blob: 9bca6668ec35c033734395a4be555d6b2ba6e28d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/* //device/apps/common/assets/res/any/strings.xml
**
** Copyright 2006, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="byteShort" msgid="8340973892742019101">"B"</string>
<string name="kilobyteShort" msgid="5973789783504771878">"kB"</string>
<string name="megabyteShort" msgid="6355851576770428922">"MB"</string>
<string name="gigabyteShort" msgid="3259882455212193214">"GB"</string>
<string name="terabyteShort" msgid="231613018159186962">"TB"</string>
<string name="petabyteShort" msgid="5637816680144990219">"PB"</string>
<string name="fileSizeSuffix" msgid="8897567456150907538">"<xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="UNIT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="durationDays" msgid="6652371460511178259">"<xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g> d."</string>
<string name="durationDayHours" msgid="2713107458736744435">"<xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g> d. <xliff:g id="HOURS">%2$d</xliff:g> hod."</string>
<string name="durationDayHour" msgid="7293789639090958917">"<xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g> d. <xliff:g id="HOURS">%2$d</xliff:g> hod."</string>
<string name="durationHours" msgid="4266858287167358988">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g> hod."</string>
<string name="durationHourMinutes" msgid="9029176248692041549">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g> hod. <xliff:g id="MINUTES">%2$d</xliff:g> min."</string>
<string name="durationHourMinute" msgid="2741677355177402539">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g> hod. <xliff:g id="MINUTES">%2$d</xliff:g> min."</string>
<string name="durationMinutes" msgid="3134226679883579347">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> min."</string>
<string name="durationMinute" msgid="7155301744174623818">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> min"</string>
<string name="durationMinuteSeconds" msgid="1424656185379003751">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> min. <xliff:g id="SECONDS">%2$d</xliff:g> s"</string>
<string name="durationMinuteSecond" msgid="3989228718067466680">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> min. <xliff:g id="SECONDS">%2$d</xliff:g> s"</string>
<string name="durationSeconds" msgid="8050088505238241405">"<xliff:g id="SECONDS">%1$d</xliff:g> s"</string>
<string name="durationSecond" msgid="985669622276420331">"<xliff:g id="SECONDS">%1$d</xliff:g> s"</string>
<string name="untitled" msgid="4638956954852782576">"&lt;Bez mena&gt;"</string>
<string name="emptyPhoneNumber" msgid="7694063042079676517">"(žiadne telefónne číslo)"</string>
<string name="unknownName" msgid="6867811765370350269">"Bez názvu"</string>
<string name="defaultVoiceMailAlphaTag" msgid="2660020990097733077">"Hlasová schránka"</string>
<string name="defaultMsisdnAlphaTag" msgid="2850889754919584674">"MSISDN1"</string>
<string name="mmiError" msgid="5154499457739052907">"Problém s pripojením alebo neplatný kód MMI."</string>
<string name="mmiFdnError" msgid="5224398216385316471">"Operácia je obmedzená len na povolené čísla."</string>
<string name="serviceEnabled" msgid="8147278346414714315">"Služba bola povolená."</string>
<string name="serviceEnabledFor" msgid="6856228140453471041">"Služba bola povolená pre:"</string>
<string name="serviceDisabled" msgid="1937553226592516411">"Služba bola vypnutá."</string>
<string name="serviceRegistered" msgid="6275019082598102493">"Registrácia prebehla úspešne."</string>
<string name="serviceErased" msgid="1288584695297200972">"Vymazanie prebehlo úspešne."</string>
<string name="passwordIncorrect" msgid="7612208839450128715">"Nesprávne heslo."</string>
<string name="mmiComplete" msgid="8232527495411698359">"Funkcia MMI bola dokončená."</string>
<string name="badPin" msgid="9015277645546710014">"Pôvodný kód PIN bol zadaný nesprávne."</string>
<string name="badPuk" msgid="5487257647081132201">"Kód PUK bol zadaný nesprávne."</string>
<string name="mismatchPin" msgid="609379054496863419">"Zadané kódy PIN sa nezhodujú."</string>
<string name="invalidPin" msgid="3850018445187475377">"Zadajte kód PIN s dĺžkou 4 až 8 číslic."</string>
<string name="invalidPuk" msgid="8761456210898036513">"Zadajte kód PUK, ktorý má 8 alebo viac čísel."</string>
<string name="needPuk" msgid="919668385956251611">"SIM karta je uzamknutá pomocou kódu PUK. Odomknite ju zadaním kódu PUK."</string>
<string name="needPuk2" msgid="4526033371987193070">"Ak chcete odblokovať SIM kartu, zadajte kód PUK2."</string>
<string name="enablePin" msgid="209412020907207950">"Neúspešné, povoľte uzamknutie SIM/RUIM."</string>
<plurals name="pinpuk_attempts" formatted="false" msgid="1251012001539225582">
<item quantity="few">Zostávajú vám <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> pokusy, potom sa vaša SIM karta uzamkne.</item>
<item quantity="many">Zostáva vám <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> pokusu, potom sa vaša SIM karta uzamkne.</item>
<item quantity="other">Zostáva vám <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> pokusov, potom sa vaša SIM karta uzamkne.</item>
<item quantity="one">Zostáva vám <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> pokus, potom sa vaša SIM karta uzamkne.</item>
</plurals>
<string name="imei" msgid="2625429890869005782">"IMEI"</string>
<string name="meid" msgid="4841221237681254195">"MEID"</string>
<string name="ClipMmi" msgid="6952821216480289285">"Prichádzajúca identifikácia volajúceho"</string>
<string name="ClirMmi" msgid="7784673673446833091">"Odchádzajúca identifikácia volajúceho"</string>
<string name="ColpMmi" msgid="3065121483740183974">"ID pripojenej linky"</string>
<string name="ColrMmi" msgid="4996540314421889589">"Obmedzenie ID pripojenej linky"</string>
<string name="CfMmi" msgid="5123218989141573515">"Presmerovanie hovorov"</string>
<string name="CwMmi" msgid="9129678056795016867">"Čakajúci hovor"</string>
<string name="BaMmi" msgid="455193067926770581">"Blokovanie hovorov"</string>
<string name="PwdMmi" msgid="7043715687905254199">"Zmena hesla"</string>
<string name="PinMmi" msgid="3113117780361190304">"Zmena kódu PIN"</string>
<string name="CnipMmi" msgid="3110534680557857162">"Volané číslo uvedené"</string>
<string name="CnirMmi" msgid="3062102121430548731">"Volanie čísla obmedzené"</string>
<string name="ThreeWCMmi" msgid="9051047170321190368">"Konferencia troch účastníkov"</string>
<string name="RuacMmi" msgid="7827887459138308886">"Odmietnutie nevyžiadaných obťažujúcich hovorov"</string>
<string name="CndMmi" msgid="3116446237081575808">"Doručenie volaného čísla"</string>
<string name="DndMmi" msgid="1265478932418334331">"Nerušiť"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOn" msgid="429415409145781923">"V predvolenom nastavení je identifikácia volajúceho obmedzená. Ďalší hovor: Obmedzené"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOff" msgid="3092918006077864624">"V predvolenom nastavení je identifikácia volajúceho obmedzená. Ďalší hovor: Bez obmedzenia"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOn" msgid="6179425182856418465">"V predvolenom nastavení nie je identifikácia volajúceho obmedzená. Ďalší hovor: Obmedzené"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOff" msgid="2567998633124408552">"V predvolenom nastavení nie je identifikácia volajúceho obmedzená. Ďalší hovor: Bez obmedzenia"</string>
<string name="serviceNotProvisioned" msgid="8614830180508686666">"Služba nie je poskytovaná."</string>
<string name="CLIRPermanent" msgid="3377371145926835671">"Nemôžete meniť nastavenia identifikácie volajúceho."</string>
<string name="RestrictedChangedTitle" msgid="5592189398956187498">"Obmedzený prístup bol zmenený"</string>
<string name="RestrictedOnData" msgid="8653794784690065540">"Údajová služba je zablokovaná."</string>
<string name="RestrictedOnEmergency" msgid="6581163779072833665">"Tiesňová služba je zablokovaná."</string>
<string name="RestrictedOnNormal" msgid="4953867011389750673">"Hlasová služba je zablokovaná."</string>
<string name="RestrictedOnAllVoice" msgid="3396963652108151260">"Všetky hlasové služby sú zablokované."</string>
<string name="RestrictedOnSms" msgid="8314352327461638897">"Služba SMS je zablokovaná."</string>
<string name="RestrictedOnVoiceData" msgid="996636487106171320">"Hlasové a dátové služby sú zablokované."</string>
<string name="RestrictedOnVoiceSms" msgid="1888588152792023873">"Hlasové služby a služby SMS sú zablokované."</string>
<string name="RestrictedOnAll" msgid="5643028264466092821">"Všetky hlasové, údajové služby a služby SMS sú zablokované."</string>
<string name="peerTtyModeFull" msgid="6165351790010341421">"Používateľ, s ktorým komunikujete, požiadal o režim FULL textového telefónu"</string>
<string name="peerTtyModeHco" msgid="5728602160669216784">"Používateľ, s ktorým komunikujete, požiadal o režim HCO textového telefónu"</string>
<string name="peerTtyModeVco" msgid="1742404978686538049">"Používateľ, s ktorým komunikujete, požiadal o režim VCO textového telefónu"</string>
<string name="peerTtyModeOff" msgid="3280819717850602205">"Používateľ, s ktorým komunikujete, požiadal o režim OFF textového telefónu"</string>
<string name="serviceClassVoice" msgid="1258393812335258019">"Voice"</string>
<string name="serviceClassData" msgid="872456782077937893">"Dáta"</string>
<string name="serviceClassFAX" msgid="5566624998840486475">"FAX"</string>
<string name="serviceClassSMS" msgid="2015460373701527489">"SMS"</string>
<string name="serviceClassDataAsync" msgid="4523454783498551468">"Async"</string>
<string name="serviceClassDataSync" msgid="7530000519646054776">"Synchronizovať"</string>
<string name="serviceClassPacket" msgid="6991006557993423453">"Pakety"</string>
<string name="serviceClassPAD" msgid="3235259085648271037">"PAD"</string>
<string name="roamingText0" msgid="7170335472198694945">"Indikátor roamingu svieti"</string>
<string name="roamingText1" msgid="5314861519752538922">"Indikátor roamingu nesvieti"</string>
<string name="roamingText2" msgid="8969929049081268115">"Indikátor roamingu bliká"</string>
<string name="roamingText3" msgid="5148255027043943317">"Nie je v blízkosti"</string>
<string name="roamingText4" msgid="8808456682550796530">"Mimo budovy"</string>
<string name="roamingText5" msgid="7604063252850354350">"Roaming – preferovaný systém"</string>
<string name="roamingText6" msgid="2059440825782871513">"Roaming – dostupný systém"</string>
<string name="roamingText7" msgid="7112078724097233605">"Roaming – aliančný partner"</string>
<string name="roamingText8" msgid="5989569778604089291">"Roaming – prémiový partner"</string>
<string name="roamingText9" msgid="7969296811355152491">"Roaming – úplná funkčnosť služby"</string>
<string name="roamingText10" msgid="3992906999815316417">"Roaming – čiastočná funkčnosť služby"</string>
<string name="roamingText11" msgid="4154476854426920970">"Banner roamingu je zapnutý"</string>
<string name="roamingText12" msgid="1189071119992726320">"Banner roamingu je vypnutý"</string>
<string name="roamingTextSearching" msgid="8360141885972279963">"Vyhľadávanie služby"</string>
<string name="wfcRegErrorTitle" msgid="2301376280632110664">"Volanie cez Wi-Fi"</string>
<string-array name="wfcOperatorErrorAlertMessages">
</string-array>
<string-array name="wfcOperatorErrorNotificationMessages">
</string-array>
<string name="wfcSpnFormat" msgid="8211621332478306568">"%s"</string>
<string name="wfcDataSpnFormat" msgid="1118052028767666883">"%s"</string>
<string name="wifi_calling_off_summary" msgid="8720659586041656098">"Vypnuté"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_preferred_summary" msgid="1994113411286935263">"Uprednostniť Wi-Fi"</string>
<string name="wfc_mode_cellular_preferred_summary" msgid="5920549484600758786">"Uprednostniť mobilné pripojenie"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_only_summary" msgid="2379919155237869320">"Len Wi-Fi"</string>
<string name="cfTemplateNotForwarded" msgid="1683685883841272560">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Nepresmerované"</string>
<string name="cfTemplateForwarded" msgid="1302922117498590521">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g>"</string>
<string name="cfTemplateForwardedTime" msgid="9206251736527085256">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g> po <xliff:g id="TIME_DELAY">{2}</xliff:g> s"</string>
<string name="cfTemplateRegistered" msgid="5073237827620166285">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Nepresmerované"</string>
<string name="cfTemplateRegisteredTime" msgid="6781621964320635172">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Nepresmerované"</string>
<string name="fcComplete" msgid="3118848230966886575">"Požiadavka zadaná pomocou kódu funkcie bola úspešne dokončená."</string>
<string name="fcError" msgid="3327560126588500777">"Problém s pripojením alebo neplatný kód funkcie."</string>
<string name="httpErrorOk" msgid="1191919378083472204">"OK"</string>
<string name="httpError" msgid="7956392511146698522">"Vyskytla sa chyba siete."</string>
<string name="httpErrorLookup" msgid="4711687456111963163">"Webovú adresu sa nepodarilo nájsť."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedAuthScheme" msgid="6299980280442076799">"Schéma overenia webových stránok nie je podporovaná."</string>
<string name="httpErrorAuth" msgid="1435065629438044534">"Nepodarilo sa overiť totožnosť."</string>
<string name="httpErrorProxyAuth" msgid="1788207010559081331">"Overenie pomocou servera proxy bolo neúspešné."</string>
<string name="httpErrorConnect" msgid="8714273236364640549">"K serveru sa nepodarilo pripojiť."</string>
<string name="httpErrorIO" msgid="2340558197489302188">"Nepodarilo sa nadviazať komunikáciu so serverom. Skúste to znova neskôr."</string>
<string name="httpErrorTimeout" msgid="4743403703762883954">"Časový limit pripojenia na server vypršal."</string>
<string name="httpErrorRedirectLoop" msgid="8679596090392779516">"Stránka obsahuje príliš veľa presmerovaní servera."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedScheme" msgid="5015730812906192208">"Protokol nie je podporovaný."</string>
<string name="httpErrorFailedSslHandshake" msgid="96549606000658641">"Zabezpečené spojenie sa nepodarilo nadviazať."</string>
<string name="httpErrorBadUrl" msgid="3636929722728881972">"Stránku sa nepodarilo otvoriť pretože webová adresa je neplatná."</string>
<string name="httpErrorFile" msgid="2170788515052558676">"Prístup k súboru sa nepodarilo získať."</string>
<string name="httpErrorFileNotFound" msgid="6203856612042655084">"Požadovaný súbor sa nepodarilo nájsť."</string>
<string name="httpErrorTooManyRequests" msgid="1235396927087188253">"Je spracovávaných príliš veľa žiadostí. Opakujte akciu neskôr."</string>
<string name="notification_title" msgid="8967710025036163822">"Chyba prihlásenia do účtu <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="contentServiceSync" msgid="8353523060269335667">"Synchronizovať"</string>
<string name="contentServiceSyncNotificationTitle" msgid="397743349191901458">"Synchronizovať"</string>
<string name="contentServiceTooManyDeletesNotificationDesc" msgid="8100981435080696431">"Príliš veľa odstránených položiek služby <xliff:g id="CONTENT_TYPE">%s</xliff:g>."</string>
<string name="low_memory" product="tablet" msgid="6494019234102154896">"Ukladací priestor tabletu je plný. Odstráňte niektoré súbory a uvoľnite miesto."</string>
<string name="low_memory" product="watch" msgid="4415914910770005166">"Ukladací priestor hodiniek je plný. Uvoľnite miesto odstránením niektorých súborov."</string>
<string name="low_memory" product="tv" msgid="516619861191025923">"Úložisko televízora je plné. Uvoľnite miesto odstránením niektorých súborov."</string>
<string name="low_memory" product="default" msgid="3475999286680000541">"Pamäť telefónu je plná. Odstráňte niektoré súbory a uvoľnite miesto."</string>
<string name="ssl_ca_cert_warning" msgid="5848402127455021714">"Sieť môže byť monitorovaná"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_unknown" msgid="4475437862189850602">"Neznámou treťou stranou"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_administrator" msgid="550758088185764312">"Správcom vášho pracovného profilu"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_managed" msgid="4030263497686867141">"Doménou <xliff:g id="MANAGING_DOMAIN">%s</xliff:g>"</string>
<string name="work_profile_deleted" msgid="5005572078641980632">"Pracovný profil bol odstránený"</string>
<string name="work_profile_deleted_description" msgid="6305147513054341102">"Pracovný profil bol odstránený z dôvodu chýbajúcej správcovskej aplikácie."</string>
<string name="work_profile_deleted_details" msgid="226615743462361248">"Správcovská aplikácia pracovného profilu buď chýba, alebo je poškodená. Z toho dôvodu boli váš pracovný profil a s ním súvisiace údaje odstránené. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte svojho správcu."</string>
<string name="work_profile_deleted_description_dpm_wipe" msgid="6019770344820507579">"Váš pracovný profil už nie je na tomto zariadení dostupný."</string>
<string name="factory_reset_warning" msgid="5423253125642394387">"Vaše zariadenie bude vymazané"</string>
<string name="factory_reset_message" msgid="4905025204141900666">"V správcovskej aplikácii chýbajú komponenty alebo je poškodená, a preto sa nedá použiť. Vaše zariadenie bude vymazané. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte svojho správcu."</string>
<string name="me" msgid="6545696007631404292">"Ja"</string>
<string name="power_dialog" product="tablet" msgid="8545351420865202853">"Možnosti tabletu"</string>
<string name="power_dialog" product="tv" msgid="6153888706430556356">"Možnosti televízora"</string>
<string name="power_dialog" product="default" msgid="1319919075463988638">"Možnosti telefónu"</string>
<string name="silent_mode" msgid="7167703389802618663">"Tichý režim"</string>
<string name="turn_on_radio" msgid="3912793092339962371">"Zapnúť bezdrôtové pripojenie"</string>
<string name="turn_off_radio" msgid="8198784949987062346">"Vypnúť bezdrôtové pripojenie"</string>
<string name="screen_lock" msgid="799094655496098153">"Zámka obrazovky"</string>
<string name="power_off" msgid="4266614107412865048">"Vypnúť"</string>
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Zvonenie je vypnuté"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Vibračné zvonenie"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Zvonenie je zapnuté"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">"Aktualizácia systému Android"</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Pripravuje sa aktualizácia…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Spracováva sa balík aktualizácií…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Reštartuje sa…"</string>
<string name="reboot_to_reset_title" msgid="4142355915340627490">"Obnovenie výrobných nastavení"</string>
<string name="reboot_to_reset_message" msgid="2432077491101416345">"Reštartuje sa…"</string>
<string name="shutdown_progress" msgid="2281079257329981203">"Prebieha vypínanie..."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tablet" msgid="3385745179555731470">"Váš tablet bude vypnutý."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tv" msgid="476672373995075359">"Televízor sa vypne."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="watch" msgid="3490275567476369184">"Hodinky sa vypnú."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="default" msgid="649792175242821353">"Váš telefón bude vypnutý."</string>
<string name="shutdown_confirm_question" msgid="2906544768881136183">"Chcete zariadenie vypnúť?"</string>
<string name="reboot_safemode_title" msgid="7054509914500140361">"Reštartovať do núdzového režimu"</string>
<string name="reboot_safemode_confirm" msgid="55293944502784668">"Chcete zariadenie reštartovať do núdzového režimu? Zakážu sa tým všetky aplikácie tretích strán, ktoré ste nainštalovali. Tieto aplikácie budú obnovené po ďalšom reštartovaní."</string>
<string name="recent_tasks_title" msgid="3691764623638127888">"Najnovšie"</string>
<string name="no_recent_tasks" msgid="8794906658732193473">"Žiadne nedávne aplikácie"</string>
<string name="global_actions" product="tablet" msgid="408477140088053665">"Možnosti tabletu"</string>
<string name="global_actions" product="tv" msgid="7240386462508182976">"Možnosti televízora"</string>
<string name="global_actions" product="default" msgid="2406416831541615258">"Možnosti telefónu"</string>
<string name="global_action_lock" msgid="2844945191792119712">"Zámka obrazovky"</string>
<string name="global_action_power_off" msgid="4471879440839879722">"Vypnúť"</string>
<string name="global_action_bug_report" msgid="7934010578922304799">"Hlásenie o chybách"</string>
<string name="bugreport_title" msgid="2667494803742548533">"Vytvoriť hlásenie chyby"</string>
