blob: 20dd7ac96966dd7979f8e2c24460d2390fc89757 [file] [log] [blame]
.ab4ai
.ab6ar
.ab5r
.ac6ad
.ach6ar
.ad6aim
.ad6am
.ae5n
.ag6ar
.agh4a
.ag4ó
.ag5r
.ag6úi
.ai6c5
.ail6te
.ain3g4
.ain6te.
.ain6t5ín
.air6ní
.ais3
.aist4
.ais6te.
.aí4
.ala5m6
.al5g6
.allag6
.alm4ó
.al2t5a
.al6t5á
.am6ac
.am6á
.an2a
.ana5c
.anach6
.an2á
.anc6
.an6dór
.an6dr
.an6fa
.ang4l
.an6i
.an6lain
.an6lan
.an6ó
.an6rai
.an6sa
.an2ta
.ar2
.aral4
.aralt3
.ara5m6
.ara5s6
.ard5
.aró5
.aróc6
.art4
.as6ail
.as6aim5
.as6al.
.as6am
.asa5m6a
.asc6ar
.as6ó
.as6pa.
.as2t
.ast5ai
.ast5aí
.ast3ó
.as6tú
.as4ú
.ata6
.at5ar.
.at6á
il6te.
il6t5ea
ir5ge
ir5gí
ir6s
l6t
r2a
r6m
.ba6d
.bad3á
.bal6b
.beo5f
.beo5g
.beo5id
.beo5im
.bh4
.bhá5ite.
.bhá5ití
.bheo5f
.bheo5id
.bheo5im
.bheo5in
.bhí5dís
.bhí5mis
.bhí5oda
.bhí5omar
.bhí5teá
.bhí5tí
.bhlí3
.bhreo5f
.bhreo5id
.bhreo5im
.bhreo5in
.bhrí3o
.blí3
.breo5f
.breo5id
.breo5im
.brí3o
.ca4
.cach5
.cacht6
.cad5á
.caí5d
.caí5gí
.caí5m
.caí5o
.car6t5ar
.ch4
.cha4
.chach5
.chad5á
.chaí5d
.chaí5gí
.chaí5m
.chaí5o
.chaí5teá
.chaí5tí
.chan5á
.char6t5ar
.char6tá
.chár5ta.
.cheil6te.
.chí6
.chló5f
.chló5id
.chló5im
.chló5inn
.chnaí3
.chnó5
.chóis5
.ci6
.cil6
.cí6
.cli6
.clip5
.cló5f
.cló5id
.cló5im
.cnaí3
.cnó5
.da6
.dh2
.dhlí5d
.dhlí5g
.dhlí5m
.dhlí3o
.dhó5ite.
.dhó5ití
.dhreach5
.dhreacht6
.dhreo5f
.dhreo5id
.dhreo5im
.dhreo5in
.dlí5d
.dlí5g
.dlí5m
.dlí5o
.dó5f
.dó5idí
.dó5im
.dó5ite.
.dó5ití
.dreach5
.dreo5f
.dreo5id
.dreo5im
.ead1
.ea6g3
.eal4t3
.earb5
.eas3tó
.ei6
.eisc3e
.eis4il
a6b
ad6ar
a3g6ó
ar5
art6
i5d6r
i5gear
im5í
.fa6
.fach3
.feo5f
.feo5idí
.feo5im
.fhrioch5
.fhua6fair
.fhua6fara
.fhua5im.
.fí5dí
.fí5g
.fí5m
.fí5odh
.fí5onn
.geal6t5aí
.geat5
.gh2
.ghair5t
.ghlae3
.ghrá6n
.góf5
.ha4
.hab6ai
.hab6ar
.hac6ad
.hag6ar
.hag4ó
.hail6te
.hain3g
.hain3t
.hain6te.
.hair6ní
.hais5ce
.hais5tea
.hais5t6eo
.haist6i
.hais5tig
.haí4
.hala5m6
.halm4ó
.hal4t3a
.hal6t5á
.han2a
.hana5c
.hanc6
.han6fa
.hang4l
.han6ó
.han4ta
.har2a
.har6á
.har6ó5
.haróc6
.hart6
.has6ai
.has6al.
.has6am
.has4ta
.hat6á
.há6
.háil6te.
.háil6t5ea
.háir5ge
.háir5gí
.háir6s
.hál6t
.hár4a
.hár6m
.head3
.heal4t3
.heis6il
.héad6ar
.héa3g6ó
.héid4e
.héi5dea
.hib6é
.him6ire
.hios5
.hiosc6
.hir4
.his4
.hist3
.hit6eo
.hit6r
.hí2
.híl3
.híoch5
.híocht6
.hoc4r
.hod6
.hogh6
.hoir6n5i
.hol6ac
.hom2
.hor5m
.hort4
.hó6
.hua4f
.huaf5a
.huil4e
.húd4
.ia5it
.iat6
.ib6é
.ibh5
.id2
.il3
.im6ire
.in6d5ia
.in6id
.in6ín
.in4ío
.in6ír
.in6ste.
.int6e
.iomáin5
.ios3
.iosc6
.iost4
.ir4
.is4
.ist6
.it6
l3
o6
och5
ocht6
os5
.la4
.lach6t5
.lad5a
.lag5á
.lait5
.lan5c
.lao5n
.lá5ití
.leab3ó
.lea6m
.leas5
.leat6aí
.leo3c
.leoch4
.lé5ann.
.lé5igí
.li6
.lib5é
.lim5
.lint6
.lip5
.lí5d
.lí5g
.lí5mi
.lí5od
.lí5omar
.lí5onn
.lí6t
.lít5i
.lú2
.mad5a
.mair5tí.
.maí5d
.maí5gí
.maí5mi
.maí5od
.maí5oma
.maí5on
.maí5teá
.maí5tí
.mam5
.man2t
.ma6r
.mar6l5
.mar6s5ac
.mar6s5ai
.mar5ta
.mar5ú
.ma6t
.mat3á
.mead5a
.meat5á
.mh2
.mhad5a
.mhais6te.
.mhais6tí.
.mhaí5d
.mhaí5gí
.mhaí5mi
.mhaí5od
.mhaí5oma
.mhaí5on
.mhaí5te.
.mhaí5teá
.mhaí5tí
.mhan4t3
.mhar6l5
.mhar6sa.
