ART: Fix DBG_START_LOCAL verification.

The third ULEB128 of DBG_START_LOCAL and DBG_START_LOCAL_EXTENDED
entries should be interpreted as type_idx instead.

see also. dalvik/dx/src/com/android/dx/dex/file/DebugInfoEncoder.java

Change-Id: Ic0d52ed20cc2614acb9fa54b61095d1bd64f73fe
diff --git a/runtime/dex_file_verifier.cc b/runtime/dex_file_verifier.cc
index 2603975..a66c38e 100644
--- a/runtime/dex_file_verifier.cc
+++ b/runtime/dex_file_verifier.cc
@@ -944,7 +944,7 @@
     uint32_t type_idx = DecodeUnsignedLeb128(&ptr_);
     if (type_idx != 0) {
      type_idx--;
-     if (!CheckIndex(type_idx, header_->string_ids_size_, "DBG_START_LOCAL type_idx")) {
+     if (!CheckIndex(type_idx, header_->type_ids_size_, "DBG_START_LOCAL type_idx")) {
       return false;
      }
     }
@@ -975,7 +975,7 @@
     uint32_t type_idx = DecodeUnsignedLeb128(&ptr_);
     if (type_idx != 0) {
      type_idx--;
-     if (!CheckIndex(type_idx, header_->string_ids_size_, "DBG_START_LOCAL_EXTENDED type_idx")) {
+     if (!CheckIndex(type_idx, header_->type_ids_size_, "DBG_START_LOCAL_EXTENDED type_idx")) {
       return false;
      }
     }
diff --git a/runtime/dex_file_verifier_test.cc b/runtime/dex_file_verifier_test.cc
index 95a47cc..9f1ffec 100644
--- a/runtime/dex_file_verifier_test.cc
+++ b/runtime/dex_file_verifier_test.cc
@@ -200,11 +200,11 @@
  return dex_file;
 }
 
-static bool ModifyAndLoad(const char* location, size_t offset, uint8_t new_val,
-                  std::string* error_msg) {
+static bool ModifyAndLoad(const char* dex_file_content, const char* location, size_t offset,
+             uint8_t new_val, std::string* error_msg) {
  // Decode base64.
  size_t length;
- std::unique_ptr<uint8_t[]> dex_bytes(DecodeBase64(kGoodTestDex, &length));
+ std::unique_ptr<uint8_t[]> dex_bytes(DecodeBase64(dex_file_content, &length));
  CHECK(dex_bytes.get() != nullptr);
 
  // Make modifications.
@@ -221,7 +221,7 @@
   // Class error.
   ScratchFile tmp;
   std::string error_msg;
-  bool success = !ModifyAndLoad(tmp.GetFilename().c_str(), 220, 0xFFU, &error_msg);
+  bool success = !ModifyAndLoad(kGoodTestDex, tmp.GetFilename().c_str(), 220, 0xFFU, &error_msg);
   ASSERT_TRUE(success);
   ASSERT_NE(error_msg.find("inter_method_id_item class_idx"), std::string::npos) << error_msg;
  }
@@ -230,7 +230,7 @@
   // Proto error.
   ScratchFile tmp;
   std::string error_msg;
-  bool success = !ModifyAndLoad(tmp.GetFilename().c_str(), 222, 0xFFU, &error_msg);
+  bool success = !ModifyAndLoad(kGoodTestDex, tmp.GetFilename().c_str(), 222, 0xFFU, &error_msg);
   ASSERT_TRUE(success);
   ASSERT_NE(error_msg.find("inter_method_id_item proto_idx"), std::string::npos) << error_msg;
  }
@@ -239,10 +239,81 @@
   // Name error.
   ScratchFile tmp;
   std::string error_msg;
-  bool success = !ModifyAndLoad(tmp.GetFilename().c_str(), 224, 0xFFU, &error_msg);
+  bool success = !ModifyAndLoad(kGoodTestDex, tmp.GetFilename().c_str(), 224, 0xFFU, &error_msg);
   ASSERT_TRUE(success);
   ASSERT_NE(error_msg.find("inter_method_id_item name_idx"), std::string::npos) << error_msg;
  }
 }
 