<string name="bugreport_message" msgid="398447048750350456">"Týmto zhromaždíte informácie o aktuálnom stave zariadenia. Informácie je potom možné odoslať e-mailom, chvíľu však potrvá, kým bude hlásenie chyby pripravené na odoslanie. Prosíme vás preto o trpezlivosť."</string>
<string name="global_action_toggle_silent_mode" msgid="8219525344246810925">"Tichý režim"</string>
<string name="global_action_silent_mode_on_status" msgid="3289841937003758806">"Zvuk je VYPNUTÝ."</string>
<string name="global_action_silent_mode_off_status" msgid="1506046579177066419">"Zvuk je zapnutý"</string>
<string name="global_actions_toggle_airplane_mode" msgid="5884330306926307456">"Režim v lietadle"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_on_status" msgid="2719557982608919750">"Režim v lietadle je ZAPNUTÝ"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_off_status" msgid="5075070442854490296">"Režim v lietadle je VYPNUTÝ"</string>
<string name="global_action_settings" msgid="1756531602592545966">"Nastavenia"</string>
<string name="global_action_assist" msgid="3892832961594295030">"Pomôcť"</string>
<string name="global_action_voice_assist" msgid="7751191495200504480">"Hlasový asistent"</string>
<string name="global_action_lockdown" msgid="8751542514724332873">"Uzamknúť"</string>
<string name="status_bar_notification_info_overflow" msgid="5301981741705354993">"999+"</string>
<string name="safeMode" msgid="2788228061547930246">"Núdzový režim"</string>
<string name="android_system_label" msgid="6577375335728551336">"Systém Android"</string>
<string name="user_owner_label" msgid="2804351898001038951">"Osobné"</string>
<string name="managed_profile_label" msgid="6260850669674791528">"Práca"</string>
<string name="permgrouplab_contacts" msgid="3657758145679177612">"Kontakty"</string>
<string name="permgroupdesc_contacts" msgid="6951499528303668046">"prístup k vašim kontaktom"</string>
<string name="permgrouplab_location" msgid="7275582855722310164">"Poloha"</string>
<string name="permgroupdesc_location" msgid="1346617465127855033">"prístup k polohe tohto zariadenia"</string>
<string name="permgrouplab_calendar" msgid="5863508437783683902">"Kalendár"</string>
<string name="permgroupdesc_calendar" msgid="3889615280211184106">"prístup ku kalendáru"</string>
<string name="permgrouplab_sms" msgid="228308803364967808">"SMS"</string>
<string name="permgroupdesc_sms" msgid="4656988620100940350">"posielať a zobrazovať SMS"</string>
<string name="permgrouplab_storage" msgid="1971118770546336966">"Úložisko"</string>
<string name="permgroupdesc_storage" msgid="637758554581589203">"prístup k fotkám, médiám a súborom na zariadení"</string>
<string name="permgrouplab_microphone" msgid="171539900250043464">"Mikrofón"</string>
<string name="permgroupdesc_microphone" msgid="4988812113943554584">"zaznamenávanie zvuku"</string>
<string name="permgrouplab_camera" msgid="4820372495894586615">"Fotoaparát"</string>
<string name="permgroupdesc_camera" msgid="3250611594678347720">"fotenie a zaznamenávanie videí"</string>
<string name="permgrouplab_phone" msgid="5229115638567440675">"Telefón"</string>
<string name="permgroupdesc_phone" msgid="6234224354060641055">"telefonovať a spravovať hovory"</string>
<string name="permgrouplab_sensors" msgid="416037179223226722">"Telesné senzory"</string>
<string name="permgroupdesc_sensors" msgid="7147968539346634043">"prístup k údajom senzorov o životných funkciách"</string>
<string name="capability_title_canRetrieveWindowContent" msgid="3901717936930170320">"Načítať obsah okna"</string>
<string name="capability_desc_canRetrieveWindowContent" msgid="3772225008605310672">"Môžete preskúmať obsah okna, s ktorým pracujete."</string>
<string name="capability_title_canRequestTouchExploration" msgid="3108723364676667320">"Zapnúť funkciu Preskúmanie dotykom"</string>
<string name="capability_desc_canRequestTouchExploration" msgid="5800552516779249356">"Po dotyku na položku sa vysloví jej názov a obrazovku je možné preskúmať pomocou gest."</string>
<string name="capability_title_canRequestEnhancedWebAccessibility" msgid="1739881766522594073">"Zapnúť vylepšenú dostupnosť na webe"</string>
<string name="capability_desc_canRequestEnhancedWebAccessibility" msgid="7881063961507511765">"Môže nainštalovať skripty na sprístupnenie obsahu aplikácie."</string>
<string name="capability_title_canRequestFilterKeyEvents" msgid="2103440391902412174">"Sledovať zadávaný text"</string>
<string name="capability_desc_canRequestFilterKeyEvents" msgid="7463135292204152818">"Sledovanie zahŕňa osobné údaje ako sú čísla kreditných kariet a heslá."</string>
<string name="permlab_statusBar" msgid="7417192629601890791">"zakázanie alebo zmeny stavového riadka"</string>
<string name="permdesc_statusBar" msgid="8434669549504290975">"Umožňuje aplikácii vypnúť stavový riadok alebo pridať a odstrániť systémové ikony."</string>
<string name="permlab_statusBarService" msgid="7247281911387931485">"stavový riadok"</string>
<string name="permdesc_statusBarService" msgid="716113660795976060">"Umožňuje aplikácii fungovať ako stavový riadok."</string>
<string name="permlab_expandStatusBar" msgid="1148198785937489264">"rozbalenie a zbalenie stavového riadka"</string>
<string name="permdesc_expandStatusBar" msgid="6917549437129401132">"Umožňuje aplikácii rozbaliť alebo zbaliť stavový riadok."</string>
<string name="permlab_install_shortcut" msgid="4279070216371564234">"inštalovať odkazy"</string>
<string name="permdesc_install_shortcut" msgid="8341295916286736996">"Povoľuje aplikácii pridať odkazy na ploche bez zásahu používateľa."</string>
<string name="permlab_uninstall_shortcut" msgid="4729634524044003699">"odinštalovať odkazy"</string>
<string name="permdesc_uninstall_shortcut" msgid="6745743474265057975">"Povoľuje aplikácii odstrániť odkazy na ploche bez zásahu používateľa."</string>
<string name="permlab_processOutgoingCalls" msgid="3906007831192990946">"presmerovať odchádzajúce hovory"</string>
<string name="permdesc_processOutgoingCalls" msgid="5156385005547315876">"Umožňuje aplikácii počas odchádzajúceho hovoru rozpoznať vytáčané číslo a poskytuje možnosť presmerovať daný hovor na odlišné číslo alebo ho úplne zrušiť."</string>
<string name="permlab_receiveSms" msgid="8673471768947895082">"prijímať textové správy (SMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveSms" msgid="6424387754228766939">"Umožňuje aplikácii prijímať a spracovávať správy SMS. Znamená to, že aplikácia môže sledovať správy odoslané na vaše zariadenie alebo ich odstrániť bez toho, aby sa vám zobrazili."</string>
<string name="permlab_receiveMms" msgid="1821317344668257098">"prijímať textové správy (MMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveMms" msgid="533019437263212260">"Umožňuje aplikácii prijímať a spracovávať správy MMS. Znamená to, že aplikácia môže sledovať správy odoslané na vaše zariadenie alebo ich odstrániť bez toho, aby sa vám zobrazili."</string>
<string name="permlab_readCellBroadcasts" msgid="1598328843619646166">"čítať správy Cell Broadcast"</string>
<string name="permdesc_readCellBroadcasts" msgid="6361972776080458979">"Umožňuje aplikácii čítať správy Cell Broadcast prijaté vaším zariadením. Upozornenia Cell Broadcast sú doručované na určitých miestach a upozorňujú na núdzové situácie. Škodlivé aplikácie môžu pri prijatí núdzovej správy Cell Broadcast narušiť výkonnosť alebo prevádzku vášho zariadenia."</string>
<string name="permlab_subscribedFeedsRead" msgid="4756609637053353318">"čítať odoberané informačné kanály"</string>
<string name="permdesc_subscribedFeedsRead" msgid="5557058907906144505">"Umožňuje aplikácii získať podrobnosti o aktuálne synchronizovaných informačných kanáloch."</string>
<string name="permlab_sendSms" msgid="7544599214260982981">"posielať a zobrazovať SMS"</string>
<string name="permdesc_sendSms" msgid="7094729298204937667">"Umožňuje aplikácii odosielať správy SMS. Môže to mať za následok účtovanie neočakávaných poplatkov. Škodlivé aplikácie vám môžu spôsobiť výdavky odosielaním správ bez vášho potvrdenia."</string>
<string name="permlab_readSms" msgid="8745086572213270480">"čítať textové správy (SMS alebo MMS)"</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tablet" msgid="2467981548684735522">"Umožňuje aplikácii čítať správy SMS uložené v tablete alebo na SIM karte. Toto povolenie umožňuje aplikácii čítať správy SMS bez ohľadu na ich obsah alebo dôvernosť."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tv" msgid="5102425513647038535">"Umožňuje aplikácii čítať správy SMS uložené vo vašom televízore alebo SIM karte. Toto nastavenie umožňuje aplikácii čítať všetky správy SMS bez ohľadu na ich obsah alebo dôvernosť."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="default" msgid="3695967533457240550">"Umožňuje aplikácii čítať správy SMS uložené v telefóne alebo na SIM karte. Toto povolenie umožňuje aplikácii čítať správy SMS bez ohľadu na ich obsah alebo dôvernosť."</string>
<string name="permlab_receiveWapPush" msgid="5991398711936590410">"prijímať textové správy (WAP)"</string>
<string name="permdesc_receiveWapPush" msgid="748232190220583385">"Umožňuje aplikácii prijímať a spracovávať správy WAP. Toto povolenie zahŕňa možnosť sledovať vaše správy alebo ich odstrániť bez toho, aby sa vám zobrazili."</string>
<string name="permlab_getTasks" msgid="6466095396623933906">"načítať spustené aplikácie"</string>
<string name="permdesc_getTasks" msgid="7454215995847658102">"Umožňuje aplikácii načítať informácie o aktuálne či nedávno spustených úlohách. Toto povolenie môže aplikácii umožniť objaviť informácie o tom, ktoré aplikácie sa na zariadení používajú."</string>
<string name="permlab_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="5979288447973722097">"Správa vlastníkov profilov a zariadenia"</string>
<string name="permdesc_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="106894851498657169">"Povolí aplikáciám nastaviť vlastníkov profilov a vlastníka zariadenia."</string>
<string name="permlab_reorderTasks" msgid="2018575526934422779">"zmeniť poradie spustených aplikácií"</string>
<string name="permdesc_reorderTasks" msgid="7734217754877439351">"Umožňuje aplikácii presunúť úlohy do popredia alebo do pozadia. Aplikácia tak môže urobiť bez vášho zásahu."</string>
<string name="permlab_enableCarMode" msgid="5684504058192921098">"aktivovať režim V aute"</string>
<string name="permdesc_enableCarMode" msgid="4853187425751419467">"Umožňuje aplikácii povoliť režim V aute."</string>
<string name="permlab_killBackgroundProcesses" msgid="3914026687420177202">"zavrieť iné aplikácie"</string>
<string name="permdesc_killBackgroundProcesses" msgid="4593353235959733119">"Umožňuje aplikácii ukončiť procesy na pozadí ostatných aplikácií. Môže to zapríčiniť zastavenie ostatných aplikácií."</string>
<string name="permlab_systemAlertWindow" msgid="3543347980839518613">"vykresliť cez ďalšie aplikácie"</string>
<string name="permdesc_systemAlertWindow" msgid="8584678381972820118">"Umožňuje aplikáciu vykresľovanie nad inými aplikáciami alebo súčasťami používateľského rozhrania. Táto funkcia môže zasahovať do vášho používania rozhrania inej aplikácie alebo meniť zobrazovaný obsah v iných aplikáciách."</string>
<string name="permlab_persistentActivity" msgid="8841113627955563938">"nastaviť, aby bola aplikácia neustále spustená"</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tablet" msgid="8525189272329086137">"Umožňuje aplikácii uložiť niektoré svoje časti natrvalo do pamäte. Môže to obmedziť pamäť dostupnú pre ostatné aplikácie a spomaliť tak tablet."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tv" msgid="5086862529499103587">"Umožňuje aplikácii natrvalo uložiť svoje časti v pamäti. Môže to obmedziť pamäť dostupnú pre ďalšie aplikácie, čím sa spomaľuje televízor."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="default" msgid="4384760047508278272">"Umožňuje aplikácii uložiť niektoré svoje časti natrvalo do pamäte. Môže to obmedziť pamäť dostupnú pre ostatné aplikácie a spomaliť tak telefón."</string>
<string name="permlab_getPackageSize" msgid="7472921768357981986">"zistiť veľkosť ukladacieho priestoru aplikácie"</string>
<string name="permdesc_getPackageSize" msgid="3921068154420738296">"Umožňuje aplikácii načítať svoj kód, údaje a veľkosti vyrovnávacej pamäte"</string>
<string name="permlab_writeSettings" msgid="2226195290955224730">"upraviť nastavenia systému"</string>
<string name="permdesc_writeSettings" msgid="7775723441558907181">"Umožňuje aplikácii zmeniť údaje nastavení systému. Škodlivé aplikácie môžu poškodiť konfiguráciu vášho systému."</string>
<string name="permlab_receiveBootCompleted" msgid="5312965565987800025">"spustiť pri štarte"</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tablet" msgid="7390304664116880704">"Umožňuje aplikácii spustiť sa hneď po spustení systému. Toto nastavenie môže spomaliť spustenie tabletu a tiež jeho celkový výkon, pretože aplikácia bude neustále spustená."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tv" msgid="4525890122209673621">"Umožňuje aplikácii spustiť sa ihneď po dokončení spustenia systému. Toto nastavenie môže spôsobiť pomalšie spúšťanie televízora a umožňuje aplikácii celkovo spomaliť výkon, pretože bude neustále spustená."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="default" msgid="513950589102617504">"Umožňuje aplikácii okamžité spustenie po spustení systému. Toto nastavenie môže spomaliť spustenie tabletu a tiež celkový výkon tabletu, pretože aplikácia bude neustále zapnutá."</string>
<string name="permlab_broadcastSticky" msgid="7919126372606881614">"odoslanie trvalého vysielania"</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tablet" msgid="7749760494399915651">"Umožňuje aplikácii odosielať trvalé vysielania, ktoré pretrvávajú aj po skončení vysielania. Nadmerné používanie môže tablet spomaliť alebo spôsobiť jeho nestabilitu, pretože bude používať príliš veľa pamäte."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tv" msgid="6839285697565389467">"Umožňuje aplikácii odosielať pútavé programy, ktoré zostanú uchované aj po skočení vysielania. Nadmerné používanie môže televíznu reláciu spomaliť alebo narušiť jej stabilitu, pretože ju prinúti používať príliš veľa pamäte."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="default" msgid="2825803764232445091">"Umožňuje aplikácii odosielať trvalé vysielania, ktoré pretrvávajú aj po skončení vysielania. Nadmerné používanie môže telefón spomaliť alebo spôsobiť jeho nestabilitu, pretože bude používať príliš veľa pamäte."</string>
<string name="permlab_readContacts" msgid="8348481131899886131">"čítať kontakty"</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tablet" msgid="5294866856941149639">"Umožňuje aplikácii čítať údaje o kontaktoch uložených v tablete vrátane informácií o frekvencii vašich telefonátov, odoslaných e-mailov alebo iných foriem komunikácie s konkrétnymi osobami. Toto povolenie umožňuje aplikáciám ukladať údaje o kontaktoch. Škodlivé aplikácie môžu zdieľať údaje o kontaktoch bez vášho vedomia."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tv" msgid="1839238344654834087">"Umožňuje aplikácii čítať údaje o kontaktoch uložených vo vašom televízore vrátane frekvencie volaní, odosielaní e-mailov alebo iných spôsobov komunikácie s konkrétnymi jednotlivcami. Toto povolenie umožňuje aplikáciám uložiť údaje o kontaktoch, ktoré môžu škodlivé aplikácie zdieľať bez vášho vedomia."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="default" msgid="8440654152457300662">"Umožňuje aplikácii čítať údaje o kontaktoch uložených v telefóne vrátane informácií o frekvencii vašich telefonátov, odoslaných e-mailov alebo iných foriem komunikácie s konkrétnymi osobami. Toto povolenie umožňuje aplikáciám ukladať údaje o kontaktoch. Škodlivé aplikácie môžu zdieľať údaje o kontaktoch bez vášho vedomia."</string>
<string name="permlab_writeContacts" msgid="5107492086416793544">"upraviť kontakty"</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tablet" msgid="897243932521953602">"Umožňuje aplikácii upraviť údaje o kontaktoch uložených v tablete vrátane informácií o frekvencii vašich telefonátov, odoslaných e-mailov alebo iných foriem komunikácie s konkrétnymi osobami. Toto povolenie umožňuje aplikáciám odstraňovať údaje o kontaktoch."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tv" msgid="5438230957000018959">"Umožňuje aplikácii upravovať údaje o vašich kontaktoch uložených v televízore vrátane frekvencie volaní, odoslaní e-mailov a ďalších spôsobov komunikácie s konkrétnymi kontaktmi. Toto nastavenie umožňuje odstraňovať údaje o kontaktoch."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="default" msgid="589869224625163558">"Umožňuje aplikácii upraviť údaje o kontaktoch uložených v telefóne vrátane informácií o frekvencii vašich telefonátov, odoslaných e-mailov alebo iných foriem komunikácie s konkrétnymi osobami. Toto povolenie umožňuje aplikáciám odstraňovať údaje o kontaktoch."</string>
<string name="permlab_readCallLog" msgid="3478133184624102739">"čítať denník hovorov"</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="tablet" msgid="3700645184870760285">"Umožňuje aplikácii čítať denník hovorov vášho tabletu vrátane údajov o prichádzajúcich a odchádzajúcich hovoroch. Toto povolenie umožňuje aplikáciám ukladať údaje o hovoroch. Škodlivé aplikácie môžu zdieľať údaje o hovoroch bez vášho vedomia."</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="tv" msgid="5611770887047387926">"Umožňuje aplikácii čítať denník hovorov vášho televízora vrátane údajov o prichádzajúcich a odchádzajúcich hovoroch. Toto povolenie umožňuje aplikáciám uložiť údaje denníka hovorov, ktoré môžu škodlivé aplikácie zdieľať bez vášho vedomia."</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="default" msgid="5777725796813217244">"Umožňuje aplikácii čítať denník hovorov vášho telefónu vrátane údajov o prichádzajúcich a odchádzajúcich hovoroch. Toto povolenie umožňuje aplikáciám ukladať údaje o hovoroch. Škodlivé aplikácie môžu zdieľať údaje o hovoroch bez vášho vedomia."</string>
<string name="permlab_writeCallLog" msgid="8552045664743499354">"zapisovať do denníka hovorov"</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tablet" msgid="6661806062274119245">"Umožňuje aplikácii upravovať denník hovorov vo vašom tablete vrátane údajov o prichádzajúcich a odchádzajúcich hovoroch. Škodlivé aplikácie to môžu zneužiť na vymazanie alebo úpravu vášho denníka hovorov."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tv" msgid="4225034892248398019">"Umožňuje aplikácii upravovať denník hovorov vo vašom televízore vrátane údajov o prichádzajúcich a odchádzajúcich hovoroch. Škodlivé aplikácie to môžu zneužiť na vymazanie alebo úpravu vášho denníka hovorov."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="default" msgid="683941736352787842">"Umožňuje aplikácii upravovať denník hovorov vo vašom telefóne vrátane údajov o prichádzajúcich a odchádzajúcich hovoroch. Škodlivé aplikácie to môžu zneužiť na vymazanie alebo úpravu vášho denníka hovorov."</string>
<string name="permlab_bodySensors" msgid="4871091374767171066">"telesné senzory (napr. snímače tepu)"</string>
<string name="permdesc_bodySensors" product="default" msgid="4380015021754180431">"Umožňuje aplikácii získať prístup k údajom senzorov monitorujúcich vašu fyzickú kondíciu (napríklad pulz)."</string>
<string name="permlab_readCalendar" msgid="5972727560257612398">"čítať udalosti v kalendári a dôverné informácie"</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tablet" msgid="4216462049057658723">"Umožňuje aplikácii čítať všetky udalosti kalendára uložené v tablete vrátane udalostí priateľov alebo spolupracovníkov. Aplikácii to umožní zdieľať alebo ukladať údaje kalendára bez ohľadu na dôvernosť či citlivosť týchto údajov."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tv" msgid="3191352452242394196">"Umožňuje aplikácii čítať všetky udalosti kalendára uložené vo vašom televízore vrátane tých, ktoré zadali vaši priatelia alebo spolupracovníci. Toto povolenie môže aplikácii povoliť zdieľať alebo ukladať vaše údaje kalendára bez ohľadu na ich dôvernosť či citlivosť."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="default" msgid="7434548682470851583">"Umožňuje aplikácii čítať všetky udalosti kalendára uložené v telefóne vrátane udalostí priateľov alebo spolupracovníkov. Aplikácii to umožní zdieľať alebo ukladať údaje kalendára bez ohľadu na dôvernosť či citlivosť týchto údajov."</string>