.mhion6t5a
.mhí6oc
.mhú6
.mhúch5
.mí6oc
.mí5st
.nair5
.nais5
.naí3
.naío5l6
.nar5
.nd6
.ndó5f
.ndó5idí
.ndó5im
.ndó5in
.neach6
.neacht5
.neá6
.neád5
.ng4
.ngóf5
.nit6
.ní5d
.ní5gí
.ní5m
.ní6oc
.ní5od
.ní5om
.ní5on
.nom6
.och6t5
.oc4r
.od6
.ogh6
.oilt6
.oir4n3e
.oir6n5i
.oir6ní
.oir5t
.ol6ac
.om6a
.or6ai
.ort4
.or6thu
.os6ló.
.ost5a
p6
r4á
.phor5t6r
.pist6
.ra4
.rad5a
.rad5ó
.raf6t5
.rai6
.rat5á
.rá6
.reas5
.reo5f
.reo5id
.reo5im
.reo5in
.réim5i
.rí5dí
.rí5gí
.rí5mi
.rí6ocha
.rí5od
.rí5oma
.rí5onn
.rób5a
.ró5c
.róch6
.róst5
.rua5im.
.rúm5
.sa6l
.sal5a
.sá5ití
.sc6
.sca6
.scad5á
.scar5
.scart6
.searbh5
.séa5l6ain
.shá5inn.
.si4
.sim3
.siún4
.siúnt3
.sí4o
.slios5
.sm4
.sní5d
.sní5g
.sní5m
.sní5od
.sní5oma
.sní5on
.só5f
.só5idí
.só5im
.só5inn
.spléach5
.st4
.steam5
.ta6
.tach6t5
.tan5g
.tap5
.tar5ta
.téit5e
.th2
.théit5ea
.thrá5ití
.thróf5
.ti6
.tróf5
.tsí6o
.tua5im
.ua4f
.uaf5a
.ua6i
.uas6ala
.uil2e
.uir6t
.uirthi5
.un6s5
.ur5b
.ur3n4
d2
m5
r6ái
ab1a
abac6
aba5ca
aba5dá
ab4airt
a3b4al
ab4art
ab1á
ab3d
abh1
abh6aile
a3bh6e
abh6ór
abh6re
abh2t
a5bi
ab1l
a5bó.
ab3óig
a5bón
a1br
ab3rad6
abra3da
a5bu
ab1ú
ac1a
ac4adú
acae6
ac4aoi
ac6ard
aca1s4
ac4astó
aca3t4ú
a3cáid
acár5
ac5é
ach1a
a4cha.
acha6d5á
achar5
ach4arf
acharn6
achart6
ach1á
6achár
6a3che
ach3í
4ach1l
a6chli
ach3óg
ach5ór
ach1r
6achri
ach1ú
ac1l
3acm
ac1n
ac1ó
ac1ra
acra3f
ac4ras
ac3ré
a5cró
ac5ua
ac5ú
adag6
ad1al
ad1am
4adamh
ada5n6ó
ad3ara
ad3arl
ad5art
ad5áil
ad5ás
4adc
adh1
adhb1
a3dhi
4adhro
a5dhú
ad3i
4ad3l
4a3d4o
a1dó
a4d3ód
a2dóf
a2d3óid
a4d3óig
a2d3óim
a4d3óinn
ad1r
ad3rog
ad3u
ad1ú
a3d4úr
ae3a
ae1á
aeil3
aeilg4
aeilí5te
af1
afa3dá
af5air
af5art
afáil3
afáilt6
afhol6
afholt5
a3f6l
a3fo
a3fóib
a3fóin
a1f2ón
af6rá
af6ú
agad3á
agair5n6
ag2al
ag5áis
ag3e
ag3é
agh1
agh4aid
agh5an
a5ghi
ag3i
ag1l
a3go
a3graim
a3gram
a6g5re
ag3ri
ag5rui
ag3rú
ag3ua
ag3ú
a1h
ah6a
aich6t
ai5ciú
aic5r
6aidear
4aidhl
aid1i
aidít5
ai3fil
ai3gin
6aigis
ail5bhí
ailc3ea
ailp3i
ailp3ín
ailt2
a6imh
4ai3mia
aim3ise
ain5í
ains5eo
ain6tean
ain5té
air6bh3r
airb4í
air4b5r
air4dé
airf5ean
air6f5in.
airf3í
air4fín
4airisc
airis6t
air5nín
air5nío
air4t5éis
6aisei
aisi3n4é
ai5s6íl
4aisp
ais5teog
ais6ti5s
ais5t6ín.
4aitei
ai5t6il
aits3e
4aivi
aí2c
4aíní
aí3o3dó
aío5l6an
aí3onna
aí5ói
al1a
ala3b
alabh4
al4ainne
alait4
al3aí
alan4a
alan5d
al2ann
alas3
alasc6
4al4ath
al1á
a3láib
6alám
a3lár
al1có
6al5e
al4f3air
al3gó
al3i
a3lí
a6ll
al5o
al1ó
2alr
a6lt
alt3e
al6t5ód
al4tóf
al6t5óid
al6t5óim
al6t5óin
al6tú
al3ui
al3ú
alú3ch4
ama3b
ama3d4ú
am1al
am5all
am1an
am3ara
ama3raí
a6mas
ama5só
4amál
am4ána
4amb
amh1
amh5ad
amhais6t
a3mhas
a1mo
am5óna
6amp
amp1a
amp1á
am4pr
4amt
am5ut
am3úi
am5úr
anac4
ana3ca
an6ag
6anaige
anaist4
an3ait
an5aí
ana5l6ó
ana5m6ó
ana5r6a
anat6
an1á
an5áis
a5n6áise
an5ár
6anb
anc1a
anc4aire
an5cé5
an2d3á
andí6
andíb5
and3o
an3dr
6andu
an3e
an6ea
an3é
ang1
ang3a
anga3rú
ang3á
an5gó.
anin5
an4ma
ann5
6anná
an3oi
an5oí
an1ó
anód4
anó3dó
an4san
an6sin
an6tu
an3u
anuas6
an1ú
aoch3
aocht6
6aod
ao5dar
ao5idís
ao5im.
ao3imi
aoin6s
aoin3t2
ao4l1
ao5mar
aon3u
ao6r1
aorg4
aort4
aos3t
ap1
apa5dá
a3p4ait
aplais6
ar1a
ara3bú
ar6ac.
ara3c6á
arach6t5
ara5có
ara3g4a
araic6í
ara5l4á
ara3p4
ar5as.
