blob: 0fc111b64399fe2a5b2a5744e5a0efc19d451606 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/* //device/apps/common/assets/res/any/strings.xml
**
** Copyright 2006, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="byteShort" msgid="8340973892742019101">"Б"</string>
<string name="kilobyteShort" msgid="5973789783504771878">"КБ"</string>
<string name="megabyteShort" msgid="6355851576770428922">"MБ"</string>
<string name="gigabyteShort" msgid="3259882455212193214">"ГБ"</string>
<string name="terabyteShort" msgid="231613018159186962">"TБ"</string>
<string name="petabyteShort" msgid="5637816680144990219">"ПБ"</string>
<string name="fileSizeSuffix" msgid="8897567456150907538">"<xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> <xliff:g id="UNIT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="durationDays" msgid="6652371460511178259">"<xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g> күн"</string>
<string name="durationDayHours" msgid="2713107458736744435">"<xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g> күн <xliff:g id="HOURS">%2$d</xliff:g> сағ."</string>
<string name="durationDayHour" msgid="7293789639090958917">"<xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g> күн <xliff:g id="HOURS">%2$d</xliff:g> сағ."</string>
<string name="durationHours" msgid="4266858287167358988">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g> сағ."</string>
<string name="durationHourMinutes" msgid="9029176248692041549">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g> сағ. <xliff:g id="MINUTES">%2$d</xliff:g> м."</string>
<string name="durationHourMinute" msgid="2741677355177402539">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g> сағ. <xliff:g id="MINUTES">%2$d</xliff:g> м."</string>
<string name="durationMinutes" msgid="3134226679883579347">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> мин."</string>
<string name="durationMinute" msgid="7155301744174623818">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> мин"</string>
<string name="durationMinuteSeconds" msgid="1424656185379003751">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> мин. <xliff:g id="SECONDS">%2$d</xliff:g> с."</string>
<string name="durationMinuteSecond" msgid="3989228718067466680">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g> мин. <xliff:g id="SECONDS">%2$d</xliff:g> с."</string>
<string name="durationSeconds" msgid="8050088505238241405">"<xliff:g id="SECONDS">%1$d</xliff:g> сек."</string>
<string name="durationSecond" msgid="985669622276420331">"<xliff:g id="SECONDS">%1$d</xliff:g> сек."</string>
<string name="untitled" msgid="4638956954852782576">"&lt;Атаусыз&gt;"</string>
<string name="emptyPhoneNumber" msgid="7694063042079676517">"(Телефон нөмірі жоқ)"</string>
<string name="unknownName" msgid="6867811765370350269">"Белгісіз"</string>
<string name="defaultVoiceMailAlphaTag" msgid="2660020990097733077">"Дауыстық пошта"</string>
<string name="defaultMsisdnAlphaTag" msgid="2850889754919584674">"MSISDN1"</string>
<string name="mmiError" msgid="5154499457739052907">"Байланыс мәселесі немесе MMИ коды жарамсыз."</string>
<string name="mmiFdnError" msgid="5224398216385316471">"Әрекет анықталған сандарды теруге шектелген."</string>
<string name="serviceEnabled" msgid="8147278346414714315">"Қызмет қосылған."</string>
<string name="serviceEnabledFor" msgid="6856228140453471041">"Қызмет келесі мақсат үшін қосылды:"</string>
<string name="serviceDisabled" msgid="1937553226592516411">"Қызмет өшірілген."</string>
<string name="serviceRegistered" msgid="6275019082598102493">"Тіркеу сәтті орындалды."</string>
<string name="serviceErased" msgid="1288584695297200972">"Өшіру іске аспады."</string>
<string name="passwordIncorrect" msgid="7612208839450128715">"Қате кілтсөз."</string>
<string name="mmiComplete" msgid="8232527495411698359">"MMИ толық."</string>
<string name="badPin" msgid="9015277645546710014">"Сіз терген ескі PIN коды дұрыс емес."</string>
<string name="badPuk" msgid="5487257647081132201">"Cіз терген PUK коды дұрыс емес."</string>
<string name="mismatchPin" msgid="609379054496863419">"Сіз терген PIN кодтары сәйкес емес."</string>
<string name="invalidPin" msgid="3850018445187475377">"4-8 саннан тұратын PIN кодын теру."</string>
<string name="invalidPuk" msgid="8761456210898036513">"8 немесе одан көп саннан тұратын PUK кодын теру."</string>
<string name="needPuk" msgid="919668385956251611">"SIM картаңыз PUK арқылы бекітілген. Ашу үшін PUK кодын теріңіз."</string>
<string name="needPuk2" msgid="4526033371987193070">"SIM картасын ашу үшін PUK2 кодын теріңіз."</string>
<string name="enablePin" msgid="209412020907207950">"Сәтсіз, SIM/RUIM бекітпесін қосыңыз."</string>
<plurals name="pinpuk_attempts" formatted="false" msgid="1251012001539225582">
<item quantity="other">SIM картасының бекітілуіне <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> әрекет қалды.</item>
<item quantity="one">SIM картасының бекітілуіне <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> әрекет қалды.</item>
</plurals>
<string name="imei" msgid="2625429890869005782">"IMEI (Халықаралық мобильдік құрылғы анықтағышы)"</string>
<string name="meid" msgid="4841221237681254195">"MEID (ұялы құрылғы анықтағыш)"</string>
<string name="ClipMmi" msgid="6952821216480289285">"Келген қоңырау шалушының жеке анықтағышы"</string>
<string name="ClirMmi" msgid="7784673673446833091">"Шыққан қоңырау шалушының жеке анықтағышы"</string>
<string name="ColpMmi" msgid="3065121483740183974">"Қосылған желі идентификаторы"</string>
<string name="ColrMmi" msgid="4996540314421889589">"Қосылған желі идентификаторын шектеу"</string>
<string name="CfMmi" msgid="5123218989141573515">"Қоңырауды басқа нөмірге бағыттау"</string>
<string name="CwMmi" msgid="9129678056795016867">"Күтудегі қоңырау"</string>
<string name="BaMmi" msgid="455193067926770581">"Қоңырауды бөгеу"</string>
<string name="PwdMmi" msgid="7043715687905254199">"Кілтсөз өзгерту"</string>
<string name="PinMmi" msgid="3113117780361190304">"PIN өзгерту"</string>
<string name="CnipMmi" msgid="3110534680557857162">"Қоңырау шалу нөмірі берілген"</string>
<string name="CnirMmi" msgid="3062102121430548731">"Келген қоңырау нөмірі шектелген"</string>
<string name="ThreeWCMmi" msgid="9051047170321190368">"Қоңырау шалудың үш жолы"</string>
<string name="RuacMmi" msgid="7827887459138308886">"Мазаны алатын, қалаусыз қоңыраулардан бас тарту"</string>
<string name="CndMmi" msgid="3116446237081575808">"Қоңырау шалған нөмірді жеткізу"</string>
<string name="DndMmi" msgid="1265478932418334331">"Мазаламау"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOn" msgid="429415409145781923">"Қоңырау шалушының жеке анықтағышы бастапқы бойынша шектелген. Келесі қоңырау: Шектелген"</string>
<string name="CLIRDefaultOnNextCallOff" msgid="3092918006077864624">"Қоңырау шалушының жеке анықтағышы бастапқы бойынша шектелген. Келесі қоңырау: Шектелмеген"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOn" msgid="6179425182856418465">"Қоңырау шалушының жеке анықтағышы бастапқы бойынша шектелмеген. Келесі қоңырау: Шектелген"</string>
<string name="CLIRDefaultOffNextCallOff" msgid="2567998633124408552">"Қоңырау шалушының жеке анықтағышы бастапқы бойынша шектелмеген. Келесі қоңырау: Шектелмеген"</string>
<string name="serviceNotProvisioned" msgid="8614830180508686666">"Қызмет ұсынылмаған."</string>
<string name="CLIRPermanent" msgid="3377371145926835671">"Қоңырау шалушы идентификаторы параметрін өзгерту мүмкін емес."</string>
<string name="RestrictedChangedTitle" msgid="5592189398956187498">"Шектелген қол жетімділік өзгертілген"</string>
<string name="RestrictedOnData" msgid="8653794784690065540">"Дерекқор қызметі бөгелген."</string>
<string name="RestrictedOnEmergency" msgid="6581163779072833665">"Төтенше қызмет бөгелген."</string>
<string name="RestrictedOnNormal" msgid="4953867011389750673">"Дауыс қызметі бөгелген."</string>
<string name="RestrictedOnAllVoice" msgid="3396963652108151260">"Барлық дыбыс қызметтері бөгелген."</string>
<string name="RestrictedOnSms" msgid="8314352327461638897">"SMS қызметі бөгелген."</string>
<string name="RestrictedOnVoiceData" msgid="996636487106171320">"Дыбыс/дерекқор қызметтері бөгелген."</string>
<string name="RestrictedOnVoiceSms" msgid="1888588152792023873">"Дауыс/SMS қызметтері бөгелген."</string>
<string name="RestrictedOnAll" msgid="5643028264466092821">"Барлық дыбыс/дерекқор/SMS қызметтері бөгелген."</string>
<string name="peerTtyModeFull" msgid="6165351790010341421">"Пир TTY режимі ТОЛЫҚ сұрады"</string>
<string name="peerTtyModeHco" msgid="5728602160669216784">"Пир TTY режимінің HCO сұрады"</string>
<string name="peerTtyModeVco" msgid="1742404978686538049">"Пир TTY режимінің VCO сұрады"</string>
<string name="peerTtyModeOff" msgid="3280819717850602205">"Пир TTY режимін ӨШІРУДІ сұрады"</string>
<string name="serviceClassVoice" msgid="1258393812335258019">"Дауыс"</string>
<string name="serviceClassData" msgid="872456782077937893">"Күні"</string>
<string name="serviceClassFAX" msgid="5566624998840486475">"ФАКС"</string>
<string name="serviceClassSMS" msgid="2015460373701527489">"SMS"</string>
<string name="serviceClassDataAsync" msgid="4523454783498551468">"Асинхр"</string>
<string name="serviceClassDataSync" msgid="7530000519646054776">"Синхр"</string>
<string name="serviceClassPacket" msgid="6991006557993423453">"Жинақ"</string>
<string name="serviceClassPAD" msgid="3235259085648271037">"PAD"</string>
<string name="roamingText0" msgid="7170335472198694945">"Роуминг көрсеткіші қосулы"</string>
<string name="roamingText1" msgid="5314861519752538922">"Роуминг көрсеткіші өшірулі"</string>
<string name="roamingText2" msgid="8969929049081268115">"Роуминг көрсеткіші жыпылықтауда"</string>
<string name="roamingText3" msgid="5148255027043943317">"Ауданнан тыс"</string>
<string name="roamingText4" msgid="8808456682550796530">"Ғимараттан тыс"</string>
<string name="roamingText5" msgid="7604063252850354350">"Роуминг - қалаулы жүйе"</string>
<string name="roamingText6" msgid="2059440825782871513">"Роуминг - қол жетімді жүйе"</string>
<string name="roamingText7" msgid="7112078724097233605">"Роуминг - одақтық серіктес"</string>
<string name="roamingText8" msgid="5989569778604089291">"Роуминг - негізгі одақтас"</string>
<string name="roamingText9" msgid="7969296811355152491">"Роуминг - толық қызмет мүмкіндігі"</string>
<string name="roamingText10" msgid="3992906999815316417">"Роуминг - жартылай қызмет мүмкіндігі"</string>
<string name="roamingText11" msgid="4154476854426920970">"Роуминг баннері қосулы"</string>
<string name="roamingText12" msgid="1189071119992726320">"Роуминг баннері өшірулі"</string>
<string name="roamingTextSearching" msgid="8360141885972279963">"Қызметті іздеу"</string>
<string name="wfcRegErrorTitle" msgid="2301376280632110664">"Wi-Fi қоңыраулары"</string>
<string-array name="wfcOperatorErrorAlertMessages">
</string-array>
<string-array name="wfcOperatorErrorNotificationMessages">
</string-array>
<string name="wfcSpnFormat" msgid="8211621332478306568">"%s"</string>
<string name="wfcDataSpnFormat" msgid="1118052028767666883">"%s"</string>
<string name="wifi_calling_off_summary" msgid="8720659586041656098">"Өшірулі"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_preferred_summary" msgid="1994113411286935263">"Қалаулы Wi-Fi"</string>
<string name="wfc_mode_cellular_preferred_summary" msgid="5920549484600758786">"Қалаулы ұялы байланыс"</string>
<string name="wfc_mode_wifi_only_summary" msgid="2379919155237869320">"Тек Wi-Fi"</string>
<string name="cfTemplateNotForwarded" msgid="1683685883841272560">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Басқа нөмірге бағытталмады"</string>
<string name="cfTemplateForwarded" msgid="1302922117498590521">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g>"</string>
<string name="cfTemplateForwardedTime" msgid="9206251736527085256">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: <xliff:g id="DIALING_NUMBER">{1}</xliff:g> <xliff:g id="TIME_DELAY">{2}</xliff:g> секундтан кейін"</string>
<string name="cfTemplateRegistered" msgid="5073237827620166285">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: Басқа нөмірге бағытталмады"</string>
<string name="cfTemplateRegisteredTime" msgid="6781621964320635172">"<xliff:g id="BEARER_SERVICE_CODE">{0}</xliff:g>: қайта бағытталған жоқ."</string>
<string name="fcComplete" msgid="3118848230966886575">"Функция коды толық."</string>
<string name="fcError" msgid="3327560126588500777">"Байланыс мәселесі немесе функция коды жарамсыз."</string>
<string name="httpErrorOk" msgid="1191919378083472204">"Жарайды"</string>
<string name="httpError" msgid="7956392511146698522">"Желі қателігі орны алды."</string>
<string name="httpErrorLookup" msgid="4711687456111963163">"URL табылмады."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedAuthScheme" msgid="6299980280442076799">"Сайтты аутентификациялау схемасына қолдау көрсетілмейді."</string>
<string name="httpErrorAuth" msgid="1435065629438044534">"Растай алмады."</string>
<string name="httpErrorProxyAuth" msgid="1788207010559081331">"Прокси сервері арқылы растау іске аспады."</string>
<string name="httpErrorConnect" msgid="8714273236364640549">"Cерверге қосыла алмады."</string>
<string name="httpErrorIO" msgid="2340558197489302188">"Сервермен қатынаса алмады. Кейінірек қайта әрекеттеніңіз."</string>
<string name="httpErrorTimeout" msgid="4743403703762883954">"Сервермен байланыс уақыты аяқталды."</string>
<string name="httpErrorRedirectLoop" msgid="8679596090392779516">"Бетте сервер қайта бағыттаулары тым көп."</string>
<string name="httpErrorUnsupportedScheme" msgid="5015730812906192208">"Протоколға қолдау көрсетілмейді."</string>
<string name="httpErrorFailedSslHandshake" msgid="96549606000658641">"Қауіпсіз байланыс орната алмады."</string>
<string name="httpErrorBadUrl" msgid="3636929722728881972">"Парақты аша алмады, себебі URL жарамсыз."</string>
<string name="httpErrorFile" msgid="2170788515052558676">"Файлға кіре алмады."</string>
<string name="httpErrorFileNotFound" msgid="6203856612042655084">"Өтінілген файлды таба алмады."</string>
<string name="httpErrorTooManyRequests" msgid="1235396927087188253">"Тым көп өтініштер қаралуда. Кейінірек қайта әрекеттеніп көріңіз."</string>
<string name="notification_title" msgid="8967710025036163822">"<xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g> үшін кіру қателігі"</string>
<string name="contentServiceSync" msgid="8353523060269335667">"Синх"</string>
<string name="contentServiceSyncNotificationTitle" msgid="397743349191901458">"Үйлестіру"</string>
<string name="contentServiceTooManyDeletesNotificationDesc" msgid="8100981435080696431">"Тым көп <xliff:g id="CONTENT_TYPE">%s</xliff:g> жойылған."</string>
<string name="low_memory" product="tablet" msgid="6494019234102154896">"Планшет жады толы. Орын босату үшін кейбір файлдарды жойыңыз."</string>
<string name="low_memory" product="watch" msgid="4415914910770005166">"Сағат жады толы. Орын босату үшін кейбір файлдарды жойыңыз."</string>
<string name="low_memory" product="tv" msgid="516619861191025923">"ТД жады толы. Орынды босату үшін кейбір файлдарды жойыңыз."</string>
<string name="low_memory" product="default" msgid="3475999286680000541">"Телефон жады толы. Орын босату үшін кейбір файлдарды жойыңыз."</string>
<string name="ssl_ca_cert_warning" msgid="5848402127455021714">"Желі бақылауда болуы мүмкін"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_unknown" msgid="4475437862189850602">"Белгісіз үшінші жақ арқылы"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_by_administrator" msgid="550758088185764312">"Жұмыс профилінің әкімшісі"</string>
<string name="ssl_ca_cert_noti_managed" msgid="4030263497686867141">"<xliff:g id="MANAGING_DOMAIN">%s</xliff:g> арқылы"</string>
<string name="work_profile_deleted" msgid="5005572078641980632">"Жұмыс профилі жойылды"</string>
<string name="work_profile_deleted_description" msgid="6305147513054341102">"Басқару қолданбасы болмағандықтан жұмыс профилі жойылды."</string>
<string name="work_profile_deleted_details" msgid="226615743462361248">"Жұмыс профилінің басқару қолданбасы жоқ немесе бүлінген. Нәтижесінде жұмыс профиліңіз және қатысты деректер жойылды. Көмек алу үшін әкімшіге хабарласыңыз."</string>
<string name="work_profile_deleted_description_dpm_wipe" msgid="6019770344820507579">"Жұмыс профиліңіз осы құрылғыда енді қолжетімді емес."</string>
<string name="factory_reset_warning" msgid="5423253125642394387">"Құрылғыңыздағы деректер өшіріледі"</string>
<string name="factory_reset_message" msgid="4905025204141900666">"Басқару қолданбасында құрамдастар жетіспейді немесе ол бүлінген және оны пайдалану мүмкін емес. Құрылғыңыздағы деректер қазір өшіріледі. Көмек алу үшін әкімшіге хабарласыңыз."</string>
<string name="me" msgid="6545696007631404292">"Мен"</string>
<string name="power_dialog" product="tablet" msgid="8545351420865202853">"Планшет опциялары"</string>
<string name="power_dialog" product="tv" msgid="6153888706430556356">"ТД опциялары"</string>
<string name="power_dialog" product="default" msgid="1319919075463988638">"Телефон опциялары"</string>
<string name="silent_mode" msgid="7167703389802618663">"Үнсіз режим"</string>
<string name="turn_on_radio" msgid="3912793092339962371">"Сымды қосу"</string>
<string name="turn_off_radio" msgid="8198784949987062346">"Сымсыз өшіру"</string>
<string name="screen_lock" msgid="799094655496098153">"Экранды бекіту"</string>
<string name="power_off" msgid="4266614107412865048">"Өшіру"</string>
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Қоңырау өшірулі"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Қоңырау тербелісі"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Қоңырау қосулы"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">"Android жүйе жаңартулары"</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Жаңартуға дайындалуда..."</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Жаңарту бумасы өңделуде…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Қайта іске қосылуда…"</string>
<string name="reboot_to_reset_title" msgid="4142355915340627490">"Зауыттық деректерді қалпына келтіру"</string>
<string name="reboot_to_reset_message" msgid="2432077491101416345">"Қайта іске қосылуда…"</string>
<string name="shutdown_progress" msgid="2281079257329981203">"Өшірілуде…"</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tablet" msgid="3385745179555731470">"Планшет өшіріледі."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="tv" msgid="476672373995075359">"ТД өшіріледі."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="watch" msgid="3490275567476369184">"Сағатыңыз өшіріледі."</string>
<string name="shutdown_confirm" product="default" msgid="649792175242821353">"Телефон өшіріледі."</string>
<string name="shutdown_confirm_question" msgid="2906544768881136183">"Өшіру керек пе?"</string>
<string name="reboot_safemode_title" msgid="7054509914500140361">"Қауіпсіз режиммен қайта қосылу"</string>
<string name="reboot_safemode_confirm" msgid="55293944502784668">"Қауіпсіз режиммен қайта қосылуды қалайсыз ба? Бұл сіз орнатқан үшінші жақ қолданбаларын өшіреді. Олар сіз қайта қосылғанда қалпына келтіріледі."</string>
<string name="recent_tasks_title" msgid="3691764623638127888">"Жуықта қолданылған"</string>
<string name="no_recent_tasks" msgid="8794906658732193473">"Жақындағы қолданбалар жоқ"</string>
<string name="global_actions" product="tablet" msgid="408477140088053665">"Планшет опциялары"</string>
<string name="global_actions" product="tv" msgid="7240386462508182976">"ТД опциялары"</string>
<string name="global_actions" product="default" msgid="2406416831541615258">"Телефон опциялары"</string>
<string name="global_action_lock" msgid="2844945191792119712">"Экранды бекіту"</string>
<string name="global_action_power_off" msgid="4471879440839879722">"Өшіру"</string>
<string name="global_action_bug_report" msgid="7934010578922304799">"Вирус туралы хабарлау"</string>
<string name="bugreport_title" msgid="2667494803742548533">"Қате туралы есеп құру"</string>
<string name="bugreport_message" msgid="398447048750350456">"Құрылғының қазіргі күйі туралы ақпаратты жинап, электрондық хабармен жібереді. Есеп әзір болғанша біраз уақыт кетеді, шыдай тұрыңыз."</string>
<string name="global_action_toggle_silent_mode" msgid="8219525344246810925">"Үнсіз режимі"</string>
