Snap for 4453288 from 784346e13a586074c4af3b3d2eba67cabcca852e to pi-release

Change-Id: I77e1e229f3841006bcca77ff177bf1c79ff41cd9