blob: 30c60b10cb0b1331b16708d1b2357b6621115d4c [file] [log] [blame]
/*
* Copyright (C) 2011 The Android Open Source Project
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
#include "dex_file.h"
#include <memory>
#include "base64_test_util.h"
#include "code_item_accessors-inl.h"
#include "descriptors_names.h"
#include "dex_file-inl.h"
#include "dex_file_loader.h"
#include "gtest/gtest.h"
namespace art {
class DexFileLoaderTest : public testing::Test {};
static constexpr char kLocationString[] = "/a/dex/file/location";
static inline std::vector<uint8_t> DecodeBase64Vec(const char* src) {
std::vector<uint8_t> res;
size_t size;
std::unique_ptr<uint8_t[]> data(DecodeBase64(src, &size));
res.resize(size);
memcpy(res.data(), data.get(), size);
return res;
}
// Although this is the same content logically as the Nested test dex,
// the DexFileHeader test is sensitive to subtle changes in the
// contents due to the checksum etc, so we embed the exact input here.
//
// class Nested {
// class Inner {
// }
// }
static const char kRawDex[] =
"ZGV4CjAzNQAQedgAe7gM1B/WHsWJ6L7lGAISGC7yjD2IAwAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAMQCAAAP"
"AAAAcAAAAAcAAACsAAAAAgAAAMgAAAABAAAA4AAAAAMAAADoAAAAAgAAAAABAABIAgAAQAEAAK4B"
"AAC2AQAAvQEAAM0BAADXAQAA+wEAABsCAAA+AgAAUgIAAF8CAABiAgAAZgIAAHMCAAB5AgAAgQIA"
"AAIAAAADAAAABAAAAAUAAAAGAAAABwAAAAkAAAAJAAAABgAAAAAAAAAKAAAABgAAAKgBAAAAAAEA"
"DQAAAAAAAQAAAAAAAQAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAIAAAAiAEAAKsCAAAA"
"AAAAAQAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAgAAACYAQAAuAIAAAAAAAACAAAAlAIAAJoCAAABAAAAowIAAAIA"
"AgABAAAAiAIAAAYAAABbAQAAcBACAAAADgABAAEAAQAAAI4CAAAEAAAAcBACAAAADgBAAQAAAAAA"
"AAAAAAAAAAAATAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAY8aW5pdD4ABUlubmVyAA5MTmVzdGVkJElu"
"bmVyOwAITE5lc3RlZDsAIkxkYWx2aWsvYW5ub3RhdGlvbi9FbmNsb3NpbmdDbGFzczsAHkxkYWx2"
"aWsvYW5ub3RhdGlvbi9Jbm5lckNsYXNzOwAhTGRhbHZpay9hbm5vdGF0aW9uL01lbWJlckNsYXNz"
"ZXM7ABJMamF2YS9sYW5nL09iamVjdDsAC05lc3RlZC5qYXZhAAFWAAJWTAALYWNjZXNzRmxhZ3MA"
"BG5hbWUABnRoaXMkMAAFdmFsdWUAAgEABw4AAQAHDjwAAgIBDhgBAgMCCwQADBcBAgQBDhwBGAAA"
"AQEAAJAgAICABNQCAAABAAGAgATwAgAAEAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAAPAAAAcAAAAAIAAAAH"
"AAAArAAAAAMAAAACAAAAyAAAAAQAAAABAAAA4AAAAAUAAAADAAAA6AAAAAYAAAACAAAAAAEAAAMQ"
"AAACAAAAQAEAAAEgAAACAAAAVAEAAAYgAAACAAAAiAEAAAEQAAABAAAAqAEAAAIgAAAPAAAArgEA"
"AAMgAAACAAAAiAIAAAQgAAADAAAAlAIAAAAgAAACAAAAqwIAAAAQAAABAAAAxAIAAA==";
// kRawDex{38,39,40,41} are dex'ed versions of the following Java source :
//
// public class Main {
// public static void main(String[] foo) {
// }
// }
//
// The dex file was manually edited to change its dex version code to 38
// or 39, respectively.
