blob: 1e4526e206ff538fc188b0cce5dcdf3264d150c7 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="1185134272377778587">Giới thiệu Chromium</translation>
<translation id="1708666629004767631">Có phiên bản mới, an toàn hơn cho Chromium.</translation>
<translation id="1929939181775079593">Chromium không có phản hồi. Khỏi chạy lại ngay?</translation>
<translation id="1967743265616885482">Một mô-đun với tên tương tự được biết có xung đột với Chromium.</translation>
<translation id="2407806170074302369">Giới thiệu Chromium Frame...</translation>
<translation id="2485422356828889247">Gỡ cài đặt</translation>
<translation id="2558235863893655150">Bạn có muốn Chromium lưu mật khẩu của bạn?</translation>
<translation id="2572494885440352020">Trình trợ giúp Chromium</translation>
<translation id="2632329825580776666">Tập in tùy chỉnh của bạn bị lỗi hoặc không hợp lệ.\n\nChromium không thể phục hồi các thiết lập của bạn.</translation>
<translation id="263863604136125912">Khởi động Chromium</translation>
<translation id="2770231113462710648">Đổi trình duyệt mặc định sang:</translation>
<translation id="3103660991484857065">Trình cài đặt không thể giải nén lưu trữ. Hãy tải lại Chromium.</translation>
<translation id="1105130903706696483">Chromium tắt không đúng. Click Phục hồi để mở lại những trang vừa rồi.</translation>
<translation id="1293235220023151515">Một xung đột trong quá trình cài đặt Chromium đã xuất hiện. Xin hãy gỡ bỏ nó và cài đặt lại.</translation>
<translation id="205900032229966545">Bạn đang cố kết nối tới &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN"/>&lt;/strong&gt;, nhưng chứng chỉ máy chủ đã hết hạn. Không có thông tin nào cho biết chứng chỉ đã được gia hạn thêm. Chromium không bảo đảm bạn đang kết nối với &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN2"/>&lt;/strong&gt; và đấy không phải là một kẻ tấn công. Bạn không nên tiếp tục.</translation>
<translation id="2648074677641340862">Một hoạt động lỗi của hệ thống đã xảy ra trong khi cài đặt. Xin tải Chromium lại</translation>
<translation id="2682584270762546522">Bạn đang cố kết nối tới &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN"/>&lt;/strong&gt;, nhưng chứng chỉ máy chủ đã hết hạn. Không có thông tin nào cho biết chứng chỉ đã được gia hạn thêm. Chromium không bảo đảm bạn đang kết nối với &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN2"/>&lt;/strong&gt; và đấy không phải là một kẻ tấn công. Bạn nên xem lại đồng hồ máy tính và thiết lập vùng thời gian. Nếu chúng không đúng thì bạn nên sửa lại và làm tươi trang này. Nếu chúng vẫn đúng thì bạn không nên tiếp tục.</translation>
<translation id="2712549016134575851">Một sự không tương thích với ứng dụng nào đó đã được phát hiện</translation>
<translation id="275588974610408078">Gửi báo cáo lỗi không hữu hiệu trên Chromiu</translation>
<translation id="2843244238218937196">Hoàn trả Chromium</translation>
<translation id="2886012850691518054">Không bắt buộc: Giúp cải thiện Chromium bằng cách gửi thống kê sử dụng và báo cáo lỗi về cho Googl</translation>
<translation id="2927042866129133279">Đối số không hợp lệ. Chromium Frame không thể cài đặt khi chưa cài đặt Chromium</translation>
<translation id="2966088006374919794">Chromium cần khởi chạy một ứng dụng bên ngoài để xử lý đường dẫn <ph name="SCHEME"/>. Yêu cầu về đường dẫn đang <ph name="PROTOLINK"/></translation>
<translation id="3014684866565908571">Tiện ích Chromium</translation>