<string name="permlab_writeCalendar" msgid="8438874755193825647">"pridať alebo upraviť udalosti v kalendári a odoslať e-mail hosťom bez vedomia vlastníka"</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tablet" msgid="6679035520113668528">"Umožňuje aplikácii pridávať, odstraňovať alebo meniť udalosti, ktoré môžete v tablete upravovať, a to vrátane udalostí priateľov a spolupracovníkov. Toto povolenie umožňuje aplikácii odosielať správy, ktoré budú zdanlivo prichádzať od vlastníkov kalendára, alebo upravovať udalosti bez vedomia vlastníkov."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tv" msgid="1273290605500902507">"Umožňuje aplikácii pridať, odstrániť a meniť udalosti, ktoré môžete upraviť vo svojom televízore, vrátane udalostí priateľov a spolupracovníkov. Toto povolenie môže aplikácii umožniť posielať správy, ktoré vyzerajú ako správy od vlastníkov kalendárov, alebo upravovať udalosti bez vedomia vlastníkov."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="default" msgid="2324469496327249376">"Umožňuje aplikácii pridávať, odstraňovať alebo meniť udalosti, ktoré môžete v telefóne upravovať, a to vrátane udalostí priateľov a spolupracovníkov. Toto povolenie umožňuje aplikácii odosielať správy, ktoré budú zdanlivo prichádzať od vlastníkov kalendára, alebo upravovať udalosti bez vedomia vlastníkov."</string>
<string name="permlab_accessLocationExtraCommands" msgid="2836308076720553837">"prístup k ďalším príkazom poskytovateľa polohy"</string>
<string name="permdesc_accessLocationExtraCommands" msgid="6078307221056649927">"Umožňuje aplikácii pristupovať k ďalším príkazom poskytovateľa informácií o polohe. Aplikácii to môže umožniť zasahovať do činnosti systému GPS alebo iných zdrojov informácií o polohe."</string>
<string name="permlab_accessFineLocation" msgid="1191898061965273372">"zistiť presnú polohu (pomocou GPS a siete)"</string>
<string name="permdesc_accessFineLocation" msgid="5295047563564981250">"Umožňuje aplikácii získať vašu presnú polohu pomocou systému GPS (Global Positioning System) alebo zdrojov určenia polohy siete, napríklad mobilných veží a sietí Wi-Fi. Tieto služby určovania polohy musia byť na vašom zariadení zapnuté a dostupné, inak ich aplikácia nebude môcť využívať. Aplikácie môžu tieto služby využívať na určenie vašej polohy. Tieto služby môžu zvýšiť spotrebu batérie."</string>
<string name="permlab_accessCoarseLocation" msgid="4887895362354239628">"zistiť približnú polohu (pomocou siete)"</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" msgid="2538200184373302295">"Umožňuje aplikácii získať vašu približnú polohu. Táto poloha je odvodená zo služieb určovania polohy pomocou zdrojov určenia polohy siete, napríklad mobilných veží a sietí Wi-Fi. Tieto služby určovania polohy musia byť na vašom zariadení zapnuté a dostupné, inak ich aplikácia nebude môcť využívať. Aplikácie môžu tieto služby využívať na určenie vašej približnej polohy."</string>
<string name="permlab_modifyAudioSettings" msgid="6095859937069146086">"meniť nastavenia zvuku"</string>
<string name="permdesc_modifyAudioSettings" msgid="3522565366806248517">"Umožňuje aplikácii upraviť globálne nastavenia zvuku, ako je hlasitosť, alebo určiť, z ktorého reproduktora bude zvuk vychádzať."</string>
<string name="permlab_recordAudio" msgid="3876049771427466323">"nahrávať zvuk"</string>
<string name="permdesc_recordAudio" msgid="4906839301087980680">"Umožňuje aplikácii zaznamenávať zvuk pomocou mikrofónu. Toto povolenie umožňuje aplikácii zaznamenávať zvuk kedykoľvek bez vášho potvrdenia."</string>
<string name="permlab_sim_communication" msgid="1180265879464893029">"komunikácia so SIM kartou"</string>
<string name="permdesc_sim_communication" msgid="5725159654279639498">"Umožňuje aplikácii odosielať príkazy na SIM kartu. Toto je veľmi nebezpečné povolenie."</string>
<string name="permlab_camera" msgid="3616391919559751192">"fotiť a nakrúcať videá"</string>
<string name="permdesc_camera" msgid="8497216524735535009">"Umožňuje aplikácii fotografovať a nahrávať videá pomocou fotoaparátu. Toto povolenie umožňuje aplikácii používať fotoaparát kedykoľvek a bez vášho potvrdenia."</string>
<string name="permlab_vibrate" msgid="7696427026057705834">"ovládať vibrovanie"</string>
<string name="permdesc_vibrate" msgid="6284989245902300945">"Umožňuje aplikácii ovládať vibrácie."</string>
<string name="permlab_flashlight" msgid="2155920810121984215">"ovládať kontrolku"</string>
<string name="permdesc_flashlight" msgid="6522284794568368310">"Umožňuje aplikácii ovládať svetlo."</string>
<string name="permlab_callPhone" msgid="3925836347681847954">"priamo volať na telefónne čísla"</string>
<string name="permdesc_callPhone" msgid="3740797576113760827">"Umožňuje aplikácii volať telefónne čísla bez vášho zásahu. V dôsledku toho sa môžu účtovať neočakávané poplatky alebo sa môžu uskutočniť neočakávané hovory. Toto povolenie neumožňuje aplikácii volať na čísla tiesňového volania."</string>
<!-- no translation found for permlab_accessImsCallService (3574943847181793918) -->
<skip />
<!-- no translation found for permdesc_accessImsCallService (8992884015198298775) -->
<skip />
<string name="permlab_readPhoneState" msgid="9178228524507610486">"čítať stav a identitu telefónu"</string>
<string name="permdesc_readPhoneState" msgid="1639212771826125528">"Umožňuje aplikácii pristupovať k telefónnym funkciám zariadenia. Aplikácia s týmto povolením môže určiť telefónne číslo a ID zariadenia, či práve prebieha hovor, a vzdialené číslo, s ktorým je prostredníctvom hovoru nadviazané spojenie."</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tablet" msgid="1531731435011495015">"zabránenie prechodu tabletu do režimu spánku"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tv" msgid="2601193288949154131">"zabránenie televízoru v prechode do režimu spánku"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="default" msgid="573480187941496130">"deaktivovať režim spánku"</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tablet" msgid="7311319824400447868">"Umožňuje aplikácii zabrániť prechodu tabletu do režimu spánku."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tv" msgid="3208534859208996974">"Umožňuje aplikácii zabrániť televízoru v prechode do režimu spánku."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="default" msgid="8559100677372928754">"Umožňuje aplikácii zabrániť prechodu telefónu do režimu spánku."</string>
<string name="permlab_transmitIr" msgid="7545858504238530105">"infračervený prenos"</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tablet" msgid="5358308854306529170">"Umožňuje aplikácii používať infračervený vysielač tabletu."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tv" msgid="3926790828514867101">"Umožňuje aplikácii použiť infračervený vysielač televízora."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="default" msgid="7957763745020300725">"Umožňuje aplikácii používať infračervený vysielač telefónu."</string>
<string name="permlab_setWallpaper" msgid="6627192333373465143">"nastaviť tapetu"</string>
<string name="permdesc_setWallpaper" msgid="7373447920977624745">"Umožňuje aplikácii nastaviť tapetu systému."</string>
<string name="permlab_setWallpaperHints" msgid="3278608165977736538">"upraviť veľkosť tapety"</string>
<string name="permdesc_setWallpaperHints" msgid="8235784384223730091">"Umožňuje aplikácii nastaviť tipy pre veľkosť tapety systému."</string>
<string name="permlab_setTimeZone" msgid="2945079801013077340">"nastavenie časového pásma"</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tablet" msgid="1676983712315827645">"Umožňuje aplikácii zmeniť časové pásmo tabletu."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tv" msgid="888864653946175955">"Umožňuje aplikácii zmeniť časové pásmo televízora."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="default" msgid="4499943488436633398">"Umožňuje aplikácii zmeniť časové pásmo telefónu."</string>
<string name="permlab_getAccounts" msgid="1086795467760122114">"nájsť účty na zariadení"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tablet" msgid="2741496534769660027">"Umožňuje aplikácii získať zoznam účtov v tablete. Môžu sem patriť akékoľvek účty vytvorené aplikáciami, ktoré ste nainštalovali."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tv" msgid="4190633395633907543">"Umožňuje aplikácii získať zoznam účtov z televízora. Môžu sem patriť ľubovoľné účty vytvorené aplikáciami, ktoré ste si nainštalovali."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="default" msgid="3448316822451807382">"Umožňuje aplikácii získať zoznam účtov v telefóne. Môžu sem patriť akékoľvek účty vytvorené aplikáciami, ktoré ste nainštalovali."</string>
<string name="permlab_accessNetworkState" msgid="4951027964348974773">"zobraziť sieťové pripojenia"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkState" msgid="8318964424675960975">"Umožňuje aplikácii zobraziť informácie o sieťových pripojeniach, ako napríklad o tom, ktoré siete sú k dispozícii a ktoré sú pripojené."</string>
<string name="permlab_createNetworkSockets" msgid="8018758136404323658">"plný prístup k sieti"</string>
<string name="permdesc_createNetworkSockets" msgid="3403062187779724185">"Umožňuje aplikácii vytvárať sokety siete a používať vlastné protokoly siete. Toto povolenie sa pri odosielaní údajov na internet nevyžaduje, pretože prostriedky na odosielanie údajov na internet poskytujú prehliadač a iné aplikácie."</string>
<string name="permlab_changeNetworkState" msgid="958884291454327309">"zmena sieťového pripojenia"</string>
<string name="permdesc_changeNetworkState" msgid="6789123912476416214">"Umožňuje aplikácii zmeniť stav sieťového pripojenia zdieľaného pomocou tetheringu."</string>
<string name="permlab_changeTetherState" msgid="5952584964373017960">"zmeniť zdieľané dátové pripojenie"</string>
<string name="permdesc_changeTetherState" msgid="1524441344412319780">"Umožňuje aplikácii zmeniť stav sieťového pripojenia zdieľaného pomocou tetheringu."</string>
<string name="permlab_accessWifiState" msgid="5202012949247040011">"zobraziť pripojenia Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_accessWifiState" msgid="5002798077387803726">"Umožňuje aplikácii zobraziť informácie o sieťach Wi-Fi. Napríklad o tom, či je sieť Wi-Fi povolená alebo názvy pripojených zariadení Wi-Fi."</string>
<string name="permlab_changeWifiState" msgid="6550641188749128035">"pripojiť a odpojiť od siete Wi-Fi"</string>
<string name="permdesc_changeWifiState" msgid="7137950297386127533">"Umožňuje aplikácii pripojiť sa na prístupové body siete Wi-Fi, odpojiť sa od nich a meniť konfiguráciu zariadení pre siete Wi-Fi."</string>
<string name="permlab_changeWifiMulticastState" msgid="1368253871483254784">"povoliť príjem Wi-Fi Multicast"</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tablet" msgid="7969774021256336548">"Umožňuje aplikácii prijímať pakety odoslané na všetky zariadenia v sieti Wi-Fi pomocou viacsmerových adries, nielen pomocou vášho tabletu. Spotrebuje viac energie ako režim bez viacsmerového vysielania."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tv" msgid="9031975661145014160">"Umožňuje aplikácii prijímať pakety odosielané na všetky zariadenia v sieti Wi-Fi pomocou viacsmerových adries (a nie iba do vášho televízora). Spotrebúva viac energie ako režim bez viacsmerového vysielania."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="default" msgid="6851949706025349926">"Umožňuje aplikácii prijímať pakety odoslané na všetky zariadenia v sieti Wi-Fi pomocou viacsmerových adries, nielen pomocou vášho telefónu. Spotrebuje viac energie ako režim bez viacsmerového vysielania."</string>
<string name="permlab_bluetoothAdmin" msgid="6006967373935926659">"pristupovať k nastaveniam Bluetooth"</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tablet" msgid="6921177471748882137">"Umožňuje aplikácii konfigurovať miestny tablet s rozhraním Bluetooth a vyhľadávať a spárovať vzdialené zariadenia."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tv" msgid="3373125682645601429">"Umožňuje aplikácii konfigurovať miestny televízor s rozhraním Bluetooth, objavovať vzdialené zariadenia a párovať sa s nimi."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="default" msgid="8931682159331542137">"Umožňuje aplikácii konfigurovať miestny telefón s rozhraním Bluetooth, vyhľadávať a spárovať vzdialené zariadenia."</string>
<string name="permlab_accessWimaxState" msgid="4195907010610205703">"pripojiť a odpojiť od WiMAX"</string>
<string name="permdesc_accessWimaxState" msgid="6360102877261978887">"Umožňuje aplikácii určiť, či je povolený štandard WiMAX, a tiež informácie o všetkých pripojených sieťach WiMAX."</string>
<string name="permlab_changeWimaxState" msgid="2405042267131496579">"Meniť stav pripojenia WiMAX"</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tablet" msgid="3156456504084201805">"Umožňuje aplikácii pripojiť tablet k sieťam WiMAX a odpojiť ho od nich."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tv" msgid="6022307083934827718">"Umožňuje aplikácii pripojiť televízor k sieťam WiMAX a odpojiť ho z nich."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="default" msgid="697025043004923798">"Umožňuje aplikácii pripojiť telefón k sieťam WiMAX a odpojiť ho od nich."</string>
<string name="permlab_bluetooth" msgid="6127769336339276828">"párovať so zariadeniami Bluetooth"</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tablet" msgid="3480722181852438628">"Umožňuje aplikácii zobraziť informácie o konfigurácii Bluetooth na tablete. Taktiež jej umožňuje nadväzovať a akceptovať spojenia so spárovanými zariadeniami."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tv" msgid="3974124940101104206">"Umožňuje aplikácii zobrazovať konfiguráciu rozhrania Bluetooth v televízore, uskutočňovať pripojenia so spárovanými zariadeniami aj prijímať ich."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="default" msgid="3207106324452312739">"Umožňuje aplikácii zobraziť informácie o konfigurácii Bluetooth na telefóne. Taktiež jej umožňuje nadväzovať a akceptovať spojenia so spárovanými zariadeniami."</string>
<string name="permlab_nfc" msgid="4423351274757876953">"ovládať technológiu NFC"</string>
<string name="permdesc_nfc" msgid="7120611819401789907">"Umožňuje aplikácii komunikovať so značkami, kartami a čítačkami s podporou technológie NFC."</string>
<string name="permlab_disableKeyguard" msgid="3598496301486439258">"deaktivácia zámky obrazovky"</string>
<string name="permdesc_disableKeyguard" msgid="6034203065077122992">"Umožňuje aplikácii zakázať uzamknutie klávesnice a akékoľvek súvisiace zabezpečenie heslom. Príkladom je zakázanie uzamknutia klávesnice pri prichádzajúcom telefonickom hovore a jeho opätovné povolenie po skončení hovoru."</string>
<string name="permlab_manageFingerprint" msgid="5640858826254575638">"spravovať hardvér na snímanie odtlačkov prstov"</string>
<string name="permdesc_manageFingerprint" msgid="178208705828055464">"Umožňuje aplikácii zavolať metódy, ktoré pridávajú a odstraňujú vzory odtlačkov prstov."</string>
<string name="permlab_useFingerprint" msgid="3150478619915124905">"použiť hardvér na snímanie odtlačkov prstov"</string>
<string name="permdesc_useFingerprint" msgid="9165097460730684114">"Umožňuje aplikácii používať na overenie totožnosti hardvér na snímanie odtlačkov prstov."</string>
<string name="fingerprint_acquired_partial" msgid="735082772341716043">"Podarilo sa rozpoznať iba časť odtlačku prsta. Skúste to znova."</string>
<string name="fingerprint_acquired_insufficient" msgid="4596546021310923214">"Odtlačok prsta sa nepodarilo spracovať. Skúste to znova."</string>
<string name="fingerprint_acquired_imager_dirty" msgid="1087209702421076105">"Snímač odtlačkov je špinavý. Vyčistite ho a skúste to znova."</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_fast" msgid="6470642383109155969">"Pohli ste prstom príliš rýchlo. Skúste to znova."</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_slow" msgid="59250885689661653">"Pohli ste prstom príliš pomaly. Skúste to znova."</string>
<string-array name="fingerprint_acquired_vendor">
</string-array>
<string name="fingerprint_error_hw_not_available" msgid="7955921658939936596">"Hardvér na snímanie odtlačku prsta nie je k dispozícii"</string>
<string name="fingerprint_error_no_space" msgid="1055819001126053318">"Odtlačok prsta nie je možné uložiť. Odstráňte existujúci odtlačok."</string>
<string name="fingerprint_error_timeout" msgid="3927186043737732875">"Časový limit rozpoznania odtlačku vypršal. Skúste to znova."</string>
<string name="fingerprint_error_canceled" msgid="4402024612660774395">"Operácia týkajúca sa odtlačku prsta bola zrušená"</string>
<string name="fingerprint_error_lockout" msgid="5536934748136933450">"Príliš veľa pokusov. Skúste to znova neskôr."</string>
<string name="fingerprint_error_unable_to_process" msgid="6107816084103552441">"Skúste to znova"</string>
<string name="fingerprint_name_template" msgid="5870957565512716938">"Prst: <xliff:g id="FINGERID">%d</xliff:g>"</string>
<string-array name="fingerprint_error_vendor">
</string-array>
<string name="permlab_readSyncSettings" msgid="6201810008230503052">"čítať nastavenia synchronizácie"</string>
<string name="permdesc_readSyncSettings" msgid="2706745674569678644">"Umožňuje aplikácii čítať nastavenia synchronizácie v účte. Môže napríklad určiť, či je s účtom synchronizovaná aplikácia Ľudia."</string>
<string name="permlab_writeSyncSettings" msgid="5408694875793945314">"zapnúť alebo vypnúť synchronizáciu"</string>
<string name="permdesc_writeSyncSettings" msgid="8956262591306369868">"Umožňuje aplikácii upraviť nastavenia synchronizácie v účte. Pomocou tohto povolenia je možné napríklad povoliť synchronizáciu aplikácie Ľudia s účtom."</string>
<string name="permlab_readSyncStats" msgid="7396577451360202448">"čítať štatistické údaje o synchronizácii"</string>
<string name="permdesc_readSyncStats" msgid="1510143761757606156">"Umožňuje aplikácii čítať štatistické informácie o synchronizácii v účte vrátane histórie uskutočnených synchronizácií a informácií o množstve synchronizovaných údajov."</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="367275095159405468">"čítať obsah úložiska USB"</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="default" msgid="2188156462934977940">"čítať obsah SD karty"</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="3446988712598386079">"Povoľuje ap. čítať obsah USB."</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="default" msgid="2607362473654975411">"Povoľuje aplikácii čítať obsah SD karty."</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="8485979062254666748">"upraviť alebo odstrániť obsah v úložisku USB"</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="default" msgid="8805693630050458763">"úprava alebo odstránenie obsahu na SD karte"</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="6175406299445710888">"Umožňuje aplikácii zapisovať do úložiska USB."</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="default" msgid="4337417790936632090">"Umožňuje aplikácii zápis na SD kartu."</string>
<string name="permlab_use_sip" msgid="2052499390128979920">"uskutočňovanie/príjem hovorov SIP"</string>
<string name="permdesc_use_sip" msgid="2297804849860225257">"Umožňuje aplikácii uskutočňovať a prijímať hovory SIP."</string>
<string name="permlab_register_sim_subscription" msgid="3166535485877549177">"registrácia nových pripojení telekomunikačnej siete SIM"</string>
<string name="permdesc_register_sim_subscription" msgid="2138909035926222911">"Povoľuje aplikácii registrovať nové pripojenia telekomunikačnej siete SIM."</string>
<string name="permlab_register_call_provider" msgid="108102120289029841">"registrácia nových pripojení telekomunikačnej siete"</string>
<string name="permdesc_register_call_provider" msgid="7034310263521081388">"Povoľuje aplikácii registrovať nové pripojenia telekomunikačnej siete."</string>
<string name="permlab_connection_manager" msgid="1116193254522105375">"správa pripojení telefonických sietí"</string>
<string name="permdesc_connection_manager" msgid="5925480810356483565">"Povoľuje aplikácii spravovať pripojenia telekomunikačnej siete."</string>
<string name="permlab_bind_incall_service" msgid="6773648341975287125">"interakcia s obrazovkou hovoru"</string>
<string name="permdesc_bind_incall_service" msgid="8343471381323215005">"Umožňuje aplikácii ovládať, kedy a ako sa používateľovi zobrazí obrazovka hovoru."</string>
<string name="permlab_bind_connection_service" msgid="3557341439297014940">"komunikovať s telefonickými službami"</string>
<string name="permdesc_bind_connection_service" msgid="4008754499822478114">"Umožňuje aplikácii komunikovať s telefonickými službami a uskutočňovať a prijímať hovory."</string>
<string name="permlab_control_incall_experience" msgid="9061024437607777619">"zobrazenie používateľského prostredia počas hovoru"</string>
<string name="permdesc_control_incall_experience" msgid="915159066039828124">"Umožňuje aplikácii zobraziť používateľské prostredie počas hovoru."</string>
<string name="permlab_readNetworkUsageHistory" msgid="7862593283611493232">"čítať históriu používania siete"</string>
<string name="permdesc_readNetworkUsageHistory" msgid="7689060749819126472">"Umožňuje aplikácii čítať históriu používania siete pre určité siete a aplikácie."</string>
<string name="permlab_manageNetworkPolicy" msgid="2562053592339859990">"spravovať pravidlá siete"</string>
