blob: b3e8b26a09da10deb93000ac4a9877c0d5564160 [file] [log] [blame]
# Finnish messages for cryptsetup.
# Copyright © 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc.
# This file is put in the public domain.
# This file is distributed under the same license as the cryptsetup package.
# Jorma Karvonen <karvonen.jorma@gmail.com>, 2011-2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cryptsetup 1.6.8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dm-crypt@saout.de\n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-26 16:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-27 20:08+0300\n"
"Last-Translator: Jorma Karvonen <karvonen.jorma@gmail.com>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: lib/libdevmapper.c:253
msgid "Cannot initialize device-mapper, running as non-root user.\n"
msgstr "Laitekuvaimen alustus epäonnistui, suoritetaan ei-root-käyttäjänä.\n"
#: lib/libdevmapper.c:256
msgid "Cannot initialize device-mapper. Is dm_mod kernel module loaded?\n"
msgstr "Laitekuvaimen alustus epäonnistui. Onko dm_mod-käyttöjärjestelmäydinmoduuli ladattu?\n"
#: lib/libdevmapper.c:551
#, c-format
msgid "DM-UUID for device %s was truncated.\n"
msgstr "DM-UUID laitteelle %s typistettiin.\n"
#: lib/libdevmapper.c:699
msgid "Requested dmcrypt performance options are not supported.\n"
msgstr "Pyydetyt dmcrypt-suorituskykyvalitsimet eivät ole tuettuja.\n"
# Entropy viittaa tässä ilmeisesti tiivistettävän tekstin satunnaisuuteen. Mitä satunnaisempi se on, sitä vähemmän sitä voi tiivistää.
#: lib/random.c:76
msgid ""
"System is out of entropy while generating volume key.\n"
"Please move mouse or type some text in another window to gather some random events.\n"
msgstr ""
"Järjestelmässä ei ole satunnaisuutta taltioavainta tuotettaessa.\n"
"Siirrä hiirtä tai kirjoita jotain tekstiä toiseen ikkunaan joidenkin satunnaistapahtumien keräämiseksi.\n"
#: lib/random.c:80
#, c-format
msgid "Generating key (%d%% done).\n"
msgstr "Avainta tuotetaan (%d%% valmis).\n"
#: lib/random.c:166
msgid "Running in FIPS mode.\n"
msgstr "Suoritetaan FIPS-tilassa.\n"
#: lib/random.c:172
msgid "Fatal error during RNG initialisation.\n"
msgstr "Kohtalokas virhe RNG-alustuksen aikana.\n"
#: lib/random.c:209
msgid "Unknown RNG quality requested.\n"
msgstr "Tuntematonta RNG-laatua pyydetty.\n"
#: lib/random.c:214
#, c-format
msgid "Error %d reading from RNG: %s\n"
msgstr "Virhe %d luettaessa kohteesta RNG: %s\n"
#: lib/setup.c:200
msgid "Cannot initialize crypto RNG backend.\n"
msgstr "RNG-salaustaustaohjelman alustus epäonnistui.\n"
#: lib/setup.c:206
msgid "Cannot initialize crypto backend.\n"
msgstr "Salaustaustaohjelman alustus epäonnistui.\n"
#: lib/setup.c:237 lib/setup.c:1193 lib/verity/verity.c:123
#, c-format
msgid "Hash algorithm %s not supported.\n"
msgstr "Tiivistealgoritmia %s ei tueta.\n"
#: lib/setup.c:240 lib/loopaes/loopaes.c:90
#, c-format
msgid "Key processing error (using hash %s).\n"
msgstr "Avainkäsittelyvirhe (käytetään tiivistealgoritmia %s).\n"
#: lib/setup.c:285
msgid "Cannot determine device type. Incompatible activation of device?\n"
msgstr "Laitetyypin määritteleminen epäonnistui. Laitteen yhteensopimaton aktivointi?\n"
#: lib/setup.c:289 lib/setup.c:1546
msgid "This operation is supported only for LUKS device.\n"
msgstr "Tätä toimintoa tuetaan vain LUKS-laitteelle.\n"
#: lib/setup.c:321
msgid "All key slots full.\n"
msgstr "Kaikki avainvälit ovat täynnä.\n"
#: lib/setup.c:328
#, c-format
msgid "Key slot %d is invalid, please select between 0 and %d.\n"
msgstr "Avainväli %d on virheellinen, valitse väliltä 0 ... %d.\n"
#: lib/setup.c:334
#, c-format
msgid "Key slot %d is full, please select another one.\n"
msgstr "Avainväli %d on täynnä, valitse joku toinen.\n"
#: lib/setup.c:473
#, c-format
msgid "Enter passphrase for %s: "
msgstr "Kirjoita salasanalause kohteelle %s: "
#: lib/setup.c:654
#, c-format
msgid "Header detected but device %s is too small.\n"
msgstr "Otsake havaittu, mutta laite %s on liian pieni.\n"
#: lib/setup.c:670 lib/setup.c:1429
msgid "This operation is not supported for this device type.\n"
msgstr "Tätä toimintoa ei tueta tälle laitetyypille.\n"
#: lib/setup.c:909 lib/setup.c:1382 lib/setup.c:2273
#, c-format
msgid "Device %s is not active.\n"
msgstr "Laite %s ei ole aktiivinen.\n"
#: lib/setup.c:926
#, c-format
msgid "Underlying device for crypt device %s disappeared.\n"
msgstr "Salauslaitteen %s perustana oleva laite hävisi.\n"
#: lib/setup.c:995
msgid "Invalid plain crypt parameters.\n"
msgstr "Virheelliset tavalliset salausparametrit.\n"
#: lib/setup.c:1000 lib/setup.c:1120
msgid "Invalid key size.\n"
msgstr "Virheellinen avainkoko.\n"
#: lib/setup.c:1005 lib/setup.c:1125
msgid "UUID is not supported for this crypt type.\n"
msgstr "UUID ei ole tuettu tälle laitetyypille.\n"
#: lib/setup.c:1047
msgid "Can't format LUKS without device.\n"
msgstr "Kohteen LUKS pohjustus ilman laitetta epäonnistui.\n"
#: lib/setup.c:1090
#, c-format
msgid "Cannot format device %s which is still in use.\n"
msgstr "Laitteen %s pohjustus epäonnistui, koska se on yhä käytössä.\n"
#: lib/setup.c:1093
#, c-format
msgid "Cannot format device %s, permission denied.\n"
msgstr "Laitteen %s pohjustus epäonnistui, koska pääsy laitteeseen on kielletty.\n"
#: lib/setup.c:1097
#, c-format
msgid "Cannot wipe header on device %s.\n"
msgstr "Otsakkeen pyyhkiminen pois laitteesta %s epäonnistui.\n"
#: lib/setup.c:1115
msgid "Can't format LOOPAES without device.\n"
msgstr "Kohteen LOOPAES pohjustus ilman laitetta epäonnistui.\n"
#: lib/setup.c:1153
msgid "Can't format VERITY without device.\n"
msgstr "Kohteen VERITY pohjustus ilman laitetta epäonnistui.\n"
#: lib/setup.c:1161 lib/verity/verity.c:106
#, c-format
msgid "Unsupported VERITY hash type %d.\n"
msgstr "Tukematon VERITY-tiivistetyyppi %d.\n"
#: lib/setup.c:1167 lib/verity/verity.c:114
msgid "Unsupported VERITY block size.\n"
msgstr "Tukematon VERITY-lohkokoko.\n"
#: lib/setup.c:1172 lib/verity/verity.c:76
msgid "Unsupported VERITY hash offset.\n"
msgstr "Tukematon VERITY-tiivistesiirros.\n"
#: lib/setup.c:1286
#, c-format
msgid "Unknown crypt device type %s requested.\n"
msgstr "Tuntematon salauslaitetyyppi %s pyydetty.\n"
#: lib/setup.c:1396
msgid "Cannot resize loop device.\n"
msgstr "Silmukkalaitteen koon muuttaminen epäonnistui.\n"
#: lib/setup.c:1444
msgid "Do you really want to change UUID of device?"
msgstr "Haluatko todella vaihtaa laitteen UUID-tunnistetta?"
#: lib/setup.c:1554
#, c-format
msgid "Volume %s is not active.\n"
msgstr "Taltio %s ei ole käytössä.\n"
#: lib/setup.c:1565
#, c-format
msgid "Volume %s is already suspended.\n"
msgstr "Taltio %s on jo keskeytetty.\n"
#: lib/setup.c:1572
#, c-format
msgid "Suspend is not supported for device %s.\n"
msgstr "Keskeyttämistä ei tueta laitetyypille %s.\n"
#: lib/setup.c:1574
#, c-format
msgid "Error during suspending device %s.\n"
msgstr "Virhe keskeytettäessä laitetta %s.\n"
#: lib/setup.c:1600 lib/setup.c:1647
#, c-format
msgid "Volume %s is not suspended.\n"
msgstr "Taltiota %s ei ole keskeytetty.\n"
#: lib/setup.c:1614
#, c-format
msgid "Resume is not supported for device %s.\n"
msgstr "Jatkamista ei tueta laiteelle %s.\n"
#: lib/setup.c:1616 lib/setup.c:1668
#, c-format
msgid "Error during resuming device %s.\n"
msgstr "Virhe jatkettaessa laitteella %s.\n"
#: lib/setup.c:1654 lib/setup.c:2089 lib/setup.c:2103 src/cryptsetup.c:182
#: src/cryptsetup.c:244 src/cryptsetup.c:728 src/cryptsetup.c:1150
msgid "Enter passphrase: "
msgstr "Kirjoita salasanalause: "
