blob: b9f37e07e7eb4e9777c8e1640501b3b7b026dfcc [file] [log] [blame]
# Danish translation cryptsetup-1.6.7.da.po.
# Copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the cryptsetup package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2015.
#
# Konventioner
# wipe -> rydde
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cryptsetup-1.6.7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dm-crypt@saout.de\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-19 09:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-18 22:00+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: lib/libdevmapper.c:252
msgid "Cannot initialize device-mapper, running as non-root user.\n"
msgstr "Kan ikke initialisere enhedsoversætter, kører som ikke-root bruger.\n"
#: lib/libdevmapper.c:255
msgid "Cannot initialize device-mapper. Is dm_mod kernel module loaded?\n"
msgstr "Kan ikke initialisere enhedsoversætter. Er dm_mod-kernemodulet indlæst?\n"
#: lib/libdevmapper.c:550
#, c-format
msgid "DM-UUID for device %s was truncated.\n"
msgstr "DM-UUID for enheden %s blev afkortet.\n"
#: lib/libdevmapper.c:698
msgid "Requested dmcrypt performance options are not supported.\n"
msgstr "Anmodte dmcrypts-ydelsestilvalg er ikke understøttede.\n"
#: lib/random.c:76
msgid ""
"System is out of entropy while generating volume key.\n"
"Please move mouse or type some text in another window to gather some random events.\n"
msgstr ""
"Systemet har ikke nok entropi til oprettelse af diskenhedsnøgle.\n"
"Flyt venligst musen eller indtast noget tekst i et andet vindue for at samle nogle vilkårlige hændelser.\n"
#: lib/random.c:80
#, c-format
msgid "Generating key (%d%% done).\n"
msgstr "Opretter nøgle (%d%% færdig).\n"
#: lib/random.c:169
msgid "Fatal error during RNG initialisation.\n"
msgstr "Fatal fejl under RNG-initialisering.\n"
#: lib/random.c:206
msgid "Unknown RNG quality requested.\n"
msgstr "Der blev anmodt om ukendt RNG-kvalitet.\n"
#: lib/random.c:211
#, c-format
msgid "Error %d reading from RNG: %s\n"
msgstr "Fejl %d under læsning fra RNG: %s\n"
#: lib/setup.c:200
msgid "Cannot initialize crypto RNG backend.\n"
msgstr "Kan ikke initialisere crypto RNG-motor.\n"
#: lib/setup.c:206
msgid "Cannot initialize crypto backend.\n"
msgstr "Kan ikke initialisere crypto-motor.\n"
#: lib/setup.c:236 lib/setup.c:1192 lib/verity/verity.c:123
#, c-format
msgid "Hash algorithm %s not supported.\n"
msgstr "Hashalgoritme %s er ikke understøttet.\n"
#: lib/setup.c:239 lib/loopaes/loopaes.c:90
#, c-format
msgid "Key processing error (using hash %s).\n"
msgstr "Nøglebehandlingsfejl (der bruger hash %s).\n"
#: lib/setup.c:284
msgid "Cannot determine device type. Incompatible activation of device?\n"
msgstr "Kan ikke bestemme enhedstype. Er aktivering af enhed ikke kompatibel?\n"
#: lib/setup.c:288 lib/setup.c:1537
msgid "This operation is supported only for LUKS device.\n"
msgstr "Denne operation er kun understøttet for LUKS-enhed.\n"
#: lib/setup.c:320
msgid "All key slots full.\n"
msgstr "Alle nøglepladser er udfyldt.\n"
#: lib/setup.c:327
#, c-format
msgid "Key slot %d is invalid, please select between 0 and %d.\n"
msgstr "Nøgleplads %d er ugyldig, vælg venligst mellem 0 og %d.\n"
#: lib/setup.c:333
#, c-format
msgid "Key slot %d is full, please select another one.\n"
msgstr "Nøgleplads %d er fuld, vælg venligst en anden.\n"
#: lib/setup.c:472
#, c-format
msgid "Enter passphrase for %s: "
msgstr "Indtast adgangsfrase for %s: "
#: lib/setup.c:653
#, c-format
msgid "Header detected but device %s is too small.\n"
msgstr "Teksthoved detekteret men enheden %s er for lille.\n"
#: lib/setup.c:669 lib/setup.c:1420
msgid "This operation is not supported for this device type.\n"
msgstr "Denne operation er ikke understøttet for denne enhedstype.\n"
#: lib/setup.c:908 lib/setup.c:1381 lib/setup.c:2264
#, c-format
msgid "Device %s is not active.\n"
msgstr "Enhed %s er ikke aktiv.\n"
#: lib/setup.c:925
#, c-format
msgid "Underlying device for crypt device %s disappeared.\n"
msgstr "Underliggende enhed for cryptenheden %s forsvandt.\n"
#: lib/setup.c:994
msgid "Invalid plain crypt parameters.\n"
msgstr "Ugyldige rene crypt-parametre.\n"
#: lib/setup.c:999 lib/setup.c:1119
msgid "Invalid key size.\n"
msgstr "Ugyldig nøglestørrelse.\n"
#: lib/setup.c:1004 lib/setup.c:1124
msgid "UUID is not supported for this crypt type.\n"
msgstr "UUID er ikke understøttet for denne crypttype.\n"
#: lib/setup.c:1046
msgid "Can't format LUKS without device.\n"
msgstr "Kan ikke formatere LUKS uden enhed.\n"
#: lib/setup.c:1089
#, c-format
msgid "Cannot format device %s which is still in use.\n"
msgstr "Kan ikke formatere enheden %s som stadig er i brug.\n"
#: lib/setup.c:1092
#, c-format
msgid "Cannot format device %s, permission denied.\n"
msgstr "Kan ikke formatere enheden %s, tilladelse nægtet.\n"
#: lib/setup.c:1096
#, c-format
msgid "Cannot wipe header on device %s.\n"
msgstr "Kan ikke rydde teksthoved på enheden %s.\n"
#: lib/setup.c:1114
msgid "Can't format LOOPAES without device.\n"
msgstr "Kan ikke formatere LOOPAES uden enhed.\n"
#: lib/setup.c:1152
msgid "Can't format VERITY without device.\n"
msgstr "Kan ikke formatere VERITY uden enhed.\n"
#: lib/setup.c:1160 lib/verity/verity.c:106
#, c-format
msgid "Unsupported VERITY hash type %d.\n"
msgstr "VERITY-hashtypen %d er ikke understøttet.\n"
#: lib/setup.c:1166 lib/verity/verity.c:114
msgid "Unsupported VERITY block size.\n"
msgstr "VERITY-blokstørrelse er ikke understøttet.\n"
#: lib/setup.c:1171 lib/verity/verity.c:76
msgid "Unsupported VERITY hash offset.\n"
msgstr "VERITY-hashforskydning er ikke understøttet.\n"
#: lib/setup.c:1285
#, c-format
msgid "Unknown crypt device type %s requested.\n"
msgstr "Der blev anmodt om ukendt crypt-enhedstype %s.\n"
#: lib/setup.c:1435
msgid "Do you really want to change UUID of device?"
msgstr "Ønsker du at ændre UUID for enhed?"
