blob: f70e56bdffd7027e98fd89e91d7dda753d4cd5f7 [file] [log] [blame]
# Norwegian translations for dnsmasq package.
# This file is put in the public domain.
# Simon Kelley <simon@thekelleys.org.uk>, 2006.
#
# Current translator: Jan Erik Askildt <jeaskildt@gmail.com>, 2006
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dnsmasq 2.25\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-06-18 12:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-11 17:39+0000\n"
"Last-Translator: Jan Erik Askildt <jeaskildt@gmail.com>\n"
"Language-Team: Norwegian <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: cache.c:764
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to load names from %s: %s"
msgstr "feilet å laste navn fra %s: %s"
#: cache.c:798 dhcp.c:785
#, c-format
msgid "bad address at %s line %d"
msgstr "dårlig adresse ved %s linje %d"
#: cache.c:856 dhcp.c:801
#, c-format
msgid "bad name at %s line %d"
msgstr "dårlig navn ved %s linje %d"
#: cache.c:863 dhcp.c:875
#, c-format
msgid "read %s - %d addresses"
msgstr "les %s - %d adresser"
#: cache.c:902
msgid "cleared cache"
msgstr "mellomlager tømt"
#: cache.c:933 option.c:1055
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot access directory %s: %s"
msgstr "kan ikke lese %s: %s"
#: cache.c:1052
#, c-format
msgid "not giving name %s to the DHCP lease of %s because the name exists in %s with address %s"
msgstr "gir ikke navnet %s til DHCP leien for %s fordi navnet eksisterer i %s med adressen %s"
#: cache.c:1129
#, c-format
msgid "time %lu"
msgstr ""
#: cache.c:1130
#, fuzzy, c-format
msgid "cache size %d, %d/%d cache insertions re-used unexpired cache entries."
msgstr "mellomlager størrelse %d, %d/%d mellomlager innsettinger re-bruker mellomlager plasser som ikke er utløpt"
#: cache.c:1132
#, c-format
msgid "queries forwarded %u, queries answered locally %u"
msgstr ""
#: cache.c:1155
#, c-format
msgid "server %s#%d: queries sent %u, retried or failed %u"
msgstr ""
#: util.c:59
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to seed the random number generator: %s"
msgstr "feilet å lytte på socket: %s"
#: util.c:191
#, fuzzy
msgid "failed to allocate memory"
msgstr "feilet å laste %d bytes"
#: util.c:229 option.c:548
msgid "could not get memory"
msgstr "kunne ikke få minne"
#: util.c:239
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot create pipe: %s"
msgstr "kan ikke lese %s: %s"
#: util.c:247
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to allocate %d bytes"
msgstr "feilet å laste %d bytes"
#: util.c:352
#, c-format
msgid "infinite"
msgstr "uendelig"
#: option.c:228
msgid "Specify local address(es) to listen on."
msgstr "Spesifiser lokal(e) adresse(r) å lytte på."
#: option.c:229
msgid "Return ipaddr for all hosts in specified domains."
msgstr "Returner ipaddr for alle verter i det spesifiserte domenet."
#: option.c:230
msgid "Fake reverse lookups for RFC1918 private address ranges."
msgstr "Forfalsk revers oppslag for RFC1918 private adresse områder."
#: option.c:231
msgid "Treat ipaddr as NXDOMAIN (defeats Verisign wildcard)."
msgstr "Behandle ipaddr som NXDOMAIN (omgår Verisign wildcard)."
#: option.c:232
#, c-format
msgid "Specify the size of the cache in entries (defaults to %s)."
msgstr "Spesifiser størrelsen på mellomlager plassene (standard er %s)."
#: option.c:233
#, c-format
msgid "Specify configuration file (defaults to %s)."
msgstr "Spesifiser konfigurasjonsfil (standard er %s)."
#: option.c:234
msgid "Do NOT fork into the background: run in debug mode."
msgstr "IKKE legg (fork) som bakgrunnsprosess: kjør i debug modus."
#: option.c:235
msgid "Do NOT forward queries with no domain part."
msgstr "IKKE videresend oppslag som mangler domene del."
#: option.c:236
msgid "Return self-pointing MX records for local hosts."
msgstr "Returner selv-pekende MX post for lokale verter."
#: option.c:237
msgid "Expand simple names in /etc/hosts with domain-suffix."
msgstr "Utvid enkle navn i /etc/hosts med domene-suffiks."
#: option.c:238
msgid "Don't forward spurious DNS requests from Windows hosts."
msgstr "Ikke videresend falske/uekte DNS forespørsler fra Windows verter."
#: option.c:239
msgid "Enable DHCP in the range given with lease duration."
msgstr "Aktiver DHCP i det gitte området med leie varighet"
#: option.c:240
#, c-format
msgid "Change to this group after startup (defaults to %s)."
msgstr "Skift til denne gruppen etter oppstart (standard er %s)."
#: option.c:241
msgid "Set address or hostname for a specified machine."
msgstr "Sett adresse eller vertsnavn for en spesifikk maskin."
#: option.c:242
msgid "Read DHCP host specs from file"
msgstr ""
#: option.c:243
msgid "Read DHCP option specs from file"
msgstr ""
#: option.c:244
#, c-format
msgid "Do NOT load %s file."
msgstr "IKKE last %s filen."
