blob: f120492cc678f83faf73974f6cb036ea6789eb4d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="gl">
<translation id="1015536732094484178"><ph name="EVENT"/> - Detalles</translation>
<translation id="1062798188241579840">Cores hexadecimais</translation>
<translation id="1109244393487346293"><ph name="SHARE"/>%%</translation>
<translation id="1160115729576918586">Cabeceiras da resposta</translation>
<translation id="1169028494908542778">Reverter a esta revisión</translation>
<translation id="1215014271600658849">Mostrar cantidades e tamaños en porcentaxes.</translation>
<translation id="124758223932734674">Deter a execución do script</translation>
<translation id="1272268244580491898">Activar o punto de parada</translation>
<translation id="1292985518572542272">Produciuse un erro ao tentar\nler a táboa «<ph name="TABLE_NAME"/>».</translation>
<translation id="1311367388993416646"><ph name="DURATION"/>ms</translation>
<translation id="1324319449713370867"><ph name="LATENCY"/> de latencia</translation>
<translation id="137671950541962857">Recolleita</translation>
<translation id="1383876407941801731">Buscar</translation>
<translation id="1434836903656932448">Mostra o seguinte recurso de script.</translation>
<translation id="1436722359433789623">Nodo retirado</translation>
<translation id="1451049628911401385">Seguinte/anterior liña</translation>
<translation id="1471549911969958014">Detido en «<ph name="BREAKPOINT"/>» punto de parada estabelecido en <ph name="NODE"/>. xa que o seu descendente <ph name="CHILD"/> foi retirado.</translation>
<translation id="1507648903387903382">Nova regra de estilo</translation>
<translation id="1521283072525575706">Sistema de ficheiros desactivado</translation>
<translation id="1634828734222219955">Total</translation>
<translation id="1639239467298939599">Cargando</translation>
<translation id="1644861063548770358">Eliminar nodo</translation>
<translation id="1648890265918980181">Deter en todas as excepcións.\nPrema para deter nas excepcións non detectadas.</translation>
<translation id="1653705052218729891">(espazo en branco)</translation>
<translation id="1654944857563611006">Estado do código</translation>
<translation id="1708703581063682228">Detido en «<ph name="BREAKPOINT"/>» punto de parada estabelecido en <ph name="NODE"/>. xa que foi engadido un fillo ao seu descendente <ph name="CHILD"/>.</translation>
<translation id="1745154242849680575">Usar filas de recursos máis grandes.</translation>
<translation id="1752354630032595359">''' (<ph name="COUNT"/>)</translation>
<translation id="1762939828961535338">Recurso interceptado como <ph name="REAL_TYPE"/> pero transferido co tipo MIME <ph name="SPECIFIED_TYPE"/>.</translation>
<translation id="1768404365792104093">Seguinte/anterior orde</translation>
<translation id="1801042861827795142">Carga rematada</translation>
<translation id="1803799720926799756">Tamaño do ficheiro</translation>
<translation id="1823768272150895732">Tipo de letra</translation>
<translation id="1859436107025556606">Pasar á seguinte chamada a función.</translation>
<translation id="1874452619567281280">contido</translation>
<translation id="1892670850488572691">(programa)</translation>
<translation id="1927081658806650620">Só nodos seleccionados</translation>
<translation id="1946125830871712831">Produciuse un erro ao buscar a ruta raíz para o sistema de archivo.</translation>
<translation id="1970347183234422155">Petición de carga útil</translation>
<translation id="2034493627456664629">Sen puntos de ruptura</translation>
<translation id="2071167425364270751">&lt;non está dispoñíbel o fonte&gt;</translation>
<translation id="2091908538154256618">Tempo engadido</translation>
<translation id="2098305189700762159">Non atopado</translation>
<translation id="2161656808144014275">Texto</translation>
<translation id="2170606215056882663">Mostrar tempos totais e propios como porcentaxes</translation>
<translation id="2187217037175158938">Sen auditores de actividade</translation>
<translation id="2210962763794079615">Tempo de execución automática</translation>