#: lib/setup.c:1545
#, c-format
msgid "Volume %s is not active.\n"
msgstr "Diskenheden %s er ikke aktiv.\n"
#: lib/setup.c:1556
#, c-format
msgid "Volume %s is already suspended.\n"
msgstr "Diskenheden %s er allerede suspenderet.\n"
#: lib/setup.c:1563
#, c-format
msgid "Suspend is not supported for device %s.\n"
msgstr "Suspension er ikke understøttet for enheden %s.\n"
#: lib/setup.c:1565
#, c-format
msgid "Error during suspending device %s.\n"
msgstr "Fejl under suspension af enheden %s.\n"
#: lib/setup.c:1591 lib/setup.c:1638
#, c-format
msgid "Volume %s is not suspended.\n"
msgstr "Diskenheden %s er ikke suspenderet.\n"
#: lib/setup.c:1605
#, c-format
msgid "Resume is not supported for device %s.\n"
msgstr "Genoptag er ikke understøttet for enheden %s.\n"
#: lib/setup.c:1607 lib/setup.c:1659
#, c-format
msgid "Error during resuming device %s.\n"
msgstr "Fejl under genoptagelse af enheden %s.\n"
#: lib/setup.c:1645 lib/setup.c:2080 lib/setup.c:2094 src/cryptsetup.c:186
#: src/cryptsetup.c:248 src/cryptsetup.c:732 src/cryptsetup.c:1151
msgid "Enter passphrase: "
msgstr "Indtast adgangsfrase: "
#: lib/setup.c:1707 lib/setup.c:1843
msgid "Cannot add key slot, all slots disabled and no volume key provided.\n"
msgstr "Kan ikke tilføje nøgleplads, alle pladser er deaktiveret og ingen diskenhedsnøgle tilbudt.\n"
#: lib/setup.c:1716 lib/setup.c:1849 lib/setup.c:1853
msgid "Enter any passphrase: "
msgstr "Indtast en adgangsfrase: "
#: lib/setup.c:1733 lib/setup.c:1866 lib/setup.c:1870 lib/setup.c:1932
#: src/cryptsetup.c:988 src/cryptsetup.c:1017
msgid "Enter new passphrase for key slot: "
msgstr "Indtast ny adgangsfrase for nøgleplads: "
#: lib/setup.c:1798
#, c-format
msgid "Key slot %d changed.\n"
msgstr "Nøglepladsen %d ændret.\n"
#: lib/setup.c:1801
#, c-format
msgid "Replaced with key slot %d.\n"
msgstr "Erstattet med nøglepladsen %d.\n"
#: lib/setup.c:1806
msgid "Failed to swap new key slot.\n"
msgstr "Kunne ikke swappe ny nøgleplads.\n"
#: lib/setup.c:1923 lib/setup.c:2184 lib/setup.c:2197 lib/setup.c:2339
msgid "Volume key does not match the volume.\n"
msgstr "Diskenhedsnøgle matcher ikke diskenheden.\n"
#: lib/setup.c:1961
#, c-format
msgid "Key slot %d is invalid.\n"
msgstr "Nøgleplads %d er ugyldig.\n"
#: lib/setup.c:1966
#, c-format
msgid "Key slot %d is not used.\n"
msgstr "Nøglepladsen %d er ikke brugt.\n"
#: lib/setup.c:1996 lib/setup.c:2068 lib/setup.c:2160
#, c-format
msgid "Device %s already exists.\n"
msgstr "Enheden %s findes allerede.\n"
#: lib/setup.c:2171
msgid "Incorrect volume key specified for plain device.\n"
msgstr "Ukorrekt diskenhedsnøgle specificeret for ren enhed.\n"
#: lib/setup.c:2204
msgid "Incorrect root hash specified for verity device.\n"
msgstr "Ukorrekt roothash specificeret for verity-enhed.\n"
#: lib/setup.c:2227
msgid "Device type is not properly initialised.\n"
msgstr "Enhedstype er ikke ordentlig initialiseret.\n"
#: lib/setup.c:2259
#, c-format
msgid "Device %s is still in use.\n"
msgstr "Enheden %s er stadig i brug.\n"
#: lib/setup.c:2268
#, c-format
msgid "Invalid device %s.\n"
msgstr "Ugyldig enhed %s.\n"
#: lib/setup.c:2289
msgid "Function not available in FIPS mode.\n"
msgstr "Funkton er ikke tilgængelig i FIPS-tilstand.\n"
#: lib/setup.c:2295
msgid "Volume key buffer too small.\n"
msgstr "Diskenhedsnøglebuffer er for lille.\n"
#: lib/setup.c:2303
msgid "Cannot retrieve volume key for plain device.\n"
msgstr "Kan ikke indhente diskenhedsnøgle for ren enhed.\n"
#: lib/setup.c:2310
#, c-format
msgid "This operation is not supported for %s crypt device.\n"
msgstr "Denne operation er ikke understøttet for %s crypt-enhed.\n"
#: lib/setup.c:2506
msgid "Dump operation is not supported for this device type.\n"
msgstr "Dump-operation er ikke understøttet for denne enhedstype.\n"
#: lib/utils.c:244
msgid "Cannot get process priority.\n"
msgstr "Kan ikke indhente procesprioritet.\n"
#: lib/utils.c:258
msgid "Cannot unlock memory.\n"
msgstr "Kan ikke låse hukommelsen op.\n"
#: lib/utils_crypt.c:241 lib/utils_crypt.c:254 lib/utils_crypt.c:401
#: lib/utils_crypt.c:416
msgid "Out of memory while reading passphrase.\n"
msgstr "Ikke nok hukommelse under læsning af adgangsfrase.\n"
#: lib/utils_crypt.c:246 lib/utils_crypt.c:261
msgid "Error reading passphrase from terminal.\n"
msgstr "Kunne ikke læse adgangsfrase fra terminal.\n"
#: lib/utils_crypt.c:259
msgid "Verify passphrase: "
msgstr "Verificer adgangsfrase: "
#: lib/utils_crypt.c:266
msgid "Passphrases do not match.\n"
msgstr "Adgangsfraser matcher ikke.\n"
#: lib/utils_crypt.c:350
msgid "Cannot use offset with terminal input.\n"
msgstr "Kan ikke bruge forskydning med terminalinddata.\n"
#: lib/utils_crypt.c:369 lib/tcrypt/tcrypt.c:467
msgid "Failed to open key file.\n"
msgstr "Kunne ikke åbne nøglefil.\n"
#: lib/utils_crypt.c:378
msgid "Failed to stat key file.\n"
msgstr "Kunne ikke køre stat på nøglefil.\n"
#: lib/utils_crypt.c:386 lib/utils_crypt.c:407
msgid "Cannot seek to requested keyfile offset.\n"
msgstr "Kan ikke søge til anmodte nøglefilsforskydning.\n"
#: lib/utils_crypt.c:424
msgid "Error reading passphrase.\n"
msgstr "Der opstod en fejl under læsning af adgangsfrase.\n"
#: lib/utils_crypt.c:442
msgid "Maximum keyfile size exceeded.\n"
msgstr "Nøglefilsstørrelsen er over maksimum.\n"
#: lib/utils_crypt.c:447
msgid "Cannot read requested amount of data.\n"
msgstr "Kan ikke læse den anmodte datamængde.\n"
#: lib/utils_device.c:136 lib/luks1/keyencryption.c:90
#, c-format
msgid "Device %s doesn't exist or access denied.\n"
msgstr "Enheden %s findes ikke eller adgang nægtet.\n"
#: lib/utils_device.c:430
msgid "Cannot use a loopback device, running as non-root user.\n"
msgstr "Kan ikke bruge en loopback-enhed, kører som ikke-root bruger.\n"
#: lib/utils_device.c:433
msgid "Cannot find a free loopback device.\n"
msgstr "Kan ikke finde en fri loopback-enhed.\n"
#: lib/utils_device.c:440
msgid "Attaching loopback device failed (loop device with autoclear flag is required).\n"
msgstr "Vedhæftelse af loopback-enhed mislykkedes (loop-enhed med flaget autoclear er krævet).\n"
#: lib/utils_device.c:484
#, c-format
msgid "Cannot use device %s which is in use (already mapped or mounted).\n"
msgstr "Kan ikke bruge enheden %s som er i brug (allerede kortlagt eller monteret).\n"
#: lib/utils_device.c:488
#, c-format
msgid "Cannot get info about device %s.\n"
msgstr "Kan ikke indhente information om enheden %s.\n"
#: lib/utils_device.c:494
#, c-format
msgid "Requested offset is beyond real size of device %s.\n"
msgstr "Anmodt forskydning er mere end den reelle størrelse for enheden %s.\n"
#: lib/utils_device.c:502
#, c-format
msgid "Device %s has zero size.\n"
msgstr "Enheden %s har nul størrelse.\n"
#: lib/utils_device.c:513
#, c-format
msgid "Device %s is too small.\n"
msgstr "Enheden %s er for lille.\n"
#: lib/luks1/keyencryption.c:37
#, c-format
msgid ""
"Failed to setup dm-crypt key mapping for device %s.\n"
"Check that kernel supports %s cipher (check syslog for more info).\n"
msgstr ""
"Kunne ikke opsætte dm-crypt nøgleoversættelse for enhden %s.\n"
"Kontroller at kernen understøtter krypteringsalgoritmen %s (kontroller syslog for yderligere information).\n"
#: lib/luks1/keyencryption.c:42
msgid "Key size in XTS mode must be 256 or 512 bits.\n"
msgstr "Nøglestørrelse i XTS-tilstand skal være 256- eller 512-bit.\n"
#: lib/luks1/keyencryption.c:96 lib/luks1/keymanage.c:296
#: lib/luks1/keymanage.c:572 lib/luks1/keymanage.c:1017
#, c-format
msgid "Cannot write to device %s, permission denied.\n"
msgstr "Kan ikke skrive til enheden %s, tilladelse nægtet.\n"
#: lib/luks1/keyencryption.c:111
msgid "Failed to open temporary keystore device.\n"
msgstr "Kunne ikke åbne midlertidig nøglelagerenhed.\n"
#: lib/luks1/keyencryption.c:118
msgid "Failed to access temporary keystore device.\n"
msgstr "Kunne ikke tilgå midlertidig nøglelagerenhed.\n"
#: lib/luks1/keyencryption.c:191
msgid "IO error while encrypting keyslot.\n"
msgstr "IO-fejl under kryptering af nøgleplads.\n"
#: lib/luks1/keyencryption.c:256
msgid "IO error while decrypting keyslot.\n"
msgstr "IO-fejl under dekryptering af nøgleplads.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:90
#, c-format
msgid "Device %s is too small. (LUKS requires at least %<PRIu64> bytes.)\n"
msgstr "Enheden %s er for lille. (LUKS kræver mindst %<PRIu64> byte.)\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:180 lib/luks1/keymanage.c:418
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1110
#, c-format
msgid "Device %s is not a valid LUKS device.\n"
msgstr "Enheden %s er ikke en gyldig LUKS-enhed.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:198
#, c-format
msgid "Requested header backup file %s already exists.\n"
msgstr "Den anmodte sikkerhedskopifil %s for teksthoveder findes allerede.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:200
#, c-format
msgid "Cannot create header backup file %s.\n"
msgstr "Kan ikke oprette sikkerhedskopifilen %s for teksthoveder.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:205
#, c-format
msgid "Cannot write header backup file %s.\n"
msgstr "Kan ikke skrive sikkerhedskopifilen %s for teksthoveder.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:239
msgid "Backup file doesn't contain valid LUKS header.\n"
msgstr "Sikkerhedskopifilen indeholder ikke gyldige LUKS-teksthoveder.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:252 lib/luks1/keymanage.c:496
#, c-format
msgid "Cannot open header backup file %s.\n"
msgstr "Kan ikke åbne sikkerhedskopifilen %s for teksthoveder.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:258
#, c-format
msgid "Cannot read header backup file %s.\n"
msgstr "Kan ikke læse sikkerhedskopifilen %s for teksthoveder.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:269
msgid "Data offset or key size differs on device and backup, restore failed.\n"
msgstr "Dataforskydning eller nøglestørrelse er forskellige på enhed eller sikkerhedskopi, gendannelse mislykkedes.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:277
#, c-format
msgid "Device %s %s%s"
msgstr "Enheden %s %s%s"
#: lib/luks1/keymanage.c:278
msgid "does not contain LUKS header. Replacing header can destroy data on that device."