#: option.c:245
#, c-format
msgid "Specify a hosts file to be read in addition to %s."
msgstr "Spesifiser en verts (hosts) fil som skal leses i tilleg til %s."
#: option.c:246
msgid "Specify interface(s) to listen on."
msgstr "Spesifiser nettverkskort det skal lyttes på."
#: option.c:247
msgid "Specify interface(s) NOT to listen on."
msgstr "Spesifiser nettverkskort det IKKE skal lyttes på."
#: option.c:248
#, fuzzy
msgid "Map DHCP user class to tag."
msgstr "Map DHCP bruker klasse til opsjon sett."
#: option.c:249
msgid "Map RFC3046 circuit-id to tag."
msgstr ""
#: option.c:250
msgid "Map RFC3046 remote-id to tag."
msgstr ""
#: option.c:251
msgid "Map RFC3993 subscriber-id to tag."
msgstr ""
#: option.c:252
#, fuzzy
msgid "Don't do DHCP for hosts with tag set."
msgstr "Ikke utfør DHCP for klienter i opsjon sett."
#: option.c:253
#, fuzzy
msgid "Force broadcast replies for hosts with tag set."
msgstr "Ikke utfør DHCP for klienter i opsjon sett."
#: option.c:254
msgid "Do NOT fork into the background, do NOT run in debug mode."
msgstr "IKKE last (fork) som bakgrunnsprosess, IKKE kjør i debug modus."
#: option.c:255
msgid "Assume we are the only DHCP server on the local network."
msgstr "Anta at vi er den eneste DHCP tjeneren på det lokale nettverket."
#: option.c:256
#, c-format
msgid "Specify where to store DHCP leases (defaults to %s)."
msgstr "Spesifiser hvor DHCP leiene skal lagres (standard er %s)."
#: option.c:257
msgid "Return MX records for local hosts."
msgstr "Returner MX records for lokale verter."
#: option.c:258
msgid "Specify an MX record."
msgstr "Spesifiser en MX post."
#: option.c:259
msgid "Specify BOOTP options to DHCP server."
msgstr "Spesifiser BOOTP opsjoner til DHCP tjener."
#: option.c:260
#, c-format
msgid "Do NOT poll %s file, reload only on SIGHUP."
msgstr "IKKE spør (poll) %s fil, les på nytt kun ved SIGHUP"
#: option.c:261
msgid "Do NOT cache failed search results."
msgstr "IKKE mellomlagre søkeresultater som feiler."
#: option.c:262
#, c-format
msgid "Use nameservers strictly in the order given in %s."
msgstr "Bruk navnetjenere kun som bestemt i rekkefølgen gitt i %s."
#: option.c:263
#, fuzzy
msgid "Specify options to be sent to DHCP clients."
msgstr "Sett ekstra opsjoner som skal fordeles til DHCP klientene."
#: option.c:264
msgid "DHCP option sent even if the client does not request it."
msgstr ""
#: option.c:265
msgid "Specify port to listen for DNS requests on (defaults to 53)."
msgstr "Spesifiser lytteport for DNS oppslag (standard er 53)."
#: option.c:266
#, c-format
msgid "Maximum supported UDP packet size for EDNS.0 (defaults to %s)."
msgstr "Maksimal støttet UDP pakkestørrelse for EDNS.0 (standard er %s)."
#: option.c:267
#, fuzzy
msgid "Log DNS queries."
msgstr "Logg oppslag."
#: option.c:268
#, fuzzy
msgid "Force the originating port for upstream DNS queries."
msgstr "Tving bruk av opprinnelig port for oppstrøms oppslag."
#: option.c:269
msgid "Do NOT read resolv.conf."
msgstr "IKKE les resolv.conf."
#: option.c:270
#, c-format
msgid "Specify path to resolv.conf (defaults to %s)."
msgstr "Spesifiser stien til resolv.conf (standard er %s)."
#: option.c:271
msgid "Specify address(es) of upstream servers with optional domains."
msgstr "Spesifiser adressen(e) til oppstrøms tjenere med valgfrie domener."
#: option.c:272
msgid "Never forward queries to specified domains."
msgstr "Aldri videresend oppslag til spesifiserte domener."
#: option.c:273
msgid "Specify the domain to be assigned in DHCP leases."
msgstr "Spesifiser domenet som skal tildeles i DHCP leien."
#: option.c:274
msgid "Specify default target in an MX record."
msgstr "Spesifiser default mål i en MX post."
#: option.c:275
msgid "Specify time-to-live in seconds for replies from /etc/hosts."
msgstr "Spesifiser time-to-live i sekunder for svar fra /etc/hosts."
#: option.c:276
#, fuzzy
msgid "Specify time-to-live in seconds for negative caching."
msgstr "Spesifiser time-to-live i sekunder for svar fra /etc/hosts."
#: option.c:277
#, c-format
msgid "Change to this user after startup. (defaults to %s)."
msgstr "Skift til denne bruker etter oppstart (standard er %s)."
#: option.c:278
#, fuzzy
msgid "Map DHCP vendor class to tag."
msgstr "Map DHCP produsent klasse til opsjon sett."
#: option.c:279
msgid "Display dnsmasq version and copyright information."
msgstr "Vis dnsmasq versjon og copyright informasjon."