<string name="global_action_silent_mode_on_status" msgid="3289841937003758806">"Дыбыс ӨШІРУЛІ"</string>
<string name="global_action_silent_mode_off_status" msgid="1506046579177066419">"Дыбыс ҚОСУЛЫ"</string>
<string name="global_actions_toggle_airplane_mode" msgid="5884330306926307456">"Ұшақ режимі"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_on_status" msgid="2719557982608919750">"Ұшақ режимі ҚОСУЛЫ"</string>
<string name="global_actions_airplane_mode_off_status" msgid="5075070442854490296">"Ұшақ режимі ӨШІРУЛІ"</string>
<string name="global_action_settings" msgid="1756531602592545966">"Параметрлер"</string>
<string name="global_action_assist" msgid="3892832961594295030">"Көмек"</string>
<string name="global_action_voice_assist" msgid="7751191495200504480">"Дауыс көмекшісі"</string>
<string name="global_action_lockdown" msgid="8751542514724332873">"Қазір бекіту"</string>
<string name="status_bar_notification_info_overflow" msgid="5301981741705354993">"999+"</string>
<string name="safeMode" msgid="2788228061547930246">"Қауіпсіз режим"</string>
<string name="android_system_label" msgid="6577375335728551336">"Android жүйесі"</string>
<string name="user_owner_label" msgid="2804351898001038951">"Жеке"</string>
<string name="managed_profile_label" msgid="6260850669674791528">"Жұмыс"</string>
<string name="permgrouplab_contacts" msgid="3657758145679177612">"Контактілер"</string>
<string name="permgroupdesc_contacts" msgid="6951499528303668046">"контактілерге кіру"</string>
<string name="permgrouplab_location" msgid="7275582855722310164">"Орын"</string>
<string name="permgroupdesc_location" msgid="1346617465127855033">"бұл құрылғының орнына кіру"</string>
<string name="permgrouplab_calendar" msgid="5863508437783683902">"Күнтізбе"</string>
<string name="permgroupdesc_calendar" msgid="3889615280211184106">"күнтізбеге кіру"</string>
<string name="permgrouplab_sms" msgid="228308803364967808">"SMS"</string>
<string name="permgroupdesc_sms" msgid="4656988620100940350">"SMS хабарларын жіберу және көру"</string>
<string name="permgrouplab_storage" msgid="1971118770546336966">"Жад"</string>
<string name="permgroupdesc_storage" msgid="637758554581589203">"құрылғыдағы фотосуреттерге, мультимедиаға және файлдарға қол жеткізу"</string>
<string name="permgrouplab_microphone" msgid="171539900250043464">"Микрофон"</string>
<string name="permgroupdesc_microphone" msgid="4988812113943554584">"аудио жазу"</string>
<string name="permgrouplab_camera" msgid="4820372495894586615">"Камера"</string>
<string name="permgroupdesc_camera" msgid="3250611594678347720">"суретке түсіріп, бейне жазу"</string>
<string name="permgrouplab_phone" msgid="5229115638567440675">"Телефон"</string>
<string name="permgroupdesc_phone" msgid="6234224354060641055">"қоңырау шалу және телефон қоңырауларын басқару"</string>
<string name="permgrouplab_sensors" msgid="416037179223226722">"Дене датчиктері"</string>
<string name="permgroupdesc_sensors" msgid="7147968539346634043">"ағза күйінің көрсеткіштері туралы сенсор деректеріне қатынасу"</string>
<string name="capability_title_canRetrieveWindowContent" msgid="3901717936930170320">"Терезе мазмұнын оқып отыру."</string>
<string name="capability_desc_canRetrieveWindowContent" msgid="3772225008605310672">"Ашық тұрған терезе мазмұнын тексеру."</string>
<string name="capability_title_canRequestTouchExploration" msgid="3108723364676667320">"Түртілген элементтерді дыбыстау функциясын қосу"</string>
<string name="capability_desc_canRequestTouchExploration" msgid="5800552516779249356">"Түртілген элементтер дауыстап айтылады және экранды қимылдар арқылы басқару мүмкін болады."</string>
<string name="capability_title_canRequestEnhancedWebAccessibility" msgid="1739881766522594073">"Ғаламторға кірудің жетілдірілген әдісін қосу"</string>
<string name="capability_desc_canRequestEnhancedWebAccessibility" msgid="7881063961507511765">"Қолданба мазұнына кіруді жеңілдету үшін скрипт орнатылуы мүмкін."</string>
<string name="capability_title_canRequestFilterKeyEvents" msgid="2103440391902412174">"Терілген мәтінді тексеру"</string>
<string name="capability_desc_canRequestFilterKeyEvents" msgid="7463135292204152818">"Кредит карта нөмірі және кілтсөздер сияқты жеке деректерді қоса."</string>
<string name="permlab_statusBar" msgid="7417192629601890791">"күйін көрсету тақтасын өшіру немесе өзгерту"</string>
<string name="permdesc_statusBar" msgid="8434669549504290975">"Қолданбаға күй жолағын өшіруге немесе жүйелік белгішелерді қосуға және жоюға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_statusBarService" msgid="7247281911387931485">"күйін көрсету жолағы"</string>
<string name="permdesc_statusBarService" msgid="716113660795976060">"Қолданбаға күй жолағы болуға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_expandStatusBar" msgid="1148198785937489264">"күйі жолағын кеңейту/жиыру"</string>
<string name="permdesc_expandStatusBar" msgid="6917549437129401132">"Қолданбаға статус жолағын жаюға емесе тасалауға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_install_shortcut" msgid="4279070216371564234">"төте пернелерді орнату"</string>
<string name="permdesc_install_shortcut" msgid="8341295916286736996">"Қолданбаға Негізгі экранның төте пернелерін пайдаланушының қатысуынсыз қосу мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_uninstall_shortcut" msgid="4729634524044003699">"төте пернелерді алып тастау"</string>
<string name="permdesc_uninstall_shortcut" msgid="6745743474265057975">"Қолданбаға Негізгі экранның төте пернелерін пайдаланушының қатысуынсыз алып тастау мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_processOutgoingCalls" msgid="3906007831192990946">"шығыс қоңырауларды қайта бағыттау"</string>
<string name="permdesc_processOutgoingCalls" msgid="5156385005547315876">"Қолданбаға шығыс қоңырау кезінде қоңырауды басқа нөмірге қайта бағыттау немесе қоңырауды мүлде доғару опциясы бар теріліп жатқан нөмірді көруге рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_receiveSms" msgid="8673471768947895082">"мәтін хабарларын алу (SMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveSms" msgid="6424387754228766939">"Қолданбаға SMS хабарларын алу және өңдеу мүмкіндігін береді. Бұл қолданба құрылғыңызға жіберілген хабарларды сізге көрсетпестен қабылдай және жоя алады дегенді білдіреді."</string>
<string name="permlab_receiveMms" msgid="1821317344668257098">"мәтін хабарларын алу (MMS)"</string>
<string name="permdesc_receiveMms" msgid="533019437263212260">"Қолданбаға MMS хабарларын алу және өңдеу мүмкіндігін береді. Бұл қолданба құрылғыңызға жіберілген хабарларды сізге көрсетпестен қабылдай және жоя алады дегенді білдіреді."</string>
<string name="permlab_readCellBroadcasts" msgid="1598328843619646166">"ұялы хабар тарату хабарларын оқу"</string>
<string name="permdesc_readCellBroadcasts" msgid="6361972776080458979">"Қолданбаға ұялы таратылым хабарларын оқу мүмкіндігін береді. Ұялы таратылым дабылдары кейбір аймақтарда төтенше жағдай туралы ескерту үшін қолданылады. Төтенше ұялы хабарлар келгенде залалды қолданбалар құрылғының жұмысына кедергі жасауы мүмкін."</string>
<string name="permlab_subscribedFeedsRead" msgid="4756609637053353318">"жазылған ағындарды оқу"</string>
<string name="permdesc_subscribedFeedsRead" msgid="5557058907906144505">"Қолданбаға қазіргі уақытта синхрондалған арналар туралы мәліметтерді алуға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_sendSms" msgid="7544599214260982981">"SMS хабарларын жіберу және көру"</string>
<string name="permdesc_sendSms" msgid="7094729298204937667">"Қолданбаға SMS хабарларын жіберу мүмкіндігін береді. Бұл қосымша төлемдерге себеп болуы мүмкін. Залалды қолданбалар сіздің құптауыңызсыз хабар жіберіп, қосымша шығынға себеп болуы мүмкін."</string>
<string name="permlab_readSms" msgid="8745086572213270480">"өзіңіздің мәтін хабарларыңызды оқу (SMS немесе MMS)"</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tablet" msgid="2467981548684735522">"Қолданбаға планшетте сақталған SMS хабарларын немесе SIM картасын оқу мүмкіндігін береді. Бұл қолданбаға мазмұны немесе құпиялығына қарамастан барлық SMS хабарларын оқу мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="tv" msgid="5102425513647038535">"Қолданбаға ТД немесе SMS картасында сақталған SMS хабарларын оқуға рұқсат етеді. Бұл қолданбаға мазмұнына немесе құпиялығына қарамастан барлық SMS хабарларын оқуға рұқсат етеді."</string>
<string name="permdesc_readSms" product="default" msgid="3695967533457240550">"Қолданбаға телефонда сақталған SMS хабарларын немесе SIM картасын оқу мүмкіндігін береді. Бұл қолданбаға мазмұны немесе құпиялығына қарамастан барлық SMS хабарларын оқу мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_receiveWapPush" msgid="5991398711936590410">"мәтін хабарларын алу (WAP)"</string>
<string name="permdesc_receiveWapPush" msgid="748232190220583385">"Қолданбаға WAP хабарларын алу және өңдеу мүмкіндігін береді. Бұл қолданба құрылғыңызға жіберілген хабарларды сізге көрсетпестен қабылдай және жоя алады дегенді білдіреді."</string>
<string name="permlab_getTasks" msgid="6466095396623933906">"жұмыс істеп жатқан қолданбаларды шығарып алу"</string>
<string name="permdesc_getTasks" msgid="7454215995847658102">"Қолданбаларға ағымдағы және соңғы тапсырмалар туралы ақпарат алу мүмкіндігін береді. Бұл қолданбаға құрылғы қолданатын басқа қолданбалар туралы деректері анықтау мүмкіндігін беруі ықтимал."</string>
<string name="permlab_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="5979288447973722097">"Профиль және құрылғы иелерін басқару"</string>
<string name="permdesc_manageProfileAndDeviceOwners" msgid="106894851498657169">"Қолданбаларға профиль иелері мен құрылғы иесін орнатуға мүмкіндік береді."</string>
<string name="permlab_reorderTasks" msgid="2018575526934422779">"жұмыс істеп жатқан қолданбалардың ретін өзгерту"</string>
<string name="permdesc_reorderTasks" msgid="7734217754877439351">"Қолданбаға тапсырмаларды алғы немесе артқы шепке жылжыту мүмкіндігін береді. Қолданба бұны сіздің қатысуыңызсыз жасауы мүмкін."</string>
<string name="permlab_enableCarMode" msgid="5684504058192921098">"автокөлік режимін қосу"</string>
<string name="permdesc_enableCarMode" msgid="4853187425751419467">"Қолданбаға көлік режимін қосуға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_killBackgroundProcesses" msgid="3914026687420177202">"басқа қолданбаларды жабу"</string>
<string name="permdesc_killBackgroundProcesses" msgid="4593353235959733119">"Қолданбаға басқа қолданбалардың артқы шеп үрдістерін тоқтату мүмкіндігін береді. Бұл басқа қолданбалардың жұмысын тоқтатуы мүмкін."</string>
<string name="permlab_systemAlertWindow" msgid="3543347980839518613">"басқа қолданбалардың үстінен жазу"</string>
<string name="permdesc_systemAlertWindow" msgid="8584678381972820118">"Қолданбаға басқа қолданбалар немесе пайдаланушы интерфейсінің бөліктерінің үстінен сызу мүмкіндігін береді. Олар сіздің кез келген қолданбадағы интерфейсті қолдану жұмысыңызға кірісуі немесе басқа қолданбалардан көріп тұрған нәрселеріңізді өзгертуі мүмкін."</string>
<string name="permlab_persistentActivity" msgid="8841113627955563938">"қолданбаны әрқашан жұмыс істейтін ету"</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tablet" msgid="8525189272329086137">"Қолданбаға өзінің бөліктерін жадта бекіндіру мүмкіндігін береді. Бұл басқа қолданбалардың жадқа қол жетімділігін шектеп, планшетті баяулатуы мүмкін."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="tv" msgid="5086862529499103587">"Қолданбаға өзінің бөліктерін жадта тұрақты етуге рұқсат етеді. Бұл басқа қолданбаларға қол жетімді жадты шектеп, ТД баяулатуы мүмкін."</string>
<string name="permdesc_persistentActivity" product="default" msgid="4384760047508278272">"Қолданбаға өзінің бөліктерін жадта бекіндіру мүмкіндігін береді. Бұл басқа қолданбалардың жадқа қол жетімділігін шектеп, телефонды баяулатуы мүмкін."</string>
<string name="permlab_getPackageSize" msgid="7472921768357981986">"қолданба жадындағы бос орынды өлшеу"</string>
<string name="permdesc_getPackageSize" msgid="3921068154420738296">"Қолданбаға оның кодын, деректерін және кэш өлшемдерін шығарып алуға рұқсат береді"</string>
<string name="permlab_writeSettings" msgid="2226195290955224730">"жүйе параметрлерін өзгерту"</string>
<string name="permdesc_writeSettings" msgid="7775723441558907181">"Қолданбаға жүйенің параметрлерінің деректерін өзгертуге рұқсат береді. Зиянкес қолданбалар жүйенің конфигурациясын бүлдіруі мүмкін."</string>
<string name="permlab_receiveBootCompleted" msgid="5312965565987800025">"басталу барысында қосылу"</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tablet" msgid="7390304664116880704">"Қолданбаға жүйе жүктелуін аяқтағаннан кейін өзін іске қосуға рұқсат береді. Бұл планшеттің іске қосылуын ұзағырақ етуі және қолданбаның әрқашан жұмыс істеу арқылы жалпы планшетті баяулатуына мүмкіндік беруі мүмкін."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="tv" msgid="4525890122209673621">"Қолданбаға жүйе жүктелуін аяқтай сала өзін іске қосуға рұқсат етеді. Бұл ТД іске қосуды ұзағырақ етуі және қолданбаға әрқашан жұмыс істеп тұру арқылы бүкіл планшетті баяулатуға мүмкіндік беруі мүмкін."</string>
<string name="permdesc_receiveBootCompleted" product="default" msgid="513950589102617504">"Қолданбаға жүйе жүктелуін аяқтағаннан кейін өзін іске қосуға рұқсат береді. Бұл телефонның іске қосылуын ұзағырақ етуі және қолданбаның әрқашан жұмыс істеу арқылы жалпы телефонды баяулатуына мүмкіндік беруі мүмкін."</string>
<string name="permlab_broadcastSticky" msgid="7919126372606881614">"жабысқақ ақпаратты жіберу"</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tablet" msgid="7749760494399915651">"Қолданбаға хабар тарату аяқталғанда сақталатын жабысқақ хабар тарату мүмкіндігін береді. Тым көп қолдану планшет жұмысын баяулатады немесе жадты көп қолдану арқылы жұмысын тұрақсыздандырады."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="tv" msgid="6839285697565389467">"Қолданбаға тарату аяқталғаннан кейін қалатын тұтқыр таратылымдарды жіберуге рұқсат етеді. Артық пайдалану тым көп жадты пайдалануға әкеліп, ТД баяу немесе тұрақсыз етуі мүмкін."</string>
<string name="permdesc_broadcastSticky" product="default" msgid="2825803764232445091">"Қолданбаға хабар тарату аяқталғанда сақталатын жабысқақ хабар тарату мүмкіндігін береді. Тым көп қолдану телефон жұмысын баяулатады немесе жадты көп қолдану арқылы жұмысын тұрақсыздандырады."</string>
<string name="permlab_readContacts" msgid="8348481131899886131">"контактілерді оқу"</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tablet" msgid="5294866856941149639">"Қолданбаға планшетте сақталған байланыстар, белгілі тұлғаларға шалынған қоңырау, хаттар немесе басқа байланыс түрінің жиіліктерін қоса, туралы ақпаратты оқу мүмкіндігін береді. Бұл рұқсат қолданбаға байланыстар туралы деректерді сақтау мүмкіндігін береді және залалды қолданбалар байланыстар туралы деректерді сіздің келісіміңізсіз бөлісуі ықтимал."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="tv" msgid="1839238344654834087">"Қолданбаға теледидарда сақталған контактілеріңіз, соның ішінде, сіз белгілі бір тұлғаларға қоңырау шалу, электрондық хабарлар жіберу немесе басқа жолдармен байланысу жиілігіңіз туралы деректерді оқуға рұқсат етеді. Бұл рұқсат қолданбаларға контакт деректерін сақтауға рұқсат етеді және зиянкес қолданбалар сіз білместен контакт деректерін бөлісуі мүмкін."</string>
<string name="permdesc_readContacts" product="default" msgid="8440654152457300662">"Қолданбаға телефонда сақталған байланыстар, белгілі тұлғаларға шалынған қоңырау, хаттар немесе басқа байланыс түрінің жиіліктерін қоса, туралы ақпаратты оқу мүмкіндігін береді. Бұл рұқсат қолданбаға байланыстар туралы деректерді сақтау мүмкіндігін береді және залалды қолданбалар байланыстар туралы деректерді сіздің келісіміңізсіз бөлісуі ықтимал."</string>
<string name="permlab_writeContacts" msgid="5107492086416793544">"контактілерді өзгерту"</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tablet" msgid="897243932521953602">"Қолданбаға планшетте сақталған байланыстар, белгілі тұлғаларға шалынған қоңырау, хаттар немесе басқа байланыс түрінің жиіліктерін қоса, туралы ақпаратты өзгерту мүмкіндігін береді. Бұл рұқсат қолданбаға байланыстар туралы деректерді өшіру мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="tv" msgid="5438230957000018959">"Қолданбаға теледидарда сақталған контактілер, соның ішінде, белгілі бір контактілерге қоңырау шалу, электрондық хабарлар жіберу немесе басқа жолдармен байланысу жиілігі туралы деректерді өзгертуге рұқсат етеді. Бұл рұқсат қолданбаларға контакт деректерін жоюға рұқсат етеді."</string>
<string name="permdesc_writeContacts" product="default" msgid="589869224625163558">"Қолданбаға телефонда сақталған байланыстар, белгілі тұлғаларға шалынған қоңырау, хаттар немесе басқа байланыс түрінің жиіліктерін қоса, туралы ақпаратты өзгерту мүмкіндігін береді. Бұл рұқсат қолданбаға байланыстар туралы деректерді өшіру мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_readCallLog" msgid="3478133184624102739">"қоңыраулар тіркеуін оқу"</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="tablet" msgid="3700645184870760285">"Қолданбаға сіздің планшетіңіздегі қоңыраулар тіркеуін, кіріс және шығыс қоңырауларын қоса, оқу мүмкіндігін береді. Бұл рұқсат қолданбаға қоңырау тіркеу деректерін сақтау мүмкіндігін береді және залалды қолданбалар қоңырау тіркеу деректеріңізді сіздің келісіміңізсіз бөлісуі ықтимал."</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="tv" msgid="5611770887047387926">"Қолданбаға ТД қоңыраулар журналын, соның ішінде, кіріс және шығыс қоңыраулар туралы деректерді оқуға рұқсат етеді. Бұл рұқсат қолданбаларға қоңыраулар журналының деректерін сақтауға рұқсат етеді, әрі зиянкес қолданбалар журнал деректерін сіз білместен бөлісуі мүмкін."</string>
<string name="permdesc_readCallLog" product="default" msgid="5777725796813217244">"Қолданбаға сіздің телефоныңыздағы қоңыраулар тіркеуін, кіріс және шығыс қоңырауларын қоса, оқу мүмкіндігін береді. Бұл рұқсат қолданбаға қоңырау тіркеу деректерін сақтау мүмкіндігін береді және залалды қолданбалар қоңырау тіркеу деректеріңізді сіздің келісіміңізсіз бөлісуі ықтимал."</string>
<string name="permlab_writeCallLog" msgid="8552045664743499354">"қоңырау тіркеуді жазу"</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tablet" msgid="6661806062274119245">"Қолданбаға сіздің планшетіңіздегі қоңырау тіркеуін, келетін немесе шығатын қоңыраулар туралы деректерді қоса, өзгерту мүмкіндігін береді. Залалды қолданбалар бұны сіздің қоңырау тіркеуіңізді өшіру үшін қолдануы мүмкін."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="tv" msgid="4225034892248398019">"Қолданбаға ТД қоңыраулар журналын, соның ішінде, кіріс және шығыс қоңыраулар туралы деректерді өзгертуге рұқсат етеді. Зиянкес қолданбалар мұны қоңыраулар журналын өшіру немесе өзгерту үшін пайдалануы мүмкін."</string>
<string name="permdesc_writeCallLog" product="default" msgid="683941736352787842">"Қолданбаға сіздің телефоныңыздың қоңырау тіркеуін, келетін немесе шығатын қоңыраулар туралы деректерді қоса, өзгерту мүмкіндігін береді. Залалды қолданбалар бұны сіздің қоңырау тіркеуіңізді өшіру үшін қолдануы мүмкін."</string>
<string name="permlab_bodySensors" msgid="4871091374767171066">"дене сен-ры (жүрек соғу жиіл. мон-ры сияқты)"</string>
<string name="permdesc_bodySensors" product="default" msgid="4380015021754180431">"Қолданбаға жүрек соғу жиілігіңіз сияқты дене күйіңізді бақылайтын сенсорлардың деректеріне қатынасуға рұқсат етеді."</string>
<string name="permlab_readCalendar" msgid="5972727560257612398">"күнтізбе шаралары мен құпия ақпаратты оқу"</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tablet" msgid="4216462049057658723">"Қолданбаға планшетте сақталған барлық күнтізбе шараларын, достар немесе әріптестердің шараларын қоса, оқу мүмкіндігін береді. Бұл қолданбаға күнтізбе деректерін, құпиялығы мен сезімталдығына қарамастан, бөлісу немесе сақтау мүмкіндігін беруі ықтимал."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="tv" msgid="3191352452242394196">"Қолданбаға теледидарда сақталған бүкіл күнтізбе оқиғаларын, соның ішінде, достардыкін немесе әріптестердікін, оқуға рұқсат етеді. Бұл қолданбаға құпиялығына немесе сезімталдығына қарамастан күнтізбе деректеріңізді бөлісуге рұқсат етуі мүмкін."</string>