msgstr "indeholder ikke LUKS-teksthoveder. Erstatning af teksthoved kan ødelægge data på den enhed."
#: lib/luks1/keymanage.c:279
msgid "already contains LUKS header. Replacing header will destroy existing keyslots."
msgstr "indeholder allerede LUKS-teksthoveder. Erstatning af teksthoveder vil ødelægge eksisterende nøglepladser."
#: lib/luks1/keymanage.c:280
msgid ""
"\n"
"WARNING: real device header has different UUID than backup!"
msgstr ""
"\n"
"ADVARSEL: reel enhedsteksthoved har en anden UUID end sikkerhedskopien!"
#: lib/luks1/keymanage.c:299 lib/luks1/keymanage.c:535
#: lib/luks1/keymanage.c:575 lib/tcrypt/tcrypt.c:624 lib/verity/verity.c:82
#: lib/verity/verity.c:179 lib/verity/verity_hash.c:292
#: lib/verity/verity_hash.c:303 lib/verity/verity_hash.c:323
#, c-format
msgid "Cannot open device %s.\n"
msgstr "Kan ikke åbne enheden %s.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:329
msgid "Non standard key size, manual repair required.\n"
msgstr "Nøglestørrelsen følger ikke standarden, en manuel reparation er krævet.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:334
msgid "Non standard keyslots alignment, manual repair required.\n"
msgstr "Nøglepladsopstillingen følger ikke standarden, en manuel reparation er krævet.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:340
msgid "Repairing keyslots.\n"
msgstr "Reparerer nøglepladser.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:351
msgid "Repair failed."
msgstr "Reparation mislykkedes."
#: lib/luks1/keymanage.c:363
#, c-format
msgid "Keyslot %i: offset repaired (%u -> %u).\n"
msgstr "Nøgleplads %i: forskydning repareret (%u -> %u).\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:371
#, c-format
msgid "Keyslot %i: stripes repaired (%u -> %u).\n"
msgstr "Nøgleplads %i: striber (»stripes«) repareret (%u -> %u).\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:380
#, c-format
msgid "Keyslot %i: bogus partition signature.\n"
msgstr "Nøgleplads %i: falsk partitionssignatur.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:385
#, c-format
msgid "Keyslot %i: salt wiped.\n"
msgstr "Nøgleplads %i: salt ryddet.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:396
msgid "Writing LUKS header to disk.\n"
msgstr "Skriver LUKS-teksthovedet til disken.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:421
#, c-format
msgid "Unsupported LUKS version %d.\n"
msgstr "LUKS-version %d er ikke understøttet.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:427 lib/luks1/keymanage.c:661
#, c-format
msgid "Requested LUKS hash %s is not supported.\n"
msgstr "Den anmodte LUKS-hash %s er ikke understøttet.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:442
#, c-format
msgid "LUKS keyslot %u is invalid.\n"
msgstr "LUKS-nøgleplads %u er ugyldig.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:456 src/cryptsetup.c:668
msgid "No known problems detected for LUKS header.\n"
msgstr "Ingen kendte problemer detekteret for LUKS-teksthoved.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:596
#, c-format
msgid "Error during update of LUKS header on device %s.\n"
msgstr "Fejl under opdatering af LUKS-teksthoved på enhed %s.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:603
#, c-format
msgid "Error re-reading LUKS header after update on device %s.\n"
msgstr "Fejl under genlæsning af LUKS-teksthoved efter opdatering på enhed %s.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:654
#, c-format
msgid "Data offset for detached LUKS header must be either 0 or higher than header size (%d sectors).\n"
msgstr "Dataforskydning for frakoblet LUKS-teksthoved skal være enten 0 eller højere end teksthovedstørrelse (%d sektorer).\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:666 lib/luks1/keymanage.c:757
msgid "Wrong LUKS UUID format provided.\n"
msgstr "Forkert LUKS UUID-format anført.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:695
msgid "Cannot create LUKS header: reading random salt failed.\n"
msgstr "Kan ikke oprette LUKS-teksthoved: læsning af vilkårlig salt mislykkedes.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:702 lib/luks1/keymanage.c:798
#, c-format
msgid "Not compatible PBKDF2 options (using hash algorithm %s).\n"
msgstr "Ikke kompatible PBKDF2-tilvalg (der bruger hash-algoritme %s).\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:717
#, c-format
msgid "Cannot create LUKS header: header digest failed (using hash %s).\n"
msgstr "Kan ikke oprette LUKS-teksthoved: Teksthovedsammendrag mislykkedes (bruger hash %s).\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:782
#, c-format
msgid "Key slot %d active, purge first.\n"
msgstr "Nøgleplads %d aktiv, nulstil (purge) den først.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:788
#, c-format
msgid "Key slot %d material includes too few stripes. Header manipulation?\n"
msgstr "Nøgleplads %d-materiale inkluderer for mange få striber (»stribes«). Teksthovedmanipulering?\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:950
#, c-format
msgid "Key slot %d unlocked.\n"
msgstr "Nøgleplads %d låst op.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:985 src/cryptsetup.c:858
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:999 src/cryptsetup_reencrypt.c:1036
msgid "No key available with this passphrase.\n"
msgstr "Ingen nøgle tilgængelig med denne adgangsfrase.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:1003
#, c-format
msgid "Key slot %d is invalid, please select keyslot between 0 and %d.\n"
msgstr "Nøgleplads %d er ugyldig, vælg nøgleplads mellem 0 og %d.\n"
#: lib/luks1/keymanage.c:1021
#, c-format
msgid "Cannot wipe device %s.\n"
msgstr "Kan ikke rydde enheden %s.\n"
#: lib/loopaes/loopaes.c:146
msgid "Detected not yet supported GPG encrypted keyfile.\n"
msgstr "Detekteret endnu ikke understøttet GPG-krypteret nøglefil.\n"
#: lib/loopaes/loopaes.c:147
msgid "Please use gpg --decrypt <KEYFILE> | cryptsetup --keyfile=- ...\n"
msgstr "Brug venligst gpg --decrypt <NØGLEFIL> | cryptsetup --keyfile=- ...\n"
#: lib/loopaes/loopaes.c:168 lib/loopaes/loopaes.c:188
msgid "Incompatible loop-AES keyfile detected.\n"
msgstr "Ikke kompatibel loop-AES-nøglefil detekteret.\n"
#: lib/loopaes/loopaes.c:244
msgid "Kernel doesn't support loop-AES compatible mapping.\n"
msgstr "Kerne understøtter ikke loop-AES-kompatibel oversættelse.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:475
#, c-format
msgid "Error reading keyfile %s.\n"
msgstr "Fejl under læsning af nøglefilen %s.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:513
#, c-format
msgid "Maximum TCRYPT passphrase length (%d) exceeded.\n"
msgstr "Den maksimale længde for TCRYPT-adgangsfrasen (%d) er overskredet.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:543
#, c-format
msgid "PBKDF2 hash algorithm %s not available, skipping.\n"
msgstr "PBKDF2-hashalgoritmen %s er ikke tilgængelig, udelader.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:561 src/cryptsetup.c:621
msgid "Required kernel crypto interface not available.\n"
msgstr "Krævet kernegrænseflade for crypto er ikke tilgængelig.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:563 src/cryptsetup.c:623
msgid "Ensure you have algif_skcipher kernel module loaded.\n"
msgstr "Sikr dig at du har kernemodulet algif_skcipher indlæst.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:707
#, c-format
msgid "Activation is not supported for %d sector size.\n"
msgstr "Aktivering er endnu ikke understøttet for %d sektorstørrelse.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:713
msgid "Kernel doesn't support activation for this TCRYPT legacy mode.\n"
msgstr "Kerne understøtter ikke aktivering for denne TCRYPT legacy-tilstand.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:744
#, c-format
msgid "Activating TCRYPT system encryption for partition %s.\n"
msgstr "Aktivering af TCRYPT-systemkryptering for partition %s.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:806
msgid "Kernel doesn't support TCRYPT compatible mapping.\n"
msgstr "Kerne undersøtter ikke TCRYPT-kompatibel oversættelse.\n"
#: lib/tcrypt/tcrypt.c:1020
msgid "This function is not supported without TCRYPT header load."
