blob: 63428e750ce72f54ae830d86a26be18cfb9c6cc8 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="5934709770924185752">"CaptivePortalLogin"</string>
<string name="action_use_network" msgid="6076184727448466030">"Користи ја мрежата во оваа состојба"</string>
<string name="action_do_not_use_network" msgid="4577366536956516683">"Не ја користи мрежата"</string>
<string name="action_bar_label" msgid="917235635415966620">"Најавете се на мрежа"</string>
<string name="ssl_error_warning" msgid="6653188881418638872">"Мрежата на која се обидувате да се придружите има проблеми со безбедноста."</string>
<string name="ssl_error_example" msgid="647898534624078900">"На пример, страницата за најавување може да не припаѓа на организацијата што е прикажана."</string>
<string name="ssl_error_continue" msgid="6492718244923937110">"Сепак продолжи преку прелистувач"</string>
</resources>