#: option.c:280
msgid "Translate IPv4 addresses from upstream servers."
msgstr "Oversett IPv4 adresser fra oppstrøms tjenere."
#: option.c:281
msgid "Specify a SRV record."
msgstr "Spesifiser en SRV post."
#: option.c:282
msgid "Display this message. Use --help dhcp for known DHCP options."
msgstr ""
#: option.c:283
#, fuzzy, c-format
msgid "Specify path of PID file (defaults to %s)."
msgstr "Spesifiser stien til PID fil. (standard er %s)."
#: option.c:284
#, c-format
msgid "Specify maximum number of DHCP leases (defaults to %s)."
msgstr "Spesifiser maksimum antall DHCP leier (standard er %s)"
#: option.c:285
msgid "Answer DNS queries based on the interface a query was sent to."
msgstr "Svar DNS oppslag basert på nettverkskortet oppslaget ble sendt til."
#: option.c:286
msgid "Specify TXT DNS record."
msgstr "Spesifiser TXT DNS post."
#: option.c:287
#, fuzzy
msgid "Specify PTR DNS record."
msgstr "Spesifiser TXT DNS post."
#: option.c:288
msgid "Give DNS name to IPv4 address of interface."
msgstr ""
#: option.c:289
msgid "Bind only to interfaces in use."
msgstr "Bind kun til nettverkskort som er i bruk."
#: option.c:290
#, c-format
msgid "Read DHCP static host information from %s."
msgstr "Les DHCP statisk vert informasjon fra %s."
#: option.c:291
msgid "Enable the DBus interface for setting upstream servers, etc."
msgstr "Aktiver DBus interface for å sette oppstrøms tjenere, osv."
#: option.c:292
msgid "Do not provide DHCP on this interface, only provide DNS."
msgstr "Ikke lever DHCP på dette nettverkskortet, kun lever DNS."
#: option.c:293
msgid "Enable dynamic address allocation for bootp."
msgstr "Aktiver dynamisk adresse allokering for bootp."
#: option.c:294
#, fuzzy
msgid "Map MAC address (with wildcards) to option set."
msgstr "Map DHCP produsent klasse til opsjon sett."
#: option.c:295
msgid "Treat DHCP requests on aliases as arriving from interface."
msgstr ""
#: option.c:296
msgid "Disable ICMP echo address checking in the DHCP server."
msgstr ""
#: option.c:297
msgid "Script to run on DHCP lease creation and destruction."
msgstr ""
#: option.c:298
msgid "Read configuration from all the files in this directory."
msgstr ""
#: option.c:299
#, fuzzy
msgid "Log to this syslog facility or file. (defaults to DAEMON)"
msgstr "Skift til denne bruker etter oppstart (standard er %s)."
#: option.c:300
msgid "Do not use leasefile."
msgstr ""
#: option.c:301
#, fuzzy, c-format
msgid "Maximum number of concurrent DNS queries. (defaults to %s)"
msgstr "Spesifiser maksimum antall DHCP leier (standard er %s)"
#: option.c:302
#, c-format
msgid "Clear DNS cache when reloading %s."
msgstr ""
#: option.c:303
msgid "Ignore hostnames provided by DHCP clients."
msgstr ""
#: option.c:304
msgid "Do NOT reuse filename and server fields for extra DHCP options."
msgstr ""
#: option.c:305
msgid "Enable integrated read-only TFTP server."
msgstr ""
#: option.c:306
msgid "Export files by TFTP only from the specified subtree."
msgstr ""
#: option.c:307
msgid "Add client IP address to tftp-root."
msgstr ""
#: option.c:308
msgid "Allow access only to files owned by the user running dnsmasq."
msgstr ""
#: option.c:309
#, fuzzy, c-format
msgid "Maximum number of conncurrent TFTP transfers (defaults to %s)."
msgstr "Spesifiser maksimum antall DHCP leier (standard er %s)"
#: option.c:310
msgid "Disable the TFTP blocksize extension."
msgstr ""
#: option.c:311
msgid "Ephemeral port range for use by TFTP transfers."
msgstr ""
#: option.c:312
msgid "Extra logging for DHCP."
msgstr ""
#: option.c:313
msgid "Enable async. logging; optionally set queue length."
msgstr ""
#: option.c:314
msgid "Stop DNS rebinding. Filter private IP ranges when resolving."
msgstr ""
#: option.c:315
msgid "Always perform DNS queries to all servers."
msgstr ""
#: option.c:316
msgid "Set tag if client includes matching option in request."
msgstr ""
#: option.c:317
msgid "Use alternative ports for DHCP."
msgstr ""
#: option.c:318
msgid "Run lease-change script as this user."
msgstr ""
#: option.c:319
#, fuzzy
msgid "Specify NAPTR DNS record."
msgstr "Spesifiser TXT DNS post."
#: option.c:320
msgid "Specify lowest port available for DNS query transmission."
msgstr ""
#: option.c:321
msgid "Use only fully qualified domain names for DHCP clients."
msgstr ""
#: option.c:322
msgid "Specify alias name for LOCAL DNS name."
msgstr ""
#: option.c:323
#, fuzzy
msgid "Prompt to send to PXE clients."
msgstr "Sett ekstra opsjoner som skal fordeles til DHCP klientene."
