blob: c1839ba7f343a5aeb8a2d5abfe0a5d2827f4f7f2 [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE html>
<!--
Copyright (c) 2013 The Chromium Authors. All rights reserved.
Use of this source code is governed by a BSD-style license that can be
found in the LICENSE file.
-->
<link rel="import" href="/extras/chrome/cc/picture.html">
<link rel="import" href="/extras/chrome/cc/picture_debugger.html">
<script>
'use strict';
tr.b.unittest.testSuite(function() {
test('instantiate', function() {
var picture = new tr.e.cc.PictureSnapshot({id: '31415'}, 10, {
'params': {
'opaque_rect': [-15, -15, 0, 0],
'layer_rect': [-15, -15, 46, 833]
},
'skp64': 'DAAAAHYEAADzAQAABwAAAAFkYWVy8AAAAAgAAB4DAAAADAAAIAAAgD8AAIA/CAAAHgMAAAAcAAADAAAAAAAAAAAAwI5EAID5QwEAAADoAAAACAAAHgMAAAAMAAAjAAAAAAAAAAAMAAAjAAAAAAAAAAAcAAADAAAAAAAAAAAAwI5EAID5QwEAAADkAAAAGAAAFQEAAAAAAAAAAAAAAADAjkQAgPlDGAAAFQIAAAAAAAAAAAAAAADAjkQAgPlDCAAAHgMAAAAcAAADAAAAAAAAAAAAwI5EAID5QwEAAADgAAAAGAAAFQMAAAAAAKBAAACgQAAAgEIAAIBCBAAAHAQAABwEAAAcBAAAHHRjYWYBAAAADVNrU3JjWGZlcm1vZGVjZnB0AAAAAHlhcmGgAAAAIHRucAMAAAAAAEBBAACAPwAAAAAAAIA/AAAAAAAAgEAAAP//ADABAAAAAAAAAEBBAACAPwAAAAAAAIA/AAAAAAAAgED/////AjABAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAEAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQEEAAIA/AAAAAAAAgD8AAAAAAACAQP8AAP8AMAEAAAAAACBmb2U=' // @suppress longLineCheck
});
picture.preInitialize();
picture.initialize();
var dbg = new tr.e.cc.PictureDebugger();
this.addHTMLOutput(dbg);
dbg.picture = picture;
dbg.style.border = '1px solid black';
});
});
</script>