blob: 5bbe79f7cc91b54c509f6396e144a89668562c9d [file] [log] [blame]
prereq: test -e ./insn-pcmpistri
prog: insn-pcmpistri
vgopts: -q