msgstr "Denne funktion er ikke understøttet uden TCRYPT-teksthovedindlæsning."
#: lib/verity/verity.c:70 lib/verity/verity.c:172
#, c-format
msgid "Verity device %s doesn't use on-disk header.\n"
msgstr "Verity-enheden %s bruger ikke on-disk-teksthoved.\n"
#: lib/verity/verity.c:94
#, c-format
msgid "Device %s is not a valid VERITY device.\n"
msgstr "Enheden %s er ikke en gyldig VERITY-enhed.\n"
#: lib/verity/verity.c:101
#, c-format
msgid "Unsupported VERITY version %d.\n"
msgstr "Ikke understøttet VERITY-version %d.\n"
#: lib/verity/verity.c:131
msgid "VERITY header corrupted.\n"
msgstr "VERITY-teksthovedet er ødelagt.\n"
#: lib/verity/verity.c:166
#, c-format
msgid "Wrong VERITY UUID format provided on device %s.\n"
msgstr "Forkert VERITY UUID-format indeholdt på enheden %s.\n"
#: lib/verity/verity.c:196
#, c-format
msgid "Error during update of verity header on device %s.\n"
msgstr "Fejl under opdatering af verity-teksthoved på enheden %s.\n"
#: lib/verity/verity.c:276
msgid "Kernel doesn't support dm-verity mapping.\n"
msgstr "Kerne understøtter ikke dm-verity-oversættelse.\n"
#: lib/verity/verity.c:287
msgid "Verity device detected corruption after activation.\n"
msgstr "Verity-enheden detekterede korruption efter aktivering.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:59
#, c-format
msgid "Spare area is not zeroed at position %<PRIu64>.\n"
msgstr "Ledigt område nulstilles ikke (»not zeroed«) på position %<PRIu64>.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:121 lib/verity/verity_hash.c:249
#: lib/verity/verity_hash.c:277 lib/verity/verity_hash.c:284
msgid "Device offset overflow.\n"
msgstr "Forskydningsoverløb for enhed.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:161
#, c-format
msgid "Verification failed at position %<PRIu64>.\n"
msgstr "Verificering mislykkedes på position %<PRIu64>.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:235
msgid "Invalid size parameters for verity device.\n"
msgstr "Ugyldig størrelse for parametre for verity-enhed.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:266
msgid "Too many tree levels for verity volume.\n"
msgstr "For mange træniveauer for verity-diskenhed.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:354
msgid "Verification of data area failed.\n"
msgstr "Verifikation af dataområde mislykkedes.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:359
msgid "Verification of root hash failed.\n"
msgstr "Verifikation af root-hash mislykkedes.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:365
msgid "Input/output error while creating hash area.\n"
msgstr "Inddata/uddata-fejl under oprettelse af hash-område.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:367
msgid "Creation of hash area failed.\n"
msgstr "Oprettelse af hash-område mislykkedes.\n"
#: lib/verity/verity_hash.c:414
#, c-format
msgid "WARNING: Kernel cannot activate device if data block size exceeds page size (%u).\n"
msgstr "ADVARSEL: Kerne kan ikke aktivere enhed hvis dataenes blokstørrelse er større end sidestørrelsen (%u).\n"
#: src/cryptsetup.c:91
msgid "Can't do passphrase verification on non-tty inputs.\n"
msgstr "Kan ikke udføre verificering af adgangsfrase på ikke-tty-inddata.\n"
#: src/cryptsetup.c:133 src/cryptsetup.c:564 src/cryptsetup.c:711
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:502 src/cryptsetup_reencrypt.c:556
msgid "No known cipher specification pattern detected.\n"
msgstr "Ikke kendt specifikationsmønster for krypteringsalgoritme detekteret.\n"
#: src/cryptsetup.c:144
msgid "WARNING: The --hash parameter is being ignored in plain mode with keyfile specified.\n"
msgstr "ADVARSEL: Parameteren --hash bliver ignoreret i ren (plain) tilstand med nøglefil specificeret.\n"
#: src/cryptsetup.c:152
msgid "WARNING: The --keyfile-size option is being ignored, the read size is the same as the encryption key size.\n"
msgstr "ADVARSEL: Tilvalget --keyfile-size bliver ignoreret, læsestørrelsen er den samme som størrelsen for krypteringsnøglen.\n"
#: src/cryptsetup.c:218
msgid "Option --key-file is required.\n"
msgstr "Tilvalget --key-file er krævet.\n"
#: src/cryptsetup.c:267
msgid "No device header detected with this passphrase.\n"
msgstr "Intet enhedsteksthoved detekteret med denne adgangsfrase.\n"
#: src/cryptsetup.c:327 src/cryptsetup.c:1140
msgid ""
"Header dump with volume key is sensitive information\n"
"which allows access to encrypted partition without passphrase.\n"
"This dump should be always stored encrypted on safe place."
msgstr ""
"Teksthoveddump med diskenhedsnøgle er sensitiv information\n"
"som giver adgang til krypteret partition uden adgangsfrase.\n"
"Dette dump bør altid lagres krypteret et sikkert sted."
#: src/cryptsetup.c:517
msgid "Result of benchmark is not reliable.\n"
msgstr "Sammenligningens resultat er ikke troværdigt.\n"
#: src/cryptsetup.c:558
msgid "# Tests are approximate using memory only (no storage IO).\n"
msgstr "# Test bruger kun hukommelse omtrentlig (ingen lager-IO).\n"
#: src/cryptsetup.c:583 src/cryptsetup.c:605
msgid "# Algorithm | Key | Encryption | Decryption\n"
msgstr "# Algoritme | Nøgle | Kryptering | Dekryptering\n"
#: src/cryptsetup.c:587
#, c-format
msgid "Cipher %s is not available.\n"
msgstr "Krypteringsalgoritmen %s er ikke tilgængelig.\n"
#: src/cryptsetup.c:614
msgid "N/A"
msgstr "-"
#: src/cryptsetup.c:639
#, c-format
msgid "Cannot read keyfile %s.\n"
msgstr "Kan ikke læse nøglefilen %s.\n"
#: src/cryptsetup.c:643
#, c-format
msgid "Cannot read %d bytes from keyfile %s.\n"
msgstr "Kan ikke læse %d byte fra nøglefilen %s.\n"
#: src/cryptsetup.c:672
msgid "Really try to repair LUKS device header?"
msgstr "Skal LUKS-enhedsteksthovedet forsøges repareres?"
#: src/cryptsetup.c:697
#, c-format
msgid "This will overwrite data on %s irrevocably."
msgstr "Dette vil uigenkaldeligt overskrive data på %s."
#: src/cryptsetup.c:699
msgid "memory allocation error in action_luksFormat"
msgstr "hukommelsesallokeringsfejl i action_luksFormat"
#: src/cryptsetup.c:717
#, c-format
msgid "Cannot use %s as on-disk header.\n"
msgstr "Kan ikke bruge %s på on-disk-teksthoved.\n"
#: src/cryptsetup.c:784
msgid "Reduced data offset is allowed only for detached LUKS header.\n"
msgstr "Reduceret dataforskydning er kun tilladt for frakoblet LUKS-teksthoved.\n"
#: src/cryptsetup.c:881 src/cryptsetup.c:937
#, c-format
msgid "Key slot %d selected for deletion.\n"
msgstr "Nøgleplads %d valgt for sletning.\n"
#: src/cryptsetup.c:884
#, c-format
msgid "Key %d not active. Can't wipe.\n"
msgstr "Nøglen %d er ikke aktiv. Kan ikke rydde.\n"
#: src/cryptsetup.c:892 src/cryptsetup.c:940
msgid "This is the last keyslot. Device will become unusable after purging this key."
msgstr "Dette er den sidste nøgleplads. Enheden vil blive ubrugelig efter fjernelse af denne nøgle."
