Snap for 4393550 from a5304fb28b079b3980ff094cbeb604aa217d21e9 to pi-release

Change-Id: I4edd37d84e9d8ac9da83f45cf526817b108361e9