<translation id="2215182539621589286"><ph name="ERRORS_COUNT"/> erros, <ph name="WARNINGS_COUNT"/> avisos</translation>
<translation id="2243185493588087847">Mostrar as cantidades e tamaños absolutos.</translation>
<translation id="2246851932332031117">Sen auditores de execución</translation>
<translation id="2288623059494346417">Propiedades</translation>
<translation id="229259783486983247">Petición de planificación</translation>
<translation id="230848277395574520">Aceptar a suxestión</translation>
<translation id="2312740652191388094">(desde a caché)</translation>
<translation id="2315805297948832311">Excluír función seleccionada.</translation>
<translation id="2326802841004704199">Engadir un punto de parada condicional...</translation>
<translation id="2332815705129827753">Scrpit de avaliación</translation>
<translation id="2359808026110333948">Continuar</translation>
<translation id="2362657748192933744">Exportar como HAR</translation>
<translation id="2384522206906920960">Editar o atributo</translation>
<translation id="2403051638416974630">Control</translation>
<translation id="2410571395242951301">Pía de chamadas</translation>
<translation id="2441568932527294164">Seguinte/anterior propiedade</translation>
<translation id="2448312741937722512">Tipo</translation>
<translation id="2488465568347178276"><ph name="ERRORS_COUNT"/> erros, <ph name="WARNING_COUNT"/> avisos</translation>
<translation id="2499326669217188700">novo</translation>
<translation id="2516706892830004734"><ph name="WIDTH"/> × <ph name="HEIGHT"/> píxeles</translation>
<translation id="2567995391681385086"><ph name="RESOURCE_NAME"/> (desde caché)</translation>
<translation id="2585982364983498644">(<ph name="X"/>, <ph name="Y"/>)</translation>
<translation id="2586657967955657006">Portapapeis</translation>
<translation id="2630955248802405275">Cargar XHR</translation>
<translation id="2660779039299703961">Actividade</translation>
<translation id="2685884034607832835">Desactivar todos os puntos de parada.</translation>
<translation id="2712822772848061154">Chamada a función</translation>
<translation id="2729392955572924879"><ph name="DURATION"/> de descarga</translation>
<translation id="2739191690716947896">Depuración</translation>
<translation id="2746060588217358343">Control do perfil da CPU premendo no botón <ph name="BUTTON"/> na barra de estado.</translation>
<translation id="2768286617102192777">Mostrar no panel de elementos</translation>
<translation id="2780759174263229709">Ancorar na xanela principal.</translation>
<translation id="2787301409000765636">Latencia</translation>
<translation id="2803765297292272769">Renderizando</translation>
<translation id="2836784866826176182">Detido en «<ph name="NAME"/>» punto de parada estabelecido en <ph name="LOCATION"/>.</translation>
<translation id="2841013758207633010">Tempo</translation>
<translation id="2846666084687668646">Atributo de estilo</translation>
<translation id="2894816874009266926">Non se atopa a base de datos</translation>
<translation id="2900068182947574679">Scripts</translation>
<translation id="2939595221367222327">Produciuse un erro <ph name="ERROR"/> inesperado.</translation>
<translation id="2961528883763048394"><ph name="SIZE"/>B</translation>
<translation id="2965436661362105284">CAPTURAS DA MOREA</translation>
<translation id="2968088195674830792">Benvido ao panel de propiedades</translation>
<translation id="2971424273970731397">HTTP</translation>
<translation id="3000270109993784958">Abrir a ligazón no panel de recursos</translation>
<translation id="3010825681353851814"><ph name="SIGN"/><ph name="VALUE"/>%%</translation>
<translation id="3023854106275684118"><ph name="COUNT"/> coincidencias</translation>
<translation id="3044671142938250587">Recibir datos da actividade de liña de tempo.</translation>
<translation id="3049858878589819824">Desactivar o punto de parada</translation>
<translation id="3050804907885004462">Elementos</translation>
<translation id="3077477444163267975">Panel de estilos</translation>
<translation id="3084452240056471321">Rexistrar XMLHttpRequest</translation>