static const char kRawDex38[] =
"ZGV4CjAzOAC4OovJlJ1089ikzK6asMf/f8qp3Kve5VsgAgAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAIwBAAAI"
"AAAAcAAAAAQAAACQAAAAAgAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAC4AAAAAQAAANAAAAAwAQAA8AAAACIB"
"AAAqAQAAMgEAAEYBAABRAQAAVAEAAFgBAABtAQAAAQAAAAIAAAAEAAAABgAAAAQAAAACAAAAAAAA"
"AAUAAAACAAAAHAEAAAAAAAAAAAAAAAABAAcAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAADAAAA"
"AAAAAH4BAAAAAAAAAQABAAEAAABzAQAABAAAAHAQAgAAAA4AAQABAAAAAAB4AQAAAQAAAA4AAAAB"
"AAAAAwAGPGluaXQ+AAZMTWFpbjsAEkxqYXZhL2xhbmcvT2JqZWN0OwAJTWFpbi5qYXZhAAFWAAJW"
"TAATW0xqYXZhL2xhbmcvU3RyaW5nOwAEbWFpbgABAAcOAAMBAAcOAAAAAgAAgYAE8AEBCYgCDAAA"
"AAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAAIAAAAcAAAAAIAAAAEAAAAkAAAAAMAAAACAAAAoAAAAAUAAAADAAAA"
"uAAAAAYAAAABAAAA0AAAAAEgAAACAAAA8AAAAAEQAAABAAAAHAEAAAIgAAAIAAAAIgEAAAMgAAAC"
"AAAAcwEAAAAgAAABAAAAfgEAAAAQAAABAAAAjAEAAA==";
static const char kRawDex39[] =
"ZGV4CjAzOQC4OovJlJ1089ikzK6asMf/f8qp3Kve5VsgAgAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAIwBAAAI"
"AAAAcAAAAAQAAACQAAAAAgAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAC4AAAAAQAAANAAAAAwAQAA8AAAACIB"
"AAAqAQAAMgEAAEYBAABRAQAAVAEAAFgBAABtAQAAAQAAAAIAAAAEAAAABgAAAAQAAAACAAAAAAAA"
"AAUAAAACAAAAHAEAAAAAAAAAAAAAAAABAAcAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAADAAAA"
"AAAAAH4BAAAAAAAAAQABAAEAAABzAQAABAAAAHAQAgAAAA4AAQABAAAAAAB4AQAAAQAAAA4AAAAB"
"AAAAAwAGPGluaXQ+AAZMTWFpbjsAEkxqYXZhL2xhbmcvT2JqZWN0OwAJTWFpbi5qYXZhAAFWAAJW"
"TAATW0xqYXZhL2xhbmcvU3RyaW5nOwAEbWFpbgABAAcOAAMBAAcOAAAAAgAAgYAE8AEBCYgCDAAA"
"AAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAAIAAAAcAAAAAIAAAAEAAAAkAAAAAMAAAACAAAAoAAAAAUAAAADAAAA"
"uAAAAAYAAAABAAAA0AAAAAEgAAACAAAA8AAAAAEQAAABAAAAHAEAAAIgAAAIAAAAIgEAAAMgAAAC"
"AAAAcwEAAAAgAAABAAAAfgEAAAAQAAABAAAAjAEAAA==";
static const char kRawDex40[] =
"ZGV4CjA0MAC4OovJlJ1089ikzK6asMf/f8qp3Kve5VsgAgAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAIwBAAAI"
"AAAAcAAAAAQAAACQAAAAAgAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAC4AAAAAQAAANAAAAAwAQAA8AAAACIB"
"AAAqAQAAMgEAAEYBAABRAQAAVAEAAFgBAABtAQAAAQAAAAIAAAAEAAAABgAAAAQAAAACAAAAAAAA"
"AAUAAAACAAAAHAEAAAAAAAAAAAAAAAABAAcAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAADAAAA"
"AAAAAH4BAAAAAAAAAQABAAEAAABzAQAABAAAAHAQAgAAAA4AAQABAAAAAAB4AQAAAQAAAA4AAAAB"
"AAAAAwAGPGluaXQ+AAZMTWFpbjsAEkxqYXZhL2xhbmcvT2JqZWN0OwAJTWFpbi5qYXZhAAFWAAJW"
"TAATW0xqYXZhL2xhbmcvU3RyaW5nOwAEbWFpbgABAAcOAAMBAAcOAAAAAgAAgYAE8AEBCYgCDAAA"
"AAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAAIAAAAcAAAAAIAAAAEAAAAkAAAAAMAAAACAAAAoAAAAAUAAAADAAAA"