#: option.c:324
msgid "Boot service for PXE menu."
msgstr ""
#: option.c:325
msgid "Check configuration syntax."
msgstr ""
#: option.c:613
#, c-format
msgid ""
"Usage: dnsmasq [options]\n"
"\n"
msgstr ""
"Bruk: dnsmasq [opsjoner]\n"
"\n"
#: option.c:615
#, c-format
msgid "Use short options only on the command line.\n"
msgstr "Bruk korte opsjoner kun på kommandolinjen.\n"
#: option.c:617
#, fuzzy, c-format
msgid "Valid options are:\n"
msgstr "Gyldige opsjoner er :\n"
#: option.c:658
#, c-format
msgid "Known DHCP options:\n"
msgstr ""
#: option.c:735
msgid "bad dhcp-option"
msgstr "dårlig dhcp-opsjon"
#: option.c:792
#, fuzzy
msgid "bad IP address"
msgstr "les %s - %d adresser"
#: option.c:891
msgid "bad domain in dhcp-option"
msgstr "dårlig domene i dhcp-opsjon"
#: option.c:950
msgid "dhcp-option too long"
msgstr "dhcp-opsjon for lang"
#: option.c:959
msgid "illegal dhcp-match"
msgstr ""
#: option.c:995
msgid "illegal repeated flag"
msgstr ""
#: option.c:1003
msgid "illegal repeated keyword"
msgstr ""
#: option.c:1086 tftp.c:359
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot access %s: %s"
msgstr "kan ikke lese %s: %s"
#: option.c:1131
msgid "only one dhcp-hostsfile allowed"
msgstr ""
#: option.c:1138
msgid "only one dhcp-optsfile allowed"
msgstr ""
#: option.c:1183
msgid "bad MX preference"
msgstr "dårlig MX preferanse"
#: option.c:1188
msgid "bad MX name"
msgstr "dårlig MX navn"
#: option.c:1202
msgid "bad MX target"
msgstr "dårlig MX mål"
#: option.c:1212
msgid "cannot run scripts under uClinux"
msgstr ""
#: option.c:1214
msgid "recompile with HAVE_SCRIPT defined to enable lease-change scripts"
msgstr ""
#: option.c:1442 option.c:1446
msgid "bad port"
msgstr "dårlig port"
#: option.c:1465 option.c:1490
msgid "interface binding not supported"
msgstr ""
#: option.c:1611
#, fuzzy
msgid "bad port range"
msgstr "dårlig port"
#: option.c:1628
msgid "bad bridge-interface"
msgstr ""
#: option.c:1669
msgid "bad dhcp-range"
msgstr "dårlig dhcp-område"
#: option.c:1695
msgid "only one netid tag allowed"
msgstr ""
#: option.c:1740
msgid "inconsistent DHCP range"
msgstr "ikke konsistent DHCP område"
#: option.c:1912
#, fuzzy
msgid "bad DHCP host name"
msgstr "dårlig MX navn"
#: option.c:2201 option.c:2481
msgid "invalid port number"
msgstr "ugyldig portnummer"
#: option.c:2284
#, fuzzy
msgid "invalid alias range"
msgstr "ugyldig vekt"
#: option.c:2297
#, fuzzy
msgid "bad interface name"
msgstr "dårlig MX navn"
#: option.c:2322
msgid "bad CNAME"
msgstr ""
#: option.c:2327
msgid "duplicate CNAME"
msgstr ""
#: option.c:2347
#, fuzzy
msgid "bad PTR record"
msgstr "dårlig SRV post"
#: option.c:2378
#, fuzzy
msgid "bad NAPTR record"
msgstr "dårlig SRV post"
#: option.c:2403
msgid "TXT record string too long"
msgstr "TXT post streng for lang"
#: option.c:2451
msgid "bad TXT record"
msgstr "dårlig TXT post"
#: option.c:2467
msgid "bad SRV record"
msgstr "dårlig SRV post"
#: option.c:2474
msgid "bad SRV target"
msgstr "dårlig SRV mål"
#: option.c:2488
msgid "invalid priority"
msgstr "ugyldig prioritet"
#: option.c:2495
msgid "invalid weight"
msgstr "ugyldig vekt"
#: option.c:2514
msgid "unsupported option (check that dnsmasq was compiled with DHCP/TFTP/DBus support)"
msgstr ""
#: option.c:2557
#, c-format
msgid "files nested too deep in %s"
msgstr ""
#: option.c:2565 tftp.c:513
#, c-format
msgid "cannot read %s: %s"
msgstr "kan ikke lese %s: %s"
#: option.c:2626
msgid "missing \""
msgstr "mangler \""
#: option.c:2673
msgid "bad option"
msgstr "dårlig opsjon"
#: option.c:2675
msgid "extraneous parameter"
msgstr "overflødig parameter"
#: option.c:2677
msgid "missing parameter"
msgstr "mangler parameter"
#: option.c:2685
msgid "error"
msgstr "feil"
#: option.c:2691
#, c-format
msgid "%s at line %d of %%s"
msgstr "%s på linje %d av %%s"
#: option.c:2740 option.c:2771
#, fuzzy, c-format
msgid "read %s"
msgstr "leser %s"
#: option.c:2843
#, c-format
msgid "Dnsmasq version %s %s\n"
msgstr "Dnsmasq versjon %s %s\n"
#: option.c:2844
#, c-format
msgid ""
"Compile time options %s\n"
"\n"
msgstr ""
"Kompileringsopsjoner %s\n"
"\n"
#: option.c:2845
#, c-format
msgid "This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.\n"
msgstr "Denne programvaren kommer med ABSOLUTT INGEN GARANTI.\n"
#: option.c:2846
#, c-format
msgid "Dnsmasq is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
msgstr "DNsmasq er fri programvare, du er velkommen til å redistribuere den\n"
#: option.c:2847
#, fuzzy, c-format
msgid "under the terms of the GNU General Public License, version 2 or 3.\n"
msgstr "under vilkårene gitt i GNU General Public License, versjon 2.\n"
#: option.c:2858
msgid "try --help"
msgstr ""
#: option.c:2860
msgid "try -w"
msgstr ""
#: option.c:2863
#, fuzzy, c-format
msgid "bad command line options: %s"
msgstr "dårlige kommandlinje opsjoner: %s."
