blob: 05ce2148d9ceb771f9079fde8b6754d62a78f9e5 [file] [log] [blame]
# Polish translation for elfutils.
# Copyright © 2003-2016 the elfutils authors.
# This file is distributed under the same license as the elfutils package.
# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2003-2007.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: elfutils\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://sourceware.org/bugzilla/\n"
"POT-Creation-Date: 2020-10-31 17:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-12-29 17:48+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: lib/color.c:53
msgid ""
"colorize the output. WHEN defaults to 'always' or can be 'auto' or 'never'"
msgstr ""
"koloruje wyjście. WHEN domyślnie wynosi „always” lub może wynosić „auto” lub "
"„never”"
#: lib/color.c:129
#, c-format
msgid ""
"%s: invalid argument '%s' for '--color'\n"
"valid arguments are:\n"
" - 'always', 'yes', 'force'\n"
" - 'never', 'no', 'none'\n"
" - 'auto', 'tty', 'if-tty'\n"
msgstr ""
"%s: nieprawidłowy parametr „%s” dla „--color”\n"
"prawidłowe parametry:\n"
" • „always”, „yes”, „force”\n"
" • „never”, „no”, „none”\n"
" • „auto”, „tty”, „if-tty”\n"
#: lib/color.c:194 src/objdump.c:728
#, c-format
msgid "cannot allocate memory"
msgstr "nie można przydzielić pamięci"
#: lib/printversion.c:40
#, c-format
msgid ""
"Copyright (C) %s The elfutils developers <%s>.\n"
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Copyright © %s programiści projektu elfutils <%s>.\n"
"Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; proszę zobaczyć kod źródłowy\n"
"w celu poznania warunków kopiowania. Niniejszy program rozprowadzany jest\n"
"BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI\n"
"HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ.\n"
#: lib/xmalloc.c:52 lib/xmalloc.c:65 lib/xmalloc.c:77 src/readelf.c:3449
#: src/readelf.c:11486 src/unstrip.c:316 src/unstrip.c:2401 src/unstrip.c:2606
#, c-format
msgid "memory exhausted"
msgstr "pamięć wyczerpana"
#: libasm/asm_error.c:65 libdw/dwarf_error.c:57 libdwfl/libdwflP.h:54
#: libelf/elf_error.c:60
msgid "no error"
msgstr "brak błędu"
#: libasm/asm_error.c:66 libdw/dwarf_error.c:67 libdwfl/libdwflP.h:56
#: libelf/elf_error.c:91
msgid "out of memory"
msgstr "brak pamięci"
#: libasm/asm_error.c:67
msgid "cannot create output file"
msgstr "nie można utworzyć pliku wyjściowego"
#: libasm/asm_error.c:68
msgid "invalid parameter"
msgstr "nieprawidłowy parametr"
#: libasm/asm_error.c:69
msgid "cannot change mode of output file"
msgstr "nie można zmienić trybu pliku wyjściowego"
#: libasm/asm_error.c:70
msgid "cannot rename output file"
msgstr "nie można zmienić nazwy pliku wyjściowego"
#: libasm/asm_error.c:71
msgid "duplicate symbol"
msgstr "powtórzony symbol"
#: libasm/asm_error.c:72
msgid "invalid section type for operation"
msgstr "nieprawidłowy typ sekcji dla działania"
#: libasm/asm_error.c:73
msgid "error during output of data"
msgstr "błąd podczas wyprowadzania danych"
#: libasm/asm_error.c:74
msgid "no backend support available"
msgstr "brak dostępnej obsługi zaplecza"
#: libasm/asm_error.c:83 libdw/dwarf_error.c:58 libdwfl/libdwflP.h:55
#: libelf/elf_error.c:63
msgid "unknown error"
msgstr "nieznany błąd"
#: libdw/dwarf_error.c:59
msgid "invalid access"
msgstr "nieprawidłowy dostęp"
#: libdw/dwarf_error.c:60
msgid "no regular file"
msgstr "nie jest zwykłym plikiem"
#: libdw/dwarf_error.c:61
msgid "I/O error"
msgstr "błąd wejścia/wyjścia"
#: libdw/dwarf_error.c:62
msgid "invalid ELF file"
msgstr "nieprawidłowy plik ELF"
#: libdw/dwarf_error.c:63
msgid "no DWARF information"
msgstr "brak informacji DWARF"
#: libdw/dwarf_error.c:64
msgid "cannot decompress DWARF"
msgstr "nie można dekompresować DWARF"
#: libdw/dwarf_error.c:65
msgid "no ELF file"
msgstr "brak pliku ELF"
#: libdw/dwarf_error.c:66
msgid "cannot get ELF header"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka ELF"
#: libdw/dwarf_error.c:68
msgid "not implemented"
msgstr "niezaimplementowane"
#: libdw/dwarf_error.c:69 libelf/elf_error.c:111 libelf/elf_error.c:159
msgid "invalid command"
msgstr "nieprawidłowe polecenie"
#: libdw/dwarf_error.c:70
msgid "invalid version"
msgstr "nieprawidłowa wersja"
#: libdw/dwarf_error.c:71
msgid "invalid file"
msgstr "nieprawidłowy plik"
#: libdw/dwarf_error.c:72
msgid "no entries found"
msgstr "nie odnaleziono wpisów"
#: libdw/dwarf_error.c:73
msgid "invalid DWARF"
msgstr "nieprawidłowy DWARF"
#: libdw/dwarf_error.c:74
msgid "no string data"
msgstr "brak danych w postaci ciągu"
#: libdw/dwarf_error.c:75
#, fuzzy
msgid ".debug_str section missing"
msgstr "brak sekcji .debug_ranges"
#: libdw/dwarf_error.c:76
#, fuzzy
msgid ".debug_line_str section missing"
msgstr "brak sekcji .debug_line"
#: libdw/dwarf_error.c:77
#, fuzzy
msgid ".debug_str_offsets section missing"
msgstr "brak sekcji .debug_ranges"
#: libdw/dwarf_error.c:78
msgid "no address value"
msgstr "brak wartości adresu"
#: libdw/dwarf_error.c:79
msgid "no constant value"
msgstr "brak wartości stałej"
#: libdw/dwarf_error.c:80
msgid "no reference value"
msgstr "brak wartości odwołania"
#: libdw/dwarf_error.c:81
msgid "invalid reference value"
msgstr "nieprawidłowa wartość odwołania"
#: libdw/dwarf_error.c:82
msgid ".debug_line section missing"
msgstr "brak sekcji .debug_line"
#: libdw/dwarf_error.c:83
msgid "invalid .debug_line section"
msgstr "nieprawidłowa sekcja .debug_line"
#: libdw/dwarf_error.c:84
msgid "debug information too big"
msgstr "informacje debugowania są za duże"
#: libdw/dwarf_error.c:85
msgid "invalid DWARF version"
msgstr "nieprawidłowa wersja DWARF"
#: libdw/dwarf_error.c:86
msgid "invalid directory index"
msgstr "nieprawidłowy indeks katalogu"
#: libdw/dwarf_error.c:87 libdwfl/libdwflP.h:76
msgid "address out of range"
msgstr "adres jest spoza zakresu"
#: libdw/dwarf_error.c:88
#, fuzzy
msgid ".debug_loc section missing"
msgstr "brak sekcji .debug_line"
#: libdw/dwarf_error.c:89
#, fuzzy
msgid ".debug_loclists section missing"
msgstr "brak sekcji .debug_line"
#: libdw/dwarf_error.c:90
#, fuzzy
msgid "not a location list value"
msgstr "brak wartości listy położeń"
#: libdw/dwarf_error.c:91
msgid "no block data"
msgstr "brak danych blokowych"
#: libdw/dwarf_error.c:92
msgid "invalid line index"
msgstr "nieprawidłowy indeks wiersza"
#: libdw/dwarf_error.c:93
msgid "invalid address range index"
msgstr "nieprawidłowy indeks zakresu adresów"
#: libdw/dwarf_error.c:94 libdwfl/libdwflP.h:77
msgid "no matching address range"
msgstr "brak pasującego zakresu adresów"
#: libdw/dwarf_error.c:95
msgid "no flag value"
msgstr "brak wartości flagi"
#: libdw/dwarf_error.c:96 libelf/elf_error.c:236
msgid "invalid offset"
msgstr "nieprawidłowy offset"
#: libdw/dwarf_error.c:97
msgid ".debug_ranges section missing"
msgstr "brak sekcji .debug_ranges"
#: libdw/dwarf_error.c:98
#, fuzzy
msgid ".debug_rnglists section missing"
msgstr "brak sekcji .debug_ranges"
#: libdw/dwarf_error.c:99
msgid "invalid CFI section"
msgstr "nieprawidłowa wersja CFI"
#: libdw/dwarf_error.c:100
msgid "no alternative debug link found"
msgstr "nie odnaleziono alternatywnego dowiązania debugowania"
#: libdw/dwarf_error.c:101
msgid "invalid opcode"
msgstr "nieprawidłowa instrukcja"
#: libdw/dwarf_error.c:102
msgid "not a CU (unit) DIE"
msgstr "nie jest CU (jednostką) DIE"
#: libdw/dwarf_error.c:103
#, fuzzy
msgid "unknown language code"
msgstr " nieznana instrukcja"
#: libdw/dwarf_error.c:104
#, fuzzy
msgid ".debug_addr section missing"
msgstr "brak sekcji .debug_ranges"
#: libdwfl/argp-std.c:50 src/stack.c:643 src/unstrip.c:2547
msgid "Input selection options:"
msgstr "Opcje wyboru wejścia:"
#: libdwfl/argp-std.c:51
msgid "Find addresses in FILE"
msgstr "Wyszukuje adresy w PLIKU"
#: libdwfl/argp-std.c:53
msgid "Find addresses from signatures found in COREFILE"
msgstr "Wyszukuje adresy z podpisów odnalezionych w PLIKU_CORE"
#: libdwfl/argp-std.c:55
msgid "Find addresses in files mapped into process PID"
msgstr "Wyszukuje adresy w plikach zmapowanych do PID procesów"
#: libdwfl/argp-std.c:57
msgid ""
"Find addresses in files mapped as read from FILE in Linux /proc/PID/maps "
"format"
msgstr ""
"Wyszukuje adresy w plikach zmapowanych jako odczyt z PLIKU w formacie /proc/"
"PID/maps systemu Linux"
#: libdwfl/argp-std.c:59
msgid "Find addresses in the running kernel"
msgstr "Wyszukuje adresy w uruchomionych jądrze"
#: libdwfl/argp-std.c:61
msgid "Kernel with all modules"
msgstr "Jądro ze wszystkimi modułami"
#: libdwfl/argp-std.c:63 src/stack.c:650
msgid "Search path for separate debuginfo files"
msgstr "Wyszukuje ścieżkę dla oddzielnych plików debuginfo"
#: libdwfl/argp-std.c:164
msgid "only one of -e, -p, -k, -K, or --core allowed"
msgstr "dopuszczalna jest tylko jedna z opcji -e, -p, -k, -K lub --core"
#: libdwfl/argp-std.c:237
msgid "cannot load kernel symbols"
msgstr "nie można wczytać symboli jądra"
#. Non-fatal to have no modules since we do have the kernel.