# Volume key tarkoittaa yleensä äänenvoimakkuussäädintä, ei välttämättä tässä.
#: lib/setup.c:1716 lib/setup.c:1852
msgid "Cannot add key slot, all slots disabled and no volume key provided.\n"
msgstr "Avainvälin lisäys epäonnistui, kaikki välit on otettu pois käytöstä ja yhtään taltioavainta ei ole tarjottu.\n"
#: lib/setup.c:1725 lib/setup.c:1858 lib/setup.c:1862
msgid "Enter any passphrase: "
msgstr "Kirjoita mikä tahansa salasanalause: "
#: lib/setup.c:1742 lib/setup.c:1875 lib/setup.c:1879 lib/setup.c:1941
#: src/cryptsetup.c:984 src/cryptsetup.c:1015
msgid "Enter new passphrase for key slot: "
msgstr "Kirjoita uusi salasanalause avainvälille: "
#: lib/setup.c:1807
#, c-format
msgid "Key slot %d changed.\n"
msgstr "Avaivälin %d vaihtui.\n"
#: lib/setup.c:1810
#, c-format
msgid "Replaced with key slot %d.\n"
msgstr "Korvattiin avainvälillä %d.\n"
#: lib/setup.c:1815
msgid "Failed to swap new key slot.\n"
msgstr "Uuden avainvälin vaihtaminen epäonnistui.\n"
#: lib/setup.c:1932 lib/setup.c:2193 lib/setup.c:2206 lib/setup.c:2348
msgid "Volume key does not match the volume.\n"
msgstr "Taltioavain ei täsmää taltion kanssa.\n"
#: lib/setup.c:1970
#, c-format
msgid "Key slot %d is invalid.\n"
msgstr "Avainväli %d on virheellinen.\n"
#: lib/setup.c:1975
#, c-format
msgid "Key slot %d is not used.\n"
msgstr "Avainväli %d ei ole käytössä.\n"
#: lib/setup.c:2005 lib/setup.c:2077 lib/setup.c:2169
#, c-format
msgid "Device %s already exists.\n"
msgstr "Laite %s on jo olemassa.\n"
#: lib/setup.c:2180
msgid "Incorrect volume key specified for plain device.\n"
msgstr "Virheellinen taltioavain määritelty tavalliselle laitteelle.\n"
#: lib/setup.c:2213
msgid "Incorrect root hash specified for verity device.\n"
msgstr "Virheellinen root-tiiviste määritelty verity-laitteelle.\n"
#: lib/setup.c:2236
msgid "Device type is not properly initialised.\n"
msgstr "Laitetyyppi ei ole alustettu oikein.\n"
#: lib/setup.c:2268
#, c-format
msgid "Device %s is still in use.\n"
msgstr "Laite %s on yhä käytössä.\n"
#: lib/setup.c:2277
#, c-format
msgid "Invalid device %s.\n"
msgstr "Virheellinen laite %s.\n"
#: lib/setup.c:2298
msgid "Function not available in FIPS mode.\n"
msgstr "Funktio ei ole käytettävissä FIPS-tilassa.\n"
#: lib/setup.c:2304
msgid "Volume key buffer too small.\n"
msgstr "Taltioavainpuskuri on liian pieni.\n"
#: lib/setup.c:2312
msgid "Cannot retrieve volume key for plain device.\n"
msgstr "Taltioavaimen nouto tavalliselle laitteelle epäonnistui.\n"
#: lib/setup.c:2319
#, c-format
msgid "This operation is not supported for %s crypt device.\n"
msgstr "Tätä toimintoa ei tueta %s-salauslaitteelle.\n"
#: lib/setup.c:2515
msgid "Dump operation is not supported for this device type.\n"
msgstr "Dump-toimintoa ei tueta tälle laitetyypille.\n"
#: lib/utils.c:244
msgid "Cannot get process priority.\n"
msgstr "Prosessiprioriteetin hakeminen epäonnistui.\n"
#: lib/utils.c:258
msgid "Cannot unlock memory.\n"
msgstr "Muistin lukituksen avaus epäonnistui.\n"
#: lib/utils_crypt.c:241 lib/utils_crypt.c:254 lib/utils_crypt.c:401
#: lib/utils_crypt.c:416
msgid "Out of memory while reading passphrase.\n"
msgstr "Muisti loppui luettaessa salasanalausetta.\n"
#: lib/utils_crypt.c:246 lib/utils_crypt.c:261
msgid "Error reading passphrase from terminal.\n"
msgstr "Virhe luettaessa salasanalausetta pääteikkunasta.\n"
#: lib/utils_crypt.c:259
msgid "Verify passphrase: "
msgstr "Todenna salasanalause: "
#: lib/utils_crypt.c:266
msgid "Passphrases do not match.\n"
msgstr "Salasanalauseet eivät täsmää.\n"
#: lib/utils_crypt.c:350
msgid "Cannot use offset with terminal input.\n"
msgstr "Siirrososoitteen käyttö pääteikkunasyötteellä epäonnistui.\n"
#: lib/utils_crypt.c:369 lib/tcrypt/tcrypt.c:467
msgid "Failed to open key file.\n"
msgstr "Avaintiedoston avaus epäonnistui.\n"
#: lib/utils_crypt.c:378
msgid "Failed to stat key file.\n"
msgstr "Avaintiedoston kutsuminen stat-funktiolla epäonnistui.\n"
#: lib/utils_crypt.c:386 lib/utils_crypt.c:407
msgid "Cannot seek to requested keyfile offset.\n"
msgstr "Pyydetyn avaintiedostosiirrososoitteen etsintä epäonnistui.\n"
#: lib/utils_crypt.c:424
msgid "Error reading passphrase.\n"
msgstr "Virhe luettaessa salasanalausetta.\n"
#: lib/utils_crypt.c:447
msgid "Maximum keyfile size exceeded.\n"
msgstr "Avaintiedoston enimmäiskoko ylitettiin.\n"
#: lib/utils_crypt.c:452
msgid "Cannot read requested amount of data.\n"
msgstr "Pyydetyn tietomäärän lukeminen epäonnistui.\n"
#: lib/utils_device.c:136 lib/luks1/keyencryption.c:90
#, c-format
msgid "Device %s doesn't exist or access denied.\n"
msgstr "Laite %s ei ole olemassa tai pääsy siihen on kielletty.\n"
#: lib/utils_device.c:430
msgid "Cannot use a loopback device, running as non-root user.\n"
msgstr "Silmukkalaitteen käyttö epäonnistui, suoritetaan ei-root-käyttäjänä.\n"
#: lib/utils_device.c:433
msgid "Cannot find a free loopback device.\n"
msgstr "Vapaan silmukkalaiteen löytäminen epäonnistui.\n"
#: lib/utils_device.c:440
msgid "Attaching loopback device failed (loop device with autoclear flag is required).\n"
msgstr "Silmukkalaitteeseen liittyminen epäonnistui (vaaditaan silmukkalaite autoclear-lipulla).\n"
#: lib/utils_device.c:484
#, c-format
msgid "Cannot use device %s which is in use (already mapped or mounted).\n"
msgstr "Laitteen %s käyttö epäonnistui, koska se on jo käytössä (jo kuvattu tai liitetty).\n"
#: lib/utils_device.c:488
#, c-format
msgid "Cannot get info about device %s.\n"
msgstr "Tietojen hakeminen laitteesta %s epäonnistui.\n"
#: lib/utils_device.c:494
#, c-format
msgid "Requested offset is beyond real size of device %s.\n"
msgstr "Pyydetty siirrososoite on laitteen %s todellisen koon ulkopuolella.\n"
#: lib/utils_device.c:502
#, c-format
msgid "Device %s has zero size.\n"
msgstr "Laitteen %s koko on nolla.\n"
#: lib/utils_device.c:513
#, c-format
msgid "Device %s is too small.\n"
msgstr "Laite %s on liian pieni.\n"
#: lib/luks1/keyencryption.c:37
#, c-format
msgid ""
"Failed to setup dm-crypt key mapping for device %s.\n"
"Check that kernel supports %s cipher (check syslog for more info).\n"
msgstr ""
"Dm-crypt -avainkuvausasetus laitteelle %s epäonnistui.\n"
"Tarkista, että käyttöjärjestelmäydin tukee %s-salakirjoitusmenetelmää (lisätietoja tarkistamalla syslog).\n"
#: lib/luks1/keyencryption.c:42
msgid "Key size in XTS mode must be 256 or 512 bits.\n"
msgstr "Avainkoon on oltava XTS-tilassa 256 tai 512 bittiä.\n"
#: lib/luks1/keyencryption.c:96 lib/luks1/keymanage.c:296
#: lib/luks1/keymanage.c:572 lib/luks1/keymanage.c:1022
#, c-format
msgid "Cannot write to device %s, permission denied.\n"
msgstr "Laitteeseen %s kirjoittaminen epäonnistui, pääsy kielletty.\n"
#: lib/luks1/keyencryption.c:111
msgid "Failed to open temporary keystore device.\n"
msgstr "Tilapäisen avainsäiliön avaaminen epäonnistui.\n"
#: lib/luks1/keyencryption.c:118
msgid "Failed to access temporary keystore device.\n"
msgstr "Pääsy tilapäiseen avainsäiliölaitteeseen epäonnistui.\n"
#: lib/luks1/keyencryption.c:191
msgid "IO error while encrypting keyslot.\n"
msgstr "Siirräntävirhe salattaessa avainväliä.\n"
#: lib/luks1/keyencryption.c:256
msgid "IO error while decrypting keyslot.\n"
msgstr "Siirräntävirhe purettaessa avainvälin salausta.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:90
#, c-format
msgid "Device %s is too small. (LUKS requires at least %<PRIu64> bytes.)\n"
msgstr "Laite %s on liian pieni. (LUKS vaatii vähintään %<PRIu64> tavua.)\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:180 lib/luks1/keymanage.c:418
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1130
#, c-format
msgid "Device %s is not a valid LUKS device.\n"
msgstr "Laite %s ei ole kelvollinen LUKS-laite.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:198
#, c-format
msgid "Requested header backup file %s already exists.\n"
msgstr "Pyydetty otsakevarmuuskopiotiedosto %s on jo olemassa.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:200
#, c-format
msgid "Cannot create header backup file %s.\n"
msgstr "Otsakevarmuuskopiotiedoston %s luominen epäonnistui.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:205
#, c-format
msgid "Cannot write header backup file %s.\n"
msgstr "Otsakevarmuuskopiotiedoston %s kirjoittaminen epäonnistui.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:239
msgid "Backup file doesn't contain valid LUKS header.\n"
msgstr "Varmuuskopiotiedosto ei sisällä kelvollista LUKS-otsaketta.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:252 lib/luks1/keymanage.c:496
#, c-format
msgid "Cannot open header backup file %s.\n"
msgstr "Otsakevarmuuskopiotiedoston %s avaus epäonnistui.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:258
#, c-format
msgid "Cannot read header backup file %s.\n"
msgstr "Otsakevarmuuskopiotiedoston %s lukeminen epäonnistui.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:269
msgid "Data offset or key size differs on device and backup, restore failed.\n"
msgstr "Tietosiirrososoite tai avainkoko eroaa laitteessa ja varmuuskopiossa, palautus epäonnistui.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:277
#, c-format
msgid "Device %s %s%s"
msgstr "Laite %s %s%s"
#: lib/luks1/keymanage.c:278
msgid "does not contain LUKS header. Replacing header can destroy data on that device."
msgstr "ei sisällä LUKS-otsaketta. Otsakkeen korvaaminen voi tuhota tietoja tuossa laitteessa."