ara5só
ara3tó
ar1á
arbh3a
ar3bhe
arch6
arc1ó
ar1cr
ar1e
ar2f1ó
ar3i
arm4ó
a5ro
ar1ó
aróc6ar
ar5ón
ar5óp
ar1p
ar4p3ó
ar4s3ál
ar6sta
ar3u
ar3úil
ar5úl
ar3úp
ar5ú5s6
a5rút
asa5c6a
a3s4ae
asain4
as5aí
as6alait
asal2t
asa5mait
as6arb
asc1
ascar5
as5cara
ascart6
as3co
4ascr
4as3e
as3é
as3i
as3í
2asl
as1o
as1ó
as6óil
a3s4ól
as1ta
as6t5ais
ast4aí.
ast3al
asta5r6ó
as6tas
as3tán.
as5té
as3ti
as5to
a4stó
as5tór
as5tua
as3tú
as1u
as1ú
asúd6
asú3it
asú5m
at1a
atac6
ata5cá
atad5án
at4agr
a5t6aint
at5a1l2
ata3m
atam4á
a3t4ant
ata3p4
at5arn
at3as
atá6i
a5tár
atá5t
atáth6
até3
atéad6
ath1
athrí5d
athrí5gí
athrí5m
athrí5o
ath6us
at5ód
a6tóg
at3óid
at3óig
at3óim
at5rap
at1rá
a6tro
ats5a
at6sar
at1u
at4ui
at1ú
a5vó
áb3a
áb4al
áb1á
ábh1
ábht6
áb1l
á5bo
áb3ó
áb3ú
ác1a
ácar5
ácarn6
ách5á
ách5e
ách5i
ách3l
ách5r
ách4t3
ác3l
ác3r
ác3ú
ád1
á3d4ar
ádh3a
ádh5ú
á1fa
á4fa.
á6f3ac
áf5air
áf5ara
á3fá
áf3l
áf1r
ága5dá
á3gó
ág3r
ág5u
á5há
áib5é
áid1
á3idís
á3igí
áil5b
áil3c6
áilt6eá
áilt3i
ái6m
á3im.
áim5é
á6imh
á1imi
á6im5ise
6áinia
áins4
áin3te
áin4teo
6áip
4áir4g3
áirt3
áisc1
áist3e
áist3i
áis5t6íní
á3itear
áit3é
áit3s
á5íre
ál1
álc6
ál4s3
ám3an
á3mar
ám3at
ámh1
án1
án6ga
á3nna
ánt4
áp1
ár1
árach3
ár5aim
ár5am
ár6ca
á5r6é
4árn2
á3rol
ár4ta
árt6ai
árt6an
árt6r
ás3a
ásc3
ás5c6á
ás5e
ás3í
ás1ó
ás1t4a
ás3tú
ás3u
ás3ú
át3a
át1á
áth1
á3th4e
át1ó
át3r
á5úl
ba5cas
4bacá
bac6s5
b5adar
ba3dái
b3aidí
b3aig
b3aim
bain5t4
baisc5e
baist3
bait3é
b6aití
b1aí
balbh5á
bamb6
banais3
ban3d4
bar3b
bar1n2
b4arr
bar3ú
ba5s6áir
ba5s6ár
bas5c6ar6
bascarn5
bat5a
bá5inn
bá5ite.
bá5iteá
bá5ití
bá5í6
b1ál
b4ált
bár4
bárth5
b1c
bc4á
b5da
b5dé
b3dh
3beab
bea5bh6
bea6c
beal5t6
bear3bó
b1eá
b6eár
5b4ei
beif6
beil6t
beir5f
beir5tí
beo3c
beoch4
beo5itea
beo5m
3béit
b1f
b3gh
6bh.
b4ha
bha6d3á
bha3g4á
bh3aig
bhain3t4
bhaist3
bhal6b
bhalbh5
bhar3b
bhar3t4
bhat5a
bhá5inn
bhá5iteá
bhár6
bhárth5
bhc6á
b4he
4bhe.
bh5eam
3bh4ear
2bh1eá
bheif6
bheil6t
bheir5f
bheir5tí
bheo3c
bheoch4
bheo5g
bhéal5
bhéalt6
bhé5ann
bhia5ta.
bhia5tac
3bh4id
bh3im
bhin6s3e
bhin6sí
bhin6t5e
bhion5gó
bhios5
3bh4irt
6bh3iú
4bhíg
4bh3ím
bh3ín
4bhío
bhí5ot
4bhít
bhí6th
3bh4las
bhlá6
bhláf5
bhlead5
1bho
bhol6ta.
bhol6t5aí
bhol6tá
bh1ó
bhói5s6
bhó5l6ac
bhran6d5
6bhre.
bh6réa
bh6ric
bhrí3oc
bhrío5mh4
4bhs
bh5tí
1bhu
bh4ua
bhua5da
bhua5im
bhua5ite.
bhual5
4bhuit
bh3uith
bhurd5á
bhur2l3
bhust5
bhúir5
bhúis5
bhúm5
bia3l
bia5ta.
bia5t6ac
bia5t6aig
bia5t6aí
b1id
bid5i
bin4
bi3né
bin5i
bins3
bint3
bion5gó
bios5
biosc6
6b1ir
6bis3
bist4
bit5s
bí3c
b1ín
b1ít
bít5eac
bí6th5
bí6tig
blad5a
bla3gr
blas3
blá4
bláf3
blead5
bl6i
blim6
b1lí
b1ló
bn6i
b3ní
bod3ó
bol4s
bol6ta.
bol6t5aí
bol4tá
bord3
bos5t6
b1óg
b3óid
bó5l6ac
bó6s5
bóth5
bp6á
bp6i
bpist6
b5po
brad5á
bran6d5
bran3g4
brat5ó
bré6
b1rí
brío3mh4
b1s2
b1t
bth6
bua5da
bua3im
buair3
bua5ite.
bua5itear
buin6t
bun1
bur2
burd3
burl1
bust5
3búid
búir5
búis5
búm3
cab5al
c1ac
c1ad
ca3dá
cae4d3
caib5é
caidh5ne
cai5m4é
cain6d
cain2t3
cair6b
cairbh5
cair6d5í
cair6t5e
c2aisn
cais3t6
cait3é
c1aí
cal5an
calbh3a
cal4m
ca3mán
can5c6
can5s6
can3t2
5caod
c6ara
3c4ar1b
carbh4
card3
c4arl
carn5á
c4ars
c6arta
cart6ac
car3ú
cas1
cast6
cas5tó
cat5a
cat3ó
c1á
5c6ác
cá4f3
cá6i
c2áid
cáin6t5eac
cáin6ti
c6ánn
cár5ta.
c2át
c3bh6
c3dh
2ce
cea6b
c3eab5a
6cead
cead5as
c3eadá
5c6eai
3ceana
5ceanó
cean4tá
cear3b
cearbh4
3ceasm
ceas6t
ceast5a
cea3stá
ceast5ó
cea3sú
c1eá
5ceá.
ceá6f5
ceá3n4
3c4eána
c4ei
ceil4t
ceir5m4
ceit6s
ceo3m
ce3r4
céal5
céalt6
5céas
céa3tá
céi6
c6éit
2c1f
c3gh
c2h
4ch.
