blob: f252b62b952ee071ccc7686bd02ab153f401eae5 [file] [log] [blame]
prog: sendmsg
vgopts: -q