"uAAAAAYAAAABAAAA0AAAAAEgAAACAAAA8AAAAAEQAAABAAAAHAEAAAIgAAAIAAAAIgEAAAMgAAAC"
"AAAAcwEAAAAgAAABAAAAfgEAAAAQAAABAAAAjAEAAA==";
static const char kRawDex41[] =
"ZGV4CjA0MQC4OovJlJ1089ikzK6asMf/f8qp3Kve5VsgAgAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAIwBAAAI"
"AAAAcAAAAAQAAACQAAAAAgAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAC4AAAAAQAAANAAAAAwAQAA8AAAACIB"
"AAAqAQAAMgEAAEYBAABRAQAAVAEAAFgBAABtAQAAAQAAAAIAAAAEAAAABgAAAAQAAAACAAAAAAAA"
"AAUAAAACAAAAHAEAAAAAAAAAAAAAAAABAAcAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAADAAAA"
"AAAAAH4BAAAAAAAAAQABAAEAAABzAQAABAAAAHAQAgAAAA4AAQABAAAAAAB4AQAAAQAAAA4AAAAB"
"AAAAAwAGPGluaXQ+AAZMTWFpbjsAEkxqYXZhL2xhbmcvT2JqZWN0OwAJTWFpbi5qYXZhAAFWAAJW"
"TAATW0xqYXZhL2xhbmcvU3RyaW5nOwAEbWFpbgABAAcOAAMBAAcOAAAAAgAAgYAE8AEBCYgCDAAA"
"AAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAAIAAAAcAAAAAIAAAAEAAAAkAAAAAMAAAACAAAAoAAAAAUAAAADAAAA"
"uAAAAAYAAAABAAAA0AAAAAEgAAACAAAA8AAAAAEQAAABAAAAHAEAAAIgAAAIAAAAIgEAAAMgAAAC"
"AAAAcwEAAAAgAAABAAAAfgEAAAAQAAABAAAAjAEAAA==";
static const char kRawDexZeroLength[] =
"UEsDBAoAAAAAAOhxAkkAAAAAAAAAAAAAAAALABwAY2xhc3Nlcy5kZXhVVAkAA2QNoVdnDaFXdXgL"
"AAEE5AMBAASIEwAAUEsBAh4DCgAAAAAA6HECSQAAAAAAAAAAAAAAAAsAGAAAAAAAAAAAAKCBAAAA"
"AGNsYXNzZXMuZGV4VVQFAANkDaFXdXgLAAEE5AMBAASIEwAAUEsFBgAAAAABAAEAUQAAAEUAAAAA"
"AA==";
static const char kRawZipClassesDexPresent[] =
"UEsDBBQAAAAIANVRN0ms99lIMQEAACACAAALABwAY2xhc3Nlcy5kZXhVVAkAAwFj5VcUY+VXdXgL"
"AAEE5AMBAASIEwAAS0mt4DIwtmDYYdV9csrcks83lpxZN2vD8f/1p1beWX3vabQCEwNDAQMDQ0WY"
"iRADFPQwMjBwMEDEWYB4AhADlTEsYEAAZiDeAcRApQwXgNgAyPgApJWAtBYQGwGxGxAHAnEIEEcA"
"cS4jRD0T1Fw2KM0ENZMVypZhRLIIqIMdag9CBMFnhtJ1jDA5RrBcMSPE7AIBkIl8UFGgP6Fu4IOa"
"wczAZpOZl1lix8Dm45uYmWfNIOSTlViWqJ+TmJeu75+UlZpcYs3ACZLSA4kzMIYxMIX5MAhHIykL"
"LinKzEu3ZmDJBSoDOZiPgRlMgv3T2MDygZGRs4OJB8n9MBoWzrAwmQD1Eyy8WZHCmg0pvBkVIGpA"
"Yc4oABEHhRuTAsRMUDwwQ9WAwoJBAaIGHE5Q9aB4BgBQSwECHgMUAAAACADVUTdJrPfZSDEBAAAg"
"AgAACwAYAAAAAAAAAAAAoIEAAAAAY2xhc3Nlcy5kZXhVVAUAAwFj5Vd1eAsAAQTkAwEABIgTAABQ"
"SwUGAAAAAAEAAQBRAAAAdgEAAAAA";
static const char kRawZipClassesDexAbsent[] =
"UEsDBBQAAAAIANVRN0ms99lIMQEAACACAAAOABwAbm90Y2xhc3Nlcy5kZXhVVAkAAwFj5VcUY+VX"
"dXgLAAEE5AMBAASIEwAAS0mt4DIwtmDYYdV9csrcks83lpxZN2vD8f/1p1beWX3vabQCEwNDAQMD"
"Q0WYiRADFPQwMjBwMEDEWYB4AhADlTEsYEAAZiDeAcRApQwXgNgAyPgApJWAtBYQGwGxGxAHAnEI"
"EEcAcS4jRD0T1Fw2KM0ENZMVypZhRLIIqIMdag9CBMFnhtJ1jDA5RrBcMSPE7AIBkIl8UFGgP6Fu"
"4IOawczAZpOZl1lix8Dm45uYmWfNIOSTlViWqJ+TmJeu75+UlZpcYs3ACZLSA4kzMIYxMIX5MAhH"
"IykLLinKzEu3ZmDJBSoDOZiPgRlMgv3T2MDygZGRs4OJB8n9MBoWzrAwmQD1Eyy8WZHCmg0pvBkV"
