blob: c55bf7236924dfcbdfd5e21527b7868311e0e8cc [file] [log] [blame]
checkClinitCheckBeforeStaticMethodInvoke START
checkClinitCheckBeforeStaticMethodInvoke PASSED