#: option.c:2904
#, c-format
msgid "cannot get host-name: %s"
msgstr "klarer ikke å få vertsnavn: %s"
#: option.c:2932
msgid "only one resolv.conf file allowed in no-poll mode."
msgstr "kun en resolv.conf fil tillat i no-poll modus."
#: option.c:2942
msgid "must have exactly one resolv.conf to read domain from."
msgstr "må ha nøyaktig en resolv.conf å lese domene fra."
#: option.c:2945 network.c:754 dhcp.c:734
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to read %s: %s"
msgstr "feilet å lese %s: %s"
#: option.c:2962
#, c-format
msgid "no search directive found in %s"
msgstr "intet søke direktiv funnet i %s"
#: option.c:2983
msgid "there must be a default domain when --dhcp-fqdn is set"
msgstr ""
#: option.c:2987
msgid "syntax check OK"
msgstr ""
#: forward.c:409
#, c-format
msgid "nameserver %s refused to do a recursive query"
msgstr "navnetjener %s nektet å gjøre et rekursivt oppslag"
#: forward.c:437
msgid "possible DNS-rebind attack detected"
msgstr ""
#: network.c:73
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown interface %s in bridge-interface"
msgstr "ukjent tilknytning (interface) %s"
#: network.c:417 dnsmasq.c:189
#, c-format
msgid "failed to create listening socket: %s"
msgstr "feilet å lage lytte socket: %s"
#: network.c:424
#, c-format
msgid "failed to set IPV6 options on listening socket: %s"
msgstr "feilet å sette IPv6 opsjoner på lytte socket: %s"
#: network.c:450
#, c-format
msgid "failed to bind listening socket for %s: %s"
msgstr "feilet å binde lytte socket for %s: %s"
#: network.c:455
#, c-format
msgid "failed to listen on socket: %s"
msgstr "feilet å lytte på socket: %s"
#: network.c:467
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to create TFTP socket: %s"
msgstr "feilet å lage lytte socket: %s"
#: network.c:661
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to bind server socket for %s: %s"
msgstr "feilet å binde lytte socket for %s: %s"
#: network.c:694
#, c-format
msgid "ignoring nameserver %s - local interface"
msgstr "ignorerer navnetjener %s - lokal tilknytning"
#: network.c:705
#, fuzzy, c-format
msgid "ignoring nameserver %s - cannot make/bind socket: %s"
msgstr "ignorerer navnetjener %s - kan ikke lage/dinde socket: %s"
#: network.c:720
msgid "unqualified"
msgstr "ikke kvalifisert"
#: network.c:720
msgid "names"
msgstr ""
#: network.c:722
msgid "default"
msgstr ""
#: network.c:724
msgid "domain"
msgstr "domene"
#: network.c:727
#, c-format
msgid "using local addresses only for %s %s"
msgstr "benytter lokale adresser kun for %s %s"
#: network.c:729
#, c-format
msgid "using nameserver %s#%d for %s %s"
msgstr "benytter navnetjener %s#%d for %s %s"
#: network.c:732
#, fuzzy, c-format
msgid "using nameserver %s#%d(via %s)"
msgstr "benytter navnetjener %s#%d"
#: network.c:734
#, c-format
msgid "using nameserver %s#%d"
msgstr "benytter navnetjener %s#%d"
#: dnsmasq.c:146
#, fuzzy
msgid "TFTP server not available: set HAVE_TFTP in src/config.h"
msgstr "DBus ikke tilgjengelig: sett HAVE_DBUS i src/config.h"
#: dnsmasq.c:151
msgid "asychronous logging is not available under Solaris"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:170
#, c-format
msgid "failed to find list of interfaces: %s"
msgstr "feilet å finne liste av tilknytninger (interfaces): %s"
#: dnsmasq.c:178
#, c-format
msgid "unknown interface %s"
msgstr "ukjent tilknytning (interface) %s"
#: dnsmasq.c:184
#, c-format
msgid "no interface with address %s"
msgstr "ingen tilknytning (interface) med adresse %s"
#: dnsmasq.c:201 dnsmasq.c:665
#, c-format
msgid "DBus error: %s"
msgstr "DBus feil: %s"
#: dnsmasq.c:204
msgid "DBus not available: set HAVE_DBUS in src/config.h"
msgstr "DBus ikke tilgjengelig: sett HAVE_DBUS i src/config.h"
#: dnsmasq.c:230
#, c-format
msgid "unknown user or group: %s"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:287
#, c-format
msgid "cannot chdir to filesystem root: %s"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:448
#, fuzzy, c-format
msgid "started, version %s DNS disabled"
msgstr "startet, versjon %s mellomlager deaktivert"
#: dnsmasq.c:450
#, c-format
msgid "started, version %s cachesize %d"
msgstr "startet, versjon %s mellomlager størrelse %d"
#: dnsmasq.c:452
#, c-format
msgid "started, version %s cache disabled"
msgstr "startet, versjon %s mellomlager deaktivert"
#: dnsmasq.c:454
#, c-format
msgid "compile time options: %s"
msgstr "kompilerings opsjoner: %s"
#: dnsmasq.c:460
msgid "DBus support enabled: connected to system bus"
msgstr "DBus støtte aktivert: koblet til system buss"