"IGpAYc4oABEHhRuTAsRMUDwwQ9WAwoJBAaIGHE5Q9aB4BgBQSwECHgMUAAAACADVUTdJrPfZSDEB"
"AAAgAgAADgAYAAAAAAAAAAAAoIEAAAAAbm90Y2xhc3Nlcy5kZXhVVAUAAwFj5Vd1eAsAAQTkAwEA"
"BIgTAABQSwUGAAAAAAEAAQBUAAAAeQEAAAAA";
static const char kRawZipThreeDexFiles[] =
"UEsDBBQAAAAIAP1WN0ms99lIMQEAACACAAAMABwAY2xhc3NlczIuZGV4VVQJAAOtbOVXrWzlV3V4"
"CwABBOQDAQAEiBMAAEtJreAyMLZg2GHVfXLK3JLPN5acWTdrw/H/9adW3ll972m0AhMDQwEDA0NF"
"mIkQAxT0MDIwcDBAxFmAeAIQA5UxLGBAAGYg3gHEQKUMF4DYAMj4AKSVgLQWEBsBsRsQBwJxCBBH"
"AHEuI0Q9E9RcNijNBDWTFcqWYUSyCKiDHWoPQgTBZ4bSdYwwOUawXDEjxOwCAZCJfFBRoD+hbuCD"
"msHMwGaTmZdZYsfA5uObmJlnzSDkk5VYlqifk5iXru+flJWaXGLNwAmS0gOJMzCGMTCF+TAIRyMp"
"Cy4pysxLt2ZgyQUqAzmYj4EZTIL909jA8oGRkbODiQfJ/TAaFs6wMJkA9RMsvFmRwpoNKbwZFSBq"
"QGHOKAARB4UbkwLETFA8MEPVgMKCQQGiBhxOUPWgeAYAUEsDBBQAAAAIAABXN0ms99lIMQEAACAC"
"AAAMABwAY2xhc3NlczMuZGV4VVQJAAOvbOVXr2zlV3V4CwABBOQDAQAEiBMAAEtJreAyMLZg2GHV"
"fXLK3JLPN5acWTdrw/H/9adW3ll972m0AhMDQwEDA0NFmIkQAxT0MDIwcDBAxFmAeAIQA5UxLGBA"
"AGYg3gHEQKUMF4DYAMj4AKSVgLQWEBsBsRsQBwJxCBBHAHEuI0Q9E9RcNijNBDWTFcqWYUSyCKiD"
"HWoPQgTBZ4bSdYwwOUawXDEjxOwCAZCJfFBRoD+hbuCDmsHMwGaTmZdZYsfA5uObmJlnzSDkk5VY"
"lqifk5iXru+flJWaXGLNwAmS0gOJMzCGMTCF+TAIRyMpCy4pysxLt2ZgyQUqAzmYj4EZTIL909jA"
"8oGRkbODiQfJ/TAaFs6wMJkA9RMsvFmRwpoNKbwZFSBqQGHOKAARB4UbkwLETFA8MEPVgMKCQQGi"
"BhxOUPWgeAYAUEsDBBQAAAAIANVRN0ms99lIMQEAACACAAALABwAY2xhc3Nlcy5kZXhVVAkAAwFj"
"5VetbOVXdXgLAAEE5AMBAASIEwAAS0mt4DIwtmDYYdV9csrcks83lpxZN2vD8f/1p1beWX3vabQC"
"EwNDAQMDQ0WYiRADFPQwMjBwMEDEWYB4AhADlTEsYEAAZiDeAcRApQwXgNgAyPgApJWAtBYQGwGx"
"GxAHAnEIEEcAcS4jRD0T1Fw2KM0ENZMVypZhRLIIqIMdag9CBMFnhtJ1jDA5RrBcMSPE7AIBkIl8"
"UFGgP6Fu4IOawczAZpOZl1lix8Dm45uYmWfNIOSTlViWqJ+TmJeu75+UlZpcYs3ACZLSA4kzMIYx"
"MIX5MAhHIykLLinKzEu3ZmDJBSoDOZiPgRlMgv3T2MDygZGRs4OJB8n9MBoWzrAwmQD1Eyy8WZHC"
"mg0pvBkVIGpAYc4oABEHhRuTAsRMUDwwQ9WAwoJBAaIGHE5Q9aB4BgBQSwECHgMUAAAACAD9VjdJ"
"rPfZSDEBAAAgAgAADAAYAAAAAAAAAAAAoIEAAAAAY2xhc3NlczIuZGV4VVQFAAOtbOVXdXgLAAEE"
"5AMBAASIEwAAUEsBAh4DFAAAAAgAAFc3Saz32UgxAQAAIAIAAAwAGAAAAAAAAAAAAKCBdwEAAGNs"
"YXNzZXMzLmRleFVUBQADr2zlV3V4CwABBOQDAQAEiBMAAFBLAQIeAxQAAAAIANVRN0ms99lIMQEA"
"ACACAAALABgAAAAAAAAAAACgge4CAABjbGFzc2VzLmRleFVUBQADAWPlV3V4CwABBOQDAQAEiBMA"
"AFBLBQYAAAAAAwADAPUAAABkBAAAAAA=";
static const char kRawDexBadMapOffset[] =
"ZGV4CjAzNQAZKGSz85r+tXJ1I24FYi+FpQtWbXtelAmoAQAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAEAwIBAF"
"AAAAcAAAAAMAAACEAAAAAQAAAJAAAAAAAAAAAAAAAAIAAACcAAAAAQAAAKwAAADcAAAAzAAAAOQA"
"AADsAAAA9AAAAPkAAAANAQAAAgAAAAMAAAAEAAAABAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAA"
"AAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAAAAABUBAAAAAAAAAQABAAEAAAAQAQAABAAAAHAQAQAAAA4A"
