st/mesa/glsl: set SamplersUsed directly in gl_program

Reviewed-by: Eric Anholt <eric@anholt.net>
diff --git a/src/compiler/glsl/link_uniforms.cpp b/src/compiler/glsl/link_uniforms.cpp
index f2fc716..8604dba 100644
--- a/src/compiler/glsl/link_uniforms.cpp
+++ b/src/compiler/glsl/link_uniforms.cpp
@@ -1244,7 +1244,8 @@
     parcel.set_and_process(var);
    }
 
-   prog->_LinkedShaders[i]->active_samplers = parcel.shader_samplers_used;
+   prog->_LinkedShaders[i]->Program->SamplersUsed =
+     parcel.shader_samplers_used;
    prog->_LinkedShaders[i]->shadow_samplers = parcel.shader_shadow_samplers;
 
    STATIC_ASSERT(sizeof(prog->_LinkedShaders[i]->SamplerTargets) ==
diff --git a/src/mesa/drivers/dri/i965/brw_link.cpp b/src/mesa/drivers/dri/i965/brw_link.cpp
index efb2ac3..d2f2dd6 100644
--- a/src/mesa/drivers/dri/i965/brw_link.cpp
+++ b/src/mesa/drivers/dri/i965/brw_link.cpp
@@ -213,7 +213,6 @@
 
    _mesa_copy_linked_program_data(shProg, shader);
 
-   prog->SamplersUsed = shader->active_samplers;
    prog->ShadowSamplers = shader->shadow_samplers;
    _mesa_update_shader_textures_used(shProg, prog);
 
diff --git a/src/mesa/main/mtypes.h b/src/mesa/main/mtypes.h
index d05c252..6ab5cde 100644
--- a/src/mesa/main/mtypes.h
+++ b/src/mesa/main/mtypes.h
@@ -2356,7 +2356,6 @@
   * \note Each of these fields is only set post-linking.
   */
  /*@{*/
-  GLbitfield active_samplers;	/**< Bitfield of which samplers are used */
  GLbitfield shadow_samplers;	/**< Samplers used for shadow sampling. */
  /*@}*/
 
@@ -2396,7 +2395,7 @@
 static inline GLbitfield gl_external_samplers(struct gl_linked_shader *shader)
 {
  GLbitfield external_samplers = 0;
-  GLbitfield mask = shader->active_samplers;
+  GLbitfield mask = shader->Program->SamplersUsed;
 
  while (mask) {
    int idx = u_bit_scan(&mask);
diff --git a/src/mesa/program/ir_to_mesa.cpp b/src/mesa/program/ir_to_mesa.cpp
index 0089e80..59aef12 100644
--- a/src/mesa/program/ir_to_mesa.cpp
+++ b/src/mesa/program/ir_to_mesa.cpp
@@ -2917,7 +2917,6 @@
 
  do_set_program_inouts(shader->ir, prog, shader->Stage);
 
-  prog->SamplersUsed = shader->active_samplers;
  prog->ShadowSamplers = shader->shadow_samplers;
  prog->ExternalSamplersUsed = gl_external_samplers(shader);
  _mesa_update_shader_textures_used(shader_program, prog);
diff --git a/src/mesa/state_tracker/st_glsl_to_nir.cpp b/src/mesa/state_tracker/st_glsl_to_nir.cpp
index cbc7e5a..d5309e4 100644
--- a/src/mesa/state_tracker/st_glsl_to_nir.cpp
+++ b/src/mesa/state_tracker/st_glsl_to_nir.cpp
@@ -412,7 +412,6 @@
    _mesa_log("\n\n");
  }
 
-  prog->SamplersUsed = shader->active_samplers;
  prog->ShadowSamplers = shader->shadow_samplers;
  prog->ExternalSamplersUsed = gl_external_samplers(shader);
  _mesa_update_shader_textures_used(shader_program, prog);