nanohub:drivers:st_lsm6dsm: define macro instead of using const number directly

Change-Id: Ib6c965df76eb6c8a38336c492ad67d2f660d30a7
Signed-off-by: Denis Ciocca <denis.ciocca@st.com>
diff --git a/firmware/os/drivers/st_lsm6dsm/st_lsm6dsm.c b/firmware/os/drivers/st_lsm6dsm/st_lsm6dsm.c
index cddeb33..2a03e89 100644
--- a/firmware/os/drivers/st_lsm6dsm/st_lsm6dsm.c
+++ b/firmware/os/drivers/st_lsm6dsm/st_lsm6dsm.c
@@ -99,6 +99,7 @@
 #define LSM6DSM_MASK_24BIT_TIMESTAMP          0x00ffffff   /* mask to select 24bit data from 32bit storage data type */
 #define LSM6DSM_TIMEDIFF_OVERFLOW_LSB          8388608LL    /* If deltatime is bigger than 2^23 it means timer is overflowed */
 #define LSM6DSM_SYNC_DELTA_INTERVAL           100000000ULL  /* Sensor timestamp is synced with MCU every #n deltatime [ns] */
+#define LSM6DSM_TRIAXIAL_NUM_AXIS            3
 
 /* SPI buffers */
 #define LSM6DSM_SPI_PACKET_SIZE             75
@@ -797,8 +798,8 @@
 * @sw: software level calibration data (algos).
 */
 struct LSM6DSMAccelGyroCfgData {
-  int32_t hw[3];
-  float sw[3];
+  int32_t hw[LSM6DSM_TRIAXIAL_NUM_AXIS];
+  float sw[LSM6DSM_TRIAXIAL_NUM_AXIS];
 };
 
 /*
@@ -893,11 +894,11 @@
 #if defined(LSM6DSM_I2C_MASTER_MAGNETOMETER_ENABLED) && defined(LSM6DSM_I2C_MASTER_BAROMETER_ENABLED)
   uint32_t baroTimerId;
 #endif /* LSM6DSM_I2C_MASTER_MAGNETOMETER_ENABLED, LSM6DSM_I2C_MASTER_BAROMETER_ENABLED */
-  int32_t dataSelftestEnabled[3];
-  int32_t dataSelftestNotEnabled[3];
-  int32_t dataCalibration[3];
-  int32_t accelCalibrationData[3];
-  int32_t gyroCalibrationData[3];
+  int32_t dataSelftestEnabled[LSM6DSM_TRIAXIAL_NUM_AXIS];
+  int32_t dataSelftestNotEnabled[LSM6DSM_TRIAXIAL_NUM_AXIS];
+  int32_t dataCalibration[LSM6DSM_TRIAXIAL_NUM_AXIS];
+  int32_t accelCalibrationData[LSM6DSM_TRIAXIAL_NUM_AXIS];
+  int32_t gyroCalibrationData[LSM6DSM_TRIAXIAL_NUM_AXIS];
 
   volatile uint8_t state;
 
@@ -1582,8 +1583,8 @@
     DEBUG_PRINT("runGapSelfTestProgram: initialization\n");
 
     T(numSamplesSelftest) = 0;
-    memset(T(dataSelftestEnabled), 0, 3 * sizeof(int32_t));
-    memset(T(dataSelftestNotEnabled), 0, 3 * sizeof(int32_t));
+    memset(T(dataSelftestEnabled), 0, LSM6DSM_TRIAXIAL_NUM_AXIS * sizeof(int32_t));
+    memset(T(dataSelftestNotEnabled), 0, LSM6DSM_TRIAXIAL_NUM_AXIS * sizeof(int32_t));
 
     /* Enable self-test & power on sensor */
     switch (idx) {
@@ -1849,7 +1850,7 @@
 {
   TDECL();
   uint8_t *sensorData, numberOfAverage;
-  uint8_t buffer[3] = { 0 };
+  uint8_t buffer[LSM6DSM_TRIAXIAL_NUM_AXIS] = { 0 };
 
   numberOfAverage = LSM6DSM_NUM_AVERAGE_CALIBRATION;
 
@@ -1858,12 +1859,12 @@
     DEBUG_PRINT("runCalibrationProgram: initialization\n");
 
     T(numSamplesCalibration) = 0;
-    memset(T(dataCalibration), 0, 3 * sizeof(int32_t));
+    memset(T(dataCalibration), 0, LSM6DSM_TRIAXIAL_NUM_AXIS * sizeof(int32_t));
 
     /* Power on sensor */
     switch (idx) {
     case ACCEL:
-      SPI_MULTIWRITE(LSM6DSM_X_OFS_USR_ADDR, buffer, 3, 500);
+      SPI_MULTIWRITE(LSM6DSM_X_OFS_USR_ADDR, buffer, LSM6DSM_TRIAXIAL_NUM_AXIS, 500);
       SPI_WRITE(LSM6DSM_CTRL1_XL_ADDR, LSM6DSM_CTRL1_XL_BASE | LSM6DSM_ODR_104HZ_REG_VALUE, 30000);
       break;
     case GYRO:
@@ -1923,10 +1924,10 @@
       T(dataCalibration[1]) = -T(dataCalibration[1]);
       T(dataCalibration[2]) = T(dataCalibration[2]) - LSM6DSM_1G_IN_LSB_CALIBRATION;
 