"Bjxpbml0PgAGQS5qYXZhAANMQTsAEkxqYXZhL2xhbmcvT2JqZWN0OwABVgABAAcOAAAAAQAAgYAE"
"zAEACwAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAAFAAAAcAAAAAIAAAADAAAAhAAAAAMAAAABAAAAkAAAAAUA"
"AAACAAAAnAAAAAYAAAABAAAArAAAAAEgAAABAAAAzAAAAAIgAAAFAAAA5AAAAAMgAAABAAAAEAEA"
"AAAgAAABAAAAFQEAAAAQAAABAAAAIAEAAA==";
static const char kRawDexDebugInfoLocalNullType[] =
"ZGV4CjAzNQA+Kwj2g6OZMH88OvK9Ey6ycdIsFCt18ED8AQAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAHQBAAAI"
"AAAAcAAAAAQAAACQAAAAAgAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAC4AAAAAQAAANAAAAAMAQAA8AAAABwB"
"AAAkAQAALAEAAC8BAAA0AQAASAEAAEsBAABOAQAAAgAAAAMAAAAEAAAABQAAAAIAAAAAAAAAAAAA"
"AAUAAAADAAAAAAAAAAEAAQAAAAAAAQAAAAYAAAACAAEAAAAAAAEAAAABAAAAAgAAAAAAAAABAAAA"
"AAAAAGMBAAAAAAAAAQABAAEAAABUAQAABAAAAHAQAgAAAA4AAgABAAAAAABZAQAAAgAAABIQDwAG"
"PGluaXQ+AAZBLmphdmEAAUkAA0xBOwASTGphdmEvbGFuZy9PYmplY3Q7AAFWAAFhAAR0aGlzAAEA"
"Bw4AAwAHDh4DAAcAAAAAAQEAgYAE8AEBAIgCAAAACwAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAAIAAAAcAAA"
"AAIAAAAEAAAAkAAAAAMAAAACAAAAoAAAAAUAAAADAAAAuAAAAAYAAAABAAAA0AAAAAEgAAACAAAA"
"8AAAAAIgAAAIAAAAHAEAAAMgAAACAAAAVAEAAAAgAAABAAAAYwEAAAAQAAABAAAAdAEAAA==";
static void DecodeDexFile(const char* base64, std::vector<uint8_t>* dex_bytes) {
// decode base64
CHECK(base64 != nullptr);
*dex_bytes = DecodeBase64Vec(base64);
CHECK_NE(dex_bytes->size(), 0u);
}
static bool OpenDexFilesBase64(const char* base64,
const char* location,
std::vector<uint8_t>* dex_bytes,
std::vector<std::unique_ptr<const DexFile>>* dex_files,
DexFileLoaderErrorCode* error_code,
std::string* error_msg) {
DecodeDexFile(base64, dex_bytes);
// read dex file(s)
static constexpr bool kVerifyChecksum = true;
std::vector<std::unique_ptr<const DexFile>> tmp;
const DexFileLoader dex_file_loader;
bool success = dex_file_loader.OpenAll(dex_bytes->data(),
dex_bytes->size(),
location,
/* verify= */ true,
kVerifyChecksum,
error_code,
error_msg,
dex_files);
return success;
}
static std::unique_ptr<const DexFile> OpenDexFileBase64(const char* base64,
const char* location,
std::vector<uint8_t>* dex_bytes) {
// read dex files.
DexFileLoaderErrorCode error_code;
std::string error_msg;
std::vector<std::unique_ptr<const DexFile>> dex_files;
bool success = OpenDexFilesBase64(base64, location, dex_bytes, &dex_files, &error_code,
&error_msg);
CHECK(success) << error_msg;
EXPECT_EQ(1U, dex_files.size());
return std::move(dex_files[0]);
}
static std::unique_ptr<const DexFile> OpenDexFileInMemoryBase64(const char* base64,
const char* location,
uint32_t location_checksum,
bool expect_success,
std::vector<uint8_t>* dex_bytes) {
