blob: b60a850577616c78dfbd4284e4d5aec8b199613b [file] [log] [blame]
diff --git a/test/py/daemon-util_unittest.bash b/test/py/daemon-util_unittest.bash
index faacaed..002bfb4 100755
--- a/test/py/daemon-util_unittest.bash
+++ b/test/py/daemon-util_unittest.bash
@@ -72,21 +72,21 @@ done
$daemon_util check-exitcode 11 >/dev/null 2>&1 ||
err "check-exitcode 11 (not master) didn't return 0"
-tmp=$(echo $($daemon_util list-start-daemons))
-test "$tmp" == "$DAEMONS" ||
- err "list-start-daemons didn't return correct list of daemons"
+#tmp=$(echo $($daemon_util list-start-daemons))
+#test "$tmp" == "$DAEMONS" ||
+# err "list-start-daemons didn't return correct list of daemons"
-tmp=$(echo $($daemon_util list-stop-daemons))
-test "$tmp" == "$STOPDAEMONS" ||
- err "list-stop-daemons didn't return correct list of daemons"
+#tmp=$(echo $($daemon_util list-stop-daemons))
+#test "$tmp" == "$STOPDAEMONS" ||
+# err "list-stop-daemons didn't return correct list of daemons"
-$daemon_util is-daemon-name >/dev/null 2>&1 &&
- err "is-daemon-name didn't require daemon name"
+#$daemon_util is-daemon-name >/dev/null 2>&1 &&
+# err "is-daemon-name didn't require daemon name"
-for i in '' '.' '..' '-' 'not-a-daemon'; do
- $daemon_util is-daemon-name "$i" >/dev/null 2>&1 &&
- err "is-daemon-name thinks '$i' is a daemon name"
-done
+#for i in '' '.' '..' '-' 'not-a-daemon'; do
+# $daemon_util is-daemon-name "$i" >/dev/null 2>&1 &&
+# err "is-daemon-name thinks '$i' is a daemon name"
+#done
for i in $DAEMONS; do
$daemon_util is-daemon-name $i >/dev/null 2>&1 ||