-      for (int8_t i = 0; i < 3; i++)
+      for (int8_t i = 0; i < LSM6DSM_TRIAXIAL_NUM_AXIS; i++)
         buffer[i] = lsm6dsm_convertAccelOffsetValue(T(dataCalibration[i]));
 
-      SPI_MULTIWRITE(LSM6DSM_X_OFS_USR_ADDR, buffer, 3);
+      SPI_MULTIWRITE(LSM6DSM_X_OFS_USR_ADDR, buffer, LSM6DSM_TRIAXIAL_NUM_AXIS);
       break;
     case GYRO:
       sType = SENS_TYPE_GYRO;
@@ -1934,7 +1935,7 @@
       /* Power off sensor */
       SPI_WRITE(LSM6DSM_CTRL2_G_ADDR, LSM6DSM_CTRL2_G_BASE);
 
-      memcpy(T(gyroCalibrationData), T(dataCalibration), 3 * sizeof(int32_t));
+      memcpy(T(gyroCalibrationData), T(dataCalibration), LSM6DSM_TRIAXIAL_NUM_AXIS * sizeof(int32_t));
       break;
     default:
       return;
@@ -1967,7 +1968,7 @@
     DEBUG_PRINT("runAbsoluteSelfTestProgram: initialization\n");
 
     T(numSamplesSelftest) = 0;
-    memset(T(dataSelftestEnabled), 0, 3 * sizeof(int32_t));
+    memset(T(dataSelftestEnabled), 0, LSM6DSM_TRIAXIAL_NUM_AXIS * sizeof(int32_t));
 
     /* Enable accelerometer and sensor-hub */
     SPI_WRITE(LSM6DSM_CTRL1_XL_ADDR, LSM6DSM_CTRL1_XL_BASE | LSM6DSM_ODR_104HZ_REG_VALUE);
@@ -3781,13 +3782,13 @@
 static bool lsm6dsm_storeAccelCalibrationData(void)
 {
   TDECL();
-  uint8_t buffer[3];
+  uint8_t buffer[LSM6DSM_TRIAXIAL_NUM_AXIS];
 
   if (trySwitchState(SENSOR_STORE_CALIBRATION_DATA)) {
-    for (uint8_t i = 0; i < 3; i++)
+    for (uint8_t i = 0; i < LSM6DSM_TRIAXIAL_NUM_AXIS; i++)
       buffer[i] = lsm6dsm_convertAccelOffsetValue(T(accelCalibrationData[i]));
 
-    SPI_MULTIWRITE(LSM6DSM_X_OFS_USR_ADDR, buffer, 3);
+    SPI_MULTIWRITE(LSM6DSM_X_OFS_USR_ADDR, buffer, LSM6DSM_TRIAXIAL_NUM_AXIS);
 
     lsm6dsm_spiBatchTxRx(&T_SLAVE_INTERFACE(mode), lsm6dsm_spiCallback, NULL, __FUNCTION__);
   } else
@@ -3812,7 +3813,7 @@
 
   DEBUG_PRINT("Accel hw bias data [LSB]: %ld %ld %ld\n", cfgData->hw[0], cfgData->hw[1], cfgData->hw[2]);
 
-  memcpy(T(accelCalibrationData), cfgData->hw, 3 * sizeof(int32_t));
+  memcpy(T(accelCalibrationData), cfgData->hw, LSM6DSM_TRIAXIAL_NUM_AXIS * sizeof(int32_t));
 
   if (!lsm6dsm_storeAccelCalibrationData())
     T(pendingStoreAccelCalibData) = true;
@@ -3836,7 +3837,7 @@
 
   DEBUG_PRINT("Gyro hw bias data [LSB]: %ld %ld %ld\n", cfgData->hw[0], cfgData->hw[1], cfgData->hw[2]);
 
-  memcpy(T(gyroCalibrationData), cfgData->hw, 3 * sizeof(int32_t));
+  memcpy(T(gyroCalibrationData), cfgData->hw, LSM6DSM_TRIAXIAL_NUM_AXIS * sizeof(int32_t));
 
   return true;
 }
@@ -5025,7 +5026,7 @@
   T(baroTimerId) = 0;
   T(pendingBaroTimerTask) = false;
 #endif /* LSM6DSM_I2C_MASTER_MAGNETOMETER_ENABLED, LSM6DSM_I2C_MASTER_BAROMETER_ENABLED */
-  memset(T(gyroCalibrationData), 0, 3 * sizeof(int32_t));
+  memset(T(gyroCalibrationData), 0, LSM6DSM_TRIAXIAL_NUM_AXIS * sizeof(int32_t));
 
   slabSize = sizeof(struct TripleAxisDataEvent) + (LSM6DSM_MAX_NUM_COMMS_EVENT_SAMPLE * sizeof(struct TripleAxisDataPoint));