Check LocalInfo descriptor for nullptr in dexlayout.

Bug: 36966414
Test: mm test-art-host-gtest-dexlayout_test
Change-Id: Iff289e4b877354d6ae7922a55ded961072aa0186
diff --git a/dexlayout/dex_ir.cc b/dexlayout/dex_ir.cc
index 4502626..4905b5c 100644
--- a/dexlayout/dex_ir.cc
+++ b/dexlayout/dex_ir.cc
@@ -50,10 +50,11 @@
  DebugInfoItem* debug_info = reinterpret_cast<DebugInfoItem*>(context);
  LocalInfoVector& locals = debug_info->GetLocalInfo();
  const char* name = entry.name_ != nullptr ? entry.name_ : "(null)";
+ const char* descriptor = entry.descriptor_ != nullptr ? entry.descriptor_ : "";
  const char* signature = entry.signature_ != nullptr ? entry.signature_ : "";
  locals.push_back(std::unique_ptr<LocalInfo>(
-   new LocalInfo(name, entry.descriptor_, signature, entry.start_address_,
-          entry.end_address_, entry.reg_)));
+   new LocalInfo(name, descriptor, signature, entry.start_address_, entry.end_address_,
+          entry.reg_)));
 }
 
 static uint32_t GetCodeItemSize(const DexFile::CodeItem& disk_code_item) {
diff --git a/dexlayout/dexlayout_test.cc b/dexlayout/dexlayout_test.cc
index 4f70404..e988aac 100644
--- a/dexlayout/dexlayout_test.cc
+++ b/dexlayout/dexlayout_test.cc
@@ -191,6 +191,20 @@
   "QS5qYXZhAAFJAANMQTsAEkxqYXZhL2xhbmcvT2JqZWN0OwABVgABYQABYgABYwABAAcOAAMABw4A"
   "BgAHDgAJAAcOAA==";
 
+// Dex file with local info containing a null type descriptor.
+// Constructed a dex file with debug info sequence containing DBG_RESTART_LOCAL without any
+// DBG_START_LOCAL to give it a declared type.
+static const char kUnknownTypeDebugInfoInputDex[] =
+  "ZGV4CjAzNQBtKqZfzjHLNSNwW2A6Bz9FuCEX0sL+FF38AQAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAHQBAAAI"
+  "AAAAcAAAAAQAAACQAAAAAgAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAC4AAAAAQAAANAAAAAMAQAA8AAAABwB"
+  "AAAkAQAALAEAAC8BAAA0AQAASAEAAEsBAABOAQAAAgAAAAMAAAAEAAAABQAAAAIAAAAAAAAAAAAA"
+  "AAUAAAADAAAAAAAAAAEAAQAAAAAAAQAAAAYAAAACAAEAAAAAAAEAAAABAAAAAgAAAAAAAAABAAAA"
+  "AAAAAGMBAAAAAAAAAQABAAEAAABUAQAABAAAAHAQAgAAAA4AAgABAAAAAABZAQAAAgAAABIQDwAG"
+  "PGluaXQ+AAZBLmphdmEAAUkAA0xBOwASTGphdmEvbGFuZy9PYmplY3Q7AAFWAAFhAAR0aGlzAAEA"
+  "Bw4AAwAHDh4GAAYAAAAAAQEAgYAE8AEBAYgCAAAACwAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAAIAAAAcAAA"
+  "AAIAAAAEAAAAkAAAAAMAAAACAAAAoAAAAAUAAAADAAAAuAAAAAYAAAABAAAA0AAAAAEgAAACAAAA"
+  "8AAAAAIgAAAIAAAAHAEAAAMgAAACAAAAVAEAAAAgAAABAAAAYwEAAAAQAAABAAAAdAEAAA==";
+
 static void WriteBase64ToFile(const char* base64, File* file) {
  // Decode base64.
  CHECK(base64 != nullptr);
@@ -290,7 +304,7 @@
   return true;
  }
 