#: src/cryptsetup.c:893
msgid "Enter any remaining passphrase: "
msgstr "Indtast en eventuel tilbageværende adgangsfrase: "
#: src/cryptsetup.c:921
msgid "Enter passphrase to be deleted: "
msgstr "Indtast adgangsfrase som skal slettes: "
#: src/cryptsetup.c:1003 src/cryptsetup_reencrypt.c:1074
#, c-format
msgid "Enter any existing passphrase: "
msgstr "Indtast en eventuel eksisterende adgangsfrase: "
#: src/cryptsetup.c:1052
msgid "Enter passphrase to be changed: "
msgstr "Indtast adgangsfrase som skal ændres: "
#: src/cryptsetup.c:1066 src/cryptsetup_reencrypt.c:1059
msgid "Enter new passphrase: "
msgstr "Indtast ny adgangsfrase: "
#: src/cryptsetup.c:1090
msgid "Only one device argument for isLuks operation is supported.\n"
msgstr "Kun et enhedsargument for isLuks-operation er understøttet.\n"
#: src/cryptsetup.c:1246 src/cryptsetup.c:1267
msgid "Option --header-backup-file is required.\n"
msgstr "Tilvalget --header-backup-file er krævet.\n"
#: src/cryptsetup.c:1304
#, c-format
msgid "Unrecognized metadata device type %s.\n"
msgstr "Metadataenhedstypen %s blev ikke genkendt.\n"
#: src/cryptsetup.c:1307
msgid "Command requires device and mapped name as arguments.\n"
msgstr "Kommandoen kræver enhedsnavn og oversat navn som argumenter.\n"
#: src/cryptsetup.c:1326
#, c-format
msgid ""
"This operation will erase all keyslots on device %s.\n"
"Device will become unusable after this operation."
msgstr ""
"Denne operation vil slette alle nøglepladser på enheden %s.\n"
"Enheden vil blive ubrugelig efter denne operation."
#: src/cryptsetup.c:1360
msgid "<device> [--type <type>] [<name>]"
msgstr "<enhed> [--type <type>] [<navn>]"
#: src/cryptsetup.c:1360
msgid "open device as mapping <name>"
msgstr "åbn enhed som oversættelse <navn>"
#: src/cryptsetup.c:1361 src/cryptsetup.c:1362 src/cryptsetup.c:1363
#: src/cryptsetup.c:1364 src/veritysetup.c:311 src/veritysetup.c:312
msgid "<name>"
msgstr "<navn>"
#: src/cryptsetup.c:1361
msgid "close device (remove mapping)"
msgstr "luk enhed (fjern oversættelse)"
#: src/cryptsetup.c:1362
msgid "resize active device"
msgstr "ændr størrelse på aktiv enhed"
#: src/cryptsetup.c:1363
msgid "show device status"
msgstr "vis enhedsstatus"
#: src/cryptsetup.c:1364
msgid "benchmark cipher"
msgstr "krypteringsalgoritme for sammenligning"
#: src/cryptsetup.c:1365 src/cryptsetup.c:1366 src/cryptsetup.c:1372
#: src/cryptsetup.c:1373 src/cryptsetup.c:1374 src/cryptsetup.c:1375
#: src/cryptsetup.c:1376 src/cryptsetup.c:1377 src/cryptsetup.c:1378
#: src/cryptsetup.c:1379
msgid "<device>"
msgstr "<enhed>"
#: src/cryptsetup.c:1365
msgid "try to repair on-disk metadata"
msgstr "prøv at reparere on-disk-metadata"
#: src/cryptsetup.c:1366
msgid "erase all keyslots (remove encryption key)"
msgstr "slet alle nøglepladser (fjern krypteringsnøgle)"
#: src/cryptsetup.c:1367 src/cryptsetup.c:1368
msgid "<device> [<new key file>]"
msgstr "<enhed> [<ny nøglefil>]"
#: src/cryptsetup.c:1367
msgid "formats a LUKS device"
msgstr "formaterer en LUKS-enhed"
#: src/cryptsetup.c:1368
msgid "add key to LUKS device"
msgstr "tilføj nøgle til LUKS-enhed"
#: src/cryptsetup.c:1369 src/cryptsetup.c:1370
msgid "<device> [<key file>]"
msgstr "<enhed> [<nøglefil>]"
#: src/cryptsetup.c:1369
msgid "removes supplied key or key file from LUKS device"
msgstr "fjerner leveret nøgle eller nøglefil fra LUKS-enhed"
#: src/cryptsetup.c:1370
msgid "changes supplied key or key file of LUKS device"
msgstr "ændrer leveret nøgle eller nøglefil for LUKS-enhed"
#: src/cryptsetup.c:1371
msgid "<device> <key slot>"
msgstr "<enhed> <nøgleplads>"
#: src/cryptsetup.c:1371
msgid "wipes key with number <key slot> from LUKS device"
msgstr "rydder nøgle med nummer <nøgleplads> fra LUKS-enhed"
#: src/cryptsetup.c:1372
msgid "print UUID of LUKS device"
msgstr "vis UUID for lUKS-enhed"
#: src/cryptsetup.c:1373
msgid "tests <device> for LUKS partition header"
msgstr "tester <enhed> for LUKS-partitionsteksthoved"
#: src/cryptsetup.c:1374
msgid "dump LUKS partition information"
msgstr "dump LUKS-partitionsinformation"
#: src/cryptsetup.c:1375
msgid "dump TCRYPT device information"
msgstr "dump TCRYPT-enhedsinformation"
#: src/cryptsetup.c:1376
msgid "Suspend LUKS device and wipe key (all IOs are frozen)."
msgstr "Suspender LUKS-enhed og ryd nøgle (alle IO'er fryses fast)."
#: src/cryptsetup.c:1377
msgid "Resume suspended LUKS device."
msgstr "Genoptag suspenderet LUKS-enhed."
