blob: c722d3ae82d1b9788c348d6051a9216bb2ea86da [file] [log] [blame]
// THIS FILE IS AUTOGENERATED, DO NOT EDIT
// Generated from Android.bp.in, run ./generate_config.sh to regenerate
aom_av1_common_intrin_avx2 = [
"libaom/av1/common/cdef_block_avx2.c",
"libaom/av1/common/x86/av1_inv_txfm_avx2.c",
"libaom/av1/common/x86/cfl_avx2.c",
"libaom/av1/common/x86/convolve_2d_avx2.c",
"libaom/av1/common/x86/convolve_avx2.c",
"libaom/av1/common/x86/highbd_convolve_2d_avx2.c",
"libaom/av1/common/x86/highbd_inv_txfm_avx2.c",
"libaom/av1/common/x86/highbd_jnt_convolve_avx2.c",
"libaom/av1/common/x86/highbd_wiener_convolve_avx2.c",
"libaom/av1/common/x86/jnt_convolve_avx2.c",
"libaom/av1/common/x86/reconinter_avx2.c",
"libaom/av1/common/x86/selfguided_avx2.c",
"libaom/av1/common/x86/wiener_convolve_avx2.c",
]
aom_av1_common_intrin_neon = [
"libaom/av1/common/arm/av1_txfm_neon.c",
"libaom/av1/common/arm/cfl_neon.c",
"libaom/av1/common/arm/convolve_neon.c",
"libaom/av1/common/arm/jnt_convolve_neon.c",
"libaom/av1/common/arm/blend_a64_hmask_neon.c",
"libaom/av1/common/arm/blend_a64_vmask_neon.c",
"libaom/av1/common/arm/reconinter_neon.c",
"libaom/av1/common/arm/wiener_convolve_neon.c",
"libaom/av1/common/arm/selfguided_neon.c",
"libaom/av1/common/arm/av1_inv_txfm_neon.c",
"libaom/av1/common/arm/warp_plane_neon.c",
"libaom/av1/common/cdef_block_neon.c",
]
aom_av1_common_intrin_sse2 = [
"libaom/av1/common/cdef_block_sse2.c",
"libaom/av1/common/x86/cfl_sse2.c",
"libaom/av1/common/x86/convolve_2d_sse2.c",
"libaom/av1/common/x86/convolve_sse2.c",
"libaom/av1/common/x86/highbd_convolve_2d_sse2.c",
"libaom/av1/common/x86/jnt_convolve_sse2.c",
"libaom/av1/common/x86/wiener_convolve_sse2.c",
]
aom_av1_common_intrin_sse4_1 = [
"libaom/av1/common/cdef_block_sse4.c",
"libaom/av1/common/x86/av1_convolve_horiz_rs_sse4.c",
"libaom/av1/common/x86/av1_convolve_scale_sse4.c",
"libaom/av1/common/x86/av1_highbd_convolve_sse4.c",
"libaom/av1/common/x86/av1_txfm_sse4.c",
"libaom/av1/common/x86/filterintra_sse4.c",
"libaom/av1/common/x86/highbd_convolve_2d_sse4.c",
"libaom/av1/common/x86/highbd_inv_txfm_sse4.c",
"libaom/av1/common/x86/highbd_jnt_convolve_sse4.c",
"libaom/av1/common/x86/highbd_warp_plane_sse4.c",
"libaom/av1/common/x86/intra_edge_sse4.c",
"libaom/av1/common/x86/reconinter_sse4.c",
"libaom/av1/common/x86/selfguided_sse4.c",
"libaom/av1/common/x86/warp_plane_sse4.c",
]
aom_av1_common_intrin_ssse3 = [
"libaom/av1/common/cdef_block_ssse3.c",
"libaom/av1/common/x86/av1_inv_txfm_ssse3.c",
"libaom/av1/common/x86/cfl_ssse3.c",
"libaom/av1/common/x86/highbd_convolve_2d_ssse3.c",
"libaom/av1/common/x86/highbd_wiener_convolve_ssse3.c",
"libaom/av1/common/x86/jnt_convolve_ssse3.c",
"libaom/av1/common/x86/reconinter_ssse3.c",
]
aom_av1_common_intrin_vsx = [
"libaom/av1/common/ppc/cfl_ppc.c",
]