<string name="permdesc_readCalendar" product="default" msgid="7434548682470851583">"Қолданбаға телефонда сақталған барлық күнтізбе шараларын, достар немесе әріптестердің шараларын қоса, оқу мүмкіндігін береді. Бұл қолданбаға күнтізбе деректерін, құпиялығы мен сезімталдығына қарамастан, бөлісу немесе сақтау мүмкіндігін беруі ықтимал."</string>
<string name="permlab_writeCalendar" msgid="8438874755193825647">"күнтізбе шараларын қосу немесе өзгерту және пайдаланушының қатысуынсыз қонақтардың эл. пошталарына жіберу."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tablet" msgid="6679035520113668528">"Қолданбаға планшеттегі сізге өзгертуге болатын шараларды, достарыңыз бен әріптестеріңіздің шараларын қоса, қосу, алу және өзгерту мүмкіндігін береді. Бұл қолданбаға күнтізбе иелерінен келген сияқты көрсетілетін хабарлар жіберу немесе иесінің хабарынсыз шараларды өзгерту мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="tv" msgid="1273290605500902507">"Қолданбаға сіз теледидарда өзгерте алатын оқиғаларды, соның ішінде, достардың немесе әріптестердің оқиғаларын қосуға, жоюға, өзгертуге рұқсат етеді. Бұл қолданбаға күнтізбе иелерінен келген болып көрінетін хабарларды жіберуге немесе иесінің білуінсіз оқиғаларды өзгертуге мүмкіндік беруі мүмкін."</string>
<string name="permdesc_writeCalendar" product="default" msgid="2324469496327249376">"Қолданбаға телефондағы сізге өзгертуге болатын шараларды, достарыңыз бен әріптестеріңіздің шараларын қоса, қосу, алу және өзгерту мүмкіндігін береді. Бұл қолданбаға күнтізбе иелерінен келген сияқты көрсетілетін хабарлар жіберу немесе иесінің хабарынсыз шараларды өзгерту мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_accessLocationExtraCommands" msgid="2836308076720553837">"қосымша аймақ жабдықтаушы пәрмендеріне қол жетімділік"</string>
<string name="permdesc_accessLocationExtraCommands" msgid="6078307221056649927">"Қолданбаға орын жеткізушісінің қосымша пәрмендеріне қатынасуға рұқсат береді. Бұл қолданбаға GPS немесе басқа орын көздерінің жұмысына кедергі келтіруге рұқсат беруі мүмкін."</string>
<string name="permlab_accessFineLocation" msgid="1191898061965273372">"нақты аймақ (GPS және желі негізделген)"</string>
<string name="permdesc_accessFineLocation" msgid="5295047563564981250">"Қолданбаға Жаһандық Аймақ Анықтау Жүйесін (GPS) немесе ұялы мұнара және Wi-Fi сияқты желі арқылы аймақ анықтау қызметтерін қолданып, тұрған жеріңізді нақты анықтау мүмкіндігін береді. Бұл аймақ қызметтері қолданбаларға қол жетімді болу үшін қосылып тұруы қажет. Қолданбалар оны сіздің тұрған жеріңізді шамалап анықтау үшін қолдануы мүмкін және батарея тұтынуы мүмкін."</string>
<string name="permlab_accessCoarseLocation" msgid="4887895362354239628">"шамаланған аймақ (желі негізінде)"</string>
<string name="permdesc_accessCoarseLocation" msgid="2538200184373302295">"Қолданбаға сіздің тұрған жеріңізді шамалап анықтау мүмкіндігін береді. Бұл аймақ ұялы мұнара және Wi-Fi сияқты желі арқылы аймақ анықтау қызметтерін қолданатын аймақ анықтау функциясы арқылы анықталған. Бұл аймақ қызметтері қолданбаларға қол жетімді болу үшін қосылып тұруы қажет. Қолданбалар оны сіздің тұрған жеріңізді шамалап анықтау үшін қолдануы мүмкін."</string>
<string name="permlab_modifyAudioSettings" msgid="6095859937069146086">"аудио параметрлерін өзгерту"</string>
<string name="permdesc_modifyAudioSettings" msgid="3522565366806248517">"Қолданбаға дыбыс қаттылығы және аудио шығыс үндеткішін таңдау сияқты жаһандық аудио параметрлерін өзгерту мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_recordAudio" msgid="3876049771427466323">"аудио жазу"</string>
<string name="permdesc_recordAudio" msgid="4906839301087980680">"Қолданбаға микрофон арқылы аудио жазу мүмкіндігін береді. Бұл рұқсат қолданбаға кез келген уақытта сіздің құптауыңызсыз аудио жазып алу мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_sim_communication" msgid="1180265879464893029">"sim байланысы"</string>
<string name="permdesc_sim_communication" msgid="5725159654279639498">"Қолданбаға SIM картасына пәрмен жіберу мүмкіндігін береді. Бұл өте қауіпті."</string>
<string name="permlab_camera" msgid="3616391919559751192">"фотосурет жасау және бейне жазу"</string>
<string name="permdesc_camera" msgid="8497216524735535009">"Қолданбаға камераны қолданып, фотосурет немесе бейне жазу мүмкіндігін береді. Бұл рұқсат камераны кез келген уақытта сіздің құптауыңызды қажет етпей қолдану мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_vibrate" msgid="7696427026057705834">"тербелісті басқару"</string>
<string name="permdesc_vibrate" msgid="6284989245902300945">"Қолданбаға вибраторды басқаруға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_flashlight" msgid="2155920810121984215">"сигналдық шамды басқару"</string>
<string name="permdesc_flashlight" msgid="6522284794568368310">"Қолданбаға қалта шамын басқаруға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_callPhone" msgid="3925836347681847954">"нөмірлерге тікелей телефон шалу"</string>
<string name="permdesc_callPhone" msgid="3740797576113760827">"Қолданбаға сіздің қатысуыңызсыз қоңырау шалу мүмкіндігін береді. Нәтижесінде қосымша төлем немесе күтпеген қоңырау алуыңыз мүмкін. Есіңізде болсын, қолданба төтенше байланыстарға қоңырау шала алмайды. Залалды қолданбалар сіздің рұқсатыңызсыз қоңыраулар шалып, күтпеген төлемдерге себеп болуы мүмкін."</string>
<!-- no translation found for permlab_accessImsCallService (3574943847181793918) -->
<skip />
<!-- no translation found for permdesc_accessImsCallService (8992884015198298775) -->
<skip />
<string name="permlab_readPhoneState" msgid="9178228524507610486">"телефон күйін оқу немесе анықтау"</string>
<string name="permdesc_readPhoneState" msgid="1639212771826125528">"Қолданбаға құрылғыдағы телефон функцияларына кіру мүмкіндігін береді. Бұл рұқсат қолданбаға телефон нөмірі, құрылғы жеке анықтағышы, қоңырау белсенділігі және сол қоңырауға байланысты қашықтағы нөмірді анықтау мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tablet" msgid="1531731435011495015">"планшетті ұйқыдан бөгеу"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="tv" msgid="2601193288949154131">"ТД ұйықтауын болдырмау"</string>
<string name="permlab_wakeLock" product="default" msgid="573480187941496130">"телефонды ұйқыдан бөгеу"</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tablet" msgid="7311319824400447868">"Қолданбаға планшеттің ұйқыға кетуін болдырмауға рұқсат береді."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="tv" msgid="3208534859208996974">"Қолданбаға ТД ұйқыға кетуін болдырауға рұқсат етеді."</string>
<string name="permdesc_wakeLock" product="default" msgid="8559100677372928754">"Қолданбаға телефонның ұйқыға кетуін болдырмауға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_transmitIr" msgid="7545858504238530105">"инфрақызыл қабылдау"</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tablet" msgid="5358308854306529170">"Қолданбаға планшеттің инфрақызыл қабылдағышын қолдану мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="tv" msgid="3926790828514867101">"Қолданбаға ТД инфрақызыл таратқышын пайдалануға рұқсат етеді."</string>
<string name="permdesc_transmitIr" product="default" msgid="7957763745020300725">"Қолданбаға телефонның инфрақызыл қабылдағышын қолдану мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_setWallpaper" msgid="6627192333373465143">"артқы фонды орнату"</string>
<string name="permdesc_setWallpaper" msgid="7373447920977624745">"Қолданбаға жүйелік экранның артқы фонын орнатуға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_setWallpaperHints" msgid="3278608165977736538">"артқы фон өлшемін реттеу"</string>
<string name="permdesc_setWallpaperHints" msgid="8235784384223730091">"Қолданбаға жүйелік экранның артқы фонының өлшемі туралы кеңестерді орнатуға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_setTimeZone" msgid="2945079801013077340">"уақыт аймағын реттеу"</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tablet" msgid="1676983712315827645">"Қолданбаға планшеттің уақыт белдеуін өзгертуге рұқсат береді."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="tv" msgid="888864653946175955">"Қолданбаға ТД уақыт белдеуін өзгертуге рұқсат етеді."</string>
<string name="permdesc_setTimeZone" product="default" msgid="4499943488436633398">"Қолданбаға телефонның уақыт белдеуін өзгертуге рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_getAccounts" msgid="1086795467760122114">"құрылғыдағы есептік жазбаларды табу"</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tablet" msgid="2741496534769660027">"Қолданбаға планшет арқылы белгілі есептік жазбалар тізімін алу мүмкіндігін береді. Сіз орнатқан қолданбалар жасақтаған есептік жазбалар да қамтылуы мүмкін."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="tv" msgid="4190633395633907543">"Қолданбаға ТД үшін белгілі есептік жазбалар тізімін алуға рұқсат етеді. Бұл сіз орнатқан қолданбалар жасаған кез келген есептік жазбаларды қамтуы мүмкін."</string>
<string name="permdesc_getAccounts" product="default" msgid="3448316822451807382">"Қолданбаға телефон арқылы белгілі есептік жазбалар тізімін алу мүмкіндігін береді. Сіз орнатқан қолданбалар жасақтаған есептік жазбалар да қамтылуы мүмкін."</string>
<string name="permlab_accessNetworkState" msgid="4951027964348974773">"желі байланыстарын көру"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkState" msgid="8318964424675960975">"Қолданбаға желі байланысы туралы ақпаратты, мысалы, қайсысы бар және қосылған деген сияқты, көру мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_createNetworkSockets" msgid="8018758136404323658">"желіге толық қол жетімділік"</string>
<string name="permdesc_createNetworkSockets" msgid="3403062187779724185">"Қолданбаларға желі ұяларын жасақтау және қалыпты желі протоколдарын қолдану мүмкіндігін береді. Деректерді интернетке жіберу үшін бұл рұқсат талап етілмес үшін браузер және басқа қолданбалар деректерді интернетке жіберу жолдарын қамтамасыз етеді."</string>
<string name="permlab_changeNetworkState" msgid="958884291454327309">"желі байланысын өзгерту"</string>
<string name="permdesc_changeNetworkState" msgid="6789123912476416214">"Қолданбаға желілік қосылым күйін өзгертуге рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_changeTetherState" msgid="5952584964373017960">"интернетке байланыс түрін өзгерту"</string>
<string name="permdesc_changeTetherState" msgid="1524441344412319780">"Қолданбаға байланысқан желілік қосылымның күйін өзгертуге рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_accessWifiState" msgid="5202012949247040011">"Wi-Fi байланыстарын көру"</string>
<string name="permdesc_accessWifiState" msgid="5002798077387803726">"Қолданбаға Wi-Fi желісі туралы, мысалы, Wi-Fi байланысының қосылғаны немесе қосылған Wi-Fi құрылғыларының атаулары сияқты, ақпаратты көру мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_changeWifiState" msgid="6550641188749128035">"Wi-Fi желісіне қосылу/ажырау"</string>
<string name="permdesc_changeWifiState" msgid="7137950297386127533">"Қолданбаларға Wi-Fi нүктелеріне қосылу және ажырау және Wi-Fi желілеріне арналған құрылғы конфигурацияларына өзгерістер енгізу мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_changeWifiMulticastState" msgid="1368253871483254784">"Wi-Fi бірнеше мекенжайға ақпарат тарату мүмкіндігі"</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tablet" msgid="7969774021256336548">"Қолданбаға Wi-Fi желісіндегі барлық құрылғыларға мекенжайлар тобы арқылы, сіздің планшетіңіз арқылы ғана емес, жіберілген жинақтарды алу мүмкіндігін береді. Бұл мекенжайлар тобы емес режимге қарағанда қуатты көбірек тұтынуы мүмкін."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="tv" msgid="9031975661145014160">"Қолданбаға теледидарыңызға ғана емес, топтық мекенжайларды пайдаланып Wi-Fi желісіндегі барлық құрылғыларға жіберілген бумаларды алуға рұқсат етеді. Бұған топтық емес режимнен көбірек қуат пайдаланылады."</string>
<string name="permdesc_changeWifiMulticastState" product="default" msgid="6851949706025349926">"Қолданбаға Wi-Fi желісіндегі барлық құрылғыларға мекенжайлар тобы арқылы, сіздің телефоныңыз арқылы ғана емес, жіберілген жинақтарды алу мүмкіндігін береді. Бұл мекенжайлар тобы емес режимге қарағанда қуатты көбірек тұтынуы мүмкін."</string>
<string name="permlab_bluetoothAdmin" msgid="6006967373935926659">"Bluetooth параметрлеріне кіру"</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tablet" msgid="6921177471748882137">"Қолданбаға жергілікті Bluetooth планшетін конфигурациялауға, әрі қашықтағы құрылғыларды табуға және олармен жұптауға рұқсат береді."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="tv" msgid="3373125682645601429">"Қолданбаға жергілікті Bluetooth теледидарын конфигурациялауға, әрі қашықтағы құрылғыларды табуға және олармен жұптауға рұқсат етеді."</string>
<string name="permdesc_bluetoothAdmin" product="default" msgid="8931682159331542137">"Қолданбаға жергілікті Bluetooth телефонын конфигурациялауға, әрі қашықтағы құрылғыларды табуға және олармен жұптауға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_accessWimaxState" msgid="4195907010610205703">"WiMAX байланысына жалғану және ажырау"</string>
<string name="permdesc_accessWimaxState" msgid="6360102877261978887">"Қолданбаға WiMAX қосылғаны және қосылған қандай да WiMAX желісі жайлы ақпаратты анықтау мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_changeWimaxState" msgid="2405042267131496579">"WiMAX күйін өзгерту"</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tablet" msgid="3156456504084201805">"Қолданбаларға планшетті WiMAX желілеріне қосу және ажырату мүмкіндіктерін береді."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="tv" msgid="6022307083934827718">"Қолданбаға теледидарға қосылуға және теледидарды WiMAX желілерінен ажыратуға рұқсат етеді."</string>
<string name="permdesc_changeWimaxState" product="default" msgid="697025043004923798">"Қолданбаларға телефонды WiMAX желілеріне қосу және ажырату мүмкіндіктерін береді."</string>
<string name="permlab_bluetooth" msgid="6127769336339276828">"Bluetooth құрылғыларымен жұпталу"</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tablet" msgid="3480722181852438628">"Қолданбаға планшеттегі Bluetooth конфигурациясын көру және жұпталған құрылғымен байланыс орнату немесе қабылдау мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="tv" msgid="3974124940101104206">"Қолданбаға теледидардағы Bluetooth конфигурациясын көруге және жұпталған құрылғылармен байланыстарды қабылдауға рұқсат етеді."</string>
<string name="permdesc_bluetooth" product="default" msgid="3207106324452312739">"Қолданбаға телефондағы Bluetooth конфигурациясын көру және жұпталған құрылғымен байланыс орнату немесе қабылдау мүмкіндігін береді"</string>
<string name="permlab_nfc" msgid="4423351274757876953">"NFC функциясын басқару"</string>
<string name="permdesc_nfc" msgid="7120611819401789907">"Қолданбаға NFC белгілерімен, карталармен және оқу құралдарымен байланысуға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_disableKeyguard" msgid="3598496301486439258">"экран бекітпесін істен шығару"</string>
<string name="permdesc_disableKeyguard" msgid="6034203065077122992">"Қолданбаларға кілтперне және басқа кілтсөзге қатысты қауіпсіздік шараларын өшіру мүмкіндігін береді. Мысалы, телефон кіріс қоңырауларын алғанда кілтпернені өшіреді және қоңырау аяқталғанда қайта қосады."</string>
<string name="permlab_manageFingerprint" msgid="5640858826254575638">"саусақ ізі жабдығын басқару"</string>
<string name="permdesc_manageFingerprint" msgid="178208705828055464">"Қолданбаға пайдаланатын саусақ ізі үлгілерін қосу және жою әдістерін шақыруға мүмкіндік береді."</string>
<string name="permlab_useFingerprint" msgid="3150478619915124905">"саусақ ізі жабдығын пайдалану"</string>
<string name="permdesc_useFingerprint" msgid="9165097460730684114">"Қолданбаға аутентификацияалу үшін саусақ ізі жабдығын пайдалануға мүмкіндік береді"</string>
<string name="fingerprint_acquired_partial" msgid="735082772341716043">"Саусақ ізі ішінара анықталды. Әрекетті қайталаңыз."</string>
<string name="fingerprint_acquired_insufficient" msgid="4596546021310923214">"Саусақ ізін өңдеу мүмкін емес. Әрекетті қайталаңыз."</string>
<string name="fingerprint_acquired_imager_dirty" msgid="1087209702421076105">"Саусақ ізі сенсоры лас. Тазалап, әрекетті қайталаңыз."</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_fast" msgid="6470642383109155969">"Саусағыңызды тым жылдам қозғалттыңыз. Әрекетті қайталап көріңіз."</string>
<string name="fingerprint_acquired_too_slow" msgid="59250885689661653">"Саусағыңызды тым баяу қозғалттыңыз. Әрекетті қайталап көріңіз."</string>
<string-array name="fingerprint_acquired_vendor">
</string-array>
<string name="fingerprint_error_hw_not_available" msgid="7955921658939936596">"Саусақ ізі жабдығы қолжетімді емес."</string>
<string name="fingerprint_error_no_space" msgid="1055819001126053318">"Саусақ ізін сақтау мүмкін емес. Бар саусақ ізін жойыңыз."</string>
<string name="fingerprint_error_timeout" msgid="3927186043737732875">"Саусақ ізін күту уақыты бітті. Әрекетті қайталаңыз."</string>
<string name="fingerprint_error_canceled" msgid="4402024612660774395">"Саусақ ізі операциясынан бас тартылған."</string>
<string name="fingerprint_error_lockout" msgid="5536934748136933450">"Талпыныстар тым көп. Кейінірек қайталап көріңіз."</string>
<string name="fingerprint_error_unable_to_process" msgid="6107816084103552441">"Әрекетті қайталаңыз."</string>
<string name="fingerprint_name_template" msgid="5870957565512716938">"<xliff:g id="FINGERID">%d</xliff:g> саусағы"</string>
<string-array name="fingerprint_error_vendor">
</string-array>
<string name="permlab_readSyncSettings" msgid="6201810008230503052">"синх параметрлерін оқу"</string>
<string name="permdesc_readSyncSettings" msgid="2706745674569678644">"Қолданбаға есептік жазба синхрондау параметрлерін оқу мүмкіндігін береді. Мысалы, бұл арқылы People қолданбасының есептік жазбамен сихрондалғаны анықталуы мүмкін."</string>
<string name="permlab_writeSyncSettings" msgid="5408694875793945314">"синх қосу және өшіру арасында ауысу"</string>
<string name="permdesc_writeSyncSettings" msgid="8956262591306369868">"Қолданбаға есептік жазбаның синхрондау параметрлерін жөндеу мүмкіндігін береді. Мысалы, бұл People қолданбасын есептік жазбамен синхрондауды қосу үшін қолданылуы мүмкін."</string>
<string name="permlab_readSyncStats" msgid="7396577451360202448">"үйлестіру санақтық ақпаратын оқу"</string>
<string name="permdesc_readSyncStats" msgid="1510143761757606156">"Қолданбаға есептік жазбаның синхрондалу статистикаларын, оның ішінде синхрондау шараларының тарихы және қанша дерек синхрондалғаны жайлы, оқу мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="367275095159405468">"Өзіңіздің USB жадыңыздың мазмұнын оқу"</string>
<string name="permlab_sdcardRead" product="default" msgid="2188156462934977940">"Өзіңіздің SD картаңыздың мазмұнын оқу"</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="nosdcard" msgid="3446988712598386079">"Қолданбаға USB жадыңыздың мазмұнын оқу мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permdesc_sdcardRead" product="default" msgid="2607362473654975411">"Қолданбаға SD картаңыздың мазмұнын оқу мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="8485979062254666748">"USB жадыңыздың мазмұнын өзгерту немесе жою"</string>
<string name="permlab_sdcardWrite" product="default" msgid="8805693630050458763">"SD картаңыздың мазмұнын өзгерту немесе жою"</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="nosdcard" msgid="6175406299445710888">"Қолданбаға USB қоймасына жазуға рұқсат береді."</string>
<string name="permdesc_sdcardWrite" product="default" msgid="4337417790936632090">"Қолданбаға SD картасына жазуға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_use_sip" msgid="2052499390128979920">"SIP қоңырауларын шалу/қабылдау"</string>
<string name="permdesc_use_sip" msgid="2297804849860225257">"Қолданбаға SIP қоңырауларын шалуға және қабылдауға рұқсат етеді."</string>
<string name="permlab_register_sim_subscription" msgid="3166535485877549177">"жаңа телекоммуникациялық SIM байланыстарын тіркеу"</string>
<string name="permdesc_register_sim_subscription" msgid="2138909035926222911">"Қолданбаға жаңа телекоммуникациялық SIM байланыстарын тіркеуге рұқсат етеді."</string>
<string name="permlab_register_call_provider" msgid="108102120289029841">"жаңа телекоммуникациялық байланыстарды тіркеу"</string>
