blob: 5a0782c08f1997d0f9147025f1b4b76ba0d208c8 [file] [log] [blame]
vgopts: --leak-check=yes --suppressions=nanoleak.supp -q
prog: nanoleak_supp