blob: b45291711e4962f6ad20893ea7832e2829037fb6 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
**
** Copyright 2009, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="3853942104135735825">"Instaluesi i të dhënave të sintezës së ligjërimit"</string>
<string name="installing_message" product="nosdcard" msgid="737236126329813405">"Po instalon të dhënat e zërit në USB."</string>
<string name="installing_message" product="default" msgid="8792926973732354514">"Po instalon të dhënat e zërit në kartën SD."</string>
<string name="uninstall_message" msgid="174096141356529599">"Të dhënat e zërit u instaluan me sukses. Tani mund ta heqësh këtë instalues në mënyrë të sigurt."</string>
<string name="uninstall" msgid="6195983436684617741">"Çinstalo"</string>
<string name="retry_message" product="nosdcard" msgid="8048316007107408391">"Të dhënat e zërit nuk mund të instaloheshin. Sigurohu që USB-ja ka të paktën 6 megabajt hapësirë të lirë."</string>
<string name="retry_message" product="default" msgid="4262829785604216441">"Të dhënat e zërit nuk mund të instaloheshin. Sigurohu që karta SD është në pajisjen tënde dhe të ketë të paktën 6 megabajt hapësirë të lirë. Nëse karta është tashmë në pajisje, provo ta heqësh kartën dhe ta futësh përsëri."</string>
<string name="retry" msgid="7470276488993209974">"Provo përsëri"</string>
</resources>