tree: 1f2be93b94005488ee64e870e1c00e309a0c2174 [path history] [tgz]
  1. Kconfig
  2. Makefile
  3. arm-stub.c
  4. efi-pstore.c
  5. efi.c
  6. efivars.c
  7. vars.c