<string name="permdesc_register_call_provider" msgid="7034310263521081388">"Қолданбаға жаңа телекоммуникациялық байланыстарды тіркеуге рұқсат етеді."</string>
<string name="permlab_connection_manager" msgid="1116193254522105375">"телекоммуникациялық байланыстарды басқару"</string>
<string name="permdesc_connection_manager" msgid="5925480810356483565">"Қолданбаға телекоммуникациялық байланыстарды басқаруға рұқсат етеді."</string>
<string name="permlab_bind_incall_service" msgid="6773648341975287125">"қоңыраудағы экранмен өзара әрекеттесу"</string>
<string name="permdesc_bind_incall_service" msgid="8343471381323215005">"Қолданбаға пайдаланушының қоңырау кезінде экранды қашан және қалай көретінін басқару мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_bind_connection_service" msgid="3557341439297014940">"телефония қызметтерімен өзара әрекеттесу"</string>
<string name="permdesc_bind_connection_service" msgid="4008754499822478114">"Қолданбаға қоңыраулар шалу/қабылдау үшін телефония қызметтерімен өзара әрекеттесуге рұқсат етеді."</string>
<string name="permlab_control_incall_experience" msgid="9061024437607777619">"қоңыраудағы пайдаланушы тәжірибесін қамтамасыз ету"</string>
<string name="permdesc_control_incall_experience" msgid="915159066039828124">"Қолданбаға қоңыраудағы пайдаланушы тәжірибесін қамтамасыз етуге рұқсат етеді."</string>
<string name="permlab_readNetworkUsageHistory" msgid="7862593283611493232">"тарихи желі қолданысын оқу"</string>
<string name="permdesc_readNetworkUsageHistory" msgid="7689060749819126472">"Қолданбаға белгілі бір желілер және қолданбалар үшін журналдық желіні пайдалануды оқуға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_manageNetworkPolicy" msgid="2562053592339859990">"желі саясатын басқару"</string>
<string name="permdesc_manageNetworkPolicy" msgid="7537586771559370668">"Қолданбаға желілік саясаттарды басқаруға және қолданба ережелерін анықтауға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_modifyNetworkAccounting" msgid="5088217309088729650">"желіні қолдану есептік жазбаларын өзгерту"</string>
<string name="permdesc_modifyNetworkAccounting" msgid="5443412866746198123">"Қолданбаға қолданбалардың желіні қолдану әрекетін өзгерту мүмкіндігін береді. Қалыпты қолданбалар қолданысына арналмаған."</string>
<string name="permlab_accessNotifications" msgid="7673416487873432268">"хабарларға кіру"</string>
<string name="permdesc_accessNotifications" msgid="458457742683431387">"Қолданбаға хабарларды алу, тексеру және тазалау мүмкіндігін береді, басқа қолданбалар арқылы қойылған хабарларды қоса."</string>
<string name="permlab_bindNotificationListenerService" msgid="7057764742211656654">"хабар тыңдау қызметіне қосылу"</string>
<string name="permdesc_bindNotificationListenerService" msgid="985697918576902986">"Пайдаланушыға хабар есту қызметінің жоғары деңгейлі интерфейсіне жалғану мүмкіндігін ұсынады. Қалыпты қолданбаны ешқашан қажет етпеуі тиіс."</string>
<string name="permlab_bindConditionProviderService" msgid="1180107672332704641">"шарттар провайдері қызметіне байластыру"</string>
<string name="permdesc_bindConditionProviderService" msgid="1680513931165058425">"Пайдаланушыға шарт провайдері қызметінің жоғары деңгейлі интерфейсіне байластыруға рұқсат береді. Қалыпты қолданбалар үшін ешқашан қажет болмайды."</string>
<string name="permlab_bindDreamService" msgid="4153646965978563462">"dream қызметіне байластыру"</string>
<string name="permdesc_bindDreamService" msgid="7325825272223347863">"Иесіне dream қызметінің жоғарғы деңгейлі интерфейсіне байластыруға рұқсат береді. Қалыпты қолданбалар үшін ешқашан қажет болмайды."</string>
<string name="permlab_invokeCarrierSetup" msgid="3699600833975117478">"жабдықтаушы ұсынатын жасақтамалық қолданбаны қосу"</string>
<string name="permdesc_invokeCarrierSetup" msgid="4159549152529111920">"Пайдаланушыға жабдықтаушы ұсынатын жасақтамалық қолданбаны қосу мүмкіндігін ұсынады. Қалыпты қолданбаны қажет етпеуі тиіс."</string>
<string name="permlab_accessNetworkConditions" msgid="8206077447838909516">"желі күйлері туралы бағдарды тыңдау мүмкіндігі"</string>
<string name="permdesc_accessNetworkConditions" msgid="6899102075825272211">"Қолданбаның желі күйі туралы бағдарларды тыңдау мүмкіндігін ұсынады. Қалыпты қоданбаны қажет етпеуі керек."</string>
<string name="permlab_setInputCalibration" msgid="4902620118878467615">"кіріс құрылғысының калибрлеуін өзгерту"</string>
<string name="permdesc_setInputCalibration" msgid="4527511047549456929">"Қолданбаға сенсорлы экранның параметрлерін өзгертуге рұқсат береді. Қалыпты қолданбалар үшін ешқашан қажет болмайды."</string>
<string name="permlab_accessDrmCertificates" msgid="7436886640723203615">"DRM сертификаттарына қатынасу"</string>
<string name="permdesc_accessDrmCertificates" msgid="8073288354426159089">"Қолданбаға DRM сертификаттарын қамтамасыз етуге және пайдалануға рұқсат береді. Қалыпты қолданбалар үшін ешқашан қажет болмайды."</string>
<string name="permlab_handoverStatus" msgid="1159132046126626731">"Android Beam тасымалдау күйін алу"</string>
<string name="permdesc_handoverStatus" msgid="4788144087245714948">"Осы қолданбаға ағымдағы Android Beam тасымалдаулары туралы ақпарат алуға рұқсат ету"</string>
<string name="permlab_removeDrmCertificates" msgid="7044888287209892751">"DRM сертификаттарын жою"</string>
<string name="permdesc_removeDrmCertificates" msgid="7272999075113400993">"Қолданбаға DRM сертификаттарын жоюға рұқсат етеді. Қалыпты қолданбалар үшін ешқашан қажет болмайды."</string>
<string name="permlab_bindCarrierMessagingService" msgid="1490229371796969158">"оператордың хабар алмасу қызметіне байластыру"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierMessagingService" msgid="2762882888502113944">"Иесіне оператордың хабар алмасу қызметінің жоғарғы деңгейлі интерфейсіне байластыруға рұқсат етеді. Қалыпты қолданбалар үшін ешқашан қажет болмайды."</string>
<string name="permlab_bindCarrierServices" msgid="3233108656245526783">"оператор қызметтеріне қосылу"</string>
<string name="permdesc_bindCarrierServices" msgid="1391552602551084192">"Иесіне оператор қызметтеріне қосылуға мүмкіндік береді. Қалыпты қолданбалар үшін қажет болмайды."</string>
<string name="permlab_access_notification_policy" msgid="4247510821662059671">"«Мазаламау» режиміне кіру"</string>
<string name="permdesc_access_notification_policy" msgid="3296832375218749580">"Қолданбаға «Мазаламау» конфигурациясын оқу және жазу мүмкіндігін береді."</string>
<string name="policylab_limitPassword" msgid="4497420728857585791">"Кілтсөз ережелерін тағайындау"</string>
<string name="policydesc_limitPassword" msgid="2502021457917874968">"Экран бекітпесінің құпия сөздерінің және PIN кодтарының ұзындығын және оларда рұқсат етілген таңбаларды басқару."</string>
<string name="policylab_watchLogin" msgid="914130646942199503">"Экранды ашу әркеттерін бақылау"</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="tablet" msgid="3215729294215070072">"Экран бекітпесін ашқан кезде терілген қате құпия сөздердің санын бақылау және планшетті бекіту немесе тым көп қате құпия сөздер терілген болса, планшеттің бүкіл деректерін өшіру."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="TV" msgid="2707817988309890256">"Экран бекітпесін ашу кезінде терілген дұрыс емес құпия сөздердің санын бақылау және тым көп дұрыс емес құпия сөз терілсе, ТД бекіту немесе бүкіл ТД деректерін өшіру."</string>
<string name="policydesc_watchLogin" product="default" msgid="5712323091846761073">"Экран бекітпесін ашқан кезде терілген қате құпия сөздердің санын бақылау және телефонды бекіту немесе тым көп қате құпия сөздер терілген болса, телефонның бүкіл деректерін өшіру."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="tablet" msgid="4280246270601044505">"Экран бекітпесін ашқанда терілген қате құпия сөздердің санын бақылау және тым көп қате құпия сөздер терілсе, планшетті бекіту немесе осы пайдаланушының барлық деректерін өшіру."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="TV" msgid="3484832653564483250">"Экран бекітпесін ашқанда терілген қате құпия сөздердің санын бақылау және тым көп қате құпия сөздер терілсе, теледидарды бекіту немесе осы пайдаланушының барлық деректерін өшіру."</string>
<string name="policydesc_watchLogin_secondaryUser" product="default" msgid="2185480427217127147">"Экран бекітпесін ашқанда терілген қате құпия сөздердің санын бақылау және тым көп қате құпия сөздер терілсе, телефонды бекіту немесе осы пайдаланушының барлық деректерін өшіру."</string>
<string name="policylab_resetPassword" msgid="4934707632423915395">"Экран бекітпесін өзгерту"</string>
<string name="policydesc_resetPassword" msgid="1278323891710619128">"Экран бекітпесін өзгерту."</string>
<string name="policylab_forceLock" msgid="2274085384704248431">"Экранды бекіту"</string>
<string name="policydesc_forceLock" msgid="1141797588403827138">"Экранның қашан және қалай бекітілетінін басқару."</string>
<string name="policylab_wipeData" msgid="3910545446758639713">"Барлық деректерді өшіру"</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tablet" msgid="4306184096067756876">"Планшет дерекқорын ескертусіз, зауыттық дерекқорын қайта реттеу арқылы өшіру."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="tv" msgid="5816221315214527028">"Зауыттық деректерді қалпына келтіруді орындау арқылы ТД деректерін ескертусіз өшіру."</string>
<string name="policydesc_wipeData" product="default" msgid="5096895604574188391">"Зауыттық деректерге қайтару арқылы телефон деректерін ескертусіз өшіру."</string>
<string name="policylab_wipeData_secondaryUser" msgid="8362863289455531813">"Пайдаланушы деректерін өшіру"</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tablet" msgid="6336255514635308054">"Осы пайдаланушының осы планшеттегі деректерін ескертусіз өшіру."</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="tv" msgid="2086473496848351810">"Осы пайдаланушының осы теледидардағы деректерін ескертусіз өшіру."</string>
<string name="policydesc_wipeData_secondaryUser" product="default" msgid="6787904546711590238">"Осы пайдаланушының осы телефондағы деректерін ескертусіз өшіру."</string>
<string name="policylab_setGlobalProxy" msgid="2784828293747791446">"Құрылғы жаһандық прокси қызметін орнату"</string>
<string name="policydesc_setGlobalProxy" msgid="8459859731153370499">"Саясат қосулы болғанда пайдаланылатын құрылғының ғаламдық прокси-серверін орнатыңыз. Ғаламдық прокси-серверді тек құрылғы иесі орната алады."</string>
<string name="policylab_expirePassword" msgid="5610055012328825874">"Экран бекітпесі құпия сөзінің мерзімін орнату"</string>
<string name="policydesc_expirePassword" msgid="5367525762204416046">"Экран бекітпесінің құпия сөзін, PIN кодын немесе өрнегін өзгерту жиілігін өзгерту."</string>
<string name="policylab_encryptedStorage" msgid="8901326199909132915">"Жад қорының шрифтін тағайындау"</string>
<string name="policydesc_encryptedStorage" msgid="2637732115325316992">"Сақталған қолданба деректерінің кодталуын қажет етеді."</string>
<string name="policylab_disableCamera" msgid="6395301023152297826">"Камераларды өшіру"</string>
<string name="policydesc_disableCamera" msgid="2306349042834754597">"Құрылғыдағы барлық камералар қолданысын бөгеу."</string>
<string name="policylab_disableKeyguardFeatures" msgid="8552277871075367771">"Экран құлпы функцияларын өшіру"</string>
<string name="policydesc_disableKeyguardFeatures" msgid="2044755691354158439">"Кейбір экранды құлыптау мүмкіндіктерін пайдалануға тыйым салынады."</string>
<string-array name="phoneTypes">
<item msgid="8901098336658710359">"Үй"</item>
<item msgid="869923650527136615">"Ұялы тел."</item>
<item msgid="7897544654242874543">"Жұмыс"</item>
<item msgid="1103601433382158155">"Жұмыс факсы"</item>
<item msgid="1735177144948329370">"Үй факсы"</item>
<item msgid="603878674477207394">"Пейджер"</item>
<item msgid="1650824275177931637">"Басқа"</item>
<item msgid="9192514806975898961">"Қалыпты"</item>
</string-array>
<string-array name="emailAddressTypes">
<item msgid="8073994352956129127">"Үй"</item>
<item msgid="7084237356602625604">"Жұмыс"</item>
<item msgid="1112044410659011023">"Басқа"</item>
<item msgid="2374913952870110618">"Қалыпты"</item>
</string-array>
<string-array name="postalAddressTypes">
<item msgid="6880257626740047286">"Үй"</item>
<item msgid="5629153956045109251">"Жұмыс"</item>
<item msgid="4966604264500343469">"Басқа"</item>
<item msgid="4932682847595299369">"Қалыпты"</item>
</string-array>
<string-array name="imAddressTypes">
<item msgid="1738585194601476694">"Үй"</item>
<item msgid="1359644565647383708">"Жұмыс"</item>
<item msgid="7868549401053615677">"Басқа"</item>
<item msgid="3145118944639869809">"Қалыпты"</item>
</string-array>
<string-array name="organizationTypes">
<item msgid="7546335612189115615">"Жұмыс"</item>
<item msgid="4378074129049520373">"Басқа"</item>
<item msgid="3455047468583965104">"Қалыпты"</item>
</string-array>
<string-array name="imProtocols">
<item msgid="8595261363518459565">"AIM"</item>
<item msgid="7390473628275490700">"Windows Live"</item>
<item msgid="7882877134931458217">"Yahoo"</item>
<item msgid="5035376313200585242">"Skype"</item>
<item msgid="7532363178459444943">"QQ"</item>
<item msgid="3713441034299660749">"Google Talk"</item>
<item msgid="2506857312718630823">"ICQ"</item>
<item msgid="1648797903785279353">"Jabber"</item>
</string-array>
<string name="phoneTypeCustom" msgid="1644738059053355820">"Қалыпты"</string>
<string name="phoneTypeHome" msgid="2570923463033985887">"Үй"</string>
<string name="phoneTypeMobile" msgid="6501463557754751037">"Ұялы телефон"</string>
<string name="phoneTypeWork" msgid="8863939667059911633">"Жұмыс"</string>
<string name="phoneTypeFaxWork" msgid="3517792160008890912">"Жұмыс факсы"</string>
<string name="phoneTypeFaxHome" msgid="2067265972322971467">"Үй факсы"</string>
<string name="phoneTypePager" msgid="7582359955394921732">"Пейджер"</string>
<string name="phoneTypeOther" msgid="1544425847868765990">"Басқа"</string>
<string name="phoneTypeCallback" msgid="2712175203065678206">"кері телефон шалу нөмірі"</string>
<string name="phoneTypeCar" msgid="8738360689616716982">"Автокөлік"</string>
<string name="phoneTypeCompanyMain" msgid="540434356461478916">"Компания негізгі"</string>
<string name="phoneTypeIsdn" msgid="8022453193171370337">"ISDN (біріктірілген қызметтердің сандық желісі)"</string>
<string name="phoneTypeMain" msgid="6766137010628326916">"Негізгі"</string>
<string name="phoneTypeOtherFax" msgid="8587657145072446565">"Басқа факс"</string>
<string name="phoneTypeRadio" msgid="4093738079908667513">"Радио"</string>
<string name="phoneTypeTelex" msgid="3367879952476250512">"Телекс"</string>
<string name="phoneTypeTtyTdd" msgid="8606514378585000044">"Tеле тайп, есту қабілеті нашар адамдарға арналған құрал"</string>
<string name="phoneTypeWorkMobile" msgid="1311426989184065709">"Жұмыс ұялы телефоны"</string>
<string name="phoneTypeWorkPager" msgid="649938731231157056">"Жұмыс пейджері"</string>
<string name="phoneTypeAssistant" msgid="5596772636128562884">"Көмек"</string>
<string name="phoneTypeMms" msgid="7254492275502768992">"MMS (мультимедиялық хабар жіберу қызметі)"</string>
<string name="eventTypeCustom" msgid="7837586198458073404">"Қалыпты"</string>
<string name="eventTypeBirthday" msgid="2813379844211390740">"Туған күн"</string>
<string name="eventTypeAnniversary" msgid="3876779744518284000">"Мерейтой"</string>
<string name="eventTypeOther" msgid="7388178939010143077">"Басқа"</string>
<string name="emailTypeCustom" msgid="8525960257804213846">"Қалыпты"</string>
<string name="emailTypeHome" msgid="449227236140433919">"Үй"</string>
<string name="emailTypeWork" msgid="3548058059601149973">"Жұмыс"</string>
<string name="emailTypeOther" msgid="2923008695272639549">"Басқа"</string>
<string name="emailTypeMobile" msgid="119919005321166205">"Ұялы"</string>
<string name="postalTypeCustom" msgid="8903206903060479902">"Қалыпты"</string>
<string name="postalTypeHome" msgid="8165756977184483097">"Үй"</string>
<string name="postalTypeWork" msgid="5268172772387694495">"Жұмыс"</string>
<string name="postalTypeOther" msgid="2726111966623584341">"Басқа"</string>
<string name="imTypeCustom" msgid="2074028755527826046">"Қалыпты"</string>
<string name="imTypeHome" msgid="6241181032954263892">"Үй"</string>
<string name="imTypeWork" msgid="1371489290242433090">"Жұмыс"</string>
<string name="imTypeOther" msgid="5377007495735915478">"Басқа"</string>
<string name="imProtocolCustom" msgid="6919453836618749992">"Қалыпты"</string>
<string name="imProtocolAim" msgid="7050360612368383417">"AIM"</string>
<string name="imProtocolMsn" msgid="144556545420769442">"Windows Live"</string>
<string name="imProtocolYahoo" msgid="8271439408469021273">"Yahoo"</string>
<string name="imProtocolSkype" msgid="9019296744622832951">"Skype"</string>
<string name="imProtocolQq" msgid="8887484379494111884">"QQ"</string>
<string name="imProtocolGoogleTalk" msgid="493902321140277304">"Hangouts"</string>
<string name="imProtocolIcq" msgid="1574870433606517315">"ICQ"</string>
<string name="imProtocolJabber" msgid="2279917630875771722">"Jabber"</string>
<string name="imProtocolNetMeeting" msgid="8287625655986827971">"NetMeeting"</string>
<string name="orgTypeWork" msgid="29268870505363872">"Жұмыс"</string>
<string name="orgTypeOther" msgid="3951781131570124082">"Басқа"</string>
<string name="orgTypeCustom" msgid="225523415372088322">"Қалыпты"</string>
<string name="relationTypeCustom" msgid="3542403679827297300">"Қалыпты"</string>
<string name="relationTypeAssistant" msgid="6274334825195379076">"Көмекші"</string>
<string name="relationTypeBrother" msgid="8757913506784067713">"Аға-іні"</string>
<string name="relationTypeChild" msgid="1890746277276881626">"Бала"</string>
<string name="relationTypeDomesticPartner" msgid="6904807112121122133">"Азаматтық жолдас"</string>
<string name="relationTypeFather" msgid="5228034687082050725">"Әке"</string>
<string name="relationTypeFriend" msgid="7313106762483391262">"Дос"</string>
<string name="relationTypeManager" msgid="6365677861610137895">"Бастық"</string>
<string name="relationTypeMother" msgid="4578571352962758304">"Ана"</string>
<string name="relationTypeParent" msgid="4755635567562925226">"Ата-ана"</string>
<string name="relationTypePartner" msgid="7266490285120262781">"Серіктес"</string>
<string name="relationTypeReferredBy" msgid="101573059844135524">"Ұсынған"</string>
<string name="relationTypeRelative" msgid="1799819930085610271">"Туыс"</string>
<string name="relationTypeSister" msgid="1735983554479076481">"Әпке/сіңлі/қарындас"</string>
<string name="relationTypeSpouse" msgid="394136939428698117">"Жұбай"</string>
<string name="sipAddressTypeCustom" msgid="2473580593111590945">"Қалыпты"</string>
<string name="sipAddressTypeHome" msgid="6093598181069359295">"Үй"</string>
<string name="sipAddressTypeWork" msgid="6920725730797099047">"Жұмыс"</string>
<string name="sipAddressTypeOther" msgid="4408436162950119849">"Басқа"</string>
<string name="quick_contacts_not_available" msgid="746098007828579688">"Байланысты көру үшін қолданба табылмады."</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_code" msgid="3037685796058495017">"PIN кодын теріңіз"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_code" msgid="4800725266925845333">"PUK және жаңа PIN кодтарын теріңіз"</string>
<string name="keyguard_password_enter_puk_prompt" msgid="1341112146710087048">"PUK коды"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_prompt" msgid="8027680321614196258">"Жаңа PIN коды"</string>
<string name="keyguard_password_entry_touch_hint" msgid="7858547464982981384"><font size="17">"Құпия сөзді теру үшін түртіңіз"</font></string>
<string name="keyguard_password_enter_password_code" msgid="1054721668279049780">"Бекітпесін ашу үшін құпия сөзді теріңіз"</string>
<string name="keyguard_password_enter_pin_password_code" msgid="6391755146112503443">"Бекітпесін ашу үшін PIN кодын теріңіз"</string>
<string name="keyguard_password_wrong_pin_code" msgid="2422225591006134936">"Қате PIN код"</string>
<string name="keyguard_label_text" msgid="861796461028298424">"Бекітпесін ашу үшін Мәзір, одан кейін 0 пернесін түртіңіз."</string>
<string name="emergency_call_dialog_number_for_display" msgid="696192103195090970">"Төтенше жағдай нөмірі"</string>
