard_missing_sim_message_short" msgid="494980561304211931">"SIM картасы енгізілмеген."</string>
<string name="keyguard_missing_sim_message" product="tablet" msgid="1445849005909260039">"Планшетте SIM картасы жоқ."</string>
<string name="keyguard_missing_sim_message" product="default" msgid="3481110395508637643">"Телефонда SIM картасы жоқ."</string>
<string name="keyguard_missing_sim_instructions" msgid="5210891509995942250">"SIM картасын енгізіңіз."</string>
<string name="keyguard_missing_sim_instructions_long" msgid="5968985489463870358">"SIM картасы енгізілмеген немесе ашылмайды. SIM картасына енгізіңіз."</string>
<string name="keyguard_permanent_disabled_sim_message_short" msgid="8340813989586622356">"Қолданыстан шыққан SIM картасы."</string>
<string name="keyguard_permanent_disabled_sim_instructions" msgid="5892940909699723544">"SIM картаңыз істен шықты. \n Сымсыз байланыс жабдықтау қызметіне хабарласып, басқа SIM картасын алыңыз."</string>
<string name="keyguard_sim_locked_message" msgid="6875773413306380902">"SIM картасы бекітулі."</string>
<string name="keyguard_sim_puk_locked_message" msgid="3747232467471801633">"SIM картасының PUK коды бекітілген."</string>
<string name="keyguard_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="7975221805033614426">"SIM картасының бекітпесін ашуда…"</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_unlock" msgid="1490840706075246612">"Кескін арқылы ашу."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pin_unlock" msgid="2469687111784035046">"Pin арқылы ашу."</string>
<string name="keyguard_accessibility_password_unlock" msgid="7675777623912155089">"Құпия сөз арқылы ашу."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_area" msgid="7679891324509597904">"Кескін арқылы ашу аймағы."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_area" msgid="6736064494019979544">"Сырғыту аймағы."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pin_area" msgid="7903959476607833485">"PIN аумағы"</string>
<string name="keyguard_accessibility_sim_pin_area" msgid="3887780775111719336">"SIM PIN аумағы"</string>
<string name="keyguard_accessibility_sim_puk_area" msgid="1880823406954996207">"SIM PUK аумағы"</string>
<string name="keyguard_accessibility_next_alarm" msgid="7269583073750518672">"Келесі дабыл <xliff:g id="ALARM">%1$s</xliff:g> уақытына орнатылған"</string>
<string name="keyboardview_keycode_delete" msgid="3337914833206635744">"Жою"</string>
<string name="keyboardview_keycode_enter" msgid="2985864015076059467">"Енгізу"</string>
<string name="kg_forgot_pattern_button_text" msgid="8852021467868220608">"Кескінді ұмытып қалу"</string>
<string name="kg_wrong_pattern" msgid="1850806070801358830">"Қате өрнек"</string>
<string name="kg_wrong_password" msgid="2333281762128113157">"Қате кілтсөз"</string>
<string name="kg_wrong_pin" msgid="1131306510833563801">"Қате PIN"</string>
<string name="kg_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6358110221603297548">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> секундтан кейін қайта әрекеттеніңіз."</string>
<string name="kg_pattern_instructions" msgid="398978611683075868">"Кескініңізді салыңыз"</string>
<string name="kg_sim_pin_instructions" msgid="2319508550934557331">"SIM PIN кодын енгізіңіз"</string>
<string name="kg_sim_pin_instructions_multi" msgid="7818515973197201434"><xliff:g id="CARRIER">%1$s</xliff:g>» үшін SIM PIN кодын енгізіңіз"</string>
<string name="kg_pin_instructions" msgid="2377242233495111557">"PIN кодын енгізіңіз"</string>
<string name="kg_password_instructions" msgid="5753646556186936819">"Кілтсөзді енгізу"</string>
<string name="kg_puk_enter_puk_hint" msgid="453227143861735537">"SIM картасы істен шықты. Жалғастыру үшін PUK кодын енгізіңіз. Толығырақ ақпаратты жабдықтаушыдан алыңыз."</string>
<string name="kg_puk_enter_puk_hint_multi" msgid="363822494559783025"><xliff:g id="CARRIER">%1$s</xliff:g>» SIM картасы қазір өшірілген. Жалғастыру үшін PUK кодын енгізіңіз. Мәліметтер алу үшін операторға хабарласыңыз."</string>
<string name="kg_puk_enter_pin_hint" msgid="7871604527429602024">"Қажетті PIN кодын енгізіңіз"</string>
<string name="kg_enter_confirm_pin_hint" msgid="325676184762529976">"Қажетті PIN кодты растау"</string>
<string name="kg_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="8950398016976865762">"SIM картаны ашу…"</string>
<string name="kg_invalid_sim_pin_hint" msgid="8795159358110620001">"4-8 сандардан тұратын PIN кодты теріңіз."</string>
<string name="kg_invalid_sim_puk_hint" msgid="7553388325654369575">"PUK коды 8 немесе одан көп сандардан тұрады."</string>
<string name="kg_invalid_puk" msgid="3638289409676051243">"Дұрыс PUK кодын қайта енгізіңіз. Әрекеттерді қайталау SIM картасының істен шығуына себеп болады."</string>
<string name="kg_invalid_confirm_pin_hint" product="default" msgid="7003469261464593516">"PIN коды сәйкес емес."</string>
<string name="kg_login_too_many_attempts" msgid="6486842094005698475">"Тым көп кескін әрекеттері"</string>