#: lib/luks1/keymanage.c:279
msgid "already contains LUKS header. Replacing header will destroy existing keyslots."
msgstr "sisältää jo LUKS-otsakkeen. Otsakkeen korvaaminen tuhoaa olemassaolevat avainvälit."
#: lib/luks1/keymanage.c:280
msgid ""
"\n"
"WARNING: real device header has different UUID than backup!"
msgstr ""
"\n"
"VAROITUS: oikealla laiteotsakkeella on eri UUID-tunniste kuin varmuuskopiolla!"
#: lib/luks1/keymanage.c:299 lib/luks1/keymanage.c:535
#: lib/luks1/keymanage.c:575 lib/tcrypt/tcrypt.c:624 lib/verity/verity.c:82
#: lib/verity/verity.c:179 lib/verity/verity_hash.c:292
#: lib/verity/verity_hash.c:303 lib/verity/verity_hash.c:323
#, c-format
msgid "Cannot open device %s.\n"
msgstr "Laitteen %s avaus epäonnistui.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:329
msgid "Non standard key size, manual repair required.\n"
msgstr "Ei-vakio avainkoko, manuaalinen korjaus pyydetty.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:334
msgid "Non standard keyslots alignment, manual repair required.\n"
msgstr "Ei-vakiot avainvälitasaukset, manuaalinen korjaus pyydetty.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:340
msgid "Repairing keyslots.\n"
msgstr "Korjataan avainvälit.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:351
msgid "Repair failed."
msgstr "Korjaus epäonnistui."
#: lib/luks1/keymanage.c:363
#, c-format
msgid "Keyslot %i: offset repaired (%u -> %u).\n"
msgstr "Avainväli %i: siirrososoite korjattu (%u -> %u).\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:371
#, c-format
msgid "Keyslot %i: stripes repaired (%u -> %u).\n"
msgstr "Avainväli %i: raidat korjattu (%u -> %u).\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:380
#, c-format
msgid "Keyslot %i: bogus partition signature.\n"
msgstr "Avainväli %i: valeosiotunniste.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:385
#, c-format
msgid "Keyslot %i: salt wiped.\n"
msgstr "Avainväli %i: satunnaisarvosiemen tuhottu.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:396
msgid "Writing LUKS header to disk.\n"
msgstr "Kirjoitetaan LUKS-otsake levylle.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:421
#, c-format
msgid "Unsupported LUKS version %d.\n"
msgstr "Tukematon LUKS-versio %d.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:427 lib/luks1/keymanage.c:661
#, c-format
msgid "Requested LUKS hash %s is not supported.\n"
msgstr "Pyydetty LUKS-tiiviste %s ei ole tuettu.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:442
#, c-format
msgid "LUKS keyslot %u is invalid.\n"
msgstr "LUKS-avainväli %u on virheellinen.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:456 src/cryptsetup.c:664
msgid "No known problems detected for LUKS header.\n"
msgstr "Tuntemattomat pulmat havaittu LUKS-otsakkeelle.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:596
#, c-format
msgid "Error during update of LUKS header on device %s.\n"
msgstr "Virhe LUKS-otsakkeen päivityksen aikana laitteessa %s.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:603
#, c-format
msgid "Error re-reading LUKS header after update on device %s.\n"
msgstr "Virhe luettaessa uudelleen LUKS-otsaketta päivityksen jälkeen laitteessa %s.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:654
#, c-format
msgid "Data offset for detached LUKS header must be either 0 or higher than header size (%d sectors).\n"
msgstr "Tietosiirrososoitteen irrotetulle LUKS-otsakkeelle on oltava joko 0 tai suurempi kuin otsakekoko (%d sektoria).\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:666 lib/luks1/keymanage.c:757
msgid "Wrong LUKS UUID format provided.\n"
msgstr "Väärä LUKS UUID-muoto tarjottu.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:695
msgid "Cannot create LUKS header: reading random salt failed.\n"
msgstr "LUKS-otsakkeen luominen epäonnistui: satunnaisarvosiemenen lukeminen epäonnistui.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:702 lib/luks1/keymanage.c:798
#, c-format
msgid "Not compatible PBKDF2 options (using hash algorithm %s).\n"
msgstr "Ei ole yhteensopiva PBKDF2-valitsimien kanssa (käytetään tiivitstealgoritmia %s).\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:717
#, c-format
msgid "Cannot create LUKS header: header digest failed (using hash %s).\n"
msgstr "LUKS-otsakkeen luominen epäonnistui: otsaketiiviste epäonnistui (käytettäen tiivistettä %s).\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:782
#, c-format
msgid "Key slot %d active, purge first.\n"
msgstr "Avainväli %d aktiivinen, puhdista ensimmäinen.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:788
#, c-format
msgid "Key slot %d material includes too few stripes. Header manipulation?\n"
msgstr "Avainvälin %d materiaali sisältää liian vähän raitoja. Otsaketta on käsitelty?\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:955
#, c-format
msgid "Key slot %d unlocked.\n"
msgstr "Avaivälin %d lukitus avattu.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:990 src/cryptsetup.c:854
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1019 src/cryptsetup_reencrypt.c:1056
msgid "No key available with this passphrase.\n"
msgstr "Tälle salasanalauseelle ei ole saatavissa avainta.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:1008
#, c-format
msgid "Key slot %d is invalid, please select keyslot between 0 and %d.\n"
msgstr "Avainväli %d on virheellinen, valitse avainväli välillä 0 ... %d.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:1026
#, c-format
msgid "Cannot wipe device %s.\n"
msgstr "Laitteen %s pyyhkiminen tyhjäksi epäonnistui.\n"
#: lib/loopaes/loopaes.c:146
msgid "Detected not yet supported GPG encrypted keyfile.\n"
msgstr "Havaittu vielä tukematon GPG-salausavaintiedosto.\n"
#: lib/loopaes/loopaes.c:147
msgid "Please use gpg --decrypt <KEYFILE> | cryptsetup --keyfile=- ...\n"
msgstr "Käytä gpg --decrypt <AVAINTIEDOSTO> | cryptsetup --keyfile=- ...\n"
#: lib/loopaes/loopaes.c:168 lib/loopaes/loopaes.c:188
msgid "Incompatible loop-AES keyfile detected.\n"
msgstr "Yhteensopimaton loop-AES -avaintiedosto havaittu.\n"
#: lib/loopaes/loopaes.c:244
msgid "Kernel doesn't support loop-AES compatible mapping.\n"
msgstr "Käyttöjärjestelmäydin ei tule loop-AES -yhteensopivaa kuvausta.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:475
#, c-format
msgid "Error reading keyfile %s.\n"
msgstr "Virhe luettaessa avaintiedostoa %s.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:513
#, c-format
msgid "Maximum TCRYPT passphrase length (%d) exceeded.\n"
msgstr "TCRYPT-salasanalauseen enimmäispituus (%d) ylitettiin.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:543
#, c-format
msgid "PBKDF2 hash algorithm %s not available, skipping.\n"
msgstr "PBKDF2-tiivistealgoritmi %s ei ole käytettävissä, ohitetaan.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:561 src/cryptsetup.c:617
msgid "Required kernel crypto interface not available.\n"
msgstr "Pyydetty ydinsalauskäyttöliittymä ei ole käytettävissä.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:563 src/cryptsetup.c:619
msgid "Ensure you have algif_skcipher kernel module loaded.\n"
msgstr "Varmista, että algif_skcipher-käyttöjärjestelmäydinmoduuli on ladattu.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:707
#, c-format
msgid "Activation is not supported for %d sector size.\n"
msgstr "Aktivointia ei tueta sektorikoolle %d.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:713
msgid "Kernel doesn't support activation for this TCRYPT legacy mode.\n"
msgstr "Käyttöjärjestelmäydin ei tue aktivointia tälle TCRYPT-perinnetilassa.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:744
#, c-format
msgid "Activating TCRYPT system encryption for partition %s.\n"
msgstr "Aktivoidaan TCRYPT-järjestelmäsalaus osiolle %s.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:806
msgid "Kernel doesn't support TCRYPT compatible mapping.\n"
msgstr "Käyttöjärjestelmäydin ei tue TCRYPT -yhteensopivaa kuvausta.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:1020
msgid "This function is not supported without TCRYPT header load."
msgstr "Tätä toimintoa ei tueta ilman TCRYPT-otsakelatausta."