<translation id="3069161343438701711">Thợ Chromium</translation>
<translation id="309634601461115233">Xin đăng xuất Chromium OS và đăng nhập lại để thay đổi có hiệu lực.</translation>
<translation id="3096463977885168586">Copyright © 2006-2011 bởi các tác giả của Chromium. Tất cả mọi quyền đều được bảo hộ</translation>
<translation id="3190315855212034486">Trời!Chromium vừa bị lỗi!. Mở lại không</translation>
<translation id="3296368748942286671">Vẫn tiếp tục chạy nền các ứng dụng khi Chromium bị đóng</translation>
<translation id="3509308970982693815">Xin đóng tất cả các cửa sổ Chromium và thử lại lần nữa.</translation>
<translation id="3555616473548901994">Quá trình gỡ bỏ đã hoàn tất.</translation>
<translation id="378917192836375108">Chromium cho phép bạn click vào một số điện thoại trên web và gọi nó từ Skype!</translation>
<translation id="3838208658251026018">Chromium đang nhập những mục sau từ <ph name="BROWSER_COMPONENT"/>:</translation>
<translation id="3848258323044014972"><ph name="PAGE_TITLE"/> - Chromium</translation>
<translation id="3849925841547750267">Buồn ghê, thiết lập Mozilla Firefox của bạn không hiệu quả khi nó đang chạy. Để nhập các thiết lập này qua Chromium xin lưu lại công việc và tắt tất cả cửa sổ Firefox. Sau đó click Tiếp tục.</translation>
<translation id="4077262827416206768">Xin đóng tất cả cửa sổ Chromium và mở lại Chromium để các thay đổi có hiệu lực.</translation>
<translation id="4124681358536363708">Đường dẫn cài đặt Chromium hình như đang bị sử dụng. Xin khởi động lại máy tính và thử lại lần nữa.</translation>
<translation id="4179848566211676653">Thoát Chromium</translation>
<translation id="4222661289444749267">Cập nhật cho Chromium Frame</translation>
<translation id="4285930937574705105">Cài đặt thất bại bởi một lỗi nào đó. Nếu Chromium đang chạy xin hãy tắt nó và thử lại lần nữa.</translation>
<translation id="4330297532943865716">Một xung đột cài đặt của Chromium hoặc Chromium Frame vừa tìm thấy trong hệ thống. Xin hãy gỡ bỏ nó và thử lại lần nữa.</translation>
<translation id="4330585738697551178">Mô-đun này xung đột với Chromium</translation>
<translation id="4365115785552740256">Chromium được thực hiện bởi <ph name="BEGIN_LINK_CHROMIUM"/>Chromium<ph name="END_LINK_CHROMIUM"/> dự án mã nguồn mở và <ph name="BEGIN_LINK_OSS"/>các phần mềm mã nguồn mở khác<ph name="END_LINK_OSS"/>.</translation>
<translation id="4387544446954190892">Chromium là một trình duyệt web có thể hiển thị các trang web và ứng dụng với tốc độ ánh sáng. Chromium nhanh, ổn định, và rất dễ dùng. Duyệt web càng trở nên an toàn hơn khỏi các phần mềm độc hại và lừa đảo nhờ lớp bảo vệ được tích hợp vào Chromium.</translation>
<translation id="4464530290860906238">Không dùng trên Chromium. Vẫn giữ đồng bộ tài nguyên</translation>
<translation id="4561681684759837226"><ph name="PAGE_TITLE"/></translation>
<translation id="4649468518813464896">http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=[GRITLANGCODE]&amp;answer=161796</translation>
<translation id="4736009297872521264">Chromium đang bị phân tán</translation>
<translation id="4818993768077639880">Chromium hiện đã được cài đặt cho tất cả người dùng máy tính này. Nếu bạn muốn cài đặt Chromium với cấp độ người dùng khác, ban phải gỡ bỏ bản cài đặt ở cấp độ hệ thống đã được cài bởi người quản trị.</translation>