<string name="permdesc_manageNetworkPolicy" msgid="7537586771559370668">"Umožňuje aplikácii spravovať pravidlá siete a definovať pravidlá pre konkrétnu aplikáciu."</string>
<string name="permlab_modifyNetworkAccounting" msgid="5088217309088729650">"zmeniť kontrolu používania siete"</string>
<string name="permdesc_modifyNetworkAccounting" msgid="5443412866746198123">"Umožňuje aplikácii upraviť používanie siete jednotlivými aplikáciami. Bežné aplikácie toto nastavenie nepoužívajú."</string>
<string name="permlab_accessNotifications" msgid="7673416487873432268">"prístup k upozorneniam"</string>
<string name="permdesc_accessNotifications" msgid="458457742683431387">"Umožňuje aplikácii načítať, zobrazovať a mazať upozornenia vrátane tých, ktoré boli uverejnené inými aplikáciami."</string>
<string name="permlab_bindNotificationListenerService" msgid="7057764742211656654">"naviazanie sa na službu na počúvanie upozornení"</string>
<string name="permdesc_bindNotificationListenerService" msgid="985697918576902986">"Umožňuje držiteľovi naviazať sa na najvyššiu úroveň služby na počúvanie upozornení. Bežné aplikácie by toto nastavenie nemali nikdy požadovať."</string>
<string name="permlab_bindConditionProviderService" msgid="1180107672332704641">"viazanie na službu poskytovateľa podmienky"</string>
<string name="permdesc_bindConditionProviderService" msgid="1680513931165058425">"Umožňuje držiteľovi viazať sa na najvyššiu úroveň rozhrania služby poskytovateľa podmienky. Bežné aplikácie by toto povolenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_bindDreamService" msgid="4153646965978563462">"viazať sa so službou Dream service"</string>
<string name="permdesc_bindDreamService" msgid="7325825272223347863">"Umožňuje držiteľovi viazať sa na najvyššiu úroveň rozhrania služby Dream service. Bežné aplikácie by toto povolenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_invokeCarrierSetup" msgid="3699600833975117478">"vyvolanie aplikácie pre konfiguráciu poskytnutú operátorom"</string>
<string name="permdesc_invokeCarrierSetup" msgid="4159549152529111920">"Umožňuje držiteľovi vyvolať aplikáciu pre konfiguráciu poskytnutú operátorom. Bežné aplikácie by toto povolenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_accessNetworkConditions" msgid="8206077447838909516">"zachytávať informácie o stave siete"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkConditions" msgid="6899102075825272211">"Umožňuje aplikácii zachytávať informácie o stave siete. Bežné aplikácie by toto povolenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_setInputCalibration" msgid="4902620118878467615">"zmeniť kalibráciu vstupného zariadenia"</string>
<string name="permdesc_setInputCalibration" msgid="4527511047549456929">"Umožňuje aplikácii upraviť parametre kalibrácie dotykovej obrazovky. Bežné aplikácie by toto povolenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_accessDrmCertificates" msgid="7436886640723203615">"prístup k certifikátom DRM"</string>
<string name="permdesc_accessDrmCertificates" msgid="8073288354426159089">"Umožňuje aplikácii vydávať a používať certifikáty DRM. Bežné aplikácie by toto povolenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_handoverStatus" msgid="1159132046126626731">"Prijímať stav prenosu funkcie Android Beam"</string>
<string name="permdesc_handoverStatus" msgid="4788144087245714948">"Povoľuje tejto aplikácii prijímať informácie o aktuálnych prenosoch funkcie Android Beam"</string>
<string name="permlab_removeDrmCertificates" msgid="7044888287209892751">"odstránenie certifikátov DRM"</string>
<string name="permdesc_removeDrmCertificates" msgid="7272999075113400993">"Umožňuje aplikácii odstraňovať certifikáty DRM. Bežné aplikácie by toto povolenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_bindCarrierMessagingService" msgid="1490229371796969158">"viazať sa na službu na odosielanie správ SMS a MMS operátora"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierMessagingService" msgid="2762882888502113944">"Umožňuje držiteľovi viazať sa na najvyššiu úroveň rozhrania služby na odosielanie správ SMS a MMS operátora. Bežné aplikácie by toto nastavenie nemali nikdy potrebovať."</string>
<string name="permlab_bindCarrierServices" msgid="3233108656245526783">"naviazať sa na služby operátora"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierServices" msgid="1391552602551084192">"Umožňuje držiteľovi povolenia naviazať sa na služby operátora. Bežné aplikácie by toto povolenie nemali nikdy nepotrebovať."</string>
<string name="permlab_access_notification_policy" msgid="4247510821662059671">"prístup k nastaveniu Nerušiť"</string>
<string name="permdesc_access_notification_policy" msgid="3296832375218749580">"Umožňuje aplikácii čítať a zapisovať konfiguráciu nastavenia Nerušiť."</string>
<string name="policylab_limitPassword" msgid="4497420728857585791">"Nastaviť pravidlá pre heslo"</string>
<string name="policydesc_limitPassword" msgid="2502021457917874968">"Nastavte dĺžku hesiel na odomknutie obrazovky aj kódov PIN a v nich používané znaky."</string>
<string name="policylab_watchLogin" msgid="914130646942199503">"Sledovať pokusy o odomknutie obrazovky"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="tablet" msgid="3215729294215070072">"Sledovať počet nesprávnych hesiel zadaných pri odomykaní obrazovky a zamknúť tablet alebo vymazať všetky údaje tabletu v prípade príliš veľkého počtu neplatných pokusov o zadanie hesla."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="TV" msgid="2707817988309890256">"Sledujte počet nesprávnych hesiel zadaných pri odomykaní obrazovky a v prípade, že ich je zadaných príliš mnoho, uzamknite televízor alebo vymažte všetky údaje v ňom."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="default" msgid="5712323091846761073">"Sledovať počet nesprávnych hesiel zadaných pri odomykaní obrazovky a zamknúť telefón alebo vymazať všetky údaje v telefóne v prípade príliš veľkého počtu neplatných pokusov o zadanie hesla."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="tablet" msgid="4280246270601044505">"Sledujte počet nesprávnych hesiel zadaných pri odomykaní obrazovky a v prípade, že ich je zadaných príliš mnoho, uzamknite tablet alebo vymažte všetky údaje tohto používateľa."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="TV" msgid="3484832653564483250">"Sledujte počet nesprávnych hesiel zadaných pri odomykaní obrazovky a v prípade, že ich je zadaných príliš mnoho, uzamknite televízor alebo vymažte všetky údaje tohto používateľa."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="default" msgid="2185480427217127147">"Sledujte počet nesprávnych hesiel zadaných pri odomykaní obrazovky a v prípade, že ich je zadaných príliš mnoho, uzamknite telefón alebo vymažte všetky údaje tohto používateľa."</string>
<string name="policylab_resetPassword" msgid="4934707632423915395">"Zmeniť zámku obrazovky"</string>
<string name="policydesc_resetPassword" msgid="1278323891710619128">"Zmeniť zámku obrazovky."</string>
<string name="policylab_forceLock" msgid="2274085384704248431">"Uzamknúť obrazovku"</string>
<string name="policydesc_forceLock" msgid="1141797588403827138">"Ovládať, ako a kedy sa obrazovka uzamkne."</string>
<string name="policylab_wipeData" msgid="3910545446758639713">"Vymazať všetky dáta"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tablet" msgid="4306184096067756876">"Bez predchádzajúceho upozornenia vymazať všetky dáta obnovením výrobných nastavení tabletu."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tv" msgid="5816221315214527028">"Bez predchádzajúceho upozornenia vymazať všetky dáta televízora obnovením jeho výrobných nastavení."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="default" msgid="5096895604574188391">"Bez predchádzajúceho upozornenia vymazať všetky dáta obnovením výrobných nastavení telefónu."</string>
<string name="policylab_wipeData_secondaryUser" msgid="8362863289455531813">"Vymazať údaje používateľa"</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tablet" msgid="6336255514635308054">"Vymažte bez upozornenia údaje tohto používateľa na tomto tablete."</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tv" msgid="2086473496848351810">"Vymažte bez upozornenia údaje tohto používateľa na tomto televízore."</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="default" msgid="6787904546711590238">"Vymažte bez upozornenia údaje tohto používateľa na tomto telefóne."</string>
<string name="policylab_setGlobalProxy" msgid="2784828293747791446">"Nastaviť globálny server proxy zariadenia"</string>
<string name="policydesc_setGlobalProxy" msgid="8459859731153370499">"Vyberte globálny proxy server, ktorý sa bude používať po aktivácii pravidiel. Nastaviť ho môže iba vlastník zariadenia."</string>
<string name="policylab_expirePassword" msgid="5610055012328825874">"Nastaviť dátum vypršania platnosti zámky obrazovky"</string>
<string name="policydesc_expirePassword" msgid="5367525762204416046">"Nastavte, ako často sa musí zmeniť heslo na uzamknutie obrazovky, kód PIN alebo vzor."</string>
<string name="policylab_encryptedStorage" msgid="8901326199909132915">"Nastaviť šifrovanie úložiska"</string>
<string name="policydesc_encryptedStorage" msgid="2637732115325316992">"Vyžadovať šifrovanie uložených údajov aplikácií."</string>
<string name="policylab_disableCamera" msgid="6395301023152297826">"Zakázať fotoaparáty"</string>
<string name="policydesc_disableCamera" msgid="2306349042834754597">"Zakázať používanie všetkých fotoaparátov zariadenia."</string>
<string name="policylab_disableKeyguardFeatures" msgid="8552277871075367771">"Deaktivácia niektorých funkcií zámky obrazovky"</string>
<string name="policydesc_disableKeyguardFeatures" msgid="2044755691354158439">"Zabráňte používaniu niektorých funkcií zámky obrazovky."</string>
<string-array name="phoneTypes">
<item msgid="8901098336658710359">"Domov"</item>
<item msgid="869923650527136615">"Mobil"</item>
<item msgid="7897544654242874543">"Práca"</item>
<item msgid="1103601433382158155">"Fax práca"</item>
<item msgid="1735177144948329370">"Fax domov"</item>
<item msgid="603878674477207394">"Pager"</item>
<item msgid="1650824275177931637">"Iné"</item>
<item msgid="9192514806975898961">"Vlastné"</item>
</string-array>
<string-array name="emailAddressTypes">
<item msgid="8073994352956129127">"Domov"</item>
<item msgid="7084237356602625604">"Práca"</item>
<item msgid="1112044410659011023">"Iné"</item>
<item msgid="2374913952870110618">"Vlastné"</item>
</string-array>
<string-array name="postalAddressTypes">
<item msgid="6880257626740047286">"Domov"</item>
<item msgid="5629153956045109251">"Práca"</item>
<item msgid="4966604264500343469">"Iné"</item>
<item msgid="4932682847595299369">"Vlastné"</item>
</string-array>
<string-array name="imAddressTypes">
<item msgid="1738585194601476694">"Domov"</item>
<item msgid="1359644565647383708">"Práca"</item>
<item msgid="7868549401053615677">"Iné"</item>
<item msgid="3145118944639869809">"Vlastné"</item>
</string-array>
<string-array name="organizationTypes">
<item msgid="7546335612189115615">"Práca"</item>
<item msgid="4378074129049520373">"Iné"</item>
<item msgid="3455047468583965104">"Vlastné"</item>
</string-array>
<string-array name="imProtocols">
<item msgid="8595261363518459565">"AIM"</item>
<item msgid="7390473628275490700">"Windows Live"</item>
<item msgid="7882877134931458217">"Yahoo"</item>
<item msgid="5035376313200585242">"Skype"</item>
<item msgid="7532363178459444943">"QQ"</item>
<item msgid="3713441034299660749">"Google Talk"</item>
<item msgid="2506857312718630823">"ICQ"</item>
<item msgid="1648797903785279353">"Jabber"</item>
</string-array>
<string name="phoneTypeCustom" msgid="1644738059053355820">"Vlastné"</string>
<string name="phoneTypeHome" msgid="2570923463033985887">"Domov"</string>
<string name="phoneTypeMobile" msgid="6501463557754751037">"Mobil"</string>
<string name="phoneTypeWork" msgid="8863939667059911633">"Práca"</string>
<string name="phoneTypeFaxWork" msgid="3517792160008890912">"Fax práca"</string>
<string name="phoneTypeFaxHome" msgid="2067265972322971467">"Fax domov"</string>
<string name="phoneTypePager" msgid="7582359955394921732">"Pager"</string>
<string name="phoneTypeOther" msgid="1544425847868765990">"Iné"</string>
<string name="phoneTypeCallback" msgid="2712175203065678206">"Spätné volanie"</string>
<string name="phoneTypeCar" msgid="8738360689616716982">"Telefón v aute"</string>
<string name="phoneTypeCompanyMain" msgid="540434356461478916">"Hlavné číslo spoločnosti"</string>
<string name="phoneTypeIsdn" msgid="8022453193171370337">"ISDN"</string>
<string name="phoneTypeMain" msgid="6766137010628326916">"Hlavné"</string>
<string name="phoneTypeOtherFax" msgid="8587657145072446565">"Iný fax"</string>
<string name="phoneTypeRadio" msgid="4093738079908667513">"Rádiotelefón"</string>
<string name="phoneTypeTelex" msgid="3367879952476250512">"Telex"</string>
<string name="phoneTypeTtyTdd" msgid="8606514378585000044">"TTY TDD"</string>
<string name="phoneTypeWorkMobile" msgid="1311426989184065709">"Pracovný mobil"</string>
<string name="phoneTypeWorkPager" msgid="649938731231157056">"Pracovný pager"</string>
<string name="phoneTypeAssistant" msgid="5596772636128562884">"Asistent"</string>
<string name="phoneTypeMms" msgid="7254492275502768992">"MMS"</string>
<string name="eventTypeCustom" msgid="7837586198458073404">"Vlastné"</string>
<string name="eventTypeBirthday" msgid="2813379844211390740">"Narodeniny"</string>
<string name="eventTypeAnniversary" msgid="3876779744518284000">"Výročie"</string>
<string name="eventTypeOther" msgid="7388178939010143077">"Iné"</string>
<string name="emailTypeCustom" msgid="8525960257804213846">"Vlastné"</string>
<string name="emailTypeHome" msgid="449227236140433919">"Domov"</string>
<string name="emailTypeWork" msgid="3548058059601149973">"Práca"</string>
<string name="emailTypeOther" msgid="2923008695272639549">"Iné"</string>
<string name="emailTypeMobile" msgid="119919005321166205">"Mobil"</string>
<string name="postalTypeCustom" msgid="8903206903060479902">"Vlastné"</string>
<string name="postalTypeHome" msgid="8165756977184483097">"Domov"</string>
<string name="postalTypeWork" msgid="5268172772387694495">"Práca"</string>
<string name="postalTypeOther" msgid="2726111966623584341">"Iné"</string>
<string name="imTypeCustom" msgid="2074028755527826046">"Vlastné"</string>
<string name="imTypeHome" msgid="6241181032954263892">"Domov"</string>
<string name="imTypeWork" msgid="1371489290242433090">"Práca"</string>
<string name="imTypeOther" msgid="5377007495735915478">"Iné"</string>
<string name="imProtocolCustom" msgid="6919453836618749992">"Vlastné"</string>
<string name="imProtocolAim" msgid="7050360612368383417">"AIM"</string>
<string name="imProtocolMsn" msgid="144556545420769442">"Windows Live"</string>
<string name="imProtocolYahoo" msgid="8271439408469021273">"Yahoo"</string>
<string name="imProtocolSkype" msgid="9019296744622832951">"Skype"</string>
<string name="imProtocolQq" msgid="8887484379494111884">"QQ"</string>
<string name="imProtocolGoogleTalk" msgid="493902321140277304">"Hangouts"</string>
<string name="imProtocolIcq" msgid="1574870433606517315">"ICQ"</string>
<string name="imProtocolJabber" msgid="2279917630875771722">"Jabber"</string>
<string name="imProtocolNetMeeting" msgid="8287625655986827971">"NetMeeting"</string>
<string name="orgTypeWork" msgid="29268870505363872">"Práca"</string>
<string name="orgTypeOther" msgid="3951781131570124082">"Iné"</string>
<string name="orgTypeCustom" msgid="225523415372088322">"Vlastné"</string>
<string name="relationTypeCustom" msgid="3542403679827297300">"Vlastné"</string>
<string name="relationTypeAssistant" msgid="6274334825195379076">"Asistent"</string>
<string name="relationTypeBrother" msgid="8757913506784067713">"Brat"</string>
<string name="relationTypeChild" msgid="1890746277276881626">"Dieťa"</string>
<string name="relationTypeDomesticPartner" msgid="6904807112121122133">"Partner(ka)"</string>
<string name="relationTypeFather" msgid="5228034687082050725">"Otec"</string>
<string name="relationTypeFriend" msgid="7313106762483391262">"Kamarát(ka)"</string>
<string name="relationTypeManager" msgid="6365677861610137895">"Manažér"</string>
<string name="relationTypeMother" msgid="4578571352962758304">"Matka"</string>
<string name="relationTypeParent" msgid="4755635567562925226">"Rodič"</string>
<string name="relationTypePartner" msgid="7266490285120262781">"Partner(ka)"</string>
<string name="relationTypeReferredBy" msgid="101573059844135524">"Odporučenie"</string>
<string name="relationTypeRelative" msgid="1799819930085610271">"Príbuzný(-á)"</string>
<string name="relationTypeSister" msgid="1735983554479076481">"Sestra"</string>
<string name="relationTypeSpouse" msgid="394136939428698117">"Manžel(ka)"</string>
<string name="sipAddressTypeCustom" msgid="2473580593111590945">"Vlastné"</string>
<string name="sipAddressTypeHome" msgid="6093598181069359295">"Domov"</string>
<string name="sipAddressTypeWork" msgid="6920725730797099047">"Práca"</string>
<string name="sipAddressTypeOther" msgid="4408436162950119849">"Iné"</string>
<string name="quick_contacts_not_available" msgid="746098007828579688">"Nebola nájdená žiadna aplikácia, pomocou ktorej by bolo možné zobraziť tento kontakt."</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_code" msgid="3037685796058495017">"Zadajte kód PIN"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_code" msgid="4800725266925845333">"Zadajte kód PUK a nový kód PIN"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_prompt" msgid="1341112146710087048">"Kód PUK"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_prompt" msgid="8027680321614196258">"Nový kód PIN"</string>
<string name="keyguard_password_entry_touch_hint" msgid="7858547464982981384"><font size="17">"Dotknutím zadajte heslo"</font></string>
<string name="keyguard_password_enter_password_code" msgid="1054721668279049780">"Zadajte heslo na odomknutie"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_password_code" msgid="6391755146112503443">"Zadajte kód PIN na odomknutie"</string>
<string name="keyguard_password_wrong_pin_code" msgid="2422225591006134936">"Nesprávny kód PIN."</string>
<string name="keyguard_label_text" msgid="861796461028298424">"Ak chcete telefón odomknúť, stlačte Menu a následne 0."</string>
<string name="emergency_call_dialog_number_for_display" msgid="696192103195090970">"Číslo tiesňového volania"</string>
<string name="lockscreen_carrier_default" msgid="8963839242565653192">"Žiadny signál"</string>
<string name="lockscreen_screen_locked" msgid="7288443074806832904">"Obrazovka je uzamknutá."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_enabled" msgid="46154051614126049">"Ak chcete odomknúť telefón alebo uskutočniť tiesňové volanie, stlačte Menu."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_disabled" msgid="686260028797158364">"Telefón odomknete stlačením tlačidla Menu."</string>
<string name="lockscreen_pattern_instructions" msgid="7478703254964810302">"Odomknite nakreslením vzoru"</string>
<string name="lockscreen_emergency_call" msgid="5298642613417801888">"Tiesňové volanie"</string>
<string name="lockscreen_return_to_call" msgid="5244259785500040021">"Zavolať späť"</string>
<string name="lockscreen_pattern_correct" msgid="9039008650362261237">"Správne!"</string>
<string name="lockscreen_pattern_wrong" msgid="4317955014948108794">"Skúsiť znova"</string>
<string name="lockscreen_password_wrong" msgid="5737815393253165301">"Skúsiť znova"</string>
<string name="faceunlock_multiple_failures" msgid="754137583022792429">"Prekročili ste maximálny povolený počet pokusov o odomknutie tvárou"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message_short" msgid="5099439277819215399">"Nie je vložená SIM karta"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tablet" msgid="151659196095791474">"V tablete nie je žiadna SIM karta."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tv" msgid="1943633865476989599">"V televízore nie je žiadna SIM karta."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="default" msgid="2186920585695169078">"V telefóne nie je žiadna SIM karta."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions" msgid="5372787138023272615">"Vložte SIM kartu."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions_long" msgid="3526573099019319472">"SIM karta chýba alebo sa z nej nedá čítať. Vložte SIM kartu."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_message_short" msgid="5096149665138916184">"SIM karta je nepoužiteľná."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_instructions" msgid="910904643433151371">"Vaša SIM karta bola natrvalo zakázaná.\nAk chcete získať inú SIM kartu, kontaktujte svojho operátora."</string>
<string name="lockscreen_transport_prev_description" msgid="6300840251218161534">"Predchádzajúca stopa"</string>