6ch5acha
chacht6
ch1ad
chaint3
chair6d5
chais5t6
5ch6aite
ch5al.
chal4m
5champ
chan5c6
ch4antó
char3b
charbh6
ch3arf
charn5
ch1as1
chast4
chat5a
chat5ó
chá6
ch3áir
ch1ál
ch1án
5chár
2che.
chear3b
chearbh6
cheas6t5
cheá6
cheáf5
cheir5m6
3ché
ch1f
chia6
chil6
chin5t
chíl5
ch4lasa
chlas6p5
ch4lár
chlé6i
3ch4lo
chloch5
chlocht6
chlód6
ch1m2
ch3nú
3c4ho
ch5oba
choirn6
cho4m
chomh3
chona5m
chon3c
chon5g
chorb5
chorn5
chor6p3
chor5t6
5chó.
5chóc
5chóda
ch3ódh
ch3óg.
ch3óig
3chóip
chó1m
5chórai
5chóras
3chót
5ch6raic
3ch6rao
3chrap
chrá5inn
chrá5ití
3ch4re
chreach5
chreacht6
chri6
3chrio
ch6rit
ch4rí6
chríoch5
1chro
chros3
chrost6
chrua5im
4cht
1chu
chua6
chuacht6
chuil5c
chuil6t
chul5
chulc6
chur6l5
chus3
c6hú
chú6i
chúl5
ch3ús
cia6f5
c3iam.
cid5i
c1idí
c3igh
c1igí
c4illi
ci3mé
cim6p5íní
cin4d
cineach5
cineacht6
3cint
3cion
3cip
ci6p5é
ci3p4l
3cirt
cis5tear
cis5teá
cis3t6in
c3iú.
c3iúl
ci5v
2cí.
cíl5
c1ím
2c1ín
3cír
cít6
3c4ít.
3c4íte.
cí6th
cla4
clad5á
clad3ó
clas6p5
cleach6t5
cleat5a
clé6i
clim5
2clo
cloch5
clocht6
clód4
cló3dó
cló5im.
cló5ití
4clu
c1m2
2cn2
cna6
cnag5
cneá5c
c2o
cod3
cof5
coil4t3
coirn4
co4m
comh3
cona6c
cona3m
con3c
con5g
coran4
corant3
corb3
corn3
cor6p1
cor3t4
5cos
cosc3
c6óc
4c1óf
c4óip
cóis3
cóist4
3c4ó1m
có4ma
3cón
6cóp
cór5
5c6ót3
c1p
c3ra.
crag5
crai3l4
crais4
craist5
c4rat
crá5inn
crá5ití
c2re
crea6b
creab5a
creach5
creacht6
crea5sc
c5reá
créal3
créalt4
cri5b
c5ril
cri6t
crit5é
criú5i
crí6
críoch5
croch3
crocht4
cros3
crost4
cruacht6
crua5im
crua5itea
crú5ití
c6se.
csea5g6
c6s5eal
c4sic
csi5d
c4sig
c6s5il
cs4im
cs5is
c4s3ít
c3s4m
cs3ó
c3st4
c6s5tar
cs3ú
2c1t
c6te.
c4t3eac
c6t5ean
c6teái
c6t5eár
ct4eo
cth4
ct6iú
ct4ío
cuacht6
cuach5taí
cua6m
cuil3
cuilc6
cuil6t
cul3
culc4
cul6t5ai
cur6l5
cus3
cú6i
cúl5
c3úla.
c4ún
3cúr
da6b
dab5a
d1ac
da5c6ac
da5c6aí
3d4acs
d1ad
dae5
d3a3g
dagas5c6
d1ai
dai3ghn
5d6aine
3d4aing
dai5p
3d4air4b
dairbh5
3d4airi
dair4n
d1aí
dalbh5
6da3l4ú
d1an
4dann
dar1
da3r4ao
d4ará
dar6d
darg4
darn4
d3ars
dar5t4
da3st
3d4at
d6ád
3dáid
d5áis
d4áit
d1ál
dár5
dára5s
dárt6
dá3th
d1b
dbhin4
d1c
4d3ead
6deag3
d5eagó
deal5a
6deam
d6eand
4deann
5d6eannai
5d6eannas
5d6earb6
dear5ba
dearbh5
dear5t6
deat3
deá4
deáth3
deilbh5
deil6te.
3d4eir
d6em
d1eo
4deoir
4deor
déam5
déidlia5
d4éim
2d1f
d1g
d2h
6dh.
dh4ao
dhar3t4
dhas5
dhasc6
1dhá
dh2b
dh6c5a
dh4cá
dh4ci
dhearb6
dhear5ba
dhearbh5
dhear5t6
dheá6
dheilbh5
dheil6te.
3d6hé
dh5f
dhia5f
dhint5
dhip5
dhí4o
dhí3ré
dh6l5ean
dhlío5dó
dh4n3e
dh5nu
dh5nú
3dho
dhob4
dho5chaid
dho5che
dho5dh
dho5ghl
dhoir4n5
dhor2
dho5ré
dhorn5
dhosc6a
dhos5caí
dho5s6m
dho5thr
dho5thu
dhó3f
dhó5idí
dhó3im
dhó5in
3dh4ro
dhró5l6
dh2s3á
dh6te
3dhu
dhual5
dhua5m
dhuamh6
dhur1
dhurd4
dhú5lé
dhú5rú
dhú3s
dia5f6
6d5iam.
dia3mh
4dib
dic4
dic5e
3dict
d5idh
d3idí
d1ig
di5lé
d1im
4din
d3iné
di3n4éi
din6t5
5dip
dist5
d1it
dí1gh
dí3le
dí4lea
d1ím
dí2o
dí3ré
d2ís
d1ít
dí6the
dít6i
dív3
d1la
d4l3ad
dlam5pa.
d3lan
5d6lá
d1lé
dlí3b
dlío3dó
d3ló
3d4lú
d1m
dman4
dmh2
dm6i
d1n
dn4i
dob4
do3br
do5chaid
do5che
doch6t5a
doch6tá
do3dh
do3ghl
d3oif
doilbh3
5doir
doir4n3
do5lag
do5le
do3mhi
do5mho
do5mhú
3dor
dor2c
dorch3
dord3
do5r6é
do5ri
dor6n3
dosc4a
dos3caí
do5s6m
do3t
doth4
do6th5a
3dó.