#: libdwfl/argp-std.c:241
msgid "cannot find kernel modules"
msgstr "nie można odnaleźć modułów jądra"
#: libdwfl/argp-std.c:258
msgid "cannot find kernel or modules"
msgstr "nie można odnaleźć jądra lub modułów"
#: libdwfl/argp-std.c:297
#, c-format
msgid "cannot read ELF core file: %s"
msgstr "nie można odczytać pliku core ELF: %s"
#: libdwfl/argp-std.c:320
msgid "Not enough memory"
msgstr "Za mało pamięci"
#: libdwfl/argp-std.c:330
msgid "No modules recognized in core file"
msgstr "Nie rozpoznano żadnych modułów w pliku core"
#: libdwfl/libdwflP.h:57
msgid "See errno"
msgstr "Proszę zobaczyć errno"
#: libdwfl/libdwflP.h:58
msgid "See elf_errno"
msgstr "Proszę zobaczyć elf_errno"
#: libdwfl/libdwflP.h:59
msgid "See dwarf_errno"
msgstr "Proszę zobaczyć dwarf_errno"
#: libdwfl/libdwflP.h:60
msgid "See ebl_errno (XXX missing)"
msgstr "Proszę zobaczyć ebl_errno (brak XXX)"
#: libdwfl/libdwflP.h:61
msgid "gzip decompression failed"
msgstr "dekompresja gzip się nie powiodła"
#: libdwfl/libdwflP.h:62
msgid "bzip2 decompression failed"
msgstr "dekompresja bzip2 się nie powiodła"
#: libdwfl/libdwflP.h:63
msgid "LZMA decompression failed"
msgstr "dekompresja LZMA się nie powiodła"
#: libdwfl/libdwflP.h:64
#, fuzzy
msgid "zstd decompression failed"
msgstr "dekompresja gzip się nie powiodła"
#: libdwfl/libdwflP.h:65
msgid "no support library found for machine"
msgstr "nie odnaleziono biblioteki obsługi dla komputera"
#: libdwfl/libdwflP.h:66
msgid "Callbacks missing for ET_REL file"
msgstr "Brak wywołań zwrotnych dla pliku ET_REL"
#: libdwfl/libdwflP.h:67
msgid "Unsupported relocation type"
msgstr "Nieobsługiwany typ relokacji"
#: libdwfl/libdwflP.h:68
msgid "r_offset is bogus"
msgstr "r_offset jest fałszywe"
#: libdwfl/libdwflP.h:69 libelf/elf_error.c:115 libelf/elf_error.c:175
msgid "offset out of range"
msgstr "offset spoza zakresu"
#: libdwfl/libdwflP.h:70
msgid "relocation refers to undefined symbol"
msgstr "relokacja odnosi się do nieokreślonego symbolu"
#: libdwfl/libdwflP.h:71
msgid "Callback returned failure"
msgstr "Wywołanie zwrotne zwróciło niepowodzenie"
#: libdwfl/libdwflP.h:72
msgid "No DWARF information found"
msgstr "Nie odnaleziono informacji DWARF"
#: libdwfl/libdwflP.h:73
msgid "No symbol table found"
msgstr "Nie odnaleziono tabeli symboli"
#: libdwfl/libdwflP.h:74
msgid "No ELF program headers"
msgstr "Brak nagłówków programu ELF"
#: libdwfl/libdwflP.h:75
msgid "address range overlaps an existing module"
msgstr "zakres adresów pokrywa się z istniejącym modułem"
#: libdwfl/libdwflP.h:78
msgid "image truncated"
msgstr "skrócono obraz"
#: libdwfl/libdwflP.h:79
msgid "ELF file opened"
msgstr "otwarto plik ELF"
#: libdwfl/libdwflP.h:80
msgid "not a valid ELF file"
msgstr "nie jest prawidłowym plikiem ELF"
#: libdwfl/libdwflP.h:81
msgid "cannot handle DWARF type description"
msgstr "nie można obsłużyć opisu typu DWARF"
#: libdwfl/libdwflP.h:82
msgid "ELF file does not match build ID"
msgstr "plik ELF nie ma pasującego identyfikatora kopii"
#: libdwfl/libdwflP.h:83
msgid "corrupt .gnu.prelink_undo section data"
msgstr "uszkodzone dane sekcji .gnu.prelink_undo"
#: libdwfl/libdwflP.h:84
msgid "Internal error due to ebl"
msgstr "Wewnętrzny błąd z powodu ebl"
#: libdwfl/libdwflP.h:85
msgid "Missing data in core file"
msgstr "Brak danych w pliku core"
#: libdwfl/libdwflP.h:86
msgid "Invalid register"
msgstr "Nieprawidłowy rejestr"
#: libdwfl/libdwflP.h:87
msgid "Error reading process memory"
msgstr "Błąd podczas odczytywania pamięci procesu"
#: libdwfl/libdwflP.h:88
msgid "Couldn't find architecture of any ELF"
msgstr "Nie można odnaleźć architektury żadnego ELF"
#: libdwfl/libdwflP.h:89
msgid "Error parsing /proc filesystem"
msgstr "Błąd podczas przetwarzania systemu plików /proc"
#: libdwfl/libdwflP.h:90
msgid "Invalid DWARF"
msgstr "Nieprawidłowy DWARF"
#: libdwfl/libdwflP.h:91
msgid "Unsupported DWARF"
msgstr "Nieobsługiwany DWARF"
#: libdwfl/libdwflP.h:92
msgid "Unable to find more threads"
msgstr "Nie można odnaleźć więcej wątków"
#: libdwfl/libdwflP.h:93
msgid "Dwfl already has attached state"
msgstr "Dwfl już ma załączony stan"
#: libdwfl/libdwflP.h:94
msgid "Dwfl has no attached state"
msgstr "Dwfl nie ma załączonego stanu"
#: libdwfl/libdwflP.h:95
msgid "Unwinding not supported for this architecture"
msgstr "Odwijanie nie jest obsługiwane dla tej architektury"
#: libdwfl/libdwflP.h:96
msgid "Invalid argument"
msgstr "Nieprawidłowy parametr"
#: libdwfl/libdwflP.h:97
msgid "Not an ET_CORE ELF file"
msgstr "Nie jest plikiem ELF ET_CORE"
#: libebl/eblbackendname.c:41
msgid "No backend"
msgstr "Brak zaplecza"
#: libebl/eblcorenotetypename.c:100 libebl/eblobjnotetypename.c:77
#: libebl/eblobjnotetypename.c:109 libebl/eblobjnotetypename.c:130
#: libebl/eblosabiname.c:73 libebl/eblsectionname.c:83
#: libebl/eblsectiontypename.c:115 libebl/eblsegmenttypename.c:81
msgid "<unknown>"
msgstr "<nieznany>"
#: libebl/ebldynamictagname.c:103
#, c-format
msgid "<unknown>: %#<PRIx64>"
msgstr "<nieznany>: %#<PRIx64>"
#: libebl/eblobjnote.c:58
#, c-format
msgid "unknown SDT version %u\n"
msgstr "nieznana wersja SDT %u\n"
#: libebl/eblobjnote.c:76
#, c-format
msgid "invalid SDT probe descriptor\n"
msgstr "nieprawidłowy deskryptor sondy SDT\n"
#: libebl/eblobjnote.c:126
#, c-format
msgid " PC: "
msgstr " PC: "
#: libebl/eblobjnote.c:128
#, c-format
msgid " Base: "
msgstr " Podstawa: "
#: libebl/eblobjnote.c:130
#, c-format
msgid " Semaphore: "
msgstr " Semafor: "
#: libebl/eblobjnote.c:132
#, c-format
msgid " Provider: "
msgstr " Dostawca: "
#: libebl/eblobjnote.c:134
#, c-format
msgid " Name: "
msgstr " Nazwa: "
#: libebl/eblobjnote.c:136
#, c-format
msgid " Args: "
msgstr " Parametry: "
#: libebl/eblobjnote.c:300
#, c-format
msgid " Build ID: "
msgstr " Identyfikator kopii: "
#. A non-null terminated version string.
#: libebl/eblobjnote.c:311
#, c-format
msgid " Linker version: %.*s\n"
msgstr " Wersja konsolidatora: %.*s\n"
#: libebl/eblobjnote.c:638
#, c-format
msgid " OS: %s, ABI: "
msgstr " System operacyjny: %s, ABI: "
#: libebl/eblosabiname.c:70
msgid "Stand alone"
msgstr "Samodzielny"
#: libebl/eblsymbolbindingname.c:68 libebl/eblsymboltypename.c:74
#, c-format
msgid "<unknown>: %d"
msgstr "<nieznany>: %d"
#: libelf/elf_error.c:67
msgid "unknown version"
msgstr "nieznana wersja"
#: libelf/elf_error.c:71
msgid "unknown type"
msgstr "nieznany typ"
#: libelf/elf_error.c:75
msgid "invalid `Elf' handle"
msgstr "nieprawidłowa obsługa „Elf”"
#: libelf/elf_error.c:79
msgid "invalid size of source operand"
msgstr "nieprawidłowy rozmiar operanda źródłowego"
#: libelf/elf_error.c:83
msgid "invalid size of destination operand"
msgstr "nieprawidłowy rozmiar operanda docelowego"
#: libelf/elf_error.c:87 src/readelf.c:6197
#, c-format
msgid "invalid encoding"
msgstr "nieprawidłowe kodowanie"
#: libelf/elf_error.c:95
msgid "invalid file descriptor"
msgstr "nieprawidłowy deskryptor pliku"
#: libelf/elf_error.c:99
#, fuzzy
msgid "invalid ELF file data"
msgstr "nieprawidłowy plik ELF"
#: libelf/elf_error.c:103
msgid "invalid operation"
msgstr "nieprawidłowe działanie"
#: libelf/elf_error.c:107
msgid "ELF version not set"
msgstr "wersja ELF nie została ustawiona"
#: libelf/elf_error.c:119
msgid "invalid fmag field in archive header"
msgstr "nieprawidłowe pole fmag w nagłówku archiwum"
#: libelf/elf_error.c:123
msgid "invalid archive file"
msgstr "nieprawidłowy plik archiwum"
#: libelf/elf_error.c:127
msgid "descriptor is not for an archive"
msgstr "deskryptor nie jest dla archiwum"
#: libelf/elf_error.c:131
msgid "no index available"
msgstr "brak dostępnego indeksu"
#: libelf/elf_error.c:135
msgid "cannot read data from file"
msgstr "nie można odczytać danych z pliku"
#: libelf/elf_error.c:139
msgid "cannot write data to file"
msgstr "nie można zapisać danych do pliku"
#: libelf/elf_error.c:143
msgid "invalid binary class"
msgstr "nieprawidłowa klasa pliku binarnego"
#: libelf/elf_error.c:147
msgid "invalid section index"
msgstr "nieprawidłowy indeks sekcji"
#: libelf/elf_error.c:151
msgid "invalid operand"
msgstr "nieprawidłowy operand"
#: libelf/elf_error.c:155
msgid "invalid section"
msgstr "nieprawidłowa sekcja"
#: libelf/elf_error.c:163
msgid "executable header not created first"
msgstr "nie utworzono najpierw nagłówka pliku wykonywalnego"
#: libelf/elf_error.c:167
msgid "file descriptor disabled"
msgstr "deskryptor pliku jest wyłączony"
#: libelf/elf_error.c:171
msgid "archive/member file descriptor mismatch"
msgstr "deskryptory archiwum/elementu nie zgadzają się"
#: libelf/elf_error.c:179
msgid "cannot manipulate null section"
msgstr "nie można zmieniać pustej sekcji"
#: libelf/elf_error.c:183
msgid "data/scn mismatch"
msgstr "dane/scn nie zgadzają się"
#: libelf/elf_error.c:187
msgid "invalid section header"
msgstr "nieprawidłowy nagłówek sekcji"
#: libelf/elf_error.c:191 src/readelf.c:9997 src/readelf.c:10597
#: src/readelf.c:10698 src/readelf.c:10880
#, c-format
msgid "invalid data"
msgstr "nieprawidłowe dane"
#: libelf/elf_error.c:195
msgid "unknown data encoding"
msgstr "nieznane kodowanie danych"
#: libelf/elf_error.c:199
msgid "section `sh_size' too small for data"
msgstr "sekcja „sh_size” jest za mała dla danych"
#: libelf/elf_error.c:203
msgid "invalid section alignment"
msgstr "nieprawidłowe wyrównanie sekcji"
#: libelf/elf_error.c:207
msgid "invalid section entry size"
msgstr "nieprawidłowy rozmiar wpisu sekcji"
#: libelf/elf_error.c:211
msgid "update() for write on read-only file"
msgstr "update() dla zapisu pliku tylko do odczytu"
#: libelf/elf_error.c:215
msgid "no such file"
msgstr "nie ma takiego pliku"
#: libelf/elf_error.c:219
msgid "only relocatable files can contain section groups"
msgstr "tylko relokowalne pliki mogą zawierać grupy sekcji"
#: libelf/elf_error.c:224
msgid ""
"program header only allowed in executables, shared objects, and core files"
msgstr ""
"tylko pliki wykonywalne, obiektów współdzielone i pliki core mogą mieć "
"nagłówki programu"
#: libelf/elf_error.c:231
msgid "file has no program header"
msgstr "plik nie ma nagłówków programu"
#: libelf/elf_error.c:241
msgid "invalid section type"
msgstr "nieprawidłowy typ sekcji"
#: libelf/elf_error.c:246
msgid "invalid section flags"
msgstr "nieprawidłowe flagi sekcji"
#: libelf/elf_error.c:251
msgid "section does not contain compressed data"
msgstr "sekcja nie zawiera skompresowanych danych"
#: libelf/elf_error.c:256
msgid "section contains compressed data"
msgstr "sekcja zawiera skompresowane dane"
#: libelf/elf_error.c:261
msgid "unknown compression type"
msgstr "nieznany typ kompresji"
#: libelf/elf_error.c:266
msgid "cannot compress data"
msgstr "nie można kompresować danych"
#: libelf/elf_error.c:271
msgid "cannot decompress data"
msgstr "nie można dekompresować danych"
#: src/addr2line.c:57
msgid "Input format options:"
msgstr "Opcje formatowania wejścia:"
#: src/addr2line.c:59
msgid "Treat addresses as offsets relative to NAME section."
msgstr "Traktuje adresy jako offsety względne do sekcji NAZWA."
#: src/addr2line.c:61
msgid "Output format options:"
msgstr "Opcje formatowania wyjścia:"
#: src/addr2line.c:62
msgid "Print address before each entry"
msgstr "Wyświetla adres pliku przed każdym wpisem"
#: src/addr2line.c:63
msgid "Show only base names of source files"
msgstr "Wyświetla tylko podstawowe nazwy plików źródłowych"
#: src/addr2line.c:65
msgid "Show absolute file names using compilation directory"
msgstr "Wyświetla bezwzględne nazwy plików używając katalogu kompilacji"
#: src/addr2line.c:66
msgid "Also show function names"
msgstr "Wyświetla także nazwy funkcji"
#: src/addr2line.c:67
msgid "Also show symbol or section names"
msgstr "Wyświetla także nazwy symboli lub sekcji"
#: src/addr2line.c:68
msgid "Also show symbol and the section names"
msgstr "Wyświetla także nazwy symboli i sekcji"
#: src/addr2line.c:69
msgid "Also show line table flags"
msgstr "Wyświetla także flagi tabeli wierszy"
#: src/addr2line.c:71
msgid ""
"Show all source locations that caused inline expansion of subroutines at the "
"address."
msgstr ""
"Wyświetla wszystkie położenia źródłowe, które spowodowały wstawione "
"rozszerzenie podprogramów pod tym adresem."
#: src/addr2line.c:74
msgid "Show demangled symbols (ARG is always ignored)"
msgstr ""
"Wyświetla symbole z usuniętym dekorowaniem (PARAMETR jest zawsze ignorowany)"
#: src/addr2line.c:76
msgid "Print all information on one line, and indent inlines"
msgstr "Wyświetla wszystkie informacje w jednym wierszy i wyrównuje wstawki"
#: src/addr2line.c:78 src/elfcmp.c:70 src/findtextrel.c:65 src/nm.c:100
#: src/strings.c:78
msgid "Miscellaneous:"
msgstr "Różne:"
#. Short description of program.