<string name="lockscreen_transport_next_description" msgid="573285210424377338">"Ďalšia stopa"</string>
<string name="lockscreen_transport_pause_description" msgid="3980308465056173363">"Pozastaviť"</string>
<string name="lockscreen_transport_play_description" msgid="1901258823643886401">"Prehrať"</string>
<string name="lockscreen_transport_stop_description" msgid="5907083260651210034">"Zastaviť"</string>
<string name="lockscreen_transport_rew_description" msgid="6944412838651990410">"Pretočiť späť"</string>
<string name="lockscreen_transport_ffw_description" msgid="42987149870928985">"Pretočiť dopredu"</string>
<string name="emergency_calls_only" msgid="6733978304386365407">"Len tiesňové volania"</string>
<string name="lockscreen_network_locked_message" msgid="143389224986028501">"Sieť je zablokovaná"</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_message" msgid="7441797339976230">"SIM karta je uzamknutá pomocou kódu PUK."</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_instructions" msgid="8127916255245181063">"Prečítajte si Príručku používateľa alebo kontaktujte podporu zákazníka."</string>
<string name="lockscreen_sim_locked_message" msgid="8066660129206001039">"SIM karta je uzamknutá."</string>
<string name="lockscreen_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="595323214052881264">"Prebieha odomykanie SIM karty..."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_dialog_message" msgid="6481623830344107222">"<xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát ste použili nesprávny bezpečnostný vzor. \n\nSkúste to znova o <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="2725973286239344555">"<xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát ste zadali nesprávne heslo. \n\nSkúste to znova o <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="6216672706545696955">"<xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát ste zadali nesprávny kód PIN. \n\nSkúste to znova o <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tablet" msgid="9191611984625460820">"<xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát ste nesprávne nakreslili svoj bezpečnostný vzor. Po ďalších neúspešných pokusoch (<xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g>) budete vyzvaní odomknúť tablet pomocou prihlasovacích údajov služby Google.\n\n Skúste to znova o <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tv" msgid="5316664559603394684">"Vzor na odomknutie ste nesprávne nakreslili <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát. Po ďalších neúspešných pokusoch (počet: <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g>) sa zobrazí výzva na odomknutie vášho televízora pomocou prihlásenia Google.\n\n Skúste to znova o <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="default" msgid="2590227559763762751">"<xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát ste nesprávne nakreslili svoj bezpečnostný vzor. Po <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> ďalších neúspešných pokusoch sa zobrazí výzva na odomknutie telefónu pomocou prihlasovacích údajov Google.\n\n Skúste to znova o <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="6128106399745755604">"Tablet ste sa pokúsili odomknúť nesprávnym spôsobom <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát. Po <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> ďalších neúspešných pokusoch sa v tablete obnovia predvolené výrobné nastavenia a všetky používateľské údaje budú stratené."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tv" msgid="950408382418270260">"Televízor ste sa pokúsili nesprávne odomknúť <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát. Po ďalších neúspešných pokusoch (počet: <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g>) sa obnovia výrobné nastavenia televízora a prídete o všetky údaje používateľa."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="8603565142156826565">"Telefón ste sa pokúsili odomknúť nesprávnym spôsobom <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát. Po <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> ďalších neúspešných pokusoch sa v telefóne obnovia predvolené výrobné nastavenia a všetky používateľské údaje budú stratené."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="280873516493934365">"Tablet ste sa pokúsili odomknúť nesprávnym spôsobom <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>-krát. V tablete sa teraz obnovia predvolené výrobné nastavenia."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tv" msgid="3195755534096192191">"Televízor ste sa pokúsili nesprávne odomknúť <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>-krát. Teraz v ňom budú obnovené výrobné nastavenia."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="3025504721764922246">"Telefón ste sa pokúsili odomknúť nesprávnym spôsobom <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>-krát. V telefóne sa teraz obnovia predvolené výrobné nastavenia."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6251480343394389665">"Počet sekúnd zostávajúcich do ďalšieho pokusu: <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>."</string>
<string name="lockscreen_forgot_pattern_button_text" msgid="2626999449610695930">"Zabudli ste vzor?"</string>
<string name="lockscreen_glogin_forgot_pattern" msgid="2588521501166032747">"Odomknutie účtu"</string>
<string name="lockscreen_glogin_too_many_attempts" msgid="2751368605287288808">"Príliš veľa pokusov o nakreslenie vzoru"</string>
<string name="lockscreen_glogin_instructions" msgid="3931816256100707784">"Ak chcete telefón odomknúť, prihláste sa pomocou svojho účtu Google."</string>
<string name="lockscreen_glogin_username_hint" msgid="8846881424106484447">"Používateľské meno (e-mail)"</string>
<string name="lockscreen_glogin_password_hint" msgid="5958028383954738528">"Heslo"</string>
<string name="lockscreen_glogin_submit_button" msgid="7130893694795786300">"Prihlásiť sa"</string>
<string name="lockscreen_glogin_invalid_input" msgid="1364051473347485908">"Neplatné používateľské meno alebo heslo."</string>
<string name="lockscreen_glogin_account_recovery_hint" msgid="1696924763690379073">"Zabudli ste používateľské meno alebo heslo?\nNavštívte stránky "<b>"google.com/accounts/recovery"</b>"."</string>
<string name="lockscreen_glogin_checking_password" msgid="7114627351286933867">"Prebieha kontrola…"</string>
<string name="lockscreen_unlock_label" msgid="737440483220667054">"Odomknúť"</string>
<string name="lockscreen_sound_on_label" msgid="9068877576513425970">"Zapnúť zvuk"</string>
<string name="lockscreen_sound_off_label" msgid="996822825154319026">"Vypnúť zvuk"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_start" msgid="3941045502933142847">"Bezpečnostný vzor bol začatý"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cleared" msgid="5583479721001639579">"Bezpečnostný vzor bol vymazaný"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added" msgid="6756031208359292487">"Bunka bola pridaná"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added_verbose" msgid="7264580781744026939">"Bola pridaná bunka <xliff:g id="CELL_INDEX">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_detected" msgid="4988730895554057058">"Bezpečnostný vzor bol dokončený"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_changed" msgid="5678624624681400191">"%1$s. Miniaplikácia %2$d z %3$d."</string>
<string name="keyguard_accessibility_add_widget" msgid="8273277058724924654">"Pridať miniaplikáciu."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_empty_slot" msgid="1281505703307930757">"Prázdne"</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_expanded" msgid="2278106022311170299">"Oblasť na odomknutie bola rozšírená."</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_collapsed" msgid="6366992066936076396">"Oblasť na odomknutie bola zúžená."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget" msgid="6527131039741808240">"Miniaplikácia <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="keyguard_accessibility_user_selector" msgid="1226798370913698896">"Výber používateľa"</string>
<string name="keyguard_accessibility_status" msgid="8008264603935930611">"Stav"</string>
<string name="keyguard_accessibility_camera" msgid="8904231194181114603">"Fotoaparát"</string>
<string name="keygaurd_accessibility_media_controls" msgid="262209654292161806">"Ovládacie prvky médií"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_start" msgid="8736853615588828197">"Zmena usporiadania miniaplikácií sa začala."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_end" msgid="7170190950870468320">"Zmena usporiadania miniaplikácií sa skončila."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_deleted" msgid="4426204263929224434">"Miniaplikácia <xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g> bola odstránená."</string>
<string name="keyguard_accessibility_expand_lock_area" msgid="519859720934178024">"Rozšíriť oblasť na odomknutie."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_unlock" msgid="2959928478764697254">"Odomknutie prejdením prstom."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_unlock" msgid="1490840706075246612">"Odomknutie vzorom."</string>
<string name="keyguard_accessibility_face_unlock" msgid="4817282543351718535">"Odomknutie tvárou."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pin_unlock" msgid="2469687111784035046">"Odomknutie kódom PIN."</string>
<string name="keyguard_accessibility_password_unlock" msgid="7675777623912155089">"Odomknutie heslom."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_area" msgid="7679891324509597904">"Oblasť na zadanie bezpečnostného vzoru."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_area" msgid="6736064494019979544">"Oblasť na prejdenie prstom."</string>
<string name="password_keyboard_label_symbol_key" msgid="992280756256536042">"?123"</string>
<string name="password_keyboard_label_alpha_key" msgid="8001096175167485649">"ABC"</string>
<string name="password_keyboard_label_alt_key" msgid="1284820942620288678">"ALT"</string>
<string name="granularity_label_character" msgid="7336470535385009523">"znak"</string>
<string name="granularity_label_word" msgid="7075570328374918660">"slovo"</string>
<string name="granularity_label_link" msgid="5815508880782488267">"odkaz"</string>
<string name="granularity_label_line" msgid="5764267235026120888">"riadok"</string>
<string name="hour_ampm" msgid="4584338083529355982">"<xliff:g id="HOUR">%-l</xliff:g> <xliff:g id="AMPM">%P</xliff:g>"</string>
<string name="hour_cap_ampm" msgid="2083465992940444366">"<xliff:g id="HOUR">%-l</xliff:g> <xliff:g id="AMPM">%p</xliff:g>"</string>
<string name="factorytest_failed" msgid="5410270329114212041">"Továrenský test zlyhal"</string>
<string name="factorytest_not_system" msgid="4435201656767276723">"Test FACTORY_TEST je možné uskutočniť iba pri balíčkoch nainštalovaných v priečinku /system/app."</string>
<string name="factorytest_no_action" msgid="872991874799998561">"Nebol nájdený žiadny balíček umožňujúci test FACTORY_TEST."</string>
<string name="factorytest_reboot" msgid="6320168203050791643">"Reštartovať"</string>
<string name="js_dialog_title" msgid="1987483977834603872">"Stránka „<xliff:g id="TITLE">%s</xliff:g>“ uvádza:"</string>
<string name="js_dialog_title_default" msgid="6961903213729667573">"JavaScript"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_title" msgid="2619376555525116593">"Potvrďte prechod"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_positive_button" msgid="3112752010600484130">"Opustiť stránku"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_negative_button" msgid="5614861293026099715">"Zostať na tejto strane"</string>
<string name="js_dialog_before_unload" msgid="3468816357095378590">"<xliff:g id="MESSAGE">%s</xliff:g>\n\nNaozaj chcete túto stránku opustiť?"</string>
<string name="save_password_label" msgid="6860261758665825069">"Potvrdiť"</string>
<string name="double_tap_toast" msgid="4595046515400268881">"Tip: Dvojitým klepnutím môžete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť."</string>
<string name="autofill_this_form" msgid="4616758841157816676">"Aut.dop."</string>
<string name="setup_autofill" msgid="7103495070180590814">"Nast. Aut. dop."</string>
<string name="autofill_address_name_separator" msgid="6350145154779706772">" "</string>
<string name="autofill_address_summary_name_format" msgid="3268041054899214945">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_address_summary_separator" msgid="7483307893170324129">", "</string>
<string name="autofill_address_summary_format" msgid="4874459455786827344">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_province" msgid="2231806553863422300">"Provincia"</string>
<string name="autofill_postal_code" msgid="4696430407689377108">"PSČ"</string>
<string name="autofill_state" msgid="6988894195520044613">"Štát"</string>
<string name="autofill_zip_code" msgid="8697544592627322946">"PSČ"</string>
<string name="autofill_county" msgid="237073771020362891">"Kraj"</string>
<string name="autofill_island" msgid="4020100875984667025">"Ostrov"</string>
<string name="autofill_district" msgid="8400735073392267672">"Okres"</string>
<string name="autofill_department" msgid="5343279462564453309">"Oddelenie"</string>
<string name="autofill_prefecture" msgid="2028499485065800419">"Prefektúra"</string>
<string name="autofill_parish" msgid="8202206105468820057">"Farnosť"</string>
<string name="autofill_area" msgid="3547409050889952423">"Oblasť"</string>
<string name="autofill_emirate" msgid="2893880978835698818">"Emirát"</string>
<string name="permlab_readHistoryBookmarks" msgid="3775265775405106983">"čítať webové záložky a históriu"</string>
<string name="permdesc_readHistoryBookmarks" msgid="8462378226600439658">"Umožňuje aplikácii čítať všetky webové adresy navštívené prehliadačom a všetky záložky prehliadača. Poznámka: Toto povolenie nemôžu vynucovať prehliadače tretej strany ani iné aplikácie umožňujúce prehliadanie webu."</string>
<string name="permlab_writeHistoryBookmarks" msgid="3714785165273314490">"zapisovať webové záložky a históriu"</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tablet" msgid="6825527469145760922">"Umožňuje aplikácii upraviť históriu prehliadača alebo záložky uložené v tablete. Aplikácia s týmto povolením môže vymazať alebo upraviť údaje prehliadača. Poznámka: Toto povolenie nemôžu vynucovať prehliadače tretích strán ani žiadne ďalšie aplikácie umožňujúce prehliadanie webu."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tv" msgid="7007393823197766548">"Umožňuje aplikácii upravovať históriu alebo záložky prehliadača uložené vo vašom televízore. Môže aplikácii umožniť vymazať alebo upraviť údaje prehliadača. Poznámka: Toto povolenie nemusia podporovať prehliadače tretích strán alebo iné aplikácie s možnosťami na prehliadanie webu."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="default" msgid="8497389531014185509">"Umožňuje aplikácii upraviť históriu prehliadača alebo záložky uložené v telefóne. Aplikácia s týmto povolením môže vymazať alebo upraviť údaje prehliadača. Poznámka: Toto povolenie nemôžu vynucovať prehliadače tretích strán ani žiadne ďalšie aplikácie umožňujúce prehliadanie webu."</string>
<string name="permlab_setAlarm" msgid="1379294556362091814">"nastaviť budík"</string>
<string name="permdesc_setAlarm" msgid="316392039157473848">"Umožňuje aplikácii nastaviť budík v nainštalovanej aplikácii budík. Niektoré aplikácie budíka nemusia túto funkciu implementovať."</string>
<string name="permlab_addVoicemail" msgid="5525660026090959044">"pridať hlasovú schránku"</string>
<string name="permdesc_addVoicemail" msgid="6604508651428252437">"Umožní aplikácii pridávať správy do doručenej pošty hlasovej schránky."</string>
<string name="permlab_writeGeolocationPermissions" msgid="5962224158955273932">"zmeniť povolenia prehliadača poskytovať informácie o zemepisnej polohe"</string>
<string name="permdesc_writeGeolocationPermissions" msgid="1083743234522638747">"Umožňuje aplikácii zmeniť povolenia prehliadača na poskytovanie údajov o zemepisnej polohe. Škodlivé aplikácie to môžu použiť na odosielanie informácií o polohe ľubovoľným webovým stránkam."</string>
<string name="save_password_message" msgid="767344687139195790">"Chcete, aby si prehliadač zapamätal toto heslo?"</string>
<string name="save_password_notnow" msgid="6389675316706699758">"Teraz nie"</string>
<string name="save_password_remember" msgid="6491879678996749466">"Zapamätať"</string>
<string name="save_password_never" msgid="8274330296785855105">"Nikdy"</string>
<string name="open_permission_deny" msgid="7374036708316629800">"Nemáte povolenie na otvorenie tejto stránky."</string>
<string name="text_copied" msgid="4985729524670131385">"Text bol skopírovaný do schránky."</string>
<string name="more_item_label" msgid="4650918923083320495">"Viac"</string>
<string name="prepend_shortcut_label" msgid="2572214461676015642">"Menu+"</string>
<string name="menu_space_shortcut_label" msgid="2410328639272162537">"medzera"</string>
<string name="menu_enter_shortcut_label" msgid="2743362785111309668">"potvrdiť"</string>
<string name="menu_delete_shortcut_label" msgid="3658178007202748164">"odstrániť"</string>
<string name="search_go" msgid="8298016669822141719">"Hľadať"</string>
<string name="search_hint" msgid="1733947260773056054">"Vyhľadávanie…"</string>
<string name="searchview_description_search" msgid="6749826639098512120">"Hľadať"</string>
<string name="searchview_description_query" msgid="5911778593125355124">"Vyhľadávací dopyt"</string>
<string name="searchview_description_clear" msgid="1330281990951833033">"Jasný dopyt"</string>
<string name="searchview_description_submit" msgid="2688450133297983542">"Odoslať dopyt"</string>
<string name="searchview_description_voice" msgid="2453203695674994440">"Hlasové vyhľadávanie"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_title" msgid="7460694070309730149">"Chcete zapnúť Preskúmanie dotykom?"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="tablet" msgid="8655887539089910577">"Služba <xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> požaduje povolenie funkcie Preskúmanie dotykom. Ak je funkcia Preskúmanie dotykom zapnutá, môžete počuť alebo vidieť popisy objektov pod vaším prstom alebo ovládať tablet gestami."</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="default" msgid="2708199672852373195">"Služba <xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> požaduje povolenie funkcie Preskúmanie dotykom. Ak je funkcia Preskúmanie dotykom zapnutá, môžete počuť alebo vidieť popisy objektov pod vaším prstom alebo ovládať telefón gestami."</string>
<string name="oneMonthDurationPast" msgid="7396384508953779925">"pred 1 mesiacom"</string>
<string name="beforeOneMonthDurationPast" msgid="909134546836499826">"Viac ako pred 1 mesiacom"</string>
<plurals name="last_num_days" formatted="false" msgid="5104533550723932025">
<item quantity="few">Posledné <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dni</item>
<item quantity="many">Posledného <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dňa</item>
<item quantity="other">Posledných <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> dní</item>
<item quantity="one">Posledný <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> deň</item>
</plurals>
<string name="last_month" msgid="3959346739979055432">"Minulý mesiac"</string>
<string name="older" msgid="5211975022815554840">"Staršie"</string>
<string name="preposition_for_date" msgid="9093949757757445117">"dňa <xliff:g id="DATE">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_time" msgid="5506831244263083793">"o <xliff:g id="TIME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="preposition_for_year" msgid="5040395640711867177">"z <xliff:g id="YEAR">%s</xliff:g>"</string>
<string name="day" msgid="8144195776058119424">"deň"</string>
<string name="days" msgid="4774547661021344602">"dní"</string>
<string name="hour" msgid="2126771916426189481">"hodina"</string>
<string name="hours" msgid="894424005266852993">"hodiny"</string>
<string name="minute" msgid="9148878657703769868">"min."</string>
<string name="minutes" msgid="5646001005827034509">"min."</string>
<string name="second" msgid="3184235808021478">"s"</string>
<string name="seconds" msgid="3161515347216589235">"s"</string>
<string name="week" msgid="5617961537173061583">"týždeň"</string>
<string name="weeks" msgid="6509623834583944518">"týždne"</string>
<string name="year" msgid="4001118221013892076">"rok"</string>
<string name="years" msgid="6881577717993213522">"roky"</string>
<plurals name="duration_seconds" formatted="false" msgid="4527986939729687805">
<item quantity="few"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> sekundy</item>
<item quantity="many"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> sekundy</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> sekúnd</item>
