blob: 99865fad772c4d69876c7b0d5575d3a6f319d83b [file] [log] [blame]
PACKAGES+="\
vim
nano
git
"