#: src/addr2line.c:86
msgid ""
"Locate source files and line information for ADDRs (in a.out by default)."
msgstr ""
"Odnajdywanie plików źródłowych i informacji o wierszu dla ADRESU (domyślne "
"w a.out)."
#. Strings for arguments in help texts.
#: src/addr2line.c:90
msgid "[ADDR...]"
msgstr "[ADRES…]"
#: src/addr2line.c:519
#, c-format
msgid "Section syntax requires exactly one module"
msgstr "Składnia sekcji wymaga dokładnie jednego modułu"
#: src/addr2line.c:542
#, c-format
msgid "offset %#<PRIxMAX> lies outside section '%s'"
msgstr "offset %#<PRIxMAX> leży poza sekcją „%s”"
#: src/addr2line.c:632
#, c-format
msgid "cannot find symbol '%s'"
msgstr "nie można odnaleźć symbolu „%s”"
#: src/addr2line.c:637
#, c-format
msgid "offset %#<PRIxMAX> lies outside contents of '%s'"
msgstr "offset %#<PRIxMAX> leży poza zawartością „%s”"
#: src/ar.c:67
msgid "Commands:"
msgstr "Polecenia:"
#: src/ar.c:68
msgid "Delete files from archive."
msgstr "Usuwa pliki z archiwum."
#: src/ar.c:69
msgid "Move files in archive."
msgstr "Przenosi pliki w archiwum."
#: src/ar.c:70
msgid "Print files in archive."
msgstr "Wyświetla pliki w archiwum."
#: src/ar.c:71
msgid "Quick append files to archive."
msgstr "Szybko dodaje pliki do archiwum."
#: src/ar.c:73
msgid "Replace existing or insert new file into archive."
msgstr "Zastępuje istniejący lub umieszcza nowy plik w archiwum."
#: src/ar.c:74
msgid "Display content of archive."
msgstr "Wyświetla zawartość archiwum."
#: src/ar.c:75
msgid "Extract files from archive."
msgstr "Wypakowuje pliki z archiwum."
#: src/ar.c:77
msgid "Command Modifiers:"
msgstr "Modyfikatory poleceń:"
#: src/ar.c:78
msgid "Preserve original dates."
msgstr "Zachowuje pierwotne daty."
#: src/ar.c:79
msgid "Use instance [COUNT] of name."
msgstr "Używa wystąpienia [LICZNIK] nazwy."
#: src/ar.c:81
msgid "Do not replace existing files with extracted files."
msgstr "Nie zastępuje istniejących plików wypakowanymi plikami."
#: src/ar.c:82
msgid "Allow filename to be truncated if necessary."
msgstr "Zezwala na skrócenie nazwy pliku, jeśli jest to wymagane."
#: src/ar.c:84
msgid "Provide verbose output."
msgstr "Wyświetla więcej informacji."
#: src/ar.c:85
msgid "Force regeneration of symbol table."
msgstr "Wymusza ponowne utworzenie tabeli symboli."
#: src/ar.c:86
msgid "Insert file after [MEMBER]."
msgstr "Umieszcza plik po [ELEMENCIE]."
#: src/ar.c:87
msgid "Insert file before [MEMBER]."
msgstr "Umieszcza plik przed [ELEMENTEM]."
#: src/ar.c:88
msgid "Same as -b."
msgstr "To samo, co -b."
#: src/ar.c:89
msgid "Suppress message when library has to be created."
msgstr "Zmniejsza komunikat, jeśli biblioteka musi zostać utworzona."
#: src/ar.c:91
msgid "Use full path for file matching."
msgstr "Używa pełnej ścieżki do dopasowywania plików."
#: src/ar.c:92
msgid "Update only older files in archive."
msgstr "Aktualizuje tylko starsze pliki w archiwum."
#. Short description of program.
#: src/ar.c:98
msgid "Create, modify, and extract from archives."
msgstr "Tworzenie, modyfikowanie i wypakowywanie archiwów."
#. Strings for arguments in help texts.
#: src/ar.c:101
msgid "[MEMBER] [COUNT] ARCHIVE [FILE...]"
msgstr "[ELEMENT] [LICZNIK] ARCHIWUM [PLIK…]"
#: src/ar.c:180
#, c-format
msgid "'a', 'b', and 'i' are only allowed with the 'm' and 'r' options"
msgstr "„a”, „b” i „i” są dozwolone tylko z opcjami „m” i „r”"
#: src/ar.c:185
#, c-format
msgid "MEMBER parameter required for 'a', 'b', and 'i' modifiers"
msgstr "parametr ELEMENT jest wymagany dla modyfikatorów „a”, „b” i „i”"
#: src/ar.c:201
#, c-format
msgid "'N' is only meaningful with the 'x' and 'd' options"
msgstr "„N” ma znaczenie tylko z opcjami „x” i „d”"
#: src/ar.c:206
#, c-format
msgid "COUNT parameter required"
msgstr "wymagany jest parametr LICZNIK"
#: src/ar.c:218
#, c-format
msgid "invalid COUNT parameter %s"
msgstr "nieprawidłowy parametr LICZNIK %s"
#: src/ar.c:225
#, c-format
msgid "'%c' is only meaningful with the 'x' option"
msgstr "„%c” ma znaczenie tylko z opcją „x”"
#: src/ar.c:231
#, c-format
msgid "archive name required"
msgstr "wymagana jest nazwa archiwum"
#: src/ar.c:244
#, c-format
msgid "command option required"
msgstr "wymagana jest opcja polecenia"
#: src/ar.c:295
#, c-format
msgid "More than one operation specified"
msgstr "Podano więcej niż jedno działanie"
#: src/ar.c:389
#, c-format
msgid "cannot open archive '%s'"
msgstr "nie można otworzyć archiwum „%s”"
#: src/ar.c:399
#, c-format
msgid "cannot open archive '%s': %s"
msgstr "nie można otworzyć archiwum „%s”: %s"
#: src/ar.c:403
#, c-format
msgid "%s: not an archive file"
msgstr "%s: nie jest plikiem archiwum"
#: src/ar.c:407
#, c-format
msgid "cannot stat archive '%s'"
msgstr "nie można wykonać stat na archiwum „%s”"
#: src/ar.c:419
#, c-format
msgid "no entry %s in archive\n"
msgstr "brak wpisu %s w archiwum\n"
#: src/ar.c:472 src/ar.c:927 src/ar.c:1134
#, c-format
msgid "cannot create hash table"
msgstr "nie można utworzyć tabeli mieszającej"
#: src/ar.c:479 src/ar.c:934 src/ar.c:1143
#, c-format
msgid "cannot insert into hash table"
msgstr "nie można umieścić w tabeli mieszającej"
#: src/ar.c:487 src/ranlib.c:148
#, c-format
msgid "cannot stat '%s'"
msgstr "nie można wykonać stat na „%s”"
#: src/ar.c:589
#, c-format
msgid "cannot read content of %s: %s"
msgstr "nie można odczytać zawartości %s: %s"
#: src/ar.c:632
#, c-format
msgid "cannot open %.*s"
msgstr "nie można otworzyć %.*s"
#: src/ar.c:654
#, c-format
msgid "failed to write %s"
msgstr "zapisanie %s się nie powiodło"
#: src/ar.c:666
#, c-format
msgid "cannot change mode of %s"
msgstr "nie można zmienić trybu %s"
#: src/ar.c:682
#, c-format
msgid "cannot change modification time of %s"
msgstr "nie można zmienić czasu modyfikacji %s"
#: src/ar.c:728
#, c-format
msgid "cannot rename temporary file to %.*s"
msgstr "nie można zmienić nazwy pliku tymczasowego na %.*s"
#: src/ar.c:764 src/ar.c:1019 src/ar.c:1423 src/ranlib.c:222
#, c-format
msgid "cannot create new file"
msgstr "nie można utworzyć nowego pliku"
#: src/ar.c:1225
#, c-format
msgid "position member %s not found"
msgstr "nie odnaleziono położenia elementu %s"
#: src/ar.c:1235
#, c-format
msgid "%s: no entry %s in archive!\n"
msgstr "%s: brak wpisu %s w archiwum.\n"
#: src/ar.c:1264 src/objdump.c:241
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "nie można otworzyć %s"
#: src/ar.c:1269
#, c-format
msgid "cannot stat %s"
msgstr "nie można wykonać stat na %s"
#: src/ar.c:1275
#, c-format
msgid "%s is no regular file"
msgstr "%s nie jest zwykłym plikiem"
#: src/ar.c:1288
#, c-format
msgid "cannot get ELF descriptor for %s: %s\n"
msgstr "nie można uzyskać deskryptora ELF dla %s: %s\n"
#: src/ar.c:1308
#, c-format
msgid "cannot read %s: %s"
msgstr "nie można odczytać %s: %s"
#: src/ar.c:1483
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot represent ar_date"
msgstr "nie można dekompresować danych"
#: src/ar.c:1489
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot represent ar_uid"
msgstr "nie można dekompresować danych"
#: src/ar.c:1495
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot represent ar_gid"
msgstr "nie można dekompresować danych"
#: src/ar.c:1501
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot represent ar_mode"
msgstr "nie można uzyskać nazwy sekcji"
#: src/ar.c:1507
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot represent ar_size"
msgstr "nie można otworzyć %s"
#: src/arlib-argp.c:32
msgid "Use zero for uid, gid, and date in archive members."
msgstr "Używa zero jako UID, GID i datę w elementach archiwum."
#: src/arlib-argp.c:34
msgid "Use actual uid, gid, and date in archive members."
msgstr "Używa prawdziwe UID, GID i datę w elementach archiwum."
#: src/arlib-argp.c:65
#, c-format
msgid "%s (default)"
msgstr "%s (domyślnie)"
#. The archive is too big.
#: src/arlib.c:213
#, c-format
msgid "the archive '%s' is too large"
msgstr "archiwum „%s” jest za duże"
#: src/arlib.c:226
#, c-format
msgid "cannot read ELF header of %s(%s): %s"
msgstr "nie można odczytać nagłówka ELF %s(%s): %s"
#: src/elfcmp.c:60
msgid "Control options:"
msgstr "Opcje sterujące:"
#: src/elfcmp.c:62
msgid "Output all differences, not just the first"
msgstr "Wyświetlanie wszystkich różnic, nie tylko pierwszej"
#: src/elfcmp.c:63
msgid ""
"Control treatment of gaps in loadable segments [ignore|match] (default: "
"ignore)"
msgstr ""
"Sterowanie traktowaniem luk w segmentach wczytywalnych [ignore|match] "
"(domyślne: ignore)"
#: src/elfcmp.c:65
msgid "Ignore permutation of buckets in SHT_HASH section"
msgstr "Ignorowanie permutacji kubełków w sekcji SHT_HASH"
#: src/elfcmp.c:67
msgid "Ignore differences in build ID"
msgstr "Ignorowanie różnic w identyfikatorze kopii"
#: src/elfcmp.c:68
msgid "Output nothing; yield exit status only"
msgstr "Bez wypisywania; przekazanie tylko kodu wyjścia"
#. Short description of program.
#: src/elfcmp.c:75
msgid "Compare relevant parts of two ELF files for equality."
msgstr "Porównywanie odpowiednich części dwóch plików ELF pod kątem równości."
#. Strings for arguments in help texts.