DecodeDexFile(base64, dex_bytes);
std::string error_message;
const DexFileLoader dex_file_loader;
std::unique_ptr<const DexFile> dex_file(dex_file_loader.Open(dex_bytes->data(),
dex_bytes->size(),
location,
location_checksum,
/* oat_dex_file= */ nullptr,
/* verify= */ true,
/* verify_checksum= */ true,
&error_message));
if (expect_success) {
CHECK(dex_file != nullptr) << error_message;
} else {
CHECK(dex_file == nullptr) << "Expected dex file open to fail.";
}
return dex_file;
}
static void ValidateDexFileHeader(std::unique_ptr<const DexFile> dex_file) {
static const uint8_t kExpectedDexFileMagic[8] = {
/* d */ 0x64, /* e */ 0x64, /* x */ 0x78, /* \n */ 0x0d,
/* 0 */ 0x30, /* 3 */ 0x33, /* 5 */ 0x35, /* \0 */ 0x00
};
static const uint8_t kExpectedSha1[DexFile::kSha1DigestSize] = {
0x7b, 0xb8, 0x0c, 0xd4, 0x1f, 0xd6, 0x1e, 0xc5,
0x89, 0xe8, 0xbe, 0xe5, 0x18, 0x02, 0x12, 0x18,
0x2e, 0xf2, 0x8c, 0x3d,
};
const DexFile::Header& header = dex_file->GetHeader();
EXPECT_EQ(*kExpectedDexFileMagic, *header.magic_);
EXPECT_EQ(0x00d87910U, header.checksum_);
EXPECT_EQ(*kExpectedSha1, *header.signature_);
EXPECT_EQ(904U, header.file_size_);
EXPECT_EQ(112U, header.header_size_);
EXPECT_EQ(0U, header.link_size_);
EXPECT_EQ(0U, header.link_off_);
EXPECT_EQ(15U, header.string_ids_size_);
EXPECT_EQ(112U, header.string_ids_off_);
EXPECT_EQ(7U, header.type_ids_size_);
EXPECT_EQ(172U, header.type_ids_off_);
EXPECT_EQ(2U, header.proto_ids_size_);
EXPECT_EQ(200U, header.proto_ids_off_);
EXPECT_EQ(1U, header.field_ids_size_);
EXPECT_EQ(224U, header.field_ids_off_);
EXPECT_EQ(3U, header.method_ids_size_);
EXPECT_EQ(232U, header.method_ids_off_);
EXPECT_EQ(2U, header.class_defs_size_);
EXPECT_EQ(256U, header.class_defs_off_);
EXPECT_EQ(584U, header.data_size_);
EXPECT_EQ(320U, header.data_off_);
EXPECT_EQ(header.checksum_, dex_file->GetLocationChecksum());
}
TEST_F(DexFileLoaderTest, Header) {
std::vector<uint8_t> dex_bytes;
std::unique_ptr<const DexFile> raw(OpenDexFileBase64(kRawDex, kLocationString, &dex_bytes));
ValidateDexFileHeader(std::move(raw));
}
TEST_F(DexFileLoaderTest, HeaderInMemory) {
std::vector<uint8_t> dex_bytes;
std::unique_ptr<const DexFile> raw =
OpenDexFileInMemoryBase64(kRawDex, kLocationString, 0x00d87910U, true, &dex_bytes);
ValidateDexFileHeader(std::move(raw));
}
TEST_F(DexFileLoaderTest, Version38Accepted) {
std::vector<uint8_t> dex_bytes;
std::unique_ptr<const DexFile> raw(OpenDexFileBase64(kRawDex38, kLocationString, &dex_bytes));
ASSERT_TRUE(raw.get() != nullptr);
const DexFile::Header& header = raw->GetHeader();
EXPECT_EQ(38u, header.GetVersion());