<string name="kg_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="8276745642049502550">"PIN кодты <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> рет қате тердіңіз. \n\n <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> секундтан кейін қайталаңыз."</string>
<string name="kg_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="7813713389422226531">"Құпия сөзді <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> рет қате тердіңіз. \n\n <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> секундтан кейін қайталаңыз."</string>
<string name="kg_too_many_failed_pattern_attempts_dialog_message" msgid="74089475965050805">"Құлыпты ашу өрнегін <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> рет қате салдыңыз. \n\n <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> секундтан кейін әрекетті қайталаңыз."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="8774056606869646621">"Планшет бекітпесін ашуға <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> рет дұрыс емес әрекет жасадыңыз. Тағы <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> сәтсіз әрекеттен кейін осы планшет қалпына келтіріліп, оның бүкіл деректері жойылады."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="1843331751334128428">"Телефон бекітпесін ашуға <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> рет дұрыс емес әрекет жасадыңыз. Тағы <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> сәтсіз әрекеттен кейін осы телефон қалпына келтіріліп, оның бүкіл деректері жойылады."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="258925501999698032">"Планшет бекітпесін ашуға <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> рет дұрыс емес әрекет жасадыңыз. Осы планшет қалпына келтіріліп, оның бүкіл деректері жойылады."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="7154028908459817066">"Телефон бекітпесін ашуға <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> рет дұрыс емес әрекет жасадыңыз. Осы телефон қалпына келтіріліп, оның бүкіл деректері жойылады."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_erase_user" product="tablet" msgid="6159955099372112688">"Планшет бекітпесін ашуға <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> рет дұрыс емес әрекет жасадыңыз. Тағы <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> сәтсіз әрекеттен кейін осы пайдаланушы жойылып, бүкіл пайдаланушы деректері жойылады."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_erase_user" product="default" msgid="6945823186629369880">"Телефон бекітпесін ашуға <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> рет дұрыс емес әрекет жасадыңыз. Тағы <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> сәтсіз әрекеттен кейін осы пайдаланушы жойылып, бүкіл пайдаланушы деректері жойылады."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_erasing_user" product="tablet" msgid="3963486905355778734">"Планшет бекітпесін ашуға <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> рет дұрыс емес әрекет жасадыңыз. Осы пайдаланушы жойылып, бүкіл пайдаланушы деректері жойылады."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_erasing_user" product="default" msgid="7729009752252111673">"Телефон бекітпесін ашуға <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> рет дұрыс емес әрекет жасадыңыз. Осы пайдаланушы жойылып, бүкіл пайдаланушы деректері жойылады."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_erase_profile" product="tablet" msgid="4621778507387853694">"Планшет бекітпесін ашуға <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> рет дұрыс емес әрекет жасадыңыз. Тағы <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> сәтсіз әрекеттен кейін жұмыс профилі жойылып, бүкіл профиль деректері жойылады."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_erase_profile" product="default" msgid="6853071165802933545">"Телефон бекітпесін ашуға <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> рет дұрыс емес әрекет жасадыңыз. Тағы <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> сәтсіз әрекеттен кейін жұмыс профилі жойылып, бүкіл профиль деректері жойылады."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_erasing_profile" product="tablet" msgid="4686386497449912146">"Планшет бекітпесін ашуға <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> рет дұрыс емес әрекет жасадыңыз. Жұмыс профилі жойылып, бүкіл профиль деректері жойылады."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_erasing_profile" product="default" msgid="4951507352869831265">"Телефон бекітпесін ашуға <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> рет дұрыс емес әрекет жасадыңыз. Жұмыс профилі жойылып, бүкіл профиль деректері жойылады."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_login" product="tablet" msgid="3253575572118914370">"Бекітпені ашу кескінін <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> рет қате сыздыңыз. After <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> сәтсіз әрекеттен кейін планшетіңізді есептік жазба арқылы ашу өтінішін аласыз.\n\n <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> секундтан кейін қайта әрекеттеніңіз."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_login" product="default" msgid="1437638152015574839">"Бекітпені ашу кескінін <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> рет қате сыздыңыз. <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> сәтсіз әрекеттен кейін телефоныңызды есептік жазба арқылы ашу өтінішін аласыз. \n\n <xliff:g id="NUMBER_2">%3$d</xliff:g> секундтан кейін қайта әрекеттеніңіз."</string>