aom_av1_common_sources = [
"libaom/av1/common/alloccommon.c",
"libaom/av1/common/av1_inv_txfm1d.c",
"libaom/av1/common/av1_inv_txfm2d.c",
"libaom/av1/common/av1_loopfilter.c",
"libaom/av1/common/av1_txfm.c",
"libaom/av1/common/blockd.c",
"libaom/av1/common/cdef.c",
"libaom/av1/common/cdef_block.c",
"libaom/av1/common/cfl.c",
"libaom/av1/common/convolve.c",
"libaom/av1/common/debugmodes.c",
"libaom/av1/common/entropy.c",
"libaom/av1/common/entropymode.c",
"libaom/av1/common/entropymv.c",
"libaom/av1/common/frame_buffers.c",
"libaom/av1/common/idct.c",
"libaom/av1/common/mvref_common.c",
"libaom/av1/common/obu_util.c",
"libaom/av1/common/odintrin.c",
"libaom/av1/common/pred_common.c",
"libaom/av1/common/quant_common.c",
"libaom/av1/common/reconinter.c",
"libaom/av1/common/reconintra.c",
"libaom/av1/common/resize.c",
"libaom/av1/common/restoration.c",
"libaom/av1/common/scale.c",
"libaom/av1/common/scan.c",
"libaom/av1/common/seg_common.c",
"libaom/av1/common/thread_common.c",
"libaom/av1/common/tile_common.c",
"libaom/av1/common/timing.c",
"libaom/av1/common/txb_common.c",
"libaom/av1/common/warped_motion.c",
]
aom_av1_decoder_sources = [
"libaom/av1/av1_dx_iface.c",
"libaom/av1/decoder/decodeframe.c",
"libaom/av1/decoder/decodemv.c",
"libaom/av1/decoder/decoder.c",
"libaom/av1/decoder/decodetxb.c",
"libaom/av1/decoder/detokenize.c",
"libaom/av1/decoder/obu.c",
]
aom_av1_encoder_asm_sse2 = [
"libaom/av1/encoder/x86/dct_sse2.asm",
"libaom/av1/encoder/x86/error_sse2.asm",
]
aom_av1_encoder_asm_ssse3_x86_64 = [
"libaom/av1/encoder/x86/av1_quantize_ssse3_x86_64.asm",
]
aom_av1_encoder_intrin_avx2 = [
"libaom/av1/encoder/x86/av1_quantize_avx2.c",
"libaom/av1/encoder/x86/av1_highbd_quantize_avx2.c",
"libaom/av1/encoder/x86/corner_match_avx2.c",
"libaom/av1/encoder/x86/error_intrin_avx2.c",
"libaom/av1/encoder/x86/highbd_block_error_intrin_avx2.c",
"libaom/av1/encoder/x86/av1_fwd_txfm2d_avx2.c",
"libaom/av1/encoder/x86/highbd_fwd_txfm_avx2.c",
"libaom/av1/encoder/x86/wedge_utils_avx2.c",
"libaom/av1/encoder/x86/encodetxb_avx2.c",
"libaom/av1/encoder/x86/rdopt_avx2.c",
"libaom/av1/encoder/x86/pickrst_avx2.c",
]
aom_av1_encoder_intrin_msa = [
"libaom/av1/encoder/mips/msa/error_msa.c",
"libaom/av1/encoder/mips/msa/fdct4x4_msa.c",
"libaom/av1/encoder/mips/msa/temporal_filter_msa.c",
]
aom_av1_encoder_intrin_neon = [
"libaom/av1/encoder/arm/neon/quantize_neon.c",
]
aom_av1_encoder_intrin_sse2 = [
"libaom/av1/encoder/x86/av1_fwd_txfm_sse2.c",
"libaom/av1/encoder/x86/av1_quantize_sse2.c",
"libaom/av1/encoder/x86/encodetxb_sse2.c",
"libaom/av1/encoder/x86/highbd_block_error_intrin_sse2.c",
"libaom/av1/encoder/x86/wedge_utils_sse2.c",
]
aom_av1_encoder_intrin_sse3 = [
"libaom/av1/encoder/x86/ml_sse3.c",
]
aom_av1_encoder_intrin_sse4_1 = [
"libaom/av1/encoder/x86/av1_fwd_txfm1d_sse4.c",
