Added tag v1.7rc1 for changeset 7bc45c39c988
tree: 903159b5b2122b12f2b97e07e098bd5f5fffdd5b
  1. .hgignore
  2. AUTHORS
  3. LICENSE.txt
  4. pom.xml
  5. src/