#: src/elfcmp.c:79
msgid "FILE1 FILE2"
msgstr "PLIK1 PLIK2"
#: src/elfcmp.c:141
msgid "Invalid number of parameters.\n"
msgstr "Nieprawidłowa liczba parametrów.\n"
#: src/elfcmp.c:172 src/elfcmp.c:177
#, c-format
msgid "cannot get ELF header of '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka ELF „%s”: %s"
#: src/elfcmp.c:203
#, c-format
msgid "%s %s diff: ELF header"
msgstr "%s %s różnią się: nagłówek ELF"
#: src/elfcmp.c:210 src/elfcmp.c:213
#, c-format
msgid "cannot get section count of '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać licznika sekcji „%s”: %s"
#: src/elfcmp.c:218
#, c-format
msgid "%s %s diff: section count"
msgstr "%s %s różnią się: licznik sekcji"
#: src/elfcmp.c:225 src/elfcmp.c:228
#, c-format
msgid "cannot get program header count of '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać licznika nagłówka programu „%s”: %s"
#: src/elfcmp.c:233
#, c-format
msgid "%s %s diff: program header count"
msgstr "%s %s różnią się: licznik nagłówka programu"
#: src/elfcmp.c:241 src/elfcmp.c:244
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot get hdrstrndx of '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka ELF „%s”: %s"
#: src/elfcmp.c:249
#, fuzzy, c-format
msgid "%s %s diff: shdr string index"
msgstr "%s %s różnią się: licznik sekcji"
#: src/elfcmp.c:307
#, c-format
msgid "%s %s differ: section [%zu], [%zu] name"
msgstr "%s %s różnią się: nazwa sekcji [%zu], [%zu]"
#: src/elfcmp.c:330
#, c-format
msgid "%s %s differ: section [%zu] '%s' header"
msgstr "%s %s różnią się: nagłówek sekcji [%zu] „%s”"
#: src/elfcmp.c:338 src/elfcmp.c:344
#, c-format
msgid "cannot get content of section %zu in '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać zawartości sekcji %zu w „%s”: %s"
#: src/elfcmp.c:353
#, c-format
msgid "symbol table [%zu] in '%s' has zero sh_entsize"
msgstr "tabela symboli [%zu] w „%s” ma zerowe sh_entsize"
#: src/elfcmp.c:365 src/elfcmp.c:371
#, c-format
msgid "cannot get symbol in '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać symbolu w „%s”: %s"
#: src/elfcmp.c:393
#, c-format
msgid "%s %s differ: symbol table [%zu]"
msgstr "%s %s różnią się: tabela symboli [%zu]"
#: src/elfcmp.c:396
#, c-format
msgid "%s %s differ: symbol table [%zu,%zu]"
msgstr "%s %s różnią się: tabela symboli [%zu,%zu]"
#: src/elfcmp.c:443 src/elfcmp.c:513
#, c-format
msgid "%s %s differ: section [%zu] '%s' number of notes"
msgstr "%s %s różnią się: liczba notatek sekcji [%zu] „%s”"
#: src/elfcmp.c:451
#, c-format
msgid "cannot read note section [%zu] '%s' in '%s': %s"
msgstr "nie można odczytać notatki sekcji [%zu] „%s” w „%s”: %s"
#: src/elfcmp.c:462
#, c-format
msgid "%s %s differ: section [%zu] '%s' note name"
msgstr "%s %s różnią się: nazwa notatki sekcji [%zu] „%s”"
#: src/elfcmp.c:470
#, c-format
msgid "%s %s differ: section [%zu] '%s' note '%s' type"
msgstr "%s %s różnią się: sekcja [%zu] „%s” notatka „%s” typ"
#: src/elfcmp.c:485
#, c-format
msgid "%s %s differ: build ID length"
msgstr "%s %s różnią się: długość identyfikatora kopii"
#: src/elfcmp.c:493
#, c-format
msgid "%s %s differ: build ID content"
msgstr "%s %s różnią się: zawartość identyfikatora kopii"
#: src/elfcmp.c:502
#, c-format
msgid "%s %s differ: section [%zu] '%s' note '%s' content"
msgstr "%s %s różnią się: sekcja [%zu] „%s” notatka „%s” zawartość"
#: src/elfcmp.c:543
#, c-format
msgid "%s %s differ: section [%zu] '%s' content"
msgstr "%s %s różnią się: zawartość sekcji [%zu] „%s”"
#: src/elfcmp.c:547
#, c-format
msgid "%s %s differ: section [%zu,%zu] '%s' content"
msgstr "%s %s różnią się: zawartość sekcji [%zu,%zu] „%s”"
#: src/elfcmp.c:562
#, c-format
msgid "%s %s differ: unequal amount of important sections"
msgstr "%s %s różnią się: różna liczba ważnych sekcji"
#: src/elfcmp.c:595 src/elfcmp.c:600
#, c-format
msgid "cannot load data of '%s': %s"
msgstr "nie można wczytać danych z „%s”: %s"
#: src/elfcmp.c:619 src/elfcmp.c:625
#, c-format
msgid "cannot get program header entry %d of '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać wpisu nagłówka programu %d z „%s”: %s"
#: src/elfcmp.c:631
#, c-format
msgid "%s %s differ: program header %d"
msgstr "%s %s różnią się: nagłówek programu %d"
#: src/elfcmp.c:655
#, c-format
msgid "%s %s differ: gap"
msgstr "%s %s różnią się: luka"
#: src/elfcmp.c:706
#, c-format
msgid "Invalid value '%s' for --gaps parameter."
msgstr "Nieprawidłowa wartość „%s” dla parametru --gaps."
#: src/elfcmp.c:734 src/findtextrel.c:205 src/nm.c:364 src/ranlib.c:141
#: src/size.c:272 src/strings.c:185 src/strip.c:984 src/strip.c:1021
#: src/unstrip.c:2197 src/unstrip.c:2226
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "nie można otworzyć „%s”"
#: src/elfcmp.c:738 src/findtextrel.c:212 src/ranlib.c:158
#, c-format
msgid "cannot create ELF descriptor for '%s': %s"
msgstr "nie można utworzyć deskryptora ELF dla „%s”: %s"
#: src/elfcmp.c:743
#, c-format
msgid "cannot create EBL descriptor for '%s'"
msgstr "nie można utworzyć deskryptora EBL dla „%s”"
#: src/elfcmp.c:761 src/findtextrel.c:394
#, c-format
msgid "cannot get section header of section %zu: %s"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka sekcji dla sekcji %zu: %s"
#: src/elfcmp.c:771
#, c-format
msgid "cannot get content of section %zu: %s"
msgstr "nie można uzyskać zawartości sekcji %zu: %s"
#: src/elfcmp.c:781 src/elfcmp.c:795
#, c-format
msgid "cannot get relocation: %s"
msgstr "nie można uzyskać relokacji: %s"
#: src/elfcompress.c:115 src/strip.c:308 src/unstrip.c:121
#, c-format
msgid "-o option specified twice"
msgstr "Opcję -o podano dwukrotnie"
#: src/elfcompress.c:122
#, c-format
msgid "-t option specified twice"
msgstr "Opcję -t podano dwukrotnie"
#: src/elfcompress.c:131
#, c-format
msgid "unknown compression type '%s'"
msgstr "nieznany typ kompresji „%s”"
#. We need at least one input file.
#: src/elfcompress.c:143 src/elfcompress.c:1347
#, c-format
msgid "No input file given"
msgstr "Nie podano pliku wejściowego"
#: src/elfcompress.c:149 src/elfcompress.c:1352
#, c-format
msgid "Only one input file allowed together with '-o'"
msgstr "Tylko jeden plik wejściowy jest dozwolony z „-o”"
#: src/elfcompress.c:1309
msgid "Place (de)compressed output into FILE"
msgstr "Umieszcza zdekompresowane wyjście w PLIKU"
#: src/elfcompress.c:1312
msgid ""
"What type of compression to apply. TYPE can be 'none' (decompress), "
"'zlib' (ELF ZLIB compression, the default, 'zlib-gabi' is an alias) or 'zlib-"
"gnu' (.zdebug GNU style compression, 'gnu' is an alias)"
msgstr ""
"Typ stosowanej kompresji. TYP może wynosić „none” (dekompresja), "
"„zlib” (kompresja zlib ELF, domyślna, „zlib-gabi” to alias) lub „zlib-"
"gnu” (kompresja .zdebug w stylu GNU, „gnu” to alias)"
#: src/elfcompress.c:1315
msgid ""
"SECTION name to (de)compress, SECTION is an extended wildcard pattern "
"(defaults to '.?(z)debug*')"
msgstr ""
"Nazwa SEKCJI do (de)kompresowania, SEKCJA jest rozszerzonym wzorem "
"(domyślnie „.?(z)debug*”)"
#: src/elfcompress.c:1318
msgid "Print a message for each section being (de)compressed"
msgstr "Wyświetla komunikat dla każdej (de)kompresowanej sekcji"
#: src/elfcompress.c:1321
#, fuzzy
msgid ""
"Force compression of section even if it would become larger or update/"
"rewrite the file even if no section would be (de)compressed"
msgstr "Wymusza kompresję sekcji nawet, jeśli spowodowałoby to jej zwiększenie"
#: src/elfcompress.c:1324 src/strip.c:93
msgid "Relax a few rules to handle slightly broken ELF files"
msgstr "Łagodzi kilka reguł, aby obsłużyć lekko uszkodzone pliki ELF"
#: src/elfcompress.c:1327
msgid "Be silent when a section cannot be compressed"
msgstr "Bez zgłaszania, kiedy nie można zdekompresować sekcji"
#. Strings for arguments in help texts.
#: src/elfcompress.c:1336 src/elflint.c:77 src/readelf.c:158
msgid "FILE..."
msgstr "PLIK…"
#: src/elfcompress.c:1337
msgid "Compress or decompress sections in an ELF file."
msgstr "Kompresuje lub dekompresuje sekcje w pliku ELF."
#: src/elflint.c:63
msgid "Be extremely strict, flag level 2 features."
msgstr "Bardzo ścisłe sprawdzanie, cechy poziomu 2 flag."
#: src/elflint.c:64
msgid "Do not print anything if successful"
msgstr "Nie wypisywanie niczego w przypadku powodzenia"
#: src/elflint.c:65
msgid "Binary is a separate debuginfo file"
msgstr "Plik binarny jest oddzielnym plikiem debuginfo"
#: src/elflint.c:67
msgid ""
"Binary has been created with GNU ld and is therefore known to be broken in "
"certain ways"
msgstr ""
"Plik binarny został utworzony przez program GNU ld, przez co jest uszkodzony "
"w pewien sposób"
#. Short description of program.
#: src/elflint.c:73
msgid "Pedantic checking of ELF files compliance with gABI/psABI spec."
msgstr ""
"Szczegółowe sprawdzanie zgodności plików ELF ze specyfikacją gABI/psABI."
#: src/elflint.c:154 src/readelf.c:368
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot open input file '%s'"
msgstr "nie można otworzyć pliku wejściowego"
#: src/elflint.c:161
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot generate Elf descriptor for '%s': %s\n"
msgstr "nie można utworzyć deskryptora ELF: %s\n"
#: src/elflint.c:180
#, c-format
msgid "error while closing Elf descriptor: %s\n"
msgstr "błąd podczas zamykania deskryptora ELF: %s\n"
#: src/elflint.c:184
msgid "No errors"
msgstr "Brak błędów"
#: src/elflint.c:219 src/readelf.c:575
msgid "Missing file name.\n"
msgstr "Brak nazwy pliku.\n"
#: src/elflint.c:284
#, c-format
msgid " error while freeing sub-ELF descriptor: %s\n"
msgstr " błąd podczas zwalniania deskryptora pod-ELF: %s\n"
#. We cannot do anything.
#: src/elflint.c:292
#, c-format
msgid "Not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start\n"
msgstr "To nie jest plik ELF — ma błędne bajty magiczne na początku\n"
#: src/elflint.c:357
#, c-format
msgid "e_ident[%d] == %d is no known class\n"
msgstr "e_ident[%d] == %d nie jest znaną klasą\n"
#: src/elflint.c:362
#, c-format
msgid "e_ident[%d] == %d is no known data encoding\n"
msgstr "e_ident[%d] == %d nie jest znanym kodowaniem danych\n"
#: src/elflint.c:366
#, c-format
msgid "unknown ELF header version number e_ident[%d] == %d\n"
msgstr "nieznany numer wersji nagłówka ELF e_ident[%d] == %d\n"
#: src/elflint.c:374
#, c-format
msgid "unsupported OS ABI e_ident[%d] == '%s'\n"
msgstr "nieobsługiwane ABI systemu operacyjnego e_ident[%d] == „%s”\n"
#: src/elflint.c:380
#, fuzzy, c-format
msgid "unsupported ABI version e_ident[%d] == %d\n"
msgstr "nieobsługiwana wersja ABI e_ident[%d] == %d\n"
#: src/elflint.c:385
#, c-format
msgid "e_ident[%zu] is not zero\n"
msgstr "e_ident[%zu] nie wynosi zero\n"
#: src/elflint.c:390
#, c-format
msgid "unknown object file type %d\n"
msgstr "nieznany typ pliku obiektu %d\n"
#: src/elflint.c:397
#, c-format
msgid "unknown machine type %d\n"
msgstr "nieznany typ komputera %d\n"
#: src/elflint.c:401
#, c-format
msgid "unknown object file version\n"
msgstr "nieznana wersja pliku obiektu\n"
#: src/elflint.c:407
#, c-format
msgid "invalid program header offset\n"
msgstr "nieprawidłowy offset nagłówka programu\n"
#: src/elflint.c:409
#, c-format
msgid "executables and DSOs cannot have zero program header offset\n"
msgstr ""
"pliki wykonywalne i DSO nie mogą mieć zerowego offsetu nagłówka programu\n"
#: src/elflint.c:413
#, c-format
msgid "invalid number of program header entries\n"
msgstr "nieprawidłowa liczba wpisów nagłówka programu\n"
#: src/elflint.c:421
#, c-format
msgid "invalid section header table offset\n"
msgstr "nieprawidłowy offset tabeli nagłówków sekcji\n"
#: src/elflint.c:424
#, c-format
msgid "section header table must be present\n"
msgstr "tabela nagłówków sekcji musi istnieć\n"
#: src/elflint.c:438
#, c-format
msgid "invalid number of section header table entries\n"
msgstr "nieprawidłowa liczba wpisów tabeli nagłówków sekcji\n"
#: src/elflint.c:455
#, c-format
msgid "invalid section header index\n"
msgstr "nieprawidłowy indeks nagłówka sekcji\n"
#: src/elflint.c:473
#, c-format
msgid "Can only check %u headers, shnum was %u\n"
msgstr ""
#: src/elflint.c:487
#, c-format
msgid "invalid number of program header table entries\n"
msgstr "nieprawidłowa liczba wpisów tabeli nagłówka programu\n"
#: src/elflint.c:504
#, c-format
msgid "Can only check %u headers, phnum was %u\n"
msgstr ""
#: src/elflint.c:509
#, c-format
msgid "invalid machine flags: %s\n"
msgstr "nieprawidłowe flagi komputera: %s\n"
#: src/elflint.c:516 src/elflint.c:533
#, c-format
msgid "invalid ELF header size: %hd\n"
msgstr "nieprawidłowy rozmiar nagłówka ELF: %hd\n"
#: src/elflint.c:519 src/elflint.c:536
#, c-format
msgid "invalid program header size: %hd\n"
msgstr "nieprawidłowa rozmiar nagłówka programu: %hd\n"
#: src/elflint.c:522 src/elflint.c:539
#, c-format
msgid "invalid program header position or size\n"
msgstr "nieprawidłowe położenie lub rozmiar nagłówka programu\n"
#: src/elflint.c:525 src/elflint.c:542
#, c-format
msgid "invalid section header size: %hd\n"
msgstr "nieprawidłowy rozmiar nagłówka sekcji: %hd\n"
#: src/elflint.c:528 src/elflint.c:545
#, c-format
msgid "invalid section header position or size\n"
msgstr "nieprawidłowe położenie lub rozmiar nagłówka sekcji\n"
#: src/elflint.c:590
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': section with SHF_GROUP flag set not part of a section "
"group\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: sekcja z flagą SHF_GROUP nie jest częścią grupy sekcji\n"
#: src/elflint.c:594
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': section group [%2zu] '%s' does not precede group member\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: grupa sekcji [%2zu] „%s” nie poprzedza elementu grupy\n"
#: src/elflint.c:610 src/elflint.c:1498 src/elflint.c:1549 src/elflint.c:1655
#: src/elflint.c:1991 src/elflint.c:2317 src/elflint.c:2936 src/elflint.c:3099
#: src/elflint.c:3247 src/elflint.c:3437 src/elflint.c:4441
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get section data\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nie można uzyskać danych sekcji\n"
#: src/elflint.c:623 src/elflint.c:1662
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': referenced as string table for section [%2d] '%s' but "
"type is not SHT_STRTAB\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: użyta jako tabela ciągów dla sekcji [%2d] „%s”, ale nie "
"jest typu SHT_STRTAB\n"
#: src/elflint.c:646
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol table cannot have more than one extended index "
"section\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: tabela symboli nie może mieć więcej niż jednej "
"rozszerzonej sekcji indeksów\n"
#: src/elflint.c:658
#, c-format
msgid "section [%2u] '%s': entry size is does not match ElfXX_Sym\n"
msgstr "sekcja [%2u] „%s”: rozmiar wpisu nie zgadza się z ElfXX_Sym\n"
#: src/elflint.c:662
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"section [%2u] '%s': number of local entries in 'st_info' larger than table "
"size\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: brak określonych wpisów notatek dla typu pliku\n"
#: src/elflint.c:671
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get symbol %d: %s\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nie można uzyskać symbolu %d: %s\n"
#: src/elflint.c:676 src/elflint.c:679 src/elflint.c:682 src/elflint.c:685
#: src/elflint.c:688 src/elflint.c:691
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': '%s' in zeroth entry not zero\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: „%s” w zerowym wpisie nie jest zerem\n"
#: src/elflint.c:694
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': XINDEX for zeroth entry not zero\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: XINDEX dla zerowego wpisu nie jest zerem\n"
#: src/elflint.c:704
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get symbol %zu: %s\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nie można uzyskać symbolu %zu: %s\n"
#: src/elflint.c:713
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: invalid name value\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: nieprawidłowa wartość nazwy\n"
#: src/elflint.c:728
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: too large section index but no extended "
"section index section\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: za duży indeks sekcji, ale nie ma sekcji "
"rozszerzonych indeksów sekcji\n"
#: src/elflint.c:734
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: XINDEX used for index which would fit in "
"st_shndx (%<PRIu32>)\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: XINDEX użyty dla indeksu, który zmieściłby "
"się w st_shndx (%<PRIu32>)\n"
#. || sym->st_shndx > SHN_HIRESERVE always false
#: src/elflint.c:746
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: invalid section index\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: nieprawidłowy indeks sekcji\n"
#: src/elflint.c:754