#: lib/verity/verity.c:70 lib/verity/verity.c:172
#, c-format
msgid "Verity device %s doesn't use on-disk header.\n"
msgstr "Verity-laite %s ei käytä paikallista levyotsaketta.\n"
#: lib/verity/verity.c:94
#, c-format
msgid "Device %s is not a valid VERITY device.\n"
msgstr "Laite %s ei ole kelvollinen VERITY-laite.\n"
#: lib/verity/verity.c:101
#, c-format
msgid "Unsupported VERITY version %d.\n"
msgstr "Tukematon VERITY-versio %d.\n"
#: lib/verity/verity.c:131
msgid "VERITY header corrupted.\n"
msgstr "VERITY-otsake rikkinäinen.\n"
#: lib/verity/verity.c:166
#, c-format
msgid "Wrong VERITY UUID format provided on device %s.\n"
msgstr "Väärä VERITY UUID-muoto tarjottu laitteessa %s.\n"
#: lib/verity/verity.c:196
#, c-format
msgid "Error during update of verity header on device %s.\n"
msgstr "Virhe verity-otsakkeen päivityksen aikana laitteessa %s.\n"
#: lib/verity/verity.c:276
msgid "Kernel doesn't support dm-verity mapping.\n"
msgstr "Käyttöjärjestelmäydin ei tule dm-verity -yhteensopivaa kuvausta.\n"
#: lib/verity/verity.c:287
msgid "Verity device detected corruption after activation.\n"
msgstr "Verity-laite havaitsi rikkoutumisen aktivoinnin jälkeen.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:59
#, c-format
msgid "Spare area is not zeroed at position %<PRIu64>.\n"
msgstr "Vapaa-aluetta ei ole nollattu sijainnissa %<PRIu64>.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:121 lib/verity/verity_hash.c:249
#: lib/verity/verity_hash.c:277 lib/verity/verity_hash.c:284
msgid "Device offset overflow.\n"
msgstr "Laitesiirrososoitteen ylivuoto.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:161
#, c-format
msgid "Verification failed at position %<PRIu64>.\n"
msgstr "Todennus epäonnistui sijainnissa %<PRIu64>.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:235
msgid "Invalid size parameters for verity device.\n"
msgstr "Virheelliset kokoparametrit verity-laitteelle.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:266
msgid "Too many tree levels for verity volume.\n"
msgstr "Verity-taltiolla liian monta puutasoa.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:354
msgid "Verification of data area failed.\n"
msgstr "Data-alueen todentaminen epäonnistui.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:359
msgid "Verification of root hash failed.\n"
msgstr "Root-tiivisteen todentaminen epäonnistui.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:365
msgid "Input/output error while creating hash area.\n"
msgstr "Syöte/tulostevirhe luotaessa tiivistealuetta.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:367
msgid "Creation of hash area failed.\n"
msgstr "Tiivistealueen luominen epäonnistui.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:414
#, c-format
msgid "WARNING: Kernel cannot activate device if data block size exceeds page size (%u).\n"
msgstr "VAROITUS: Käyttöjärjestelmäydin ei voi aktivoida laitetta, jos lohkokoko ylittää sivukoon (%u).\n"
#: src/cryptsetup.c:91
msgid "Can't do passphrase verification on non-tty inputs.\n"
msgstr "Salasanalauseiden todennus epäonnistui ei-tty-syötteissä.\n"
#: src/cryptsetup.c:132 src/cryptsetup.c:560 src/cryptsetup.c:707
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:522 src/cryptsetup_reencrypt.c:576
msgid "No known cipher specification pattern detected.\n"
msgstr "Havaittu tuntematon salakirjoitusmenetelmämäärittelymalli.\n"
#: src/cryptsetup.c:140
msgid "WARNING: The --hash parameter is being ignored in plain mode with keyfile specified.\n"
msgstr "VAROITUS: Parametri --hash ohitetaan tavallisessa tilassa kun avaintiedosto on määritelty.\n"
#: src/cryptsetup.c:148
msgid "WARNING: The --keyfile-size option is being ignored, the read size is the same as the encryption key size.\n"
msgstr "VAROITUS: Valitsin --keyfile-size ohitetaan , lukukoko on sama kuin salausavaimen koko.\n"
#: src/cryptsetup.c:214
msgid "Option --key-file is required.\n"
msgstr "Vaaditaan valitsin --key-file.\n"
#: src/cryptsetup.c:263
msgid "No device header detected with this passphrase.\n"
msgstr "Tälle salasanalauseelle ei ole saatavissa laiteotsaketta.\n"
#: src/cryptsetup.c:323 src/cryptsetup.c:1139
msgid ""
"Header dump with volume key is sensitive information\n"
"which allows access to encrypted partition without passphrase.\n"
"This dump should be always stored encrypted on safe place."
msgstr ""
"Otsakevedos taltioavaimella on arkaluonteista tietoa,\n"
"joka sallii pääsyn salatulle osiolle ilman salasanaa.\n"
"Tämä vedos pitäisi aina tallentaa salattuna turvallisessa paikasssa."
#: src/cryptsetup.c:513
msgid "Result of benchmark is not reliable.\n"
msgstr "Suorituskykytestin tulos ei ole luotettava.\n"
#: src/cryptsetup.c:554
msgid "# Tests are approximate using memory only (no storage IO).\n"
msgstr "# Testit käyttävät vain muistia ylimalkaan (ei tallennussiirtos).\n"
#: src/cryptsetup.c:579 src/cryptsetup.c:601
msgid "# Algorithm | Key | Encryption | Decryption\n"
msgstr "# Algoritmi | Avain | Salaus | Salauksen purku\n"
#: src/cryptsetup.c:583
#, c-format
msgid "Cipher %s is not available.\n"
msgstr "Salaus %s ei ole käytettävissä.\n"
#: src/cryptsetup.c:610
msgid "N/A"
msgstr "Ei käytössä"
#: src/cryptsetup.c:635
#, c-format
msgid "Cannot read keyfile %s.\n"
msgstr "Avaintiedoston %s lukeminen epäonnistui.\n"
#: src/cryptsetup.c:639
#, c-format
msgid "Cannot read %d bytes from keyfile %s.\n"
msgstr "Ei voida lukea %d tavua avaintiedostosta %s.\n"
#: src/cryptsetup.c:668
msgid "Really try to repair LUKS device header?"
msgstr "Yritetäänkö todella korjata LUKS-laiteotsake?"
#: src/cryptsetup.c:693
#, c-format
msgid "This will overwrite data on %s irrevocably."
msgstr "Tämä korvaa tiedot kohteella %s peruuttamattomasti."
#: src/cryptsetup.c:695
msgid "memory allocation error in action_luksFormat"
msgstr "muistivarausvirhe kohteessa action_luksFormat"
#: src/cryptsetup.c:713
#, c-format
msgid "Cannot use %s as on-disk header.\n"
msgstr "Kohteen %s käyttö paikallisena levyotsakkeena epäonnistui.\n"
#: src/cryptsetup.c:780
msgid "Reduced data offset is allowed only for detached LUKS header.\n"
msgstr "Pienennetty tietosiirrososoite sallitaan vain irrotetulle LUKS-otsakkeelle.\n"
#: src/cryptsetup.c:877 src/cryptsetup.c:933
#, c-format
msgid "Key slot %d selected for deletion.\n"
msgstr "Avainväli %d valittu poistoa varten.\n"
#: src/cryptsetup.c:880
#, c-format
msgid "Key %d not active. Can't wipe.\n"
msgstr "Avain %d ei ole käytössä. Ei voida pyyhkiä pois.\n"
#: src/cryptsetup.c:888 src/cryptsetup.c:936
msgid "This is the last keyslot. Device will become unusable after purging this key."
msgstr "Tämä on viimeinen avainväli. Laite tulee käyttökelvottomaksi tämän avaimen poistamisen jälkeen."
#: src/cryptsetup.c:889
msgid "Enter any remaining passphrase: "
msgstr "Kirjoita mikä tahansa jäljellä oleva salasanalause: "
#: src/cryptsetup.c:917
msgid "Enter passphrase to be deleted: "
msgstr "Kirjoita poistettava salasanalause: "
#: src/cryptsetup.c:1000 src/cryptsetup_reencrypt.c:1094
#, c-format
msgid "Enter any existing passphrase: "
msgstr "Kirjoita mikä tahansa olemassa oleva salasanalause: "
#: src/cryptsetup.c:1051
msgid "Enter passphrase to be changed: "
msgstr "Kirjoita vaihdettava salasanalause: "
#: src/cryptsetup.c:1065 src/cryptsetup_reencrypt.c:1079
msgid "Enter new passphrase: "
msgstr "Kirjoita uusi salasanalause: "
#: src/cryptsetup.c:1089
msgid "Only one device argument for isLuks operation is supported.\n"
msgstr "Tuetaan vain yhtä laiteargumenttia isLuks-toiminnolle.\n"
#: src/cryptsetup.c:1245 src/cryptsetup.c:1266
msgid "Option --header-backup-file is required.\n"
msgstr "Vaaditaan valitsin --header-backup-file.\n"
#: src/cryptsetup.c:1303
#, c-format
msgid "Unrecognized metadata device type %s.\n"
msgstr "Tunnistamaton metatietolaitetyyppi %s.\n"
#: src/cryptsetup.c:1306
msgid "Command requires device and mapped name as arguments.\n"
msgstr "Komento vaatii laitteen ja kuvausnimen argumenttina.\n"
#: src/cryptsetup.c:1325
#, c-format
msgid ""
"This operation will erase all keyslots on device %s.\n"
"Device will become unusable after this operation."
msgstr ""
"Tämä toiminto poistaa kaikki avainvälit laitteesta %s.\n"
"Laite tulee käyttökelvottomaksi tämän toiminnon jälkeen."