- // Runs DexFileOutput test.
+ // Runs DexFileLayout test.
  bool DexFileLayoutExec(std::string* error_msg) {
   ScratchFile tmp_file;
   std::string tmp_name = tmp_file.GetFilename();
@@ -356,6 +370,26 @@
   }
   return true;
  }
+
+ bool DexLayoutExec(ScratchFile* dex_file,
+           const char* dex_filename,
+           ScratchFile* profile_file,
+           const char* profile_filename,
+           std::vector<std::string>& dexlayout_exec_argv) {
+  WriteBase64ToFile(dex_filename, dex_file->GetFile());
+  EXPECT_EQ(dex_file->GetFile()->Flush(), 0);
+  if (profile_file != nullptr) {
+   WriteBase64ToFile(profile_filename, profile_file->GetFile());
+   EXPECT_EQ(profile_file->GetFile()->Flush(), 0);
+  }
+  std::string error_msg;
+  const bool result = ::art::Exec(dexlayout_exec_argv, &error_msg);
+  if (!result) {
+   LOG(ERROR) << "Error: " << error_msg;
+   return false;
+  }
+  return true;
+ }
 };
 
 
@@ -405,94 +439,84 @@
 }
 
 TEST_F(DexLayoutTest, DuplicateOffset) {
- ScratchFile temp;
- WriteBase64ToFile(kDexFileDuplicateOffset, temp.GetFile());
- EXPECT_EQ(temp.GetFile()->Flush(), 0);
+ ScratchFile temp_dex;
  std::string dexlayout = GetTestAndroidRoot() + "/bin/dexlayout";
  EXPECT_TRUE(OS::FileExists(dexlayout.c_str())) << dexlayout << " should be a valid file path";
- std::vector<std::string> dexlayout_exec_argv = {
-   dexlayout,
-   "-a",
-   "-i",
-   "-o",
-   "/dev/null",
-   temp.GetFilename()};
- std::string error_msg;
- const bool result = ::art::Exec(dexlayout_exec_argv, &error_msg);
- EXPECT_TRUE(result);
- if (!result) {
-  LOG(ERROR) << "Error " << error_msg;
- }
+ std::vector<std::string> dexlayout_exec_argv =
+   { dexlayout, "-a", "-i", "-o", "/dev/null", temp_dex.GetFilename() };
+ ASSERT_TRUE(DexLayoutExec(&temp_dex,
+              kDexFileDuplicateOffset,
+              nullptr /* profile_file */,
+              nullptr /* profile_filename */,
+              dexlayout_exec_argv));
 }
 
 TEST_F(DexLayoutTest, NullSetRefListElement) {
- ScratchFile temp;
- WriteBase64ToFile(kNullSetRefListElementInputDex, temp.GetFile());
- EXPECT_EQ(temp.GetFile()->Flush(), 0);
+ ScratchFile temp_dex;
  std::string dexlayout = GetTestAndroidRoot() + "/bin/dexlayout";
  EXPECT_TRUE(OS::FileExists(dexlayout.c_str())) << dexlayout << " should be a valid file path";
  std::vector<std::string> dexlayout_exec_argv =
-   { dexlayout, "-o", "/dev/null", temp.GetFilename() };
- std::string error_msg;
- const bool result = ::art::Exec(dexlayout_exec_argv, &error_msg);
- EXPECT_TRUE(result);
- if (!result) {
-  LOG(ERROR) << "Error " << error_msg;
- }
+   { dexlayout, "-o", "/dev/null", temp_dex.GetFilename() };
+ ASSERT_TRUE(DexLayoutExec(&temp_dex,
+              kNullSetRefListElementInputDex,
+              nullptr /* profile_file */,
+              nullptr /* profile_filename */,
+              dexlayout_exec_argv));
 }
 
 TEST_F(DexLayoutTest, MultiClassData) {
- ScratchFile temp;
- WriteBase64ToFile(kMultiClassDataInputDex, temp.GetFile());
- ScratchFile temp2;
- WriteBase64ToFile(kDexFileLayoutInputProfile, temp2.GetFile());
- EXPECT_EQ(temp.GetFile()->Flush(), 0);
+ ScratchFile temp_dex;
+ ScratchFile temp_profile;
  std::string dexlayout = GetTestAndroidRoot() + "/bin/dexlayout";
  EXPECT_TRUE(OS::FileExists(dexlayout.c_str())) << dexlayout << " should be a valid file path";
  std::vector<std::string> dexlayout_exec_argv =
-   { dexlayout, "-p", temp2.GetFilename(), "-o", "/dev/null", temp.GetFilename() };
- std::string error_msg;
- const bool result = ::art::Exec(dexlayout_exec_argv, &error_msg);
- EXPECT_TRUE(result);
- if (!result) {
-  LOG(ERROR) << "Error " << error_msg;
- }
+   { dexlayout, "-p", temp_profile.GetFilename(), "-o", "/dev/null", temp_dex.GetFilename() };
+ ASSERT_TRUE(DexLayoutExec(&temp_dex,
+              kMultiClassDataInputDex,
+              &temp_profile,
+              kDexFileLayoutInputProfile,
+              dexlayout_exec_argv));
 }
 
