blob: 4271d0c8267eac44da13b9d3e9d94e951d3ff922 [file] [log] [blame]
// Copyright 2011 Google Inc. All Rights Reserved.
#include "dex_file.h"
#include <stdio.h>
#include "UniquePtr.h"
#include "common_test.h"
namespace art {
class DexFileTest : public CommonTest {};
TEST_F(DexFileTest, Open) {
UniquePtr<const DexFile> dex(OpenTestDexFile("Nested"));
ASSERT_TRUE(dex.get() != NULL);
}
// Although this is the same content logically as the Nested test dex,
// the DexFileHeader test is sensitive to subtle changes in the
// contents due to the checksum etc, so we embed the exact input here.
//
// class Nested {
// class Inner {
// }
// }
static const char kRawDex[] =
"ZGV4CjAzNQAQedgAe7gM1B/WHsWJ6L7lGAISGC7yjD2IAwAAcAAAAHhWNBIAAAAAAAAAAMQCAAAP"
"AAAAcAAAAAcAAACsAAAAAgAAAMgAAAABAAAA4AAAAAMAAADoAAAAAgAAAAABAABIAgAAQAEAAK4B"
"AAC2AQAAvQEAAM0BAADXAQAA+wEAABsCAAA+AgAAUgIAAF8CAABiAgAAZgIAAHMCAAB5AgAAgQIA"
"AAIAAAADAAAABAAAAAUAAAAGAAAABwAAAAkAAAAJAAAABgAAAAAAAAAKAAAABgAAAKgBAAAAAAEA"
"DQAAAAAAAQAAAAAAAQAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAIAAAAiAEAAKsCAAAA"
"AAAAAQAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAgAAACYAQAAuAIAAAAAAAACAAAAlAIAAJoCAAABAAAAowIAAAIA"
"AgABAAAAiAIAAAYAAABbAQAAcBACAAAADgABAAEAAQAAAI4CAAAEAAAAcBACAAAADgBAAQAAAAAA"
"AAAAAAAAAAAATAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAY8aW5pdD4ABUlubmVyAA5MTmVzdGVkJElu"
"bmVyOwAITE5lc3RlZDsAIkxkYWx2aWsvYW5ub3RhdGlvbi9FbmNsb3NpbmdDbGFzczsAHkxkYWx2"
"aWsvYW5ub3RhdGlvbi9Jbm5lckNsYXNzOwAhTGRhbHZpay9hbm5vdGF0aW9uL01lbWJlckNsYXNz"
"ZXM7ABJMamF2YS9sYW5nL09iamVjdDsAC05lc3RlZC5qYXZhAAFWAAJWTAALYWNjZXNzRmxhZ3MA"
"BG5hbWUABnRoaXMkMAAFdmFsdWUAAgEABw4AAQAHDjwAAgIBDhgBAgMCCwQADBcBAgQBDhwBGAAA"
"AQEAAJAgAICABNQCAAABAAGAgATwAgAAEAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAAPAAAAcAAAAAIAAAAH"
"AAAArAAAAAMAAAACAAAAyAAAAAQAAAABAAAA4AAAAAUAAAADAAAA6AAAAAYAAAACAAAAAAEAAAMQ"
"AAACAAAAQAEAAAEgAAACAAAAVAEAAAYgAAACAAAAiAEAAAEQAAABAAAAqAEAAAIgAAAPAAAArgEA"
"AAMgAAACAAAAiAIAAAQgAAADAAAAlAIAAAAgAAACAAAAqwIAAAAQAAABAAAAxAIAAA==";
TEST_F(DexFileTest, Header) {
UniquePtr<const DexFile> raw(OpenDexFileBase64(kRawDex, "kRawDex"));
ASSERT_TRUE(raw.get() != NULL);
const DexFile::Header& header = raw->GetHeader();
// TODO: header.magic_
EXPECT_EQ(0x00d87910U, header.checksum_);
// TODO: header.signature_
EXPECT_EQ(904U, header.file_size_);
EXPECT_EQ(112U, header.header_size_);
EXPECT_EQ(0U, header.link_size_);
EXPECT_EQ(0U, header.link_off_);
EXPECT_EQ(15U, header.string_ids_size_);
EXPECT_EQ(112U, header.string_ids_off_);
EXPECT_EQ(7U, header.type_ids_size_);
EXPECT_EQ(172U, header.type_ids_off_);
EXPECT_EQ(2U, header.proto_ids_size_);
EXPECT_EQ(200U, header.proto_ids_off_);
EXPECT_EQ(1U, header.field_ids_size_);
