blob: bad5a1a6dc4ff1f5f4ba9bc98259c2b7c633bde9 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="5934709770924185752">"CaptivePortalLogin"</string>
<string name="action_use_network" msgid="6076184727448466030">"Gamitin ang network na ito nang walang pagbabago"</string>
<string name="action_do_not_use_network" msgid="4577366536956516683">"Huwag gamitin ang network na ito"</string>
<string name="action_bar_label" msgid="917235635415966620">"Mag-sign in sa network"</string>
<string name="ssl_error_warning" msgid="6653188881418638872">"May mga isyu sa seguridad ang network kung saan mo sinusubukang sumali."</string>
<string name="ssl_error_example" msgid="647898534624078900">"Halimbawa, maaaring hindi sa organisasyong ipinapakita ang page sa pag-log in."</string>
<string name="ssl_error_continue" msgid="6492718244923937110">"Magpatuloy pa rin sa pamamagitan ng browser"</string>
</resources>