<string name="lockscreen_carrier_default" msgid="8963839242565653192">"Қызмет көрсетілмейді."</string>
<string name="lockscreen_screen_locked" msgid="7288443074806832904">"Экран бекітілген."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_enabled" msgid="46154051614126049">"Бекітпесін ашу үшін немесе төтенше қоңырауды табу үшін Мәзір тармағын басыңыз."</string>
<string name="lockscreen_instructions_when_pattern_disabled" msgid="686260028797158364">"Ашу үшін Мәзір пернесін басыңыз."</string>
<string name="lockscreen_pattern_instructions" msgid="7478703254964810302">"Бекітпесін ашу үшін кескінді сызыңыз"</string>
<string name="lockscreen_emergency_call" msgid="5298642613417801888">"Төтенше жағдай"</string>
<string name="lockscreen_return_to_call" msgid="5244259785500040021">"Қоңырауға оралу"</string>
<string name="lockscreen_pattern_correct" msgid="9039008650362261237">"Дұрыс!"</string>
<string name="lockscreen_pattern_wrong" msgid="4317955014948108794">"Қайталап көріңіз"</string>
<string name="lockscreen_password_wrong" msgid="5737815393253165301">"Қайталап көріңіз"</string>
<string name="faceunlock_multiple_failures" msgid="754137583022792429">"Бет-әлпет арқылы ашу әрекеттері анықталған шегінен асып кетті"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message_short" msgid="5099439277819215399">"SIM картасы жоқ"</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tablet" msgid="151659196095791474">"Планшетте SIM картасы жоқ."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="tv" msgid="1943633865476989599">"ТД ішінде SIM картасы жоқ."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_message" product="default" msgid="2186920585695169078">"Телефонда SIM картасы жоқ."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions" msgid="5372787138023272615">"SIM картасын салыңыз."</string>
<string name="lockscreen_missing_sim_instructions_long" msgid="3526573099019319472">"SIM картасы жоқ немесе оны оқу мүмкін емес. SIM картасына салыңыз."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_message_short" msgid="5096149665138916184">"Қолдануға жарамсыз SIM картасы."</string>
<string name="lockscreen_permanent_disabled_sim_instructions" msgid="910904643433151371">"SIM картаңыз біржола өшірілді. \n Сымсыз байланыс провайдеріне хабарласып, басқа SIM картасын алыңыз."</string>
<string name="lockscreen_transport_prev_description" msgid="6300840251218161534">"Алдыңғы трек"</string>
<string name="lockscreen_transport_next_description" msgid="573285210424377338">"Келесі трек"</string>
<string name="lockscreen_transport_pause_description" msgid="3980308465056173363">"Кідірту"</string>
<string name="lockscreen_transport_play_description" msgid="1901258823643886401">"Ойнату"</string>
<string name="lockscreen_transport_stop_description" msgid="5907083260651210034">"Тоқтату"</string>
<string name="lockscreen_transport_rew_description" msgid="6944412838651990410">"Кері айналдыру"</string>
<string name="lockscreen_transport_ffw_description" msgid="42987149870928985">"Жылдам алға айналдыру"</string>
<string name="emergency_calls_only" msgid="6733978304386365407">"Төтенше қоңыраулар ғана"</string>
<string name="lockscreen_network_locked_message" msgid="143389224986028501">"Желі бекітілген"</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_message" msgid="7441797339976230">"SIM картасы PUK арқылы бекітілген."</string>
<string name="lockscreen_sim_puk_locked_instructions" msgid="8127916255245181063">"Пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз немесе тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз."</string>
<string name="lockscreen_sim_locked_message" msgid="8066660129206001039">"SIM картасы бөгелген."</string>
<string name="lockscreen_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="595323214052881264">"SIM картаны ашуда…"</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_dialog_message" msgid="6481623830344107222">"Құлыпты ашу өрнегін <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> рет қате салдыңыз. \n\n <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> секундтан кейін әрекетті қайталаңыз."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="2725973286239344555">"Құпия сөзді <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> рет қате тердіңіз. \n\n <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> секундтан кейін қайталаңыз."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="6216672706545696955">"PIN кодын <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> рет қате тердіңіз. \n\n <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> секундтан кейін қайталаңыз."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tablet" msgid="9191611984625460820">"Бекітпесін ашу өрнегін <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> рет қате салдыңыз. Тағы <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> сәтсіз әрекеттен кейін сізден Google жүйесіне кіріп планшет бекітпесін ашу сұралады.\n\n <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> секундтан кейін әрекетті қайталаңыз."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="tv" msgid="5316664559603394684">"Бекітпесін ашу өрнегін <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> рет дұрыс емес салдыңыз. Тағы <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> сәтсіз әрекеттен кейін сізден Google кіруді пайдаланып ТД бекітпесін ашу сұралады.\n\n Әрекетті <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> секундтан кейін қайталаңыз."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_glogin" product="default" msgid="2590227559763762751">"Бекітпесін ашу өрнегін <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> рет қате салдыңыз. Тағы <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> сәтсіз әрекеттен кейін сізден Google жүйесіне кіріп телефон бекітпесін ашу сұралады.\n\n <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> секундтан кейін әрекетті қайталаңыз."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="6128106399745755604">"Планшеттің бекітпесін ашуға <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> рет қате әрекеттендіңіз. <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> сәтсіз әрекеттен кейін, телефон зауыттың бастапқы параметрлеріне қайта реттеледі және пайдаланушы деректері жоғалады."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tv" msgid="950408382418270260">"ТД бекітпесін <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> рет дұрыс емес ашу әрекетін жасадыңыз. Тағы <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> сәтсіз әрекеттен кейін ТД зауыттық әдепкі параметрлері қалпына келтіріледі және бүкіл пайдаланушы деректері жоғалады."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="8603565142156826565">"Телефонның бекітпесін ашуға <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> рет қате әрекеттендіңіз. <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> сәтсіз әрекеттен кейін, телефон зауыттың бастапқы параметрлеріне қайта реттеледі және пайдаланушы деректері жоғалады."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="280873516493934365">"Планшетті ашуға <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> рет қате әрекеттендіңіз. Планшет зауыттың бастапқы параметрлеріне қайта реттеледі."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="tv" msgid="3195755534096192191">"ТД бекітпесін <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> рет дұрыс емес ашу әрекетін жасадыңыз. ТД қазір зауыттық әдепкі параметрлерге қалпына келтіріледі."</string>
<string name="lockscreen_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="3025504721764922246">"Телефонды ашуға <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> рет қате әрекеттендіңіз. Телефон зауыттың бастапқы параметрлеріне қайта реттеледі."</string>
<string name="lockscreen_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6251480343394389665">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> секундтан кейін қайта әрекеттеніңіз."</string>
<string name="lockscreen_forgot_pattern_button_text" msgid="2626999449610695930">"Кескінді ұмытып қалдыңыз ба?"</string>
<string name="lockscreen_glogin_forgot_pattern" msgid="2588521501166032747">"Есептік жазбаның бекітпесін ашу"</string>
<string name="lockscreen_glogin_too_many_attempts" msgid="2751368605287288808">"Тым көп кескін әрекеттері"</string>
<string name="lockscreen_glogin_instructions" msgid="3931816256100707784">"Ашу үшін Google есептік жазбаңызбен кіріңіз."</string>
<string name="lockscreen_glogin_username_hint" msgid="8846881424106484447">"Пайдаланушы атауы (эл. пошта)"</string>
<string name="lockscreen_glogin_password_hint" msgid="5958028383954738528">"Кілтсөз"</string>
<string name="lockscreen_glogin_submit_button" msgid="7130893694795786300">"Кіру"</string>
<string name="lockscreen_glogin_invalid_input" msgid="1364051473347485908">"Пайдаланушы атауы немесе кілтсөз жарамсыз."</string>
<string name="lockscreen_glogin_account_recovery_hint" msgid="1696924763690379073">"Пайдаланушы атауын немесе кілтсөзді ұмытып қалдыңыз ба?\n"<b>"google.com/accounts/recovery"</b>" веб-сайтына кірісіңіз."</string>
<string name="lockscreen_glogin_checking_password" msgid="7114627351286933867">"Тексерілуде..."</string>
<string name="lockscreen_unlock_label" msgid="737440483220667054">"Бекітпесін ашу"</string>
<string name="lockscreen_sound_on_label" msgid="9068877576513425970">"Дыбыс қосулы"</string>
<string name="lockscreen_sound_off_label" msgid="996822825154319026">"Дыбыс өшірулі"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_start" msgid="3941045502933142847">"Кескін басталды"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cleared" msgid="5583479721001639579">"Кескін өшірілді"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added" msgid="6756031208359292487">"Тор қосылды"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_cell_added_verbose" msgid="7264580781744026939">"<xliff:g id="CELL_INDEX">%1$s</xliff:g> ұяшығы қосылды"</string>
<string name="lockscreen_access_pattern_detected" msgid="4988730895554057058">"Кескін аяқталды"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_changed" msgid="5678624624681400191">"%1$s. %2$d виджет, барлығы %3$d."</string>
<string name="keyguard_accessibility_add_widget" msgid="8273277058724924654">"Виджет қосу."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_empty_slot" msgid="1281505703307930757">"Бос"</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_expanded" msgid="2278106022311170299">"Ашу аймағы кеңейтілді."</string>
<string name="keyguard_accessibility_unlock_area_collapsed" msgid="6366992066936076396">"Ашу аймағы қирады."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget" msgid="6527131039741808240">"<xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g> виджеті."</string>
<string name="keyguard_accessibility_user_selector" msgid="1226798370913698896">"Пайдаланушы таңдаушы"</string>
<string name="keyguard_accessibility_status" msgid="8008264603935930611">"Күйі"</string>
<string name="keyguard_accessibility_camera" msgid="8904231194181114603">"Камера"</string>
<string name="keygaurd_accessibility_media_controls" msgid="262209654292161806">"Meдиа басқарулары"</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_start" msgid="8736853615588828197">"Виджетті қайта реттеу басталды."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_reorder_end" msgid="7170190950870468320">"Виджетті қайта реттеу аяқталды."</string>
<string name="keyguard_accessibility_widget_deleted" msgid="4426204263929224434">"<xliff:g id="WIDGET_INDEX">%1$s</xliff:g> виджеті жойылды."</string>
<string name="keyguard_accessibility_expand_lock_area" msgid="519859720934178024">"Ашу аймағын кеңейту."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_unlock" msgid="2959928478764697254">"Сырғыту арқылы ашу."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_unlock" msgid="1490840706075246612">"Кескін арқылы ашу."</string>
<string name="keyguard_accessibility_face_unlock" msgid="4817282543351718535">"Бет-әлпет арқылы ашу."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pin_unlock" msgid="2469687111784035046">"Pin арқылы ашу."</string>
<string name="keyguard_accessibility_password_unlock" msgid="7675777623912155089">"Кілтсөз арқылы ашу."</string>
<string name="keyguard_accessibility_pattern_area" msgid="7679891324509597904">"Кескін арқылы ашу аймағы."</string>
<string name="keyguard_accessibility_slide_area" msgid="6736064494019979544">"Сырғыту аймағы."</string>
<string name="password_keyboard_label_symbol_key" msgid="992280756256536042">"?123"</string>
<string name="password_keyboard_label_alpha_key" msgid="8001096175167485649">"ABC"</string>
<string name="password_keyboard_label_alt_key" msgid="1284820942620288678">"ALT"</string>
<string name="granularity_label_character" msgid="7336470535385009523">"таңба"</string>
<string name="granularity_label_word" msgid="7075570328374918660">"сөз"</string>
<string name="granularity_label_link" msgid="5815508880782488267">"сілтеме"</string>
<string name="granularity_label_line" msgid="5764267235026120888">"сызық"</string>
<string name="hour_ampm" msgid="4584338083529355982">"<xliff:g id="HOUR">%-l</xliff:g><xliff:g id="AMPM">%P</xliff:g>"</string>
<string name="hour_cap_ampm" msgid="2083465992940444366">"<xliff:g id="HOUR">%-l</xliff:g><xliff:g id="AMPM">%p</xliff:g>"</string>
<string name="factorytest_failed" msgid="5410270329114212041">"Зауыт тесті орындалмады."</string>
<string name="factorytest_not_system" msgid="4435201656767276723">"ЗАУЫТ_TEСТІ әрекетінің қолдауы жүйеде/қолданбада орнатылған жинақтар үшін ғана ұсынылған."</string>
<string name="factorytest_no_action" msgid="872991874799998561">"ЗАУЫТ_TEСТІ әрекетін жабдықтайтын жинақ табылмады."</string>
<string name="factorytest_reboot" msgid="6320168203050791643">"Қайта қосу"</string>
<string name="js_dialog_title" msgid="1987483977834603872">"\"<xliff:g id="TITLE">%s</xliff:g>\" парағында былай делінген:"</string>
<string name="js_dialog_title_default" msgid="6961903213729667573">"JavaScript"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_title" msgid="2619376555525116593">"Жылжуды растау"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_positive_button" msgid="3112752010600484130">"Бұл беттен шығу"</string>
<string name="js_dialog_before_unload_negative_button" msgid="5614861293026099715">"Осы бетте қалу"</string>
<string name="js_dialog_before_unload" msgid="3468816357095378590">"<xliff:g id="MESSAGE">%s</xliff:g>\n\nБұл беттен шығуды қалайсыз ба?"</string>
<string name="save_password_label" msgid="6860261758665825069">"Растау"</string>
<string name="double_tap_toast" msgid="4595046515400268881">"Кеңес: Ұлғайту немесе кішірейту үшін екі рет түртіңіз."</string>
<string name="autofill_this_form" msgid="4616758841157816676">"Aвто толтыру"</string>
<string name="setup_autofill" msgid="7103495070180590814">"Автотолтыруды орнату"</string>
<string name="autofill_address_name_separator" msgid="6350145154779706772">" "</string>
<string name="autofill_address_summary_name_format" msgid="3268041054899214945">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_address_summary_separator" msgid="7483307893170324129">", "</string>
<string name="autofill_address_summary_format" msgid="4874459455786827344">"$1$2$3"</string>
<string name="autofill_province" msgid="2231806553863422300">"Провинция"</string>
<string name="autofill_postal_code" msgid="4696430407689377108">"Индекс"</string>
<string name="autofill_state" msgid="6988894195520044613">"Штат"</string>
<string name="autofill_zip_code" msgid="8697544592627322946">"Индекс"</string>
<string name="autofill_county" msgid="237073771020362891">"Өңір"</string>
<string name="autofill_island" msgid="4020100875984667025">"Арал"</string>
<string name="autofill_district" msgid="8400735073392267672">"Аудан"</string>
<string name="autofill_department" msgid="5343279462564453309">"Бөлім"</string>
<string name="autofill_prefecture" msgid="2028499485065800419">"Жергілікті әкімшілік"</string>
<string name="autofill_parish" msgid="8202206105468820057">"Аудан"</string>
<string name="autofill_area" msgid="3547409050889952423">"Аймақ"</string>
<string name="autofill_emirate" msgid="2893880978835698818">"Әмірлік"</string>
<string name="permlab_readHistoryBookmarks" msgid="3775265775405106983">"Веб бетбелгілерді және тарихты оқу"</string>
<string name="permdesc_readHistoryBookmarks" msgid="8462378226600439658">"Қолданбаларға Браузер кіріп шыққан барлық URL тарихын және Браузер бетбелгілерін оқу мүмкіндігін береді. Есіңізде болсын: бұл рұқсатты үшінші жақ браузерлері немесе веб шолу қабілеті бар басқа қолданбалар қолданбауы мүмкін."</string>
<string name="permlab_writeHistoryBookmarks" msgid="3714785165273314490">"веб бетбелгілер және тарих жазу"</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tablet" msgid="6825527469145760922">"Қолданбаларға планшетте сақталған Браузер кіріп шыққан барлық URL тарихын және Браузер бетбелгілерін оқу мүмкіндігін береді. Есіңізде болсын: бұл рұқсатты үшінші жақ браузерлері немесе веб шолу қабілеті бар басқа қолданбалар қолданбауы мүмкін."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="tv" msgid="7007393823197766548">"Қолданбаға теледидарда сақталған браузер тарихын немесе бетбелгілерін өзгертуге рұқсат етеді. Бұл қолданбаға браузер деректерін өшіруге немесе өзгертуге рұқсат етуі мүмкін. Ескертпе: бұл рұқсатты үшінші тарап браузерлері немесе вебті шолу мүмкіндіктері бар басқа қолданбалар күшіне енгізе алмайды."</string>
<string name="permdesc_writeHistoryBookmarks" product="default" msgid="8497389531014185509">"Қолданбаларға телефонда сақталған Браузер кіріп шыққан барлық URL тарихын және Браузер бетбелгілерін өзгерту мүмкіндігін береді. Есіңізде болсын: бұл рұқсатты үшінші жақ браузерлері немесе веб шолу қабілеті бар басқа қолданбалар қолданбауы мүмкін."</string>
<string name="permlab_setAlarm" msgid="1379294556362091814">"дабылды орнату"</string>
<string name="permdesc_setAlarm" msgid="316392039157473848">"Қолданбаға орнатылған оятқыш қолданбасында дабылды орнатуға рұқсат береді. Кейбір қолданбаларда бұл мүмкіндік іске асырылмауы мүмкін."</string>
<string name="permlab_addVoicemail" msgid="5525660026090959044">"дауыс хабарын қосу"</string>
<string name="permdesc_addVoicemail" msgid="6604508651428252437">"Қолданбаға дауыстық поштаңыздың «Кіріс» қалтасына хабарлар қосуға рұқсат береді."</string>
<string name="permlab_writeGeolocationPermissions" msgid="5962224158955273932">"браузердің геолокация рұқсаттарын өзгерту"</string>
<string name="permdesc_writeGeolocationPermissions" msgid="1083743234522638747">"Қолданбаға браузердің геолокация рұқсаттарын өзгертуге рұқсат береді. Зиянкес қолданбалар мұны кездейсоқ веб-сайттарға орын туралы ақпаратты жіберуге рұқсат беру үшін пайдалануы мүмкін."</string>
<string name="save_password_message" msgid="767344687139195790">"Браузердің осы кілтсөзді жадында сақтауын қалайсыз ба?"</string>
<string name="save_password_notnow" msgid="6389675316706699758">"Қазір емес"</string>
<string name="save_password_remember" msgid="6491879678996749466">"Жадында сақтау"</string>
<string name="save_password_never" msgid="8274330296785855105">"Ешқашан"</string>
<string name="open_permission_deny" msgid="7374036708316629800">"Сізде осы бетті ашуға рұқсат жоқ."</string>
<string name="text_copied" msgid="4985729524670131385">"Мәтін ақпарат алмастыру қорына сақталды."</string>
<string name="more_item_label" msgid="4650918923083320495">"Көбірек"</string>
<string name="prepend_shortcut_label" msgid="2572214461676015642">"Mәзір+"</string>
<string name="menu_space_shortcut_label" msgid="2410328639272162537">"бос орын"</string>
<string name="menu_enter_shortcut_label" msgid="2743362785111309668">"eнгізу"</string>
<string name="menu_delete_shortcut_label" msgid="3658178007202748164">"жою"</string>
<string name="search_go" msgid="8298016669822141719">"Іздеу"</string>
<string name="search_hint" msgid="1733947260773056054">"Іздеу…"</string>
<string name="searchview_description_search" msgid="6749826639098512120">"Іздеу"</string>
<string name="searchview_description_query" msgid="5911778593125355124">"Сұрақты іздеу"</string>
<string name="searchview_description_clear" msgid="1330281990951833033">"Сұрақты өшіру"</string>
<string name="searchview_description_submit" msgid="2688450133297983542">"Сұрақ жіберу"</string>