#: src/cryptsetup.c:1378
msgid "Backup LUKS device header and keyslots"
msgstr "Lav sikkerhedskopi af LUKS-enhedsteksthoved og nøglepladser"
#: src/cryptsetup.c:1379
msgid "Restore LUKS device header and keyslots"
msgstr "Gendan LUKS-teksthoved og nøglepladser"
#: src/cryptsetup.c:1396 src/veritysetup.c:328
msgid ""
"\n"
"<action> is one of:\n"
msgstr ""
"\n"
"<handling> er en af:\n"
#: src/cryptsetup.c:1402
msgid ""
"\n"
"You can also use old <action> syntax aliases:\n"
"\topen: create (plainOpen), luksOpen, loopaesOpen, tcryptOpen\n"
"\tclose: remove (plainClose), luksClose, loopaesClose, tcryptClose\n"
msgstr ""
"\n"
"Du kan også bruge gamle <handling> syntaksaliasser:\n"
"\topen: create (plainOpen), luksOpen, loopaesOpen, tcryptOpen\n"
"\tclose: remove (plainClose), luksClose, loopaesClose, tcryptClose\n"
#: src/cryptsetup.c:1406
#, c-format
msgid ""
"\n"
"<name> is the device to create under %s\n"
"<device> is the encrypted device\n"
"<key slot> is the LUKS key slot number to modify\n"
"<key file> optional key file for the new key for luksAddKey action\n"
msgstr ""
"\n"
"<navn> er enheden at oprette under %s\n"
"<enhed> er den krypterede enhed\n"
"<nøgleplads> er LUKS-nøglens pladsnummer, der skal ændres\n"
"<nøglefil> valgfri nøglefil for den nye nøgle for luksAddKey-handling\n"
#: src/cryptsetup.c:1413
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Default compiled-in key and passphrase parameters:\n"
"\tMaximum keyfile size: %dkB, Maximum interactive passphrase length %d (characters)\n"
"Default PBKDF2 iteration time for LUKS: %d (ms)\n"
msgstr ""
"\n"
"Standardindkompileret nøgle og adgangsfraseparametre.\n"
"\tMaksimal nøglefilsstørrelse: %dkB, Maksimal interaktiv adgangsfraselængde %d (tegn)\n"
"Standard PBKDF2-iterationstid for LUKS: %d (ms)\n"
#: src/cryptsetup.c:1420
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Default compiled-in device cipher parameters:\n"
"\tloop-AES: %s, Key %d bits\n"
"\tplain: %s, Key: %d bits, Password hashing: %s\n"
"\tLUKS1: %s, Key: %d bits, LUKS header hashing: %s, RNG: %s\n"
msgstr ""
"\n"
"Standardindkompileret enhedskrypteringsalgoritmeparametre:\n"
"\tloop-AES: %s, Nøgle %d bit\n"
"\tplain: %s, Nøgle: %d bit, Adgangskodehashing: %s\n"
"\tLUKS1: %s, Nøgle: %d bit, LUKS-teksthovedhashing: %s, RNG: %s\n"
#: src/cryptsetup.c:1437 src/veritysetup.c:460
#, c-format
msgid "%s: requires %s as arguments"
msgstr "%s: kræver %s som argumenter"
#: src/cryptsetup.c:1470 src/veritysetup.c:368 src/cryptsetup_reencrypt.c:1253
msgid "Show this help message"
msgstr "Vis denne hjælpetekst"
#: src/cryptsetup.c:1471 src/veritysetup.c:369 src/cryptsetup_reencrypt.c:1254
msgid "Display brief usage"
msgstr "Vis en kort brugsmanual"
#: src/cryptsetup.c:1475 src/veritysetup.c:373 src/cryptsetup_reencrypt.c:1258
msgid "Help options:"
msgstr "Hjælpetilvalg:"
#: src/cryptsetup.c:1476 src/veritysetup.c:374 src/cryptsetup_reencrypt.c:1259
msgid "Print package version"
msgstr "Vis pakkeversion"
#: src/cryptsetup.c:1477 src/veritysetup.c:375 src/cryptsetup_reencrypt.c:1260
msgid "Shows more detailed error messages"
msgstr "Viser mere detaljerede fejlbeskeder"
#: src/cryptsetup.c:1478 src/veritysetup.c:376 src/cryptsetup_reencrypt.c:1261
msgid "Show debug messages"
msgstr "Vis fejlsøgningsbeskeder"
#: src/cryptsetup.c:1479 src/cryptsetup_reencrypt.c:1263
msgid "The cipher used to encrypt the disk (see /proc/crypto)"
msgstr "Krypteringsalgoritmen brugt til at kryptere disken (se /proc/crypto)"
#: src/cryptsetup.c:1480 src/cryptsetup_reencrypt.c:1265
msgid "The hash used to create the encryption key from the passphrase"
msgstr "Hashen brugt til at oprette krypteringsnøglen fra adgangsfrasen"
#: src/cryptsetup.c:1481
msgid "Verifies the passphrase by asking for it twice"
msgstr "Verificerer adgangsfrasen ved at anmode om den to gange"
#: src/cryptsetup.c:1482 src/cryptsetup_reencrypt.c:1267
msgid "Read the key from a file."
msgstr "Læs nøglen fra en fil."
#: src/cryptsetup.c:1483
msgid "Read the volume (master) key from file."
msgstr "Læs diskenhedens (master) nøgle fra fil."
#: src/cryptsetup.c:1484
msgid "Dump volume (master) key instead of keyslots info."
msgstr "Dump diskenheds (master) nøgle i stedet for information om nøgleplads."
#: src/cryptsetup.c:1485 src/cryptsetup_reencrypt.c:1264
msgid "The size of the encryption key"
msgstr "Størrelsen for den krypterede nøgle"
#: src/cryptsetup.c:1485 src/cryptsetup_reencrypt.c:1264
msgid "BITS"
msgstr "BIT"
#: src/cryptsetup.c:1486 src/cryptsetup_reencrypt.c:1278
msgid "Limits the read from keyfile"
msgstr "Begræns læsningen fra nøglefil"
#: src/cryptsetup.c:1486 src/cryptsetup.c:1487 src/cryptsetup.c:1488
#: src/cryptsetup.c:1489 src/veritysetup.c:379 src/veritysetup.c:380
#: src/veritysetup.c:382 src/cryptsetup_reencrypt.c:1277
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1278 src/cryptsetup_reencrypt.c:1279
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1280
msgid "bytes"
msgstr "byte"
#: src/cryptsetup.c:1487 src/cryptsetup_reencrypt.c:1277
msgid "Number of bytes to skip in keyfile"
msgstr "Antallet af byte at udelade i nøglefil"
#: src/cryptsetup.c:1488
msgid "Limits the read from newly added keyfile"
msgstr "Begræns læsningnen fra nyligt tilføjet nøglefil"
#: src/cryptsetup.c:1489
msgid "Number of bytes to skip in newly added keyfile"
msgstr "Antallet af byte at udelade i senest tilføjet nøglefil"
#: src/cryptsetup.c:1490
msgid "Slot number for new key (default is first free)"
msgstr "Pladsnummer for ny nøgle (standard er den første ledige)"
#: src/cryptsetup.c:1491
msgid "The size of the device"
msgstr "Størrelse på enheden"
#: src/cryptsetup.c:1491 src/cryptsetup.c:1492 src/cryptsetup.c:1493
#: src/cryptsetup.c:1499
msgid "SECTORS"
msgstr "SEKTORER"
#: src/cryptsetup.c:1492
msgid "The start offset in the backend device"
msgstr "Startforskydningen i motorenheden"
#: src/cryptsetup.c:1493
msgid "How many sectors of the encrypted data to skip at the beginning"
msgstr "Antal sektorer med krypterede data som skal udelades i begyndelsen"
#: src/cryptsetup.c:1494
msgid "Create a readonly mapping"
msgstr "Opret en skrivebeskyttet oversættelse"
#: src/cryptsetup.c:1495 src/cryptsetup_reencrypt.c:1268
msgid "PBKDF2 iteration time for LUKS (in ms)"
msgstr "PBKDF2-iteratoinstid for LUKS (i ms)"
#: src/cryptsetup.c:1495 src/cryptsetup_reencrypt.c:1268
msgid "msecs"
msgstr "ms"
#: src/cryptsetup.c:1496 src/cryptsetup_reencrypt.c:1269
msgid "Do not ask for confirmation"
msgstr "Anmod ikke om bekræftelse"
#: src/cryptsetup.c:1497
msgid "Timeout for interactive passphrase prompt (in seconds)"
msgstr "Tidsudløb for interaktiv adgangsfraseprompt (i sekunder)"
#: src/cryptsetup.c:1497
msgid "secs"
msgstr "sek"
#: src/cryptsetup.c:1498 src/cryptsetup_reencrypt.c:1270
msgid "How often the input of the passphrase can be retried"
msgstr "Hvor ofte inddata for adgangsfrasen kan indhentes"
#: src/cryptsetup.c:1499
msgid "Align payload at <n> sector boundaries - for luksFormat"
msgstr "Juster belastning ved <n> sektorgrænser - for luksFormat"
#: src/cryptsetup.c:1500
msgid "File with LUKS header and keyslots backup."
msgstr "Fil med LUKS-teksthoved og sikkerhedskopi af nøglepladser."
#: src/cryptsetup.c:1501 src/cryptsetup_reencrypt.c:1271
msgid "Use /dev/random for generating volume key."
msgstr "Brug /dev/random til oprettelse af diskenhedsnøgle."
#: src/cryptsetup.c:1502 src/cryptsetup_reencrypt.c:1272
msgid "Use /dev/urandom for generating volume key."
msgstr "Brug /dev/urandom til oprettelse af diskenhedsnøgle."
#: src/cryptsetup.c:1503
msgid "Share device with another non-overlapping crypt segment."
msgstr "Del enhed med et andet ikkeoverlappende kryptsegment."
#: src/cryptsetup.c:1504 src/veritysetup.c:385
msgid "UUID for device to use."
msgstr "UUID som enheden skal bruge."
#: src/cryptsetup.c:1505
msgid "Allow discards (aka TRIM) requests for device."
msgstr "Tillader fjernelsesforespørgsler (a.k.a. TRIM) for enhed."
#: src/cryptsetup.c:1506
msgid "Device or file with separated LUKS header."
msgstr "Enhed eller fil med adskilt LUKS-teksthoved."
#: src/cryptsetup.c:1507
msgid "Do not activate device, just check passphrase."
msgstr "Aktiver ikke enhed, kontroller bare adgangsfrase."
#: src/cryptsetup.c:1508
msgid "Use hidden header (hidden TCRYPT device)."
msgstr "Brug skjult teksthoved (skjult TCRYPT-enhed)."
#: src/cryptsetup.c:1509
msgid "Device is system TCRYPT drive (with bootloader)."
msgstr "Enhed er system-TCRYPT-drev (med opstartsindlæser)."
#: src/cryptsetup.c:1510
msgid "Use backup (secondary) TCRYPT header."
msgstr "Brug sikkerhedskopi (sekundær) TCRYPT-teksthoved."
#: src/cryptsetup.c:1511
msgid "Scan also for VeraCrypt compatible device."
msgstr "Skan også for VeraCrypt-kompatibel enhed."