}
TEST_F(DexFileLoaderTest, Version39Accepted) {
std::vector<uint8_t> dex_bytes;
std::unique_ptr<const DexFile> raw(OpenDexFileBase64(kRawDex39, kLocationString, &dex_bytes));
ASSERT_TRUE(raw.get() != nullptr);
const DexFile::Header& header = raw->GetHeader();
EXPECT_EQ(39u, header.GetVersion());
}
TEST_F(DexFileLoaderTest, Version40Accepted) {
std::vector<uint8_t> dex_bytes;
std::unique_ptr<const DexFile> raw(OpenDexFileBase64(kRawDex40, kLocationString, &dex_bytes));
ASSERT_TRUE(raw.get() != nullptr);
const DexFile::Header& header = raw->GetHeader();
EXPECT_EQ(40u, header.GetVersion());
}
TEST_F(DexFileLoaderTest, Version41Rejected) {
std::vector<uint8_t> dex_bytes;
DecodeDexFile(kRawDex41, &dex_bytes);
static constexpr bool kVerifyChecksum = true;
DexFileLoaderErrorCode error_code;
std::string error_msg;
std::vector<std::unique_ptr<const DexFile>> dex_files;
const DexFileLoader dex_file_loader;
ASSERT_FALSE(dex_file_loader.OpenAll(dex_bytes.data(),
dex_bytes.size(),
kLocationString,
/* verify= */ true,
kVerifyChecksum,
&error_code,
&error_msg,
&dex_files));
}
TEST_F(DexFileLoaderTest, ZeroLengthDexRejected) {
std::vector<uint8_t> dex_bytes;
DecodeDexFile(kRawDexZeroLength, &dex_bytes);
static constexpr bool kVerifyChecksum = true;
DexFileLoaderErrorCode error_code;
std::string error_msg;
std::vector<std::unique_ptr<const DexFile>> dex_files;
const DexFileLoader dex_file_loader;
ASSERT_FALSE(dex_file_loader.OpenAll(dex_bytes.data(),
dex_bytes.size(),
kLocationString,
/* verify= */ true,
kVerifyChecksum,
&error_code,
&error_msg,
&dex_files));
}
TEST_F(DexFileLoaderTest, GetMultiDexClassesDexName) {
ASSERT_EQ("classes.dex", DexFileLoader::GetMultiDexClassesDexName(0));
ASSERT_EQ("classes2.dex", DexFileLoader::GetMultiDexClassesDexName(1));
ASSERT_EQ("classes3.dex", DexFileLoader::GetMultiDexClassesDexName(2));
ASSERT_EQ("classes100.dex", DexFileLoader::GetMultiDexClassesDexName(99));
}
TEST_F(DexFileLoaderTest, GetMultiDexLocation) {
std::string dex_location_str = "/system/app/framework.jar";
const char* dex_location = dex_location_str.c_str();
ASSERT_EQ("/system/app/framework.jar", DexFileLoader::GetMultiDexLocation(0, dex_location));
ASSERT_EQ("/system/app/framework.jar!classes2.dex",
DexFileLoader::GetMultiDexLocation(1, dex_location));
ASSERT_EQ("/system/app/framework.jar!classes101.dex",
DexFileLoader::GetMultiDexLocation(100, dex_location));
}
TEST(DexFileUtilsTest, GetBaseLocationAndMultiDexSuffix) {
EXPECT_EQ("/foo/bar/baz.jar", DexFileLoader::GetBaseLocation("/foo/bar/baz.jar"));
EXPECT_EQ("/foo/bar/baz.jar", DexFileLoader::GetBaseLocation("/foo/bar/baz.jar!classes2.dex"));
