Remove dex_file_verifier test of newly allowed behavior.

We previously tested that the dex_file_verifier would error out on
interface methods with code but default methods mean this test is no
longer accurate.

Bug: 24618811

Change-Id: I8ec50ebd93b4bb78acacfafcb6c33c92415a68eb
diff --git a/runtime/dex_file_verifier_test.cc b/runtime/dex_file_verifier_test.cc
index 272249c..b67af53 100644
--- a/runtime/dex_file_verifier_test.cc
+++ b/runtime/dex_file_verifier_test.cc
@@ -686,31 +686,6 @@
 // Set of dex files for interface method tests. As it's not as easy to mutate method names, it's
 // just easier to break up bad cases.
 
-// Interface with an instance constructor.
-//
-// .class public interface LInterfaceMethodFlags;
-// .super Ljava/lang/Object;
-//
-// .method public static constructor <clinit>()V
-// .registers 1
-//   return-void
-// .end method
-//
-// .method public constructor <init>()V
-// .registers 1
-//   return-void
-// .end method
-static const char kMethodFlagsInterfaceWithInit[] =
-  "ZGV4CjAzNQDRNt+hZ6X3I+xe66iVlCW7h9I38HmN4SvUAQAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAEwBAAAF"
-  "AAAAcAAAAAMAAACEAAAAAQAAAJAAAAAAAAAAAAAAAAIAAACcAAAAAQAAAKwAAAAIAQAAzAAAAMwA"
-  "AADWAAAA3gAAAPYAAAAKAQAAAgAAAAMAAAAEAAAABAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAA"
-  "AAAAAAABAgAAAQAAAAAAAAD/////AAAAADoBAAAAAAAACDxjbGluaXQ+AAY8aW5pdD4AFkxJbnRl"
-  "cmZhY2VNZXRob2RGbGFnczsAEkxqYXZhL2xhbmcvT2JqZWN0OwABVgAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAA"
-  "AAAAAQAAAA4AAAABAAEAAAAAAAAAAAABAAAADgAAAAIAAImABJQCAYGABKgCAAALAAAAAAAAAAEA"
-  "AAAAAAAAAQAAAAUAAABwAAAAAgAAAAMAAACEAAAAAwAAAAEAAACQAAAABQAAAAIAAACcAAAABgAA"
-  "AAEAAACsAAAAAiAAAAUAAADMAAAAAxAAAAEAAAAQAQAAASAAAAIAAAAUAQAAACAAAAEAAAA6AQAA"
-  "ABAAAAEAAABMAQAA";
-
 // Standard interface. Use declared-synchronized again for 3B encoding.
 //
 // .class public interface LInterfaceMethodFlags;
@@ -751,13 +726,6 @@
 }
 
 TEST_F(DexFileVerifierTest, MethodAccessFlagsInterfaces) {
- // Reject interface with <init>.
- VerifyModification(
-   kMethodFlagsInterfaceWithInit,
-   "method_flags_interface_with_init",
-   [](DexFile* dex_file ATTRIBUTE_UNUSED) {},
-   "Non-clinit interface method 1 should not have code");
-
  VerifyModification(
    kMethodFlagsInterface,
    "method_flags_interface_ok",