#: src/cryptsetup.c:1512
msgid "Type of device metadata: luks, plain, loopaes, tcrypt."
msgstr "Type for enheds metadata: luks, plain, loopaes, tcrypt."
#: src/cryptsetup.c:1513
msgid "Disable password quality check (if enabled)."
msgstr "Deaktiver kontrol af adgangskodens kvalitet (hvis aktiveret)."
#: src/cryptsetup.c:1514
msgid "Use dm-crypt same_cpu_crypt performance compatibility option."
msgstr "Brug tilvalgene dm-crypt og same_cpu_crypt for ydelseskompatibilitet."
#: src/cryptsetup.c:1515
msgid "Use dm-crypt submit_from_crypt_cpus performance compatibility option."
msgstr "Brug tilvalgene dm-crypt og submit_from_crypt_cpus for ydelseskompatibilitet."
#: src/cryptsetup.c:1531 src/veritysetup.c:402
msgid "[OPTION...] <action> <action-specific>"
msgstr "[TILVALG...] <handling> <handling-specifik>"
#: src/cryptsetup.c:1572
msgid "Running in FIPS mode.\n"
msgstr "Kører i FIPS-tilstand.\n"
#: src/cryptsetup.c:1581 src/veritysetup.c:439
msgid "Argument <action> missing."
msgstr "Argument <handling> mangler."
#: src/cryptsetup.c:1634 src/veritysetup.c:445
msgid "Unknown action."
msgstr "Ukendt handling."
#: src/cryptsetup.c:1644
msgid "Option --shared is allowed only for open of plain device.\n"
msgstr "Tilvalget --shared er kun tilladt for åbning af en ren enhed.\n"
#: src/cryptsetup.c:1649
msgid "Option --allow-discards is allowed only for open operation.\n"
msgstr "Tilvalget --allow-discards er kun tilladt for åbne operationer.\n"
#: src/cryptsetup.c:1657
msgid ""
"Option --key-size is allowed only for luksFormat, open and benchmark.\n"
"To limit read from keyfile use --keyfile-size=(bytes)."
msgstr ""
"Tilvalget --key-size er kun tilladt for luksFormat, open og benchmark.\n"
"For at begrænse læsning fra nøglefilen bruges --keyfile-size=(bytes)."
#: src/cryptsetup.c:1664
msgid "Option --test-passphrase is allowed only for open of LUKS and TCRYPT devices.\n"
msgstr "Tilvalget --test-passphrase er kun tilladt for åbning af LUKS- og TCRYPT-enheder.\n"
#: src/cryptsetup.c:1669 src/cryptsetup_reencrypt.c:1341
msgid "Key size must be a multiple of 8 bits"
msgstr "Nøglestørrelse skal gå op i 8 bit"
#: src/cryptsetup.c:1676 src/cryptsetup_reencrypt.c:1346
msgid "Key slot is invalid."
msgstr "Nøgleplads er ugyldig."
#: src/cryptsetup.c:1683
msgid "Option --key-file takes precedence over specified key file argument.\n"
msgstr "Tilvalget --key-file har forrang over specificeret nøglefilsargument.\n"
#: src/cryptsetup.c:1691 src/veritysetup.c:467 src/cryptsetup_reencrypt.c:1330
msgid "Negative number for option not permitted."
msgstr "Negativ nummer for tilvalg er ikke tilladt."
#: src/cryptsetup.c:1695 src/cryptsetup_reencrypt.c:1324
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1350
msgid "Only one of --use-[u]random options is allowed."
msgstr "Kun et af tilvalgene --use-[u]random er tilladt."
#: src/cryptsetup.c:1699
msgid "Option --use-[u]random is allowed only for luksFormat."
msgstr "Tilvalget --use-[u]random er kun tilladt for luksFormat."
#: src/cryptsetup.c:1703
msgid "Option --uuid is allowed only for luksFormat and luksUUID."
msgstr "Tilvalget --uid er kun tilladt for luksFormat og luksUUID."
#: src/cryptsetup.c:1707
msgid "Option --align-payload is allowed only for luksFormat."
msgstr "Tilvalget --align-payload er kun tilladt for luksFormat."
#: src/cryptsetup.c:1713
msgid "Option --skip is supported only for open of plain and loopaes devices.\n"
msgstr "Tilvalget --skip er kun understøttet for åbning af plain- og loopaes-enheder.\n"
#: src/cryptsetup.c:1719
msgid "Option --offset is supported only for open of plain and loopaes devices.\n"
msgstr "Tilvalget --offset er kun understøttet for åbning af plain- og loopaes-enheder.\n"
#: src/cryptsetup.c:1725
msgid "Option --tcrypt-hidden, --tcrypt-system or --tcrypt-backup is supported only for TCRYPT device.\n"
msgstr "Tilvalgene --tcrypt-hidden, --tcrypt-system eller --tcrypt-backup er kun understøttet for TCRYPT-enhed.\n"
#: src/cryptsetup.c:1730
msgid "Option --tcrypt-hidden cannot be combined with --allow-discards.\n"
msgstr "Tilvaget --tcrypt-hidden kan ikke kombineres med --allow-discards.\n"
#: src/cryptsetup.c:1735
msgid "Option --veracrypt is supported only for TCRYPT device type.\n"
msgstr "Tilvalget --veracrypt er kun understøttet for TCRYPT-enhedstype.\n"
#: src/veritysetup.c:58
msgid "Invalid salt string specified.\n"
msgstr "Ugyldig salt-streng specificeret.\n"
#: src/veritysetup.c:88
#, c-format
msgid "Cannot create hash image %s for writing.\n"
msgstr "Kan ikke oprette hashaftryk %s for skriving.\n"
#: src/veritysetup.c:148
msgid "Invalid root hash string specified.\n"
msgstr "Ugyldig root-hash-streng specificeret.\n"
#: src/veritysetup.c:308
msgid "<data_device> <hash_device>"
msgstr "<data_enhed> <hash_device>"
#: src/veritysetup.c:308
msgid "format device"
msgstr "formater enhed"
#: src/veritysetup.c:309
msgid "<data_device> <hash_device> <root_hash>"
msgstr "<data_enhed> <hash_enhed> <root_hash>"
#: src/veritysetup.c:309
msgid "verify device"
msgstr "verificer enhed"
#: src/veritysetup.c:310
msgid "<name> <data_device> <hash_device> <root_hash>"
msgstr "<navn> <data_enhed> <hash_enhed> <root_hash>"
#: src/veritysetup.c:310
msgid "create active device"
msgstr "opret aktiv enhed"
#: src/veritysetup.c:311
msgid "remove (deactivate) device"
msgstr "fjern (deaktiver) enhed"
#: src/veritysetup.c:312
msgid "show active device status"
msgstr "vis aktiv enhedsstatus"
#: src/veritysetup.c:313
msgid "<hash_device>"
msgstr "<hash_enhed>"
#: src/veritysetup.c:313
msgid "show on-disk information"
msgstr "vis on-disk-information"
#: src/veritysetup.c:332
#, c-format
msgid ""
"\n"
"<name> is the device to create under %s\n"
"<data_device> is the data device\n"
"<hash_device> is the device containing verification data\n"
"<root_hash> hash of the root node on <hash_device>\n"
msgstr ""
"\n"
"<navn> er enheden der skal opretttes under %s\n"
"<data_enhed> er dataenheden\n"
"<hash_enhed> er enheden indeholdende verifikationsdata\n"
"<root_hash> hash for root-knuden på <hash_enhed>\n"
#: src/veritysetup.c:339
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Default compiled-in dm-verity parameters:\n"
"\tHash: %s, Data block (bytes): %u, Hash block (bytes): %u, Salt size: %u, Hash format: %u\n"
msgstr ""
"\n"
"Standardindkompilerede dm-verity-parametre:\n"
"\tHash: %s, Databok (byte): %u, Hashblok (byte): %u, Salt-str.: %u, Hashformat: %u\n"
#: src/veritysetup.c:377
msgid "Do not use verity superblock"
msgstr "Brug ikke verity-superblok"
#: src/veritysetup.c:378
msgid "Format type (1 - normal, 0 - original Chrome OS)"
msgstr "Formatype (1 - normal, 0 - original Chrome OS)"
#: src/veritysetup.c:378
msgid "number"
msgstr "nummer"
#: src/veritysetup.c:379
msgid "Block size on the data device"
msgstr "Blokstørrelse på dataenheden"
#: src/veritysetup.c:380
msgid "Block size on the hash device"
msgstr "Blokstørrelse på hashenheden"
#: src/veritysetup.c:381
msgid "The number of blocks in the data file"
msgstr "Antallet af blokke i datafilen"
#: src/veritysetup.c:381
msgid "blocks"
msgstr "blokke"
#: src/veritysetup.c:382
msgid "Starting offset on the hash device"
msgstr "Starter forskydning på hashenheden"
#: src/veritysetup.c:383
msgid "Hash algorithm"
msgstr "Hashalgoritme"
#: src/veritysetup.c:383
msgid "string"
msgstr "streng"
#: src/veritysetup.c:384
msgid "Salt"
msgstr "Salt"
#: src/veritysetup.c:384
msgid "hex string"
msgstr "hex-streng"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:147
#, c-format
msgid "Cannot exclusively open %s, device in use.\n"
msgstr "Kan ikke eksklusivt åbne %s, enheden er i brug.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:151
#, c-format
msgid "Cannot open device %s\n"
msgstr "Kan ikke åbne enhed %s\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:161 src/cryptsetup_reencrypt.c:893
msgid "Allocation of aligned memory failed.\n"
msgstr "Allokering af tilpasset hukommelse mislykkedes.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:168
#, c-format
msgid "Cannot read device %s.\n"
msgstr "Kan ikke læse enheden %s.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:179
#, c-format
msgid "Marking LUKS device %s unusable.\n"
msgstr "Markerer LUKS-enheden %s som ubrugelig.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:184
#, c-format
msgid "Marking LUKS device %s usable.\n"
msgstr "Markerer LUKS-enheden %s som brugbar.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:200
#, c-format