<translation id="3129687551880844787">Almacenamento de sesión</translation>
<translation id="3134993091059956927">Marcos</translation>
<translation id="3151539355209957474">Hora de inicio</translation>
<translation id="3169289721517350539">Limpar os perfiles da CPU</translation>
<translation id="3173108072600140882">Ir á seguinte</translation>
<translation id="3202131003361292969">Ruta</translation>
<translation id="3240349416483245756"><ph name="COUNT"/> avisos</translation>
<translation id="3241921515408606578">Seguinte/anterior panel</translation>
<translation id="3248185426436836442">Pendente</translation>
<translation id="3273684076686342968">Propio</translation>
<translation id="3278501001215972235">Detido en «<ph name="BREAKPOINT"/>» punto de parada estabelecido en <ph name="NODE"/>. xa que foi engadido un fillo novo a este nodo.</translation>
<translation id="328338094624349422">Depuración activada. Prema para desactivar.</translation>
<translation id="3288262520198260549">Enviar petición</translation>
<translation id="3293586211597699933">(script interno)</translation>
<translation id="3306820506605346690">bordo</translation>
<translation id="3378988938143122462">Rima de chamadas do sitio</translation>
<translation id="3387873041565926208">Obter unha captura da morea premendo no botón <ph name="BUTTON"/> da barra de estado.</translation>
<translation id="3408014864900061151">Clausura</translation>
<translation id="3442522329146629199">Mostrar os rexistros que sexan menores que <ph name="TIME"/></translation>
<translation id="3466326894725069228">Ficheiros locais</translation>
<translation id="3473709147360468837">a través do inspector</translation>
<translation id="3480041348039209433">Expresións de inspección</translation>
<translation id="3489326909961440727">Auditores</translation>
<translation id="3490160943926483091">Repeticións</translation>
<translation id="3517236167311284147">Usar filas de recursos pequenas</translation>
<translation id="3542768452570884558">Abrir a ligazón nunha bova xanela</translation>
<translation id="3543040637346969821">(función anónima)</translation>
<translation id="3548877692560438464">Elementos de navegación</translation>
<translation id="3569512916300900704">Promedio</translation>
<translation id="3587482841069643663">Todos</translation>
<translation id="3610823808308150080">Chamadas</translation>
<translation id="3631915440578930939">Prema dúas veces para alternar entre o enderezo URL en formato codificado e descodificado</translation>
<translation id="3642708027166879471">Con bloque</translation>
<translation id="3662406032239313663">Rexistros</translation>
<translation id="3684450102844331538">Detido nun «<ph name="NAME"/>» auditor de actividade</translation>
<translation id="3715281739000626361">Recibindo</translation>
<translation id="3763112915663291237">Operadores</translation>
<translation id="3763833523253651468">Activar a depuración fará que os scripts se executen máis lentamente.</translation>
<translation id="3798002618172578547">(orixinal)</translation>
<translation id="3905760801744450823">Pseudoelemento</translation>
<translation id="3910041850555398247">Método de petición</translation>
<translation id="3918112406363308010">usar folla de estilos do axente</translation>
<translation id="3963618988176388718"><ph name="ERROR_COUNT"/> erros, <ph name="WARNINGS_COUNT"/> avisos</translation>
<translation id="3966786746991005676">recheo</translation>
<translation id="4015869299329981179">(non se pode descifrar o valor)</translation>
<translation id="4047216625641135770">Marca</translation>
<translation id="4055382958952474184">Debe activar o perfilador antes de que poida usar o panel de Perfís.</translation>
<translation id="4062427243989761924">Esta petición non ten información detallada de tempo.</translation>
<translation id="4067394776038365023">Engadir un punto de parada</translation>
<translation id="4081621117339138901">Arrastrar</translation>
<translation id="4085960679600739946">Mostrar o cartafol no S.O.</translation>
<translation id="4099406352255031826">Pesado (de abaixo cara arriba)</translation>
