docs: fix typo in menu TOC

Change-Id: Ief511803ef5b4bed1823a12918de814aca119681
diff --git a/docs/html/guide/topics/ui/menus.jd b/docs/html/guide/topics/ui/menus.jd
index a2313b3..d51a378 100644
--- a/docs/html/guide/topics/ui/menus.jd
+++ b/docs/html/guide/topics/ui/menus.jd
@@ -17,7 +17,7 @@
  <li><a href="#context-menu">Creating Contextual Menus</a>
   <ol>
    <li><a href="#FloatingContextMenu">Creating a floating context menu</a></li>
-   <li><a href="#CAB">Using the contextual action bar</a></li>
+   <li><a href="#CAB">Using the contextual action mode</a></li>
   </ol>
  </li>
  <li><a href="#PopupMenu">Creating a Popup Menu</a>