blob: e4985c701e6c1101517791a2de5925e38e37aa84 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="no">
<translation id="1109244393487346293"><ph name="SHARE"/>%%</translation>
<translation id="124758223932734674">Sett skriptkjøring på pause.</translation>
<translation id="1311367388993416646"><ph name="DURATION"/>ms</translation>
<translation id="1634828734222219955">Totalt</translation>
<translation id="1653705052218729891">(tomrom)</translation>
<translation id="1803799720926799756">Filstørrelse</translation>
<translation id="1874452619567281280">innhold</translation>
<translation id="1892670850488572691">(program)</translation>
<translation id="2098305189700762159">Ikke funnet</translation>
<translation id="2215182539621589286"><ph name="ERRORS_COUNT"/> feil, <ph name="WARNINGS_COUNT"/> advarsler</translation>
<translation id="2288623059494346417">Egenskaper</translation>
<translation id="2567995391681385086"><ph name="RESOURCE_NAME"/> (fra mellomlagre)</translation>
<translation id="2729392955572924879"><ph name="DURATION"/> nedlasting</translation>
<translation id="2841013758207633010">Klokkeslett</translation>
<translation id="2900068182947574679">Skript</translation>
<translation id="2961528883763048394"><ph name="SIZE"/>B</translation>
<translation id="3050804907885004462">Elementer</translation>
<translation id="3240349416483245756"><ph name="COUNT"/> advarsler</translation>
<translation id="3306820506605346690">kantlinje</translation>
<translation id="3569512916300900704">Gjennomsnitt</translation>
</translationbundle>