<translation id="4118257644426026583">Parámetros da consulta de cadeas</translation>
<translation id="4156072768474272260">Tempo de resposta</translation>
<translation id="4172725583035809347"><ph name="TOTAL_TIME"/> ao cargar: <ph name="ONLOAD_TIME"/>, DOMContentLoaded: <ph name="DOMCONTENT_TIME"/>)</translation>
<translation id="425628773400471017">Follas de estilos</translation>
<translation id="4275663329226226506">Multimedia</translation>
<translation id="4279459213339949730">Executar orde</translation>
<translation id="430089115801637957">Rexistrando...</translation>
<translation id="432618627140366105">Sen propiedades</translation>
<translation id="4332530925589974171">REXISTROS</translation>
<translation id="4341979764901859772"><ph name="DISPLAYED_COUNT"/> de <ph name="TOTAL_COUNT"/> rexistros capturados son visíbeis</translation>
<translation id="4380494639778700150">Consola</translation>
<translation id="4396696223935496135">Variábeis do ámbito</translation>
<translation id="4399074272412234706">Bloqueo</translation>
<translation id="4404400199667265958">Liña de tempo</translation>
<translation id="4415583656415968050">Seguinte/anterior chamada de marco</translation>
<translation id="4433565421006717573">Documento de eventos</translation>
<translation id="4447945128078372094">Sistema de ficheiros persistente</translation>
<translation id="449008897280577727">Este sitio non ten cookies.</translation>
<translation id="4491109536499578614">Imaxe</translation>
<translation id="4502033053502977298">Activar a depuración</translation>
<translation id="450506832420206463">Función</translation>
<translation id="4505083617939040110">Recurso</translation>
<translation id="4510290974676570902">Tipo MIME</translation>
<translation id="4522570452068850558">Detalles</translation>
<translation id="4542837164280679094">Ir a despois da seguinte</translation>
<translation id="4561649714117979875">WebSockets</translation>
<translation id="4572454232487432965">liña <ph name="LINE_NUMBER"/></translation>
<translation id="4572868319785220114">Mostrar o recurso do script anterior</translation>
<translation id="4584326581222680212">Saír</translation>
<translation id="4588170590087229653">Detido nun punto de parada JavaScript.</translation>
<translation id="4622105813163822093">Petición de cookies</translation>
<translation id="4625897288034475385"><ph name="DURATION"/> (en <ph name="TIME"/>)</translation>
<translation id="4680840512092646727">Sistema de ficheiros temporal</translation>
<translation id="4710372660833450782">Incremento/decremento por <ph name="VALUE"/></translation>
<translation id="4715576570634390683">(texto)</translation>
<translation id="4756974516033204540">Captura <ph name="NUMBER"/></translation>
<translation id="478482426871697879">[dominio baleiro]</translation>
<translation id="4818927033622169470">Agochar a consola.</translation>
<translation id="484355523267079305">Recibir resposta</translation>
<translation id="4850582513716689876">Folla de estilo</translation>
<translation id="4874397001527753800">Sen variábeis</translation>
<translation id="4919559949551957080">Formato do script</translation>
<translation id="492139119201427519">Herdado de</translation>
<translation id="4934072863752329939">RESULTADOS</translation>
<translation id="4958877645380050233">Facer captura da morea</translation>
<translation id="4971778856584289542">XHR preparado para cambio de estado</translation>
<translation id="4985509611418653372">Executar</translation>
<translation id="5002136529483535185">Eliminar a expresión de inspección</translation>
<translation id="5019580642216388802">&lt;nodo&gt;</translation>
<translation id="5037676449506322593">Seleccionar todas</translation>
<translation id="5056412143720059012"><ph name="BYTES"/> recollidos</translation>
<translation id="5077392757361473280">Editar o punto de parada...</translation>
<translation id="5092170909307382438">Función de selección por foco.</translation>
<translation id="5104694644471459465">Lonxitude agardada do contido</translation>
<translation id="5140856809934367371">posición</translation>
