blob: d1cc06d4ef3965bce89f258af1ceca76ba1be360 [file] [log] [blame]
SMC_CLNT 0
SMC_SERV 1