#: src/cryptsetup.c:1359
msgid "<device> [--type <type>] [<name>]"
msgstr "<laite> [--type <tyyppi>] [<nimi>]"
#: src/cryptsetup.c:1359
msgid "open device as mapping <name>"
msgstr "avaa laite kuvauksena <nimi>"
#: src/cryptsetup.c:1360 src/cryptsetup.c:1361 src/cryptsetup.c:1362
#: src/cryptsetup.c:1363 src/veritysetup.c:311 src/veritysetup.c:312
msgid "<name>"
msgstr "<nimi>"
#: src/cryptsetup.c:1360
msgid "close device (remove mapping)"
msgstr "sulje laite (poista kuvaus)"
#: src/cryptsetup.c:1361
msgid "resize active device"
msgstr "muuta käytössä olevan laitteen kokoa"
#: src/cryptsetup.c:1362
msgid "show device status"
msgstr "näytä laitetila"
#: src/cryptsetup.c:1363
msgid "benchmark cipher"
msgstr "koestussalaus"
#: src/cryptsetup.c:1364 src/cryptsetup.c:1365 src/cryptsetup.c:1371
#: src/cryptsetup.c:1372 src/cryptsetup.c:1373 src/cryptsetup.c:1374
#: src/cryptsetup.c:1375 src/cryptsetup.c:1376 src/cryptsetup.c:1377
#: src/cryptsetup.c:1378
msgid "<device>"
msgstr "<laite>"
#: src/cryptsetup.c:1364
msgid "try to repair on-disk metadata"
msgstr "yritä korjata levyn sisäiset metatiedot"
#: src/cryptsetup.c:1365
msgid "erase all keyslots (remove encryption key)"
msgstr "poista kaikki avainvälit (poista salausavain)"
#: src/cryptsetup.c:1366 src/cryptsetup.c:1367
msgid "<device> [<new key file>]"
msgstr "<laite> [<uusi avaintiedosto>]"
#: src/cryptsetup.c:1366
msgid "formats a LUKS device"
msgstr "pohjustaa LUKS-laitteen"
#: src/cryptsetup.c:1367
msgid "add key to LUKS device"
msgstr "lisää avain LUKS-laitteeseen"
#: src/cryptsetup.c:1368 src/cryptsetup.c:1369
msgid "<device> [<key file>]"
msgstr "<laite> [<avaintiedosto>]"
#: src/cryptsetup.c:1368
msgid "removes supplied key or key file from LUKS device"
msgstr "poistaa tarjotun avaimen tai avaintiedoston LUKS-laitteesta"
#: src/cryptsetup.c:1369
msgid "changes supplied key or key file of LUKS device"
msgstr "vaihtaa LUKS-laitteen tarjotun avaimen tai avaintiedoston"
#: src/cryptsetup.c:1370
msgid "<device> <key slot>"
msgstr "<laite> <avainväli>"
#: src/cryptsetup.c:1370
msgid "wipes key with number <key slot> from LUKS device"
msgstr "pyyhkäisee pois avaimen numerolla <avainväli> LUKS-laitteesta"
#: src/cryptsetup.c:1371
msgid "print UUID of LUKS device"
msgstr "tulostaa LUKS-laitteen UUID-tunnuksen"
#: src/cryptsetup.c:1372
msgid "tests <device> for LUKS partition header"
msgstr "testaa <laite> LUKS-osio-otsakkeesta"
#: src/cryptsetup.c:1373
msgid "dump LUKS partition information"
msgstr "vedosta LUKS-osiotiedot"
#: src/cryptsetup.c:1374
msgid "dump TCRYPT device information"
msgstr "vedosta TCRYPT-laitetiedot"
#: src/cryptsetup.c:1375
msgid "Suspend LUKS device and wipe key (all IOs are frozen)."
msgstr "Keskeytä LUKS-laite ja pyyhi pois avain (kaikki siirräntäliitännät jäädytetään)."
#: src/cryptsetup.c:1376
msgid "Resume suspended LUKS device."
msgstr "Aloita uudelleen pysäytetty LUKS-laite."
#: src/cryptsetup.c:1377
msgid "Backup LUKS device header and keyslots"
msgstr "Varmuuskopioi LUKS-laiteotsake ja avainvälit"
#: src/cryptsetup.c:1378
msgid "Restore LUKS device header and keyslots"
msgstr "Palauta LUKS-laiteotsake ja avainvälit"
#: src/cryptsetup.c:1395 src/veritysetup.c:328
msgid ""
"\n"
"<action> is one of:\n"
msgstr ""
"\n"
"<toiminto> on yksi seuraavista:\n"
#: src/cryptsetup.c:1401
msgid ""
"\n"
"You can also use old <action> syntax aliases:\n"
"\topen: create (plainOpen), luksOpen, loopaesOpen, tcryptOpen\n"
"\tclose: remove (plainClose), luksClose, loopaesClose, tcryptClose\n"
msgstr ""
"\n"
"Voit myös käyttää vanhaa <toiminto>-syntaksialiasta:\n"
"\topen: luo (plainOpen), luksOpen, loopaesOpen, tcryptOpen\n"
"\tclose: poista (plainClose), luksClose, loopaesClose, tcryptClose\n"
#: src/cryptsetup.c:1405
#, c-format
msgid ""
"\n"
"<name> is the device to create under %s\n"
"<device> is the encrypted device\n"
"<key slot> is the LUKS key slot number to modify\n"
"<key file> optional key file for the new key for luksAddKey action\n"
msgstr ""
"\n"
"<nimi> on laite, joka luodaan kohteen %s alaisena\n"
"<laite> on salaussuojattu laite\n"
"<avainväli> on LUKS-avainväli muokattavaksi\n"
"<avaintiedosto> valinnainen avaintiedosto uudelle avaimelle luksAddKey-toimintoa varten\n"
#: src/cryptsetup.c:1412
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Default compiled-in key and passphrase parameters:\n"
"\tMaximum keyfile size: %dkB, Maximum interactive passphrase length %d (characters)\n"
"Default PBKDF2 iteration time for LUKS: %d (ms)\n"
msgstr ""
"\n"
"Käännetyn avaintiedoston ja salasanan oletusparametrit:\n"
"\tAvaintiedoston enimmäiskoko: %d kilobittiä, vuorovaikutteisen\n"
"\tsalasanalauseen enimmäispituus %d (merkkiä)\n"
"PBKDF2-iteroinnin enimmäisaika LUKS-avainvälille: %d (millisekuntia)\n"
#: src/cryptsetup.c:1419
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Default compiled-in device cipher parameters:\n"
"\tloop-AES: %s, Key %d bits\n"
"\tplain: %s, Key: %d bits, Password hashing: %s\n"
"\tLUKS1: %s, Key: %d bits, LUKS header hashing: %s, RNG: %s\n"
msgstr ""
"\n"
"Käännetyn laitesalakirjoitusmenetelmän oletusparametrit:\n"
"\tloop-AES: %s, Avain %d bittiä\n"
"\tplain-tyyppi: %s, Avain: %d bittiä, Salasanatiivistys: %s\n"
"\tLUKS1: %s, Avain: %d bittiä, LUKS-otsaketiivistys: %s, RNG: %s\n"
#: src/cryptsetup.c:1436 src/veritysetup.c:460
#, c-format
msgid "%s: requires %s as arguments"
msgstr "%s: vaatii %s argumentteina"
#: src/cryptsetup.c:1469 src/veritysetup.c:368 src/cryptsetup_reencrypt.c:1273
msgid "Show this help message"
msgstr "Näytä tämä opastesanoma"
#: src/cryptsetup.c:1470 src/veritysetup.c:369 src/cryptsetup_reencrypt.c:1274
msgid "Display brief usage"
msgstr "Näytä lyhyt käyttöopaste"
#: src/cryptsetup.c:1474 src/veritysetup.c:373 src/cryptsetup_reencrypt.c:1278
msgid "Help options:"
msgstr "Opastevalitsimet:"
#: src/cryptsetup.c:1475 src/veritysetup.c:374 src/cryptsetup_reencrypt.c:1279
msgid "Print package version"
msgstr "Tulosta pakkausversio"
#: src/cryptsetup.c:1476 src/veritysetup.c:375 src/cryptsetup_reencrypt.c:1280
msgid "Shows more detailed error messages"
msgstr "Näyttää yksityiskohtaisemmat virheilmoitukset"
#: src/cryptsetup.c:1477 src/veritysetup.c:376 src/cryptsetup_reencrypt.c:1281
msgid "Show debug messages"
msgstr "Näytä vianjäljityssanomat"
#: src/cryptsetup.c:1478 src/cryptsetup_reencrypt.c:1283
msgid "The cipher used to encrypt the disk (see /proc/crypto)"
msgstr "Salakirjoitusmenetelmä, jota käytetään salaamaan levy (katso /proc/crypto)"
#: src/cryptsetup.c:1479 src/cryptsetup_reencrypt.c:1285
msgid "The hash used to create the encryption key from the passphrase"
msgstr "Tiivisteavain, jota käytetään salausavaimen luomiseen salasanalauseesta"
#: src/cryptsetup.c:1480
msgid "Verifies the passphrase by asking for it twice"
msgstr "Todentaa salasanalauseen kysymällä kahdesti"
#: src/cryptsetup.c:1481 src/cryptsetup_reencrypt.c:1287
msgid "Read the key from a file."
msgstr "Lue avain tiedostosta."
#: src/cryptsetup.c:1482
msgid "Read the volume (master) key from file."
msgstr "Lue taltion (pää)avain tiedostosta."
#: src/cryptsetup.c:1483
msgid "Dump volume (master) key instead of keyslots info."
msgstr "Vedosta taltion (pää)avain eikä avainvälien tiedot."