<translation id="5154917547274118687">Memoria</translation>
<translation id="5167716886898615186">Seguinte/anterior suxestión</translation>
<translation id="5188891880448173739">Pintar</translation>
<translation id="5201810533706869030">Obxectos</translation>
<translation id="5213520324118152207">Tempo límite</translation>
<translation id="5215654583224799840">Parada en retirada de nodo</translation>
<translation id="5217253600698456221">Limpar a consola</translation>
<translation id="5256025534735579369">1 coincidencia</translation>
<translation id="5267618901871637334">Hora de remate</translation>
<translation id="5281833939935682414"><ph name="SIGN"/> &gt;1000%%</translation>
<translation id="5297100000449674173">Permitir o depurado polos operadores. Activando esta opción substituirase aos operadores nativos por unha implementación de JavaScript baseada en iframe</translation>
<translation id="5299075592160799973">Non se mostran <ph name="NUMBER"/> mensaxes de consola.</translation>
<translation id="5309063511327323581">Analizar</translation>
<translation id="5327248766486351172">Nome</translation>
<translation id="5328580414682635314">En comparanza con <ph name="PROFILE_NAME"/></translation>
<translation id="5336126575388085039">Código</translation>
<translation id="5378158564957061833">Retirar o punto de parada</translation>
<translation id="5414194289396326660">Executar <ph name="ID"/></translation>
<translation id="5452933067270033131">Temporizador rexeitado</translation>
<translation id="5469356755393980622">Mostrar tempos totais e propios.</translation>
<translation id="5476516521619370280">O punto de parada en <ph name="LINE_NUMBER"/> só se parará se a expresión é verdadeira:</translation>
<translation id="5484396522446324950">Estilos</translation>
<translation id="5492281286267442590">Método</translation>
<translation id="5521674545694907834">Mostrar todos os nodos (<ph name="COUNT"/> Máis)</translation>
<translation id="5524017339881576324">Auditores de actividade</translation>
<translation id="5532223876348815659">Global</translation>
<translation id="5546435790121932843">Editar atributo</translation>
<translation id="5552689477187388058">A táboa\n«<ph name="TABLE_NAME"/>» está baleira.</translation>
<translation id="5573705484394179258">Mostrar consola.</translation>
<translation id="5592514154180021899">Parada en modificacións da subárbore</translation>
<translation id="5601873005887400645">Iniciar perfilado.</translation>
<translation id="5616977921640201471">Cores RGB</translation>
<translation id="5637935970607846190">Desancorar cara unha xanela separada.</translation>
<translation id="5646376287012673985">Localización</translation>
<translation id="5699439099859319182">Deter perfilado.</translation>
<translation id="5747552184818312860">Caduca</translation>
<translation id="5756407098099267202">Siga aquí</translation>
<translation id="5762198733092870020">Perfil <ph name="ID"/></translation>
<translation id="5807427080183870259">Local</translation>
<translation id="5832813618714645810">Perfís</translation>
<translation id="5839271681555723175">Panel de scripts</translation>
<translation id="5881074719061379456">Puntos de ruptura</translation>
<translation id="593760561751318079">Cabeceiras</translation>
<translation id="594041821969834346">Regras CSS coincidentes</translation>
<translation id="5991633594421322375">Como autoría</translation>
<translation id="5997661785897230805">Todos os paneis</translation>
<translation id="602540601702957753">Deter nas excepcións non detectadas.\nPrema para non deter nas excepcións.</translation>
<translation id="6032183131938659321">Temporización</translation>
<translation id="6040034394100792317">''' (repite <ph name="TIMES"/> veces)</translation>
<translation id="6053666381828300479">Actividade de GC</translation>
<translation id="6066146739703818767">marxe</translation>
<translation id="6067229871081430792">Activar perfilado</translation>
<translation id="6075741839409585483">Auditar o estado actual</translation>
<translation id="6122191549521593678">En liña</translation>
