blob: 67e815c4ff9e3e324aab2d554863c0a8c65423b0 [file] [log] [blame]
#define HAVE_ARCH_OLD_MMAP 1
#define HAVE_ARCH_OLD_SELECT 1
#define HAVE_ARCH_UID16_SYSCALLS 1
#define HAVE_ARCH_SA_RESTORER 1