#: src/cryptsetup.c:1484 src/cryptsetup_reencrypt.c:1284
msgid "The size of the encryption key"
msgstr "Salausavaimen koko"
#: src/cryptsetup.c:1484 src/cryptsetup_reencrypt.c:1284
msgid "BITS"
msgstr "BITTIÄ"
#: src/cryptsetup.c:1485 src/cryptsetup_reencrypt.c:1298
msgid "Limits the read from keyfile"
msgstr "Avaintiedostosta luettavat rajat"
#: src/cryptsetup.c:1485 src/cryptsetup.c:1486 src/cryptsetup.c:1487
#: src/cryptsetup.c:1488 src/veritysetup.c:379 src/veritysetup.c:380
#: src/veritysetup.c:382 src/cryptsetup_reencrypt.c:1297
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1298 src/cryptsetup_reencrypt.c:1299
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1300
msgid "bytes"
msgstr "tavua"
#: src/cryptsetup.c:1486 src/cryptsetup_reencrypt.c:1297
msgid "Number of bytes to skip in keyfile"
msgstr "Avaintiedostossa ohitettavien tavujen määrä"
#: src/cryptsetup.c:1487
msgid "Limits the read from newly added keyfile"
msgstr "Äskettäin lisätystä avaintiedostosta luetut rajat"
#: src/cryptsetup.c:1488
msgid "Number of bytes to skip in newly added keyfile"
msgstr "Ohitettu tavumäärä äskettäin lisätyssä avaintiedostossa"
#: src/cryptsetup.c:1489
msgid "Slot number for new key (default is first free)"
msgstr "Välinumero uudelle avaimelle (oletus on ensimmäinen vapaa)"
#: src/cryptsetup.c:1490
msgid "The size of the device"
msgstr "Laitteen koko"
#: src/cryptsetup.c:1490 src/cryptsetup.c:1491 src/cryptsetup.c:1492
#: src/cryptsetup.c:1498
msgid "SECTORS"
msgstr "SEKTORIA"
#: src/cryptsetup.c:1491
msgid "The start offset in the backend device"
msgstr "Alkusiirrososoite taustalaitteessa"
#: src/cryptsetup.c:1492
msgid "How many sectors of the encrypted data to skip at the beginning"
msgstr "Kuinka monta salaustietojen sektoria ohitetaan alussa"
#: src/cryptsetup.c:1493
msgid "Create a readonly mapping"
msgstr "Luo kirjoitussuojattu kuvaus"
#: src/cryptsetup.c:1494 src/cryptsetup_reencrypt.c:1288
msgid "PBKDF2 iteration time for LUKS (in ms)"
msgstr "PBKDF2-iterointiaika kohteelle LUKS (millisekunneissa)"
#: src/cryptsetup.c:1494 src/cryptsetup_reencrypt.c:1288
msgid "msecs"
msgstr "ms"
#: src/cryptsetup.c:1495 src/cryptsetup_reencrypt.c:1289
msgid "Do not ask for confirmation"
msgstr "Älä pyydä vahvistusta"
#: src/cryptsetup.c:1496
msgid "Timeout for interactive passphrase prompt (in seconds)"
msgstr "Aikakatkaisu vuorovaikutteiselle salasanalausekyselylle (sekunteina)"
#: src/cryptsetup.c:1496
msgid "secs"
msgstr "s"
#: src/cryptsetup.c:1497 src/cryptsetup_reencrypt.c:1290
msgid "How often the input of the passphrase can be retried"
msgstr "Kuinka usein salasanasyötettä voidaan yrittää uudelleen"
#: src/cryptsetup.c:1498
msgid "Align payload at <n> sector boundaries - for luksFormat"
msgstr "Tasaa tietosisältö osoitteessa <n> sektorirajoihin - kohdetta luksFormat varten"
#: src/cryptsetup.c:1499
msgid "File with LUKS header and keyslots backup."
msgstr "Tiedosto LUKS-otsakkeella ja avainvälien varmuuskopiolla."
#: src/cryptsetup.c:1500 src/cryptsetup_reencrypt.c:1291
msgid "Use /dev/random for generating volume key."
msgstr "Käytä /dev/random taltioavaimen synnyttämiseen."
#: src/cryptsetup.c:1501 src/cryptsetup_reencrypt.c:1292
msgid "Use /dev/urandom for generating volume key."
msgstr "Käytä /dev/urandom taltioavaimen synnyttämiseen."
#: src/cryptsetup.c:1502
msgid "Share device with another non-overlapping crypt segment."
msgstr "Jaa laite toisen ei-päällekkäisen salaussegmentin kanssa."
#: src/cryptsetup.c:1503 src/veritysetup.c:385
msgid "UUID for device to use."
msgstr "UUID laitteelle käytettäväksi."
#: src/cryptsetup.c:1504
msgid "Allow discards (aka TRIM) requests for device."
msgstr "Salli hylkäys(lempinimeltään TRIM)-pyynnöt laitteelle."
#: src/cryptsetup.c:1505
msgid "Device or file with separated LUKS header."
msgstr "Laite tai tiedosto erillisellä LUKS-otsakkeella."
#: src/cryptsetup.c:1506
msgid "Do not activate device, just check passphrase."
msgstr "Älä aktivoi laitetta, tarkista vain salasanalauseke."
#: src/cryptsetup.c:1507
msgid "Use hidden header (hidden TCRYPT device)."
msgstr "Käytä piilotettua otsaketta (piilotettu TCRYPT-laite)."
#: src/cryptsetup.c:1508
msgid "Device is system TCRYPT drive (with bootloader)."
msgstr "Laite on järjestelmä-TCRYPT-levyasema (alkulatausohjelmalla)."
#: src/cryptsetup.c:1509
msgid "Use backup (secondary) TCRYPT header."
msgstr "Käytä (toissijaista) TCRYPT-varmuuskopio-otsaketta."
#: src/cryptsetup.c:1510
msgid "Scan also for VeraCrypt compatible device."
msgstr "Tutkinta myös VeraCrypt-yhteensopivalle laitteelle."
#: src/cryptsetup.c:1511
msgid "Type of device metadata: luks, plain, loopaes, tcrypt."
msgstr "Laitemetatietojen tyyppi: luks, plain, loopaes, tcrypt."
#: src/cryptsetup.c:1512
msgid "Disable password quality check (if enabled)."
msgstr "Ota pois käytöstä salasanan laatutarkistus (jos käytössä)."
#: src/cryptsetup.c:1513
msgid "Use dm-crypt same_cpu_crypt performance compatibility option."
msgstr "Käytä dm-crypt same_cpu_crypt-suorituskyky-yhteensopivuusvalitsinta."
#: src/cryptsetup.c:1514
msgid "Use dm-crypt submit_from_crypt_cpus performance compatibility option."
msgstr "Käytä dm-crypt submit_from_crypt_cpus-suorituskyky-yhteensopivuusvalitsinta."
#: src/cryptsetup.c:1530 src/veritysetup.c:402
msgid "[OPTION...] <action> <action-specific>"
msgstr "[VALITSIN...] <toiminto> <toimintokohtainen>"
#: src/cryptsetup.c:1577 src/veritysetup.c:439
msgid "Argument <action> missing."
msgstr "Argumentti <toiminto> puuttuu."
#: src/cryptsetup.c:1630 src/veritysetup.c:445
msgid "Unknown action."
msgstr "Tuntematon toiminto."
#: src/cryptsetup.c:1640
msgid "Option --shared is allowed only for open of plain device.\n"
msgstr "Valitsin --shared sallitaan vain pelkän laitteen avaukseen.\n"
#: src/cryptsetup.c:1645
msgid "Option --allow-discards is allowed only for open operation.\n"
msgstr "Valitsin --allow-discards sallitaan vain open-toiminnolle.\n"
#: src/cryptsetup.c:1653
msgid ""
"Option --key-size is allowed only for luksFormat, open and benchmark.\n"
"To limit read from keyfile use --keyfile-size=(bytes)."
msgstr ""
"Valitsin --key-size sallitaan vain muodoille luksFormat, open ja benchmark.\n"
"Käytä avaintiedostosta lukemisen rajoittamiseksi valitsinta --keyfile-size=(tavua)."
#: src/cryptsetup.c:1660
msgid "Option --test-passphrase is allowed only for open of LUKS and TCRYPT devices.\n"
msgstr "Valitsin --test-passphrase sallitaan vain LUKS- ja TCRYPT-laitteiden avaamiseen.\n"
#: src/cryptsetup.c:1665 src/cryptsetup_reencrypt.c:1361
msgid "Key size must be a multiple of 8 bits"
msgstr "Avainkoon on oltava 8-bitin monikerta"
#: src/cryptsetup.c:1672 src/cryptsetup_reencrypt.c:1366
msgid "Key slot is invalid."
msgstr "Avainväli on virheellinen."
#: src/cryptsetup.c:1679
msgid "Option --key-file takes precedence over specified key file argument.\n"
msgstr "Valitsin --key-file on ensisijainen määritellylle avaintiedostoargumentille.\n"
#: src/cryptsetup.c:1687 src/veritysetup.c:467 src/cryptsetup_reencrypt.c:1350
msgid "Negative number for option not permitted."
msgstr "Valitsimelle ei sallita negatiivista numeroa."
#: src/cryptsetup.c:1691 src/cryptsetup_reencrypt.c:1344
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1370
msgid "Only one of --use-[u]random options is allowed."
msgstr "Vain yksi --use-[u]random -valitsin on sallittu."
#: src/cryptsetup.c:1695
msgid "Option --use-[u]random is allowed only for luksFormat."
msgstr "Valitsin --use-[u]random sallitaan vain luksFormat-muodolle."
#: src/cryptsetup.c:1699
msgid "Option --uuid is allowed only for luksFormat and luksUUID."
msgstr "Valitsin --uuid sallitaan vain luksFormat-muodolle ja luksUUID-muodolle."
#: src/cryptsetup.c:1703
msgid "Option --align-payload is allowed only for luksFormat."
msgstr "Valitsin --align-payload sallitaan vain luksFormat-muodolle."