<translation id="6127423179437546633">Non se capturou ningunha petición. Actualizar a páxina para ver información detallada sobre a actividade da rede.</translation>
<translation id="6201377048834849301">Debe activar a depuración antes de que se poida usar o panel de scripts.</translation>
<translation id="6214555124211713909"><ph name="COUNT"/> cookies (<ph name="SIZE"/>)</translation>
<translation id="6223807494898827645">Agocahr os rexistros que sexan menores que <ph name="DURATION"/></translation>
<translation id="6270944267518310103">Agardando</translation>
<translation id="6314007596429871800">Caché do aplicativo</translation>
<translation id="6322316724724460534"><ph name="USED"/> de <ph name="TOTAL"/></translation>
<translation id="6329062639984188203">Paso a paso</translation>
<translation id="6332070367953727318">Calquera XHR</translation>
<translation id="6366894209607468950">ID do temporizador</translation>
<translation id="6396927299617527067"><ph name="DURATION"/>min</translation>
<translation id="6432288217488890111"><ph name="DURATION"/>h</translation>
<translation id="6433504320956018887"><ph name="COUNT"/> erros</translation>
<translation id="643403007434239442">Limpar temporizador</translation>
<translation id="6447842834002726250">Cookies</translation>
<translation id="6468485451923838994">Tipos de letra</translation>
<translation id="6494960638240363096">Liñas de tempo</translation>
<translation id="6512256785841114303">eliminado</translation>
<translation id="6566488272465388941">Obxectivo do evento</translation>
<translation id="6643016212128521049">Limpar</translation>
<translation id="6655582135079510798">Esta petición non ten cookies.</translation>
<translation id="667999046851023355">Documento</translation>
<translation id="67190643267692835">Instalar temporizador</translation>
<translation id="67576730271671014">Saír da función actual.</translation>
<translation id="6759710362319508545">Recursos</translation>
<translation id="677312220884732323">folla de estilo de usuario</translation>
<translation id="680983167891198932">Chave</translation>
<translation id="681391154581908334">Detívose nun XMLHttpRequest.</translation>
<translation id="6817585190033523357">Engadir novo</translation>
<translation id="6841186874966388268">Erros</translation>
<translation id="6847541693235449912">Ir</translation>
<translation id="6847736500082831849">Petición URL</translation>
<translation id="6863589982688145509">Atallos de teclado</translation>
<translation id="6875606269029079781">Actividade de DOMContent</translation>
<translation id="6876511917337708686">\xb1 Tamaño</translation>
<translation id="6903403507726942474">Ir á liña:</translation>
<translation id="6930242544192836755">Duración</translation>
<translation id="6965628487811068511">Pseudoelemento ::<ph name="NAME"/></translation>
<translation id="6965978654500191972">Dispositivo</translation>
<translation id="6970483822271783850">Valor de incremento/decremento</translation>
<translation id="6975049145353825975">Produciuse un fallo na aserción:</translation>
<translation id="7025575154794296384">Avisos</translation>
<translation id="7029202950876890188"><ph name="SIGN"/><ph name="VALUE"/></translation>
<translation id="7033834123989403367">Cabeceiras da petición</translation>
<translation id="7040952127393951397">Recalcular o estilo</translation>
<translation id="7109444055018722651">Estilo calculado</translation>
<translation id="7111517757503482031">Mostrar herdados</translation>
<translation id="7120215616451987333">Sen deter</translation>
<translation id="7138678301420049075">Outro</translation>
<translation id="7143207342074048698">Conectando</translation>
<translation id="7145562333585011566">Limpar o rexistro de cambios.</translation>
<translation id="7180611975245234373">Actualizar</translation>
<translation id="7189035924647792555"><ph name="COUNT"/> cambios de estilo</translation>
<translation id="7206534800115400428">XHR</translation>
<translation id="7229269264717884237">Subárbore modificado</translation>
<translation id="7247652327135976256">Limpar o resultado da auditoria.</translation>