#: dnsmasq.c:462
msgid "DBus support enabled: bus connection pending"
msgstr "DBus støtte aktivert: avventer buss tilkobling"
#: dnsmasq.c:467
#, fuzzy, c-format
msgid "warning: failed to change owner of %s: %s"
msgstr "feilet å laste navn fra %s: %s"
#: dnsmasq.c:471
msgid "setting --bind-interfaces option because of OS limitations"
msgstr "setter --bind-interfaces opsjon på grunn av OS begrensninger"
#: dnsmasq.c:476
#, c-format
msgid "warning: interface %s does not currently exist"
msgstr "advarsel: nettverkskort %s eksisterer ikke for tiden"
#: dnsmasq.c:481
msgid "warning: ignoring resolv-file flag because no-resolv is set"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:484
#, fuzzy
msgid "warning: no upstream servers configured"
msgstr "setter oppstrøms tjener fra DBus"
#: dnsmasq.c:488
#, c-format
msgid "asynchronous logging enabled, queue limit is %d messages"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:501
#, c-format
msgid "DHCP, static leases only on %.0s%s, lease time %s"
msgstr "DHCP, statisk leie kun på %.0s%s, leie tid %s"
#: dnsmasq.c:503
#, c-format
msgid "DHCP, proxy on subnet %.0s%s%.0s"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:504
#, c-format
msgid "DHCP, IP range %s -- %s, lease time %s"
msgstr "DHCP, IP område %s -- %s, leie tid %s"
#: dnsmasq.c:519
msgid "root is "
msgstr ""
#: dnsmasq.c:519
#, fuzzy
msgid "enabled"
msgstr "deaktivert"
#: dnsmasq.c:521
msgid "secure mode"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:547
#, c-format
msgid "restricting maximum simultaneous TFTP transfers to %d"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:667
msgid "connected to system DBus"
msgstr "tilkoblet til system DBus"
#: dnsmasq.c:757
#, c-format
msgid "cannot fork into background: %s"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:760
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to create helper: %s"
msgstr "feilet å lese %s: %s"
#: dnsmasq.c:763
#, c-format
msgid "setting capabilities failed: %s"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:767
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to change user-id to %s: %s"
msgstr "feilet å laste navn fra %s: %s"
#: dnsmasq.c:772
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to change group-id to %s: %s"
msgstr "feilet å laste navn fra %s: %s"
#: dnsmasq.c:775
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to open pidfile %s: %s"
msgstr "feilet å lese %s: %s"
#: dnsmasq.c:778
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot open %s: %s"
msgstr "kan ikke åpne %s:%s"
#: dnsmasq.c:833
#, c-format
msgid "child process killed by signal %d"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:837
#, c-format
msgid "child process exited with status %d"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:841
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to execute %s: %s"
msgstr "feilet å få tilgang til %s: %s"
#: dnsmasq.c:885
msgid "exiting on receipt of SIGTERM"
msgstr "avslutter etter mottak av SIGTERM"
#: dnsmasq.c:903
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to access %s: %s"
msgstr "feilet å få tilgang til %s: %s"
#: dnsmasq.c:925
#, c-format
msgid "reading %s"
msgstr "leser %s"
#: dnsmasq.c:936
#, fuzzy, c-format
msgid "no servers found in %s, will retry"
msgstr "intet søke direktiv funnet i %s"
#: dhcp.c:40
#, c-format
msgid "cannot create DHCP socket: %s"
msgstr "kan ikke lage DHCP socket: %s"
#: dhcp.c:52
#, c-format
msgid "failed to set options on DHCP socket: %s"
msgstr "feilet å sette opsjoner på DHCP socket: %s"
#: dhcp.c:65
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to set SO_REUSE{ADDR|PORT} on DHCP socket: %s"
msgstr "feilet å sette SO_REUSEADDR på DHCP socket: %s"
#: dhcp.c:77
#, c-format
msgid "failed to bind DHCP server socket: %s"
msgstr "feilet å binde DHCP tjener socket: %s"
#: dhcp.c:90
#, c-format
msgid "cannot create ICMP raw socket: %s."
msgstr "kan ikke lage ICMP raw socket: %s"
#: dhcp.c:226
#, c-format
msgid "DHCP packet received on %s which has no address"
msgstr ""
#: dhcp.c:385
#, c-format
msgid "DHCP range %s -- %s is not consistent with netmask %s"
msgstr "DHCP område %s -- %s er ikke konsistent med nettmaske %s"
#: dhcp.c:772
#, c-format
msgid "bad line at %s line %d"
msgstr "dårlig linje ved %s linje %d"
#: dhcp.c:815
#, c-format
msgid "ignoring %s line %d, duplicate name or IP address"
msgstr ""
#: dhcp.c:897
#, c-format
msgid "duplicate IP address %s in dhcp-config directive."
msgstr "dubliserte IP adresser i %s dhcp-config direktiv."