<string name="searchview_description_voice" msgid="2453203695674994440">"Дауыс арқылы іздеу"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_title" msgid="7460694070309730149">"Сенсор арқылы шолу функциясы қосылсын ба?"</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="tablet" msgid="8655887539089910577">"<xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> Сенсор арқылы шолу функциясын іске қосуды қалайды. Сенсор арқылы шолу функциясы қосылғанда саусақ астындағы нысан сипаттарын естуге немесе көруге болады немесе планшетпен қатынасу қимылдарын орындауға болады."</string>
<string name="enable_explore_by_touch_warning_message" product="default" msgid="2708199672852373195">"<xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g> Сенсор арқылы шолу функциясын іске қосуды қалайды. Сенсор арқылы шолу функциясы қосылғанда саусақ астындағы нысан сипаттарын естуге немесе көруге болады немесе телефонмен қатынасу қимылдарын орындауға болады."</string>
<string name="oneMonthDurationPast" msgid="7396384508953779925">"1 ай бұрын"</string>
<string name="beforeOneMonthDurationPast" msgid="909134546836499826">"Осыған дейін 1 ай бұрын"</string>
<plurals name="last_num_days" formatted="false" msgid="5104533550723932025">
<item quantity="other">Соңғы <xliff:g id="COUNT_1">%d</xliff:g> күн</item>
<item quantity="one">Соңғы <xliff:g id="COUNT_0">%d</xliff:g> күн</item>
</plurals>
<string name="last_month" msgid="3959346739979055432">"Соңғы ай"</string>
<string name="older" msgid="5211975022815554840">"Ескілеу"</string>
<string name="preposition_for_date" msgid="9093949757757445117">"<xliff:g id="DATE">%s</xliff:g> күні"</string>
<string name="preposition_for_time" msgid="5506831244263083793">"<xliff:g id="TIME">%s</xliff:g> уақытында"</string>
<string name="preposition_for_year" msgid="5040395640711867177">"<xliff:g id="YEAR">%s</xliff:g> жылда"</string>
<string name="day" msgid="8144195776058119424">"күн"</string>
<string name="days" msgid="4774547661021344602">"күндер"</string>
<string name="hour" msgid="2126771916426189481">"сағат"</string>
<string name="hours" msgid="894424005266852993">"сағаттар"</string>
<string name="minute" msgid="9148878657703769868">"минут"</string>
<string name="minutes" msgid="5646001005827034509">"минуттар"</string>
<string name="second" msgid="3184235808021478">"секунд"</string>
<string name="seconds" msgid="3161515347216589235">"секундтар"</string>
<string name="week" msgid="5617961537173061583">"апта"</string>
<string name="weeks" msgid="6509623834583944518">"апталар"</string>
<string name="year" msgid="4001118221013892076">"жыл"</string>
<string name="years" msgid="6881577717993213522">"жылдар"</string>
<plurals name="duration_seconds" formatted="false" msgid="4527986939729687805">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> секунд</item>
<item quantity="one">1 секунд</item>
</plurals>
<plurals name="duration_minutes" formatted="false" msgid="643786953939956125">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> минут</item>
<item quantity="one">1 минут</item>
</plurals>
<plurals name="duration_hours" formatted="false" msgid="6826233369186668274">
<item quantity="other"><xliff:g id="COUNT">%d</xliff:g> сағат</item>
<item quantity="one">1 сағат</item>
</plurals>
<string name="VideoView_error_title" msgid="3534509135438353077">"Бейне ақаулығы"</string>
<string name="VideoView_error_text_invalid_progressive_playback" msgid="3186670335938670444">"Бұл бейне осы құрылғыға ағынын жіберуге жарамсыз."</string>
<string name="VideoView_error_text_unknown" msgid="3450439155187810085">"Бұл бейне таспаны ойната алмайды."</string>
<string name="VideoView_error_button" msgid="2822238215100679592">"Жарайды"</string>
<string name="relative_time" msgid="1818557177829411417">"<xliff:g id="DATE">%1$s</xliff:g>, <xliff:g id="TIME">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="noon" msgid="7245353528818587908">"тал түс"</string>
<string name="Noon" msgid="3342127745230013127">"Тал түс"</string>
<string name="midnight" msgid="7166259508850457595">"түн ортасы"</string>
<string name="Midnight" msgid="5630806906897892201">"Түн ортасы"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_mm_ss" msgid="4431555943828711473">"<xliff:g id="MINUTES">%1$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%2$02d</xliff:g>"</string>
<string name="elapsed_time_short_format_h_mm_ss" msgid="1846071997616654124">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g>:<xliff:g id="MINUTES">%2$02d</xliff:g>:<xliff:g id="SECONDS">%3$02d</xliff:g>"</string>
<string name="selectAll" msgid="6876518925844129331">"Барлығын таңдау"</string>
<string name="cut" msgid="3092569408438626261">"Қиып алу"</string>
<string name="copy" msgid="2681946229533511987">"Көшіру"</string>
<string name="paste" msgid="5629880836805036433">"Қою"</string>
<string name="replace" msgid="5781686059063148930">"… сөзін алмастыру"</string>
<string name="delete" msgid="6098684844021697789">"Жою"</string>
<string name="copyUrl" msgid="2538211579596067402">"URL мекенжайын көшіру"</string>
<string name="selectTextMode" msgid="1018691815143165326">"Мәтінді бөлектеу"</string>
<string name="textSelectionCABTitle" msgid="5236850394370820357">"Мәтін таңдау"</string>
<string name="addToDictionary" msgid="4352161534510057874">"Сөздікке қосу"</string>
<string name="deleteText" msgid="6979668428458199034">"Жою"</string>
<string name="inputMethod" msgid="1653630062304567879">"Енгізу әдісі"</string>
<string name="editTextMenuTitle" msgid="4909135564941815494">"Мәтін әрекеттері"</string>
<string name="low_internal_storage_view_title" msgid="5576272496365684834">"Жадта орын азайып барады"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text" msgid="6640505817617414371">"Жүйенің кейбір функциялары жұмыс істемеуі мүмкін"</string>
<string name="low_internal_storage_view_text_no_boot" msgid="6935190099204693424">"Жүйе үшін жад жеткіліксіз. 250 МБ бос орын бар екенін тексеріп, қайта іске қосыңыз."</string>
<string name="app_running_notification_title" msgid="8718335121060787914">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> қосылған"</string>
<string name="app_running_notification_text" msgid="4653586947747330058">"Басқа ақпаратты қарау үшін немесе қолданбаны тоқтату үшін түртіңіз."</string>
<string name="ok" msgid="5970060430562524910">"Жарайды"</string>
<string name="cancel" msgid="6442560571259935130">"Бас тарту"</string>
<string name="yes" msgid="5362982303337969312">"Жарайды"</string>
<string name="no" msgid="5141531044935541497">"Өшіру"</string>
<string name="dialog_alert_title" msgid="2049658708609043103">"Назар аударыңыз"</string>
<string name="loading" msgid="7933681260296021180">"Жүктелуде…"</string>
<string name="capital_on" msgid="1544682755514494298">"Қосулы"</string>
<string name="capital_off" msgid="6815870386972805832">"Өшірулі"</string>
<string name="whichApplication" msgid="4533185947064773386">"Әрекетті аяқтау"</string>
<string name="whichApplicationNamed" msgid="8260158865936942783">"Әрекетті %1$s қолданбасын пайдаланып аяқтау"</string>
<string name="whichViewApplication" msgid="3272778576700572102">"Басқаша ашу"</string>
<string name="whichViewApplicationNamed" msgid="2286418824011249620">"%1$s қолданбасымен ашу"</string>
<string name="whichEditApplication" msgid="144727838241402655">"Келесімен өңдеу"</string>
<string name="whichEditApplicationNamed" msgid="1775815530156447790">"%1$s көмегімен өңдеу"</string>
<string name="whichSendApplication" msgid="6902512414057341668">"Бөлісу"</string>
<string name="whichSendApplicationNamed" msgid="2799370240005424391">"%1$s қолданбасымен бөлісу"</string>
<string name="whichHomeApplication" msgid="4307587691506919691">"«Негізгі» қолданбасын таңдау"</string>
<string name="whichHomeApplicationNamed" msgid="4493438593214760979">"%1$s «Негізгі» ретінде пайдалану"</string>
<string name="alwaysUse" msgid="4583018368000610438">"Бұл әрекет үшін бастапқы параметрін қолданыңыз."</string>
<string name="use_a_different_app" msgid="8134926230585710243">"Басқа қолданбаны пайдалану"</string>
<string name="clearDefaultHintMsg" msgid="3252584689512077257">"Әдепкі параметрден «Жүйелік параметрлер» &gt; «Қолданбалар» &gt; «Жүктелгендер» тармағында құсбелгіні алу."</string>
<string name="chooseActivity" msgid="7486876147751803333">"Әрекет таңдау"</string>
<string name="chooseUsbActivity" msgid="6894748416073583509">"USB құрылғысы үшін қолданбаны таңдау"</string>
<string name="noApplications" msgid="2991814273936504689">"Бұл әрекетті ешбір қолданба орындай алмайды."</string>
<string name="aerr_title" msgid="1905800560317137752"></string>
<string name="aerr_application" msgid="932628488013092776">"Өкінішке орай, <xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> тоқтап қалды."</string>
<string name="aerr_process" msgid="4507058997035697579">"Өкінішке орай, <xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> үрдісі тоқтап қалды."</string>
<string name="anr_title" msgid="4351948481459135709"></string>
<string name="anr_activity_application" msgid="1904477189057199066">"<xliff:g id="APPLICATION">%2$s</xliff:g> жауап бермей жатыр.\n\nОны жабу керек пе?"</string>
<string name="anr_activity_process" msgid="5776209883299089767">"<xliff:g id="ACTIVITY">%1$s</xliff:g> әрекеті жауап бермей жатыр.\n\nОны жабу керек пе?"</string>
<string name="anr_application_process" msgid="8941757607340481057">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> жауап бермей жатыр. Оны жабу керек пе?"</string>
<string name="anr_process" msgid="6513209874880517125">"<xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> процесі жауап бермей жатыр.\n\nОны жабу керек пе?"</string>
<string name="force_close" msgid="8346072094521265605">"Жарайды"</string>
<string name="report" msgid="4060218260984795706">"Баяндау"</string>
<string name="wait" msgid="7147118217226317732">"Күту"</string>
<string name="webpage_unresponsive" msgid="3272758351138122503">"Бет жауап бере алмайтын күйде.\n\nОны жабуды қалайсыз ба?"</string>
<string name="launch_warning_title" msgid="1547997780506713581">"Қолданба қайта бағытталды"</string>
<string name="launch_warning_replace" msgid="6202498949970281412">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> қазір қосылып тұр."</string>
<string name="launch_warning_original" msgid="188102023021668683">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g> қолданбасы алдымен қосылған."</string>
<string name="screen_compat_mode_scale" msgid="3202955667675944499">"Меже"</string>
<string name="screen_compat_mode_show" msgid="4013878876486655892">"Үнемі көрсету"</string>
<string name="screen_compat_mode_hint" msgid="1064524084543304459">"Мұны «Жүйелік параметрлер» &gt; «Қолданбалар» &gt; «Жүктелгендер» тармағында қосыңыз."</string>
<string name="smv_application" msgid="3307209192155442829">"<xliff:g id="APPLICATION">%1$s</xliff:g> қолданбасы (<xliff:g id="PROCESS">%2$s</xliff:g> процесі) өзі қолданған StrictMode саясатын бұзды."</string>
<string name="smv_process" msgid="5120397012047462446">"<xliff:g id="PROCESS">%1$s</xliff:g> үрдісі өздігінен күшіне енген ҚатаңРежим ережесін бұзды."</string>
<string name="android_upgrading_title" msgid="1584192285441405746">"Android жаңартылуда…"</string>
<string name="android_start_title" msgid="8418054686415318207">"Android іске қосылуда…"</string>
<string name="android_upgrading_fstrim" msgid="8036718871534640010">"Қойманы оңтайландыру."</string>
<string name="android_upgrading_apk" msgid="7904042682111526169">"<xliff:g id="NUMBER_1">%2$d</xliff:g> ішінен <xliff:g id="NUMBER_0">%1$d</xliff:g> қолданба оңтайландырылуда."</string>
<string name="android_preparing_apk" msgid="8162599310274079154">"<xliff:g id="APPNAME">%1$s</xliff:g> дайындалуда."</string>
<string name="android_upgrading_starting_apps" msgid="451464516346926713">"Қолданбалар іске қосылуда."</string>
<string name="android_upgrading_complete" msgid="1405954754112999229">"Қосуды аяқтауда."</string>
<string name="heavy_weight_notification" msgid="9087063985776626166">"<xliff:g id="APP">%1$s</xliff:g> қосылған"</string>
<string name="heavy_weight_notification_detail" msgid="1721681741617898865">"Қолданбаға ауысу үшін түртіңіз"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_title" msgid="7153167085403298169">"Қолданбаларды ауыстыру керек пе?"</string>
<string name="heavy_weight_switcher_text" msgid="7022631924534406403">"Жаңасын іске қосу алдында тоқтату керек басқа қолданба әлдеқашан жұмыс істеп жатыр."</string>
<string name="old_app_action" msgid="493129172238566282">"<xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g> қолданбасына оралу"</string>
<string name="old_app_description" msgid="2082094275580358049">"Жаңа қолданбаны іске қоспау."</string>
<string name="new_app_action" msgid="5472756926945440706">"<xliff:g id="OLD_APP">%1$s</xliff:g> қолданбасын қосу"</string>
<string name="new_app_description" msgid="1932143598371537340">"Ескі қолданбаны сақтаусыз тоқтату."</string>
<string name="dump_heap_notification" msgid="2618183274836056542">"<xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g> жад шегінен асты"</string>
<string name="dump_heap_notification_detail" msgid="2075673362317481664">"Үйінді дамп жиналды; бөлісу үшін басыңыз"</string>
<string name="dump_heap_title" msgid="5864292264307651673">"Үйінді дамппен бөлісу қажет пе?"</string>
<string name="dump_heap_text" msgid="4809417337240334941">"<xliff:g id="PROC">%1$s</xliff:g> процесі <xliff:g id="SIZE">%2$s</xliff:g> процесс жады шегінен асып кетті. Үйінді дамп оның әзірлеушісімен ​​бөлісуге қолжетімді. Абай болыңыз: бұл үйінді дампта бағдарлама кіре алатын кейбір жеке ақпараттарыңыз болуы мүмкін."</string>
<string name="sendText" msgid="5209874571959469142">"Мәтін үшін әрекет таңдау"</string>
<string name="volume_ringtone" msgid="6885421406845734650">"Қоңырау шырылының қаттылығы"</string>
<string name="volume_music" msgid="5421651157138628171">"Meдиа дыбысының қаттылығы"</string>
<string name="volume_music_hint_playing_through_bluetooth" msgid="9165984379394601533">"Bluetooth арқылы ойнату"</string>
<string name="volume_music_hint_silent_ringtone_selected" msgid="8310739960973156272">"Үнсіз қоңырау әуенін орнату"</string>
<string name="volume_call" msgid="3941680041282788711">"Келетін қоңырау дыбысының қаттылығы"</string>
<string name="volume_bluetooth_call" msgid="2002891926351151534">"Bluetooth қоңырауының қаттылығы"</string>
<string name="volume_alarm" msgid="1985191616042689100">"Дабыл дыбысының қаттылығы"</string>
<string name="volume_notification" msgid="2422265656744276715">"Хабар дыбысының қаттылығы"</string>
<string name="volume_unknown" msgid="1400219669770445902">"Дыбыс қаттылығы"</string>
<string name="volume_icon_description_bluetooth" msgid="6538894177255964340">"Bluetooth дыбысының қаттылығы"</string>
<string name="volume_icon_description_ringer" msgid="3326003847006162496">"Қоңырау әуенінің дыбыс қаттылығы"</string>
<string name="volume_icon_description_incall" msgid="8890073218154543397">"Қоңырау дыбысының қаттылығы"</string>
<string name="volume_icon_description_media" msgid="4217311719665194215">"Meдиа дыбысының қаттылығы"</string>
<string name="volume_icon_description_notification" msgid="7044986546477282274">"Хабар дыбысының қаттылығы"</string>
<string name="ringtone_default" msgid="3789758980357696936">"Бастапқы қоңырау әуені"</string>
<string name="ringtone_default_with_actual" msgid="8129563480895990372">"Бастапқы қоңырау әуені (<xliff:g id="ACTUAL_RINGTONE">%1$s</xliff:g>)"</string>
<string name="ringtone_silent" msgid="7937634392408977062">"Ешқандай"</string>
<string name="ringtone_picker_title" msgid="3515143939175119094">"Қоңырау әуендері"</string>
<string name="ringtone_unknown" msgid="5477919988701784788">"Белгісіз қоңырау әуені"</string>
<plurals name="wifi_available" formatted="false" msgid="7900333017752027322">
<item quantity="other">Wi-Fi желілері қол жетімді</item>
<item quantity="one">Wi-Fi желісі қол жетімді</item>
</plurals>
<plurals name="wifi_available_detailed" formatted="false" msgid="1140699367193975606">
<item quantity="other">Ашық Wi-Fi желілері қол жетімді</item>
<item quantity="one">Ашық Wi-Fi желісі қол жетімді</item>
</plurals>
<string name="wifi_available_sign_in" msgid="9157196203958866662">"Wi-Fi желісіне кіру"</string>
<string name="network_available_sign_in" msgid="1848877297365446605">"Желіге кіру"</string>
<!-- no translation found for network_available_sign_in_detailed (8000081941447976118) -->
<skip />
<string name="wifi_no_internet" msgid="8451173622563841546">"Wi-Fi желісінде интернет байланысы жоқ"</string>
<string name="wifi_no_internet_detailed" msgid="7593858887662270131">"Опцияларға кіру үшін түртіңіз"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled" msgid="7904214231651546347">"Wi-Fi желісіне қосыла алмады"</string>
<string name="wifi_watchdog_network_disabled_detailed" msgid="5548780776418332675">" Интернет байланысы нашар."</string>
<string name="wifi_connect_alert_title" msgid="8455846016001810172">"Қосылуға рұқсат ету керек пе?"</string>
<string name="wifi_connect_alert_message" msgid="6451273376815958922">"%1$s қолданбасы %2$s Wi-Fi желісіне қосылғысы келеді"</string>
<string name="wifi_connect_default_application" msgid="7143109390475484319">"Қолданба"</string>
<string name="wifi_p2p_dialog_title" msgid="97611782659324517">"Wi-Fi тікелей"</string>
<string name="wifi_p2p_turnon_message" msgid="2909250942299627244">"Wi-Fi Тікелей байланысын бастау. Бұл Wi-Fi клиент/хот-спотты өшіреді."</string>
<string name="wifi_p2p_failed_message" msgid="3763669677935623084">"Wi-Fi Тікелей байланысын қоса алмады."</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_title" msgid="2068321881673734886">"Тікелей Wi-Fi қосулы"</string>
<string name="wifi_p2p_enabled_notification_message" msgid="1638949953993894335">"Параметрлер сенсоры"</string>
<string name="accept" msgid="1645267259272829559">"Қабылдау"</string>
<string name="decline" msgid="2112225451706137894">"Бас тарту"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_sent_title" msgid="1318975185112070734">"Шақыру жіберілді"</string>
<string name="wifi_p2p_invitation_to_connect_title" msgid="4958803948658533637">"Жалғау үшін шақыру"</string>
<string name="wifi_p2p_from_message" msgid="570389174731951769">"Кімнен:"</string>
<string name="wifi_p2p_to_message" msgid="248968974522044099">"Кімге:"</string>
<string name="wifi_p2p_enter_pin_message" msgid="5920929550367828970">"Өтінілген PIN кодты теру:"</string>
<string name="wifi_p2p_show_pin_message" msgid="8530563323880921094">"PIN:"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tablet" msgid="8012981257742232475">"Планшет <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> құрылғысына қосылғанша Wi-Fi байланысынан уақытша ажыратылады"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="tv" msgid="3087858235069421128">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> құрылғысына қосулы кезде ТД Wi-Fi желісінен уақытша ажыратылады"</string>
<string name="wifi_p2p_frequency_conflict_message" product="default" msgid="7363907213787469151">"<xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> құрылғысына жалғанып тұрғанда телефон уақытша Wi-Fi байланысынан ажыратылады"</string>
<string name="select_character" msgid="3365550120617701745">"Таңба енгізу"</string>
<string name="sms_control_title" msgid="7296612781128917719">"SMS хабарларын жіберу"</string>
<string name="sms_control_message" msgid="3867899169651496433">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; қолданбасы көп SMS хабарын жіберуде. Осы қолданбаның хабарларды жіберуді жалғастыруын қалайсыз ба?"</string>
<string name="sms_control_yes" msgid="3663725993855816807">"Рұқсат беру"</string>
<string name="sms_control_no" msgid="625438561395534982">"Өшіру"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_message" msgid="1645436466285310855">"&lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; қолданбасы &lt;b&gt;<xliff:g id="DEST_ADDRESS">%2$s</xliff:g>&lt;/b&gt; мекенжайына хабар жіберуді қалайды."</string>
<string name="sms_short_code_details" msgid="5873295990846059400">"Бұл мобильді есептік жазбаңызда "<b>"өзгерістер"</b>" тудыруы мүмкін."</string>
<string name="sms_premium_short_code_details" msgid="7869234868023975"><b>"Бұл мобильді есептік жазбаңызда өзгерістерді тудырады."</b></string>