<translation id="4890456338028740446">Bạn đang cố truy cập đến &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN"/>&lt;/strong&gt;, nhưng máy chủ trình một chứng ch được cấp bởi nguồn không đáng tin cậy với hệ điều hành của bạn. Tức là có thể máy chủ đó đã tự tạo một chứng chỉ, Chromium không thể nhận dạng các thông tin, hoặc là một kẻ tấn công có thể đang cố ngăn chặn kết nối của bạn. Bạn không nên tiếp tục, &lt;strong&gt;đặc biệt&lt;/strong&gt; nếu bạn chưa từng thấy cảnh báo nào cho trang này.</translation>
<translation id="4931128279570440880">Trong trường hợp này, địa chỉ được nhắc đến trong chứng chỉ không phù hợp với địa chỉ của website mà bạn muốn truy cập. Lí do được đưa ra là kết nối của bạn đang bị ngăn chặn bởi một kẻ tấn công đang đưa ra một chứng chỉ của một website khác, do đó nó mới không trùng khớp. Một lí do khác là máy chủ đã sử dụng cùng một chứng chỉ cho nhiều website bao gồm cả website mà bạn định truy cạp, mặc dù chứng chỉ này không đúng cho tất cả website đó. Chromium cho bạn biết rằng bạn đang truy cập đến &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN2"/>&lt;/strong&gt;, nhưng không chắc chắn website này giống với website bạn muốn truy cập là &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN"/>&lt;/strong&gt;. Nếu bạn tiếp tục, Chromium sẽ không kiểm tra bất cứ trường hợp nào không trùng khớp về tên. Tóm lại, bạn không nên vượt qua điểm này.</translation>
<translation id="4932687624772039103">Chromium không hỗ trợ <ph name="OS_NAME"/>.</translation>
<translation id="5398878173008909840">Một phiên bản mới của Chromium đã sẵn sàng.</translation>
<translation id="5498103559159810756">Chromium dùng máy tìm kiếm mặc định của bạn là <ph name="PAGE_TITLE"/>. Bạn có muốn dùng tiếp máy tìm kiếm mặc định này?</translation>
<translation id="5559945513746540383">Chromium không được cài đặt hoặc là việc tìm kiếm đường dẫn cài đặt thất bạ. Xin hãy tải lại Chromium.</translation>
<translation id="5820394555380036790">Chromium OS</translation>
<translation id="5862307444128926510">Chào mừng đến với Chromium</translation>
<translation id="5947389362804196214">Tùy chỉnh của bạn không thể đọc được.\n\Một số tính năng có thể không hoạt động và những thay đổi của tùy thích sẽ không được lưu.</translation>
<translation id="5981059579301719217">Hồ sơ của bạn không thể dùng được vì nó là của một bản Chromium mới hơn.\n\nMột vài tính năng có thể không hoạt động. Xin hãy dẫn đến một hồ sơ khác hoặc sử dụng phiên bản Chromium mới hơn.</translation>
<translation id="6055895534982063517">Một phiên bản mới của Chromium đã sẵn sàng và nó nhanh hơn bao giờ hết.</translation>
<translation id="6089587093203430357">Ngay lập tức</translation>
<translation id="6248213926982192922">Đặt Chromium làm trình duyệt mặc định</translation>
<translation id="6287463253129672858">Không thể cài đặt Chromium Frame khi phiên bản tương tự đang chạy. Xin hãy đóng Chromium Frame và thử lại.</translation>
<translation id="6373523479360886564">Bạn có chắc muốn gỡ bỏ Chromium?</translation>
<translation id="6389904555427754410">Bạn đang cố truy cập đến &lt;strong&gt;<ph name="DOMAIN"/>&lt;/strong&gt; nhưng chứng chỉ của máy chủ bị lỗi. Chromium không thể sử dụng chứng chỉ bị lỗi và xác nhận trang này có giống với trang bạn muốn truy cập hay không. Kết nối của bạn hiện không an toàn và bạn không nên tiếp tục.</translation>
<translation id="6510925080656968729">Gỡ bỏ Chromium</translation>