3d4óc
d1óf
2d1óg
5d6óic
5d6óigh
dó5im.
2d3óirs
5dóiv
dó5m6
3dónn
6d5ós
dóth3
6draim
dra5n6ó
d1rá
d3reá
dreo5it
3d4reor
d1rí
3d2ro
4drog
3dróc
dró3l4
3dróm
3d4ru
dr4ú
d1s
ds4a
ds6r
d1t2
dta6
dtach6t5
dtaist5
dtan5g
dtap5
dtéit5ea
dt6i6
dtrá5ití
dtróf5
dtua5im
dual5
dua3m
duamh4
duar5t
3d4uc
duch6
ducht5
d1uit
3d4ul
dun6s5
dur1
durd2
dú3bh
dú3l4é
dú5rú
dú3sc
d3ve
eabh5t6
ea5car
each3ó
ea5c6ló
ea5co
ea5có.
ead1á
ea6dh
ea4d3óin
eaft5
ea4g3a
ea3g4ál
eagh2d3
6eagm
eag3ó
eain5
eais6t3
ealbh5ac
eal6p5
eal4t3ac
eal6t5aig
ealt3á
eal6tái
eal6tán
eam5ait
eamar4
eama3ra
ea3mat
6eamá
eam4p3ló
ean3d4
ean6táil
6eanú
earai5c
earb3á
ear3f4
ear1m2
earn3
6earta.
ea3rúi
eas3a
ea3s4áir
6eash
4easm
ea3s2tr
4easú
ea4tá.
ea5táir
2eá.
eá5g
4eáib
eá3id
eá1im
eá3inn
5eáis
eá3it
eáit4e
eáit6i
4eám
eá1t
eáth2
e3bh
e1c
e1d
e1f
e1g
eg6í
eib3é
ei6bh5
ei4c
eic4si
eic6s5í
4eid
eidh5n6
eidh5t6
eid1i
eig4eac
4eil
eilít6
eilp5
eil6t5eac
eil6t5ean
eil5tear
eil5teá
eil4t3i
6eimh
eimin3
eini3c
ein2t3e
ein3t4eá
4eip
eips6
eipt4
eirbh6i
eir4bí
eir6fig
eirg3
eir2m
eirm5é
eirm5is
eir5m6ít
eir6p5
eir6st
ei4s
eisc5eac
eis5cir
eis6ean.
eis6ilid
eis5in4
eist3
eit3é
eithin6
eitim6
eiti5mí
eits3
el1a
e3lá
el3ó
e3lu
e3m4ac
e5m6aí
e3mh
emhá6
en1
e5n6i
eo3dar
eod5ór
eo3fad
eo3fai
eog4acht
eo1gh
eoi3f
eo3im.
eo5itear
eo3iteá
eo3ití
eol3c4
eol5g6
eo3lu
eo5mar
eomh2a
eo3nna
eor1
eorn4
eo3st
eó5d
e5ólac
e5ólaí
er1
era5d6
era3s4
eró3b
e3s4a
e5se
e3s4p
e1t
ethan5
éab5ró
éa2d1
éag3ói
éa1gr
éa1gu
éal1
éalbh6
éalt3
éal5tar
éam3at
é6amh
4éann
3éa3p
éar5g6
éars5a
éast4
éat3a
é1b
ébhrí3
é1c
éch4
é3dh
é1f
é1g
é6go
é3hé
éic4s3
éid1
éi5dei
éi5d6reo
éif4ear
é3if2i
é5ifí
éi3g4eal
éi5g6é
éi3ghn
éi5g6ia
éi3g4il
éig3in.
éi3g4rí
éil5g
éilips3
éil4t3
é6im.
éim5ir
é6in
éint3
éin6tea
éin4té
éip4s
éir4g3i
éir2n3
éir6s5eá
éisc1
éi6se
éist3e
éist3i
é6ite.
é3iteá
éit3é
éit6ir
éit1s
é3lá
é5le
é3lí
é5mh
é5n6á
é1r
é6rb
é1s
é1t
é5úl
fa4b
fab3r
facht2
facht5a
f6ain.
faist3
faisti3
faistic4
fal3c4
f6an.
faois3
far6am
far6at
far3n4
fas4t
fáil2t3
fáir5
4fás
f3ch
fea6
fead5a
f6eadh
4fean
fear5t6a
feil6te.
feis5c6
f4e3l4
feo5itea
6feol
feo5m
f4ep
féach5
féacht6
féalt6
f6éit
fg4a
f3gh
1fh2
fha6
fhach3
fhacht4
fhair5t
fhal5c6
fhas6t
fháil2
fháilt3
fháir5
f4he
fhead5a
fhear5t6a
fheil6te.
fheis5c6
fheo5f
fheo5idí
fheo5im
fheo5in
fhéach5
fhéacht6
fhid5
fhios5
fhiosc6
fhí5dí
fhí5g
fhí5m
fhí4o
fhí5oda
fhí5odh
fhí5om
fhí5onn
fho5b
fho3dh
fhoil5
fhoin6
fhol6ta.
fhor5b6
fhor5n6
fhómh3
fhraim5
fhriocht6
f6hu
fhua5itea
fhuir4s3
fiach5
fiacht6
fid5i
f4ill
fios3
fiosc4
fir6m
fisc3
fi3té
fí4o
fíod3ó
f2ís
fl6i
flít5
f4lu
f1n
fn4i
fo3b
fo1d
fo6d5a
f4oi
foil5
foin6
foirn4
fo3le
fol6ta.
fol3u
f4or
for3b6
forch4
for3n6
fo3scr
fost3
3f4ób
f4óib
f4óin
fóint6
fómh1
frai3d
f6raim5
5f6ram
4fri
fri3d
frioch3
friocht4
f2t
ft5á
f5té
ft3i
fuad3
fua6fair
fua6f5ara
fua5im.
fua5itea
fuir2s3
fúith6
f6úl
fús4
fúst3
g1a
g2ab
ga5b6a
gabh5
gabht6
ga3dao
g2ae
6gaig
gair4n3e
gai3sp
gais5tea
gais5teá
gai3té
g3al.