EXPECT_EQ(224U, header.field_ids_off_);
EXPECT_EQ(3U, header.method_ids_size_);
EXPECT_EQ(232U, header.method_ids_off_);
EXPECT_EQ(2U, header.class_defs_size_);
EXPECT_EQ(256U, header.class_defs_off_);
EXPECT_EQ(584U, header.data_size_);
EXPECT_EQ(320U, header.data_off_);
}
TEST_F(DexFileTest, ClassDefs) {
UniquePtr<const DexFile> raw(OpenTestDexFile("Nested"));
ASSERT_TRUE(raw.get() != NULL);
EXPECT_EQ(2U, raw->NumClassDefs());
const DexFile::ClassDef& c0 = raw->GetClassDef(0);
EXPECT_STREQ("LNested$Inner;", raw->GetClassDescriptor(c0));
const DexFile::ClassDef& c1 = raw->GetClassDef(1);
EXPECT_STREQ("LNested;", raw->GetClassDescriptor(c1));
}
TEST_F(DexFileTest, CreateMethodDescriptor) {
UniquePtr<const DexFile> raw(OpenTestDexFile("CreateMethodDescriptor"));
ASSERT_TRUE(raw.get() != NULL);
EXPECT_EQ(1U, raw->NumClassDefs());
const DexFile::ClassDef& class_def = raw->GetClassDef(0);
ASSERT_STREQ("LCreateMethodDescriptor;", raw->GetClassDescriptor(class_def));
const byte* class_data = raw->GetClassData(class_def);
ASSERT_TRUE(class_data != NULL);
DexFile::ClassDataHeader header = raw->ReadClassDataHeader(&class_data);
EXPECT_EQ(1u, header.direct_methods_size_);
// Check the descriptor for the static initializer.
{
uint32_t last_idx = 0;
ASSERT_EQ(1U, header.direct_methods_size_);
DexFile::Method method;
raw->dexReadClassDataMethod(&class_data, &method, &last_idx);
const DexFile::MethodId& method_id = raw->GetMethodId(method.method_idx_);
uint32_t proto_idx = method_id.proto_idx_;
const char* name = raw->dexStringById(method_id.name_idx_);
ASSERT_STREQ("<init>", name);
int32_t length;
std::string descriptor(raw->CreateMethodDescriptor(proto_idx, &length));
ASSERT_EQ("()V", descriptor);
}
// Check both virtual methods.
ASSERT_EQ(2U, header.virtual_methods_size_);
uint32_t last_idx = 0;
{
DexFile::Method method;
raw->dexReadClassDataMethod(&class_data, &method, &last_idx);
const DexFile::MethodId& method_id = raw->GetMethodId(method.method_idx_);
const char* name = raw->dexStringById(method_id.name_idx_);
ASSERT_STREQ("m1", name);
uint32_t proto_idx = method_id.proto_idx_;
int32_t length;
std::string descriptor(raw->CreateMethodDescriptor(proto_idx, &length));
ASSERT_EQ("(IDJLjava/lang/Object;)Ljava/lang/Float;", descriptor);
}
{
DexFile::Method method;
raw->dexReadClassDataMethod(&class_data, &method, &last_idx);
const DexFile::MethodId& method_id = raw->GetMethodId(method.method_idx_);
const char* name = raw->dexStringById(method_id.name_idx_);
ASSERT_STREQ("m2", name);
uint32_t proto_idx = method_id.proto_idx_;
int32_t length;
std::string descriptor(raw->CreateMethodDescriptor(proto_idx, &length));
ASSERT_EQ("(ZSC)LCreateMethodDescriptor;", descriptor);
}
}
} // namespace art