blob: c491c1221606e0f2625de8b53cfd8fdcd29282c9 [file] [log] [blame]
#ifndef __NET_UDP_TUNNEL_H
#define __NET_UDP_TUNNEL_H
#include <net/ip_tunnels.h>
#include <net/udp.h>
#if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
#include <net/ipv6.h>
#include <net/addrconf.h>
#endif
struct udp_port_cfg {
u8 family;
/* Used only for kernel-created sockets */
union {
struct in_addr local_ip;
#if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
struct in6_addr local_ip6;
#endif
};
union {
struct in_addr peer_ip;
#if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
struct in6_addr peer_ip6;
#endif
};
__be16 local_udp_port;
__be16 peer_udp_port;
unsigned int use_udp_checksums:1,
use_udp6_tx_checksums:1,
use_udp6_rx_checksums:1;
};
int udp_sock_create4(struct net *net, struct udp_port_cfg *cfg,
struct socket **sockp);
#if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
int udp_sock_create6(struct net *net, struct udp_port_cfg *cfg,
struct socket **sockp);
#else
static inline int udp_sock_create6(struct net *net, struct udp_port_cfg *cfg,
struct socket **sockp)
{
return 0;
}
#endif
static inline int udp_sock_create(struct net *net,
struct udp_port_cfg *cfg,
struct socket **sockp)
{
if (cfg->family == AF_INET)
return udp_sock_create4(net, cfg, sockp);
if (cfg->family == AF_INET6)
return udp_sock_create6(net, cfg, sockp);
return -EPFNOSUPPORT;
}
typedef int (*udp_tunnel_encap_rcv_t)(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
typedef void (*udp_tunnel_encap_destroy_t)(struct sock *sk);
struct udp_tunnel_sock_cfg {
void *sk_user_data; /* user data used by encap_rcv call back */
/* Used for setting up udp_sock fields, see udp.h for details */
__u8 encap_type;
udp_tunnel_encap_rcv_t encap_rcv;
udp_tunnel_encap_destroy_t encap_destroy;
};
/* Setup the given (UDP) sock to receive UDP encapsulated packets */
void setup_udp_tunnel_sock(struct net *net, struct socket *sock,
struct udp_tunnel_sock_cfg *sock_cfg);
/* Transmit the skb using UDP encapsulation. */
int udp_tunnel_xmit_skb(struct rtable *rt, struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
__be32 src, __be32 dst, __u8 tos, __u8 ttl,
__be16 df, __be16 src_port, __be16 dst_port,
bool xnet, bool nocheck);
#if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
int udp_tunnel6_xmit_skb(struct dst_entry *dst, struct sock *sk,
struct sk_buff *skb,
struct net_device *dev, struct in6_addr *saddr,
struct in6_addr *daddr,
__u8 prio, __u8 ttl, __be16 src_port,
__be16 dst_port, bool nocheck);
#endif
void udp_tunnel_sock_release(struct socket *sock);
static inline struct sk_buff *udp_tunnel_handle_offloads(struct sk_buff *skb,
bool udp_csum)
{
int type = udp_csum ? SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM : SKB_GSO_UDP_TUNNEL;
return iptunnel_handle_offloads(skb, udp_csum, type);
}
static inline void udp_tunnel_gro_complete(struct sk_buff *skb, int nhoff)
{
struct udphdr *uh;
uh = (struct udphdr *)(skb->data + nhoff - sizeof(struct udphdr));
skb_shinfo(skb)->gso_type |= uh->check ?
SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM : SKB_GSO_UDP_TUNNEL;
}
static inline void udp_tunnel_encap_enable(struct socket *sock)
{
#if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
if (sock->sk->sk_family == PF_INET6)
ipv6_stub->udpv6_encap_enable();
else
#endif
udp_encap_enable();
}
#endif