<translation id="6550687541571590855">Chromium không thể đọc và ghi lên đường dẫn dữ liệu của nó:\n\n<ph name="USER_DATA_DIRECTORY"/></translation>
<translation id="6676384891291319759">Truy cập Internet</translation>
<translation id="6757767188268205357">Đừng làm tôi bị lỗi</translation>
<translation id="6893813176749746474">Chromium đã được cập nhận nhưng bạn không đụng đến nó trong suôt 30 ngày qua!</translation>
<translation id="6944967875980567883">Mô-đun nạp vào Chromium</translation>
<translation id="6953661834318318668">Thanh công cụ Chromium</translation>
<translation id="7123348595797445166">Lần nữa (hiện đã cài đặt)</translation>
<translation id="7138853919861947730">Chromium giúp bạn trải nghiệm lướt web một cách thoải mái.</translation>
<translation id="7196020411877309443">Vì lí do gì tôi thấy cái này?</translation>
<translation id="7223968959479464213">Trình quản lí công việc - Chromium</translation>
<translation id="7278516633989165382">Chromium Frame hiện đã được cập nhật. Xin hãy khởi động lại trình duyệt của bạn. Phiên bản Chrome: <ph name="TODO_0001"/>, phiên bản Chromium Frame:<ph name="TODO_0002"/></translation>
<translation id="7337881442233988129">Chromium</translation>
<translation id="7421823331379285070">Chromium yêu cầu Windows XP hoặc cao hơn. Một số tính năng có thể không hoạt động.</translation>
<translation id="7483335560992089831">Không thể cài đặt phiên bản Chromium tương đương khi nó đang chạy. Xin hãy đóng Chromium và thử lại.</translation>
<translation id="7503101070699687603">Máy chủ trình cắm Chromium</translation>
<translation id="7641113255207688324">Chromium chưa phải là trình duyệt mặc định.</translation>
<translation id="7747138024166251722">Trình cài đặt không thể tạo đường dẫn tạm. Xin hãy kiểm tra không gian còn trống và chấp nhận cài phần mềm.</translation>
<translation id="8046283042877435986">Trang này cần Chromium Frame.</translation>
<translation id="8422904359318093226">Chromium bị phân tán</translation>
<translation id="8453117565092476964">Trình cài đặt bị hư hỏng. Xin hãy tải lại Chromium.</translation>
<translation id="8621669128220841554">Quá trình cài đặt thất bại bởi một lỗi không xác định. Xin tải lại Chromium.</translation>
<translation id="872034308864968620">Để Chromium chạy nền</translation>
<translation id="8738921060445980047">Phiên bản không rõ.</translation>
<translation id="8770560772173120024">Chromium đang nhập Ưa thích/Đánh dấu.</translation>
<translation id="8862326446509486874">Bạn không có đủ quyền cài đặt ở cấp độ hệ thống. Hãy thử lại với quyền quản trị viên.</translation>
<translation id="8865765905101981392">Trình duyệt Internet</translation>
<translation id="8971920611044657379">Chromium Frame</translation>
<translation id="9013262824292842194">Chromium yêu cầu Windows Vista hoặc Windows XP SP2 hoặc cao hơn.</translation>
<translation id="911206726377975832">Cũng xóa dữ liệt duyệt web của bạn?</translation>
<translation id="9191268552238695869">Một quản trị viên đã cài Chromium vào hệ thống và hiện nó có thể sử dụng cho tất cả người dùng. Cấp độ hệ thống của Chromium sẽ được thay thế bởi cấp độ người dùng của bạn</translation>
<translation id="985602178874221306">Các tác giả của Chromium</translation>
<translation id="1221340462641866827">Chromium OS không hỗ trợ việc chạy ứng dụng để xử lý đường dẫn <ph name="SCHEME"/>. Đường dẫn yêu cầu thì <ph name="PROTOLINK"/>.</translation>
</translationbundle>