5galm6
4g5amar
gana3
g6and
3g2ao
gaof3
g6a5p6
garbh5á
gard3
gar5ma.
gar1n2
gar6tú
gas5c6ar
gas3c4r
ga3stá
g1á
gáir5
6gáis
g3ál
6g5ánt
3g4ár
g1b
gb6a
g1c2
gca4
gcach5
gcacht6
gcad5á
gcaí5d
gcaí5gí
gcaí5m
gcaí5o
gcaí5teá
gcaí5tí
gcar6t5a
gcar6tá
gc6i6
gcil6
gcin5t
gcí6
gcli6
gclip5
gcló5f
gcló5id
gcló5im
gcló5inn
gcnaí3
gcnó5
gc6ú
g1d
gd6a
2ge
g1eac
gea4d
6g5eadar
gead5as
6g5eadh
gead3ó
g6eaf
geal5a
geal5b
geal6ta.
gea3nam
6gear.
5g6eart.
gea3st
geat5a
g1eá
g4ec
geit5
g1eo
g6es
géa5b6
5g6éas
2g1f
g2h
4gh.
ghabh3
ghabht4
ghair4n5e
ghais5tea
ghais5teá
gh6am.
gharbh5á
gháir5
gh5c6
6ghd
ghd3ac
ghd3á
gh4de.
gh2di
gheal5a
gheit5
gh1f
ghint6i
ghin5tí
ghis5
gh2lu
3gho
ghoin5
ghó6f5
ghrá5inn.
ghrá5ití
ghrá3m
ghrámh4
3ghrú6
6ghrú.
gh4s3á
ght4
ghual5
g1id
3g4id.
g1ig
gild5
g4ili
g1im
3gine
3giní
g3inn.
3ginnt
gin5t6í
1gio
gios3
giost4
gip4
gip5s
gipt5
g1is
g1it
g1iú
giúm5
giús3
g1í
glae1
g4lán
gl4i6
5g6lic
3glif
g6lis
g1lí
g6lo
gl6ú
g1m2
gmh2
2g1n2
g2ná
gnó3l4
goin5
gó1c
g3ód
g1ó6f
g1óg
g3óid
g3óig
g1óim
góin4
g3óinn
góint3
g4ól
g3óra.
g3ra.
g1rac
1g4raf
3graif
g3raig
g3rait
g1raí
gra6m
grama5d6
g5ras
3grád
grá5inn.
grá5ití
grá3m
grámh4
grá4n
4gri
g1ró
3gru
grú6i
g1s2
2g1t
gth4
gual5
g3uc
g3uir
1gum
gust5a
4gú.
g5wa
hab3r
ha4c
hach6ar
hach5ó
hac6s5
had6aimh
had6amh
ha3dái
ha3dán.
hae5nn
hagá5l
hag5r
hag6úis
hai6c
haic5í
haidh5ne
h1aim
hain2t
haint5í
hain6tín
hais5t6eor
hais5tic
hait3é
h1aí
haít5eac
haí6ti
hal5a
halbh3a
hal5g6
hallag6
halt5ar
ham5at
hamb6
ham5ó
h6ams
han4á
han3d4
han6lain
han6lan
han6rai
han6sa.
han6sac
han3t4á
haof3
hara5b6
harai5s6í
haral4
haralt3
hard3á
h4arg
har5ma.
har3n4ó
h6arr
har6s5ac
har6s5aig
hart4ac
har3ú
hasam6a
ha5s6áir
ha5s6ár
hasc6ar
has5car6n5
has6pa.
has6p5aí
hast5ait
has6tú.
hat5ar.
hat5ra
hat5ú
hách1
háin4t
háint5eac
háí6
há5ío
h4ár
h1b
h2ba
h5bha
hbhain6
h5bhe
hbheo5f
hbheo5id
hbheo5im
hbheo5in
hbhuí6
h1c
hc4a
hc4án
h6cé
h3ch2
h4c3í
h1d
hd2a
hd3aim
hd3an
hd5eam
hd3eann
hdeá5nn
hd6eog
hd6eoig
hdh4
h5dine
hd5inn
hd3iú
hd4ó
h4dt
hea6c
h3eacn
hea6g
heag5r
heal6ta.
heana6
heanad5
h4eang
hea6r
hear5bó
h4eat
heat5á
heat5ó
heá1c
h6eána
heá6t
heáth5
heift5
heod5ó
heo5itea
heo3mh
h6es
h4éadr
héidlia5
héi5gear
héim5í
hfach3
hfair5t
hfeo5f
hfeo5idí
hfeo5im
hfeo5in
hfhuad5
hfhuaf6
hfí5dí
hfí5g
hfí5m
hfí5oda
hfí5odh
hfí5om
hfí5onn
h1g
hgh2
hghair5t
hghin5
h4gí
hg6n
hiach5t6
hiat6ac
hia5t6aig
hia5t6aí.
hi6b
hibh5
h1id
hid4é
h1ig
hil3b
hi4m
him3é
hin6d5ia
h4ine
hineach5
hineacht6
hin6ín
hin4íon
hin6ír
hin6ste.
hint4e
hin5teá
hin4t5iú
hiosc6á
hios3t4
hip4e
hipi5c6
hip6id
hirim5
hir6im.
hir6ime
hir6n
his5tear
his5teá
his3t6in
hit6eor
hit5s
hiúm5
hiúnt3ó
hiúr5
hiús5t
hí1gh
hí3leá
híod5ó
híol5
híoll6
h4íos
híos5t
hí5sti
hí6th5e
hla6
hlac5á
hlad5a
hlad3á
hlad5ó
h1laí
hlas5t
h4láir
hleach6t5
hleat5a
hleá5d6
hléach6
hléacht5
hlé5am
hlé5igí
hlé5imi
hl6i6
hlim6p
hlin4
hlip5
h1lí
hló5im.
hló5ití
hl6ú
hma6
hm4ad
hmad5ó
hm4aid.
hm4ain
hm5ainn
hm3an
h1mh
h4mt
hn2
h1na6
hnag5
h1ne
hn6eán
h1ni
hniú3c
hniúch6
h1ní
h1nó
h6nó.
hnó5l6
h4nr
hn5t
hnua5c
ho3bró
hoch6t5a
hoch6tá
hod3a
hod3ó
hof3a
h4og
hoilt6
hoi4m
hol4agá
ho5le
hol3u
h4om
homai3g
ho5mhú
h4on
hon4c3ó
ho5nu
horan6
horant5
horch3a
hord3á
host5ac
hos6tá
host5áin
host5án
h1óf
hó5im.
hóin4s
hóint6
hóist6
hó5l6ain
hó5l6an
hó6ma.