<item quantity="one">1 sekunda</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes" formatted="false" msgid="643786953939956125">
<item quantity="few"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> minúty</item>
<item quantity="many"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> minúty</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> minút</item>
<item quantity="one">1 minúta</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours" formatted="false" msgid="6826233369186668274">
<item quantity="few"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> hodiny</item>
<item quantity="many"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> hodiny</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> hodín</item>
<item quantity="one">1 hodina</item>
</plurals>
<string name="VideoView_error_title" msgid="3534509135438353077">"Problém s videom"</string>
<string name="VideoView_error_text_invalid_progressive_playback" msgid="3186670335938670444">"Je nám ľúto, ale toto video sa nedá streamovať do tohto zariadenia."</string>
<string name="VideoView_error_text_unknown" msgid="3450439155187810085">"Toto video nie je možné prehrať."</string>
<string name="VideoView_error_button" msgid="2822238215100679592">"OK"</string>
<string name="relative_time" msgid="1818557177829411417">"<xliff:g id="DATE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="TIME">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="noon" msgid="7245353528818587908">"poludnie"</string>
<string name="Noon" msgid="3342127745230013127">"Poludnie"</string>
<string name="midnight" msgid="7166259508850457595">"polnoc"</string>
<string name="Midnight" msgid="5630806906897892201">"Polnoc"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_mm_ss" msgid="4431555943828711473">"<xliff:g id="MINUTES">%1$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%2$02d</xliff:g>"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_h_mm_ss" msgid="1846071997616654124">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g>:<xliff:g id="MINUTES">%2$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%3$02d</xliff:g>"</string>
<string name="selectAll" msgid="6876518925844129331">"Vybrať všetko"</string>
<string name="cut" msgid="3092569408438626261">"Vystrihnúť"</string>
<string name="copy" msgid="2681946229533511987">"Kopírovať"</string>
<string name="paste" msgid="5629880836805036433">"Prilepiť"</string>
<string name="replace" msgid="5781686059063148930">"Nahradiť•"</string>
<string name="delete" msgid="6098684844021697789">"Odstrániť"</string>
<string name="copyUrl" msgid="2538211579596067402">"Skopírovať webovú adresu"</string>
<string name="selectTextMode" msgid="1018691815143165326">"Vybrať text"</string>
<string name="textSelectionCABTitle" msgid="5236850394370820357">"Výber textu"</string>
<string name="addToDictionary" msgid="4352161534510057874">"Pridať do slovníka"</string>
<string name="deleteText" msgid="6979668428458199034">"Odstrániť"</string>
<string name="inputMethod" msgid="1653630062304567879">"Metóda vstupu"</string>
<string name="editTextMenuTitle" msgid="4909135564941815494">"Operácie s textom"</string>
<string name="low_internal_storage_view_title" msgid="5576272496365684834">"Nedostatok ukladacieho priestoru"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text" msgid="6640505817617414371">"Niektoré systémové funkcie nemusia fungovať"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text_no_boot" msgid="6935190099204693424">"V úložisku nie je dostatok voľného miesta pre systém. Zaistite, aby ste mali 250 MB voľného miesta a zariadenie reštartujte."</string>
<string name="app_running_notification_title" msgid="8718335121060787914">"Aplikácia <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> je spustená"</string>
<string name="app_running_notification_text" msgid="4653586947747330058">"Dotykom si zobrazíte viac informácií alebo zastavíte aplikáciu."</string>
<string name="ok" msgid="5970060430562524910">"OK"</string>
<string name="cancel" msgid="6442560571259935130">"Zrušiť"</string>
<string name="yes" msgid="5362982303337969312">"OK"</string>
<string name="no" msgid="5141531044935541497">"Zrušiť"</string>
<string name="dialog_alert_title" msgid="2049658708609043103">"Upozornenie"</string>
<string name="loading" msgid="7933681260296021180">"Prebieha načítavanie..."</string>
<string name="capital_on" msgid="1544682755514494298">"I"</string>
<string name="capital_off" msgid="6815870386972805832">"O"</string>
<string name="whichApplication" msgid="4533185947064773386">"Dokončiť akciu pomocou aplikácie"</string>
<string name="whichApplicationNamed" msgid="8260158865936942783">"Dokončiť akciu pomocou aplikácie %1$s"</string>
<string name="whichViewApplication" msgid="3272778576700572102">"Otvoriť v aplikácii"</string>
<string name="whichViewApplicationNamed" msgid="2286418824011249620">"Otvoriť v aplikácii %1$s"</string>
<string name="whichEditApplication" msgid="144727838241402655">"Upraviť pomocou"</string>
<string name="whichEditApplicationNamed" msgid="1775815530156447790">"Upraviť v aplikácii %1$s"</string>
<string name="whichSendApplication" msgid="6902512414057341668">"Zdieľať"</string>
<string name="whichSendApplicationNamed" msgid="2799370240005424391">"Zdieľať v aplikácii %1$s"</string>
<string name="whichHomeApplication" msgid="4307587691506919691">"Výber aplikácie na plochu"</string>
<string name="whichHomeApplicationNamed" msgid="4493438593214760979">"Ako plochu používať aplikáciu %1$s"</string>
<string name="alwaysUse" msgid="4583018368000610438">"Použiť ako predvolené nastavenie pre túto akciu."</string>
<string name="use_a_different_app" msgid="8134926230585710243">"Použiť inú aplikáciu"</string>
<string name="clearDefaultHintMsg" msgid="3252584689512077257">"Vymazať predvolené nastavenia v sekcii Nastavenia systému &gt; Aplikácie &gt; Stiahnuté položky."</string>
<string name="chooseActivity" msgid="7486876147751803333">"Zvoľte akciu"</string>
<string name="chooseUsbActivity" msgid="6894748416073583509">"Zvoľte aplikáciu pre zariadenie USB"</string>
<string name="noApplications" msgid="2991814273936504689">"Túto akciu nemôžu vykonávať žiadne aplikácie."</string>
<string name="aerr_title" msgid="1905800560317137752"></string>
<string name="aerr_application" msgid="932628488013092776">"Aplikácia <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> bohužiaľ prestala pracovať."</string>
<string name="aerr_process" msgid="4507058997035697579">"Proces <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> bohužiaľ prestal pracovať."</string>
<string name="anr_title" msgid="4351948481459135709"></string>
<string name="anr_activity_application" msgid="1904477189057199066">"Aplikácia <xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g> neodpovedá.\n\nChcete ju zavrieť?"</string>
<string name="anr_activity_process" msgid="5776209883299089767">"Aktivita <xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g> neodpovedá.\n\nChcete ju zavrieť?"</string>
<string name="anr_application_process" msgid="8941757607340481057">"Aplikácia <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> neodpovedá. Chcete ju zavrieť?"</string>
<string name="anr_process" msgid="6513209874880517125">"Proces <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> neodpovedá. \n\nChcete ho zavrieť?"</string>
<string name="force_close" msgid="8346072094521265605">"OK"</string>
<string name="report" msgid="4060218260984795706">"Nahlásiť"</string>
<string name="wait" msgid="7147118217226317732">"Čakajte"</string>
<string name="webpage_unresponsive" msgid="3272758351138122503">"Stránka nereaguje.\n\nChcete ju zavrieť?"</string>
<string name="launch_warning_title" msgid="1547997780506713581">"Presmerovaná aplikácia"</string>
<string name="launch_warning_replace" msgid="6202498949970281412">"Je spustená aplikácia <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="launch_warning_original" msgid="188102023021668683">"Pôvodne bola spustená aplikácia <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="screen_compat_mode_scale" msgid="3202955667675944499">"Prispôsobiť veľkosť"</string>
<string name="screen_compat_mode_show" msgid="4013878876486655892">"Vždy zobraziť"</string>
<string name="screen_compat_mode_hint" msgid="1064524084543304459">"Povoľte to znova v sekcii Nastavenia systému &gt; Aplikácie &gt; Stiahnuté súbory."</string>
<string name="smv_application" msgid="3307209192155442829">"Aplikácia <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> (proces <xliff:g id="PROCESS">%2$s</xliff:g>) porušila svoje vlastné vynútené pravidlá StrictMode."</string>
<string name="smv_process" msgid="5120397012047462446">"Proces <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> porušil svoje vlastné vynútené pravidlá StrictMode."</string>
<string name="android_upgrading_title" msgid="1584192285441405746">"Prebieha inovácia systému Android..."</string>
<string name="android_start_title" msgid="8418054686415318207">"Systém Android sa spúšťa…"</string>
<string name="android_upgrading_fstrim" msgid="8036718871534640010">"Optimalizuje sa úložisko"</string>
<string name="android_upgrading_apk" msgid="7904042682111526169">"Prebieha optimalizácia aplikácie <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> z <xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g>."</string>
<string name="android_preparing_apk" msgid="8162599310274079154">"Pripravuje sa aplikácia <xliff:g id="APPNAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="android_upgrading_starting_apps" msgid="451464516346926713">"Prebieha spúšťanie aplikácií."</string>
<string name="android_upgrading_complete" msgid="1405954754112999229">"Prebieha dokončovanie spúšťania."</string>
<string name="heavy_weight_notification" msgid="9087063985776626166">"Spustená aplikácia: <xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="heavy_weight_notification_detail" msgid="1721681741617898865">"Dotknutím prepnite na aplikáciu"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_title" msgid="7153167085403298169">"Prepnúť aplikácie?"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_text" msgid="7022631924534406403">"Pred spustením novej aplikácie treba zastaviť inú spustenú aplikáciu."</string>
<string name="old_app_action" msgid="493129172238566282">"Návrat k <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="old_app_description" msgid="2082094275580358049">"Nespúšťať novú aplikáciu."</string>
<string name="new_app_action" msgid="5472756926945440706">"Spustiť <xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="new_app_description" msgid="1932143598371537340">"Zastaviť starú aplikáciu bez uloženia."</string>
<string name="dump_heap_notification" msgid="2618183274836056542">"Proces <xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g> prekročil limit pamäte"</string>
<string name="dump_heap_notification_detail" msgid="2075673362317481664">"Boli zhromaždené zálohy údajov; zdieľajte ich klepnutím"</string>
<string name="dump_heap_title" msgid="5864292264307651673">"Chcete zdieľať zálohy údajov?"</string>
<string name="dump_heap_text" msgid="4809417337240334941">"Proces <xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g> prekročil limit <xliff:g id="SIZE">%2$s</xliff:g> pre pamäť procesu. Máte k dispozícii zálohy údajov, ktoré môžete zdieľať s vývojárom. Postupujte opatrne: tieto zálohy údajov nesmú obsahovať žiadne osobné informácie, ku ktorým má táto aplikácia prístup."</string>
<string name="sendText" msgid="5209874571959469142">"Zvoľte akciu pre text"</string>
<string name="volume_ringtone" msgid="6885421406845734650">"Hlasitosť vyzváňania"</string>
<string name="volume_music" msgid="5421651157138628171">"Hlasitosť médií"</string>
<string name="volume_music_hint_playing_through_bluetooth" msgid="9165984379394601533">"Prehrávanie pomocou rozhrania Bluetooth"</string>
<string name="volume_music_hint_silent_ringtone_selected" msgid="8310739960973156272">"Je nastavený tichý tón zvonenia"</string>
<string name="volume_call" msgid="3941680041282788711">"Hlasitosť hovoru"</string>
<string name="volume_bluetooth_call" msgid="2002891926351151534">"Hlasitosť prichádzajúcich hovorov pri pripojení Bluetooth"</string>
<string name="volume_alarm" msgid="1985191616042689100">"Hlasitosť budíkov"</string>
<string name="volume_notification" msgid="2422265656744276715">"Hlasitosť upozornení"</string>
<string name="volume_unknown" msgid="1400219669770445902">"Hlasitosť"</string>
<string name="volume_icon_description_bluetooth" msgid="6538894177255964340">"Hlasitosť zariadenia Bluetooth"</string>
<string name="volume_icon_description_ringer" msgid="3326003847006162496">"Hlasitosť zvonenia"</string>
<string name="volume_icon_description_incall" msgid="8890073218154543397">"Hlasitosť hovoru"</string>
<string name="volume_icon_description_media" msgid="4217311719665194215">"Hlasitosť médií"</string>
<string name="volume_icon_description_notification" msgid="7044986546477282274">"Hlasitosť upozornení"</string>
<string name="ringtone_default" msgid="3789758980357696936">"Predvolený tón zvonenia"</string>
<string name="ringtone_default_with_actual" msgid="8129563480895990372">"Predvolený tón (<xliff:g id="ACTUAL_RINGTONE">%1$s</xliff:g>)"</string>
<string name="ringtone_silent" msgid="7937634392408977062">"Žiadny"</string>
<string name="ringtone_picker_title" msgid="3515143939175119094">"Tóny zvonenia"</string>
<string name="ringtone_unknown" msgid="5477919988701784788">"Neznámy tón zvonenia"</string>
<plurals name="wifi_available" formatted="false" msgid="7900333017752027322">
<item quantity="few">K dispozícii sú siete Wi-Fi</item>
<item quantity="many">K dispozícii sú siete Wi-Fi</item>
<item quantity="other">K dispozícii sú siete Wi-Fi</item>
<item quantity="one">K dispozícii je sieť Wi-Fi</item>
</plurals>
<plurals name="wifi_available_detailed" formatted="false" msgid="1140699367193975606">
<item quantity="few">K dispozícii sú verejné siete Wi-Fi</item>
<item quantity="many">K dispozícii sú verejné siete Wi-Fi</item>
<item quantity="other">K dispozícii sú verejné siete Wi-Fi</item>
<item quantity="one">K dispozícii je verejná sieť Wi-Fi</item>
</plurals>
<string name="wifi_available_sign_in" msgid="9157196203958866662">"Prihlásiť sa do siete Wi-Fi"</string>
<string name="network_available_sign_in" msgid="1848877297365446605">"Prihlásenie do siete"</string>
<!-- no translation found for network_available_sign_in_detailed (8000081941447976118) -->
<skip />
<string name="wifi_no_internet" msgid="8451173622563841546">"Sieť Wi-Fi nemá prístup k internetu"</string>
<string name="wifi_no_internet_detailed" msgid="7593858887662270131">"Možnosti zobrazíte klepnutím"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled" msgid="7904214231651546347">"Nepodarilo sa pripojiť k sieti Wi-Fi"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled_detailed" msgid="5548780776418332675">" má nekvalitné internetové pripojenie."</string>
<string name="wifi_connect_alert_title" msgid="8455846016001810172">"Povoliť pripojenie?"</string>
<string name="wifi_connect_alert_message" msgid="6451273376815958922">"Aplikácia %1$s sa chce pripojiť k sieti Wi-Fi %2$s"</string>
<string name="wifi_connect_default_application" msgid="7143109390475484319">"Aplikácia"</string>
<string name="wifi_p2p_dialog_title" msgid="97611782659324517">"Priame pripojenie Wi-Fi"</string>
<string name="wifi_p2p_turnon_message" msgid="2909250942299627244">"Spustiť priame pripojenie siete Wi-Fi. Táto možnosť vypne sieť Wi-Fi v režime klient alebo hotspot."</string>
<string name="wifi_p2p_failed_message" msgid="3763669677935623084">"Priame pripojenie siete Wi-Fi sa nepodarilo spustiť"</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_title" msgid="2068321881673734886">"Priame pripojenie siete Wi-Fi je zapnuté"</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_message" msgid="1638949953993894335">"Nastavenia otvoríte dotykom"</string>
<string name="accept" msgid="1645267259272829559">"Prijať"</string>
<string name="decline" msgid="2112225451706137894">"Odmietnuť"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_sent_title" msgid="1318975185112070734">"Pozvánka bola odoslaná"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_to_connect_title" msgid="4958803948658533637">"Pozvánka na pripojenie"</string>
<string name="wifi_p2p_from_message" msgid="570389174731951769">"Od:"</string>
<string name="wifi_p2p_to_message" msgid="248968974522044099">"Komu:"</string>
<string name="wifi_p2p_enter_pin_message" msgid="5920929550367828970">"Zadajte požadovaný kód PIN:"</string>
<string name="wifi_p2p_show_pin_message" msgid="8530563323880921094">"PIN:"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tablet" msgid="8012981257742232475">"Tablet bude počas pripojenia k zariadeniu <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> od siete Wi-Fi dočasne odpojený."</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tv" msgid="3087858235069421128">"Televízor sa počas pripojenia k zariadeniu <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> dočasne odpojí zo siete Wi-Fi."</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="default" msgid="7363907213787469151">"Telefón bude počas pripojenia k zariadeniu <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> od siete Wi-Fi dočasne odpojený."</string>
<string name="select_character" msgid="3365550120617701745">"Vkladanie znakov"</string>
<string name="sms_control_title" msgid="7296612781128917719">"Odosielanie správ SMS"</string>
<string name="sms_control_message" msgid="3867899169651496433">"Aplikácia &lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; posiela veľký počet správ SMS. Chcete tejto aplikácií povoliť, aby aj naďalej posielala správy?"</string>
<string name="sms_control_yes" msgid="3663725993855816807">"Povoliť"</string>
<string name="sms_control_no" msgid="625438561395534982">"Odmietnuť"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_message" msgid="1645436466285310855">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; chce odoslať správu na adresu &lt;b&gt;<xliff:g id="DEST_ADDRESS">%2$s</xliff:g>&lt;/b&gt;."</string>
<string name="sms_short_code_details" msgid="5873295990846059400">"Táto akcia "<b>"môže viesť k zaúčtovaniu poplatkov"</b>" na váš účet u mobilného operátora."</string>
<string name="sms_premium_short_code_details" msgid="7869234868023975"><b>"Táto akcia povedie k zaúčtovaniu poplatku na váš účet u mobilného operátora."</b></string>
<string name="sms_short_code_confirm_allow" msgid="4458878637111023413">"Odoslať"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_deny" msgid="2927389840209170706">"Zrušiť"</string>
<string name="sms_short_code_remember_choice" msgid="5289538592272218136">"Zapamätať si voľbu"</string>
<string name="sms_short_code_remember_undo_instruction" msgid="4960944133052287484">"Zmena v časti Nastavenia &gt; Aplikácie"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_always_allow" msgid="3241181154869493368">"Vždy povoliť"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_never_allow" msgid="446992765774269673">"Nikdy nepovoliť"</string>
<string name="sim_removed_title" msgid="6227712319223226185">"SIM karta bola odobraná"</string>
<string name="sim_removed_message" msgid="5450336489923274918">"Mobilná sieť nebude k dispozícii, kým nevložíte platnú SIM kartu a zariadenie nereštartujete."</string>
<string name="sim_done_button" msgid="827949989369963775">"Hotovo"</string>
<string name="sim_added_title" msgid="3719670512889674693">"Bola pridaná SIM karta"</string>
<string name="sim_added_message" msgid="7797975656153714319">"Ak chcete získať prístup k mobilnej sieti, reštartujte svoje zariadenie."</string>
<string name="sim_restart_button" msgid="4722407842815232347">"Reštartovať"</string>
<string name="time_picker_dialog_title" msgid="8349362623068819295">"Nastaviť čas"</string>
<string name="date_picker_dialog_title" msgid="5879450659453782278">"Nastaviť dátum"</string>
<string name="date_time_set" msgid="5777075614321087758">"Nastaviť"</string>
<string name="date_time_done" msgid="2507683751759308828">"Hotovo"</string>
<string name="perms_new_perm_prefix" msgid="8257740710754301407"><font size="12" fgcolor="#ff33b5e5">"NOVINKA: "</font></string>
<string name="perms_description_app" msgid="5139836143293299417">"Poskytuje aplikácia <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="no_permissions" msgid="7283357728219338112">"Nevyžadujú sa žiadne oprávnenia."</string>
<string name="perm_costs_money" msgid="4902470324142151116">"môžu sa vám účtovať poplatky"</string>
<string name="usb_storage_activity_title" msgid="4465055157209648641">"Veľkokapacitné úložisko USB"</string>
<string name="usb_storage_title" msgid="5901459041398751495">"Zariadenie USB pripojené"</string>
<string name="usb_storage_message" product="nosdcard" msgid="3308538094316477839">"Zariadenie ste pripojili k počítaču pomocou portu USB. Ak chcete kopírovať súbory z počítača do ukladacieho priestoru USB v zariadení so systémom Android alebo naopak, dotknite sa tlačidla nižšie."</string>