"libaom/av1/encoder/x86/av1_fwd_txfm2d_sse4.c",
"libaom/av1/encoder/x86/av1_highbd_quantize_sse4.c",
"libaom/av1/encoder/x86/corner_match_sse4.c",
"libaom/av1/encoder/x86/encodetxb_sse4.c",
"libaom/av1/encoder/x86/highbd_fwd_txfm_sse4.c",
"libaom/av1/encoder/x86/rdopt_sse4.c",
"libaom/av1/encoder/x86/temporal_filter_sse4.c",
"libaom/av1/encoder/x86/highbd_temporal_filter_sse4.c",
"libaom/av1/encoder/x86/pickrst_sse4.c",
]
aom_av1_encoder_intrin_sse4_2 = [
"libaom/av1/encoder/x86/hash_sse42.c",
]
aom_av1_encoder_sources = [
"libaom/av1/av1_cx_iface.c",
"libaom/av1/encoder/aq_complexity.c",
"libaom/av1/encoder/aq_cyclicrefresh.c",
"libaom/av1/encoder/aq_variance.c",
"libaom/av1/encoder/av1_fwd_txfm1d.c",
"libaom/av1/encoder/av1_fwd_txfm2d.c",
"libaom/av1/encoder/av1_multi_thread.c",
"libaom/av1/encoder/av1_quantize.c",
"libaom/av1/encoder/bitstream.c",
"libaom/av1/encoder/context_tree.c",
"libaom/av1/encoder/corner_detect.c",
"libaom/av1/encoder/corner_match.c",
"libaom/av1/encoder/cost.c",
"libaom/av1/encoder/encodeframe.c",
"libaom/av1/encoder/encodemb.c",
"libaom/av1/encoder/encodemv.c",
"libaom/av1/encoder/encode_strategy.c",
"libaom/av1/encoder/encoder.c",
"libaom/av1/encoder/encodetxb.c",
"libaom/av1/encoder/ethread.c",
"libaom/av1/encoder/extend.c",
"libaom/av1/encoder/firstpass.c",
"libaom/av1/encoder/global_motion.c",
"libaom/av1/encoder/gop_structure.c",
"libaom/av1/encoder/hash.c",
"libaom/av1/encoder/hash_motion.c",
"libaom/av1/encoder/hybrid_fwd_txfm.c",
"libaom/av1/encoder/level.c",
"libaom/av1/encoder/lookahead.c",
"libaom/av1/encoder/mbgraph.c",
"libaom/av1/encoder/mcomp.c",
"libaom/av1/encoder/ml.c",
"libaom/av1/encoder/palette.c",
"libaom/av1/encoder/partition_strategy.c",
"libaom/av1/encoder/pass2_strategy.c",
"libaom/av1/encoder/pickcdef.c",
"libaom/av1/encoder/picklpf.c",
"libaom/av1/encoder/pickrst.c",
"libaom/av1/encoder/ransac.c",
"libaom/av1/encoder/ratectrl.c",
"libaom/av1/encoder/rd.c",
"libaom/av1/encoder/rdopt.c",
"libaom/av1/encoder/reconinter_enc.c",
"libaom/av1/encoder/segmentation.c",
"libaom/av1/encoder/speed_features.c",
"libaom/av1/encoder/temporal_filter.c",
"libaom/av1/encoder/tokenize.c",
"libaom/av1/encoder/tpl_model.c",
"libaom/av1/encoder/wedge_utils.c",
"libaom/av1/encoder/var_based_part.c",
"libaom/third_party/fastfeat/fast.c",
"libaom/third_party/fastfeat/fast_9.c",
"libaom/third_party/fastfeat/nonmax.c",
"libaom/third_party/vector/vector.c",
"libaom/av1/encoder/dwt.c",
]
aom_dsp_common_asm_sse2 = [
"libaom/aom_dsp/x86/aom_convolve_copy_sse2.asm",
"libaom/aom_dsp/x86/aom_high_subpixel_8t_sse2.asm",
"libaom/aom_dsp/x86/aom_high_subpixel_bilinear_sse2.asm",
"libaom/aom_dsp/x86/aom_subpixel_8t_sse2.asm",
"libaom/aom_dsp/x86/aom_subpixel_bilinear_sse2.asm",
"libaom/aom_dsp/x86/highbd_intrapred_asm_sse2.asm",
"libaom/aom_dsp/x86/intrapred_asm_sse2.asm",