msgid "Cannot write device %s.\n"
msgstr "Kan ikke skrive enhed %s.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:281
msgid "Cannot write reencryption log file.\n"
msgstr "Kan ikke skrive genkrypteringslogfilen.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:337
msgid "Cannot read reencryption log file.\n"
msgstr "Kan ikke læse genkrypteringslogfilen.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:374
#, c-format
msgid "Log file %s exists, resuming reencryption.\n"
msgstr "Logfilen %s findes, genoptager genkryptering.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:403
msgid "Activating temporary device using old LUKS header.\n"
msgstr "Aktiverer midlertidig enhed via brug af gammel LUKS-teksthoved.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:414
msgid "Activating temporary device using new LUKS header.\n"
msgstr "Aktiverer midlertidig enhed via brug af ny LUKS-teksthoved.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:424
msgid "Activation of temporary devices failed.\n"
msgstr "Aktivering af midlertidige enheder mislykkedes.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:450
#, c-format
msgid "New LUKS header for device %s created.\n"
msgstr "Ny LUKS-teksthoved for enheden %s oprettet.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:458
#, c-format
msgid "Activated keyslot %i.\n"
msgstr "Aktiveret nøgleplads %i.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:484
#, c-format
msgid "LUKS header backup of device %s created.\n"
msgstr "Sikkerhedskopi af LUKS-teksthoved for enheden %s er oprettet.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:532
msgid "Creation of LUKS backup headers failed.\n"
msgstr "Oprettelse af LUKS-sikkerhedskopiteksthoveder mislykkedes.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:634
#, c-format
msgid "Cannot restore LUKS header on device %s.\n"
msgstr "Kan ikke gendanne LUKS-teksthoved på enheden %s.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:636
#, c-format
msgid "LUKS header on device %s restored.\n"
msgstr "LUKS-teksthoved på enheden %s er gendannet.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:669
#, c-format
msgid "Progress: %5.1f%%, ETA %02llu:%02llu, %4llu MiB written, speed %5.1f MiB/s%s"
msgstr "Status: %5.1f%%, EAT %02llu:%02llu, %4llu MiB skrevet, hastighed %5.1f MiB/s%s"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:708 src/cryptsetup_reencrypt.c:784
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:826
msgid "Cannot seek to device offset.\n"
msgstr "Kan ikke søge til enhedsforskydning.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:865 src/cryptsetup_reencrypt.c:871
msgid "Cannot open temporary LUKS header file.\n"
msgstr "Kan ikke åbne midlertidig LUKS-teksthovedfil.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:876 src/cryptsetup_reencrypt.c:881
msgid "Cannot get device size.\n"
msgstr "Kan ikke indhente enhedsstørrelse.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:919
msgid "Interrupted by a signal.\n"
msgstr "Afbrudt af et signal.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:921
msgid "IO error during reencryption.\n"
msgstr "IO-fejl under genkryptering.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1028
msgid "Key file can be used only with --key-slot or with exactly one key slot active.\n"
msgstr "Nøglefil kan kun bruges med --key-slot eller med præcis en aktiv nøgleplads.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1072 src/cryptsetup_reencrypt.c:1087
#, c-format
msgid "Enter passphrase for key slot %u: "
msgstr "Indtast adgangsfrase for nøgleplads %u: "
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1136
msgid "Cannot open reencryption log file.\n"
msgstr "Kan ikke åbne genkrypteringslogfilen.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1262
msgid "Reencryption block size"
msgstr "Blokstørrelse for genkryptering"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1262
msgid "MiB"
msgstr "MiB"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1266
msgid "Do not change key, no data area reencryption."
msgstr "Ændr ikke nøgle, ingen dataområde-genkryptering."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1273
msgid "Use direct-io when accessing devices."
msgstr "Brug direct-io når enheder tilgås."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1274
msgid "Use fsync after each block."
msgstr "Brug fsync efter hver blok."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1275
msgid "Update log file after every block."
msgstr "Opdater logfil efter hver blok."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1276
msgid "Use only this slot (others will be disabled)."
msgstr "Brug kun denne plads (andre vil blive deaktiveret)."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1279
msgid "Reduce data device size (move data offset). DANGEROUS!"
msgstr "Reducer dataenhedstørrelse (flyt dataforskydning). FARLIGT!"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1280
msgid "Use only specified device size (ignore rest of device). DANGEROUS!"
msgstr "Brug kun specificeret enhedstørrelse (ignorer resten af enheden). FARLIGT!"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1281
msgid "Create new header on not encrypted device."
msgstr "Opret nyt teksthoved på ikke krypteret enhed."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1282
msgid "Permanently decrypt device (remove encryption)."
msgstr "Dekrypter enhed permanent (fjern kryptering)."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1298
msgid "[OPTION...] <device>"
msgstr "[TILVALG...] <enhed>"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1312
msgid "WARNING: this is experimental code, it can completely break your data.\n"
msgstr "ADVARSEL: dette er eksperimentel kode, det kan fuldstændig ødelægge dine data.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1313
#, c-format
msgid "Reencryption will change: volume key%s%s%s%s.\n"
msgstr "Genkryptering vil ændre: diskenhedsnøgle%s%s%s%s.\n"
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1314
msgid ", set hash to "
msgstr ", sæt hash til "
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1315
msgid ", set cipher to "
msgstr ", set krypteringsalgoritme til "
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1320
msgid "Argument required."
msgstr "Argument krævet."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1336
msgid "Only values between 1 MiB and 64 MiB allowed for reencryption block size."
msgstr "Kun værdier mellem 1 MiB og 64 MiB tilladt for genkrypteringsblokstørrelsen."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1355 src/cryptsetup_reencrypt.c:1360
msgid "Invalid device size specification."
msgstr "Ugyldig specifikation for enhedsstørrelse."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1363
msgid "Maximum device reduce size is 64 MiB."
msgstr "Maksimal reduceringsstørrelse for enhed er 64 MiB."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1366
msgid "Reduce size must be multiple of 512 bytes sector."
msgstr "Reducer størrelse skal være multiplum af 512 byte sektor."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1370
msgid "Option --new must be used together with --reduce-device-size."
msgstr "Tilvalget --new skal bruges sammen med --reduce-device-size."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1374
msgid "Option --keep-key can be used only with --hash or --iter-time."
msgstr "Tilvalget --keep-key kan kun bruges med --hash eller --iter-time."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1378
msgid "Option --new cannot be used together with --decrypt."
msgstr "Tilvalget --new kan ikke bruges sammen med --decrypt."
#: src/cryptsetup_reencrypt.c:1382
msgid "Option --decrypt is incompatible with specified parameters."
msgstr "Tilvalget --decrypt er ikke kompatibelt med specificerede parametre."
#: src/utils_tools.c:151
msgid "Error reading response from terminal.\n"
msgstr "Fejl ved læsning af svar fra terminal.\n"
#: src/utils_tools.c:173
msgid "Command successful.\n"
msgstr "Kommando succesfuld.\n"
#: src/utils_tools.c:191
#, c-format
msgid "Command failed with code %i"
msgstr "Kommando mislykkedes med kode %i"
#: src/utils_password.c:42
#, c-format
msgid "Cannot check password quality: %s\n"
msgstr "Kan ikke kontrollere adganskodekvalitet: %s\n"
#: src/utils_password.c:50
#, c-format
msgid ""
"Password quality check failed:\n"
" %s\n"
msgstr "Kontrol af adgangskodens kvalitet mislykkedes:<n %s\n"