<string name="usb_storage_message" product="default" msgid="805351000446037811">"Zariadenie ste pripojili k počítaču pomocou USB. Ak chcete kopírovať súbory z počítača na SD kartu v zariadení so systémom Android alebo naopak, dotknite sa tlačidla nižšie."</string>
<string name="usb_storage_button_mount" msgid="1052259930369508235">"Zapnúť ukladací priestor USB"</string>
<string name="usb_storage_error_message" product="nosdcard" msgid="3017045217365540658">"Pri používaní vášho úložiska USB ako veľkokapacitného ukladacieho priestoru USB sa vyskytol problém."</string>
<string name="usb_storage_error_message" product="default" msgid="2876018512716970313">"Pri používaní vašej SD karty ako veľkokapacitného ukladacieho priestoru USB sa vyskytol problém."</string>
<string name="usb_storage_notification_title" msgid="8175892554757216525">"Zariadenie USB pripojené"</string>
<string name="usb_storage_notification_message" msgid="939822783828183763">"Dotykom skopírujete súbory do / z počítača."</string>
<string name="usb_storage_stop_notification_title" msgid="2336058396663516017">"Vypnúť ukladací priestor USB"</string>
<string name="usb_storage_stop_notification_message" msgid="1656852098555623822">"Dotykom vypnete ukladací priestor USB."</string>
<string name="usb_storage_stop_title" msgid="660129851708775853">"Ukladací priestor USB sa používa"</string>
<string name="usb_storage_stop_message" product="nosdcard" msgid="4264025280777219521">"Pred vypnutím ukladacieho priestoru USB odpojte od počítača („vysuňte“) ukladací priestor USB systému Android."</string>
<string name="usb_storage_stop_message" product="default" msgid="8043969782460613114">"Pred vypnutím ukladacieho priestoru USB odpojte („vysuňte“) z počítača SD kartu zariadenia Android."</string>
<string name="usb_storage_stop_button_mount" msgid="7060218034900696029">"Vypnúť ukladací priestor USB"</string>
<string name="usb_storage_stop_error_message" msgid="1970374898263063836">"Pri vypínaní ukladacieho priestoru USB sa vyskytol problém. Uistite sa, či bol hostiteľ USB odpojený, a skúste to znova."</string>
<string name="dlg_confirm_kill_storage_users_title" msgid="963039033470478697">"Zapnúť ukladací priestor USB"</string>
<string name="dlg_confirm_kill_storage_users_text" msgid="5100428757107469454">"Ak zapnete úložisko USB, dôjde k zastaveniu niektorých používaných aplikácií. Tieto aplikácie pravdepodobne nebudú k dispozícii až do vypnutia úložiska USB."</string>
<string name="dlg_error_title" msgid="7323658469626514207">"Operácia rozhrania USB bola neúspešná"</string>
<string name="dlg_ok" msgid="7376953167039865701">"OK"</string>
<string name="usb_charging_notification_title" msgid="4004114449249406402">"USB na nabíjanie"</string>
<string name="usb_mtp_notification_title" msgid="8396264943589760855">"USB na prenos súborov"</string>
<string name="usb_ptp_notification_title" msgid="1347328437083192112">"USB na prenos fotiek"</string>
<string name="usb_midi_notification_title" msgid="4850904915889144654">"USB na pripojenie zariadenia MIDI"</string>
<string name="usb_cd_installer_notification_title" msgid="6774712827892090754">"Pripojené ako inštalátor"</string>
<string name="usb_accessory_notification_title" msgid="7848236974087653666">"Pripojené k periférnemu zariadeniu USB"</string>
<string name="usb_notification_message" msgid="7347368030849048437">"Ďalšie možnosti zobrazíte klepnutím."</string>
<string name="adb_active_notification_title" msgid="6729044778949189918">"Ladenie cez USB pripojené"</string>
<string name="adb_active_notification_message" msgid="1016654627626476142">"Klepnutím zakážete ladenie cez USB"</string>
<string name="select_input_method" msgid="8547250819326693584">"Zmeniť klávesnicu"</string>
<string name="configure_input_methods" msgid="4769971288371946846">"Vybrať klávesnicu"</string>
<string name="show_ime" msgid="9157568568695230830">"Zobraziť metódu vstupu"</string>
<string name="hardware" msgid="7517821086888990278">"Hardvér"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_title" msgid="1407367017263030773">"Zvoľte rozloženie klávesnice"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_message" msgid="4465907700449257063">"Dotykom zvoľte rozloženie klávesnice."</string>
<string name="fast_scroll_alphabet" msgid="5433275485499039199">" AÁÄBCČDĎDZDŽEÉFGHCHIÍJKLĽMNŇOÓÔPRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ"</string>
<string name="fast_scroll_numeric_alphabet" msgid="4030170524595123610">" 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
<string name="candidates_style" msgid="4333913089637062257"><u>"kandidáti"</u></string>
<string name="ext_media_checking_notification_title" msgid="5734005953288045806">"Pripravuje sa úložisko <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_message" msgid="4747432538578886744">"Prebieha kontrola chýb"</string>
<string name="ext_media_new_notification_message" msgid="7589986898808506239">"Bolo zistené nové úložisko <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_ready_notification_message" msgid="4083398150380114462">"Na prenos fotiek a médií"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_title" msgid="8295123366236989588">"Poškodené úložisko <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" msgid="1586311304430052169">"Úložisko <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> je poškodené. Opravíte ho klepnutím."</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_title" msgid="3797642322958803257">"Nepodporované úložisko <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_message" msgid="8789610369456474891">"Toto zariadenie nepodporuje dané úložisko (<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>). Klepnutím ho nastavíte v podporovanom formáte."</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_title" msgid="3206248947375505416">"Úl. <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> bolo neočakávane odobraté"</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_message" msgid="380176703346946313">"Ak chcete zabrániť strate údajov, úložisko <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> pred odobratím odpojte"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_title" msgid="1704840188641749091">"Úložisko <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> bolo odobraté"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_message" msgid="6471542972147056586">"Úložisko <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> bolo odobraté. Vložte nové."</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_title" msgid="640674168454809372">"Úložisko <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> sa stále odpája…"</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_message" msgid="4182843895023357756">"Neodoberajte"</string>
<string name="ext_media_init_action" msgid="7952885510091978278">"Nastaviť"</string>
<string name="ext_media_unmount_action" msgid="1121883233103278199">"Odpojiť"</string>
<string name="ext_media_browse_action" msgid="8322172381028546087">"Preskúmať"</string>
<string name="ext_media_missing_title" msgid="620980315821543904">"Chýba: <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_missing_message" msgid="5761133583368750174">"Opäť vložte toto zariadenie"</string>
<string name="ext_media_move_specific_title" msgid="1471100343872375842">"Presúva sa aplikácia <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_move_title" msgid="1022809140035962662">"Presúvajú sa údaje"</string>
<string name="ext_media_move_success_title" msgid="8575300932957954671">"Presun bol dokončený"</string>
<string name="ext_media_move_success_message" msgid="4199002148206265426">"Údaje boli presunuté do úložiska <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_move_failure_title" msgid="7613189040358789908">"Presun údajov zlyhal"</string>
<string name="ext_media_move_failure_message" msgid="1978096440816403360">"Údaje boli ponechané v pôvodnom umiestnení"</string>
<string name="ext_media_status_removed" msgid="6576172423185918739">"Odstránené"</string>
<string name="ext_media_status_unmounted" msgid="2551560878416417752">"Odpojené"</string>
<string name="ext_media_status_checking" msgid="6193921557423194949">"Prebieha kontrola..."</string>
<string name="ext_media_status_mounted" msgid="7253821726503179202">"Pripravené"</string>
<string name="ext_media_status_mounted_ro" msgid="8020978752406021015">"Iba na čítanie"</string>
<string name="ext_media_status_bad_removal" msgid="8395398567890329422">"Nebolo odstránené bezpečne"</string>
<string name="ext_media_status_unmountable" msgid="805594039236667894">"Poškodené"</string>
<string name="ext_media_status_unsupported" msgid="4691436711745681828">"Nepodporované"</string>
<string name="ext_media_status_ejecting" msgid="5463887263101234174">"Odpája sa…"</string>
<string name="ext_media_status_formatting" msgid="1085079556538644861">"Prebieha formátovanie..."</string>
<string name="ext_media_status_missing" msgid="5638633895221670766">"Nie je zapojené"</string>
<string name="activity_list_empty" msgid="1675388330786841066">"Nenašli sa žiadne zodpovedajúce aktivity."</string>
<string name="permlab_route_media_output" msgid="1642024455750414694">"Smerovanie výstupu médií"</string>
<string name="permdesc_route_media_output" msgid="4932818749547244346">"Umožňuje aplikácii smerovať výstup médií do ďalších externých zariadení."</string>
<string name="permlab_readInstallSessions" msgid="6165432407628065939">"Čítať relácie inštalácií"</string>
<string name="permdesc_readInstallSessions" msgid="2049771699626019849">"Toto povolenie umožňuje aplikácii čítať relácie inštalácií a zobraziť tak podrobnosti o aktívnych inštaláciách balíkov."</string>
<string name="permlab_requestInstallPackages" msgid="1772330282283082214">"Vyžiadať inštaláciu balíkov"</string>
<string name="permdesc_requestInstallPackages" msgid="5740101072486783082">"Umožňuje aplikácii vyžiadať inštaláciu balíkov."</string>
<string name="tutorial_double_tap_to_zoom_message_short" msgid="4070433208160063538">"Ovládacie prvky lupy zobrazíte dvojitým dotknutím"</string>
<string name="gadget_host_error_inflating" msgid="4882004314906466162">"Miniaplikáciu sa nepodarilo pridať."</string>
<string name="ime_action_go" msgid="8320845651737369027">"Hľadať"</string>
<string name="ime_action_search" msgid="658110271822807811">"Hľadať"</string>
<string name="ime_action_send" msgid="2316166556349314424">"Odoslať"</string>
<string name="ime_action_next" msgid="3138843904009813834">"Ďalej"</string>
<string name="ime_action_done" msgid="8971516117910934605">"Hotovo"</string>
<string name="ime_action_previous" msgid="1443550039250105948">"Predch."</string>
<string name="ime_action_default" msgid="2840921885558045721">"Vykonať"</string>
<string name="dial_number_using" msgid="5789176425167573586">"Vytočiť číslo\n <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g>."</string>
<string name="create_contact_using" msgid="4947405226788104538">"Vytvoriť kontakt\npre <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g>."</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_header" msgid="2106103817937859662">"Nasledujúce aplikácie vyžadujú povolenie na prístup do vášho účtu (teraz aj v budúcnosti)."</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_footer" msgid="3125211343379376561">"Chcete túto žiadosť povoliť?"</string>
<string name="grant_permissions_header_text" msgid="6874497408201826708">"Žiadosť o prístup"</string>
<string name="allow" msgid="7225948811296386551">"Povoliť"</string>
<string name="deny" msgid="2081879885755434506">"Zamietnuť"</string>
<string name="permission_request_notification_title" msgid="6486759795926237907">"Vyžaduje sa povolenie"</string>
<string name="permission_request_notification_with_subtitle" msgid="8530393139639560189">"Vyžaduje sa oprávnenie\npre účet <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g>"</string>
<string name="forward_intent_to_owner" msgid="1207197447013960896">"Túto aplikáciu používate mimo svojho pracovného profilu"</string>
<string name="forward_intent_to_work" msgid="621480743856004612">"Túto aplikáciu používate vo svojom pracovnom profile"</string>
<string name="input_method_binding_label" msgid="1283557179944992649">"Metóda vstupu"</string>
<string name="sync_binding_label" msgid="3687969138375092423">"Synchronizovať"</string>
<string name="accessibility_binding_label" msgid="4148120742096474641">"Dostupnosť"</string>
<string name="wallpaper_binding_label" msgid="1240087844304687662">"Tapeta"</string>
<string name="chooser_wallpaper" msgid="7873476199295190279">"Zmeniť tapetu"</string>
<string name="notification_listener_binding_label" msgid="2014162835481906429">"Aplikácia na počúvanie upozornení"</string>
<string name="condition_provider_service_binding_label" msgid="1321343352906524564">"Poskytovateľ podmienky"</string>
<string name="vpn_title" msgid="19615213552042827">"Sieť VPN je aktivovaná"</string>
<string name="vpn_title_long" msgid="6400714798049252294">"Aplikáciu <xliff:g id="APP">%s</xliff:g> aktivovala sieť VPN"</string>
<string name="vpn_text" msgid="3011306607126450322">"Dotykom môžete spravovať sieť."</string>
<string name="vpn_text_long" msgid="6407351006249174473">"Pripojené k relácii <xliff:g id="SESSION">%s</xliff:g>. Po dotyku môžete sieť spravovať."</string>
<string name="vpn_lockdown_connecting" msgid="6443438964440960745">"Pripájanie k vždy zapnutej sieti VPN…"</string>
<string name="vpn_lockdown_connected" msgid="8202679674819213931">"Pripojenie k vždy zapnutej sieti VPN"</string>
<string name="vpn_lockdown_error" msgid="6009249814034708175">"Chyba vždy zapnutej siete VPN"</string>
<string name="vpn_lockdown_config" msgid="6415899150671537970">"Dotykom spustíte konfiguráciu"</string>
<string name="upload_file" msgid="2897957172366730416">"Zvoliť súbor"</string>
<string name="no_file_chosen" msgid="6363648562170759465">"Nie je vybratý žiadny súbor"</string>
<string name="reset" msgid="2448168080964209908">"Obnoviť"</string>
<string name="submit" msgid="1602335572089911941">"Odoslať"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_title" msgid="3164768212003864316">"Aktivovaný režim V aute"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_message" msgid="8035230537563503262">"Dotykom ukončite režim V aute."</string>
<string name="tethered_notification_title" msgid="3146694234398202601">"Tethering alebo prístupový bod je aktívny"</string>
<string name="tethered_notification_message" msgid="6857031760103062982">"Dotykom nastavte."</string>
<string name="back_button_label" msgid="2300470004503343439">"Späť"</string>
<string name="next_button_label" msgid="1080555104677992408">"Ďalej"</string>
<string name="skip_button_label" msgid="1275362299471631819">"Preskočiť"</string>
<string name="no_matches" msgid="8129421908915840737">"Žiadne zhody"</string>
<string name="find_on_page" msgid="1946799233822820384">"Vyhľadať na stránke"</string>
<plurals name="matches_found" formatted="false" msgid="1210884353962081884">
<item quantity="few"><xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g> z <xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g></item>
<item quantity="many"><xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g> z <xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g></item>
<item quantity="other"><xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g> z <xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g></item>
<item quantity="one">1 zápas</item>
</plurals>
<string name="action_mode_done" msgid="7217581640461922289">"Hotovo"</string>
<string name="progress_unmounting" product="nosdcard" msgid="3923810448507612746">"Prebieha odpájanie úložiska USB..."</string>
<string name="progress_unmounting" product="default" msgid="1327894998409537190">"Prebieha odpájanie SD karty..."</string>
<string name="progress_erasing" product="nosdcard" msgid="4521573321524340058">"Prebieha vymazávanie ukladacieho priestoru USB..."</string>
<string name="progress_erasing" product="default" msgid="6596988875507043042">"Prebieha vymazávanie SD karty..."</string>
<string name="format_error" product="nosdcard" msgid="6299769563624776948">"Nepodarilo sa vymazať ukladací priestor USB"</string>
<string name="format_error" product="default" msgid="7315248696644510935">"Nepodarilo sa vymazať SD kartu"</string>
<string name="media_bad_removal" msgid="7960864061016603281">"SD karta nebola pred odstránením odpojená."</string>
<string name="media_checking" product="nosdcard" msgid="418188720009569693">"Prebieha kontrola ukladacieho priestoru USB."</string>
<string name="media_checking" product="default" msgid="7334762503904827481">"Prebieha kontrola SD karty."</string>
<string name="media_removed" msgid="7001526905057952097">"SD karta bola odstránená."</string>
<string name="media_shared" product="nosdcard" msgid="5830814349250834225">"Ukladací priestor USB je momentálne používaný počítačom."</string>
<string name="media_shared" product="default" msgid="5706130568133540435">"SD karta sa momentálne používa počítačom."</string>
<string name="media_unknown_state" msgid="729192782197290385">"Neznámy stav externého média."</string>
<string name="share" msgid="1778686618230011964">"Zdieľať"</string>
<string name="find" msgid="4808270900322985960">"Nájsť"</string>
<string name="websearch" msgid="4337157977400211589">"Hľadať na webe"</string>
<string name="find_next" msgid="5742124618942193978">"Nájsť ďalšiu"</string>
<string name="find_previous" msgid="2196723669388360506">"Nájsť predchádzajúcu"</string>
<string name="gpsNotifTicker" msgid="5622683912616496172">"Žiadosť o informácie o polohe od používateľa <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="gpsNotifTitle" msgid="5446858717157416839">"Žiadosť o informácie o polohe"</string>
<string name="gpsNotifMessage" msgid="1374718023224000702">"Žiadosť od používateľa <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SERVICE">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="gpsVerifYes" msgid="2346566072867213563">"Áno"</string>
<string name="gpsVerifNo" msgid="1146564937346454865">"Nie"</string>
<string name="sync_too_many_deletes" msgid="5296321850662746890">"Bol prekročený limit odstraňovania"</string>
<string name="sync_too_many_deletes_desc" msgid="496551671008694245">"Počet odstránených položiek pre <xliff:g id="TYPE_OF_SYNC">%2$s</xliff:g> účet <xliff:g id="ACCOUNT_NAME">%3$s</xliff:g> je: <xliff:g id="NUMBER_OF_DELETED_ITEMS">%1$d</xliff:g>. Čo chcete robiť?"</string>
<string name="sync_really_delete" msgid="2572600103122596243">"Odstrániť položky"</string>
<string name="sync_undo_deletes" msgid="2941317360600338602">"Vrátiť späť odstránenia"</string>
<string name="sync_do_nothing" msgid="3743764740430821845">"Teraz nič nerobte"</string>
<string name="choose_account_label" msgid="5655203089746423927">"Zvoliť účet"</string>
<string name="add_account_label" msgid="2935267344849993553">"Pridať účet"</string>
<string name="add_account_button_label" msgid="3611982894853435874">"Pridať účet"</string>
<string name="number_picker_increment_button" msgid="2412072272832284313">"Zvýšiť"</string>
<string name="number_picker_decrement_button" msgid="476050778386779067">"Znížiť"</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_mode" msgid="3073101067441638428">"Dotknite sa a podržte <xliff:g id="VALUE">%s</xliff:g>."</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_action" msgid="9101473045891835490">"Ak chcete hodnotu zvýšiť, prejdite prstom nahor. Ak chcete hodnotu znížiť, prejdite prstom nadol."</string>
<string name="time_picker_increment_minute_button" msgid="8865885114028614321">"Pridať minútu"</string>
<string name="time_picker_decrement_minute_button" msgid="6246834937080684791">"Ubrať minútu"</string>
<string name="time_picker_increment_hour_button" msgid="3652056055810223139">"Pridať hodinu"</string>
<string name="time_picker_decrement_hour_button" msgid="1377479863429214792">"Ubrať hodinu"</string>
<string name="time_picker_increment_set_pm_button" msgid="4147590696151230863">"Nastaviť čas popoludní"</string>
<string name="time_picker_decrement_set_am_button" msgid="8302140353539486752">"Nastaviť čas AM"</string>
<string name="date_picker_increment_month_button" msgid="5369998479067934110">"Pridať mesiac"</string>
<string name="date_picker_decrement_month_button" msgid="1832698995541726019">"Ubrať mesiac"</string>
<string name="date_picker_increment_day_button" msgid="7130465412308173903">"Pridať deň"</string>
<string name="date_picker_decrement_day_button" msgid="4131881521818750031">"Ubrať deň"</string>
<string name="date_picker_increment_year_button" msgid="6318697384310808899">"Pridať rok"</string>
<string name="date_picker_decrement_year_button" msgid="4482021813491121717">"Ubrať rok"</string>
<string name="date_picker_prev_month_button" msgid="2858244643992056505">"Predchádzajúci mesiac"</string>