EXPECT_EQ("/foo/bar/baz.jar", DexFileLoader::GetBaseLocation("/foo/bar/baz.jar!classes8.dex"));
EXPECT_EQ("", DexFileLoader::GetMultiDexSuffix("/foo/bar/baz.jar"));
EXPECT_EQ("!classes2.dex", DexFileLoader::GetMultiDexSuffix("/foo/bar/baz.jar!classes2.dex"));
EXPECT_EQ("!classes8.dex", DexFileLoader::GetMultiDexSuffix("/foo/bar/baz.jar!classes8.dex"));
}
TEST_F(DexFileLoaderTest, ZipOpenClassesPresent) {
std::vector<uint8_t> dex_bytes;
std::vector<std::unique_ptr<const DexFile>> dex_files;
DexFileLoaderErrorCode error_code;
std::string error_msg;
ASSERT_TRUE(OpenDexFilesBase64(kRawZipClassesDexPresent,
kLocationString,
&dex_bytes,
&dex_files,
&error_code,
&error_msg));
EXPECT_EQ(dex_files.size(), 1u);
}
TEST_F(DexFileLoaderTest, ZipOpenClassesAbsent) {
std::vector<uint8_t> dex_bytes;
std::vector<std::unique_ptr<const DexFile>> dex_files;
DexFileLoaderErrorCode error_code;
std::string error_msg;
ASSERT_FALSE(OpenDexFilesBase64(kRawZipClassesDexAbsent,
kLocationString,
&dex_bytes,
&dex_files,
&error_code,
&error_msg));
EXPECT_EQ(error_code, DexFileLoaderErrorCode::kEntryNotFound);
EXPECT_EQ(dex_files.size(), 0u);
}
TEST_F(DexFileLoaderTest, ZipOpenThreeDexFiles) {
std::vector<uint8_t> dex_bytes;
std::vector<std::unique_ptr<const DexFile>> dex_files;
DexFileLoaderErrorCode error_code;
std::string error_msg;
ASSERT_TRUE(OpenDexFilesBase64(kRawZipThreeDexFiles,
kLocationString,
&dex_bytes,
&dex_files,
&error_code,
&error_msg));
EXPECT_EQ(dex_files.size(), 3u);
}
TEST_F(DexFileLoaderTest, OpenDexBadMapOffset) {
std::vector<uint8_t> dex_bytes;
std::unique_ptr<const DexFile> raw =
OpenDexFileInMemoryBase64(kRawDexBadMapOffset,
kLocationString,
0xb3642819U,
false,
&dex_bytes);
EXPECT_EQ(raw, nullptr);
}
TEST_F(DexFileLoaderTest, GetStringWithNoIndex) {
std::vector<uint8_t> dex_bytes;
std::unique_ptr<const DexFile> raw(OpenDexFileBase64(kRawDex, kLocationString, &dex_bytes));
dex::TypeIndex idx;
EXPECT_EQ(raw->StringByTypeIdx(idx), nullptr);
}
TEST_F(DexFileLoaderTest, OpenDexDebugInfoLocalNullType) {
std::vector<uint8_t> dex_bytes;
std::unique_ptr<const DexFile> raw = OpenDexFileInMemoryBase64(kRawDexDebugInfoLocalNullType,
kLocationString,
0xf25f2b38U,
true,
&dex_bytes);
const dex::ClassDef& class_def = raw->GetClassDef(0);
constexpr uint32_t kMethodIdx = 1;
const dex::CodeItem* code_item = raw->GetCodeItem(raw->FindCodeItemOffset(class_def, kMethodIdx));
CodeItemDebugInfoAccessor accessor(*raw, code_item, kMethodIdx);
ASSERT_TRUE(accessor.DecodeDebugLocalInfo(true, 1, VoidFunctor()));
}
} // namespace art