Fix length of descriptor field when reading debug info.

TypeIndex is a 16-bit value, and storing kDexNoIndex (0xFFFFFFFF) caused
a failure in a dcheck on the bounds of the value.

Bug: 37287051
Test: mm -j31 test-art-host-gtest-dex_file_test
Change-Id: I8344ea126b044563b9a25e1303b7e3e7124ef86f
diff --git a/runtime/dex_file.cc b/runtime/dex_file.cc
index 625794e..eaf144b 100644
--- a/runtime/dex_file.cc
+++ b/runtime/dex_file.cc
@@ -1044,7 +1044,7 @@
     }
 
     uint32_t name_idx = DecodeUnsignedLeb128P1(&stream);
-    uint32_t descriptor_idx = DecodeUnsignedLeb128P1(&stream);
+    uint16_t descriptor_idx = DecodeUnsignedLeb128P1(&stream);
     uint32_t signature_idx = kDexNoIndex;
     if (opcode == DBG_START_LOCAL_EXTENDED) {
      signature_idx = DecodeUnsignedLeb128P1(&stream);
diff --git a/runtime/dex_file_test.cc b/runtime/dex_file_test.cc
index f811287..6627550 100644
--- a/runtime/dex_file_test.cc
+++ b/runtime/dex_file_test.cc
@@ -171,6 +171,17 @@
  "AAACAAAAnAAAAAYAAAABAAAArAAAAAEgAAABAAAAzAAAAAIgAAAFAAAA5AAAAAMgAAABAAAAEAEA"
  "AAAgAAABAAAAFQEAAAAQAAABAAAAIAEAAA==";
 
+static const char kRawDexDebugInfoLocalNullType[] =
+  "ZGV4CjAzNQA+Kwj2g6OZMH88OvK9Ey6ycdIsFCt18ED8AQAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAHQBAAAI"
+  "AAAAcAAAAAQAAACQAAAAAgAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAC4AAAAAQAAANAAAAAMAQAA8AAAABwB"
+  "AAAkAQAALAEAAC8BAAA0AQAASAEAAEsBAABOAQAAAgAAAAMAAAAEAAAABQAAAAIAAAAAAAAAAAAA"
+  "AAUAAAADAAAAAAAAAAEAAQAAAAAAAQAAAAYAAAACAAEAAAAAAAEAAAABAAAAAgAAAAAAAAABAAAA"
+  "AAAAAGMBAAAAAAAAAQABAAEAAABUAQAABAAAAHAQAgAAAA4AAgABAAAAAABZAQAAAgAAABIQDwAG"
+  "PGluaXQ+AAZBLmphdmEAAUkAA0xBOwASTGphdmEvbGFuZy9PYmplY3Q7AAFWAAFhAAR0aGlzAAEA"
+  "Bw4AAwAHDh4DAAcAAAAAAQEAgYAE8AEBAIgCAAAACwAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAAIAAAAcAAA"
+  "AAIAAAAEAAAAkAAAAAMAAAACAAAAoAAAAAUAAAADAAAAuAAAAAYAAAABAAAA0AAAAAEgAAACAAAA"
+  "8AAAAAIgAAAIAAAAHAEAAAMgAAACAAAAVAEAAAAgAAABAAAAYwEAAAAQAAABAAAAdAEAAA==";
+
 static void DecodeAndWriteDexFile(const char* base64, const char* location) {
  // decode base64
  CHECK(base64 != nullptr);
@@ -598,4 +609,17 @@
  EXPECT_EQ(raw->StringByTypeIdx(idx), nullptr);
 }
 
+static void Callback(void* context ATTRIBUTE_UNUSED,
+           const DexFile::LocalInfo& entry ATTRIBUTE_UNUSED) {
+}
+
+TEST_F(DexFileTest, OpenDexDebugInfoLocalNullType) {
+ ScratchFile tmp;
+ std::unique_ptr<const DexFile> raw = OpenDexFileInMemoryBase64(
+   kRawDexDebugInfoLocalNullType, tmp.GetFilename().c_str(), 0xf25f2b38U, true);
+ const DexFile::ClassDef& class_def = raw->GetClassDef(0);
+ const DexFile::CodeItem* code_item = raw->GetCodeItem(raw->FindCodeItemOffset(class_def, 1));
+ ASSERT_TRUE(raw->DecodeDebugLocalInfo(code_item, true, 1, Callback, nullptr));
+}
+
 } // namespace art