#: dhcp.c:900
#, fuzzy, c-format
msgid "duplicate IP address %s in %s."
msgstr "dubliserte IP adresser i %s dhcp-config direktiv."
#: dhcp.c:943
#, c-format
msgid "%s has more than one address in hostsfile, using %s for DHCP"
msgstr ""
#: dhcp.c:948
#, c-format
msgid "duplicate IP address %s (%s) in dhcp-config directive"
msgstr "dubliserte IP adresser i %s (%s) i dhcp-config direktiv"
#: lease.c:66
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot open or create lease file %s: %s"
msgstr "kan ikke åpne eller lage leie fil: %s"
#: lease.c:92
msgid "too many stored leases"
msgstr "for mange lagrede leier"
#: lease.c:128
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot run lease-init script %s: %s"
msgstr "kan ikke lese %s: %s"
#: lease.c:134
#, c-format
msgid "lease-init script returned exit code %s"
msgstr ""
#: lease.c:234
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to write %s: %s (retry in %us)"
msgstr "feilet å lese %s: %s"
#: rfc2131.c:336
#, c-format
msgid "no address range available for DHCP request %s %s"
msgstr "ingen adresse område tilgjengelig for DHCP krav %s %s"
#: rfc2131.c:337
msgid "with subnet selector"
msgstr "med subnet velger"
#: rfc2131.c:337
msgid "via"
msgstr "via"
#: rfc2131.c:352
#, c-format
msgid "%u Available DHCP subnet: %s/%s"
msgstr ""
#: rfc2131.c:355
#, c-format
msgid "%u Available DHCP range: %s -- %s"
msgstr ""
#: rfc2131.c:384
msgid "disabled"
msgstr "deaktivert"
#: rfc2131.c:418 rfc2131.c:883 rfc2131.c:1242
msgid "ignored"
msgstr "oversett"
#: rfc2131.c:433 rfc2131.c:1100
msgid "address in use"
msgstr "adresse i bruk"
#: rfc2131.c:447 rfc2131.c:937
msgid "no address available"
msgstr "ingen adresse tilgjengelig"
#: rfc2131.c:454 rfc2131.c:1063
msgid "wrong network"
msgstr "galt nettverk"
#: rfc2131.c:467
msgid "no address configured"
msgstr "ingen adresse konfigurert"
#: rfc2131.c:473 rfc2131.c:1113
msgid "no leases left"
msgstr "ingen leier igjen"
#: rfc2131.c:558
#, c-format
msgid "%u client provides name: %s"
msgstr ""
#: rfc2131.c:696
#, c-format
msgid "%u Vendor class: %s"
msgstr ""
#: rfc2131.c:698
#, c-format
msgid "%u User class: %s"
msgstr ""
#: rfc2131.c:737
msgid "PXE BIS not supported"
msgstr ""
#: rfc2131.c:853
#, fuzzy, c-format
msgid "disabling DHCP static address %s for %s"
msgstr "deaktiverer DHCP statisk adresse %s"
#: rfc2131.c:874
msgid "unknown lease"
msgstr "ukjent leie"
#: rfc2131.c:906
#, c-format
msgid "not using configured address %s because it is leased to %s"
msgstr ""
#: rfc2131.c:916
#, c-format
msgid "not using configured address %s because it is in use by the server or relay"
msgstr ""
#: rfc2131.c:919
#, c-format
msgid "not using configured address %s because it was previously declined"
msgstr ""
#: rfc2131.c:935 rfc2131.c:1106
msgid "no unique-id"
msgstr ""
#: rfc2131.c:1003
msgid "wrong server-ID"
msgstr ""
#: rfc2131.c:1022
msgid "wrong address"
msgstr "gal adresse"
#: rfc2131.c:1039
msgid "lease not found"
msgstr "leie ikke funnet"
#: rfc2131.c:1071
msgid "address not available"
msgstr "adresse ikke tilgjengelig"
#: rfc2131.c:1082
msgid "static lease available"
msgstr "statisk leie tilgjengelig"
#: rfc2131.c:1086
msgid "address reserved"
msgstr "adresse reservert"
#: rfc2131.c:1094
#, c-format
msgid "abandoning lease to %s of %s"
msgstr ""
#: rfc2131.c:1583
#, c-format
msgid "%u tags: %s"
msgstr ""
#: rfc2131.c:1596
#, c-format
msgid "%u bootfile name: %s"
msgstr ""
#: rfc2131.c:1605
#, fuzzy, c-format
msgid "%u server name: %s"
msgstr "DBus feil: %s"
#: rfc2131.c:1613
#, fuzzy, c-format
msgid "%u next server: %s"
msgstr "DBus feil: %s"
#: rfc2131.c:1680
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot send DHCP/BOOTP option %d: no space left in packet"
msgstr "kan ikke sende DHCP opsjon %d: ikke mer plass i pakken"
#: rfc2131.c:1919
msgid "PXE menu too large"
msgstr ""
#: rfc2131.c:2034
#, c-format
msgid "Ignoring domain %s for DHCP host name %s"
