blob: 02c2cf3df77621628782082c60633eaf92e0f7e3 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="5934709770924185752">"CaptivePortalLogin"</string>
<string name="action_use_network" msgid="6076184727448466030">"यो सञ्जाल जस्तो छ प्रयोग गर्नुहोस्"</string>
<string name="action_do_not_use_network" msgid="4577366536956516683">"यो सञ्जाल प्रयोग नगर्नुहोस्"</string>
<string name="action_bar_label" msgid="917235635415966620">"सञ्जालमा साइन इन गर्नुहोस्"</string>
<string name="ssl_error_warning" msgid="6653188881418638872">"तपाईँले सामेल हुन प्रयास गरिरहनु भएको नेटवर्कमा सुरक्षा मुद्दाहरू छन्।"</string>
<string name="ssl_error_example" msgid="647898534624078900">"उदाहरणका लागि, लग इन पृष्ठ देखाइएको संस्थाको नहुन सक्छ।"</string>
<string name="ssl_error_continue" msgid="6492718244923937110">"जे भए पनि ब्राउजर मार्फत जारी राख्नुहोस्"</string>
</resources>