"libaom/aom_dsp/x86/inv_wht_sse2.asm",
]
aom_dsp_common_asm_ssse3 = [
"libaom/aom_dsp/x86/aom_subpixel_8t_ssse3.asm",
"libaom/aom_dsp/x86/aom_subpixel_bilinear_ssse3.asm",
]
aom_dsp_common_intrin_avx2 = [
"libaom/aom_dsp/x86/aom_subpixel_8t_intrin_avx2.c",
"libaom/aom_dsp/x86/fft_avx2.c",
"libaom/aom_dsp/x86/highbd_convolve_avx2.c",
"libaom/aom_dsp/x86/highbd_loopfilter_avx2.c",
"libaom/aom_dsp/x86/intrapred_avx2.c",
"libaom/aom_dsp/x86/blend_a64_mask_avx2.c",
"libaom/aom_dsp/x86/avg_intrin_avx2.c",
]
aom_dsp_common_intrin_dspr2 = [
"libaom/aom_dsp/mips/common_dspr2.c",
"libaom/aom_dsp/mips/convolve2_dspr2.c",
"libaom/aom_dsp/mips/convolve2_horiz_dspr2.c",
"libaom/aom_dsp/mips/convolve2_vert_dspr2.c",
"libaom/aom_dsp/mips/convolve8_dspr2.c",
"libaom/aom_dsp/mips/convolve8_horiz_dspr2.c",
"libaom/aom_dsp/mips/convolve8_vert_dspr2.c",
"libaom/aom_dsp/mips/intrapred16_dspr2.c",
"libaom/aom_dsp/mips/intrapred4_dspr2.c",
"libaom/aom_dsp/mips/intrapred8_dspr2.c",
]
aom_dsp_common_intrin_msa = [
"libaom/aom_dsp/mips/aom_convolve8_horiz_msa.c",
"libaom/aom_dsp/mips/aom_convolve8_vert_msa.c",
"libaom/aom_dsp/mips/aom_convolve_copy_msa.c",
"libaom/aom_dsp/mips/intrapred_msa.c",
]
aom_dsp_common_intrin_neon = [
"libaom/aom_dsp/arm/fwd_txfm_neon.c",
"libaom/aom_dsp/arm/loopfilter_neon.c",
"libaom/aom_dsp/arm/intrapred_neon.c",
"libaom/aom_dsp/arm/subtract_neon.c",
"libaom/aom_dsp/arm/blend_a64_mask_neon.c",
]
aom_dsp_common_intrin_sse2 = [
"libaom/aom_dsp/x86/aom_subpixel_8t_intrin_sse2.c",
"libaom/aom_dsp/x86/aom_asm_stubs.c",
"libaom/aom_dsp/x86/fft_sse2.c",
"libaom/aom_dsp/x86/highbd_convolve_sse2.c",
"libaom/aom_dsp/x86/highbd_intrapred_sse2.c",
"libaom/aom_dsp/x86/highbd_loopfilter_sse2.c",
"libaom/aom_dsp/x86/intrapred_sse2.c",
"libaom/aom_dsp/x86/loopfilter_sse2.c",
"libaom/aom_dsp/x86/avg_intrin_sse2.c",
]
aom_dsp_common_intrin_sse4_1 = [
"libaom/aom_dsp/x86/blend_a64_hmask_sse4.c",
"libaom/aom_dsp/x86/blend_a64_mask_sse4.c",
"libaom/aom_dsp/x86/blend_a64_vmask_sse4.c",
]
aom_dsp_common_intrin_ssse3 = [
"libaom/aom_dsp/x86/aom_subpixel_8t_intrin_ssse3.c",
"libaom/aom_dsp/x86/highbd_convolve_ssse3.c",
"libaom/aom_dsp/x86/intrapred_ssse3.c",
]
aom_dsp_common_sources = [
"libaom/aom_dsp/aom_convolve.c",
"libaom/aom_dsp/bitreader_buffer.c",
"libaom/aom_dsp/bitwriter_buffer.c",
"libaom/aom_dsp/blend_a64_hmask.c",
"libaom/aom_dsp/blend_a64_mask.c",
"libaom/aom_dsp/blend_a64_vmask.c",
"libaom/aom_dsp/entcode.c",
"libaom/aom_dsp/fft.c",
"libaom/aom_dsp/intrapred.c",
"libaom/aom_dsp/loopfilter.c",
"libaom/aom_dsp/subtract.c",
"libaom/aom_dsp/avg.c",
]
aom_dsp_decoder_sources = [
"libaom/aom_dsp/binary_codes_reader.c",
"libaom/aom_dsp/daalaboolreader.c",
"libaom/aom_dsp/entdec.c",
"libaom/aom_dsp/grain_synthesis.c",
]
aom_encoder_stats_sources = [
"libaom/stats/aomstats.c",