hó6maí
hóp6a
hó6s
hós5a
h2ót
hóth1
h1p
h2p1e
h6p5i
h6pí
h1ra.
hrad5á
h1raí
hra6m
hramad6
hran5g6ó
hrat5ó
hrá3th4ó
h3re.
hré6i
h4rio
hrioch5t6á
hrí2o
hrí3r
h4rís
hroch3
hrocht6
hruac6
hrua5cá
hruacht6
hrua5itea
hr6ú
hrú3ití
h4rúp
h1s2
hsc2
hscar5
hscart6
ht1
h3t4ae
h3t4aic
ht4anac
hta5p6
h3tar
h2tái
h1t2e
h5th6
hthor6t
hthorth5
ht6i
h2tó
h3t2úir
h1t2úr
huil5ce
huil5c6i
hul6t5ais
hur5b
hur3n4
húch3t6
húd5aí
húin5t
h6úis
hú5ite.
húst5
hút5ó
h3vó
ia3chl
iach3ó
iacht5aí
ia5dar
ia3f4a
ia5fá
iag5ó
ia3gr
ia3idís
ia3igí
4iail
ia5im.
ia3imi
ia5inn
ia3ite
iai3t4r
ialach3
ialacht4
ia3l4ain
ia3lan
ia3lat
ia5mar
iam4b3
ia4mhai
ian5a
ian3g4
iar3b
iarbh6
iarc6
iar3d2
iar5m6
iar3t4
iast5r
ia6tá
ia1t6r
ib1e
ib4eab
ib3éa
ib5éid
ib3éil
ibh1
ibh5é
ibhin4
ibhit4
ib1i
ib5ia
ibia5n
ib5ir
ib1í
ib1l
ib1r
ic1
iceap4
iceapt5
i3cei
icé5an
ich1
i5ch6a
i3chr
icim4
ic6iú.
i3c4íd
icí5tea
ic4ri
ic4st
id1e
id1é
idh3bh
idhc3
idh3e
idh3i
idh1l
idh1r
id1ia
id3icí
idi3f4
id1in
id1iú
id3íd
id3íg
id1ín
id1ío
idí5oc
id1l
id1r
id4ré
i5éa
if1
i6fe
if5in.
ifini5
ifinid6
ifin6t
if3ír
i3fís
if6ré
ig1e
igea3s4
igea5t
ig1é
igh1
ig3ia
igi3b
ig1il
igi3l4i
ig1ip
ig1ir
ig1l
ig1r
i1h
il3a
ilbh5in
il4bh5r
4ilc
il1e
ileac2
ilea3ca
ilea3cá
ilea5có
il5eá
il1é
ilé5an
il6fr
il1i
4ilia
ilia5n
ili5bé
ili3c4é
il1í
ilí6f
il5ío
il2sc
im5a
imar6
imb3l
imeach6
imeacht5
im3éi
2img
imh1
i3mha
imhead6
im3ide
imig6
imi5gé
im3io
im3ire
im3irn
im3irt
im5isc
im5írí
in3á
ind3eá
ind5ia.
ind3iai
ind3ib
indí6
indíl5
indó1
in3e
in5ea
ineam6
inea5maí
inea3mó
in1é
i5n6éag
ing1
in6gir
in3i
in5ic
in5ig
iniúch3
in1í
in5íoc
iní6t
6innis
in3o
in4scn
int3ean
in2tí.
ioch5t4óg
ioch5t6óig
ioc5s6
iod1
iof1
iogad3á
iol5g6
iom3ar
6iomá
ion3c6
iopa5d
ior3d
4ios
iosc6ac
io6t
iot6as
ip1
ipea3g
i3péid
ip5is
ipist6
ip3í
i5plé
ir1
ir5ch
irea5b6
iream6
irea5má
irea5mó
ir5id
ir5ip
ir3í
irír3
ir5sc
irscar5
irscart6
ir6ta
irt3o
ir4tr
irt6s5
i6sc
isc3ead
isc5eal
isc5eam
isc5eann
isc1é
is3céim
isc3inn
is1e
isear3
isearbh6
6iseas
i3sei
is1é
iséal5
is1i
4isic
i3sint
6isis
is1í
i5s6ít.
i5s6íte.
is3o
is5pí
is1ta
ist4r
it5ai
it1ea
6itean
it3eart
it3eán
ith1
ithé5an
ithin6t
it1i
itil4t
i6tínn
i1to
it1r
it6ré
4its
its5ean
iuch3
iucht4
iúch3t6
4iúd
4iúid
iú5im
iú5inn
iúiré5
iúir6s
iúité5
iúr4s3
iúst4
iús5tá
6iút
iú5t6ac
iv1
í5ba
í3bea
íb3eo
í1bha
íbh3ei
í5bheo
íbh1i
í5bhr
íbhuí4
íb1l
íb3o
íb1r
íc1e
ícea3s
í3cei
íc3éa
í5céi
í1ch
í5cha
í4ch3eal
ích6n
íc1i
íd1e
í1dh
íd1i
íd3íd
íd3íg
íd3ín
íd1ío
í1f
í6fe.
íf5ean
í6f5ir
í6f5is
íg3e
ígh4
íghnaí6
íg3i
í5gré
íg5ri
í1h
íl3a
í1lá
í6le.
íl1ea
íleá5cha
íleá5ic
íl3é
íl3ig
íl3im
íl5in
íl3is
í1lit
í4l5ith
íl5iú
í3líth
í5lo
í1ló
í1lu
í4m3é
í1mh
í4mhid
ími3t
ín1
í1n2a
ín5ai
í3n4á
í6nn
í3n4o
í3n4ó
ín3t4
í1oc
ío3c4á
ío6có
íof1
íoga3dá
íomh3
ío4mhe
í3onna.
6íop
2íor1
íorg4
íorn6
íort6
íot6r
í5óga
íp3e
íp3é
íp5i
íp3r
2ír1
í1r2a
í5rá
ír4easc
í3rei
ír2éir
í1r2ia
í5r6u
í5r6ú
í1sca
ísc5e
í3scé
ísc3ir
í1scr
ís1e
4ís3é
4ísh
ís3i
ís1í
í1s2p
ís3ta
íst5e
íst5in
í5stu
ít4e
ít5ean
í4tear
í3teas
ít5é
í1th
íth5is
í6th5oin
í3ti
í1tr
í6úi
í3úl
la5bas
4lacá
la3c4án
lach5ó
lach6tá
ladh2m5
lae6c
la3f4á
la3f6ó
l4agam
la1g2á
l6agh
laghd6
lai5d6é
l4aih
lai3l4
lai3m4é
lain4
lainc4
lain5ci
l4ai3né
lais1
laisc3
laist6
l4aité
lai3tín
la3l4
l4amo
lamp1
la5mú
lan2d3
l5ang
lao3f
lao5inn
lao5ire.
lao5irí
lao5itea
lao5iteá
lao5ití
lao5nna
l1ar
l4ar3n
la3rúi
lasar3
lasarn4
l4asb
las6pa.
las5tó
lat3á
lat3ó
lat5r
lách5
l4áib
l6áim
láin3
lá5inn
láint4
lá5iteá
lá5ití.
