blob: a1a92ec9a611f13404edda1103be0ea28ad35f15 [file] [log] [blame]
<p>First a list with a tabbed line</p>
<ul>
<li>
<p>A</p>
</li>
<li>
<p>B</p>
</li>
</ul>
<p>Just a blank line:</p>
<ul>
<li>
<p>A</p>
</li>
<li>
<p>B</p>
</li>
</ul>
<p>Now a list with 4 spaces and some text:</p>
<ul>
<li>A
abcdef</li>
<li>B</li>
</ul>
<p>Now with a tab and an extra space:</p>
<ul>
<li>
<p>A</p>
</li>
<li>
<p>B</p>
</li>
</ul>
<p>Now a list with 4 spaces:</p>
<ul>
<li>
<p>A</p>
</li>
<li>
<p>B</p>
</li>
</ul>