<string name="date_picker_next_month_button" msgid="5559507736887605055">"Nasledujúci mesiac"</string>
<string name="keyboardview_keycode_alt" msgid="4856868820040051939">"Alt"</string>
<string name="keyboardview_keycode_cancel" msgid="1203984017245783244">"Zrušiť"</string>
<string name="keyboardview_keycode_delete" msgid="3337914833206635744">"Odstrániť"</string>
<string name="keyboardview_keycode_done" msgid="1992571118466679775">"Hotovo"</string>
<string name="keyboardview_keycode_mode_change" msgid="4547387741906537519">"Zmena režimu"</string>
<string name="keyboardview_keycode_shift" msgid="2270748814315147690">"Shift"</string>
<string name="keyboardview_keycode_enter" msgid="2985864015076059467">"Enter"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application" msgid="2125168057199941199">"Zvoľte aplikáciu"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application_error" msgid="8624618365481126668">"Aplikáciu <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> nie je možné spustiť"</string>
<string name="shareactionprovider_share_with" msgid="806688056141131819">"Zdieľať s"</string>
<string name="shareactionprovider_share_with_application" msgid="5627411384638389738">"Zdieľať s aplikáciou <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="content_description_sliding_handle" msgid="415975056159262248">"Posuvné tlačidlo. Dotknite sa a podržte."</string>
<string name="description_target_unlock_tablet" msgid="3833195335629795055">"Posunom odomknúť."</string>
<string name="keyboard_headset_required_to_hear_password" msgid="7011927352267668657">"Ak si chcete vypočuť vyslovené klávesy hesla, pripojte náhlavnú súpravu."</string>
<string name="keyboard_password_character_no_headset" msgid="2859873770886153678">"Bodka."</string>
<string name="action_bar_home_description" msgid="5293600496601490216">"Prejsť na plochu"</string>
<string name="action_bar_up_description" msgid="2237496562952152589">"Prejsť na"</string>
<string name="action_menu_overflow_description" msgid="2295659037509008453">"Viac možností"</string>
<string name="action_bar_home_description_format" msgid="7965984360903693903">"%1$s, %2$s"</string>
<string name="action_bar_home_subtitle_description_format" msgid="6985546530471780727">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string name="storage_internal" msgid="4891916833657929263">"Interné úložisko"</string>
<string name="storage_sd_card" msgid="3282948861378286745">"SD karta"</string>
<string name="storage_sd_card_label" msgid="6347111320774379257">"SD karta <xliff:g id="MANUFACTURER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="storage_usb_drive" msgid="6261899683292244209">"Disk USB"</string>
<string name="storage_usb_drive_label" msgid="4501418548927759953">"Disk USB <xliff:g id="MANUFACTURER">%s</xliff:g>"</string>
<string name="storage_usb" msgid="3017954059538517278">"Ukladací priestor USB"</string>
<string name="data_usage_warning_title" msgid="1955638862122232342">"Upozornenie o využití dát"</string>
<string name="data_usage_warning_body" msgid="2814673551471969954">"Zobr. využív. dát a nastavení."</string>
<string name="data_usage_3g_limit_title" msgid="4361523876818447683">"Bol dosiahnutý limit 2G–3G"</string>
<string name="data_usage_4g_limit_title" msgid="4609566827219442376">"Bol dosiahnutý limit 4G"</string>
<string name="data_usage_mobile_limit_title" msgid="557158376602636112">"Bol dosiahnutý limit mobilných dát"</string>
<string name="data_usage_wifi_limit_title" msgid="5803363779034792676">"Bol dosiahnutý limit dát Wi-Fi"</string>
<string name="data_usage_limit_body" msgid="291731708279614081">"Údaje pre zbytok cyklu pozastavené"</string>
<string name="data_usage_3g_limit_snoozed_title" msgid="7026739121138005231">"2G, 3G dátový limit prekročený"</string>
<string name="data_usage_4g_limit_snoozed_title" msgid="1106562779311209039">"Dátový limit 4G bol prekročený"</string>
<string name="data_usage_mobile_limit_snoozed_title" msgid="4941346653729943789">"Presiahli ste limit mobil. dát"</string>
<string name="data_usage_wifi_limit_snoozed_title" msgid="8743856006384825974">"Dát. limit Wi-Fi bol prekročený"</string>
<string name="data_usage_limit_snoozed_body" msgid="7035490278298441767">"<xliff:g id="SIZE">%s</xliff:g> nad stanovenou hranicou."</string>
<string name="data_usage_restricted_title" msgid="5965157361036321914">"Dátové prenosy obmedzené"</string>
<string name="data_usage_restricted_body" msgid="6741521330997452990">"Klepnutím obmedzenie odstránite."</string>
<string name="ssl_certificate" msgid="6510040486049237639">"Certifikát zabezpečenia"</string>
<string name="ssl_certificate_is_valid" msgid="6825263250774569373">"Certifikát je platný."</string>
<string name="issued_to" msgid="454239480274921032">"Vydané pre:"</string>
<string name="common_name" msgid="2233209299434172646">"Bežný názov:"</string>
<string name="org_name" msgid="6973561190762085236">"Organizácia:"</string>
<string name="org_unit" msgid="7265981890422070383">"Organizačná jednotka:"</string>
<string name="issued_by" msgid="2647584988057481566">"Vydal:"</string>
<string name="validity_period" msgid="8818886137545983110">"Platnosť:"</string>
<string name="issued_on" msgid="5895017404361397232">"Dátum vydania:"</string>
<string name="expires_on" msgid="3676242949915959821">"Platnosť vyprší:"</string>
<string name="serial_number" msgid="758814067660862493">"Sériové číslo:"</string>
<string name="fingerprints" msgid="4516019619850763049">"Digitálne odtlačky:"</string>
<string name="sha256_fingerprint" msgid="4391271286477279263">"Digitálny odtlačok SHA-256:"</string>
<string name="sha1_fingerprint" msgid="7930330235269404581">"Digitálny odtlačok SHA-1:"</string>
<string name="activity_chooser_view_see_all" msgid="4292569383976636200">"Zobraziť všetky"</string>
<string name="activity_chooser_view_dialog_title_default" msgid="4710013864974040615">"Vybrať aktivitu"</string>
<string name="share_action_provider_share_with" msgid="5247684435979149216">"Zdieľať s"</string>
<string name="list_delimeter" msgid="3975117572185494152">", "</string>
<string name="sending" msgid="3245653681008218030">"Odosielanie..."</string>
<string name="launchBrowserDefault" msgid="2057951947297614725">"Spustiť prehliadač?"</string>
<string name="SetupCallDefault" msgid="5834948469253758575">"Prijať hovor?"</string>
<string name="activity_resolver_use_always" msgid="8017770747801494933">"Vždy"</string>
<string name="activity_resolver_use_once" msgid="2404644797149173758">"Len raz"</string>
<string name="activity_resolver_work_profiles_support" msgid="185598180676883455">"Spúšťač %1$s nepodporuje pracovné profily"</string>
<string name="default_audio_route_name" product="tablet" msgid="4617053898167127471">"Tablet"</string>
<string name="default_audio_route_name" product="tv" msgid="9158088547603019321">"Televízor"</string>
<string name="default_audio_route_name" product="default" msgid="4239291273420140123">"Telefón"</string>
<string name="default_audio_route_name_headphones" msgid="8119971843803439110">"Slúchadlá"</string>
<string name="default_audio_route_name_dock_speakers" msgid="6240602982276591864">"Reproduktory doku"</string>
<string name="default_media_route_name_hdmi" msgid="2450970399023478055">"HDMI"</string>
<string name="default_audio_route_category_name" msgid="3722811174003886946">"Systém"</string>
<string name="bluetooth_a2dp_audio_route_name" msgid="8575624030406771015">"Bluetooth audio"</string>
<string name="wireless_display_route_description" msgid="9070346425023979651">"Bezdrôtové zobrazenie"</string>
<string name="media_route_button_content_description" msgid="591703006349356016">"Prenášať"</string>
<string name="media_route_chooser_title" msgid="1751618554539087622">"Pripojenie k zariadeniu"</string>
<string name="media_route_chooser_title_for_remote_display" msgid="3395541745872017583">"Prenos obrazovky do zariadenia"</string>
<string name="media_route_chooser_searching" msgid="4776236202610828706">"Prebieha vyhľadávanie zariadení…"</string>
<string name="media_route_chooser_extended_settings" msgid="87015534236701604">"Nastavenia"</string>
<string name="media_route_controller_disconnect" msgid="8966120286374158649">"Odpojiť"</string>
<string name="media_route_status_scanning" msgid="7279908761758293783">"Prebieha vyhľadávanie..."</string>
<string name="media_route_status_connecting" msgid="6422571716007825440">"Prebieha pripájanie…"</string>
<string name="media_route_status_available" msgid="6983258067194649391">"K dispozícii"</string>
<string name="media_route_status_not_available" msgid="6739899962681886401">"Nie je k dispozícii"</string>
<string name="media_route_status_in_use" msgid="4533786031090198063">"Používa sa"</string>
<string name="display_manager_built_in_display_name" msgid="2583134294292563941">"Vstavaná obrazovka"</string>
<string name="display_manager_hdmi_display_name" msgid="1555264559227470109">"Obrazovka HDMI"</string>
<string name="display_manager_overlay_display_name" msgid="5142365982271620716">"Prekrytie č. <xliff:g id="ID">%1$d</xliff:g>"</string>
<string name="display_manager_overlay_display_title" msgid="652124517672257172">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>: <xliff:g id="WIDTH">%2$d</xliff:g> x <xliff:g id="HEIGHT">%3$d</xliff:g>, <xliff:g id="DPI">%4$d</xliff:g> dpi"</string>
<string name="display_manager_overlay_display_secure_suffix" msgid="6022119702628572080">", zabezpečené"</string>
<string name="kg_forgot_pattern_button_text" msgid="8852021467868220608">"Nepamätám si vzor"</string>
<string name="kg_wrong_pattern" msgid="1850806070801358830">"Nesprávny vzor"</string>
<string name="kg_wrong_password" msgid="2333281762128113157">"Nesprávne heslo"</string>
<string name="kg_wrong_pin" msgid="1131306510833563801">"Nesprávny kód PIN"</string>
<string name="kg_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6358110221603297548">"Skúste to znova o <xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> s."</string>
<string name="kg_pattern_instructions" msgid="398978611683075868">"Nakreslite svoj vzor"</string>
<string name="kg_sim_pin_instructions" msgid="2319508550934557331">"Zadajte kód PIN SIM karty"</string>
<string name="kg_pin_instructions" msgid="2377242233495111557">"Zadajte kód PIN"</string>
<string name="kg_password_instructions" msgid="5753646556186936819">"Zadajte heslo"</string>
<string name="kg_puk_enter_puk_hint" msgid="453227143861735537">"SIM karta je teraz zakázaná. Ak chcete pokračovať, zadajte kód PUK. Podrobné informácie získate od operátora."</string>
<string name="kg_puk_enter_pin_hint" msgid="7871604527429602024">"Zadajte požadovaný kód PIN"</string>
<string name="kg_enter_confirm_pin_hint" msgid="325676184762529976">"Potvrďte požadovaný kód PIN"</string>
<string name="kg_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="8950398016976865762">"Prebieha odomykanie SIM karty..."</string>
<string name="kg_password_wrong_pin_code" msgid="1139324887413846912">"Nesprávny kód PIN."</string>
<string name="kg_invalid_sim_pin_hint" msgid="8795159358110620001">"Zadajte kód PIN s dĺžkou 4 až 8 číslic."</string>
<string name="kg_invalid_sim_puk_hint" msgid="6025069204539532000">"Kód PUK musí obsahovať 8 číslic."</string>
<string name="kg_invalid_puk" msgid="3638289409676051243">"Znova zadajte správny kód PUK. Opakované pokusy zakážu SIM kartu natrvalo."</string>
<string name="kg_invalid_confirm_pin_hint" product="default" msgid="7003469261464593516">"Kódy PIN sa nezhodujú"</string>
<string name="kg_login_too_many_attempts" msgid="6486842094005698475">"Príliš veľa pokusov o nakreslenie vzoru"</string>
<string name="kg_login_instructions" msgid="1100551261265506448">"Ak chcete telefón odomknúť, prihláste sa pomocou svojho účtu Google."</string>
<string name="kg_login_username_hint" msgid="5718534272070920364">"Používateľské meno (e-mail)"</string>
<string name="kg_login_password_hint" msgid="9057289103827298549">"Heslo"</string>
<string name="kg_login_submit_button" msgid="5355904582674054702">"Prihlásiť sa"</string>
<string name="kg_login_invalid_input" msgid="5754664119319872197">"Neplatné používateľské meno alebo heslo."</string>
<string name="kg_login_account_recovery_hint" msgid="5690709132841752974">"Zabudli ste svoje používateľské meno alebo heslo?\n Navštívte stránky "<b>"google.com/accounts/recovery"</b>"."</string>
<string name="kg_login_checking_password" msgid="1052685197710252395">"Prebieha kontrola účtu..."</string>
<string name="kg_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="8276745642049502550">"<xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát ste zadali nesprávny kód PIN. \n\nSkúste to znova o <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="kg_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="7813713389422226531">"<xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát ste zadali nesprávne heslo. \n\nSkúste to znova o <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="kg_too_many_failed_pattern_attempts_dialog_message" msgid="74089475965050805">"<xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát ste použili nesprávny bezpečnostný vzor. \n\nSkúste to znova o <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="1575557200627128949">"Tablet ste sa pokúsili odomknúť nesprávnym spôsobom <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát. Po <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> ďalších neúspešných pokusoch sa v tablete obnovia predvolené výrobné nastavenia a všetky používateľské údaje budú stratené."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tv" msgid="5621231220154419413">"Televízor ste sa pokúsili nesprávne odomknúť <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát. Po ďalších neúspešných pokusoch (počet: <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g>) sa obnovia výrobné nastavenia televízora a prídete o všetky údaje používateľa."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="4051015943038199910">"Telefón ste sa pokúsili odomknúť nesprávnym spôsobom <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát. Po <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> ďalších neúspešných pokusoch sa v telefóne obnovia predvolené výrobné nastavenia a všetky používateľské údaje budú stratené."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="2072996269148483637">"Tablet ste sa pokúsili odomknúť nesprávnym spôsobom <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>-krát. V tablete sa teraz obnovia predvolené výrobné nastavenia."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_wiping" product="tv" msgid="4987878286750741463">"Televízor ste sa pokúsili nesprávne odomknúť <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>-krát. Teraz sa v ňom obnovia výrobné nastavenia."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="4817627474419471518">"Telefón ste sa pokúsili odomknúť nesprávnym spôsobom <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>-krát. V telefóne sa teraz obnovia predvolené výrobné nastavenia."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_login" product="tablet" msgid="3253575572118914370">"<xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát ste nesprávne nakreslili svoj bezpečnostný vzor. Po ďalších <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> neúspešných pokusoch sa zobrazí výzva na odomknutie tabletu pomocou e-mailového účtu.\n\n Skúste to znova o <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_login" product="tv" msgid="4224651132862313471">"Vzor na odomknutie ste nakreslili nesprávne <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát. Po ďalších neúspešných pokusoch (počet: <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g>) sa zobrazí výzva na odomknutie televízora pomocou e-mailového účtu.\n\n Skúste to znova o <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_login" product="default" msgid="1437638152015574839">"<xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g>-krát ste nesprávne nakreslili svoj bezpečnostný vzor. Po <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> ďalších neúspešných pokusoch sa zobrazí výzva na odomknutie telefónu pomocou e-mailového účtu.\n\n Skúste to znova o <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> s."</string>
<string name="kg_text_message_separator" product="default" msgid="4160700433287233771">" — "</string>
<string name="kg_reordering_delete_drop_target_text" msgid="7899202978204438708">"Odstrániť"</string>
<string name="safe_media_volume_warning" product="default" msgid="2276318909314492312">"Zvýšiť hlasitosť nad odporúčanú úroveň?\n\nDlhodobé počúvanie pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch."</string>
<string name="continue_to_enable_accessibility" msgid="1626427372316070258">"Zjednodušenie ovládania povolíte dlhým stlačením dvoma prstami."</string>
<string name="accessibility_enabled" msgid="1381972048564547685">"Zjednodušenie ovládania je povolené."</string>
<string name="enable_accessibility_canceled" msgid="3833923257966635673">"Zjednodušenie ovládania bolo zrušené."</string>
<string name="user_switched" msgid="3768006783166984410">"Aktuálny používateľ je <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="user_switching_message" msgid="2871009331809089783">"Prepína sa na účet <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>…"</string>
<string name="owner_name" msgid="2716755460376028154">"Vlastník"</string>
<string name="error_message_title" msgid="4510373083082500195">"Chyba"</string>
<string name="error_message_change_not_allowed" msgid="1347282344200417578">"Správca túto zmenu zakázal"</string>
<string name="app_not_found" msgid="3429141853498927379">"Aplikácia potrebná na spracovanie tejto akcie sa nenašla"</string>
<string name="revoke" msgid="5404479185228271586">"Odvolať"</string>
<string name="mediasize_iso_a0" msgid="1994474252931294172">"ISO A0"</string>
<string name="mediasize_iso_a1" msgid="3333060421529791786">"ISO A1"</string>
<string name="mediasize_iso_a2" msgid="3097535991925798280">"ISO A2"</string>
<string name="mediasize_iso_a3" msgid="3023213259314236123">"ISO A3"</string>
<string name="mediasize_iso_a4" msgid="231745325296873764">"ISO A4"</string>
<string name="mediasize_iso_a5" msgid="3484327407340865411">"ISO A5"</string>
<string name="mediasize_iso_a6" msgid="4861908487129577530">"ISO A6"</string>
<string name="mediasize_iso_a7" msgid="5890208588072936130">"ISO A7"</string>
<string name="mediasize_iso_a8" msgid="4319425041085816612">"ISO A8"</string>
<string name="mediasize_iso_a9" msgid="4882220529506432008">"ISO A9"</string>
<string name="mediasize_iso_a10" msgid="2382866026365359391">"ISO A10"</string>
<string name="mediasize_iso_b0" msgid="3651827147402009675">"ISO B0"</string>
<string name="mediasize_iso_b1" msgid="6072859628278739957">"ISO B1"</string>
<string name="mediasize_iso_b2" msgid="1348731852150380378">"ISO B2"</string>
<string name="mediasize_iso_b3" msgid="2612510181259261379">"ISO B3"</string>
<string name="mediasize_iso_b4" msgid="695151378838115434">"ISO B4"</string>
<string name="mediasize_iso_b5" msgid="4863754285582212487">"ISO B5"</string>
<string name="mediasize_iso_b6" msgid="5305816292139647241">"ISO B6"</string>
<string name="mediasize_iso_b7" msgid="531673542602786624">"ISO B7"</string>
<string name="mediasize_iso_b8" msgid="9164474595708850034">"ISO B8"</string>
<string name="mediasize_iso_b9" msgid="282102976764774160">"ISO B9"</string>
<string name="mediasize_iso_b10" msgid="4517141714407898976">"ISO B10"</string>
<string name="mediasize_iso_c0" msgid="3103521357901591100">"ISO C0"</string>
<string name="mediasize_iso_c1" msgid="1231954105985048595">"ISO C1"</string>
<string name="mediasize_iso_c2" msgid="927702816980087462">"ISO C2"</string>
<string name="mediasize_iso_c3" msgid="835154173518304159">"ISO C3"</string>
<string name="mediasize_iso_c4" msgid="5095951985108194011">"ISO C4"</string>
<string name="mediasize_iso_c5" msgid="1985397450332305739">"ISO C5"</string>
<string name="mediasize_iso_c6" msgid="8147421924174693013">"ISO C6"</string>
<string name="mediasize_iso_c7" msgid="8993994925276122950">"ISO C7"</string>
<string name="mediasize_iso_c8" msgid="6871178104139598957">"ISO C8"</string>
<string name="mediasize_iso_c9" msgid="7983532635227561362">"ISO C9"</string>
<string name="mediasize_iso_c10" msgid="5040764293406765584">"ISO C10"</string>
<string name="mediasize_na_letter" msgid="2841414839888344296">"List"</string>
<string name="mediasize_na_gvrnmt_letter" msgid="5295836838862962809">"Úradný list"</string>
<string name="mediasize_na_legal" msgid="8621364037680465666">"Legal"</string>
<string name="mediasize_na_junior_legal" msgid="3309324162155085904">"Junior Legal"</string>
<string name="mediasize_na_ledger" msgid="5567030340509075333">"Ledger"</string>
<string name="mediasize_na_tabloid" msgid="4571735038501661757">"Tabloid"</string>
<string name="mediasize_na_index_3x5" msgid="5182901917818625126">"Index Card 3x5"</string>
<string name