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: unknown type\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: nieznany typ\n"
#: src/elflint.c:760
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: unknown symbol binding\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: nieznane dowiązanie symbolu\n"
#: src/elflint.c:765
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: unique symbol not of object type\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: unikalny symbol nie jest typem obiektu\n"
#: src/elflint.c:773
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: COMMON only allowed in relocatable files\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: COMMON jest dozwolone tylko w plikach "
"relokowalnych\n"
#: src/elflint.c:777
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: local COMMON symbols are nonsense\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: lokalne symbole COMMON to nonsens\n"
#: src/elflint.c:781
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: function in COMMON section is nonsense\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: funkcja w sekcji COMMON to nonsens\n"
#: src/elflint.c:832
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: st_value out of bounds\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: st_value spoza zakresu\n"
#: src/elflint.c:838 src/elflint.c:863 src/elflint.c:912
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu does not fit completely in referenced section "
"[%2d] '%s'\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu nie mieści się w całości we wskazywanej sekcji "
"[%2d] „%s”\n"
#: src/elflint.c:847
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: referenced section [%2d] '%s' does not have "
"SHF_TLS flag set\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: wskazywana sekcja [%2d] „%s” nie ma "
"ustawionej flagi SHF_TLS\n"
#: src/elflint.c:857 src/elflint.c:905
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: st_value out of bounds of referenced section "
"[%2d] '%s'\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: st_value spoza zakresu wskazywanej sekcji "
"[%2d] „%s”\n"
#: src/elflint.c:884
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: TLS symbol but no TLS program header entry\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: symbol TLS, ale brak wpisu TLS nagłówka "
"programu\n"
#: src/elflint.c:890
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: TLS symbol but couldn't get TLS program "
"header entry\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: symbol TLS, ale nie można uzyskać wpisu TLS "
"nagłówka programu\n"
#: src/elflint.c:898
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: st_value short of referenced section [%2d] "
"'%s'\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: st_value pomija wskazywaną sekcję [%2d] „%s”\n"
#: src/elflint.c:925
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: local symbol outside range described in "
"sh_info\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: lokalny symbol spoza zakresu określonego "
"w sh_info\n"
#: src/elflint.c:932
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: non-local symbol outside range described in "
"sh_info\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: nielokalny symbol spoza zakresu określonego "
"w sh_info\n"
#: src/elflint.c:939
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: non-local section symbol\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: nielokalny symbol sekcji\n"
#: src/elflint.c:989
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ symbol refers to bad section "
"[%2d]\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ odnosi się do błędnej sekcji "
"[%2d]\n"
#: src/elflint.c:996
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ symbol refers to section [%2d] "
"'%s'\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ odnosi się do sekcji [%2d] "
"„%s”\n"
#. This test is more strict than the psABIs which
#. usually allow the symbol to be in the middle of
#. the .got section, allowing negative offsets.
#: src/elflint.c:1012
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ symbol value %#<PRIx64> does not "
"match %s section address %#<PRIx64>\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wartość symbolu _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ %#<PRIx64> nie "
"pasuje do adresu sekcji %s %#<PRIx64>\n"
#: src/elflint.c:1019
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ symbol size %<PRIu64> does not "
"match %s section size %<PRIu64>\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: rozmiar symbolu _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ %<PRIu64> nie "
"pasuje do rozmiaru sekcji %s %<PRIu64>\n"
#: src/elflint.c:1027
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ symbol present, but no .got "
"section\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ istnieje, ale brak sekcji ."
"got\n"
#: src/elflint.c:1043
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': _DYNAMIC_ symbol value %#<PRIx64> does not match dynamic "
"segment address %#<PRIx64>\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wartość symbolu _DYNAMIC_ %#<PRIx64> nie pasuje do adresu "
"segmentu dynamicznego %#<PRIx64>\n"
#: src/elflint.c:1050
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': _DYNAMIC symbol size %<PRIu64> does not match dynamic "
"segment size %<PRIu64>\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: rozmiar symbolu _DYNAMIC_ %<PRIu64> nie pasuje do "
"rozmiaru segmentu dynamicznego %<PRIu64>\n"
#: src/elflint.c:1063
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %zu: symbol in dynamic symbol table with non-"
"default visibility\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: symbol w dynamicznej tabeli symboli "
"z niedomyślną widocznością\n"
#: src/elflint.c:1067
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %zu: unknown bit set in st_other\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %zu: ustawiono nieznany bit w st_other\n"
#: src/elflint.c:1105
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get section data.\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nie można uzyskać danych sekcji.\n"
#: src/elflint.c:1121
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': DT_RELCOUNT used for this RELA section\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: DT_RELCOUNT użyte dla tej sekcji RELA\n"
#: src/elflint.c:1132 src/elflint.c:1185
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': DT_RELCOUNT value %d too high for this section\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: DT_RELCOUNT %d za duże dla tej sekcji\n"
#: src/elflint.c:1157 src/elflint.c:1210
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': relative relocations after index %d as specified by "
"DT_RELCOUNT\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: relokacje względne po indeksie %d podanym przez "
"DT_RELCOUNT\n"
#: src/elflint.c:1163 src/elflint.c:1216
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': non-relative relocation at index %zu; DT_RELCOUNT "
"specified %d relative relocations\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: relokacja bezwzględna pod indeksem %zu; DT_RELCOUNT podał "
"%d relokacji względnych\n"
#: src/elflint.c:1175
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': DT_RELACOUNT used for this REL section\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: DT_RELACOUNT użyte dla tej sekcji REL\n"
#: src/elflint.c:1258
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': invalid destination section index\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nieprawidłowy indeks sekcji docelowej\n"
#: src/elflint.c:1270
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': invalid destination section type\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nieprawidłowy typ sekcji docelowej\n"
#: src/elflint.c:1278
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': sh_info should be zero\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: sh_info powinno wynosić zero\n"
#: src/elflint.c:1286
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': no relocations for merge-able string sections possible\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: relokacje dla sekcji złączalnych ciągów są niemożliwe\n"
#: src/elflint.c:1294
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section entry size does not match ElfXX_Rela\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: rozmiar wpisu sekcji nie zgadza się z ElfXX_Rela\n"
#: src/elflint.c:1354
#, c-format
msgid "text relocation flag set but there is no read-only segment\n"
msgstr ""
"flaga relokacji tekstu jest ustawiona, ale nie ma segmentu tylko do odczytu\n"
#: src/elflint.c:1381
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': relocation %zu: invalid type\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: relokacja %zu: nieprawidłowy typ\n"
#: src/elflint.c:1389
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': relocation %zu: relocation type invalid for the file "
"type\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: relokacja %zu: typ relokacji nieprawidłowy dla tego typu "
"pliku\n"
#: src/elflint.c:1397
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': relocation %zu: invalid symbol index\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: relokacja %zu: nieprawidłowy indeks symbolu\n"
#: src/elflint.c:1415
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': relocation %zu: only symbol '_GLOBAL_OFFSET_TABLE_' can "
"be used with %s\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: relokacja %zu: z %s można użyć tylko symbolu "
"„_GLOBAL_OFFSET_TABLE_”\n"
#: src/elflint.c:1432
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': relocation %zu: offset out of bounds\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: relokacja %zu: offset spoza zakresu\n"
#: src/elflint.c:1447
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': relocation %zu: copy relocation against symbol of type "
"%s\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: relokacja %zu: relokacja kopii względem symbolu typu %s\n"
#: src/elflint.c:1468
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': relocation %zu: read-only section modified but text "
"relocation flag not set\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: relokacja %zu: sekcja tylko do odczytu została "
"zmodyfikowana, ale nie ustawiono flagi relokacji tekstu\n"
#: src/elflint.c:1483
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': relocations are against loaded and unloaded data\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: relokacje względem wczytanych i niewczytanych danych\n"
#: src/elflint.c:1523 src/elflint.c:1574
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get relocation %zu: %s\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nie można uzyskać relokacji %zu: %s\n"
#: src/elflint.c:1650
#, c-format
msgid "more than one dynamic section present\n"
msgstr "obecna jest więcej niż jedna sekcja dynamiczna\n"
#: src/elflint.c:1668
#, c-format
msgid ""
"section [%2d]: referenced as string table for section [%2d] '%s' but section "
"link value is invalid\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d]: wskazane jako tabela ciągów dla sekcji [%2d] „%s”, ale wartość "
"dowiązania sekcji jest nieprawidłowa\n"
#: src/elflint.c:1676
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section entry size does not match ElfXX_Dyn\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: rozmiar wpisu sekcji nie zgadza się z ElfXX_Dyn\n"
#: src/elflint.c:1681 src/elflint.c:1970
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': sh_info not zero\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: sh_info nie wynosi zero\n"
#: src/elflint.c:1691
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get dynamic section entry %zu: %s\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: nie można uzyskać wpisu %zu sekcji dynamicznej: %s\n"
#: src/elflint.c:1699
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': non-DT_NULL entries follow DT_NULL entry\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: wpisy nie-DT_NULL występują po wpisie DT_NULL\n"
#: src/elflint.c:1706
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %zu: unknown tag\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: wpis %zu: nieznany znacznik\n"
#: src/elflint.c:1717
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %zu: more than one entry with tag %s\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: wpis %zu: więcej niż jeden wpis ze znacznikiem %s\n"
#: src/elflint.c:1727
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %zu: level 2 tag %s used\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: wpis %zu: użyto znacznika %s poziomu 2\n"
#: src/elflint.c:1745
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': entry %zu: DT_PLTREL value must be DT_REL or DT_RELA\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wpis %zu: wartość DT_PLTREL musi wynosić DT_REL lub "
"DT_RELA\n"
#: src/elflint.c:1758
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': entry %zu: pointer does not match address of section "
"[%2d] '%s' referenced by sh_link\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wpis %zu: wskaźnik nie pasuje do adresu sekcji [%2d] „%s” "
"wskazywanej przez sh_link\n"
#: src/elflint.c:1801
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': entry %zu: %s value must point into loaded segment\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wpis %zu: wartość %s musi wskazywać na wczytany segment\n"
#: src/elflint.c:1816
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': entry %zu: %s value must be valid offset in section "
"[%2d] '%s'\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wpis %zu: wartość %s musi być prawidłowym offsetem "
"w sekcji [%2d] „%s”\n"
#: src/elflint.c:1836 src/elflint.c:1864
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': contains %s entry but not %s\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: zawiera wpis %s, ale nie %s\n"
#: src/elflint.c:1848
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': mandatory tag %s not present\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: brak obowiązkowego znacznika %s\n"
#: src/elflint.c:1857
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': no hash section present\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: brak sekcji skrótów\n"
#: src/elflint.c:1872 src/elflint.c:1879
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': not all of %s, %s, and %s are present\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nie wszystkie z %s, %s i %s są obecne\n"
#: src/elflint.c:1889 src/elflint.c:1893
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': %s tag missing in DSO marked during prelinking\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: brak znacznika %s w DSO oznaczonym podczas wstępnej "
"konsolidacji\n"
#: src/elflint.c:1899
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': non-DSO file marked as dependency during prelink\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: plik nie-DSO oznaczony jako zależność podczas wstępnej "
"konsolidacji\n"
#: src/elflint.c:1910 src/elflint.c:1914 src/elflint.c:1918 src/elflint.c:1922
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': %s tag missing in prelinked executable\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: brak znacznika %s we wstępnie konsolidowanym pliku "
"wykonywalnym\n"
#: src/elflint.c:1934
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': only relocatable files can have extended section index\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: tylko pliki relokowalne mogą mieć rozszerzoną sekcję "
"indeksów\n"
#: src/elflint.c:1944
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': extended section index section not for symbol table\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: sekcja rozszerzonych indeksów sekcji nie dla tabeli "
"symboli\n"
#: src/elflint.c:1948
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': sh_link extended section index [%2d] is invalid\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: rozszerzony indeks sekcji sh_link [%2d] jest "
"nieprawidłowy\n"
#: src/elflint.c:1953
#, c-format
msgid "cannot get data for symbol section\n"
msgstr "nie można uzyskać danych dla sekcji symboli\n"
#: src/elflint.c:1956
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry size does not match Elf32_Word\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: rozmiar wpisu nie zgadza się z Elf32_Word\n"
#: src/elflint.c:1965
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': extended index table too small for symbol table\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: tabela rozszerzonych indeksów jest za mała dla tabeli "
"symboli\n"
#: src/elflint.c:1980