<translation id="7255513090217522383">Enviando</translation>
<translation id="7265280299889418926"><ph name="LATENCY"/> de latencia, <ph name="DURATION"/> de descarga (<ph name="TOTAL"/> en total)</translation>
<translation id="7267405484336523498">Prema para cambiar a cor do formato</translation>
<translation id="7338790140396171603">Ir á liña</translation>
<translation id="7346033118437719424">Activar só para esta sesión</translation>
<translation id="7347213393645559597">Cargar a actividade</translation>
<translation id="7362683762076840054">Perfilado desactivado. Prema para activar</translation>
<translation id="7400418766976504921">URL</translation>
<translation id="7401459497329391984">Puntos de parada DOM</translation>
<translation id="7417902279122870866">Scripting</translation>
<translation id="7445029764808004633">Editar texto</translation>
<translation id="7453034581123145052"><ph name="DURATION"/> días</translation>
<translation id="7460943792763833940">Exportar todo a HAR</translation>
<translation id="7461631445362412997">Construtor</translation>
<translation id="74825880534622691">Rexeitada a carga da actividade</translation>
<translation id="7501957181231305652">ou</translation>
<translation id="7505152414826719222">Almacenamento local</translation>
<translation id="7535087603100972091">Valor</translation>
<translation id="756738664276087144">Seleccione un elemento da páxina para inspeccionalo.</translation>
<translation id="7583948862126372804">Cantidade</translation>
<translation id="7588707273764747927">Transferencia</translation>
<translation id="7607002721634913082">Detido</translation>
<translation id="7641538395862942689"><ph name="SIZE"/>KB</translation>
<translation id="7641927189292683247">Configurar o temporizador</translation>
<translation id="7641938616688887143">Rexistro</translation>
<translation id="7651327354758086553">Bases de datos</translation>
<translation id="7661400741848152476">SSL</translation>
<translation id="7677748775835891962"><ph name="BYTES"/> transferidos</translation>
<translation id="7702907602086592255">Dominio</translation>
<translation id="7759590037707568265">Copiar como HTML</translation>
<translation id="7767313639108918004">Cores HSL</translation>
<translation id="7771452384635174008">Disposición</translation>
<translation id="7771862541428416420">Puntos de parada do auditor de actividade</translation>
<translation id="7791267293787079395">Sistema de ficheiros</translation>
<translation id="7791543448312431591">Engadir</translation>
<translation id="7798798603569425953">Cookies de resposta</translation>
<translation id="7805768142964895445">Estado</translation>
<translation id="7806321212973960311">Datos do formulario</translation>
<translation id="7846634333498149051">Teclado</translation>
<translation id="7872270543903644114">Retirar o temporizador</translation>
<translation id="7875267067932555019">Depuración desactivada. Prema para activar.</translation>
<translation id="7915699402739018958">Activar todos os puntos de parada.</translation>
<translation id="7919210519031517829"><ph name="DURATION"/>s</translation>
<translation id="7926244696402215339">Non deter nas excepcións.\nPrema para deter en todas as excepcións.</translation>
<translation id="7982789257301363584">Rede</translation>
<translation id="7987557150405983049"><ph name="WIDTH"/> × <ph name="HEIGHT"/></translation>
<translation id="8003193230778528533">Busca de DNS</translation>
<translation id="8019846316555056879">Entrar na seguinte chamada a función.</translation>
<translation id="8028993641010258682">Tamaño</translation>
<translation id="8049189770492311300">Temporizador</translation>
<translation id="8063206765073939997"><ph name="COUNT"/> peticións</translation>
<translation id="8076715171404191890">Agochar vista de cambios.</translation>
<translation id="813361715505592573">Activar sempre</translation>
<translation id="8168435359814927499">Contido</translation>
<translation id="8172043047364349114">Alternar consola</translation>
<translation id="8186909905596845015">Carga</translation>