 TEST_F(DexLayoutTest, UnalignedCodeInfo) {
- ScratchFile temp;
- WriteBase64ToFile(kUnalignedCodeInfoInputDex, temp.GetFile());
- ScratchFile temp2;
- WriteBase64ToFile(kDexFileLayoutInputProfile, temp2.GetFile());
- EXPECT_EQ(temp.GetFile()->Flush(), 0);
+ ScratchFile temp_dex;
+ ScratchFile temp_profile;
  std::string dexlayout = GetTestAndroidRoot() + "/bin/dexlayout";
  EXPECT_TRUE(OS::FileExists(dexlayout.c_str())) << dexlayout << " should be a valid file path";
  std::vector<std::string> dexlayout_exec_argv =
-   { dexlayout, "-p", temp2.GetFilename(), "-o", "/dev/null", temp.GetFilename() };
- std::string error_msg;
- const bool result = ::art::Exec(dexlayout_exec_argv, &error_msg);
- EXPECT_TRUE(result);
- if (!result) {
-  LOG(ERROR) << "Error " << error_msg;
- }
+   { dexlayout, "-p", temp_profile.GetFilename(), "-o", "/dev/null", temp_dex.GetFilename() };
+ ASSERT_TRUE(DexLayoutExec(&temp_dex,
+              kUnalignedCodeInfoInputDex,
+              &temp_profile,
+              kDexFileLayoutInputProfile,
+              dexlayout_exec_argv));
 }
 
 TEST_F(DexLayoutTest, ClassDataBeforeCode) {
- ScratchFile temp;
- WriteBase64ToFile(kClassDataBeforeCodeInputDex, temp.GetFile());
- ScratchFile temp2;
- WriteBase64ToFile(kDexFileLayoutInputProfile, temp2.GetFile());
- EXPECT_EQ(temp.GetFile()->Flush(), 0);
+ ScratchFile temp_dex;
+ ScratchFile temp_profile;
  std::string dexlayout = GetTestAndroidRoot() + "/bin/dexlayout";
  EXPECT_TRUE(OS::FileExists(dexlayout.c_str())) << dexlayout << " should be a valid file path";
  std::vector<std::string> dexlayout_exec_argv =
-   { dexlayout, "-p", temp2.GetFilename(), "-o", "/dev/null", temp.GetFilename() };
- std::string error_msg;
- const bool result = ::art::Exec(dexlayout_exec_argv, &error_msg);
- EXPECT_TRUE(result);
- if (!result) {
-  LOG(ERROR) << "Error " << error_msg;
- }
+   { dexlayout, "-p", temp_profile.GetFilename(), "-o", "/dev/null", temp_dex.GetFilename() };
+ ASSERT_TRUE(DexLayoutExec(&temp_dex,
+              kClassDataBeforeCodeInputDex,
+              &temp_profile,
+              kDexFileLayoutInputProfile,
+              dexlayout_exec_argv));
+}
+
+TEST_F(DexLayoutTest, UnknownTypeDebugInfo) {
+ ScratchFile temp_dex;
+ std::string dexlayout = GetTestAndroidRoot() + "/bin/dexlayout";
+ EXPECT_TRUE(OS::FileExists(dexlayout.c_str())) << dexlayout << " should be a valid file path";
+ std::vector<std::string> dexlayout_exec_argv =
+   { dexlayout, "-o", "/dev/null", temp_dex.GetFilename() };
+ ASSERT_TRUE(DexLayoutExec(&temp_dex,
+              kUnknownTypeDebugInfoInputDex,
+              nullptr /* profile_file */,
+              nullptr /* profile_filename */,
+              dexlayout_exec_argv));
 }
 
 } // namespace art