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': extended section index in section [%2zu] '%s' refers to "
"same symbol table\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: rozszerzony indeks sekcji w sekcji [%2zu] „%s” odwołuje "
"się do tej samej tabeli symboli\n"
#: src/elflint.c:1998
#, c-format
msgid "symbol 0 should have zero extended section index\n"
msgstr "symbol 0 powinien mieć zerowy rozszerzony indeks sekcji\n"
#: src/elflint.c:2010
#, c-format
msgid "cannot get data for symbol %zu\n"
msgstr "nie można uzyskać danych dla symbolu %zu\n"
#: src/elflint.c:2015
#, c-format
msgid "extended section index is %<PRIu32> but symbol index is not XINDEX\n"
msgstr ""
"rozszerzony indeks sekcji wynosi %<PRIu32>, ale indeks symbolu nie wynosi "
"XINDEX\n"
#: src/elflint.c:2032 src/elflint.c:2089
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': hash table section is too small (is %ld, expected %ld)\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: sekcja tabeli mieszającej jest za mała (%ld, oczekiwano "
"%ld)\n"
#: src/elflint.c:2046 src/elflint.c:2103
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': chain array too large\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: tabela łańcuchowa jest za duża\n"
#: src/elflint.c:2060 src/elflint.c:2117
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': hash bucket reference %zu out of bounds\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: odwołanie do kubełka skrótu %zu jest spoza zakresu\n"
#: src/elflint.c:2070
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': hash chain reference %zu out of bounds\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: odwołanie do łańcucha skrótu %zu jest spoza zakresu\n"
#: src/elflint.c:2127
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': hash chain reference %<PRIu64> out of bounds\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: odwołanie do łańcucha skrótu %<PRIu64> jest spoza "
"zakresu\n"
#: src/elflint.c:2140
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': not enough data\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: brak wystarczającej ilości danych\n"
#: src/elflint.c:2152
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': bitmask size zero or not power of 2: %u\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: rozmiar maski bitowej wynosi zero lub nie jest potęgą 2: "
"%u\n"
#: src/elflint.c:2168
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': hash table section is too small (is %ld, expected at "
"least %ld)\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: sekcja tabeli mieszającej jest za mała (wynosi %ld, "
"oczekiwano co najmniej %ld)\n"
#: src/elflint.c:2177
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': 2nd hash function shift too big: %u\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: drugie przesunięcie funkcji mieszającej jest za duże: %u\n"
#: src/elflint.c:2211
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': hash chain for bucket %zu lower than symbol index bias\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: łańcuch mieszający dla kubełka %zu jest mniejszy niż "
"przesunięcie indeksu symboli\n"
#: src/elflint.c:2232
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %u referenced in chain for bucket %zu is "
"undefined\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %u wskazywany w łańcuchu dla kubełka %zu jest "
"nieokreślony\n"
#: src/elflint.c:2245
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': hash value for symbol %u in chain for bucket %zu wrong\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wartość skrótu dla symbolu %u w łańcuchu dla kubełka %zu "
"jest błędna\n"
#: src/elflint.c:2254
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': mask index for symbol %u in chain for bucket %zu wrong\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: indeks maski dla symbolu %u w łańcuchu dla kubełka %zu "
"jest błędny\n"
#: src/elflint.c:2284
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': hash chain for bucket %zu out of bounds\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: łańcuch skrótu dla kubełka %zu jest spoza zakresu\n"
#: src/elflint.c:2289
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol reference in chain for bucket %zu out of bounds\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: odwołanie do symbolu w łańcuchu dla kubełka %zu jest "
"spoza zakresu\n"
#: src/elflint.c:2295
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': bitmask does not match names in the hash table\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: maska bitowa nie pasuje do nazw w tabeli mieszającej\n"
#: src/elflint.c:2308
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': relocatable files cannot have hash tables\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: pliki relokowalne nie mogą mieć tabeli mieszających\n"
#: src/elflint.c:2326
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': hash table not for dynamic symbol table\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: tabela mieszająca nie dla tabeli dynamicznych symboli\n"
#: src/elflint.c:2330
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': invalid sh_link symbol table section index [%2d]\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: nieprawidłowy indeks sekcji tabeli symboli sh_link [%2d]\n"
#: src/elflint.c:2340
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': hash table entry size incorrect\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: niepoprawny rozmiar wpisu tabeli mieszającej\n"
#: src/elflint.c:2345
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': not marked to be allocated\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nieoznaczona do przydzielenia\n"
#: src/elflint.c:2350
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': hash table has not even room for initial administrative "
"entries\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: tabela mieszająca nie ma miejsca nawet na początkowe "
"wpisy administracyjne\n"
#: src/elflint.c:2399
#, c-format
msgid "sh_link in hash sections [%2zu] '%s' and [%2zu] '%s' not identical\n"
msgstr ""
"sh_link w sekcjach skrótu [%2zu] „%s” i [%2zu] „%s” nie są identyczne\n"
#: src/elflint.c:2423 src/elflint.c:2488 src/elflint.c:2523
#, c-format
msgid "hash section [%2zu] '%s' does not contain enough data\n"
msgstr ""
"sekcja mieszania [%2zu] „%s” nie zawiera wystarczającej ilości danych\n"
#: src/elflint.c:2444
#, c-format
msgid "hash section [%2zu] '%s' has zero bit mask words\n"
msgstr "sekcja mieszania [%2zu] „%s” ma zerowe słowa maski bitów\n"
#: src/elflint.c:2455 src/elflint.c:2499 src/elflint.c:2536
#, c-format
msgid "hash section [%2zu] '%s' uses too much data\n"
msgstr "sekcja mieszania [%2zu] „%s” używa za dużo danych\n"
#: src/elflint.c:2470
#, c-format
msgid ""
"hash section [%2zu] '%s' invalid symbol index %<PRIu32> (max_nsyms: "
"%<PRIu32>, nentries: %<PRIu32>\n"
msgstr ""
"sekcja mieszająca [%2zu] „%s” nieprawidłowy indeks symboli %<PRIu32> "
"(max_nsyms: %<PRIu32>, nentries: %<PRIu32>\n"
#: src/elflint.c:2557
#, c-format
msgid "hash section [%2zu] '%s' invalid sh_entsize\n"
msgstr "sekcja mieszania [%2zu] „%s” nieprawidłowe sh_entsize\n"
#: src/elflint.c:2567 src/elflint.c:2571
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s': reference to symbol index 0\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s”: odwołanie do symbolu o indeksie 0\n"
#: src/elflint.c:2578
#, c-format
msgid ""
"symbol %d referenced in new hash table in [%2zu] '%s' but not in old hash "
"table in [%2zu] '%s'\n"
msgstr ""
"symbol %d wymieniony w nowej tabeli mieszającej w [%2zu] „%s”, ale nie "
"w poprzedniej tabeli mieszającej [%2zu] „%s”\n"
#: src/elflint.c:2590
#, c-format
msgid ""
"symbol %d referenced in old hash table in [%2zu] '%s' but not in new hash "
"table in [%2zu] '%s'\n"
msgstr ""
"symbol %d wymieniony w poprzedniej tabeli mieszającej w [%2zu] „%s”, ale nie "
"w nowej tabeli mieszającej w [%2zu] „%s”\n"
#: src/elflint.c:2606
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': nonzero sh_%s for NULL section\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: niezerowe sh_%s dla sekcji NULL\n"
#: src/elflint.c:2626
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': section groups only allowed in relocatable object files\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: w plikach obiektów relokowalnych dozwolone są tylko grupy "
"sekcji\n"
#: src/elflint.c:2637
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get symbol table: %s\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nie można uzyskać tabeli symboli: %s\n"
#: src/elflint.c:2642
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section reference in sh_link is no symbol table\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: odwołanie do sekcji w sh_link nie ma tabeli symboli\n"
#: src/elflint.c:2648
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': invalid symbol index in sh_info\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nieprawidłowy indeks symbolu w sh_info\n"
#: src/elflint.c:2653
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': sh_flags not zero\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: niezerowe sh_flags\n"
#: src/elflint.c:2660
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get symbol for signature\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nie można uzyskać symbolu dla podpisu\n"
#: src/elflint.c:2664
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get symbol name for signature\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nie można uzyskać nazwy symbolu dla podpisu\n"
#: src/elflint.c:2669
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': signature symbol cannot be empty string\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol podpisu nie można być pustym ciągiem\n"
#: src/elflint.c:2675
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': sh_flags not set correctly\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: sh_flags nie ustawione poprawnie\n"
#: src/elflint.c:2681
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get data: %s\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nie można uzyskać danych: %s\n"
#: src/elflint.c:2690
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section size not multiple of sizeof(Elf32_Word)\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: rozmiar sekcji nie jest wielokrotnością "
"sizeof(Elf32_Word)\n"
#: src/elflint.c:2696
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section group without flags word\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: grupa sekcji bez słowa flag\n"
#: src/elflint.c:2704
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section group without member\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: grupa sekcji bez elementów\n"
#: src/elflint.c:2708
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section group with only one member\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: grupa sekcji z tylko jednym elementem\n"
#: src/elflint.c:2719
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': unknown section group flags\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nieznane flagi grupy sekcji\n"
#: src/elflint.c:2731
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section index %zu out of range\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: indeks sekcji %zu jest spoza zakresu\n"
#: src/elflint.c:2740
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get section header for element %zu: %s\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: nie można uzyskać nagłówka sekcji dla elementu %zu: %s\n"
#: src/elflint.c:2747
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': section group contains another group [%2d] '%s'\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: grupa sekcji zawiera inną grupę [%2d] „%s”\n"
#: src/elflint.c:2753
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': element %zu references section [%2d] '%s' without "
"SHF_GROUP flag set\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: element %zu odwołuje się do sekcji [%2d] „%s” bez flagi "
"SHF_GROUP\n"
#: src/elflint.c:2760
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s' is contained in more than one section group\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s” jest zawarta w więcej niż jednej grupie sekcji\n"
#: src/elflint.c:2950
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s' refers in sh_link to section [%2d] '%s' which is no "
"dynamic symbol table\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s” odwołuje się w sh_link do sekcji [%2d] „%s”, która nie "
"jest tabelą symboli dynamicznych\n"
#: src/elflint.c:2962
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s' has different number of entries than symbol table [%2d] "
"'%s'\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s” ma inną liczbę wpisów niż tabela symboli [%2d] „%s”\n"
#: src/elflint.c:2978
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %d: cannot read version data\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %d: nie można odczytać danych wersji\n"
#: src/elflint.c:2994
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %d: local symbol with global scope\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %d: symbol lokalny z zakresem globalnym\n"
#: src/elflint.c:3002
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %d: local symbol with version\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %d: symbol lokalny z wersją\n"
#: src/elflint.c:3016
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': symbol %d: invalid version index %d\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %d: nieprawidłowy indeks wersji %d\n"
#: src/elflint.c:3021
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %d: version index %d is for defined version\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %d: indeks wersji %d jest dla wersji określonej\n"
#: src/elflint.c:3031
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': symbol %d: version index %d is for requested version\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: symbol %d: indeks wersji %d jest dla wersji żądanej\n"
#: src/elflint.c:3084
#, c-format
msgid "more than one version reference section present\n"
msgstr "obecna jest więcej niż jedna sekcja odniesienia wersji\n"
#: src/elflint.c:3092 src/elflint.c:3239
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': sh_link does not link to string table\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: sh_link nie łączy się z tabelą ciągów\n"
#: src/elflint.c:3117 src/elflint.c:3293
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has wrong version %d\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: wpis %d ma błędną wersję %d\n"
#: src/elflint.c:3124 src/elflint.c:3300
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has wrong offset of auxiliary data\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: wpis %d ma błędny offset dla danych dodatkowych\n"
#: src/elflint.c:3134
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has invalid file reference\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: symbol %d ma błędne odniesienie do pliku\n"
#: src/elflint.c:3142
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d references unknown dependency\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: wpis %d odnosi się do nieznanej zależności\n"
#: src/elflint.c:3154
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': auxiliary entry %d of entry %d has unknown flag\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: wpis dodatkowy %d do wpisu %d ma nieznaną flagę\n"
#: src/elflint.c:3162
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': auxiliary entry %d of entry %d has invalid name "
"reference\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wpis dodatkowy %d do wpisu %d ma nieprawidłowe "
"odniesienie do nazwy\n"
#: src/elflint.c:3171
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': auxiliary entry %d of entry %d has wrong hash value: "
"%#x, expected %#x\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wpis dodatkowy %d do wpisu %d ma błędną wartość skrótu: "
"%#x, oczekiwano %#x\n"
#: src/elflint.c:3180
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': auxiliary entry %d of entry %d has duplicate version "
"name '%s'\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wpis dodatkowy %d do wpisu %d ma powtórzoną nazwę wersji "
"„%s”\n"
#: src/elflint.c:3191
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': auxiliary entry %d of entry %d has wrong next field\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wpis dodatkowy %d do wpisu %d ma błędne następne pole\n"
#: src/elflint.c:3208 src/elflint.c:3384