<string name="sms_short_code_confirm_allow" msgid="4458878637111023413">"Жіберу"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_deny" msgid="2927389840209170706">"Бас тарту"</string>
<string name="sms_short_code_remember_choice" msgid="5289538592272218136">"Менің таңдауым есте сақталсын"</string>
<string name="sms_short_code_remember_undo_instruction" msgid="4960944133052287484">"Бұны кейінірек Параметрлер &gt; Қолданбалар арқылы өзгертуге болады"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_always_allow" msgid="3241181154869493368">"Әрқашан рұқсат беру"</string>
<string name="sms_short_code_confirm_never_allow" msgid="446992765774269673">"Ешқашан рұқсат бермеу"</string>
<string name="sim_removed_title" msgid="6227712319223226185">"SIM картасы алынды"</string>
<string name="sim_removed_message" msgid="5450336489923274918">"Жарамды SIM картасын салып қайта іске қосқанша ұялы желі қол жетімді болмайды."</string>
<string name="sim_done_button" msgid="827949989369963775">"Дайын"</string>
<string name="sim_added_title" msgid="3719670512889674693">"SIM картасы қосылды"</string>
<string name="sim_added_message" msgid="7797975656153714319">"Ұялы желіге қатынасу үшін құрылғыны қайта іске қосыңыз."</string>
<string name="sim_restart_button" msgid="4722407842815232347">"Қайта бастау"</string>
<string name="time_picker_dialog_title" msgid="8349362623068819295">"Уақытты реттеу"</string>
<string name="date_picker_dialog_title" msgid="5879450659453782278">"Мезгілін реттеу"</string>
<string name="date_time_set" msgid="5777075614321087758">"Орнату"</string>
<string name="date_time_done" msgid="2507683751759308828">"Дайын"</string>
<string name="perms_new_perm_prefix" msgid="8257740710754301407"><font size="12" fgcolor="#ff33b5e5">"ЖАҢА: "</font></string>
<string name="perms_description_app" msgid="5139836143293299417">"Жабдықтаған <xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="no_permissions" msgid="7283357728219338112">"Рұқсат қажет емес"</string>
<string name="perm_costs_money" msgid="4902470324142151116">"бұған төлем қажет болуы мүмкін"</string>
<string name="usb_storage_activity_title" msgid="4465055157209648641">"USB көпшілік жады"</string>
<string name="usb_storage_title" msgid="5901459041398751495">"USB қосылған"</string>
<string name="usb_storage_message" product="nosdcard" msgid="3308538094316477839">"Компьютеріңізге USB арқылы қосылдыңыз. Компьютер және Android USB жады арасында файлдарды көшіру үшін төмендегі түймені түртіңіз."</string>
<string name="usb_storage_message" product="default" msgid="805351000446037811">"Компьютеріңізге USB арқылы қосылдыңыз. Компьютер және Android SD картасы арасында файлдарды көшіру үшін төмендегі түймені түртіңіз."</string>
<string name="usb_storage_button_mount" msgid="1052259930369508235">"USB жадын қосу"</string>
<string name="usb_storage_error_message" product="nosdcard" msgid="3017045217365540658">"USB көпшілік жады үшін USB жадын қолдануда мәселе орын алды."</string>
<string name="usb_storage_error_message" product="default" msgid="2876018512716970313">"USB көпшілік жады үшін SD картасын қолдануда мәселе орын алды."</string>
<string name="usb_storage_notification_title" msgid="8175892554757216525">"USB қосылған"</string>
<string name="usb_storage_notification_message" msgid="939822783828183763">"Компьютеріңізден/ге файл көшіру үшін түртіңіз."</string>
<string name="usb_storage_stop_notification_title" msgid="2336058396663516017">"USB жадын өшіру"</string>
<string name="usb_storage_stop_notification_message" msgid="1656852098555623822">"USB жадын өшіру үшін түртіңіз."</string>
<string name="usb_storage_stop_title" msgid="660129851708775853">"USB жады қолданыста"</string>
<string name="usb_storage_stop_message" product="nosdcard" msgid="4264025280777219521">"USB жадын өшірмес бұрын компьютеріңізден Android USB жадын шығарыңыз (\"eject\")."</string>
<string name="usb_storage_stop_message" product="default" msgid="8043969782460613114">"USB жадын өшірмес бұрын компьютеріңізден Android SD картасын шығарыңыз (\"eject\")."</string>
<string name="usb_storage_stop_button_mount" msgid="7060218034900696029">"USB жадын өшіру"</string>
<string name="usb_storage_stop_error_message" msgid="1970374898263063836">"USB жадын өшіру кезінде мәселе орын алды. USB хостының шығарылғанын тексеріп, қайта әрекеттеніңіз."</string>
<string name="dlg_confirm_kill_storage_users_title" msgid="963039033470478697">"USB жадын қосу"</string>
<string name="dlg_confirm_kill_storage_users_text" msgid="5100428757107469454">"Егер USB жадын қоссаңыз, қолданыстағы қолданбалар тоқтайды және USB жадын қайта қосқанша қол жетімсіз болады."</string>
<string name="dlg_error_title" msgid="7323658469626514207">"USB жұмысы сәтсіз"</string>
<string name="dlg_ok" msgid="7376953167039865701">"Жарайды"</string>
<string name="usb_charging_notification_title" msgid="4004114449249406402">"Зарядтауға арналған USB"</string>
<string name="usb_mtp_notification_title" msgid="8396264943589760855">"Файлды тасымалдауға арналған USB"</string>
<string name="usb_ptp_notification_title" msgid="1347328437083192112">"Фотосуретті тасымалдауға арналған USB"</string>
<string name="usb_midi_notification_title" msgid="4850904915889144654">"MIDI режиміне арналған USB"</string>
<string name="usb_cd_installer_notification_title" msgid="6774712827892090754">"Орнату құрылғысына жалғанған"</string>
<string name="usb_accessory_notification_title" msgid="7848236974087653666">"USB жабдығына қосылған"</string>
<string name="usb_notification_message" msgid="7347368030849048437">"Қосымша параметрлер үшін түртіңіз."</string>
<string name="adb_active_notification_title" msgid="6729044778949189918">"USB жөндеу қосылған"</string>
<string name="adb_active_notification_message" msgid="1016654627626476142">"USB жөндеуді өшіру үшін түртіңіз."</string>
<string name="select_input_method" msgid="8547250819326693584">"Пернетақтаны өзгерту"</string>
<string name="configure_input_methods" msgid="4769971288371946846">"Пернетақталарды таңдау"</string>
<string name="show_ime" msgid="9157568568695230830">"Енгізу әдісін көрсету"</string>
<string name="hardware" msgid="7517821086888990278">"Компьютерлік жабдық"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_title" msgid="1407367017263030773">"Пернетақта орналасуын таңдау"</string>
<string name="select_keyboard_layout_notification_message" msgid="4465907700449257063">"Пернетақта орналасуын таңдау үшін түртіңіз."</string>
<string name="fast_scroll_alphabet" msgid="5433275485499039199">" ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
<string name="fast_scroll_numeric_alphabet" msgid="4030170524595123610">" 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
<string name="candidates_style" msgid="4333913089637062257"><u>"үміткерлер"</u></string>
<string name="ext_media_checking_notification_title" msgid="5734005953288045806">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> дайындалуда"</string>
<string name="ext_media_checking_notification_message" msgid="4747432538578886744">"Қателер тексерілуде"</string>
<string name="ext_media_new_notification_message" msgid="7589986898808506239">"Жаңа <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> анықталды"</string>
<string name="ext_media_ready_notification_message" msgid="4083398150380114462">"Фотосуреттер мен медиа файлдарын тасымалдау үшін"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_title" msgid="8295123366236989588">"Бүлінген <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_unmountable_notification_message" msgid="1586311304430052169">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> бүлінген. Түзету үшін түртіңіз."</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_title" msgid="3797642322958803257">"Қолданылмайтын <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="ext_media_unsupported_notification_message" msgid="8789610369456474891">"Бұл құрылғы осы <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> картасын қолдамайды. Қолдау көрсетілетін пішімде орнату үшін түртіңіз."</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_title" msgid="3206248947375505416">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> кенеттен шығарылды"</string>
<string name="ext_media_badremoval_notification_message" msgid="380176703346946313">"Деректер жоғалып қалмауы үшін <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> құрылғысын ажыратып барып, шығару керек"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_title" msgid="1704840188641749091">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> жоқ"</string>
<string name="ext_media_nomedia_notification_message" msgid="6471542972147056586">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> шығарылды; жаңасын салыңыз"</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_title" msgid="640674168454809372">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> әлі шығарылуда…"</string>
<string name="ext_media_unmounting_notification_message" msgid="4182843895023357756">"Шығармаңыз"</string>
<string name="ext_media_init_action" msgid="7952885510091978278">"Реттеу"</string>
<string name="ext_media_unmount_action" msgid="1121883233103278199">"Шығару"</string>
<string name="ext_media_browse_action" msgid="8322172381028546087">"Зерттеу"</string>
<string name="ext_media_missing_title" msgid="620980315821543904">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> жоқ"</string>
<string name="ext_media_missing_message" msgid="5761133583368750174">"Бұл құрылғыны қайта салыңыз"</string>
<string name="ext_media_move_specific_title" msgid="1471100343872375842">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> тасымалдануда"</string>
<string name="ext_media_move_title" msgid="1022809140035962662">"Деректер тасымалдануда"</string>
<string name="ext_media_move_success_title" msgid="8575300932957954671">"Тасымалданып болды"</string>
<string name="ext_media_move_success_message" msgid="4199002148206265426">"Деректер <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> ішіне тасымалданды"</string>
<string name="ext_media_move_failure_title" msgid="7613189040358789908">"Деректерді тасымалдау мүмкін емес"</string>
<string name="ext_media_move_failure_message" msgid="1978096440816403360">"Деректер бастапқы орнында қалды"</string>
<string name="ext_media_status_removed" msgid="6576172423185918739">"Алынды"</string>
<string name="ext_media_status_unmounted" msgid="2551560878416417752">"Ажыратылды"</string>
<string name="ext_media_status_checking" msgid="6193921557423194949">"Тексерілуде…"</string>
<string name="ext_media_status_mounted" msgid="7253821726503179202">"Дайын"</string>
<string name="ext_media_status_mounted_ro" msgid="8020978752406021015">"Тек оқуға арналған"</string>
<string name="ext_media_status_bad_removal" msgid="8395398567890329422">"Қауіпсіз түрде алынды"</string>
<string name="ext_media_status_unmountable" msgid="805594039236667894">"Бүлінген"</string>
<string name="ext_media_status_unsupported" msgid="4691436711745681828">"Қолданылмайды"</string>
<string name="ext_media_status_ejecting" msgid="5463887263101234174">"Ажыратылуда..."</string>
<string name="ext_media_status_formatting" msgid="1085079556538644861">"Пішімделуде..."</string>
<string name="ext_media_status_missing" msgid="5638633895221670766">"Салынбады"</string>
<string name="activity_list_empty" msgid="1675388330786841066">"Сәйкес әрекеттер табылмады."</string>
<string name="permlab_route_media_output" msgid="1642024455750414694">"Медиа шығысын бағыттау"</string>
<string name="permdesc_route_media_output" msgid="4932818749547244346">"Қолданбаға медиа шығысын басқа сыртқы құрылғыларға бағыттау мүмкіндігін береді."</string>
<string name="permlab_readInstallSessions" msgid="6165432407628065939">"Орнату сеанстарын оқу"</string>
<string name="permdesc_readInstallSessions" msgid="2049771699626019849">"Қолданбаға орнату сеанстарын оқуға рұқсат етеді. Бұл оған белсенді бума орнатулары туралы мәліметтерді көруге рұқсат етеді."</string>
<string name="permlab_requestInstallPackages" msgid="1772330282283082214">"Бумаларды орнатуға рұқсат сұрау"</string>
<string name="permdesc_requestInstallPackages" msgid="5740101072486783082">"Қолданбаның бумаларды орнатуға рұқсат сұрауына мүмкіндік береді."</string>
<string name="tutorial_double_tap_to_zoom_message_short" msgid="4070433208160063538">"Масштабтауды басқару үшін екі рет түртіңіз"</string>
<string name="gadget_host_error_inflating" msgid="4882004314906466162">"Виджетті қосу."</string>
<string name="ime_action_go" msgid="8320845651737369027">"Өту"</string>
<string name="ime_action_search" msgid="658110271822807811">"Іздеу"</string>
<string name="ime_action_send" msgid="2316166556349314424">"Жіберу"</string>
<string name="ime_action_next" msgid="3138843904009813834">"Келесі"</string>
<string name="ime_action_done" msgid="8971516117910934605">"Дайын"</string>
<string name="ime_action_previous" msgid="1443550039250105948">"Алдыңғы"</string>
<string name="ime_action_default" msgid="2840921885558045721">"Орындау"</string>
<string name="dial_number_using" msgid="5789176425167573586">"Нөмірді\n <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g> қолданып теріңіз"</string>
<string name="create_contact_using" msgid="4947405226788104538">"Байланысты\n <xliff:g id="NUMBER">%s</xliff:g> нөмірі арқылы орнату"</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_header" msgid="2106103817937859662">"Келесі бір немесе бірнеше қолданба қазір және болашақта есептік жазбаңызға қатынасуға рұқсатты сұрап жатыр."</string>
<string name="grant_credentials_permission_message_footer" msgid="3125211343379376561">"Бұл өтініштің орындалуын қалайсыз ба?"</string>
<string name="grant_permissions_header_text" msgid="6874497408201826708">"Кіру өтініші"</string>
<string name="allow" msgid="7225948811296386551">"Рұқсат беру"</string>
<string name="deny" msgid="2081879885755434506">"Бас тарту"</string>
<string name="permission_request_notification_title" msgid="6486759795926237907">"Рұқсат өтінілді"</string>
<string name="permission_request_notification_with_subtitle" msgid="8530393139639560189">"Рұқсат \nесептік жазба үшін <xliff:g id="ACCOUNT">%s</xliff:g> өтінілді."</string>
<string name="forward_intent_to_owner" msgid="1207197447013960896">"Осы қолданбаны жұмыс профиліңізден тыс пайдаланып жатырсыз"</string>
<string name="forward_intent_to_work" msgid="621480743856004612">"Осы қолданбаны жұмыс профиліңізде пайдаланып жатырсыз"</string>
<string name="input_method_binding_label" msgid="1283557179944992649">"Енгізу әдісі"</string>
<string name="sync_binding_label" msgid="3687969138375092423">"Синх"</string>
<string name="accessibility_binding_label" msgid="4148120742096474641">"Қол жетімділік"</string>
<string name="wallpaper_binding_label" msgid="1240087844304687662">"Артқы фоны"</string>
<string name="chooser_wallpaper" msgid="7873476199295190279">"Артқы фонын өзгерту"</string>
<string name="notification_listener_binding_label" msgid="2014162835481906429">"Хабар бақылағыш"</string>
<string name="condition_provider_service_binding_label" msgid="1321343352906524564">"Шарт провайдері"</string>
<string name="vpn_title" msgid="19615213552042827">"VPN белсенді"</string>
<string name="vpn_title_long" msgid="6400714798049252294">"ВЖЭ <xliff:g id="APP">%s</xliff:g> арқылы қосылған"</string>
<string name="vpn_text" msgid="3011306607126450322">"Желіні басқару үшін түрту."</string>
<string name="vpn_text_long" msgid="6407351006249174473">"<xliff:g id="SESSION">%s</xliff:g> жалғанған. Желіні басқару үшін түрту."</string>
<string name="vpn_lockdown_connecting" msgid="6443438964440960745">"Әрқашан қосылған ВЖЖ жалғануда…"</string>
<string name="vpn_lockdown_connected" msgid="8202679674819213931">"Әрқашан қосылған ВЖЖ жалғанған"</string>
<string name="vpn_lockdown_error" msgid="6009249814034708175">"Әрқашан қосылған ВЖЖ қателігі"</string>
<string name="vpn_lockdown_config" msgid="6415899150671537970">"Конфигурациялау үшін түрту"</string>
<string name="upload_file" msgid="2897957172366730416">"Файлды таңдау"</string>
<string name="no_file_chosen" msgid="6363648562170759465">"Ешқандай файл таңдалмаған"</string>
<string name="reset" msgid="2448168080964209908">"Қайта реттеу"</string>
<string name="submit" msgid="1602335572089911941">"Жіберу"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_title" msgid="3164768212003864316">"Автокөлік режимі қосылған"</string>
<string name="car_mode_disable_notification_message" msgid="8035230537563503262">"Автокөлік режимінен шығу үшін түртіңіз."</string>
<string name="tethered_notification_title" msgid="3146694234398202601">"Тетеринг немесе хотспот қосулы"</string>
<string name="tethered_notification_message" msgid="6857031760103062982">"Орнату үшін түртіңіз."</string>
<string name="back_button_label" msgid="2300470004503343439">"Артқа"</string>
<string name="next_button_label" msgid="1080555104677992408">"Келесі"</string>
<string name="skip_button_label" msgid="1275362299471631819">"Аттап өту"</string>
<string name="no_matches" msgid="8129421908915840737">"Сәйкес табылмады"</string>
<string name="find_on_page" msgid="1946799233822820384">"Беттен табу"</string>
<plurals name="matches_found" formatted="false" msgid="1210884353962081884">
<item quantity="other"><xliff:g id="TOTAL">%d</xliff:g> ішінен <xliff:g id="INDEX">%d</xliff:g></item>
<item quantity="one">1 сәйкестік</item>
</plurals>
<string name="action_mode_done" msgid="7217581640461922289">"Дайын"</string>
<string name="progress_unmounting" product="nosdcard" msgid="3923810448507612746">"USB жадын шығаруда…"</string>
<string name="progress_unmounting" product="default" msgid="1327894998409537190">"SD картасын шығаруда…"</string>
<string name="progress_erasing" product="nosdcard" msgid="4521573321524340058">"USB жадын өшіруде…"</string>
<string name="progress_erasing" product="default" msgid="6596988875507043042">"SD картаны өшіруде…"</string>
<string name="format_error" product="nosdcard" msgid="6299769563624776948">"USB жадын өшіре алмады."</string>
<string name="format_error" product="default" msgid="7315248696644510935">"SD картасын өшіре алмады."</string>
<string name="media_bad_removal" msgid="7960864061016603281">"SD картасы қолданыс кезінде алынды."</string>
<string name="media_checking" product="nosdcard" msgid="418188720009569693">"USB жады қазір тексерілуде."</string>
<string name="media_checking" product="default" msgid="7334762503904827481">"SD картасы қазір тексерілуде."</string>
<string name="media_removed" msgid="7001526905057952097">"SD картасы алынды."</string>
<string name="media_shared" product="nosdcard" msgid="5830814349250834225">"USB жадын қазір компьютер қолдануда."</string>
<string name="media_shared" product="default" msgid="5706130568133540435">"SD картасын қазір компьютер қолдануда."</string>
<string name="media_unknown_state" msgid="729192782197290385">"Сыртқы медиа белгісіз күйде."</string>
<string name="share" msgid="1778686618230011964">"Бөлісу"</string>
<string name="find" msgid="4808270900322985960">"Табу"</string>
<string name="websearch" msgid="4337157977400211589">"Веб іздеу"</string>
<string name="find_next" msgid="5742124618942193978">"Келесіні табу"</string>
<string name="find_previous" msgid="2196723669388360506">"Алдыңғыны табу"</string>
<string name="gpsNotifTicker" msgid="5622683912616496172">"Орын туралы өтініші жіберген <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="gpsNotifTitle" msgid="5446858717157416839">"Орын туралы өтініш"</string>
<string name="gpsNotifMessage" msgid="1374718023224000702">"Өтініш жіберген <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="SERVICE">%2$s</xliff:g>)"</string>
<string name="gpsVerifYes" msgid="2346566072867213563">"Иә"</string>
<string name="gpsVerifNo" msgid="1146564937346454865">"Жоқ"</string>
<string name="sync_too_many_deletes" msgid="5296321850662746890">"Жою шектеуінен асып кетті"</string>
<string name="sync_too_many_deletes_desc" msgid="496551671008694245">"Мұнда <xliff:g id="NUMBER_OF_DELETED_ITEMS">%1$d</xliff:g> жойылған <xliff:g id="TYPE_OF_SYNC">%2$s</xliff:g>, <xliff:g id="ACCOUNT_NAME">%3$s</xliff:g> есептік жазбасының элементі бар. Не істеуді қалайсыз?"</string>
<string name="sync_really_delete" msgid="2572600103122596243">"Бұл нәрселер жойылсын"</string>
<string name="sync_undo_deletes" msgid="2941317360600338602">"Жойылғандарды кері орындау"</string>
<string name="sync_do_nothing" msgid="3743764740430821845">"Қазір ешқандай әрекет жасамаңыз"</string>
