blob: 7d3a455b759ffbdbe0e44346c1590b1aa9db0533 [file] [log] [blame]
prog: static_malloc
vgopts: -q --leak-check=full --soname-synonyms=somalloc=NONE