1lál
lámhach5
lámhacht6
lár5
lárt6
l1b4a
lba5t
l3bá
lbh5acá
lbh5ad
l5bhain
lbh3ait
l5bhan
l1bhá
l4bh5áin.
l6bh5án.
lbh5ead
lbh5ean
lbh3eo
l3bhé
lbh3f
l6bh5id
lbhin4
lbh5ir.
lbh5ith
lbh1í
l1bhr
l3b6í
lb3n
l4b3ó
lc1a
l3c4ail
lca3l4
l3c4á
l6c5ánt
lc3ean
l3cei
lc3eo
l1ch2
lc5id
lc3im
lc5in
lc3it
lc3í
l3cl
l5cú5
l1d2
ld5ean
ldeighil6
ldú3
ldúd4
leach6tá
lea5gú
lea5m6á
learb3
leat5ó
lea3tra
l4eav
leách3
3leáf
l4ec
l4ef
l4ei
leicead5
leif5
leir5c6
leisc3
l4e5l
l4em
leo6d5
leomh3
lé3ad4ar
lé3adh
léalaim5
lé3idís
lé1if4
lé5imid.
lé5imis
léint6
lé3itea
lé3ití
léit6s
l6éiv
l1f
l4fc
lf5ean
l4fg
lf5ré
lga3dá
l1g2am
lg1e
l3gé
l1gh6
lg3i
lg3l
lg3r
lg6rá
l3ha
l5he
liant3a
lian4tac
lias5
liast6
liat6
l4ibh
li3bhe
li5b6il
li5bí.
li5b6ío
lic6s5
l1id
4l1i1f4
lig3
li5g6éa
li3l6
li5m6é
li3mhi
lim5ir
limp3í
li5n6é
ling6te.
lin4s
lint3e
4liona
lion4t5
liost3
lip4s
l1ir
lis1
list4
li3té
li3tiú
liú5d6ar
liú5ití.
liú5ma
liú3st
lí3bhé
lí6ochá
l1ís
lí3sé5
líth6i
l2l1
llab6
lla5ba
lla3c4á
lla3g
llag6ac
llag6ar
llai3s
llait4
llam6
lla5má
l6ló
llt4
l1m
l2ma
l5ma5n6
lm6á
l2me
lmh2
l6mia
lm6í
l6mí.
lm4óg
lm6óig
l4ms
l1n
ln4a
ln4i
lod5
l3oid
6loine
loit5e
lon5c
lorai5
loraic6
ló5dóir
ló5d6ór
l6óiní
5l6óip
ló3l4
ló5mh
5lóp.
ló1s
lót3a
lóth3
4lóv
lp1a
lp3á
lp1e
l5pei
l3pé
lp5iú
l5pít
l3pó
l1r
lré5
l1s2
l6sc3ai
lsc4á
lsc3e
lsc6ead
l5scid
lsc5in
l5scl
l5s4e
l5s6l
l1t
lt6air
lt4ar
l6tb
lt2e
l4t3eann
lt3eof
lt2i
l4tm
ltor6
lt6rac
ltra3l
lua3im
lua5itear
luch6t5
luí3o
lus5t
3lúb
lúca3
lúch3t4
4lúd
lú4f3
lúg4
lúit5é
l3úl6
lúm3a
lúma5n6
lú4mh5a
lú4mh3á
l1ún
l4úpa
lús3
lút3ó
l1v
m3ab
mabh6
m1ac
5m6ac.
mac5a
m1ad
m5adar
ma5das
ma3dá
m5adh4
madhm5
m3ae
m3a3f4
m3ag
ma5g6l
ma3gr
m1ai
mai5l6ít
4maim
maini3c4
mai3n4id
maint6i
main6t5í
mair6ne
mair6ní
maist6e
mais5teo
mais5t6ín
mai3té
m2aiti
m1aí
maí5te.
maít5eac
maí6ti
m5al.
ma3l6an
m4alá
mal5g6
m1am
mam5ó
mam5ú5
ma5n6am
5m6an5c
3m4an3d6
mant3
ma3r4ad
m3ar6b
marbh3
m1ar6c5
m1ard
mar6f5
mar3m6
m3ars
mar6sa.
m3art
m3a3rú
m1as
mast4
ma3tag
m3a3tó
mat5óg
m1á
mách1
6mál
már5
márt6
m4át
m1b2
mba6d
mbad3á
mbal6b
m6bd
mbeo5f
mbeo5g
mbeo5id
mbeo5im
mbeo5in
mbí5dís
mbí5mis
mbí5teá
mbí5tí
m4bl
mblí3
mb4ó
mbreo5f
mbreo5id
mbreo5im
mbreo5in
mbrí3o
m1c
mch2
m3c4í
m1d
m1e
m2eal
meal6t
mear5c6
mear5t6ai
m2easc
meas5t
meat5án
meá5c
meir6f5
meo3nó
m6es
1méa
6m5é5ac
m5éam
m3éar
4méar.
mé5ic
mé5igh
méin6t
m5éis
2m1f
m6fe.
m1g
2mh.
3mh4ac5a
mh4ad.
mhadh4
mh4ag
mh4aid.
mhaini5c4
mhain5te
mhain5ti
mhais3
mhais6c
mhaist4
mh6am.
mhar6b
mharbh5
mhar6ca
mhar6c5r
mhar4f3
3mharg
mhar3m6
mhar3t4a
mh3asf
mh6at.
mhat3á
mhat5ó
mh6ats
mhár5
mhárt6
mhd6
mhea5dai
mhead5ar
mhea5das
mhear5c6
mheas3t6
mheir6f5
mh4éal
mh1f
mh4ill
mhion6ta.
mhion6t5aí
mhis3
mhist6
mhí3b
mhíbh6
mhí6le
mhí3ré
mh1l
mhluad5
mh1n
5mhol5t6
mhon5c6
mhong5ó
mhon6t5
mhor6c
mhor5n
mhor6s5
mhó5mh
4mh5r