msgstr ""
#: rfc2131.c:2052
#, fuzzy, c-format
msgid "%u requested options: %s"
msgstr "kompilerings opsjoner: %s"
#: netlink.c:66
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot create netlink socket: %s"
msgstr "kan ikke binde netlink socket: %s"
#: netlink.c:265
#, fuzzy, c-format
msgid "netlink returns error: %s"
msgstr "DBus feil: %s"
#: dbus.c:150
msgid "attempt to set an IPv6 server address via DBus - no IPv6 support"
msgstr "forsøk på å sette en IPv6 tjener adresse via DBus - ingen IPv6 støtte"
#: dbus.c:286
msgid "setting upstream servers from DBus"
msgstr "setter oppstrøms tjener fra DBus"
#: dbus.c:324
msgid "could not register a DBus message handler"
msgstr "kunne ikke registrere en DBus meldingshåndterer"
#: bpf.c:150
#, c-format
msgid "cannot create DHCP BPF socket: %s"
msgstr "kan ikke lage DHCP BPF socket: %s"
#: bpf.c:178
#, fuzzy, c-format
msgid "DHCP request for unsupported hardware type (%d) received on %s"
msgstr "DHCP krav for ikke støttet maskinvare type (%d) mottatt på %s"
#: tftp.c:179
msgid "unable to get free port for TFTP"
msgstr ""
#: tftp.c:194
#, c-format
msgid "unsupported request from %s"
msgstr ""
#: tftp.c:282
#, c-format
msgid "TFTP sent %s to %s"
msgstr ""
#: tftp.c:305
#, fuzzy, c-format
msgid "file %s not found"
msgstr "leie ikke funnet"
#: tftp.c:416
#, c-format
msgid "TFTP error %d %s received from %s"
msgstr ""
#: tftp.c:447
#, fuzzy, c-format
msgid "TFTP failed sending %s to %s"
msgstr "feilet å lese %s: %s"
#: log.c:169
#, c-format
msgid "overflow: %d log entries lost"
msgstr ""
#: log.c:246
#, c-format
msgid "log failed: %s"
msgstr ""
#: log.c:415
msgid "FAILED to start up"
msgstr "FEILET å starte opp"
#~ msgid "must set exactly one interface on broken systems without IP_RECVIF"
#~ msgstr "må sette nøyaktig et interface på ødelagte systemer uten IP_RECVIF"
#, fuzzy
#~ msgid "failed to load %s: %s"
#~ msgstr "feilet å laste %s: %s"
#~ msgid "bad name in %s"
#~ msgstr "dårlig navn i %s"
#~ msgid "Ignoring DHCP lease for %s because it has an illegal domain part"
#~ msgstr "Ignorerer DHCP leie for %s siden den har en ulovlig domene del"
#~ msgid "ISC dhcpd integration not available: set HAVE_ISC_READER in src/config.h"
#~ msgstr "ISC dhcpf integrasjon ikke tilgjengelig: sett HAVE_ISC_READER i src/config.h"
#, fuzzy
#~ msgid "illegal domain %s in dhcp-config directive."
#~ msgstr "dubliserte IP adresser i %s dhcp-config direktiv."
#~ msgid "running as root"
#~ msgstr "kjører som rot (root)"
#, fuzzy
#~ msgid "read %s - %d hosts"
#~ msgstr "les %s - %d adresser"
#~ msgid "bad dhcp-host"
#~ msgstr "dårlig dhcp-vert"
#~ msgid "domains"
#~ msgstr "domener"
#~ msgid "Ignoring DHCP host name %s because it has an illegal domain part"
#~ msgstr "Ignorerer DHCP verts navn %s på grunn av ulovlig domene del"
#~ msgid "Display this message."
#~ msgstr "Vis denne meldingen."
#~ msgid "failed to read %s: %m"
#~ msgstr "feilet å lese %s: %m"
#~ msgid "failed to read %s:%m"
#~ msgstr "feilet å lese %s:%m"
#, fuzzy
#~ msgid "cannot send encapsulated option %d: no space left in wrapper"
#~ msgstr "kan ikke sende DHCP opsjon %d: ikke mer plass i pakken"
#~ msgid "More than one vendor class matches, using %s"
#~ msgstr "Mer enn en produsent klasse som passer, bruker %s"
#~ msgid "forwarding table overflow: check for server loops."
#~ msgstr "fremsendelse (forwarding) tabell overflyt: sjekk etter tjener løkker."
#~ msgid "nested includes not allowed"
#~ msgstr "nøstede inkluderinger er ikke tillatt"
#~ msgid "DHCP, %s will be written every %s"
#~ msgstr "DHCP, %s vil bli skrevet hver %s"
#~ msgid "cannot create DHCP packet socket: %s. Is CONFIG_PACKET enabled in your kernel?"
#~ msgstr "kan ikke lage DHCP pakke socket: %s. Er CONFIG_PACKET aktivert i din kjerne?"
#~ msgid "Cannot use RTnetlink socket, falling back to ioctl API"
#~ msgstr "Kan ikke benytte RTnetlink socket, faller tilbake til ioctl API"