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has invalid offset to next entry\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: wpis %d ma błędny offset do następnego wpisu\n"
#: src/elflint.c:3216 src/elflint.c:3392
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': entry %d has zero offset to next entry, but sh_info says "
"there are more entries\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wpis %d ma zerowy offset do następnego wpisu, ale sh_info "
"zawiera informacje o większej liczbie wpisów\n"
#: src/elflint.c:3231
#, c-format
msgid "more than one version definition section present\n"
msgstr "obecna jest więcej niż jedna sekcja definicji wersji\n"
#: src/elflint.c:3278
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': more than one BASE definition\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: jest więcej niż jedna definicja BASE\n"
#: src/elflint.c:3282
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': BASE definition must have index VER_NDX_GLOBAL\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: definicja BASE musi mieć indeks VER_NDX_GLOBAL\n"
#: src/elflint.c:3288
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has unknown flag\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: wpis %d ma nieznaną flagę\n"
#: src/elflint.c:3315
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has invalid name reference\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: wpis %d ma nieprawidłowe odniesienie do nazwy\n"
#: src/elflint.c:3322
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has wrong hash value: %#x, expected %#x\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wpis %d ma błędną wartość skrótu: %#x, oczekiwano %#x\n"
#: src/elflint.c:3330
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has duplicate version name '%s'\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: wpis %d ma powtórzoną nazwę wersji „%s”\n"
#: src/elflint.c:3350
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': entry %d has invalid name reference in auxiliary data\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wpis %d ma nieprawidłowe odniesienie do nazwy w danych "
"dodatkowych\n"
#: src/elflint.c:3367
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': entry %d has wrong next field in auxiliary data\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: wpis %d ma błędne następne pole w danych dodatkowych\n"
#: src/elflint.c:3400
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': no BASE definition\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: brak definicji BASE\n"
#: src/elflint.c:3416
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': unknown parent version '%s'\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nieznana wersja rodzica „%s”\n"
#: src/elflint.c:3429
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': empty object attributes section\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: pusta sekcja atrybutów obiektu\n"
#: src/elflint.c:3450
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': unrecognized attribute format\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nierozpoznany format atrybutu\n"
#: src/elflint.c:3466
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': offset %zu: zero length field in attribute section\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: pole o zerowej długości w sekcji atrybutów\n"
#: src/elflint.c:3475
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: invalid length in attribute section\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: nieprawidłowa długość w sekcji atrybutów\n"
#: src/elflint.c:3487
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: unterminated vendor name string\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: niezakończony ciąg nazwy producenta\n"
#: src/elflint.c:3504
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': offset %zu: endless ULEB128 in attribute subsection tag\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: niekończące się ULEB128 w znaczniku podsekcji "
"atrybutów\n"
#: src/elflint.c:3513
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: truncated attribute section\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: skrócona sekcja atrybutów\n"
#: src/elflint.c:3522
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': offset %zu: zero length field in attribute subsection\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: zerowej długości pole w podsekcji atrybutów\n"
#: src/elflint.c:3537
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': offset %zu: invalid length in attribute subsection\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: nieprawidłowa długość w podsekcji atrybutów\n"
#. Tag_File
#: src/elflint.c:3548
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': offset %zu: attribute subsection has unexpected tag %u\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: podsekcja atrybutów ma nieoczekiwany znacznik "
"%u\n"
#: src/elflint.c:3566
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: endless ULEB128 in attribute tag\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: niekończące się ULEB128 w znaczniku atrybutu\n"
#: src/elflint.c:3577
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: unterminated string in attribute\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: niezakończony ciąg w atrybucie\n"
#: src/elflint.c:3590
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: unrecognized attribute tag %u\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: nierozpoznany znacznik atrybutu %u\n"
#: src/elflint.c:3594
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': offset %zu: unrecognized %s attribute value %<PRIu64>\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: atrybut %s ma nierozpoznaną wartość "
"%<PRIu64>\n"
#: src/elflint.c:3604
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': offset %zu: vendor '%s' unknown\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: producent „%s” jest nieznany\n"
#: src/elflint.c:3610
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': offset %zu: extra bytes after last attribute section\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: offset %zu: dodatkowe bajty po ostatniej sekcji "
"atrybutów\n"
#: src/elflint.c:3700
#, c-format
msgid "cannot get section header of zeroth section\n"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka sekcji zerowej\n"
#: src/elflint.c:3704
#, c-format
msgid "zeroth section has nonzero name\n"
msgstr "sekcja zerowa ma niezerową nazwę\n"
#: src/elflint.c:3706
#, c-format
msgid "zeroth section has nonzero type\n"
msgstr "sekcja zerowa ma niezerowy typ\n"
#: src/elflint.c:3708
#, c-format
msgid "zeroth section has nonzero flags\n"
msgstr "sekcja zerowa ma niezerowe flagi\n"
#: src/elflint.c:3710
#, c-format
msgid "zeroth section has nonzero address\n"
msgstr "sekcja zerowa ma niezerowy adres\n"
#: src/elflint.c:3712
#, c-format
msgid "zeroth section has nonzero offset\n"
msgstr "sekcja zerowa ma niezerowy offset\n"
#: src/elflint.c:3714
#, c-format
msgid "zeroth section has nonzero align value\n"
msgstr "sekcja zerowa ma niezerową wartość wyrównania\n"
#: src/elflint.c:3716
#, c-format
msgid "zeroth section has nonzero entry size value\n"
msgstr "sekcja zerowa ma niezerową wartość rozmiaru wpisu\n"
#: src/elflint.c:3719
#, c-format
msgid ""
"zeroth section has nonzero size value while ELF header has nonzero shnum "
"value\n"
msgstr ""
"sekcja zerowa ma niezerową wartość rozmiaru, a nagłówek ELF ma niezerową "
"wartość shnum\n"
#: src/elflint.c:3723
#, c-format
msgid ""
"zeroth section has nonzero link value while ELF header does not signal "
"overflow in shstrndx\n"
msgstr ""
"sekcja zerowa ma niezerową wartość dowiązań, a nagłówek ELF nie wskazuje "
"przepełnienia w shstrndx\n"
#: src/elflint.c:3727
#, c-format
msgid ""
"zeroth section has nonzero link value while ELF header does not signal "
"overflow in phnum\n"
msgstr ""
"sekcja zerowa ma niezerową wartość dowiązań, a nagłówek ELF nie wskazuje "
"przepełnienia w phnum\n"
#: src/elflint.c:3745
#, c-format
msgid "cannot get section header for section [%2zu] '%s': %s\n"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka sekcji dla sekcji [%2zu] „%s”: %s\n"
#: src/elflint.c:3754
#, c-format
msgid "section [%2zu]: invalid name\n"
msgstr "sekcja [%2zu]: nieprawidłowa nazwa\n"
#: src/elflint.c:3781
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s' has wrong type: expected %s, is %s\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s” ma błędny typ: oczekiwano %s, jest %s\n"
#: src/elflint.c:3799
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' has wrong flags: expected %s, is %s\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s” ma błędne flagi: oczekiwano %s, jest %s\n"
#: src/elflint.c:3817
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s' has wrong flags: expected %s and possibly %s, is %s\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s” ma błędne flagi: oczekiwano %s i być może %s, jest %s\n"
#: src/elflint.c:3835
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' present in object file\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s” jest obecna w pliku obiektu\n"
#: src/elflint.c:3841 src/elflint.c:3873
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s' has SHF_ALLOC flag set but there is no loadable segment\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s” ma flagę SHF_ALLOC, ale nie ma segmentu wczytywalnego\n"
#: src/elflint.c:3846 src/elflint.c:3878
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s' has SHF_ALLOC flag not set but there are loadable "
"segments\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s” nie ma flagi SHF_ALLOC, ale są segmenty wczytywalne\n"
#: src/elflint.c:3854
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s' is extension section index table in non-object file\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s” jest tabelą indeksów sekcji rozszerzeń w pliku "
"nieobiektowym\n"
#: src/elflint.c:3897
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s': size not multiple of entry size\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s”: rozmiar nie jest wielokrotnością rozmiaru wpisu\n"
#: src/elflint.c:3902
#, c-format
msgid "cannot get section header\n"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka sekcji\n"
#: src/elflint.c:3912
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' has unsupported type %d\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s” ma nieobsługiwany typ %d\n"
#: src/elflint.c:3932
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s' contains invalid processor-specific flag(s) %#<PRIx64>\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s” zawiera nieprawidłowe flagi dla konkretnego procesora "
"%#<PRIx64>\n"
#: src/elflint.c:3939
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' contains unknown flag(s) %#<PRIx64>\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s” zawiera nieznane flagi %#<PRIx64>\n"
#: src/elflint.c:3947
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s': thread-local data sections address not zero\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s”: adres sekcji danych lokalnych dla wątków nie jest zerem\n"
#: src/elflint.c:3957
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s': allocated section cannot be compressed\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s”: nie można skompresować przydzielonej sekcji\n"
#: src/elflint.c:3962
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s': nobits section cannot be compressed\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s”: nie można skompresować sekcji „nobits”\n"
#: src/elflint.c:3968
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s': compressed section with no compression header: %s\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s”: skompresowana sekcja bez nagłówka kompresji: %s\n"
#: src/elflint.c:3974
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s': invalid section reference in link value\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s”: nieprawidłowe odwołanie do sekcji w wartości dowiązania\n"
#: src/elflint.c:3979
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s': invalid section reference in info value\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s”: nieprawidłowe odwołanie do sekcji w wartości "
"informacyjnej\n"
#: src/elflint.c:3986
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s': strings flag set without merge flag\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s”: flaga ciągów jest ustawiona bez flagi merge\n"
#: src/elflint.c:3991
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s': merge flag set but entry size is zero\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s”: flaga merge jest ustawiona, ale rozmiar wpisu jest "
"zerowy\n"
#: src/elflint.c:4010
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' has unexpected type %d for an executable section\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s” ma nieoczekiwany typ %d dla sekcji wykonywalnej\n"
#: src/elflint.c:4019
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' must be of type NOBITS in debuginfo files\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s” musi być typu NOBITS w plikach debuginfo\n"
#: src/elflint.c:4026
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' is both executable and writable\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s” jest wykonywalne i zapisywalne\n"
#: src/elflint.c:4057
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s' not fully contained in segment of program header entry "
"%d\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s” nie jest w całości zawarta w segmencie wpisu %d nagłówka "
"programu\n"
#: src/elflint.c:4067
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s' has type NOBITS but is read from the file in segment of "
"program header entry %d\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s” ma typ NOBITS, a jest odczytywana z pliku w segmencie "
"wpisu %d nagłówka programu\n"
#: src/elflint.c:4093
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s' has type NOBITS but is read from the file in segment of "
"program header entry %d and file contents is non-zero\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s” ma typ NOBITS, ale jest odczytywana z pliku w segmencie "
"wpisu %d nagłówka programu, a zawartość pliku jest niezerowa\n"
#: src/elflint.c:4104
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s' has not type NOBITS but is not read from the file in "
"segment of program header entry %d\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s” nie ma typu NOBITS, a nie jest odczytywana z pliku "
"w segmencie wpisu %d nagłówka programu\n"
#: src/elflint.c:4115
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' is executable in nonexecutable segment %d\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s” jest wykonywalne w segmencie niewykonywalnym %d\n"
#: src/elflint.c:4125
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' is writable in unwritable segment %d\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s” jest zapisywalne w niezapisywalnym segmencie %d\n"
#: src/elflint.c:4135
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s': alloc flag set but section not in any loaded segment\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s”: ma flagę alloc, ale sekcja nie jest w żadnym segmencie "
"wczytywalnym\n"
#: src/elflint.c:4141
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s': ELF header says this is the section header string table "
"but type is not SHT_TYPE\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s”: według nagłówka ELF to jest tabela ciągów nagłówków "
"sekcji, ale typ nie jest SHT_TYPE\n"
#: src/elflint.c:4149
#, c-format
msgid ""
"section [%2zu] '%s': relocatable files cannot have dynamic symbol tables\n"
msgstr ""
"sekcja [%2zu] „%s”: pliki relokowalne nie mogą mieć tabeli symboli "
"dynamicznych\n"
#: src/elflint.c:4200
#, c-format
msgid "more than one version symbol table present\n"
msgstr "obecna jest więcej niż jedna tabela symboli wersji\n"
#: src/elflint.c:4223
#, c-format
msgid "INTERP program header entry but no .interp section\n"
msgstr "jest wpis nagłówka programu INTERP, ale nie ma sekcji .interp\n"
#: src/elflint.c:4234
#, c-format
msgid ""
"loadable segment [%u] is executable but contains no executable sections\n"
msgstr ""
"wczytywalny segment [%u] jest wykonywalny, ale nie zawiera wykonywalnych "
"sekcji\n"
#: src/elflint.c:4240
#, c-format
msgid "loadable segment [%u] is writable but contains no writable sections\n"
msgstr ""
"wczytywalny segment [%u] jest zapisywalny, ale nie zawiera zapisywalnych "
"sekcji\n"
#: src/elflint.c:4251
#, c-format
msgid ""
"no .gnu.versym section present but .gnu.versym_d or .gnu.versym_r section "
"exist\n"
msgstr ""
"brak sekcji .gnu.versym, ale istnieje sekcja .gnu.versym_d lub .gnu."
