blob: c9576e556566f4200f90f372d86e402e030d5a66 [file] [log] [blame]
; Test 16-bit atomic stores.
;
; RUN: llc < %s -mtriple=s390x-linux-gnu | FileCheck %s
define void @f1(i16 %val, i16 *%src) {
; CHECK-LABEL: f1:
; CHECK: sth %r2, 0(%r3)
; CHECK: bcr 1{{[45]}}, %r0
; CHECK: br %r14
store atomic i16 %val, i16 *%src seq_cst, align 2
ret void
}