#: src/cryptsetup.c:1709
msgid "Option --skip is supported only for open of plain and loopaes devices.\n"
msgstr "Valitsinta --skip tuetaan vain plain- ja loopaes-laitteiden avaamiseen.\n"
#: src/cryptsetup.c:1715
msgid "Option --offset is supported only for open of plain and loopaes devices.\n"
msgstr "Valitsinta --offset tuetaan vain plain- ja loopaes-laitteiden avaamiseen.\n"
#: src/cryptsetup.c:1721
msgid "Option --tcrypt-hidden, --tcrypt-system or --tcrypt-backup is supported only for TCRYPT device.\n"
msgstr "Valitsinta --tcrypt-hidden, --tcrypt-system tai --tcrypt-backup tuetaan vain TCRYPT-laiteeelle.\n"
#: src/cryptsetup.c:1726
msgid "Option --tcrypt-hidden cannot be combined with --allow-discards.\n"
msgstr "Valitsinta --tcrypt-hidden ei voida yhdistää valitsimeen --allow-discards.\n"
#: src/cryptsetup.c:1731
msgid "Option --veracrypt is supported only for TCRYPT device type.\n"
msgstr "Valitsinta --veracrypt tuetaan vain TCRYPT-laiteeelle.\n"
#: src/veritysetup.c:58
msgid "Invalid salt string specified.\n"
msgstr "Määritelty virheellinen satunnaisarvosiemenmerkkijono.\n"
#: src/veritysetup.c:88
#, c-format
msgid "Cannot create hash image %s for writing.\n"
msgstr "Tiivistevedoksen %s luominen kirjoittamista varten epäonnistui.\n"
#: src/veritysetup.c:148
msgid "Invalid root hash string specified.\n"
msgstr "Virheellinen root-tiivistemerkkijono määritelty.\n"
#: src/veritysetup.c:308
msgid "<data_device> <hash_device>"
msgstr "<data_laite> <tiiviste_laite>"
#: src/veritysetup.c:308
msgid "format device"
msgstr "pohjusta laite"
#: src/veritysetup.c:309
msgid "<data_device> <hash_device> <root_hash>"
msgstr "<data_laite> <tiiviste_laite> <root_tiiviste>"
#: src/veritysetup.c:309
msgid "verify device"
msgstr "todenna laite"
#: src/veritysetup.c:310
msgid "<name> <data_device> <hash_device> <root_hash>"
msgstr "<nimi> <data_laite> <tiiviste_laite> <root_tiiviste>"
#: src/veritysetup.c:310
msgid "create active device"
msgstr "luo aktiivilaite"
#: src/veritysetup.c:311
msgid "remove (deactivate) device"
msgstr "poista (deaktivoi) laite"
#: src/veritysetup.c:312
msgid "show active device status"
msgstr "näytä aktiivilaitteen tila"
#: src/veritysetup.c:313
msgid "<hash_device>"
msgstr "<tiiviste_laite>"
#: src/veritysetup.c:313
msgid "show on-disk information"
msgstr "näytä paikallisen levyn tiedot"
#: src/veritysetup.c:332
#, c-format
msgid ""
"\n"
"<name> is the device to create under %s\n"
"<data_device> is the data device\n"
"<hash_device> is the device containing verification data\n"
"<root_hash> hash of the root node on <hash_device>\n"
msgstr ""
"\n"
"<nimi> on kohteen alle %s luotava laite\n"
"<data_laite> on datalaite\n"
"<tiiviste_laite> on todennusdataa sisältävä laite\n"
"<root_tiiviste> root-solmun tiiviste kohteella <tiiviste_laite>\n"
#: src/veritysetup.c:339
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Default compiled-in dm-verity parameters:\n"
"\tHash: %s, Data block (bytes): %u, Hash block (bytes): %u, Salt size: %u, Hash format: %u\n"
msgstr ""
"\n"
"Käännetyt dm-verity oletusparametrit:\n"
"\tTiiviste: %s, Data-lohko (tavua): %u, Tiivistelohko (tavua): %u, Satunnaislukuarvosiemenen koko: %u, Tiivistemuoto: %u\n"
#: src/veritysetup.c:377
msgid "Do not use verity superblock"
msgstr "Älä käytä verity-superlohkoa"
#: src/veritysetup.c:378
msgid "Format type (1 - normal, 0 - original Chrome OS)"
msgstr "Muototyyppi (1 - normaali, 0 - alkuperäinen Chrome OS)"
#: src/veritysetup.c:378
msgid "number"
msgstr "numero"
#: src/veritysetup.c:379
msgid "Block size on the data device"
msgstr "Data-laitteen lohkokoko"
#: src/veritysetup.c:380
msgid "Block size on the hash device"
msgstr "Tiivistelaitteen lohkokoko"
#: src/veritysetup.c:381
msgid "The number of blocks in the data file"
msgstr "Data-tiedoston lohkojen määrä"
#: src/veritysetup.c:381
msgid "blocks"
msgstr "lohkoa"
#: src/veritysetup.c:382
msgid "Starting offset on the hash device"
msgstr "Tiivistelaitteen alkusiirrososoite"
#: src/veritysetup.c:383
msgid "Hash algorithm"
msgstr "Tiivistealgoritmi"
#: src/veritysetup.c:383
msgid "string"
msgstr "merkkijono"
#: src/veritysetup.c:384
msgid "Salt"
msgstr "Satunnaisarvosiemenluku"
#: src/veritysetup.c:384
msgid "hex string"
msgstr "heksadesimaalimerkkijono"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:147
#, c-format
msgid "Cannot exclusively open %s, device in use.\n"
msgstr "Kohteen %s avaaminen eksklusiivisesti epäonnistui, laite on käytössä.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:151
#, c-format
msgid "Cannot open device %s\n"
msgstr "Laitteen %s avaus epäonnistui.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:161 src/cryptsetup_reencrypt.c:913
msgid "Allocation of aligned memory failed.\n"
msgstr "Tasatun muistin varaaminen epäonnistui.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:168
#, c-format
msgid "Cannot read device %s.\n"
msgstr "Laitteen %s lukeminen epäonnistui.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:179
#, c-format
msgid "Marking LUKS device %s unusable.\n"
msgstr "Merkitään LUKS-laite %s käyttökelvottomaksi.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:184
#, c-format
msgid "Marking LUKS device %s usable.\n"
msgstr "Merkitään LUKS-laite %s käyttökelpoiseksi.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:200
#, c-format
msgid "Cannot write device %s.\n"
msgstr "Laitteelle %s kirjoittaminen epäonnistui.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:281
msgid "Cannot write reencryption log file.\n"
msgstr "Uudelleensalauslokitiedoston kirjoittaminen epäonnistui.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:337
msgid "Cannot read reencryption log file.\n"
msgstr "Uudelleensalauslokitiedoston lukeminen epäonnistui.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:374
#, c-format
msgid "Log file %s exists, resuming reencryption.\n"
msgstr "Lokitiedosto %s on olemassa, aloitetaan salaus uudelleen.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:423
msgid "Activating temporary device using old LUKS header.\n"
msgstr "Aktivoidaan tilapäinen laite käyttäen vanhaa LUKS-otsaketta.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:434
msgid "Activating temporary device using new LUKS header.\n"
msgstr "Aktivoidaan tilapäinen laite käyttäen uutta LUKS-otsaketta.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:444
msgid "Activation of temporary devices failed.\n"
msgstr "Tilapäisten laitteiden aktivoiminen epäonnistui.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:470
#, c-format
msgid "New LUKS header for device %s created.\n"
msgstr "Luotiin uusi LUKS-otsake laitteelle %s.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:478
#, c-format
msgid "Activated keyslot %i.\n"
msgstr "Aktivoitiin avainväli %i.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:504
#, c-format
msgid "LUKS header backup of device %s created.\n"
msgstr "Laitteen %s LUKS-otsakkeen varmuuskopio luotu.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:552
msgid "Creation of LUKS backup headers failed.\n"
msgstr "LUKS-varmuuskopio-otsakkeiden luominen epäonnistui.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:654
#, c-format
msgid "Cannot restore LUKS header on device %s.\n"
msgstr "LUKS-otsakkeen palautus laitteeseen %s epäonnistui.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:656
#, c-format
msgid "LUKS header on device %s restored.\n"
msgstr "LUKS-otsake palautettu laitteessa %s.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:689
#, c-format
msgid "Progress: %5.1f%%, ETA %02llu:%02llu, %4llu MiB written, speed %5.1f MiB/s%s"
msgstr "Eteneminen: %5.1f%%, ETA %02llu:%02llu, %4llu Mebitavua kirjoitettu, nopeus %5.1f Mebitavua/s%s"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:728 src/cryptsetup_reencrypt.c:804
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:846
msgid "Cannot seek to device offset.\n"
msgstr "Laitteen siirrososoitteen etsintä epäonnistui.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:885 src/cryptsetup_reencrypt.c:891
msgid "Cannot open temporary LUKS device.\n"
msgstr "Tilapäisen LUKS-laitteen avaaminen epäonnistui.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:896 src/cryptsetup_reencrypt.c:901
msgid "Cannot get device size.\n"
msgstr "Laitekoon hakeminen epäonnistui.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:939
msgid "Interrupted by a signal.\n"
msgstr "Signaalin keskeyttämä.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:941
msgid "IO error during reencryption.\n"
msgstr "Siirräntävirhe uudelleensalauksen aikana.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1048
msgid "Key file can be used only with --key-slot or with exactly one key slot active.\n"
msgstr "Avaintiedostoa voidaan käyttää vain valitsimen --key-slot kanssa tai täsmälleen yhden avainvälin ollessa aktiivisena.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1092 src/cryptsetup_reencrypt.c:1107
#, c-format
msgid "Enter passphrase for key slot %u: "
msgstr "Kirjoita salasanalause avainvälille %u: "
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1156
msgid "Cannot open reencryption log file.\n"
msgstr "Uudelleensalauslokitiedoston avaus epäonnistui.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1282
msgid "Reencryption block size"
msgstr "Uudelleensalauslohkon koko"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1282
msgid "MiB"
msgstr "Mebitavua"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1286
msgid "Do not change key, no data area reencryption."
msgstr "Älä vaihda avainta, yhtään data-aluetta ei ole salattu uudelleen."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1293
msgid "Use direct-io when accessing devices."
msgstr "Käytä direct-io -siirräntää laitteisiin yhdistettäessä."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1294
msgid "Use fsync after each block."
msgstr "Käytä fsync-komentoa jokaisen lohkon jälkeen."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1295
msgid "Update log file after every block."
msgstr "Päivitä lokitiedosto jokaisen lohkon jälkeen."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1296
msgid "Use only this slot (others will be disabled)."
msgstr "Käytä vain tätä väliä (muut ovat pois käytöstä)."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1299
msgid "Reduce data device size (move data offset). DANGEROUS!"
msgstr "Pienennä datalaitekokoa (siirrä datasiirrososoitetta). VAARALLINEN!"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1300
msgid "Use only specified device size (ignore rest of device). DANGEROUS!"
msgstr "Käytä vain määriteltyä laitekokoa (ohita laitteen loppu). VAARALLINEN!"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1301
msgid "Create new header on not encrypted device."
msgstr "Luo uusi otsake ei-salattuun laitteeseen."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1302
msgid "Permanently decrypt device (remove encryption)."