<translation id="8198713139034504582">Sesión</translation>
<translation id="8213615223841667302">Expandir/contraer</translation>
<translation id="8250920743982581267">Documentos</translation>
<translation id="8260864402787962391">Rato</translation>
<translation id="8261506727792406068">Eliminar</translation>
<translation id="8286576418058998064">Limpar rexistro de consola</translation>
<translation id="8288684835677215072">Restaurar todas as funcións.</translation>
<translation id="8299077322261820096">Métricas</translation>
<translation id="8346449506466267432">Editar como HTML</translation>
<translation id="8395901698320285466">Dimensións</translation>
<translation id="8420328773017483742">Parada en modificacións de atributos</translation>
<translation id="8456328144826979587">Atributo modificado</translation>
<translation id="8461914792118322307">Proxy</translation>
<translation id="8493494744836938828">Buscar seguinte/anterior</translation>
<translation id="853687717053682837"><ph name="ERROR_COUNT"/> erro, <ph name="WARNING_COUNT"/> aviso</translation>
<translation id="8544987658639170981"><ph name="COUNT"/> aviso</translation>
<translation id="859900712158819228">URL conten «<ph name="SUBSTRING"/>»</translation>
<translation id="8640569549673874036">Mostrar vista de cambios.</translation>
<translation id="8654553929226337279">Perfilado activado. Prema para desactivar.</translation>
<translation id="8681501316494108869">Panel de elementos</translation>
<translation id="8690806637353630859">Detendo</translation>
<translation id="8696985166948174571">Todos os nodos</translation>
<translation id="8721192439366781236">Script</translation>
<translation id="8752618944283862203">Mutación DOM</translation>
<translation id="8752885927916654924"><ph name="WIDTH"/> × <ph name="HEIGHT"/> píxeles (Natural: <ph name="NATURAL_WIDTH"/> × <ph name="NATURAL_HEIGHT"/> píxeles)</translation>
<translation id="8765263675224758228">1 - <ph name="LAST_LINE"/></translation>
<translation id="8792910813325174775">A base de datos xa non ten a versión esperada.</translation>
<translation id="8797900270324800718">Actividade de DOMContent rexeitada</translation>
<translation id="8803639129939845298">Seguro</translation>
<translation id="8814517835479322133">\xb1 Cantidade</translation>
<translation id="8859469458671597381">Conservar o rexistro na navegación</translation>
<translation id="886930082991257706"><ph name="NAME"/> (<ph name="SIZE"/>)</translation>
<translation id="8885335402904131721">Non está dispoñíbel a ruta ráiz ao sistema de ficheiros</translation>
<translation id="8910814431610153472">Pode aforrar largo de banda facendo que o seu servidor web comprima esta transferencia con gzip ou zlib.</translation>
<translation id="8911461501537433420">Engadir un atributo</translation>
<translation id="8918885108183816626">Buscar <ph name="STRING"/></translation>
<translation id="8969720035800604570"><ph name="SIZE"/>MB</translation>
<translation id="8988793062306956622">Cargando (<ph name="LOADED"/> de <ph name="TOTAL"/>)</translation>
<translation id="9001035236599590379">Tipo MIME</translation>
<translation id="9009901108071066356">Tamaño da morea empregado</translation>
<translation id="9024433186021205539">Árbore (de arriba cara abaixo)</translation>
<translation id="9052189679896731945">Activar o perfilado fará que os scripts tarden máis en executarse.</translation>
<translation id="9065203028668620118">Editar</translation>
<translation id="9089819584697017929">PERFILES DE CPU</translation>
<translation id="9094024956608024774">Puntos de parada XHR</translation>
<translation id="9137833494350751475">Non hai información dispoñíbel sobre a caché do aplicativo.</translation>
<translation id="9159762225425937606">Escolla as auditorias que executar</translation>
<translation id="9162230117499798906"><ph name="COUNT"/> cambio de estilo</translation>
<translation id="9219103736887031265">Imaxes</translation>
<translation id="964811242908289581"><ph name="COUNT"/> erro</translation>
<translation id="981121421437150478">Sen conexión</translation>
</translationbundle>