<string name="kg_password_wrong_pin_code_pukked" msgid="30531039455764924">"SIM PIN коды дұрыс емес, құрылғыны ашу үшін қызмет жабдықтаушыға хабарласаңыз."</string>
<plurals name="kg_password_wrong_pin_code" formatted="false" msgid="6721575017538162249">
<item quantity="other">SIM PIN коды дұрыс емес, <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> әрекет қалды.</item>
<item quantity="one">SIM PIN коды дұрыс емес, операторға құрылғы бекітпесін ашуы үшін хабарласуға дейін <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> әрекет қалды.</item>
</plurals>
<string name="kg_password_wrong_puk_code_dead" msgid="7077536808291316208">"SIM қолданыстан шыққан. Қызмет жабдықтаушыға хабарласыңыз."</string>
<plurals name="kg_password_wrong_puk_code" formatted="false" msgid="7576227366999858780">
<item quantity="other">SIM PUK коды дұрыс емес, SIM біржола пайдалануға жарамсыз болуына <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> әрекет қалды.</item>
<item quantity="one">SIM PUK коды дұрыс емес, SIM біржола пайдалануға жарамсыз болуына <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> әрекет қалды.</item>
</plurals>
<string name="kg_password_pin_failed" msgid="6268288093558031564">"SIM PIN жұмысы орындалмады!"</string>
<string name="kg_password_puk_failed" msgid="2838824369502455984">"SIM PUK жұмысы орындалмады!"</string>
<string name="kg_pin_accepted" msgid="1448241673570020097">"Код қабылданды!"</string>
<string name="keyguard_carrier_default" msgid="8700650403054042153">"Қызмет көрсетілмейді."</string>
<string name="accessibility_ime_switch_button" msgid="2829803408288433429">"Енгізу әдісін ауыстыру"</string>
<string name="airplane_mode" msgid="3122107900897202805">"Ұшақ режимі"</string>
<string name="kg_prompt_reason_restart_pattern" msgid="5519822969283306009">"Құрылғы қайта іске қосылғаннан кейін өрнекті енгізу қажет"</string>
<string name="kg_prompt_reason_restart_pin" msgid="4411398237158448198">"Құрылғы қайта іске қосылғаннан кейін PIN кодты енгізу қажет"</string>
<string name="kg_prompt_reason_restart_password" msgid="6504585392626524695">"Құрылғы қайта іске қосылғаннан кейін кілтсөзді енгізу қажет"</string>
<string name="kg_prompt_reason_timeout_pattern" msgid="3717506169674397620">"Қосымша қауіпсіздік үшін өрнекті енгізу қажет"</string>
<string name="kg_prompt_reason_timeout_pin" msgid="6951483704195396341">"Қосымша қауіпсіздік үшін PIN кодты енгізу қажет"</string>
<string name="kg_prompt_reason_timeout_password" msgid="7306667546971345027">"Қосымша қауіпсіздік үшін кілтсөзді енгізу қажет"</string>
<string name="kg_prompt_reason_switch_profiles_pattern" msgid="8476293962695171574">"Профильдерді ауыстырғанда өрнекті енгізу қажет"</string>
<string name="kg_prompt_reason_switch_profiles_pin" msgid="2343607138520460043">"Профильдерді ауыстырғанда PIN кодты енгізу қажет"</string>
<string name="kg_prompt_reason_switch_profiles_password" msgid="1295960907951965927">"Профильдерді ауыстырғанда кілтсөзді енгізу қажет"</string>
<string name="kg_prompt_reason_device_admin" msgid="5838877342219587193">"Құрылғы әкімшісі құрылғыны құлыптады"</string>
<string name="kg_prompt_reason_user_request" msgid="500999297306031595">"Құрылғы қолмен құлыпталды"</string>
<plurals name="kg_prompt_reason_time_pattern" formatted="false" msgid="2697444392228541853">
<item quantity="other">Құрылғы құлпы <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> сағат бойы ашылмады. Өрнекті растаңыз.</item>
<item quantity="one">Құрылғы құлпы <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> сағат бойы ашылмады. Өрнекті растаңыз.</item>
</plurals>
<plurals name="kg_prompt_reason_time_pin" formatted="false" msgid="2118758475374354849">
<item quantity="other">Құрылғы құлпы <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> сағат бойы ашылмады. PIN кодын растаңыз.</item>
<item quantity="one">Құрылғы құлпы <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> сағат бойы ашылмады. PIN кодын растаңыз.</item>
</plurals>
<plurals name="kg_prompt_reason_time_password" formatted="false" msgid="5132693663364913675">
<item quantity="other">Құрылғы құлпы <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> сағат бойы ашылмады. Құпия сөзді растаңыз.</item>
<item quantity="one">Құрылғы құлпы <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> сағат бойы ашылмады. Құпия сөзді растаңыз.</item>
</plurals>
<string name="fingerprint_not_recognized" msgid="2690661881608146617">"Анықталмаған"</string>
</resources>