msgstr "Poista laitteen salaus pysyvästi (poista salaus)"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1318
msgid "[OPTION...] <device>"
msgstr "[VALITSIN...] <laite>"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1332
msgid "WARNING: this is experimental code, it can completely break your data.\n"
msgstr "VAROITUS: tämä on kokeellista koodia, se voi rikkoa tietosi kokonaan.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1333
#, c-format
msgid "Reencryption will change: volume key%s%s%s%s.\n"
msgstr "Uudelleensalauas muuttuu: taltio key%s%s%s%s.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1334
msgid ", set hash to "
msgstr ", aseta tiivisteeksi "
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1335
msgid ", set cipher to "
msgstr ", aseta salaukseksi "
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1340
msgid "Argument required."
msgstr "Argumentti vaadittu."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1356
msgid "Only values between 1 MiB and 64 MiB allowed for reencryption block size."
msgstr "Vain arvot välillä 1 mebitavua ja 64 mebitavua ovat sallittuja uudelleensalauslohkokokoja."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1375 src/cryptsetup_reencrypt.c:1380
msgid "Invalid device size specification."
msgstr "Virheellinen laitekokomäärittely."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1383
msgid "Maximum device reduce size is 64 MiB."
msgstr "Maksimi laitepienennyskoko on 64 mebitavua."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1386
msgid "Reduce size must be multiple of 512 bytes sector."
msgstr "Pienennyskoon on oltava 512-tavuisen sektorin monikerta."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1390
msgid "Option --new must be used together with --reduce-device-size."
msgstr "Valitsinta --new on käytettävä yhdessä valitsimen --reduce-device-size kanssa."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1394
msgid "Option --keep-key can be used only with --hash or --iter-time."
msgstr "Valitsinta --keep-key voidaan käyttää vain valitsimen --hash tai --iter-time kanssa."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1398
msgid "Option --new cannot be used together with --decrypt."
msgstr "Valitsinta --new ei voi käytttää yhdessä valitsimen --decrypt kanssa."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1402
msgid "Option --decrypt is incompatible with specified parameters."
msgstr "Valitsin --decrypt on yhteensopimaton määriteltyjen parametrien kanssa."
#: src/utils_tools.c:151
msgid "Error reading response from terminal.\n"
msgstr "Virhe luettaessa vastausta pääteikkunasta.\n"
#: src/utils_tools.c:173
msgid "Command successful.\n"
msgstr "Komento onnistui.\n"
#: src/utils_tools.c:191
#, c-format
msgid "Command failed with code %i"
msgstr "Komento epäonnistui koodilla %i"
#: src/utils_password.c:42
#, c-format
msgid "Cannot check password quality: %s\n"
msgstr "Salasanan laatutarkistus epäonnistui: %s\n"
#: src/utils_password.c:50
#, c-format
msgid ""
"Password quality check failed:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"Salasanan laatutarkistus epäonnistui:\n"
" %s\n"
#~ msgid "FIPS checksum verification failed.\n"
#~ msgstr "FIPS-tarkistussummavarmennus epäonnistui.\n"
#~ msgid "WARNING: device %s is a partition, for TCRYPT system encryption you usually need to use whole block device path.\n"
#~ msgstr "VAROITUS: laite %s on osio, TCRYPT-järjestelmäsalaukselle tarvitaan normaalisti koko lohkolaitepolun käyttö.\n"
#~ msgid "Kernel doesn't support plain64 IV.\n"
#~ msgstr "Käyttöjärjestelmäydin ei tule plain64 IV.\n"
#~ msgid "Enter LUKS passphrase: "
#~ msgstr "Kirjoita LUKS-salasanalause: "
#~ msgid "Enter new LUKS passphrase: "
#~ msgstr "Kirjoita uusi LUKS-salasanalause: "
#~ msgid "Enter any LUKS passphrase: "
#~ msgstr "Kirjoita mikä tahansa LUKS-salasanalause: "
#~ msgid "Cannot check passsword quality: %s\n"
#~ msgstr "Salasanan laatutarkistus epäonnistui: %s\n"
#~ msgid "Failed to obtain device mapper directory."
#~ msgstr "Laitekuvaajahakemiston hankkiminen epäonnistui."
#~ msgid "Backup file %s doesn't exist.\n"
#~ msgstr "Varmuuskopiotiedostoa %s ei ole olemassa.\n"
#~ msgid "Cannot open file %s.\n"
#~ msgstr "Tiedoston %s avaus epäonnistui.\n"
#~ msgid "<name> <device>"
#~ msgstr "<nimi> <laite>"
#~ msgid "create device"
#~ msgstr "luo laite"
#~ msgid "remove device"
#~ msgstr "poista laite"
#~ msgid "remove LUKS mapping"
#~ msgstr "poista LUKS-kuvaus"
#~ msgid "open loop-AES device as mapping <name>"
#~ msgstr "avaa loop-AES -laitteen kuvauksena <nimi>"
#~ msgid "remove loop-AES mapping"
#~ msgstr "poista loop-AES -kuvaus"
#~ msgid "Option --allow-discards is allowed only for luksOpen, loopaesOpen and create operation.\n"
#~ msgstr "Valitsin --allow-discards sallitaan vain luksOpen-, loopaesOpen- ja create-toiminnoille .\n"
#~ msgid "Cannot open device %s for %s%s access.\n"
#~ msgstr "Ei voida avata laitetta %s kohteeseen %s%s pääsyä varten.\n"
#~ msgid "exclusive "
#~ msgstr "yksinomainen "
#~ msgid "writable"
#~ msgstr "kirjoitettava"
#~ msgid "read-only"
#~ msgstr "kirjoitussuojattu"
#~ msgid "WARNING!!! Possibly insecure memory. Are you root?\n"
#~ msgstr "VAROITUS!!! Mahdollisesti turvaton muisti. Oletko pääkäyttäjä?\n"
#~ msgid "Unable to obtain sector size for %s"
#~ msgstr "Ei kyetä samaan sektorikokoa kohteelle %s"
#~ msgid "Failed to write to key storage.\n"
#~ msgstr "Avainsäiliöön kirjoittaminen epäonnistui.\n"
#~ msgid "Failed to read from key storage.\n"
#~ msgstr "Avainsäiliöstä lukeminen epäonnistui.\n"
#~ msgid "Cannot use device %s (crypt segments overlaps or in use by another device).\n"
#~ msgstr "Ei voida käyttää laitetta %s (salatut segmentit ovat päällekkäin tai toisen laitteen käyttämiä).\n"
#~ msgid "Key slot %d verified.\n"
#~ msgstr "Avainväli %d on todennettu.\n"
#~ msgid "Invalid key size %d.\n"
#~ msgstr "Virheellinen avainkoko %d.\n"
#~ msgid "Block mode XTS is available since kernel 2.6.24.\n"
#~ msgstr "Lohkotila XTS on käytetettävissä käyttöjärjestelmäytimestä 2.6.24 alkaen.\n"
#~ msgid "Key size in LRW mode must be 256 or 512 bits.\n"
#~ msgstr "Avainkoon on oltava LRW-tilassa 256 tai 512 bittiä.\n"
#~ msgid "Block mode LRW is available since kernel 2.6.20.\n"
#~ msgstr "Lohkotila LRW on käytettävissä käyttöjärjestelmäytimestä 2.6.20 alkaen.\n"
#~ msgid "Negative keyfile size not permitted.\n"
#~ msgstr "Negatiivinen avaintiedostokoko ei ole sallittu.\n"
#~ msgid "Warning: exhausting read requested, but key file is not a regular file, function might never return.\n"
#~ msgstr "Varoitus: uuvuttava luku pyydetty, mutta avaintiedosto ei ole tavallinen tiedosto, funktio ei ehkä koskaan palaa.\n"
#~ msgid "Cannot find compatible device-mapper kernel modules.\n"
#~ msgstr "Ei voida löytää yhteensopivia laitekuvaimen käyttöjärjestelmäydinmoduuleja.\n"
#~ msgid "Cannot open device: %s\n"
#~ msgstr "Ei voida avata laitetta: %s\n"
#~ msgid "BLKROGET failed on device %s.\n"
#~ msgstr "BLKROGET epäonnistui laitteessa %s.\n"
#~ msgid "BLKGETSIZE failed on device %s.\n"
#~ msgstr "BLKGETSIZE epäonnistui laitteessa %s.\n"
#~ msgid "identical to luksKillSlot - DEPRECATED - see man page"
#~ msgstr "identtinen kohteelle luksKillSlot - VANHENTUNUT - katso man-sivua"
#~ msgid "modify active device - DEPRECATED - see man page"
#~ msgstr "muokkaa aktiivista laitetta - VANHENTUNUT - katso man-sivua"
#~ msgid ""
#~ "The reload action is deprecated. Please use \"dmsetup reload\" in case you really need this functionality.\n"
#~ "WARNING: do not use reload to touch LUKS devices. If that is the case, hit Ctrl-C now.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Uudelleenlataustoiminto on vanhentunut. Käytä ”dmsetup reload” siinä tapauksessa, että todella tarvitset tätä toiminnallisuutta.\n"
#~ "VAROITUS: älä käytä uudelleenlatausta koskettamaan LUKS-laitteita. Jos näin on laita, paina nyt näppäimiä Ctrl-C.\n"
#~ msgid "Obsolete option --non-exclusive is ignored.\n"
#~ msgstr "Vanhentunut valitsin --non-exclusive ohitetaan.\n"
#~ msgid "Read the key from a file (can be /dev/random)"
#~ msgstr "Lue avain tiedostosta (voi olla /dev/random)"
#~ msgid "(Obsoleted, see man page.)"
#~ msgstr "(Vanhentunut, katso man-sivu.)"
#~ msgid "%s is not LUKS device.\n"
#~ msgstr "%s ei ole LUKS-laite.\n"
#~ msgid "%s is not LUKS device."
#~ msgstr "%s ei ole LUKS-laite."
#~ msgid "Unknown crypto device type %s requesed.\n"
#~ msgstr "Tuntematon salauslaitetyyppi %s pyydetty.\n"
#~ msgid "Limits to read from keyfile"
#~ msgstr "Avaintiedostosta luettavat rajat"