<string name="choose_account_label" msgid="5655203089746423927">"Есептік жазба таңдау"</string>
<string name="add_account_label" msgid="2935267344849993553">"Есептік жазба қосу"</string>
<string name="add_account_button_label" msgid="3611982894853435874">"Есептік жазба қосу."</string>
<string name="number_picker_increment_button" msgid="2412072272832284313">"Арттыру"</string>
<string name="number_picker_decrement_button" msgid="476050778386779067">"Азайту"</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_mode" msgid="3073101067441638428">"<xliff:g id="VALUE">%s</xliff:g> түрту және ұстап тұру"</string>
<string name="number_picker_increment_scroll_action" msgid="9101473045891835490">"Арттыру үшін жоғары, азайту үшін төмен сырғытыңыз."</string>
<string name="time_picker_increment_minute_button" msgid="8865885114028614321">"Минут арттыру"</string>
<string name="time_picker_decrement_minute_button" msgid="6246834937080684791">"Минут арттыру"</string>
<string name="time_picker_increment_hour_button" msgid="3652056055810223139">"Сағат арттыру"</string>
<string name="time_picker_decrement_hour_button" msgid="1377479863429214792">"Сағат арттыру"</string>
<string name="time_picker_increment_set_pm_button" msgid="4147590696151230863">"КЕШКІ уақытты реттеу"</string>
<string name="time_picker_decrement_set_am_button" msgid="8302140353539486752">"ТАҢҒЫ уақытты реттеу"</string>
<string name="date_picker_increment_month_button" msgid="5369998479067934110">"Ай арттыру"</string>
<string name="date_picker_decrement_month_button" msgid="1832698995541726019">"Ай азайту"</string>
<string name="date_picker_increment_day_button" msgid="7130465412308173903">"Күн арттыру"</string>
<string name="date_picker_decrement_day_button" msgid="4131881521818750031">"Күн азайту"</string>
<string name="date_picker_increment_year_button" msgid="6318697384310808899">"Жыл арттыру"</string>
<string name="date_picker_decrement_year_button" msgid="4482021813491121717">"Жыл азайту"</string>
<string name="date_picker_prev_month_button" msgid="2858244643992056505">"Алдыңғы ай"</string>
<string name="date_picker_next_month_button" msgid="5559507736887605055">"Келесі ай"</string>
<string name="keyboardview_keycode_alt" msgid="4856868820040051939">"Alt"</string>
<string name="keyboardview_keycode_cancel" msgid="1203984017245783244">"Өшіру"</string>
<string name="keyboardview_keycode_delete" msgid="3337914833206635744">"Жою"</string>
<string name="keyboardview_keycode_done" msgid="1992571118466679775">"Дайын"</string>
<string name="keyboardview_keycode_mode_change" msgid="4547387741906537519">"Режим өзгерту"</string>
<string name="keyboardview_keycode_shift" msgid="2270748814315147690">"Shift"</string>
<string name="keyboardview_keycode_enter" msgid="2985864015076059467">"Енгізу"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application" msgid="2125168057199941199">"Қолданбаны таңдау"</string>
<string name="activitychooserview_choose_application_error" msgid="8624618365481126668">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> қолданбасын қосу орындалмады"</string>
<string name="shareactionprovider_share_with" msgid="806688056141131819">"Бөлісу"</string>
<string name="shareactionprovider_share_with_application" msgid="5627411384638389738">"<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> қолданбасымен бөлісу"</string>
<string name="content_description_sliding_handle" msgid="415975056159262248">"Сырғитын тұтқа. Түртіп, ұстап тұрыңыз."</string>
<string name="description_target_unlock_tablet" msgid="3833195335629795055">"Бекітпесін ашу үшін сипап өтіңіз."</string>
<string name="keyboard_headset_required_to_hear_password" msgid="7011927352267668657">"Кілтсөз пернелерін есту үшін құлақаспапты қосыңыз."</string>
<string name="keyboard_password_character_no_headset" msgid="2859873770886153678">"Нүкте."</string>
<string name="action_bar_home_description" msgid="5293600496601490216">"Негізгі бетте жылжу"</string>
<string name="action_bar_up_description" msgid="2237496562952152589">"Жоғары қарай жылжу"</string>
<string name="action_menu_overflow_description" msgid="2295659037509008453">"Басқа опциялар"</string>
<string name="action_bar_home_description_format" msgid="7965984360903693903">"%1$s, %2$s"</string>
<string name="action_bar_home_subtitle_description_format" msgid="6985546530471780727">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string name="storage_internal" msgid="4891916833657929263">"Ішкі жад"</string>
<string name="storage_sd_card" msgid="3282948861378286745">"SD картасы"</string>
<string name="storage_sd_card_label" msgid="6347111320774379257">"<xliff:g id="MANUFACTURER">%s</xliff:g> SD картасы"</string>
<string name="storage_usb_drive" msgid="6261899683292244209">"USB дискі"</string>
<string name="storage_usb_drive_label" msgid="4501418548927759953">"<xliff:g id="MANUFACTURER">%s</xliff:g> USB дискі"</string>
<string name="storage_usb" msgid="3017954059538517278">"USB жады"</string>
<string name="data_usage_warning_title" msgid="1955638862122232342">"Дерекқор қолдануға қатысты ескерту"</string>
<string name="data_usage_warning_body" msgid="2814673551471969954">"Қолданыс және параметрлерді көру үшін түртіңіз."</string>
<string name="data_usage_3g_limit_title" msgid="4361523876818447683">"2G-3G деректер шегіне жеттіңіз"</string>
<string name="data_usage_4g_limit_title" msgid="4609566827219442376">"4G деректер шегіне жеттіңіз"</string>
<string name="data_usage_mobile_limit_title" msgid="557158376602636112">"Ұялы деректер шегіне жеттіңіз"</string>
<string name="data_usage_wifi_limit_title" msgid="5803363779034792676">"Wi-Fi деректер шегіне жеттіңіз"</string>
<string name="data_usage_limit_body" msgid="291731708279614081">"Циклдің қал. бөл. үшін дер. кід."</string>
<string name="data_usage_3g_limit_snoozed_title" msgid="7026739121138005231">"2Г-3Г дерекқор шектеуінен асып кетті"</string>
<string name="data_usage_4g_limit_snoozed_title" msgid="1106562779311209039">"4Ш дерекқор шектеуінен асып кетті"</string>
<string name="data_usage_mobile_limit_snoozed_title" msgid="4941346653729943789">"Ұялы деректер шегі асырылды"</string>
<string name="data_usage_wifi_limit_snoozed_title" msgid="8743856006384825974">"Wi-Fi дерекқор шектеуінен асып кетті"</string>
<string name="data_usage_limit_snoozed_body" msgid="7035490278298441767">"Анықталған уақтыттан <xliff:g id="SIZE">%s</xliff:g> асты."</string>
<string name="data_usage_restricted_title" msgid="5965157361036321914">"Фондық деректер шектелген"</string>
<string name="data_usage_restricted_body" msgid="6741521330997452990">"Шектеуді алу үшін түртіңіз."</string>
<string name="ssl_certificate" msgid="6510040486049237639">"Қауіпсіздік сертификаты"</string>
<string name="ssl_certificate_is_valid" msgid="6825263250774569373">"Бұл сертификат жарамды."</string>
<string name="issued_to" msgid="454239480274921032">"Кімге берілген:"</string>
<string name="common_name" msgid="2233209299434172646">"Ортақ атауы:"</string>
<string name="org_name" msgid="6973561190762085236">"Ұйым:"</string>
<string name="org_unit" msgid="7265981890422070383">"Ұйым бірлігі:"</string>
<string name="issued_by" msgid="2647584988057481566">"Басып шығарған:"</string>
<string name="validity_period" msgid="8818886137545983110">"Жарамдылығы:"</string>
<string name="issued_on" msgid="5895017404361397232">"Шығарылу мезгілі:"</string>
<string name="expires_on" msgid="3676242949915959821">"Мерзімі аяқталатын күн:"</string>
<string name="serial_number" msgid="758814067660862493">"Сериялық нөмірі:"</string>
<string name="fingerprints" msgid="4516019619850763049">"Саусақ таңбалары:"</string>
<string name="sha256_fingerprint" msgid="4391271286477279263">"SHA-256 саусақ таңбасы:"</string>
<string name="sha1_fingerprint" msgid="7930330235269404581">"SHA-1 саусақ таңбасы:"</string>
<string name="activity_chooser_view_see_all" msgid="4292569383976636200">"Барлығын көру"</string>
<string name="activity_chooser_view_dialog_title_default" msgid="4710013864974040615">"Әрекет таңдау"</string>
<string name="share_action_provider_share_with" msgid="5247684435979149216">"Бөлісу"</string>
<string name="list_delimeter" msgid="3975117572185494152">", "</string>
<string name="sending" msgid="3245653681008218030">"Жіберілуде..."</string>
<string name="launchBrowserDefault" msgid="2057951947297614725">"Браузер қосылсын ба?"</string>
<string name="SetupCallDefault" msgid="5834948469253758575">"Қоңырауды қабылдау?"</string>
<string name="activity_resolver_use_always" msgid="8017770747801494933">"Үнемі"</string>
<string name="activity_resolver_use_once" msgid="2404644797149173758">"Бір рет қана"</string>
<string name="activity_resolver_work_profiles_support" msgid="185598180676883455">"%1$s жұмыс профилін қолдамайды"</string>
<string name="default_audio_route_name" product="tablet" msgid="4617053898167127471">"Планшет"</string>
<string name="default_audio_route_name" product="tv" msgid="9158088547603019321">"ТД"</string>
<string name="default_audio_route_name" product="default" msgid="4239291273420140123">"Телефон"</string>
<string name="default_audio_route_name_headphones" msgid="8119971843803439110">"Құлақаспаптар"</string>
<string name="default_audio_route_name_dock_speakers" msgid="6240602982276591864">"Үндеткіштерді қондыру"</string>
<string name="default_media_route_name_hdmi" msgid="2450970399023478055">"HDMI"</string>
<string name="default_audio_route_category_name" msgid="3722811174003886946">"Жүйе"</string>
<string name="bluetooth_a2dp_audio_route_name" msgid="8575624030406771015">"Bluetooth aудио"</string>
<string name="wireless_display_route_description" msgid="9070346425023979651">"Сымсыз дисплей"</string>
<string name="media_route_button_content_description" msgid="591703006349356016">"Трансляциялау"</string>
<string name="media_route_chooser_title" msgid="1751618554539087622">"Құрылғыға жалғау"</string>
<string name="media_route_chooser_title_for_remote_display" msgid="3395541745872017583">"Экранды құрылғымен байланыстыру"</string>
<string name="media_route_chooser_searching" msgid="4776236202610828706">"Құрылғыларды іздеуде…"</string>
<string name="media_route_chooser_extended_settings" msgid="87015534236701604">"Параметрлер"</string>
<string name="media_route_controller_disconnect" msgid="8966120286374158649">"Ажырату"</string>
<string name="media_route_status_scanning" msgid="7279908761758293783">"Тексеруде..."</string>
<string name="media_route_status_connecting" msgid="6422571716007825440">"Қосылуда..."</string>
<string name="media_route_status_available" msgid="6983258067194649391">"Қол жетімді"</string>
<string name="media_route_status_not_available" msgid="6739899962681886401">"Қол жетімсіз"</string>
<string name="media_route_status_in_use" msgid="4533786031090198063">"Қолданыста"</string>
<string name="display_manager_built_in_display_name" msgid="2583134294292563941">"Орнатылған экран"</string>
<string name="display_manager_hdmi_display_name" msgid="1555264559227470109">"HDMI экраны"</string>
<string name="display_manager_overlay_display_name" msgid="5142365982271620716">"№<xliff:g id="ID">%1$d</xliff:g> қабаттама"</string>
<string name="display_manager_overlay_display_title" msgid="652124517672257172">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>: <xliff:g id="WIDTH">%2$d</xliff:g>x<xliff:g id="HEIGHT">%3$d</xliff:g>, <xliff:g id="DPI">%4$d</xliff:g> dpi"</string>
<string name="display_manager_overlay_display_secure_suffix" msgid="6022119702628572080">", қауіпсіз"</string>
<string name="kg_forgot_pattern_button_text" msgid="8852021467868220608">"Кескінді ұмытып қалу"</string>
<string name="kg_wrong_pattern" msgid="1850806070801358830">"Қате өрнек"</string>
<string name="kg_wrong_password" msgid="2333281762128113157">"Қате кілтсөз"</string>
<string name="kg_wrong_pin" msgid="1131306510833563801">"Қате PIN"</string>
<string name="kg_too_many_failed_attempts_countdown" msgid="6358110221603297548">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> секундтан кейін қайта әрекеттеніңіз."</string>
<string name="kg_pattern_instructions" msgid="398978611683075868">"Кескініңізді салыңыз"</string>
<string name="kg_sim_pin_instructions" msgid="2319508550934557331">"SIM PIN кодын енгізіңіз"</string>
<string name="kg_pin_instructions" msgid="2377242233495111557">"PIN кодын енгізіңіз"</string>
<string name="kg_password_instructions" msgid="5753646556186936819">"Кілтсөзді енгізу"</string>
<string name="kg_puk_enter_puk_hint" msgid="453227143861735537">"SIM картасы істен шықты. Жалғастыру үшін PUK кодын енгізіңіз. Толығырақ ақпаратты жабдықтаушыдан алыңыз."</string>
<string name="kg_puk_enter_pin_hint" msgid="7871604527429602024">"Қажетті PIN кодын енгізіңіз"</string>
<string name="kg_enter_confirm_pin_hint" msgid="325676184762529976">"Қажетті PIN кодты растау"</string>
<string name="kg_sim_unlock_progress_dialog_message" msgid="8950398016976865762">"SIM картаны ашу…"</string>
<string name="kg_password_wrong_pin_code" msgid="1139324887413846912">"Қате PIN код."</string>
<string name="kg_invalid_sim_pin_hint" msgid="8795159358110620001">"4-8 сандардан тұратын PIN кодты теріңіз."</string>
<string name="kg_invalid_sim_puk_hint" msgid="6025069204539532000">"PUK коды 8 саннан тұруы керек."</string>
<string name="kg_invalid_puk" msgid="3638289409676051243">"Дұрыс PUK кодын қайта енгізіңіз. Әрекеттерді қайталау SIM картасының істен шығуына себеп болады."</string>
<string name="kg_invalid_confirm_pin_hint" product="default" msgid="7003469261464593516">"PIN коды сәйкес емес."</string>
<string name="kg_login_too_many_attempts" msgid="6486842094005698475">"Тым көп кескін әрекеттері"</string>
<string name="kg_login_instructions" msgid="1100551261265506448">"Ашу үшін Google есептік жазбасы арқылы кіріңіз."</string>
<string name="kg_login_username_hint" msgid="5718534272070920364">"Пайдаланушы атауы (эл. пошта)"</string>
<string name="kg_login_password_hint" msgid="9057289103827298549">"Кілтсөз"</string>
<string name="kg_login_submit_button" msgid="5355904582674054702">"Кіру"</string>
<string name="kg_login_invalid_input" msgid="5754664119319872197">"Пайдаланушы атауы немесе кілтсөз жарамсыз."</string>
<string name="kg_login_account_recovery_hint" msgid="5690709132841752974">"Пайдаланушы атауын немесе кілтсөзді ұмытып қалдыңыз ба?\n"<b>"google.com/accounts/recovery"</b>" веб-сайтына кіріңіз."</string>
<string name="kg_login_checking_password" msgid="1052685197710252395">"Есептік жазбаны тексеруде…"</string>
<string name="kg_too_many_failed_pin_attempts_dialog_message" msgid="8276745642049502550">"PIN кодты <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> рет қате тердіңіз. \n\n <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> секундтан кейін қайталаңыз."</string>
<string name="kg_too_many_failed_password_attempts_dialog_message" msgid="7813713389422226531">"Құпия сөзді <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> рет қате тердіңіз. \n\n <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> секундтан кейін қайталаңыз."</string>
<string name="kg_too_many_failed_pattern_attempts_dialog_message" msgid="74089475965050805">"Құлыпты ашу өрнегін <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> рет қате салдыңыз. \n\n <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> секундтан кейін әрекетті қайталаңыз."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tablet" msgid="1575557200627128949">"Планшетті ашуға <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> рет қате әрекеттендіңіз. <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> сәтсіз әрекеттен кейін телефоныңыз бастапқы зауыттық параметрлеріне қайта реттеледі және барлық пайдаланушы деректері жойылады."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_wipe" product="tv" msgid="5621231220154419413">"ТД бекітпесін <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> рет дұрыс емес ашу әрекетін жасадыңыз. Тағы <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> сәтсіз әрекеттен кейін ТД зауыттық әдепкі параметрлері қалпына келтіріледі және бүкіл пайдаланушы деректері жоғалады."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_wipe" product="default" msgid="4051015943038199910">"Телефонды ашуға <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> рет қате әрекеттендіңіз. <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> сәтсіз әрекеттен кейін телефоныңыз бастапқы зауыттық параметрлеріне қайта реттеледі және барлық пайдаланушы деректері жойылады."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_wiping" product="tablet" msgid="2072996269148483637">"Планшетті ашуға <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> рет қате әрекеттендіңіз. Планшет бастапқы зауыттық параметрлеріне қайта реттеледі."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_wiping" product="tv" msgid="4987878286750741463">"ТД бекітпесін <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> рет дұрыс емес ашу әрекетін жасадыңыз. ТД қазір зауыттық әдепкі параметрлерге қалпына келтіріледі."</string>
<string name="kg_failed_attempts_now_wiping" product="default" msgid="4817627474419471518">"Телефонды ашуға <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> рет қате әрекеттендіңіз. Телефон бастапқы зауыттық параметрлеріне қайта реттеледі."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_login" product="tablet" msgid="3253575572118914370">"Бекітпені ашу кескінін <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> рет қате сыздыңыз. After <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> сәтсіз әрекеттен кейін планшетіңізді есептік жазба арқылы ашу өтінішін аласыз.\n\n <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> секундтан кейін қайта әрекеттеніңіз."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_login" product="tv" msgid="4224651132862313471">"Бекітпесін ашу өрнегін <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> рет қате салдыңыз. Тағы <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> сәтсіз әрекеттен кейін сізден электрондық пошта есептік жазбасын пайдаланып ТД бекітпесін ашу сұралады.\n\n Әрекетті <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> секундтан кейін қайталаңыз."</string>
<string name="kg_failed_attempts_almost_at_login" product="default" msgid="1437638152015574839">"Бекітпені ашу кескінін <xliff:g id="NUMBER_0">%d</xliff:g> рет қате сыздыңыз. <xliff:g id="NUMBER_1">%d</xliff:g> сәтсіз әрекеттен кейін телефоныңызды есептік жазба арқылы ашу өтінішін аласыз. \n\n <xliff:g id="NUMBER_2">%d</xliff:g> секундтан кейін қайта әрекеттеніңіз."</string>
<string name="kg_text_message_separator" product="default" msgid="4160700433287233771">" — "</string>
<string name="kg_reordering_delete_drop_target_text" msgid="7899202978204438708">"Алып тастау"</string>
<string name="safe_media_volume_warning" product="default" msgid="2276318909314492312">"Дыбыс деңгейін ұсынылған деңгейден көтеру керек пе?\n\nЖоғары дыбыс деңгейінде ұзақ кезеңдер бойы тыңдау есту қабілетіңізге зиян тигізуі мүмкін."</string>
<string name="continue_to_enable_accessibility" msgid="1626427372316070258">"Қол жетімділікті қосу үшін екі саусағыңызды төмен басып тұрыңыз."</string>
<string name="accessibility_enabled" msgid="1381972048564547685">"Қол жетімділік қосылды."</string>
<string name="enable_accessibility_canceled" msgid="3833923257966635673">"Қол жетімділік өшірілді."</string>
<string name="user_switched" msgid="3768006783166984410">"Ағымдағы пайдаланушы <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="user_switching_message" msgid="2871009331809089783">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> ауысу орындалуда…"</string>
<string name="owner_name" msgid="2716755460376028154">"Пайдаланушы"</string>
<string name="error_message_title" msgid="4510373083082500195">"Қателік"</string>
<string name="error_message_change_not_allowed" msgid="1347282344200417578">"Бұл өзгертуге әкімші рұқсат етпеген"</string>
<string name="app_not_found" msgid="3429141853498927379">"Бұл әрекетті орындайтын қолданба табылмады"</string>
<string name="revoke" msgid="5404479185228271586">"Бас тарту"</string>
<string name="mediasize_iso_a0" msgid="1994474252931294172">"ISO A0"</string>
<string name="mediasize_iso_a1" msgid="3333060421529791786">"ISO A1"</string>
<string name="mediasize_iso_a2" msgid="3097535991925798280">"ISO A2"</string>
<string name="mediasize_iso_a3" msgid=<