"versym_r\n"
#: src/elflint.c:4264
#, c-format
msgid "duplicate version index %d\n"
msgstr "powtórzony indeks wersji %d\n"
#: src/elflint.c:4278
#, c-format
msgid ".gnu.versym section present without .gnu.versym_d or .gnu.versym_r\n"
msgstr "sekcja .gnu.versym istnieje bez .gnu.versym_d lub .gnu.versym_r\n"
#: src/elflint.c:4327
#, c-format
msgid "phdr[%d]: unknown core file note type %<PRIu32> at offset %<PRIu64>\n"
msgstr ""
"phdr[%d]: nieznany typ notatki pliku core %<PRIu32> pod offsetem %<PRIu64>\n"
#: src/elflint.c:4331
#, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': unknown core file note type %<PRIu32> at offset %zu\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d]: „%s”: nieznany typ notatki pliku core %<PRIu32> pod offsetem "
"%zu\n"
#: src/elflint.c:4380
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"phdr[%d]: unknown object file note type %<PRIu32> with owner name '%s' at "
"offset %zu\n"
msgstr ""
"phdr[%d]: nieznany typ notatki pliku obiektu %<PRIu32> pod offsetem %zu\n"
#: src/elflint.c:4385
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"section [%2d] '%s': unknown object file note type %<PRIu32> with owner name "
"'%s' at offset %zu\n"
msgstr ""
"sekcja [%2d] „%s”: nieznany typ notatki pliku obiektu %<PRIu32> pod offsetem "
"%zu\n"
#: src/elflint.c:4404
#, c-format
msgid "phdr[%d]: no note entries defined for the type of file\n"
msgstr "phdr[%d]: brak określonych wpisów notatek dla typu pliku\n"
#: src/elflint.c:4424
#, c-format
msgid "phdr[%d]: cannot get content of note section: %s\n"
msgstr "phdr[%d]: nie można uzyskać zawartości sekcji notatki: %s\n"
#: src/elflint.c:4427
#, c-format
msgid "phdr[%d]: extra %<PRIu64> bytes after last note\n"
msgstr "phdr[%d]: dodatkowe %<PRIu64> bajtów po ostatniej notatce\n"
#: src/elflint.c:4448
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': no note entries defined for the type of file\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: brak określonych wpisów notatek dla typu pliku\n"
#: src/elflint.c:4455
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': cannot get content of note section\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: nie można uzyskać zawartości sekcji notatek\n"
#: src/elflint.c:4458
#, c-format
msgid "section [%2d] '%s': extra %<PRIu64> bytes after last note\n"
msgstr "sekcja [%2d] „%s”: dodatkowe %<PRIu64> bajtów po ostatniej notatce\n"
#: src/elflint.c:4476
#, c-format
msgid ""
"only executables, shared objects, and core files can have program headers\n"
msgstr ""
"tylko pliki wykonywalne, obiekty współdzielone i pliki core mogą mieć "
"nagłówki programu\n"
#: src/elflint.c:4491
#, c-format
msgid "cannot get program header entry %d: %s\n"
msgstr "nie można uzyskać wpisu nagłówka programu %d: %s\n"
#: src/elflint.c:4501
#, c-format
msgid "program header entry %d: unknown program header entry type %#<PRIx64>\n"
msgstr ""
"wpis nagłówka programu %d: nieznany typ wpisu nagłówka programu %#<PRIx64>\n"
#: src/elflint.c:4512
#, c-format
msgid "more than one INTERP entry in program header\n"
msgstr "więcej niż jeden wpis INTERP w nagłówku programu\n"
#: src/elflint.c:4520
#, c-format
msgid "more than one TLS entry in program header\n"
msgstr "więcej niż jeden wpis TLS w nagłówku programu\n"
#: src/elflint.c:4527
#, c-format
msgid "static executable cannot have dynamic sections\n"
msgstr "statyczny plik wykonywalny nie może mieć sekcji dynamicznych\n"
#: src/elflint.c:4541
#, c-format
msgid "dynamic section reference in program header has wrong offset\n"
msgstr "odniesienie sekcji dynamicznej w nagłówku programu ma błędny offset\n"
#: src/elflint.c:4544
#, c-format
msgid "dynamic section size mismatch in program and section header\n"
msgstr "różne rozmiary sekcji dynamicznej w nagłówku programu i sekcji\n"
#: src/elflint.c:4554
#, c-format
msgid "more than one GNU_RELRO entry in program header\n"
msgstr "więcej niż jeden wpis GNU_RELRO w nagłówku programu\n"
#: src/elflint.c:4575
#, c-format
msgid "loadable segment GNU_RELRO applies to is not writable\n"
msgstr "wczytywalny segment wskazywany przez GNU_RELRO nie jest zapisywalny\n"
#: src/elflint.c:4586
#, c-format
msgid "loadable segment [%u] flags do not match GNU_RELRO [%u] flags\n"
msgstr "flagi wczytywalnego segmentu [%u] nie pasują do flag GNU_RELRO [%u]\n"
#: src/elflint.c:4593
#, c-format
msgid ""
"GNU_RELRO [%u] flags are not a subset of the loadable segment [%u] flags\n"
msgstr ""
"flagi GNU_RELRO [%u] nie są podzbiorem flag wczytywalnego segmentu [%u]\n"
#: src/elflint.c:4602 src/elflint.c:4625
#, c-format
msgid "%s segment not contained in a loaded segment\n"
msgstr "segment %s nie zawiera się we wczytywalnym segmencie\n"
#: src/elflint.c:4631
#, c-format
msgid "program header offset in ELF header and PHDR entry do not match"
msgstr ""
"offsety nagłówka programu w nagłówku ELF i wpisie PHDR nie zgadzają się"
#: src/elflint.c:4658
#, c-format
msgid "call frame search table reference in program header has wrong offset\n"
msgstr ""
"odniesienie tabeli wyszukiwania ramki wywołania w nagłówku programu ma "
"błędny offset\n"
#: src/elflint.c:4661
#, c-format
msgid "call frame search table size mismatch in program and section header\n"
msgstr ""
"różne rozmiary tabel wyszukiwania ramki wywołania w nagłówku programu "
"i sekcji\n"
#: src/elflint.c:4674
#, c-format
msgid "PT_GNU_EH_FRAME present but no .eh_frame_hdr section\n"
msgstr "PT_GNU_EH_FRAME jest obecne, ale brak sekcji .eh_frame_hdr\n"
#: src/elflint.c:4682
#, c-format
msgid "call frame search table must be allocated\n"
msgstr "tabela wyszukiwania ramki wywołania musi być przydzielona\n"
#: src/elflint.c:4685
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' must be allocated\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s”: musi być przydzielona\n"
#: src/elflint.c:4689
#, c-format
msgid "call frame search table must not be writable\n"
msgstr "tabela wyszukiwania ramki wywołania nie może być zapisywalna\n"
#: src/elflint.c:4692
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' must not be writable\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s” nie może być zapisywalna\n"
#: src/elflint.c:4697
#, c-format
msgid "call frame search table must not be executable\n"
msgstr "tabela wyszukiwania ramki wywołania nie może być wykonywalna\n"
#: src/elflint.c:4700
#, c-format
msgid "section [%2zu] '%s' must not be executable\n"
msgstr "sekcja [%2zu] „%s” nie może być wykonywalna\n"
#: src/elflint.c:4711
#, c-format
msgid "program header entry %d: file size greater than memory size\n"
msgstr "wpis nagłówka programu %d: rozmiar pliku większy niż rozmiar pamięci\n"
#: src/elflint.c:4718
#, c-format
msgid "program header entry %d: alignment not a power of 2\n"
msgstr "wpis nagłówka programu %d: wyrównanie nie jest potęgą 2\n"
#: src/elflint.c:4721
#, c-format
msgid ""
"program header entry %d: file offset and virtual address not module of "
"alignment\n"
msgstr ""
"wpis nagłówka programu %d: offset w pliku i adres wirtualny nie są "
"wielokrotnością wyrównania\n"
#: src/elflint.c:4734
#, c-format
msgid ""
"executable/DSO with .eh_frame_hdr section does not have a PT_GNU_EH_FRAME "
"program header entry"
msgstr ""
"plik wykonywalny/DSO z sekcją .eh_frame_hdr nie ma wpisu nagłówka programu "
"PT_GNU_EH_FRAME"
#: src/elflint.c:4768
#, c-format
msgid "cannot read ELF header: %s\n"
msgstr "nie można odczytać nagłówka ELF: %s\n"
#: src/elflint.c:4780
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot create backend for ELF file\n"
msgstr "nie można utworzyć nowego pliku"
#: src/elflint.c:4801
#, c-format
msgid "text relocation flag set but not needed\n"
msgstr "flaga relokacji tekstu jest ustawiona, ale niepotrzebna\n"
#: src/findtextrel.c:60
msgid "Input Selection:"
msgstr "Wybór wejścia:"
#: src/findtextrel.c:61
msgid "Prepend PATH to all file names"
msgstr "Dołącza ŚCIEŻKĘ do wszystkich nazw plików"
#: src/findtextrel.c:63
msgid "Use PATH as root of debuginfo hierarchy"
msgstr "Używa ŚCIEŻKI jako korzenia dla hierarchii debuginfo"
#. Short description of program.
#: src/findtextrel.c:70
msgid "Locate source of text relocations in FILEs (a.out by default)."
msgstr "Odnajduje źródło relokacji tekstu w PLIKACH (domyślnie a.out)."
#. Strings for arguments in help texts.
#: src/findtextrel.c:74 src/nm.c:108 src/objdump.c:71 src/size.c:80
#: src/strings.c:87 src/strip.c:101
msgid "[FILE...]"
msgstr "[PLIK…]"
#: src/findtextrel.c:222
#, c-format
msgid "cannot get ELF header '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać nagłówka ELF „%s”: %s"
#: src/findtextrel.c:233
#, c-format
msgid "'%s' is not a DSO or PIE"
msgstr "„%s” nie jest DSO ani PIE"
#: src/findtextrel.c:253
#, c-format
msgid "getting get section header of section %zu: %s"
msgstr "uzyskiwanie nagłówka sekcji dla sekcji %zu: %s"
#: src/findtextrel.c:277
#, c-format
msgid "cannot read dynamic section: %s"
msgstr "nie można odczytać sekcji dynamicznej: %s"
#: src/findtextrel.c:298
#, c-format
msgid "no text relocations reported in '%s'"
msgstr "brak relokacji tekstu w „%s”"
#: src/findtextrel.c:310
#, c-format
msgid "while reading ELF file"
msgstr "podczas odczytywania pliku ELF"
#: src/findtextrel.c:314
#, c-format
msgid "cannot get program header count: %s"
msgstr "nie można uzyskać liczby nagłówków programu: %s"
#: src/findtextrel.c:325 src/findtextrel.c:342
#, c-format
msgid "cannot get program header index at offset %zd: %s"
msgstr "nie można uzyskać indeksu nagłówka programu pod offsetem %zd: %s"
#: src/findtextrel.c:406
#, c-format
msgid "cannot get symbol table section %zu in '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać sekcji tabeli symboli %zu w „%s”: %s"
#: src/findtextrel.c:427 src/findtextrel.c:450
#, c-format
msgid "cannot get relocation at index %d in section %zu in '%s': %s"
msgstr "nie można uzyskać relokacji pod indeksem %d w sekcji %zu w „%s”: %s"
#: src/findtextrel.c:516
#, c-format
msgid "%s not compiled with -fpic/-fPIC\n"
msgstr "%s nie został skompilowany z -fpic/-fPIC\n"
#: src/findtextrel.c:570
#, c-format
msgid ""
"the file containing the function '%s' is not compiled with -fpic/-fPIC\n"
msgstr "plik zawierający funkcję „%s” nie został skompilowany z -fpic/-fPIC\n"
#: src/findtextrel.c:577 src/findtextrel.c:597
#, c-format
msgid ""
"the file containing the function '%s' might not be compiled with -fpic/-"
"fPIC\n"
msgstr ""
"plik zawierający funkcję „%s” mógł nie zostać skompilowany z -fpic/-fPIC\n"
#: src/findtextrel.c:585
#, c-format
msgid ""
"either the file containing the function '%s' or the file containing the "
"function '%s' is not compiled with -fpic/-fPIC\n"
msgstr ""
"plik zawierający funkcję „%s” lub plik zawierający funkcję „%s” nie został "
"skompilowany z -fpic/-fPIC\n"
#: src/findtextrel.c:605
#, c-format
msgid ""
"a relocation modifies memory at offset %llu in a write-protected segment\n"
msgstr ""
"relokacja modyfikuje pamięć pod offsetem %llu w segmencie zabezpieczonym "
"przed zapisem\n"
#: src/nm.c:66 src/strip.c:70
msgid "Output selection:"
msgstr "Wybór wyjścia:"
#: src/nm.c:67
msgid "Display debugger-only symbols"
msgstr "Wyświetla symbole wyłącznie debugowania"
#: src/nm.c:68
msgid "Display only defined symbols"
msgstr "Wyświetla tylko określone symbole"
#: src/nm.c:71
msgid "Display dynamic symbols instead of normal symbols"
msgstr "Wyświetla symbole dynamiczne zamiast zwykłych"
#: src/nm.c:72
msgid "Display only external symbols"
msgstr "Wyświetla tylko symbole zewnętrzne"
#: src/nm.c:73
msgid "Display only undefined symbols"
msgstr "Wyświetla tylko nieokreślone symbole"
#: src/nm.c:75
msgid "Include index for symbols from archive members"
msgstr "Dołącza indeks