+// Generated from:
+//
+// .class public LTest;
+// .super Ljava/lang/Object;
+// .source "Test.java"
+//
+// .method public constructor <init>()V
+//   .registers 1
+//
+//   .prologue
+//   .line 1
+//   invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object;-><init>()V
+//
+//   return-void
+// .end method
+//
+// .method public static main()V
+//   .registers 2
+//
+//   const-string v0, "a"
+//   const-string v0, "b"
+//   const-string v0, "c"
+//   const-string v0, "d"
+//   const-string v0, "e"
+//   const-string v0, "f"
+//   const-string v0, "g"
+//   const-string v0, "h"
+//   const-string v0, "i"
+//   const-string v0, "j"
+//   const-string v0, "k"
+//
+//   .local v1, "local_var":Ljava/lang/String;
+//   const-string v1, "test"
+// .end method
+
+static const char kDebugInfoTestDex[] =
+  "ZGV4CjAzNQCHRkHix2eIMQgvLD/0VGrlllZLo0Rb6VyUAgAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAAwCAAAU"
+  "AAAAcAAAAAQAAADAAAAAAQAAANAAAAAAAAAAAAAAAAMAAADcAAAAAQAAAPQAAACAAQAAFAEAABQB"
+  "AAAcAQAAJAEAADgBAABMAQAAVwEAAFoBAABdAQAAYAEAAGMBAABmAQAAaQEAAGwBAABvAQAAcgEA"
+  "AHUBAAB4AQAAewEAAIYBAACMAQAAAQAAAAIAAAADAAAABQAAAAUAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
+  "AAAAABIAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAEAAAAAAAAAPwBAAAAAAAABjxpbml0PgAG"
+  "TFRlc3Q7ABJMamF2YS9sYW5nL09iamVjdDsAEkxqYXZhL2xhbmcvU3RyaW5nOwAJVGVzdC5qYXZh"
+  "AAFWAAFhAAFiAAFjAAFkAAFlAAFmAAFnAAFoAAFpAAFqAAFrAAlsb2NhbF92YXIABG1haW4ABHRl"
+  "c3QAAAABAAcOAAAAARYDARIDAAAAAQABAAEAAACUAQAABAAAAHAQAgAAAA4AAgAAAAAAAACZAQAA"
+  "GAAAABoABgAaAAcAGgAIABoACQAaAAoAGgALABoADAAaAA0AGgAOABoADwAaABAAGgETAAAAAgAA"
+  "gYAEpAMBCbwDAAALAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAQAAABQAAABwAAAAAgAAAAQAAADAAAAAAwAAAAEA"
+  "AADQAAAABQAAAAMAAADcAAAABgAAAAEAAAD0AAAAAiAAABQAAAAUAQAAAyAAAAIAAACUAQAAASAA"
+  "AAIAAACkAQAAACAAAAEAAAD8AQAAABAAAAEAAAAMAgAA";
+
+TEST_F(DexFileVerifierTest, DebugInfoTypeIdxTest) {
+ {
+  // The input dex file should be good before modification.
+  ScratchFile tmp;
+  std::string error_msg;
+  std::unique_ptr<const DexFile> raw(OpenDexFileBase64(kDebugInfoTestDex,
+                             tmp.GetFilename().c_str(),
+                             &error_msg));
+  ASSERT_TRUE(raw.get() != nullptr) << error_msg;
+ }
+
+ {
+  // Modify the debug information entry.
+  ScratchFile tmp;
+  std::string error_msg;
+  bool success = !ModifyAndLoad(kDebugInfoTestDex, tmp.GetFilename().c_str(), 416, 0x14U,
+                 &error_msg);
+  ASSERT_TRUE(success);
+  ASSERT_NE(error_msg.find("DBG_START_LOCAL type_idx"), std::string::npos) << error_msg;
+ }
+}
+
 } // namespace art