blob: d83c430bd0af3811d68f2a16d65750ee3bb5a0bd [file] [log] [blame]
; Test 32-bit atomic loads.
;
; RUN: llc < %s -mtriple=s390x-linux-gnu | FileCheck %s
define i32 @f1(i32 *%src) {
; CHECK-LABEL: f1:
; CHECK: bcr 1{{[45]}}, %r0
; CHECK: l %r2, 0(%r2)
; CHECK: br %r14
%val = load atomic i32 , i32 *%src seq_cst, align 4
ret i32 %val
}