"libaom/stats/rate_hist.c",
]
aom_mem_sources = [
"libaom/aom_mem/aom_mem.c",
]
aom_ports_asm_x86 = [
"libaom/aom_ports/emms.asm",
]
aom_rtcd_sources = [
"libaom/aom_dsp/aom_dsp_rtcd.c",
"libaom/aom_scale/aom_scale_rtcd.c",
"libaom/av1/common/av1_rtcd.c",
]
aom_scale_intrin_dspr2 = [
"libaom/aom_scale/mips/dspr2/yv12extend_dspr2.c",
]
aom_scale_sources = [
"libaom/aom_scale/generic/aom_scale.c",
"libaom/aom_scale/generic/gen_scalers.c",
"libaom/aom_scale/generic/yv12config.c",
"libaom/aom_scale/generic/yv12extend.c",
]
aom_sources = [
"libaom/aom/src/aom_codec.c",
"libaom/aom/src/aom_decoder.c",
"libaom/aom/src/aom_encoder.c",
"libaom/aom/src/aom_image.c",
"libaom/aom/src/aom_integer.c",
]
aom_util_sources = [
"libaom/aom_util/aom_thread.c",
"libaom/aom_util/debug_util.c",
]
aom_webm_decoder_sources = [
"libaom/common/webmdec.cc",
]
aom_webm_encoder_sources = [
"libaom/common/webmenc.cc",
]
aom_rtcd_sources_gen = [
]
aom_sources_gen = [
"libaom/config/aom_config.c",
]
aom_version_sources_gen = [
]
cc_library_static {
name: "libaom",
vendor_available: true,
cflags: [
"-O3",
],
export_include_dirs: [
"libaom",
],
arch: {
arm64: {
local_include_dirs: [
"config/",
"config/arm64/",
],
srcs: aom_av1_common_sources +
aom_av1_decoder_sources +
aom_dsp_common_sources +
aom_dsp_decoder_sources +
aom_mem_sources +
["libaom/aom_ports/arm_cpudetect.c"] +
aom_rtcd_sources +
aom_scale_sources +
aom_sources +
aom_util_sources +
aom_av1_common_intrin_neon +
aom_dsp_common_intrin_neon,
},
// configured to require the neon unit
arm: {
neon: {
local_include_dirs: [
"config/",
"config/arm/",
],
srcs: aom_av1_common_sources +
aom_av1_decoder_sources +
aom_dsp_common_sources +
aom_dsp_decoder_sources +
aom_mem_sources +
aom_rtcd_sources +
["libaom/aom_ports/arm_cpudetect.c"] +
aom_scale_sources +
aom_sources +
aom_util_sources +
aom_av1_common_intrin_neon +
aom_dsp_common_intrin_neon,
},
},
x86_64: {
local_include_dirs: [
"config/",
"config/x86_64/",
],
srcs: aom_av1_common_sources +
aom_av1_decoder_sources +
aom_dsp_common_sources +
aom_dsp_decoder_sources +
aom_mem_sources +
aom_rtcd_sources +
aom_scale_sources +
aom_sources +
aom_util_sources +
aom_dsp_common_asm_sse2 +
aom_dsp_common_asm_ssse3 +
aom_ports_asm_x86 +
aom_av1_common_intrin_sse2 +
aom_dsp_common_intrin_sse2 +
aom_av1_common_intrin_ssse3 +
aom_dsp_common_intrin_ssse3,
},
x86: {
local_include_dirs: [
"config/",
"config/x86/",
],
srcs: aom_av1_common_sources +
aom_av1_decoder_sources +
aom_dsp_common_sources +
aom_dsp_decoder_sources +
aom_mem_sources +
aom_rtcd_sources +
aom_scale_sources +
aom_sources +
aom_util_sources +
aom_dsp_common_asm_sse2 +
aom_dsp_common_asm_ssse3 +
aom_ports_asm_x86 +
aom_av1_common_intrin_sse2 +
aom_dsp_common_intrin_sse2 +
aom_av1_common_intrin_ssse3 +
aom_dsp_common_intrin_ssse3,
},
},
}